Låstrup kåret som Årets Lokalområde 2014

Låstrup - Årets Lokalområde 2014

Borgerne i Låstrup kan være ekstra glade i dag. Byen vandt nemlig i går dysten om at blive Årets Lokalområde 2014 i Viborg Kommune, mens Skelhøje og Kjeldbjerg får en flot, delt 2. plads.

Kultur- og Fritidsudvalget fik mange positive indtryk og ny viden med hjem til den endelige bedømmelse, da medlemmerne søndag den 28. september var på besøg i Skelhøje, Kjeldbjerg og Låstrup, der alle var med i opløbet.

De tre lokalområder havde lagt et stort stykke arbejde i værtsrollen og i at fremvise deres områder og fortælle om deres projekter. Det var derfor en vanskelig beslutning for Kultur- og Fritidsudvalget at udpege en vinder blandt de tre nominerede områder.

Formand for Viborg Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg, Per Møller Jensen, var begejstret efter besøgsrunden til Skelhøje, Kjeldbjerg og Låstrup:
- Det var en stor fornøjelse og rigtig spændende at opleve den drivkraft og det enestående engagement, der blev udvist i de tre meget forskellige lokalområder, som hver især har sine egne, særlige kvaliteter.

I Skelhøje besøgte Kultur- og Fritidsudvalget købmandsbutikken, der drives som en socialøkonomisk virksomhed og fik en rundvisning i Kultur-og forsamlingshuset, som efter en renovering fremstår lyst og indbydende. En repræsentant for borgerforeningen fortalte om det nyest projekt; det grønne område i byen, der skal omdannes til en fælles have for byens borgere.

I Kjeldbjerg var det imponerende at høre om, hvordan anlæggelse af det nye torv har styrket sammenholdet mellem borgerne og givet dem ny energi til at kaste sig over flere projekter. Her står en naturlegeplads ved klubhuset først i rækken.

 

I Låstrup blev udvalgsmedlemmerne overvældet over niveauet af engagement og antallet af frivillige, som gennem en årrække har involveret sig i Låstrup og gjort byen til et attraktivt sted at bo. Udvalget fik en rundvisning på Værestedet og et glimt af de mange forskellige aktiviteter, som hver uge finder sted i huset. Turen gik også forbi kirken og det lokale informationscenter og sluttede på Borup Stadion.

Alle initiativerne gjorde et stort indtryk på Kultur- og Fritidsudvalget ved besøget, og Per Møller Jensen siger om årets vinder:
- I Låstrup kunne vi med egne øjne se, hvor langt man kan nå, når man gennem 10 år, har arbejdet organiseret og struktureret med udvikling af sit lokalområde. Dette arbejde har samlet befolkningen og avlet en masse frivillige, som gør et stort stykke arbejde både på Værestedet, i forsamlingshuset, i kirken, i klubhuset og meget mere. Det giver byen en stor variation af tilbud til borgerne, og der er stadig masser af energi til nye projekter.

Per Møller Jensen fortæller videre, at der er tale om et langt, sejt træk i Låstrup:
- At der i 2013 er udført frivilligt arbejde i 9.330 timer, fordelt på knap 200 indbyggere, taler for sig selv og gør Låstrup til en værdig vinder. Men det var også meget opmuntrende at se modet og optimismen spire i både Skelhøje og Kjeldbjerg, og vi vil i udvalget være opmærksom på de nye projekter, som de kaster sig over.

Alle tre nominerede lokalområder i konkurrencen modtager en pengepræmie, der skal anvendes til almennyttige formål i lokalområdet. Låstrup løber med præmien på 50.000 kr., og med 2. pladserne følger en præmie på 25.000 kr. til Skelhøje og Kjeldbjerg til projekter i områderne.

Den officielle overrækkelse af prisen Årets Lokalområde 2014 finder sted:
Lørdag den 4. oktober 2014, kl. 10.30 i Låstrup

Her vil Kultur- og Fritidsudvalget overrække 1. præmien på 50.000 kr. til Låstrup. Repræsentanter for de to øvrige lokalområder får også overrakt deres præmier.

Yderligere oplysninger
Formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Per Møller Jensen
Tlf. 51 58 48 07, e-mail: pmj@viborg.dk

 

Borgerguide Susanne Bendtsen
Tlf. 87 87 88 03, e-mail: sb9@viborg.dk

 

Læs mere om konkurrencen og de lokalområder, der har deltaget, på viborger.dk

 

Foto øverst viser udsnit af et meget højt bolsjeglas, hvor antallet af bolsjer illustrerer, hvordan de mange frivillige timer er fordelt mellem foreningerne i Låstrup. Hvert bolsje repræsenterer fem frivillige arbejdstimer - i 2013 i alt er 9.330 timer. 

 

Fakta om konkurrencen
Konkurrencen er i år udskrevet af Viborg Kommunes Kultur – og Fritidsudvalg og gennemføres for 7. år i træk. Tidligere vindere er:

 

2013: Mønsted
2012: Hvam
2011: Rødding
2010: Tange
2009: Havredal
2008: Sundstrup

Med titlen følger en præmie på 50.000 kr., der skal bruges til almennyttige formål i lokalområdet.

Alle Viborg Kommunes byer, bydele, landsbyer og lokalområder har haft mulighed for at deltage i konkurrencen. Kultur- og Fritidsudvalget nominerede den 17. september 2014 Skelhøje, Kjeldbjerg og Låstrup til at gå videre i konkurrencen.

Bedømmelsesudvalget består af kommunens Kultur- og Fritidsudvalg: Formand Per Møller Jensen, Næstformand Gudrun Bjerregaard, Mads Panny, Anders Bertel, Kirstine Skjødt Hermansen, Ib Bjerregaard og Michael Nøhr.