Anlægsarbejde i Viborg Baneby går i gang

Banevejen mod øst

Nu går arbejdet med at omdanne byområdet omkring og syd for Viborg Station til Viborg Baneby for alvor i gang. I slutningen af januar begynder arbejdet med at anlægge en ny vej i området – Banevejen.

Planerne om at skabe en levende og mangfoldig bydel i Viborg Baneby bliver nu realiseret. Første skridt er etablering af Banevejen, og arbejdet går i gang den 25. januar.

– Vi har ambitiøs plan for udvikling af Viborg Baneby, og jeg er rigtig glad for, at vi nu går i gang med at føre planerne ud i livet. I de kommende år sker der en kæmpe stor forvandling af området, som jeg er sikker på vil gavne hele Viborg Kommune, siger borgmester Torsten Nielsen.

Banevejen anlægges i banegraven og kommer til at forløbe fra Banegårds Allé til Gl. Århusvej i Viborg. Vejen skal aflaste de eksisterende veje i området og sikre en god trafikbetjening af Regionshospitalets nye p-hus, hovedindgang og akutmodtagelse.

Anlægsarbejdet forstyrrer

Arbejdet med at anlægge Banevejen løber over de næste to år og kommer til at give forstyrrelser og gener for de borgere, der bor og færdes i området.

– Når så stort et anlægsarbejde skal udføres, kan det ikke undgås, at mange mennesker bliver forstyrret af arbejdet. Vi gør, hvad vi kan for at minimere generne, siger projektleder ved Banevejen, Britt Bak Odgaard fra Trafik og Veje.

Den foreløbige tidsplan for anlægsarbejdet ser sådan ud:

 • Parkeringspladsen mellem jernbanesporene og Middagshøjvej lukker fra 7. februar og resten af 2016. Parkeringspladsen skal bruges som byggeplads fra februar til august. Fra august til december anlægger Energi Viborg et stort rørbassin til regnvand under parkeringspladsen.  

 • Broen over banen lukker på den del af broen, der går fra Middagshøjvej til perronen mellem spor 1 og 2 i perioden fra 12. februar til 22. juli 2016. Det er i denne periode ikke muligt at komme på tværs af banen via broen.
  Det er muligt under hele anlægsfasen at komme fra togstationen til både spor 1 og 2, når toget kører.  

 • I perioden fra 25. januar til 22. juli 2016 udføres sporarbejde. Der er periodevise spærringer af togtrafikken, hvor der indsættes erstatningsbusser.

 • Der skal sættes en stor spunsvæg ved Regionshospitalet langs Heibergs Alle. Arbejdet foregår periodevis fra 23. marts til 11. april og fra 11. til 19. juli 2016 og medfører støj og vibrationer i området.
  Der sættes en mindre spunsvæg ved Klostervænget fra 14. til 22. april 2016.

 • Perronen mellem spor 1 og 2 ombygges løbende fra 7. marts til 15. juli 2016. Perronen kan benyttes under ombygningen.

 • I anlægsprojektet indgår to nye stiforbindelser tværs under sporet. Den ene tunnel ved Alhedestien forbinder Klostervænget med Regionshospitalet, og den anden tunnel forbinder Banebyens kommende ”Grønne sti” med Søndersø. Anlægsarbejdet med tunnelen ved Alhedestien sker fra 14. marts til 5. august 2016, mens tunnellen ved ”Den grønne sti” sker fra 6. juni til 12. juli 2016. 

 • 2017: Banevejen anlægges. Desuden anlægges Alhedestien og Himmerlandsstien som fællessti fra Regionshospitalet til remissen.

Projekter i Banebyen i fuld gang

Også andre projekter i Viborg Baneby kommer til at tage form de kommende år.
Arbejdet med anlægge det nye plejecenter, Banebo, går i gang i maj 2016, og indflytning er planlagt til 2018.
I projektkonkurrencen om nyt erhvervsgymnasium og ny banebro, der er udskrevet af Mercantec, Viborg Kommune og Realdania, forventes vinderen af konkurrencen fundet i slutningen af marts. Planen er, at erhvervsgymnasiet og Banebroen står klar til brug med udgangen af 2018.

Yderligere oplysninger

Borgmester Torsten Nielsen, tlf. 40 18 57 77 / 87 87 80 00
Planchef Karl Johan Legaard, tlf. 87 87 55 50
Projektleder vedr. Banevejen, Britt Bak Odgaard, Trafik og Veje, tlf. 87 87 51 18

Fakta om Viborg Baneby

Viborg Baneby omfatter et stort byområde omkring og syd for Viborg Station, herunder erhvervsområdet omkring Marsk Stigs Vej og Erik Glippings Vej. Området er attraktivt blandt andet på grund af sin nærhed til stationen, handelscentret, det historiske bymiljø og de naturskønne arealer ved Søndersø.
 
Viborg Byråd vedtog i 2013 en helhedsplan for området. Et kommuneplantillæg, der omsætter visionerne i helhedsplanen til konkret planlægning er vedtaget i efteråret 2015.

Byrådet investerer samlet ca. 220 mio. kr. i Banebyområdet inklusiv ny banevej og banebro.

Viborg Baneby er den ambitiøse vision om at udvikle fremtidens bydel i hjertet af Viborg. Bag realiseringen af visionen for Banebyen står en lang række aktører. Med investeringer på 5 mia. kr. omdannes området til en unik og attraktiv bydel med institutioner, erhverv og boliger til op mod 3.500 nye beboere.

Læs mere på viborgbaneby.dk

Fakta om Banevejen

Banevejen anlægges i banegraven og skal forløbe fra Banegårds Allé til Gl. Århusvej i Viborg. For at skabe plads til Banevejen skal jernbanespor 1 flyttes mod syd til ø-perronen ved spor 2. Desuden anlægges en fællessti langs Banevejen, der forbinder Alhedestien og Himmerlandsstien ved Viborg Station.

Banevejen skal aflaste tværforbindelsen Banegårds Allé, Toldbodgade og Sct. Jørgens Vej samt sikre en god trafikbetjening af Regionshospitalets nye P-hus. Tværforbindelsen er adgangsvej til midtbyens handelsliv, sundhedscenter, tog- og busterminal samt Regionshospitalets gamle P-hus. I myldretiden om morgenen og eftermiddagen er trafikken på tværforbindelsen i dag tæt på at bryde sammen. Det betyder store forsinkelser på blandt andet busserne.

Frem til 2018 gennemgår Regionshospitalet Viborg en omfattende ud- og ombygning til 1,15 mia. kroner. Målet er at skabe fremtidens akuthospital i Viborg. Udbygningen medfører, at hovedindgangen flyttes om på sydsiden af hospitalet til det nye P-hus. Det nye P-hus skal primært anvendes af patienter og pårørende. P-huset bliver i begge ender forbundet med Banevejen, så det er nemt at komme ind og ud af P-huset og videre til både Gl. Århusvej og Indre Ringvej.

I anlægsprojektet indgår to nye stiforbindelser tværs under sporet. Den ene tunnel med Alhedestien forbinder Klostervænget med Regionshospitalet, og den anden tunnel forbinder Banebyens kommende "Grønne sti" med Søndersø. Sidstnævnte tunnel bliver dog ikke tilgængelig på nuværende tidspunkt.
Desuden erstattes den nuværende bro over perronen med en ny bredere bro, der går mellem Middagshøjvej og Banegårdspladsen.

Læs mere om Banevejen og tidsplan for arbejdet på viborg.dk/banevejen

Banevejen mod vest

Banevejen mod vest. Visualisering lavet af Rambøll.

Viborg Station med trappe

Viborg Station med trampe. En trampe er en mellemting mellem en rampe og en trappe. Visualisering lavet af Møller & Grønborg.

Oversigtstegning

Oversigtstegning (pdf) 

Oversigtstegningen er lavet af Viborg Ingeniørerne.

Billedtekst til billedet øverst på siden: Banevejen set mod øst. Visualisering lavet af Rambøll.