Byggegrunde på vej i Arnbjerg

Arnbjerg

Viborg Kommune er netop gået i gang med byggemodningen af første etape af Arnbjerg - Viborgs nye, bæredygtige bydel. Her bliver der plads til omkring 700 boliger. De første grunde kommer til salg i november 2016.

Viborg Kommune sætter nu gang i Arnbjerg syd for Søndersø ved at investere 21,8 mio. kr. i en ny, stor vej ind i området fra Gl. Århusvej, ny rundkørsel og forsyning til området. Anlægsarbejdet er netop gået i gang.

- Jeg er glad for, at vi nu sætter skovlen i jorden, så vi har 39 grunde klar til salg fra november 2016. Vi ved, at mange har set frem til realiseringen af Arnbjerg, og vi tror på, at der bliver rift om grundene. Området ligger naturskønt og tæt ved vejen til Århus, siger borgmester Torsten Nielsen.

Flere grunde på vej 
Den nye vej ind til området åbner mulighed for, at både Viborg Kommune og flere private aktører kan gå i gang med del-etaper herefter. Der bliver både små og store grunde i området og projektgrunde til f.eks. bofællesskaber.

De lokale boligselskaber har planer om at opføre boliger i første etape i Arnbjerg.

Planlægningen for de næste etaper i Arnbjerg for områder mod Søndersøvej og mod sydøst går i gang i efteråret 2016, så der her forventes byggegrunde klar i 2018. 

Moderne byggemodning
Byggemodningen begynder med, at der skal flyttes en højspændingsledning i området, hvor vejen skal føres ind. Sammen med vejen skal der desuden etableres ny forsyning med kloak, vand, varme og åbne regnvandskanaler.

De åbne regnvandskanaler er en ny måde at håndtere regnvand på til gavn for miljøet, som kan give gode erfaringer til byggemodning af andre områder.

- Der er afholdt licitation, og maskinerne er netop begyndt at grave ud til regnvandsbassiner og ny vej. Vi ser frem til et godt samarbejde med entreprenør, forsyningsselskaber og lodsejere i området, siger Kaj Jensen, anlægsingeniør i Viborg Kommune.

Til sidst i byggemodningen bliver der etableret en ny rundkørsel på Gl. Århusvej i maj 2017. Herfra bliver der direkte adgang til et nyt butiksområde i Arnbjerg, hvor Rema 1000 har planer om at opføre en dagligvarebutik og tankstation.

Yderligere oplysninger 
Borgmester Torsten Nielsen, tlf. tlf. 87 87 80 08, e-mail: sni@viborg.dk

Anlægsingeniør Kaj Jensen, tlf. 87 87 51 12, e-mail: kj@viborg.dk

Salg af grunde Helle Blichfeldt, tlf. 87 87 50 06, e-mail: hbl@viborg.dk

Læs mere på www.viborg.dk/arnbjerg 

Fakta om Arnbjerg

Arnbjerg ligger syd for Søndersø - midt i naturen og alligevel tæt på centrum. I den nye bydel bliver der fokus på at bo bæredygtigt og i pagt med naturen.

Ved bæredygtighed forstås blandt andet, at man kan bygge mere kompakt, f.eks. et større hus på en mindre grund. Der bliver større fælles naturområder og åbne regnvandskanaler til gavn for miljøet. Desuden bliver det muligt at cykle til Viborg og til skole i Bruunshåb på 10 minutter. 

Viborg Kommune investerer 21,8 mio. kr. i ny vej, rundkørsel og forsyning til området i 2016/17.

Første etape indeholder knap 400 boliger. I alt bliver der 7-800 boliger i Arnbjerg.

Planlægningen for etape 2 og 3 starter op i 2016-17.

 

Fakta om salg af byggegrunde i Arnbjerg

Kommunens salg af parcelhusgrunde begynder i november 2016.

Grundene forventes klar til at bygge på i marts 2017.

Byrådet fastsætter mindstepris for grundene. Herefter bliver grunden solgt i en budrunde, hvor alle kan afgive et bud på en eller flere grunde og højestbydende får grunden.

Interesserede købere kan følge med på hjemmesiden www.viborg.dk/byggegrunde

Her er det også muligt at tilmelde sig en opdateringsmail. Klik på ”Opdateringsmail” allerøverst på siden.

Kort over Arnbjerg

Første etape i Arnbjerg er vist med rød skravering. 2. og 3. etape med stiplet streg. Illustration: Viborg Kommune.

Arnbjerg

Byggemodningen i Arnbjerg begynder med udgravning af regnvandsbassiner. Foto: Viborg Kommune.

Billedtekst til billedet øverst på siden:
Anlægsarbejdet i Arnbjerg udføres af entreprenør H & R Jokumsen. Foto: Viborg Kommune.