Ophængning af valgplakater

Ophængning af valgplakater

Du må hænge valgplakater op fra den fjerde lørdag før valgdagen til 8 dage efter valgdagen. Fristen løber fra døgnets begyndelse og slutter ved døgnets afslutning.

Valgplakaterne skal senest være taget ned senest en uge efter valgdagen.

Ansøgning
Folketinget har den 27. december 2014 vedtaget en ændring af lov om offentlige veje og lov om private fællesveje, der indeholder regler for ophængning af valgplakater på vejareal. 

Se reglerne for opsætning af valgplakater her

Som det fremgår kræves der ikke længere forudgående tilladelse fra kommunen til opsætning af valgplakater, så længe at valgplakaten ikke er større end 0,8 m2.

Ønsker man at ophænge større plakater, bannere, skærme med levende tekst og billeder m.v., skal der stadig søges om tilladelse hos den pågældende vejbestyrelse eller kommune. Du finder en ansøgning nederst på siden.

Er du i tvivl om opsætning eller nedtagning, kan du kontakte Trafik og Veje, Anton Villadsen på tlf. nr. 8787 5114 eller pr. mail på av4@viborg.dk

 

Valgplakater

*
*
*
*
*
*
 
Captcha

 
*
Sidst opdateret: 09.12.2016