01 Bred indholdsside cls

min manchet under overskrift

min brede indholdssides brødtekst

 

Vejledning  - til det digitale kortsystem på internettet i Viborg Kommune

Bemærk: Ophavsretten til kort- og billeddata på denne webside tilhører Viborg Kommune, BlomInfo, Naturgas Midt-Nord samt Kort & Matrikelstyrelsen. Kort- og billeddata må alene anvendes til private/personlige formål.

Det skal bemærkes, at det ikke er muligt, at lave print af kortene fra korthjemmesiden.
Det skyldes at Viborg Kommune ikke har ejerskab til kortene og dermed vil det være ulovligt at give adgang til udprintning.

Erhvervsmæssig anvendelse kræver forudgående aftale herom med rettighedshaverne. For Viborg Kommunes vedkommende med Teknik & Miljø, Ledelsessekretariatet, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg, tlf.87875018, eller e-mail san@viborg.dk

Viborg Kommunes digitale kortsystem på internettet er et supplement til Viborg Kommunes traditionelle hjemmeside ( www.viborg.dk).
På denne side præsenteres en række oplysninger og data, der knytter sig til geografiske lokaliteter. Indgangen til de forskellige data er kommunens grundkort med veje, bygninger, adresser m.m.
På grundkortet kan du vælge:
• at slå op på en adresse eller matrikel og vælge tema
• at beholde oversigtskortet og vælge et ønsket tema
• at zoome ind på et ønsket område i kortet og vælge tema.
Bemærk! At det kun er visse oplysninger, der kan ses i oversigtskortet. F.eks. vil bygninger først være synlige/ tilgængelige, når der er zoomet ind til et vist niveau i kortet.

Links til dokumenter
Det er også muligt at se dokumenter. Indtil videre gælder det f.eks. lokalplaner. For at få dokumentet frem skal der dobbeltklikkes på lokalplanområdet på kortet, men dette forudsætter, at brugeren har Acrobat Reader. Den kan downloades ved at klikke på dette ikon:

2. Datakvalitet og ansvar
Viborg Kommune tilstræber, at oplysningerne på kortene er så aktuelle og så fyldestgørende som muligt, men vi skal i den forbindelse understrege følgende to forhold:
1. Oplysningerne er ikke dagsaktuelle. Største del af kortene bliver opdateret en gang om året.
2. Vi kan ikke garantere, at der ikke er fejl og mangler i oplysningerne. Generelt gælder derfor, at oplysningerne kun er vejledende og ikke kan bruges som dokumentation. Viborg Kommune påtager sig intet ansvar for fejl og mangler.

3. Sidens opbygning
Navigationsbaren
Via navigationsbaren i venstre del af skærmbilledet er det muligt at:
1. Klikke sig frem til Viborg Kommunes hjemmeside via logo'et
2. Slå op en række temaer med tilhørende underpunkter:
Klikkes der på et af underpunkterne, kommer temaet frem på kortet.
Bemærk! At visse elementer/oplysninger vil kun være synlige/tilgængelige, når du har zoomet ind til et vist niveau i kortet.
3. Lave opslag på enten adresse eller matrikelnummer med menupunkterne:
• Find Adresse
• Find Matrikel
Når søgningen er foretaget, zoomer programmet ind på den valgte adresse eller matrikel. Ved søgning på en adresse bliver adressen markeret i kortet
Kortvinduet
Funktionsknapperne i selve kortvinduet virker således (fra venstre til højre):

Sidst opdateret: 05.07.2017