Millioner til Halds Historie

Kanonrondellen og vandporten
Kanontårn, port og bro - foto: Marianne Rasmussen Lindegaard, Kulturstyrelsen

Der udskrives nu en konkurrence om et projekt til helhedsplan for Hald-området syd for Viborg. Planen skal bringe idéer frem til formidling af 800 års historiske spor i et af Danmarks smukkeste landskaber. Der er afsat 37 millioner til projektet.

Pressemeddelelsen er udsendt på vegne af Naturstyrelsen, Kulturstyrelsen, Viborg Kommune og Foreningen "De fem Hald'er".

Konsortiet bag projektet består af Naturstyrelsen, Kulturstyrelsen, Viborg Kommune og Foreningen ”De fem Halder”. Med konkurrencen søger konsortiet overbevisende forslag til, hvordan sporene efter Halds 800-årige historie kan gøres tydelige i samspil med landskabet og knyttes sammen til en landskabsarkitektonisk helhed og en fortælling, der taler stærkt til et bredt nutidigt publikum. Konkurrencen begynder i januar og er for de firmaer, der efter ansøgning bliver udvalgt til at deltage. Projektets økonomiske ramme er på 37 mio. kr.

A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal gav i foråret 2015 i alt 50 mio. kr. til det samlede projekt for De fem Hald’er, som også rummer nye udgravninger og arkæologiske undersøgelser.

I første omgang ser konsortiet frem til, at firmaer med kompetencer inden for landskabsarkitektur, bevaring og formidling melder deres interesse for konkurrencen. Fem teams bliver valgt ud, og skal give deres bud på, hvordan området skal formidles - ikke blot med skriftlig og visuel kommunikation, men også med en plan for, hvordan man kan levendegøre fortidsminderne i området. Konkurrencen finder sted i to runder. Vinderen vil være fundet i september, og knyttes derefter til realiseringen af det samlede projekt, så det kan stå færdigt i slutningen af 2019.

Området skønnes i dag at have 150.000 – 200.000 besøgende om året. De fem Hald’er sigter ikke alene efter flere danske turister, men i høj grad også udenlandske turister, idet De fem Hald’er er en national kulturarv med internationalt format på linje med Hammershus på Bornholm og Kalø Slotsruin på Djursland.

Konkurrenceprogram

Konkurrenceprogrammet kan læses på: www.haldkonkurrence.dk

Få mere at vide om De fem Hald'er

Læs mere om projektet De fem Hald’er på Naturstyrelsens hjemmeside.

Yderligere oplysninger

Projektleder Steen Bonne Rasmussen, e-mail: sbr@nst.dk, tlf.  24 69 38 40.

Fakta

I det naturskønne område ved Hald Sø syd for Viborg kan man på en kort vandring tilbagelægge 800 års danmarkshistorie fra middelalderens borge over enevældens herregårdsanlæg til nutidens litterære mødested, herberg og naturskole på Hald Hovedgård.

Der er i dag ikke en samlet formidling, der binder borgene og herregårdenes historie sammen, men det skal det nye projekt ændre på.

 

Luftfoto – Hald, foto: Lis Helles Olesen, Holstebro Museum.

 
Kort over området, Naturstyrelsen.
   

Filer 

Faktaark_De_Fem Hald'er (pdf)

 Sidst opdateret: 05.07.2017