Hjælp til at stemme

Hjaelp til at stemme

Du kan få hjælp til at stemme i dit hjem, på afstemningsstedet og i valgboksen. Læs mere om hvordan du får hjælp til at sætte dit kryds.

Afstemning i hjemmet
Er du på grund af sygdom eller manglende førlighed forhindret i at komme på afstemningsstedet og stemme ved valget, har du mulighed for at stemme i hjemmet eller på et midlertidigt opholdssted uden for hjemmet (dog ikke på et hotel eller lignende sted).

Hvis du ønsker at benytte dig af denne mulighed, skal du sende et ansøgningsskema til Borgerservice i den kommune, hvor du opholder dig i de sidste tre uger før afstemningsdagen.

Når valget er udskrevet, kan du finde link til ansøgningsskemaet her på siden eller få skemaet ved at kontakte Borgerservice - Ansøgningsskemaet skal afleveres/sendes til Borgerservice.

Du vil herefter få brev med tidspunkt for afstemningen.

Har du spørgsmål, kan du kontakte Borgerservice på tlf. 87 87 87 87.


Udenfor afstemningsstedet
Det er muligt på alle valgsteder at få hjælp til at stemme uden for valglokalet i egen bil.

Er du dårligt gående eller er du på grund af manglende førlighed eller lignende forhindret i at afgive din stemme inde i stemmelokalet, har du mulighed for at stemme umiddelbart uden for stemmelokalet f.eks. i en bil eller bus parkeret lige ved afstemningsstedet. Der vil være tilforordnede på stedet, der kan være behjælpelige.

I stemmeboksen 
Har du brug for hjælp til at sætte dit kryds, kan to valgtilforordnede eller valgstyrere hjælpe dig på valgstedet. Du kan selv have en personlig hjælper med, som hjælper dig under stemmeafgivelsen i stedet for den ene valgtilforordnede. 


Sidst opdateret: 25.02.2016