Sundhedssatellitter i Karup og Stoholm indvies

Sundhedssatellitterne i Karup og Stoholm er klar til de officielle indvielser. I Stoholm sker det den 15. juni og i Karup den 16. juni.

Alle borgere og pressen er inviteret til de officielle indvielser af de to sundhedssatellitter, som foregår hhv. den 15. og 16. juni.

Stoholm fritids- og kulturcenter

Stoholm fritids- og kulturcenter

Indvielsen af Sundhedssatellit Stoholm foregår i Stoholm Fritids- og Kulturcenter, torsdag den 15. juni fra kl. 17.30 – 19.00. Søndergade 56, 7850 Stoholm.

Program:

Kl. 17.30 – 17.45 Tale ved formanden for Ældre- og sundhedsudvalget Mette Nielsen
Kl. 17.45 – 17.50 Dagens program ved sundhedschef Peter Borup Sørensen
Kl. 17.50 – 19.00 Sundhedsmarkedsplads – hvor du bl.a. kan få målt din BodyAge, dit blodsukker og meget mere.

Plejecenter Åbrinken Karup

Åbrinken Plejecenter

Indvielsen af Sundhedssatellit Karup foregår på Åbrinken Plejecenter fredag den 16. juni fra kl. 13.00 til 14.30. Gl. Banevej 8, 7470 Karup J.

Program:

Kl. 13.00 – 13.15 Tale ved formanden for Ældre- og sundhedsudvalget Mette Nielsen
Kl. 13.15 – 13.20 Dagens program ved sundhedschef Peter Borup Sørensen
Kl. 13.20 – 14.30 Sundhedsmarkedsplads – hvor du bl.a. kan få målt din BodyAge, dit blodsukker og meget mere.

Sundhedssatellitterne er allerede i gang med tilbud til borgerne i lokalsamfundene. Ved indvielsen kan man blandt andet møde trivselspiloter, sundhedsplejen, screeningssygeplejersker, rehabiliteringsteams samt sundheds- og forebyggelseskonsulenter.
– Det har altid været meningen, at borgerne lokalt skulle have let adgang til Sundhedscentrets aktiviteter og med indvielsen af de to nye satellitter, har vi bragt sundhedstilbuddene længere ud i lokalsamfundene og tættere på borgerne, fortæller formand for Ældre- og Sundhedsudvalget Mette Nielsen.

Ugentlige tilbud i satellitterne

Når satellitterne er indviet, er der ugentligt mulighed for at træffe en sundheds- og forebyggelseskonsulenter fra Sundhedscenter Viborg. I træffetiden er der mulighed for:

  • Sundheds- og livsstilssamtale 
  • Vejledning til rygestop 
  • Alkoholforebyggende samtale 
  • Åben vejning 
  • At komme med ideer til sundhedsfremmende aktiviteter

Her kan borgerne få råd og vejledning til sunde kostvaner, viden om hvordan man kan blive mere fysisk aktiv, holde op med at ryge, sætte alkoholforbruget ned og meget mere.

Derudover er der også planlagt flere aktiviteter i centrene, som f.eks. kostforedrag og tilbud om spisegrupper.
– Det er faktisk helt i tråd med sundhedspolitikken, at give borgerne adgang til at kunne være aktive og deltage i sundhedsfremmende fællesskaber, og vi er i Ældre- og Sundhedsudvalget meget glade for at kunne åbne sundhedssatellitterne i Karup og Stoholm, og dermed give borgerne i disse områder en lettere tilgang til at få en sundere hverdag, siger udvalgsformand Mette Nielsen

Få mere information:

Udvalgsformand Mette Nielsen, mail: mxn@viborg.dk, tlf: 61 37 29 28 og sundhedschef Peter Borup Sørensen, mail: pbso@viborg.dk, tlf: 61 89 78 21.

Læs mere om sundhedssatellitterne og se invitationerne til indvielserne på sundhedscenter.viborg.dk