Gentænk idrætten

Vær med når Viborg Kommune gentænker idrætten og sæt dit præg på fremtidens idrætspolitik.

Torsdag den 2. marts 2017 kl. 18.30-21.00, Søndermølle - Vinkelvej 40, Viborg

Se mere om arbejdet med politikken på:

www.viborg.dk/idraetspolitik

Spark døren ind

Erhvervsdrivende, ansatte i kulturinstitutioner, lærere, trænere og foreningsmedlemmer inviteres til temamøde om den åbne skole i Viborg Kommune. Foredrag fra forfatteren og foredragsholderen Søren Østergaard, leder af Center for ungdomsstudier. Input fra Nationalt netværk af skoletjenester samt inspiration fra lokale aktører inden for erhvervslivet og kultur- og fritidsverdenen.

Torsdag den 30. marts 2017 kl. 15.00 - 19.00.

Læs mere og tilmeld dig her.

 

Lokalefordeling 2017/2018

Lokalefordelingsmøderne bliver i år afholdt:

Bjerringbro: 18. april 2017 kl. 17.00 i den gamle café, Bjerringbro Idrætspark.

Viborg: 18. maj 2017 kl. 19.00 i Multisalen, Viborg Rådhus.

Conventus åbnes for ansøgninger i perioden 1. maj – 15. maj 2017.

 

www.viborg.dk/lokalefordeling

Ansøgning om aktivitetstilskud 2017

Fristen er 1. maj 2017

- Selv om fristen er 1. maj, må I meget gerne sende ind så snart, ansøgningerne er klar.

Grundlaget for tilskud er foreningens faktiske aktivitetsmedlemstal i kalenderåret før eller i foreningens senest afsluttede regnskabsår.

NYT.. NYT – Ansøgningsskemaet ligger som selvbetjeningsløsning på Folkeoplysningens hjemmeside.

Ansøgning om nye/øgede lokaleudgifter fra 2018 – enkeltstående eller vedvarende

Fristen er 1. maj 2017

- Selv om fristen er 1. maj, må I meget gerne sende ind så snart, ansøgningerne er klar.

Læs mere om, hvad ansøgningen skal indeholde her.

Indsendelse af lokaletilskudsregnskab 2016

Fristen er 1. maj eller senest 4 mdr. efter regnskabsafslutning

- Selv om fristen er 1. maj, må I meget gerne sende ind så snart, regnskabet er klar.

Der skal medsendes opgørelser for afregningsåret (01.01.16 – 31.12.16) vedr. el, vand og varme.

– vær i øvrigt opmærksom på vejledning/tjekliste på side 4 i regnskabsskemaet.

NYT.. NYT – Ansøgningsskemaet ligger som selvbetjeningsløsning her.

Ny bestyrelse?

Husk at rette oplysningerne i Conventus.

Så har vi de rigtige oplysninger om foreningen.

Se vejledninger her.

Hvis nye ønsker at få vores nyhedsbrev tilmeldes abonnement her.