Ny tildelingsmodel på skoleområdet

På dialogmødet den 30. januar 2017 vedr. tildelingsmodel på skoleområdet, redegjorde Formand for Børne- og Ungdomsudvalget Claus Clausen for, at det arbejde, der blev sat i værk ved budgetforliget i efteråret 2016 nu er suppleret med en ny model baseret på et oplæg fremlagt af partierne Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti.

Du kan se tilbagemeldingerne fra dialogmødet under relevante dokumenter.

Herunder kan man læse historikken i forbindelse med arbejdet vedrørende tilblivelsen af en ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet. I downloadboksen kan man finde relevante dokumenter udarbejdet i processen.

Tildelingsmodel udarbejdet på baggrund af Budgetforlig 2017-2020

Med udgangspunkt i det budgetforlig, der blev indgået den 02-09-2016, er der nedsat en arbejdsgruppe, som har udarbejdet et forslag til en ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet.

Den nye model tager udgangspunkt i, at der skal være en tildeling til skole, elev og klasse, og at socioøkonomi skal indgå i modellen. Desuden indeholder modellen et forslag til den fremtidige finansiering af specialtilbud.

Hver af de i modellen beskrevne parametre kan justeres, således at modellen fungerer som udgangspunkt for forskellige variationer. Justerer man eksempelvis på klassetildelingen, har det automatisk indflydelse på de øvrige parametre i modellen og dermed også resultatet for den enkelte skole.

Variationer over den nye tildelingsmodel på baggrund af workshop den 11-01-2017

På baggrund af tilbagemeldingerne fra workshoppen den 11-01-2017 fra forældre, medarbejdere og skoleledere, er der desuden udarbejdet 3 variationer over den model, som arbejdsgruppen har udarbejdet.

 • En variation af den nye model, hvor der tages højde for, at socioøkonomisk udfordrede klasser koster mere at drive end en gennemsnitsklasse (Model 2a og 2b)
 • En variation af den nye model, hvor der både tages højde for, at socioøkonomisk udfordrede klasser koster mere at drive end en gennemsnitsklasse og at store klasser koster mere at drive end små (Model 3a og 3b).
 • En variation af den nye model, hvor der tages højde for, at en stor klasse koster mere at drive end en lille (Model 4a og 4b).

Model udarbejdet på baggrund af Børne- og Ungdomsudvalgsmøde den 24-01-2017

De 4 modeller/variationer over modellen har været præsenteret på et møde i Børne- og Ungdomsudvalget den 24-01-2017.

 

Efter aftale med udvalgsformand Claus Clausen, blev der desuden præsenteret og gennemgået endnu en model (kaldet model 5), hvor tildeling til skolerne tager udgangspunkt i en elvtakst og altså ikke tildeling efter antal klasser på skolerne.

 

Udvalget besluttede, at der fremadrettet skal arbejdes videre med en model, som differentierer i forhold til indskoling, mellemtrin og udskoling. Dette indgik ikke i den gennemgåede model 5, men blev præsenteret på dialogmødet for skolebestyrelser den 30. januar.

Det blev desuden besluttet, at alle de udarbejdede modeller skulle indgå i dialogen med parterne til dialogmødet den 30-01-2017.

Dialogmøde den 30-01-2017

Derfor blev følgende modeller præsenteret på et dialogmøde med skolebestyrelsesrepræsentanter den 30-01-2017.

 1. Den nye tildelingsmodel, udarbejdet af arbejdsgruppen.
  Modellen tager udgangspunkt i en beregnet gennemsnitsudgift til henholdsvis skole, elev og klasse og en restpulje fordelt pr. elev efter socioøkonomiske faktorer (Model 1).
 2. En variation af den nye model, hvor der tages højde for, at socioøkonomisk udfordrede klasser koster mere at drive end en gennemsnitsklasse (Model 2a og 2b)
 3. En variation af den nye model, hvor der både tages højde for, at socioøkonomisk udfordrede klasser koster mere at drive end en gennemsnitsklasse og at store klasser koster mere at drive end små (Model 3a og 3b).
 4. En variation af den nye model, hvor der tages højde for, at en stor klasse koster mere at drive end en lille (Model 4a og 4b).
 5. En ny model, indeholdende en grundtildeling, en elevtakst samt delvis fordeling efter socioøkonomiske faktorer (Model 5a og 5b) og en variation hvor elevtildelingen differentieres efter indskoling, mellemtrin og udskoling (Model 5c og 5d).

På dialogmødet redegjorde Formand for Børne- og Ungdomsudvalget Claus Clausen for, at kun model 5 reelt var i spil.

Der arbejdes nu videre med, at model 5 kommer til at indeholde følgende:

 • Et taxametertilskud pr. elev – opdelt i forhold til: indskoling, mellemtrin og udskoling – samt opdelt i en andel til: ledelse, administration og undervisning.
 • Et grundtilskud til alle skoler afhængig af, hvorvidt der er tale om en fødeskole (0-6. kl.) eller en overbygningsskole (7.-9. kl.). 
 • Socioøkonomiske faktorer.

Kommende proces

28-02-2017    Børne- og Ungdomsudvalget tager beslutning om hvilken model der skal sendes i høring.

01-03-2017 til 14-03-2017 Høring

21-03-2017    Børne- og Ungdomsudvalget tager endelig beslutning om hvilken tildelingsmodel, der skal gælde fra 01-01-2018.

05-04-2017    Økonomi- og Erhvervsudvalget tager beslutning vedr. kommende tildelingsmodel.

25-04-2017    Byrådet tager beslutning vedr. kommende tildelingsmodel.

 

Sidst opdateret: 04.02.2017