Hold hunden i snor - så er du flink af natur

Flink af natur

En ny kampagne fra Friluftsrådet skal minde hundeejerne om, at de skal holde hunden i snor, når de tager ud i naturen. Viborg Kommune er med i kampagnen.

I Danmark er der en lov, der siger, at hunde skal holdes i snor i naturen. Alligevel er der hunde, der løber frit omkring.

Løse hunde kan være et problem for både naturens dyr og fugle og for andre naturgæster, viser Friluftsrådets undersøgelse af danskernes oplevelse af naturen. Derfor skal kampagnen 'Flink af natur' minde hundeejerne om at holde hunden i snor i naturen - med et glimt og venligt vuf.

– Vi ved, at hunden opfattes som et familiemedlem, som man gerne vil lade udfolde sig og løbe frit omkring. Men vi ved altså også, at mange mennesker føler sig utrygge, når der kommer en fremmed løs hund og vil hilse på, og det påvirker deres oplevelse af at være i naturen. Derfor skal hunde altid være i snor, sådan er reglerne, og det er der gode grunde til, siger Jan Ejlsted, direktør i Friluftsrådet.

Det er Friluftsrådet, der står bag kampagnen, men en række organisationer, kommuner og styrelser bakker op om budskabet om at holde hunde i snor i naturen.

Skilte opfordrer til at holde hunden i snor

I Viborg Kommunes egne skove møder man også ofte løse hunde, bl.a. i Undallslund og i skovene ved Bjerringbro, og her vil man finde særlige skilte i forbindelse med kampagnen. Skovfoged Inger Astrup fra Viborg Kommune er ikke særlig glad for de løse hunde:

– De løse hunde kan være til gene for andre, der bruger områderne – og særligt for de vilde dyr, der har unger lige i øjeblikket, siger Inger Astrup.

I parkerne kan de løse hunde også genere de besøgende, der ikke er så glade for hunde, men særligt også deres efterladenskaber er med til at begrænse brugen af bestemte områder. I forbindelse med kampagnen vil man finde skilte i områderne Granada, Digterparken, Ulriksdal Friareal og Islandsparken.

Du er flink af natur - og holder hunden i snor

Friluftsrådet har tidligere kørt kampagnen 'Flink af natur', hvor henholdsvis henkastet affald og mountainbikecykling har været omdrejningspunkter. Kampagnen med at holde hunden i snor kører fra maj til september i samarbejde med en række organisationer, kommuner og naturområder.

– Flink af natur-universet handler om at vise hensyn, skabe dialog og øge forståelsen for, at naturen bruges på mange måder. Der skal være plads til alle i naturen. Derfor skal vi bruge naturen på en ordentlig og langtidsholdbar måde og vise hensyn til både naturen, dem der ejer den og de andre, der bruger den, siger Jan Ejlsted fra Friluftsrådet.

Yderligere oplysninger

Inger Astrup, skovfoged, Natur og Vand, Viborg Kommune, tlf. 87 87 55 54, e-mail: iny@viborg.dk

Se mere om kampagnen på flinkafnatur.dk og viborg.dk 

FAKTA

Hunde i snor - det siger reglerne: 

  • Hunde skal være i snor i skoven og på udyrkede arealer, siger Naturbeskyttelsesloven. Det gælder også, selvom der ikke er skilte. 
  • I byer og områder med bymæssig bebyggelse har du pligt til enten at holde din hund i snor eller have fuldt herredømme over hunden uden snor. 
  •  Hunde skal altid føres i snor på strande og kyststrækninger fra 1. april til 30. september. 
  • Selvom hunde er i snor, kan de virke skræmmende på andre mennesker. Vis derfor altid hensyn, så alle får en god oplevelse i naturen.

Hundeskove
Mere end 200 steder i landet har Naturstyrelsen og kommuner lavet hundeskove, hvor hunde må løbe uden snor, hvis ejeren har styr på den og når som helst kan kalde den til sig.

I Viborg Kommune er der hundeskove følgende steder: Undallslund, Klostermarken, Viborg Hedeplantage, Bjerregrav, Møldrup, Bjerringbro, Alheden ved Frederiks og i Sjørup.

 

Flink af natur

Illustrationer fra Friluftsrådets kampagne.