Viborg Kommune skaber bedre trivsel for børnene

Logo for Trivsel på tværs, B&U, Viborg Kommune

Som eneste kommune i landet arbejder Viborg Kommune med trivsel hos børn i alderen 0 – 18 år. En lang række andre kommuner ønsker at gøre brug af Viborgs gode erfaringer, og nu skal forældrene også vide noget om ”Trivsel på Tværs”.

I flere år har Viborg Kommune arbejdet systematisk med at skabe bedre trivsel for børn mellem 0 og 18 år. Metoden og redskaberne kaldes også TOPI, men forældrene skal nu lære arbejdet at kende under navnet ”Trivsel på tværs”.

Arbejdet med metoden betyder, at færre børn i dag kommer i mistrivsel, fordi det tidligt bliver opdaget, hvis et barn er i vanskeligheder. Det betyder samtidigt, at barnet og dets familie hurtigt får hjælp, så barnet kan komme i positiv trivsel igen.

Kommunens sundhedsplejersker, dagplejere pædagoger, lærere, psykologer og andre professionelle voksne, som børnene møder i deres dagligdag, arbejder med ”Trivsel på Tværs”, hvor hvert barns trivselsposition bliver markeret med en farve: Grøn for god trivsel, gul for begyndende mistrivsel og rød for mistrivsel.

De gode resultater
Og ”Trivsel på Tværs” skaber bedre trivsel hos børnene:
- Det sidste år er det lykkedes os at flytte 13 % børn i mistrivsel i positiv retning. Den politiske målsætning er at flytte 2 % om året, så vi er lykkedes ret godt, siger Cita Ammitzbøll, der er projektleder på ”Trivsel på Tværs”.

Andre undersøgelser viser også, at ”Trivsel på Tværs” giver gode resultater. Og netop de gode resultater betyder, at mange kommuner gerne vil lære af Viborg Kommunes erfaringer. I nogle kommuner er man også begyndt arbejdet med at skabe bedre trivsel, men Viborg Kommune er den eneste, der dækker alle børn helt fra 0 – 18 år. Andre steder er det kun i udvalgte aldersgrupper.

Kampagne for forældre

Et stærkt fællesskab er fundamentet for, at børn trives godt og lærer bedre. Derfor starter Viborg Kommune nu en kampagne, hvor forældrene blandt andet gennem en animationsfilm får forklaret, hvad ”Trivsel på Tværs” går ud på. Kampagnen skal også gøre forældrene til gode medspillere i kampen mod dårlig trivsel.

www.trivselpaatvaers.viborg.dk kan forældre blive klogere på arbejdet med børns trivsel, og hvordan de selv kan være med til at styrke fællesskabet og dermed det enkelte barns trivsel. Forældrene kan også finde gode råd på sitet, der f.eks. giver gode råd og det at være en god voksen-rollemodel sine børn, om børns søvnbehov og børns brug af elektroniske medier.

Yderligere oplysninger:
Cita Ammitzbøll, projektleder i Viborg Kommune
Tlf. 61 89 06 55, e-mail: cia@viborg.dk

Bilag:
Link til animationsfilm om Trivsel på tværs på dansk, engelsk, arabisk og polsk

Fakta om TOPI og Trivsel på tværs (PDF)

 

UNDERSØGELSER
Undersøgelser viser

  • at landsdækkende er 10% af alle børn i så dårlig trivsel, at de har brug for støtte (rød). I  Viborg tallet kun 3%. 1)
  • at landsdækkende er 5 - 10% af alle børn i begyndende mistrivsel (gul). I Viborg er tallet 13 – 17 %.1 Til gengæld har vi ikke så mange børn i ”rød position”, fordi vi sætter tidligere ind – d.v.s. tidligere både i forhold til barnets alder og tidligere i udviklingsforløbet, så vi undgår at problemet går i hårdknude.
  • at børn i Viborg Kommune kommer tidligere i kontakt med familieafdelingen i dag end før, fordi den tværgående indsats betyder, at kommunens medarbejdere griber ind allerede når de første tegn på mistrivsel viser sig. 2)

1) Kilde: Jill Mehlby fra KORA

2 Kilde: Evaluering af projektet ”Opkvalificering af den tidlige indsats i kommunerne”, Rambøll, maj 2013