Animationsfilm skal mindske trafikkaos ved skoler

Vær Frisk - Hop på cyklen

Hver morgen er der trafikkaos og farlige situationer ved flere af kommunens skoler, fordi alt for mange børn bliver kørt i skole. Kampagnen ”Vær frisk – hop på cyklen” skal få forældre og børn til at droppe bilen, så skolevejen bliver mere sikker og børnene mere friske.

To animationsfilm, der bliver vist i kommunens biografer i løbet af april, skal motivere forældre til at lade deres børn cykle i skole. Formålet er blandt andet at mindske det trafikkaos mange skoler oplever hver morgen, når bil efter bil ankommer for at sætte elever af, lige før det ringer ind.

- Heldigvis går og cykler mange børn i skole hver dag. Men der er også rigtig mange, som bliver kørt. De adskillige biler, der hver morgen sætter børn af ved skolerne, er med til at skabe trafikkaos for alle og er samtidig med til at gøre skolevejen farlig. Jeg håber rigtig meget, at kampagnen kan være med til at ændre forældres og elevers adfærd, så de fremover dropper køreturen til skolen og vælger cyklen eller går i skole, siger Brian Roed, skoleleder på Nordre Skole.

Stort set alle kommunens folkeskoler har i dag en trafikpolitik, som blandt andet opfordrer til, at børn så vidt muligt går eller cykler i skole.

Flere fordele ved cyklen
”Vær frisk – hop på cyklen”. Sådan lyder budskabet i de to animationsfilm. På hver sin måde vil de to film forsøge at ændre adfærden hos forældre og børn. Den ene gør det med humor, den anden med faktuel viden. Og det er et faktum, at børn på flere områder har meget bedre af at starte dagen med en cykeltur.

- Med filmene sætter vi også fokus på, hvor godt og vigtigt det er, at vores børn og unge mennesker bevæger sig aktivt til skole og får støtte til det af os voksne. Forskningen viser, at aktiv transport til skole øger børnenes koncentrationsevne i op til 4 timer, cykelturen forbedrer børnenes motorik og balanceevne og samtidigt er det godt for miljøet. Desuden er det påvist at børn, der transporterer sig aktivt har 8 % bedre kondition end børn, der bliver kørt eller går, fortæller sundheds- og forebyggelseskonsulent Merethe Jelsbak Raundahl og tilføjer:

- Så kære børn og voksne: Vær friske og hop på cyklen!

Kampagnen bliver skudt i gang den 3. april om morgenen med en happening ved alle kommunens folkeskoler og bliver bakket op af både skolebestyrelser og skoleledelser.

Kontaktinformation:
Henny Nielsen, specialist i Børn & Unge Viborg Kommune, T: 87 87 10 77 / M: hen@viborg.dk

Merethe Jelsbak Raundahl, sundheds- og forebyggelseskonsulent i Sundhed & Omsorg Viborg Kommune, T: 25 61 91 40 / M: mjr@Viborg.dk

Lene Jensby, ingeniør i Trafik & Veje Viborg Kommune, T: 87 87 51 05 / M: lje@viborg.dk

Brian Roed, skoleleder Nordre Skole Viborg Kommune, T: 30 30 29 02 / M: brr@viborg.dk

Fakta
Se filmene her

Kampagnen ”Vær frisk – hop på cyklen” er et tværfagligt projekt i Viborg Kommune mellem Børn & Unge, Trafik & Veje og Sundhed & Omsorg i samarbejde med lokalafdelingen af Cyklistforbundet og animationsfirmaet Tumblehead.

Foruden de to animationsfilm, der kommer til at køre i biograferne i Viborg, Bjerringbro og Karup, kommer kampagnen ”Vær frisk – hop på cyklen” blandt andet også til køre på Facebook og Forældreintra.

Se fakta-ark fra Dansk Skoleidræt og Trygfonden omkring fordele ved aktiv transport – se side 3.

Grafik i høj opløsning findes her.