Frikommune

Mand i paragraf

Viborg har været frikommune 2012-2015 og har sammen med de 11 øvrige kommuner i Business Region Aarhus søgt om og fået afslag på at blive frikommunenetværk 2016-2019.

Byrådet besluttede på mødet den 13. april 2016 at ansøge om at blive frikommunenetværk sammen med de 11 andre kommuner i Business Region Aarhus.

Ansøgningen har under overskriften "Effektiv støtte til vækst" fokus på de regler, der forhindrer smidige og værdiskabende processer lokalt, og som fratager de lokale politikere et råderum.

Social- og Indenrigsministeriet har den 10. oktober 2016 udpeget otte frikommunenetværk, og Business Region Aarhus indgår ikke heri.

I det første frikommuneforsøg 2012-2016 har Viborg Kommune i forsøgsansøgningen understreget fokus på disse områder:

  • Nye veje til vækst
  • Styrket medborgerskab
  • Øget rum for politisk ledelse

Viborg Kommune har indsendt 37 ansøgninger, hvor de 26 forsøg er godkendt. Desuden har Byrådet ønsket at kopiere 54 forsøg, som de andre frikommuner har fået godkendt, og at gennemføre 11 såkaldte fælles temaforsøg.

Læs mere om forsøgene, der må løbe frem til 1. juli 2017, i menuen til højre.

Frikommuneforsøget 2012-2016 bliver evalueret i 1. halvår 2016. Læs Byrådets behandling af Viborg Kommunes evaluering her. Se slutevalueringen af den samlede ordning, som ministeriet har offentliggjort den 30. september 2016, via boksen i højre side.

Sidst opdateret: 02.11.2016