Ny organisering af sygepleje og træning

Viborg Kommune samler resurserne på sundheds- og omsorgsområdet for at styrke og forenkle kontakten til borgerne.

Fra 1. juni 2017 træder en ny organisering af sygepleje og træning i kraft. Det har Ældre- og Sundhedsudvalget besluttet i dag den 31. januar på et ekstraordinært udvalgsmøde.
Konsekvensen af ændringerne i organisationen er, at alle faggrupper, der arbejder med pleje og rehabilitering, nu samles under fælles ledelse. Der oprettes desuden en ny demensenhed på Plejecenter Liselund under Omsorg.

Samler resurserne

– Hensigten med den nye organisering er, at vi får samlet resurserne om borgeren og får skabt nogle mere smidige arbejdsgange, siger Mette Nielsen, formand for Ældre- og Sundhedsudvalget.
– Vi kan for alvor sætte fokus på den rehabiliterende tankegang, når vi forenkler ledelsesstrukturen. Det gælder både de borgere, som bliver udskrevet fra sygehusene og har brug forskellige typer hjælp fra hjemmeplejen, sygeplejen og træning og de borgere, som med blot en smule ekstra støtte kan trænes til at klare sig selv i hverdagen, uddyber hun.
Demensområdet bliver samlet som et selvstændigt område.
– Viborg Kommune vil i de kommende år sætte meget mere fokus på sygdommen demens. Både for dem, der bliver ramt af demens og for deres pårørende. Med den nye struktur er vi med til at sikre vigtig videndeling på tværs af kommunen, slutter Mette Nielsen.

Grundig proces

Processen med at tilrettelægge den nye organisation har været undervejs siden oktober sidste år og har inddraget de ansatte via Kommunens samarbejdsudvalg, MED-systemet.

Baggrund

De primære formål med organisationsændringen har været at sikre, at strukturen i sygepleje og træning understøtter sammenhængskraften og dermed også kerneopgaven på tværs af Job & Velfærd i Viborg Kommune om at samarbejde med borgeren om et selvstændigt, meningsfuldt og aktivt liv – hele livet. Og dernæst at sikre gode rammer for det tværfaglige samarbejde i praksis. Derudover skal en organisationsændring bidrage til at realisere en generel besparelse på 1,5 mio. kroner på den generelle organisering i Sundhed & Omsorg.

Se vedlagte fakta-ark og organisationsdiagram, der beskriver den ny organisation.

Yderligere oplysninger

Mette Nielsen, formand for Ældre- og Sundhedsudvalget, tlf. 61372928, mail: mxn@viborg.dk,
Maila Brown Lundberg Tandrup, tlf. 51156840, mail: mbta@viborg.dk,
Peter Borup Sørensen, tlf. 61897821, mail: pbso@viborg.dk