Transportpuljen bliver dobbelt så stor i 2019

112-dagen for børnehaver er et af de forløb, som udbydes gennem KLC Viborg.

KLC Viborgs transportpulje har netop fået bevilliget 1 mio.kr. ekstra, og det betyder at der fra 2019 er 2,2 mio. kr. i puljen.

Transportpuljen dækker kørsel og giver de kommunale skoler og dagtilbud mulighed for at deltage i de mange tilbud fra kulturinstitutioner, virksomheder og foreninger, der er i Viborg Kommune.

Der er flere grunde til, at transportpuljen har fået flere midler at gøre godt med. Den nye dagtilbudslov betyder, at vores dagtilbud i højere grad skal inkludere lokalsamfundet og tænke det åbne dagtilbud ind i den pædagogiske læreplan. Samtidig får KLC Viborg øget politisk opmærksomhed, da det går godt med mange tilbud og mange nye udbydere.

”Med en transportpulje af den kaliber, som vi har, giver vi de optimale rammer for at benytte de læringsrum, der allerede er uden for dagtilbud og skole og understøtter i høj grad en varieret skoledag” fortæller Line Barbara Pedersen, som er pædagogisk konsulent ved KLC Viborg.

Den ekstra bevilling betyder forhåbentligt, at puljen ikke slipper op før vi når slutningen af 2019.

Der er i øjeblikket 246 tilbud målrettet grundskole og dagtilbud på www.klcviborg.dk, som skoler og dagtilbud kan søge transportstøtte til.  

I 2018 er der blandt andet givet transporttilskud til lokale initiativer som besøg i Domkirken, besøg på Gudenådalens museum og Regnskov Hald Ege.

Læs mere om Transportpuljen på www.klcviborg.dk/transport

Sidst opdateret: 26.10.2018