Åbne postlister

For at fremme dialog og åbenhed i forhold til borgere, virksomheder, myndigheder og pressen, bliver der dagligt dannet en åben postliste over ind- og udgående post i Viborg Kommune.

Det kan du finde på postlisterne
En række oplysninger om breve og e-mails sendt til og fra Viborg Kommune:

 • hvad sagen drejer sig om
 • hvem der er afsender/modtager
 • initialer på den sagsansvarlige

Navn og kontaktoplysninger på den sagsansvarlige kan findes ved at indtaste initialerne i søgefeltet under Find medarbejder.

Som udgangspunkt skal alle dokumenter vises på den åbne postliste. Dog skal persondataloven overholdes, hvilket betyder at dokumenter med personfølsomme oplysninger og krav om fortrolighed ikke medtages på postlisten.

 • 23.05.2017
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Løsning istedet for røgtætdør fremsendt til byggesag - 2015-0156, Klostermarken 16, 8800 Viborg 15/11016
    vbp
   • Rev Ansoegning 23.05.17.pdf 17/24333
    lirm
   • Rev Ansoegning 23.05.17.pdf 17/24356
    lirm
   • Forespørgsel om udstykning af ejndommen Løvelbrovej 10, Pederstrup, 8830 Tjele fra danbolig 17/27292
    mp2
   • Flere parkeringspladser 17/27290
    fkc
   • Mail fra VIA vedr. VAF budget 2017 17/26733
    mgo
   • OML Beregning Iglsø - 100 tons anlæg 17/19056
    edg
   • Byggeansøgning, Hobrovej 46, 8830 Tjele 17/27286
    jno
   • Byggeansøgning, Hobrovej 46, 8830 Tjele 17/27281
    jno
   • Byggeansøgning, Hobrovej 46, 8830 tjele 17/27279
    jno
   • Byggeansøgning, Brudelysvej 10, 8830 Tjele 17/27272
    jha
   • Er ikke længere kasserer - Vindum Forsamlingshus 17/27270
    kj3
   • Anmodning om aktindsigt 17/27263
    5mn
   • Byggeansøgning, Skovvejen 47, 8850 Bjerringbro 17/27264
    vbp
   • Tanghuset tlf. nr. på kontaktperson i Borgerforeningen 17/6784
    iny
   • Byggeansøgning, Fjordvænget 36, 8832 Skals 17/27260
    jno
   • VS: Kvalitetsvurdering af Skovgaard Museet 15/56410
    sl
   • Oplæg fra Schulstad Samarbejdsaftale med Vestre skole og Schulstad - projekt EUD/EUX som karrierevej 16/35069
    fga
   • Film om gågader og Nytorv 17/6261
    lokk
   • Byggeansøgning, Skråningen 2, 7850 Stoholm 17/27221
    lirm
   • Lucky Boots - Lokaletilskud regnskab 2016 15/31803
    lgr
   • Entrance signage along Hobro Landevej 16/26266
    fkc
   • KOMBIT: Nyt om monopolbruddet - udmøntning af de 100 mio. kr. i forliget med KMD 13/70577
    pj
   • Mail fra Hald Ege Idrætscenter - dokumentation 16/50201
    mgo
   • Anmeldelse af og sløjfning af olietanke på Vinkel Hedevej 5, 8800 Viborg 17/1077
    jnj
   • Byggeansøgning, Gl. Viborg 90, 9620 Aalestrup 17/27215
    vbp
   • VS: Borgerhenvendelse 17/27205
    akz
   • info@earvox.dk - tilbud fra Jesper 17/754
    men
   • Re: Ruter 2017 17/16013
    av4
   • DR1 Gintberg på Kanten Kommunalvalg 17/27199
    mt
   • Anmeldelse af sløjfning af olietank på Vindumvej 66, 8850 Bjerringbro 17/1077
    jnj
   • Analyserapporter fra Vestbadet, 47040-47044/17 12/18728
    mdo
   • Analyserapporter fra Midtjysk friluftsbad, Hammershøj, 47018-47019/17 13/55390
    mdo
   • Taphede - Mailveksling2 med Cowi om trafikfordeling ift. østringvej 16/45706
    anp
   • Endelig afgørelse om V2-kortlægning, Ånsbjergvej 5, 9500 Hobro 16/19795
    bie
   • Lånecykler 12/12651
    bls
   • Inspektionsrapport brandalarmanlæg til byggesag, Gl. Randersvej 49A, 8800 Viborg 16/40712
    mehm
   • Anmeldelse af filterboringer ifb. med midlertidig grundvandssænkning Karup renseanlæg 17/23218
    dek
   • Dokumentation for udførte filterboringer ifb grundvandssænkning ved tømning af slambassin 17/1460
    dek
   • Taphede - mailveksling med Cowi om samlet trafikmængde 16/45706
    anp
   • Mammen og Omegns Hundeklub - Ansøgning om tilskud april 2017 17/27170
    lgr
   • Ny revideret ansøgning - Sags nr. 17/17472 - Ansøgning om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til overløb til Søndre Mose - Arnbjerg 16/44848
    peph
   • Brudelysvej 9, 8830 Tjele - køber er repræsenteret ved ADVODAN, Horsens 17/20830
    hbl
   • RE Udtalelse om nedlæggelse af sikringsrum under Tinghallen 17/4943
    bhv
   • Miljørapport for Lokalplanforslag 483 og Kommuneplantillæg 5 for Karup Kartoffelmelfabrik. 16/35246
    mlaa
   • Ansøgning om tilladelse til brug af Ørum torv 17/27162
    av4
   • Udkast til lokalplan 483 og kommuneplantillæg nr. 5 16/35246
    mlaa
   • Mail fra Hedeselskabet - ønsker ikke at deltage i Forskningens Døgn 2018 16/37970
    ds2
   • L(40) 3 01_Nedre Gravene_Belægningsprincip.pdf 14/45333
    heg
   • L(40) 2 02_Sct Mathias Port_Princip tværsnit.pdf 14/45333
    heg
   • L(40) 2 01_Nedre Gravene_Princip tværsnit.pdf 14/45333
    heg
   • L(40) 1 04_Sct Mathias Port_Kote belægnings inventar og beplatningsplan.pdf 14/45333
    heg
   • L(40) 1 03_Nedre Gravene nord_Kote belægnings inventar og beplantningsplan.pdf 14/45333
    heg
   • L(40) 1 02_Nedre Gravene syd_Kote belægnings inventar og beplantningsplan.pdf 14/45333
    heg
   • L(40) 1 01_Sct Mathias Port og Nedre Gravene syd_Oversigtsplan.pdf 14/45333
    heg
   • Byrum i Viborg_Sct Mathias Port_Projektforslag_MAPPE_2017 05 19.pdf 14/45333
    heg
   • Byrum i Viborg_Nedre Gravene_Projektforslag_MAPPE_2017 05 19.pdf 14/45333
    heg
   • Byrum i Viborg_Hjultorvet_Projektforslag_MAPPE_2017 05 19.pdf 14/45333
    heg
   • 1604204-001-004_Eksisterende forhold_landinspektøropmåling.pdf 14/45333
    heg
   • samlet projektmateriale for byrum i Viborg af 23. maj 2017 14/45333
    heg
   • Revideret anmeldelseaf byggeaffald - Birke Alle 2 16/63803
    bie
   • Billeder af miljøscaneringen - Birke Alle 2 16/63803
    bie
   • Ny anmeldelse af bygegaffald - Birke Alle 2 16/63803
    bie
   • Aftale om klaplåge ved Tanghuset 2017 17/6784
    iny
   • Afgørelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 14/16223
    evg
   • Udpegning til 1-års svigteftersyn, Klejtrup Friplejehjem, etape 2 12/54323
    evg
   • Miljøstyrelsens bemærkninger til kommuneplantillæg 68, ”temaplan for Bjerringbro” angående naturbeskyttelsesinteresserne 16/48576
    ba4
   • Kvittering fra EVV fakturering: Holmmarkvej 109 - spildevandsafgift 17/19525
    peph
   • spørgsmål om MTB-spor i Natura2000 17/21360
    stli
   • Referat fra ledermøde d. 22-05-2017 17/700
    5mn
   • Vinkelvej 246, 8800 Viborg. Ansøgning om etablering af jordvarmeanlæg på ejendommen. 17/27126
    am1
   • B16-110_MYN2 03032017.pdf 17/14425
    jha
   • B16-110_MYN1 03032017.pdf 17/14425
    jha
   • 17.050 - ING - LMO - Brandeftervisning - Limtræ.pdf 17/14425
    jha
   • B16-110_MYNSIT1 03032017.pdf 17/14425
    jha
   • B16-110_MYN3 03032017.pdf 17/14425
    jha
   • Constructa oplyser at bygherre ønsker en anden trafikafvikling i Hammershøj 17/20616
    msb
   • Tillædelse til Lift R2 17/27114
    av4
   • DDS Waingunga - Ny kursustilskudsansøgning 2017 17/21179
    lgr
   • Svar vedr. Sejlads på Birkesø 14/6290
    iny
   • DDS Waingunga - Ny kursustilskudsansøgning 2017 17/21179
    lgr
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Gl. Aalborgvej 204, 9632 Møldrup - maj 2017 17/27105
    joo
   • DDS Waingunga - Ny kursustilskudsansøgning 2017 17/21179
    lgr
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Kvostedvej 42, 8831 Løgstrup - maj 2017 17/27099
    joo
   • DDS Waingunga - Ny kursustilskudsansøgning 2017 17/21179
    lgr
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Korreborgvej 51, 8830 Tjele - maj 2017 17/27098
    joo
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Harhøjvej 2, 9620 Aalestrup - maj 2017 17/27096
    joo
   • Joan Metners opfølgning på forespørgsel vedr. Moselund, Sjørup 17/24843
    bkb
   • DDS Waingunga - Ny kursustilskudsansøgning 2017 17/21179
    lgr
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Tingstedvej 20, 8850 Bjerringbro - maj 2017 15/34810
    joo
   • Tilladelse Vestergade 22 / St. Hjultorvgyde 1, 8800 17/27092
    av4
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Lyngsøvej 3, 8800 Viborg - maj 2017 17/27091
    joo
   • Spg om toiletafløb kan tilkobles - Cafeteria Hannerupvej 17. 15/75811
    peph
   • Resultat af fornklet drikkevandskontrol på Benslehøjvej 11, 7470 Karup J - maj 2017 17/27088
    joo
   • DDS Waingunga - Ny kursustilskudsansøgning 2017 17/21179
    lgr
   • Besigtigelse ved Hald 12/52302
    iny
   • Hedelyngen 105 - køber returnerer underskrevet købsaftale 17/14634
    hbl
   • Brudelysvej 9, Rødding - køber returnerer underskrevet købsaftale 17/20830
    hbl
   • Rev Ansoegning 17.05.17.pdf 17/21920
    lirm
   • Ændringer til projekt - Ansøgning om dispensation fra niveaufri adgang - Toftegårdsvej 12, 8800 Viborg 16/48515
    vbp
   • Vittrupvej 15 - vand kan ikke gå i afløb 16/52702
    peph
   • Re: Lukning af vej 17/27078
    av4
   • Skrivelse fra kulturministeriet vedr. De regionale kulturaftaler 15/8186
    hh
   • Rev Ansoegning 17.05.17.pdf 17/24521
    lirm
   • Bryrup Dambrug, afleveringsprotokol. 12/15603
    roc
   • Bryrup Dambrug, overdragelseserklæring 12/15603
    roc
   • Energimærkning Viborg Kommune - Prøvemærkninger 15/36229
    ppe
   • FW: Registreringsskema 15/36229
    ppe
   • Spørgsmål om ændringer af de trafikale forhold på Mirabellevej i Mammen 17/27070
    jho
 • 22.05.2017
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Attest for varslingsanlæg ifm. ombygge Nordre Skole, H.C. Andersens Vej 5, Viborg 16/25540
    vbp
   • Bundhævning Fiskebæk Å 15/1047
    kes
   • Kontaktinfo - Videnkomitéen 16/17638
    roc
   • Deltagelse fra hedensted som kommunikationsansvarlig i projekterne i C2C CC 16/17638
    roc
   • Møde med Karup Å Sammenslutningen og Lodsejerforeningen ved Karup-Skive Å 16/43904
    roc
   • Driftstid og placering af "Vogelsang Premixer" 17/19056
    edg
   • Høring: Kvælstof vådområde Fiskbæk, j.nr. 32310-14-A-00077 12/148666
    kes
   • Holmmarksvej 109 bekræftelse på tidl. tilladelse/Møldrup Kommune fra kloakmester 17/19525
    peph
   • Re SV Tegninger baggang.msg 17/4589
    jno
   • Ansøgning om aktivitet ved Birkesø 17/27038
    stli
   • Ansøgning om feltundersøgelser på Birkesø 17/26789
    stli
   • Erindring - Jegstrupvej Vest 91, 8800 Viborg 16/59186
    bie
   • Asmildkloster Landbrugsskole, adm. afsnit - Spm fra rådgiver om gulvskinner i Brandcelleadskillende døre 15/42301
    dkb
   • Genfremsendelse af henvendelse om røgtægdør ifm.byggesagsnr 2015-0156, Klostermarken 12, Viborg 15/11016
    vbp
   • Henvendelse om røgtætdør ifm. byggesag 2015-0156 afslutning, Klostermarken 12, Viborg 15/11016
    vbp
   • Tidligt opstart af arbejde på Tranevej 17/27035
    bie
   • Supplerende materiale modtaget til byggesag - ny værelsesfløj, Kærvej 11A,8832 Skals 17/21697
    vbp
   • § 25 afgørelse - Nørrehedevej 19, 7800 Skive.pdf 17/17343
    jha
   • Rettet anmeldeskema til etablering af flisfyr på Mønstedvej 32A.docx 17/17474
    edg
   • Neturregistrering Velds Møllebæk 16/46514
    kes
   • Agnete Jespersen efterlyser svar på henvendelse ang. Busplaner i Kirkebæk/Løgstrup 15/48517
    kemn
   • Resultat af opfølgende bakteriologisk drikkevandskontrol på Søndergade 75 17/24017
    joo
   • Invitation til Fjordklyngemøde den 15. maj 2017 16/60143
    thra
   • Oplæg til ændring af teletaxa 716 fra køreplanskift juni 2017 16/36383
    majoh
   • VS: Viborg Halv Maraton 17/16022
    av4
   • Viborg Akutcenter - tilbagemelding omkring værn samt trapper 13/89583
    kest
   • Mail med forespørgsel om aktindsigt vedr. antal personer modtaget støtte efter § 44 i årene 2014-2016 17/26970
    cht
   • Orientering til kommunale tilsyn med Lejerbo-afdelinger 17/23437
    jalk
   • VS: Udarbejd svar til klage i forbindelse med Ølstafet - frist 31. maj 2017 17/24712
    av4
   • Lundgårdsvej 10, Stoholm - ansøgning om tilladelse til plads til jord 17/6249
    bkb
   • Spørgsmål om vejvisning på Lynderupvej 17/26964
    jho
   • Re: Cirkus Krone 17/26962
    av4
   • Referat 24.04.17 Klub Løvel.doc 12/14704
    tjo
   • Referat 24.04.17 SFO Løvel.doc 12/14704
    tjo
   • Referat 01.05.17 Klub Rødding.doc 12/14744
    tjo
   • Referat 03.04.17 Klub Rødding.doc 12/14744
    tjo
   • Taksationssag på vej - ekspropriation af areal til vej, Viborg 16/28476
    fkc
   • VS: Viborg Halv Maraton 17/26953
    av4
   • Referat 01.05.17 SFO Rødding.doc 12/14760
    tjo
   • Referat 03.04.17 SFO Rødding.doc 12/14760
    tjo
   • DGI Hærvejsløbet - start i Frederiks 17/26949
    av4
   • Pernille Pagh Heelsberg, Natur og Vand, nedsivningstilladelse aktivitetsareal Genvej 4 16/1150
    bc6
   • SV: Vedr. ansøgning om tilladelse til krydsning af vandløb 17/26230
    abmi
   • Jordleje - køb af areal og vedligeholdese af vejen 13/47105
    aw
   • Årsrapport 2016 - Østfjendshallen.pdf 17/3712
    akr
   • Berit Eising Hvid, Byggeri og Miljø, byggetilladelse, Genvej 4 aktivitetsareal 16/1150
    bc6
   • AlControl sender prøvetagningsrapport 17094514 for spildevand, Bjerringbro Genbrugsstation 17/6755
    lp8
   • Udbetaling af tilskud 2016 fra NaturErhvervstyrelsen 12/15445
    iny
   • Forurening d. 02.05.2017 - forespørgsel fra gæst på Golfhotellet 17/5760
    joo
   • LMO kvitterer for svar på spørgsmål vedr. udsprinklingsanlæg mv vedr. LP66 og AU-Foulum 16/28645
    adno
   • Typegodkendelse.pdf 17/26933
    peph
   • Situationsplan - Velfærdsbygning.pdf 17/26933
    peph
   • Plan - rev.B.pdf 17/26933
    peph
   • KonfliktRapport.pdf 17/26933
    peph
   • Kloakplan1.pdf 17/26933
    peph
   • Indtegn regn-eller spildevandsanlæg. Notér eller tegn supplerende information - miljoe-2017-19413-1-mDT355.gml 17/26933
    peph
   • Datablad samletank.pdf 17/26933
    peph
   • Egebjergvej 32a Ansoegning om samletank.pdf 17/26933
    peph
   • Rådgiver besvarer spørgsmål vedr. Iglsø Biogas anlæg 17/14642
    adno
   • Fra Ole Rahn: Domkirkekvarteret - deltagere i arbejdsgrupper 16/47494
    jh7
   • Byggeansøgning, Svanevej 22a, 8831 Løgstrup 17/26924
    jno
   • SV: dokumentation for annoncering 16/37946
    flr
   • Ansøgning om zonetilladelse til løsdriftstald på Sdr. Rind vej 129, 8800 Viborg 17/26923
    vdb
   • Ny miljøvurderingslov træder i kraft i dag 16/47644
    bie
   • Byggeansøgning, Søndergade 11A, 9632 Møldrup 17/26908
    lirm
   • Anmodning om bestilling af vandprøve på Frisholtvj 124 17/26914
    joo
   • Mail fra ansøger vedr. facader i området ifm. afvigelse fra kommuneplanen - Tværvej 2, 8840 Rødkærsbro 17/11678
    mehm
   • Slesvigsgade 14: Færdigmelding ang. separering 15/19156
    peph
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Hellerupvej 15, 8800 Viborg - maj 2017 17/26905
    joo
   • Fredensgade 14- foresspørgsel fra ejer 14/18716
    tms
   • Færdigmelding af byggesag, Bøssemagervej 8 16/28714
    bhv
   • Orientering om finansiering af indretning og inventar i almene plejeboliger 17/813
    msf
   • Fremmødeliste Fitness.dk, Basis uge 18, 19 og 20 2017 12/29178
    gh
   • Farvebilleder fra bemærkninger til varsel, Lundvej 60, Viborg 16/53009
    anbs
   • LMO stiller spørgsmål vedr. sprinkleranlæg til lokalplan 475 vedr. biogasanlæg ved AU-Foulum 16/28645
    adno
   • sund mad i hverdagen.jpg 17/19112
    brkr
   • Mail fra CFBO om Overlund Skole 17/14045
    heg
   • Kontaktpersoner vedr. flisfyr og biogasanlæg 17/17474
    edg
   • Rettelser af tegninger til 15 m skorsten fra flisfyr 17/17474
    edg
   • Rettet VVM-anmeldelse for flisfyr på Mønstedvej 32A 17/17474
    edg
   • Mail fra ejer - rev oplæg til gennembrydning af mur og byggepladsvej - St Sct Hans Gade 4 8800 Viborg 15/65600
    mehm
   • Energinet.dk anmoder om møde vedr. mulighed for aftapningsted ved Løgstørvej for skyllevand fra kaverner på naturgaslager Ll. Torup 17/9796
    bkb
   • Tilsysnsrapport Gudenåens Fribørnehave 17/3876
    gb5
   • Anmeldelse af jordflytning fra Hobro Landevej 10, 8830 Tjele 17/22499
    mbp
   • Skovagervej 11, 8850 Bjerringbro. Fremsendelse af skema til anmeldelse af bygge- og anlægsaffald. 17/26877
    mdo
   • Supplerende bemærkninger til anmeldlsen af byggeaffald - Løvvej 45-49, blok 1 og blok 4 17/22718
    bie
   • Analyserapporter fra Gymnastikhøjskolen 12/141479
    mdo
   • Rapport AR-17-CA-00545141-01 vedr. Feriehjemmet Lille bassin att: Bassinansvarlig 13/54111
    mdo
   • Rapport AR-17-CA-00545149-01 vedr. Vestdansk Center for Rygmarvsskade - bassin att: Teknisk afsnit 15/58684
    mdo
   • Telefonnotat fra Beredskabet vedr. ventilationsanlæg + ABA-anlæg 16/40712
    mehm
   • Rapport AR-17-CA-00545172-01 vedr. Undervisningscen. Viborghus Bassin att: CKU 12/146237
    mdo
   • 10 års beholderkontrol (nr. 1), på Fallevej 52, 8800 Viborg 17/759
    jg1
   • Sikkerhedsstyrelsen sender vejledning efter kontrolbesøg af elinstallation, Stoholm Genbrugsstation 17/23603
    cwh
   • Foreløbig støjrapport 16/33322
    nig
   • Bemærkninger til varsel vedr. jordvold, Lundvej 60, Viborg 16/53009
    anbs
   • 10 års beholderkontrol (nr. 1), på Stanghedevej 13, 8800 Viborg 17/759
    jg1
   • Henvendelse fra nabo vedr. varsling iht byggelovens § 12 stk 3 og 4, Navnløs 7, 8800 Viborg 16/38306
    mehm
   • Yderligere orientering fra ejer om varsling iht byggelovens § 12 stk 3 og 4, Navnløs 7, 8800 Viborg 16/38306
    mehm
   • Varsling iht byggelovens § 12 stk 3 og 4 16/38306
    mehm
   • Mail på ny formand - Sdr. Resen Forsamlingshus 17/26401
    kj3
   • Evaluering af Opgradering af Acadre 2017 - Sofie Pihl lorentzen 17/26632
    chs
   • Evaluering af Opgradering af Acadre 2017 - Mariann Hylleberg 17/26632
    chs
   • Evaluering af Opgradering af Acadre 2017 - Birthe Lone Nielsen 17/26632
    chs
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Lånumvej 9, 7850 Stoholm - maj 2017 17/26855
    joo
   • Kontrol 2016- tilsagn ok 12/15445
    iny
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Fallevej 39, Finderup, 8800 Viborg - maj 2017 17/26853
    joo
   • Supplerende bemærkininget til anmeldelsen - Birke Alle 2, Bjerringbro 16/63803
    bie
   • Revideret anmeldelse - Birke Alle 2, Bjerringbro 16/63803
    bie
   • Fredningsnævnet dispenserer til renovering af trækstien 16/60713
    vdb
   • Sv: Forslag til tillæg nr. 74 til Kommuneplan 2013 - 2025 for Ørnevej i Skelhøje 17/20411
    anjje
   • EBF VK rørisolering_egeskovskolen 17/23749
    eboe
   • Energinet vedr. renovering af mastefundamenter på Bulbjerg-Tjele_Viborg Kommune 17/26843
    bie
   • Damvænget, 8830 17/26839
    fkc
   • Mail fra VIA 17/26733
    mgo
   • Flytning på hjørnet af Sjællandsgade 18 og Vendersgade 11. 17/26837
    av4
   • Re: Svar vedr. Lyshøj 17/26766
    cfu
   • Selvbyggererklæring .msg 17/23745
    lirm
   • Re: Tilladelse til supplering af gydebanker i Karup Å ved Egebjerg og Hagebro 16/37946
    flr
   • SV: EBF VK rørisolering 14/8057
    m7j_slettet_1
   • SV: Naturskolen - kapt. undallsvej 1, ombygning af toiletter_vandnotat 14/73911
    bl1
   • Kvittering for tilsynsdato- Industrivej 29, Viborg 13/1337
    bie
 • 19.05.2017
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Henvendelse fra Stine Skjolddahl med forslag til placering af legeplads på Hjultorvet i Viborg 14/45333
    heg
   • Anmodning om aktindsigt 17/26811
    lje
   • Poul Aas, Arkplan, skitser og tilbudsliste vedrørende Anlægget, Stoholm 15/69703
    bc6
   • Afslag på møde med Ejendomme og Energi angående STU-bygning, Klostermarken 16, 8800 Viborg 15/50147
    kt
   • Færdigmelding, byggesag, Halesøvej 10 17/4095
    jha
   • Afgørelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 16/34364
    evg
   • puljemidler til Bjerring 16/9561
    dh5
   • Skøjtebane på regnvandsbassin i Bjerringbro - behandling af høringssvar 16/48576
    rak
   • Kommentarer fra Miljøstyrelsen,Vandforsyning: Udkast - tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2013-2025 (meddeler i tlf. at det ikke er en indsigelse) 16/48576
    rak
   • Kommentarer til artikel i Bjerringbro Avis - boliger i stueplan i Bjerrringbro midtby 16/48576
    rak
   • Nørre langgade 14 - ansøgning om nedsivning 12/51754
    peph
   • Nørre langgade 14 - skitse af faskiner 12/51754
    peph
   • Skrivelse fra Gert Jensen som baggrund for artikel i Bjerringbro Avis 16/48576
    rak
   • Sidste faktura fra Dorthe Carlsen - tak for samarbejde 16/61854
    rak
   • Bemærkninger til præsentation til borgermøde i Bjerringbro 16/61854
    rak
   • SV: Ravn industri, Thorsvej 15, 8850 Bjerringbro 17/23280
    ib3
   • Forberedelse til borgermøde 16/61854
    rak
   • Situationsplan ifm. udstykning Egelundsparken, Ørum 17/9997
    kj
   • RE: Septiktank 14/73911
    bl1
   • Faktura 124 fra Dorthe Carlsen 16/61854
    rak
   • VS: Ansøgning om midlertidig skiltning i Viborg Kommune 17/26800
    av4
   • Matrikulær sag ved Fristruphøjvej, Viborg 16/61753
    mp2
   • Re: Bjerringbro - høringssvar 16/61854
    rak
   • Svar retur fra Politi - ønske om lokal lavere hastighed på Tindbækvej ved krydsning med Langdyssevej/Stadionvej syd for Hammershøj 16/69147
    jho
   • Tilbud fra MOVE Arkitektur på proces, projekt og udbud af Bjerringbro midtby/gågade 16/58546
    rak
   • Borger henvendelse ( Bjørneklo ) 13/18087
    aka
   • Skema retur Strandvejen 88, Hjarbæk 17/17556
    peph
   • Færdigmelding, byggesag, Johs Jensens Vej 22 17/21929
    lirm
   • Tilføjelse til referat: Referat: Møde i styregruppe for studieboliger - 9. maj 2017 [Sagsnr.:17/23471] 17/23471
    vde
   • Fårupvej 18, 8840 Rødkærsbro. Anmeldelse af jordflytning 17/25981
    pba
   • Færdigmellding, byggesag, Søbakken 148 16/37501
    mehm
   • Lokaldysten Vejrumbro 17/16013
    av4
   • Ændringsønsker vil indgå i en prioritering med de andre kommuner på møde den 24-05-2017 15/33328
    hr1
   • Anmeldelse af olietank på Trenmosevej 3, 8831 Løgstrup 17/1077
    jnj
   • Anmeldelse af byggeaffald fra Østervangsvej 66, 8830 Tjele 17/17244
    bie
   • Tingvej 7, 8800 Viborg. Fremsendelse af skema til anmeldelse af bygge- og anlægsaffald. 17/26777
    bie
   • Byggeansøgning, Brandstrupvej 23, 8800 Viborg 17/26772
    jno
   • Anmeldelse af byggeaffald fra Elmebakken 14, 7800 Skive 17/5346
    mdo
   • Batum Hedevej 7, 8830 Tjele. Fremsendelse af skema til anmeldelse af bygge- og anlægsaffald. 17/26775
    mdo
   • Kontraktudkast - Naturgenopretning ved Skravad Mølle 16/53578
    aa5
   • Niels Bugges Vej 4 - underskrevet aftale om udtræden 15/55725
    peph
   • Accept på forlængelse af tilsagn til "Trækstien ved Bjerringbro" fra puljen til lokale grønne partnerskaber" (j.nr. NST-840-00402) 13/19709
    cfu
   • Bøgevænget 5 - underskrevet aftale om udtræden 15/54313
    peph
   • 10 års beholderkontrol på 2 tanke på Fallevej 52, 8800 Viborg 17/759
    jg1
   • 10 års beholderkontrol på 2 tanke på Stanghedevej 28, 8800 Viborg 17/759
    jg1
   • 10 års beholderkontrol på 4 tanke på Stanghedevej 13, 8800 Viborg 17/759
    jg1
   • SV: Skibelundvej 2A og Brogade 36 - forhåndsudtalelse 16/48576
    rak
   • Kommunalt spildevandsslam til: Hesselbjergvej 4, Viborg udspredes på Skivevej 256A, 8831 Løgstrup 16/39945
    xkk
   • 19.05.2017 - Modtaget e-mail fra Kasper, Norconsult med tilbagemelding på fremsendte e-mail..msg 17/22712
    mie
   • Anmeldelse af udbringning af spildevandsslam på landbrugsjord 17/26762
    xkk
   • Fwd: De 7 naturprojekter - materiale til møde med Å-gruppe 16/48576
    rak
   • MP_31032017.pdf 16/53314
    lonej_slettet_1
   • MP_27042017.pdf 16/53314
    lonej_slettet_1
   • Bilag til udkast til afgørelse om V2-kortlægning, Fallesgårdevej 30, 7470 Karup 16/31457
    pba
   • COWI tilbyder at hjælpe med lokaliteter til datacentre 17/3448
    ba4
   • Udkast til afgørelse om V2-kortlægning, Fallesgårdevej 30, 7470 16/31457
    pba
   • 16.05.2017 - Modtaget e-mail fra Jan Christoffersen med revideret projekt på Søndersøvej 86, 8800 Viborg.msg 17/22712
    mie
   • Re: SV: Indscannet projekt Åresvad Å 17/21638
    lorh
   • Byggeansøgning, Ammunitionsvej 2, 8800 Viborg 17/26735
    vbp
   • Fårupvej 18, 8840 Rødkærsbro. Anmeldelse af jordflytning 17/26750
    mbp
   • SV: Brug af kommunale midler til private? 16/32835
    rak
   • SV: Brug af kommunale midler til private? 16/32835
    rak
   • Takkemail for begge besvarelser angående: Flink af natur i Granada 17/26411
    ip3
   • Kortbilag 17/26739
    aka
   • Udvidelse af so for Knud Ravn 17/26739
    aka
   • KonfliktRapport 17/26739
    aka
   • Ansoegning 17/26739
    aka
   • Rapport vedr. bassinprøver fra Alhede Hallerne 12/146267
    mdo
   • Sv: Borgerettede arrangementer - SparEnergi 16/32835
    rak
   • Rapport AR-17-CA-00541956-01 vedr. Bjerringbro Idrætspark - Koldtvandskar att: Diana 12/74079
    mdo
   • Mødereferat ENS - transition 16/32835
    rak
   • SV: Mødereferat ENS 16/32835
    rak
   • VS: Borgerettede arrangementer - SparEnergi 16/32835
    rak
   • Opdatering på Energistyrelsens LED-indsats 16/32835
    rak
   • Kortbilag 2 17/26724
    aka
   • Fuldmagt_Monsted 17/26724
    aka
   • Kortbilag 1 17/26724
    aka
   • KonfliktRapport 17/26724
    aka
   • Materiale fra Energistyrelsens rejsehold for BedreBolig 16/32835
    rak
   • Ansoegning 17/26724
    aka
   • Anmeldelse af sløjfning af olietank på Vindumvej 66, 8850 Bjerringbro 17/1077
    jnj
   • Afgørelse om ekspropriation 16/28476
    fkc
   • Asmild Ager 9 - tinglyst skøde 16/59003
    hbl
   • Svar på henvendelse vedr. støtte til optimering af privat energiforbrug 16/32835
    rak
   • Byggeansøgning, Nørregade 29, 8850 Bjerringbro 17/26717
    jno
   • Underskrevet lejekontrakt - Højen 1T - Ester Valborg Johansen 17/22331
    ss5
   • Færdigm VS nedrivningssag Gl. Aalborgvej 207 16/15994
    jno
   • SV: Ulbjerg Losseplads, Ansøgning om tilskud til udførelse af baselineundersøgelse og udarbejdelse af ansøgning om tilskud til biocover 17/26693
    rak
   • SV: Liseborg Fyldplads, Ansøgning om tilskud til udførelse af baselineundersøgelse og udarbejdelse af ansøgning om tilskud til biocover 17/26693
    rak
   • SV: Losseplads Fårup, Ansøgning om tilskud til udførelse af baselineundersøgelse og udarbejdelse af ansøgning om tilskud til biocover 17/26693
    rak
   • SV: Rødkærsbro Losseplads, Ansøgning om tilskud til udførelse af baselineundersøgelse og udarbejdelse af ansøgning om tilskud til biocover 17/26693
    rak
   • Rapport nr. 290906 (Dambrugskontrol fra Sejbæk dambrug) er færdiganalyseret 12/13586
    obo_slettet_1
   • Rapport nr. 298721 (Dambrugskontrol fra Rindsholm Dambrug) er registreret 12/24065
    obo_slettet_1
   • Rapport nr. 298721 (Dambrugskontrol fra Rindsholm Dambrug) er registreret 17/26698
    tms
   • Fra Tina Bach - Bemærkning til forslag til tillæg nr. 68 til kommuneplan 2013-2025 - Temaplan for Bjerringbro 16/48576
    rak
   • Ansøgning om oprensning af Piledammen i Bjerringbro 17/26709
    aka
   • Byggeansøgning, Johan H. Wesselsvej 4, 8800 Viborg 17/26676
    jno
   • Spørgsmål angående afledning af overfladevand 17/26698
    tms
   • DMI klimadata brugernavn og adganskode 17/8015
    rg
   • Analyser af regionale ruter 2017 - fra Midttrafik 17/1261
    majoh
   • Takkemail med tillægsspørgsmål på: Flink af natur i Granada 17/26411
    ip3
   • Grundfos A/S, Jørgens Alle 32, 8850 Bjerringbro 17/16472
    ib3
   • SV: Spørgsmål vedr. udestående - miljø og energi audit 12/7852
    ib3
   • SV: Kodeord til Danmarks Miljøportal (manuelt log-ind bruges i web-Mermaid) 17/8015
    rg
   • SV: Brugernavn til Danmarks Miljøportal (manuelt log-ind bruges i web-Mermaid) 17/8015
    rg
   • Fra Gert Olsen SV: Tilgængelighed Viborg - slutregnskab og aflevering 17/26329
    jh7
   • Fra Christian Andersen Re: Tilgængelighed Viborg - slutregnskab og aflevering 17/26329
    jh7
   • Uhrevej 58, 7470 Karup, § 26 anmeldelse ensilageplads.pdf 17/26470
    jha
   • Slots- og kulturstyrelsen: Kvittering for modtagelse af e-mail 16/37946
    flr
   • Kystdirektoratet - autosvar/autoreply 16/37946
    flr
   • Kystdirektoratet - autosvar/autoreply 16/37946
    flr
   • Slots- og Kulturstyrelsen: Kvittering for modtagelse af e-mail 16/37946
    flr
   • Svar vedr. opfølgning Tanghuset 17/6784
    iny
   • Byggeansøgning, N.O. Hansens Vej 4, 7470 Karup 17/20898
    bhv
   • Byggeansøgning, Tingvej 7, 8800 Viborg 16/64163
    dkb
   • Statens Kunstfond og Nordea 17/22798
    sb9
   • VS Færdigmældt af byggeri.msg Præstegårdsvej 9 16/32979
    jha
   • Budget og tilsagn vedr. Indryk og Udtryk 17/22798
    sb9
   • Færdigmelding, byggesag, Gl. Viborgvej 90 16/15794
    vbp
   • Slut faktura nr. 295242 fra Dansk Beton Byg - nedrivning Nørregade 20, Stoholm 16/9517
    spa
   • Uhrevej 58, 7470 Karup. § 26, Anmeldelse af udvidelse af ensilageplads 17/24380
    jg1
   • Byggeansøgning, Gl. Århusvej 301, 8800 Viborg 16/54622
    mehm
   • Kopi af statens kontrakt om hegning og græsning af deres arealer i Ødalen 15/39749
    ip3
   • Se vedlagte dokument 16/55949
    fkc
   • Vedr. fejlbehandling af hegnssynssag den 24. april 2017 mellem ejendommene Strandvejen 29 og Strandvejen 31 16/52136
    fkc
   • VS: Meddelelse om indsættelse d. 17.05.17 vedr. Mikkel Møldrup Jensen, 240996-2419 17/11272
    anlc
   • Re: VS: Ansøgning om ophængning af plakater i lygtepæle 17/26644
    av4
   • Vil gerne have forslag om placering på grunden: Alley Cats - Kloak Bystævnet 15 17/22480
    chp
   • Certifikat på telt der opstilles ifm.Karup Å Marked, Hesselundvej 10, 7470 Karup J 17/25934
    vbp
   • Miljøstyrelsen Automatisk svar: Vandløbsrestaurering i Tjele Å 16/14746
    abmi
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Til Tina Bach - Spørgsmål til og kvittering for høringssvar - Forslag til tillæg nr. 68 til kommuneplan 2013-2025 - Temaplan for Bjerringbro 16/48576
    ba4
   • Til Rasmus Cassøe: Det sydlige brofæste - Viborg Baneby 17/26665
    rgn
   • Vurdering af anmeldt udbringning af spildevandsslam - Skivevej 256A, 8831 Løgstrup 17/26762
    xkk
   • Forespørgsel til 3 firmaer fra håndværkerlisten om tilbud på udbud af anlægsopgave: Renovering af Nørresøbadet ved Viborg 17/885
    jrs
   • Notat fra møde den 18. maj 2017 om ansøgning om genanvendelsesvirksomhed på Lundgårdsvej 10, Stoholm 17/6249
    bkb
   • Svar på henvendelse om mere leg i midtbyen 14/45333
    heg
   • Nørre Langgade 14 - nedsivningstilladelse 12/51754
    peph
   • Borgerettede arrangementer - SparEnergi - Status på kommunens overvejelse? 16/32835
    rak
   • Plancher fra borgermødet i Bjerringbro til Niels Dueholm 16/48576
    ba4
   • De otte Natura 2000-handleplaner for Viborg Kommune er nu gældende 14/2148
    jrs
   • Byggetilladelse til at_lovliggøre møbelsnedkeri og en nybygning_Jyndbjergvej 7, 8850 Bjerringbro_2017-05-19.pdf 16/62312
    bhv
   • Svar på henvendelse om boliggrunde i Bjerringbro 16/48576
    ba4
   • Vedr. nyt job for Dorthe Carlsen 16/61854
    rak
   • Svar på ønske om lokal hastighedsbegrænsning på Langdyssevej 16/69147
    jho
   • 19.05.17 Byggetilladelse til udestue. Dyssehøjen 1, 7850 Stoholm Jyll.pdf 17/26533
    lirm
   • Politi - ønske om lokal lavere hastighed på Tindbækvej ved krydsning med Langdyssevej/Stadionvej syd for Hammershøj 16/69147
    jho
   • Anmodning til MOVE landskabsarkitekter om et tilbud på at facilitere proces 16/58546
    rak
   • Dialog med Bjerringbro Handel om behandling af oplæg til legepladser m.m. 16/58546
    rak
   • [Sagsnr.:17/17359] Ulbjerg Gymnastikforening - Kursustilskud 2017 17/17359
    lgr
   • Godkendelse af campingområder teltområder ifm 24-timers løbet 2017 den 12 og 13 august 2017 ved Søndersø.msg 17/25751
    vbp
   • [Sagsnr.:17/15303] Bjerringbro FH - Kursustilskud 2017 17/15303
    lgr
   • [Sagsnr.:17/21931] DCH Bjerringbro - Kursustilskud 2017 17/21931
    lgr
   • Status på sceening for miljøvurdering til Constructa 17/20616
    msb
   • [Sagsnr.:17/8468] Viborg FF - Kursustilskud 2017 17/8468
    lgr
   • [Sagsnr.:17/17568] Ravnsbjerg IF - Kursustilskud 2017 17/17568
    lgr
   • Kvitteringsbrev vedr. garage. Vansøgårdsvej 5, 8830 Tjele.pdf 17/26492
    lirm
   • Mail til John Staaling med mødeforslag om evt. mageskifte i Arnbjerg 12/22748
    anp
   • Referat: Møde i styregruppe for studieboliger - 9. maj 2017 [Sagsnr.:17/23471] 17/23471
    vde
   • Ekspropriation ved Banebo 16/28476
    fkc
   • Svar på uddybende spørgsmål vedr. styning af egetræer på Lyshøj 17/26766
    cfu
   • 19.05.2017 - Sendt e-mail til Kasper Skriver med bemærkninger og opmræskomhedspunkter til Arnbjerg.msg 17/22712
    mie
   • Henvendelse og svar vedr pleje af Lyshøj 17/26766
    cfu
   • Afgørelse om ikke VVM-pligt for Ny Absalonsvej 16/20090
    nhs
   • 19.05.2017 - Sendt e-mail til Jan Christoffersen med bemærkniner til projektet.msg 17/22712
    mie
   • Afgørelse om ikke VVM-pligt for Ny Absalonsvej 16/20090
    nhs
   • 19.05.2017 - Sendt e-mail til Kasper Skriver, Norconsul omkring befæstelse af grundene på Arnbjerg Alle.msg 17/22712
    mie
   • SV: Borgerettede arrangementer - SparEnergi 16/32835
    rak
   • Afgørelse om ekspropriation 16/28476
    fkc
   • SV: Møde med Energiistyrelsens rejsehold for BedreBolig 16/32835
    rak
   • Godkendelse til indretning af plads Dyreskueplads samt pladsfordelingsplan til telt ifm med Amerikanerbil træf den 22-26 juni 2017 Fabrikvej 19A Viborg .msg 17/18634
    vbp
   • Rødkærsbro Losseplads, Ansøgning om tilskud til udførelse af baselineundersøgelse og udarbejdelse af ansøgning om tilskud til biocover 17/26693
    rak
   • Liseborg Fyldplads, Ansøgning om tilskud til udførelse af baselineundersøgelse og udarbejdelse af ansøgning om tilskud til biocover 17/26693
    rak
   • Ulbjerg Losseplads, Ansøgning om tilskud til udførelse af baselineundersøgelse og udarbejdelse af ansøgning om tilskud til biocover 17/26693
    rak
   • Losseplads Fårup, Ansøgning om tilskud til udførelse af baselineundersøgelse og udarbejdelse af ansøgning om tilskud til biocover 17/26693
    rak
   • Underskrevne ansøgninger for Fårup og Ulbjerg og bemærkninger til andre placeringer 17/26693
    rak
   • ønske om olie- og PAH-analyser fra ejendommen Hobrovej 85, 8830 Tjele 17/26487
    pba
   • Biocover ansøgning for Liseborg Losseplads og Rødkærsbro Losseplads - underskrevne 17/26693
    rak
   • Bemærkning til ansøgning til biocover for losseplads i Rødkærsbro 17/26693
    rak
   • Svarmail på takkemail med tillægsspørgsmål til: Flink af natur i Granada 17/26411
    ip3
   • SV: Biocover på Bjerrevej i Rødkærsbro 17/26693
    rak
   • Aarestrupvej 128, 7470 Karup - ny adresse 17/26670
    btr
   • Aarestrupvej 126, 7470 Karup - ny adresse til bolig 17/26670
    btr
   • _Godkendelse til anmeldt byggearbejde om at_forlænge eksist. plan-silo_Uhrevej 58 7470 Karup J_2017-05-19.pdf 17/26470
    jha
   • Tilladelse til vandløbsrestaurering i Karup Å ved Egebjerg 16/37946
    flr
   • Opfølgning på møde den 18. maj 2017 om hegn ved Tanghuset 17/6784
    iny
   • Følgeskrivelse vedr. vandløbsrestauering i Karup Å ved Egebjerg 16/37946
    flr
   • Følgeskrivelse vedr. vandløbsrestauering i Karup Å ved Egebjerg 16/37946
    flr
   • Følgeskrivelse vedr. vandløbsrestauering i Karup Å ved Egebjerg 16/37946
    flr
   • Tilladelse til restaurering af gydebanke i Karup Å ved Hagebro 16/37946
    flr
   • Tilladelse til supplering af gydebanker i Karup Å ved Egebjerg og Hagebro 16/37946
    flr
   • Følgeskrivelse vedr. tilladelse til restaurering af gydebanke ved Hagebro 16/37946
    flr
   • Følgeskrivelse vedr. tilladelse til restaurering af gydebanke ved Hagebro 16/37946
    flr
   • Følgeskrivelse vedr. tilladelse til restaurering af gydebanke ved Hagebro 16/37946
    flr
   • 19.05.17 Byggetilladelse til udestue. Erantisvej 9, 8840 Rødkærsbro.pdf 17/23143
    lirm
   • Se vedlagte dokument 16/55949
    fkc
   • Tilladelse til trail løb lørdag den 9. september 2017 i Ødalen og Bruunshåb skovene 17/269
    ip3
   • Mål på overdækning 18.05.17 17/23143
    lirm
 • 18.05.2017
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Referat fra møde om forundersøgelse af ny Midtjysk Motorvej, Teknikerudvalgsmøde d. 10. maj i Skanderborg 17/24641
    pch
   • Supplerende materiale modtaget til byggesag - ny kedelbygning, Mammen Byvej 32, 8850 Bjerringbro 17/9225
    vbp
   • Henvendelse/ opfølgning på henvendelse om oplysning på bygherre- STU bygning, Klostermarken 16, Viborg 15/50147
    kt
   • 2017.05.04 Mail Indg. Ivan Jensen SV: Vandskade - Klostermarken 16 - Almbrand skadesnummer 2618323-30-SOSO - Codans skadenr. 242211 - Advokat journal nummer F15 17/26449
    jr4
   • 2017.05.03 Mail Indg. Frank Fløjgaard - SV: Vandskade - Klostermarken 16 - Almbrand skadesnummer 2618323-30-SOSO - Codans skadenr. 242211 - Advokat journal nummer F15 17/26449
    jr4
   • 2017.05.03 Mail Indg. Ivan Jensen SV: Vandskade - Ombygning, STU, Klostermarken 16, Viborg 17/26449
    jr4
   • Indsigelse til protokol og åstedsforretning. 17/7864
    tms
   • 2017.05.03 Mail Indg. Ivan Jensen SV: Skadenr. 2618323-30-SOSO - Vandskade STU, Klostermarken Viborg 17/26449
    jr4
   • 2017.05.03 Mail Indg. Rikke Wagenblast Sørensen SV: Vandskade - Klostermarken 16 - Almbrand skadesnummer 2618323-30-SOSO - Codans skadenr. 242211 - Advokat journal nummer F15 17/26449
    jr4
   • 2017.03.05 Mail Indg. SAA Ivan Jensen - VS: ST, Klostermarken, Viborg, vandskade 17/26449
    jr4
   • 2017.05.03 Mail Ind. Rikke Wagenblast Sørensen - SV: Vandskade - Klostermarken 16 - Almbrand skadesnummer 2618323-30-SOSO - Codans skadenr. 242211 - Advokat journal nummer F15 17/26449
    jr4
   • 2017.05.03 Mail Indg. alm. Brand - Tak for din henvendelse 17/26449
    jr4
   • 2017.05.02 Mail Indg Alm. Brand Skadenr. 2618323-30-SOSO - Vandskade STU, Klostermarken Viborg 17/26449
    jr4
   • Byggeansøgning, Nørresøvej 15, 8800 Viborg 16/31681
    mie
   • 2017.04.25 Mail Indg. Frank Fløjgaard - SV: Klostermarken 16 - skadesnr. 961749-2 // Codans skadenr. 242211 17/26449
    jr4
   • 2017.04.25 Mail Indg. Ivan Jensen til entreprenører VS: STU, Klostermarken, Viborg, renovering efter vandskade 17/26449
    jr4
   • 2017.04.20 Mail Indg Frank Fløjgaard - SV: Klostermarken 16 - skadesnr. 961749-2 // Codans skadenr. 242211 17/26449
    jr4
   • 2017.04.20 Mail Indg. Ivan Jensen til entreprenører - STU, Klostermarken, Viborg, renovering efter vandskade 17/26449
    jr4
   • Opdatering af Datagrundlag 16/17638
    roc
   • Status Data 16/17638
    roc
   • Link til bibliotek for dokumenter 16/17638
    roc
   • 2017.04.19 Mail Indg. Ivan Jensen - STU, Klostermarken, Viborg, vandskade 17/26449
    jr4
   • Invitation til møde med inspiration fra New Zeeland 16/17638
    roc
   • Byggeansøgning, Bakkevænget 16, 9500 Hobro 17/26624
    mie
   • Tilmelding fra Randers somdeltager i kommunikationsansvarlig 16/17638
    roc
   • Fw: Fwd: Regning fra brug af Forsamlingshuset den 20. august 2015 16/55280
    tv
   • Udpegning af kommunikationsansvarlig i projekterne i C2C CC 16/17638
    roc
   • 2017.04.19 Mail Indg. Ivan Jensen VS: STU, Klostermarken 16, Viborg, scanning af tagflade 17/26449
    jr4
   • 2017.04.19 Mail Indg. Ivan Jensen - SV: Klostermarken 16 - skadesnr. 961749-2 // Codans skadenr. 242211 17/26449
    jr4
   • Pressemeddelelse: COast to Coast Climate Challenge er officielt skudt igang 16/17638
    roc
   • 2017.04.18 Mail Indg. Tiia Lond - RE: Klostermarken 16 - skadesnr. 961749-2 // Codans skadenr. 242211 17/26449
    jr4
   • Autosvar fra Viborg Stift: SV: Høring af berørte myndigheder (Viborg Stift) i forbindelse med planlægning af et biogasanlæg ved Stoholm i Viborg Kommune - svarfrist 6. juni 2017 17/14642
    adno
   • Supplerende materiale modtaget til byggesag - opstille skyliner, Nytorv 1, Viborg 17/19905
    vbp
   • 2017.04.07 Mail Indg. Ivan Jensen - STU, Klostermarken, fugtundersøgelse 17/26449
    jr4
   • Eksempel fra Holstebro på Vandstandsprognose 16/17638
    roc
   • 2017.04.06 Mail Indg. Ivan Jensen - STU, Viborg, vandskade 17/26449
    jr4
   • 2017.04.03 Mail Indg. John Høgh SV: STU Klostermarken 16 - vandskade Codan skade 242211 17/26449
    jr4
   • Temadag om udarbejdelse af den rette udbudsstrategi målrettet C8-C24 16/17638
    roc
   • Dybdekort fra søer i Østjylland 16/17638
    roc
   • Byggeansøgning, Skibelundvej 55, 8850 Bjerringbro 17/26614
    lirm
   • 2017.03.22 Mail Indg. John Melau Høgh SV: STU Klostermarken 16 - vandskade Codan skade 242211 17/26449
    jr4
   • Jan Fack Sørensen kvitterer for modtagelse af aktindsigt i sag om sti i Kjeldbjerg 17/21846
    bkb
   • Ansøgning om rutsjebane i Fårbæk 17/26608
    flr
   • Byggeansøgning, Højbjerg Møllevej 14, 8850 Bjerringbro 17/26602
    jha
   • Indbydelse til 1. møde vedr. faunaforbedringsprojekt i Sønder-Resen 17/26605
    flr
   • VS: Opmåling Simested Å 17/7938
    8ks
   • 2017.03.21 Mail Indg. Ivan Jensen VS: STU, Klostermarken 16, Viborg, scanning af tagflade 17/26449
    jr4
   • Opdateret VVM-anmeldelserne for Iglsø Biogas samt svar på spørgsmål 17/19056
    edg
   • SV: Tilbud på opmåling af Simested Å 17/7938
    8ks
   • Svar fra EVV, forventer ikke ledninger på private matr. : KKmel: Spildevand og overfladevand 17/24523
    peph
   • 2017.03.20 Mail Indg. Ivan Jensen SV: STU Klostermarken 16 - vandskade Codan skade 242211 17/26449
    jr4
   • Agerbækvej 2 17/23863
    jha
   • Spg om afgift og tømningsordning: Forsøgsstation Grønhøj-bolig 112A 17/26601
    peph
   • 2017.03.17 Mail Indg. John Melau Høgh SV: STU Klostermarken 16 - vandskade Codan skade 242211 17/26449
    jr4
   • SV: Opmåling af Simested Å - Kontrakt 17/7938
    8ks
   • Byggeansøgning, Bøgevænget 7, 8800 Viborg 17/26587
    lirm
   • Supplerende til byggesag, Kalkværksvej 8, 7850 17/26596
    bkb
   • Supplerende til byggesag, Kalkværksvej 8, 7850 17/23087
    bhv
   • 2017.03.16 Mail Indg. Ivan Jensen SV: SV: Vandskade STU Klostermarken 16, skadesnr. 242211 - mail et 17/26449
    jr4
   • Referat projektgruppe Rollemodel- Smart Skills 16/35069
    fga
   • 2017.03.16 Mail Indg. Frank Fløjgaard Re: SV: Vandskade STU Klostermarken 16, skadesnr. 242211 - mail et 17/26449
    jr4
   • 2017.03.15 Mail Indg. Frank Fløjgaard SV: Vandskade STU Klostermarken 16, skadesnr. 242211 - mail et 17/26449
    jr4
   • 2017.03.15 Mail Indg. Frank Fløjgaard SV: Vandskade STU Klostermarken 16, skadesnr. 242211 - mail et 17/26449
    jr4
   • 2017.03.14 Mail Indg. Benny Nielsen RE: Vandskade STU Klostermarken 16, skadesnr. 242211 - mail et 17/26449
    jr4
   • 2017.03.13 Mail Indg. Frank Fløjgaard - SV: Vedr. skadenr. 242211 17/26449
    jr4
   • 2017.03.10 Mail indg Benny Nielsen - RE: Vedr. skadenr. 242211 17/26449
    jr4
   • 2017.03.10 Mail Ind. Lars Damsgaard RE: Vedr. skadenr. 242211 17/26449
    jr4
   • 2017.03.09 Mail Indg. Frank Fløjgaard til Tiia Lond m.fl. SV: Vedr. skadenr. 242211 17/26449
    jr4
   • 2017.03.08 Mail Indg. Frank Fløjgaard SV: Vandskade STU Klostermarken 16, skadesnr. 242211 - mail et 17/26449
    jr4
   • 2017.03.07 Mail Indg. Frank Fløjgaard - SV: Skadenr. 961749,2 - Klostermarken 16, 8800 Viborg 17/26449
    jr4
   • Byggeansøgning, Egebjergvej 32A, 7800 Skive 17/26576
    jha
   • Benny Vammen; Gødningsplan og kort vedr. Sojamelasse 2017 - Skivevej 134, 9500 Hobro 16/17332
    xkk
   • Bemærkninger fra nabo vedr. ansøgning om hegn i skel, Heimdalsvej 10, Bjerringbro 17/12594
    anbs
   • Ansøgning modtaget fra Jegstrup Vandværk 16/63510
    joo
   • Slots- og Kulturstyrelsen: Kvittering for modtagelse af e-mail 16/14746
    abmi
   • Kystdirektoratet - autosvar/autoreply, Gydebanke i Tjele Å 16/14746
    abmi
   • Autosvar: Vandløbsrestaurering i Tjele Å 16/14746
    abmi
   • 2017.03.07 Mail Indg. Tiia Lond RE: Skadenr. 961749,2 - Klostermarken 16, 8800 Viborg 17/26449
    jr4
   • Byggeansøgning, Hviddingvej 35, 8800 Tjele 17/26561
    jha
   • Klaus Bugge tilmelding til Følgegruppemøde gennemførelsen 23. maj 2017 17/24455
    thra
   • Fra Laban Arkitekter SV: Brogade Bjerringbro - illustrationsplan 15/68565
    janb
   • Ikke yderligere bemærkninger - Poul Due Jensens Vej 7 15/6291
    bie
   • 2017.03.07 Mail Indg. Frank Fløjgaard - SV: Skadenr. 961749,2 - Klostermarken 16, 8800 Viborg 17/26449
    jr4
   • Supplerende materiale til godkendelse af pladsfordelingsplan ifm. forsamlingstelt -Naundrupvej 7, 9632 Møldrup 17/23563
    vbp
   • 28.04.2017 Referat af møde i Limfjordsrådet 12/58912
    roc
   • 2017.03.06 Mail Indg. Frank fløjgaard - SV: Vedr. skadenr. 242211 17/26449
    jr4
   • Limfjordsrådets nyhedsbrev maj 2017 12/58912
    roc
   • 2017.03.06 Mail Indg. SAA Ivan Jensen - SV: Vedr. skadenr. 242211 17/26449
    jr4
   • 2017.03.05 Mail Indg. SAA Ivan Jensen - VS: ST, Klostermarken, Viborg, vandskade 17/26449
    jr4
   • 2017.03.01 Mail Indg. SAA Ivan Jensen - SV: Fwd: Vedr. skadenr. 242211 17/26449
    jr4
   • 2017.03.01 Mail Indg. SAA Ivan Jensen - VS: Fwd: Vedr. skadenr. 242211 17/26449
    jr4
   • 2017.02.24 Mail Indg. SAA Ivan Jesen SV: STU Klostermarken - vandskade 17/26449
    jr4
   • Kontrakt rævind Bæk 14/71476
    kes
   • Byggeansøgning, Dyssehøjen 1, 7850 Stoholm 17/26533
    lirm
   • Kvittering for spørgsmål til referencelab. 17/26538
    bie
   • Vedr. vurdering af tilbud på naturgenopretning Rævind Bæk 14/71476
    kes
   • Harritslev Arkitekturs redegørelse for støj m.m. på ansøgt virksomhed på Lundgårdsvej 10, 7850 Stoholm 16/12059
    mdo
   • 2017.02.09 Mail Indg. SS Ivan Jensen - VS: ST, Klostermarken, Viborg, vandskade 17/26449
    jr4
   • 2017.02.06 Mail Indg. fra SSA Ivan Jensen ST, Klostermarken, Viborg, vandskade 17/26449
    jr4
   • Oversigt over foreningsbetaling 2016.pdf 17/25561
    jen
   • 2017.02.02. Mail Indg. SAA Ivan Jensen - SV: STU, Klostermarken, Viborg, rapport efter vandskade 17/26449
    jr4
   • kontoudtog handelsbanken 2016 - afregning lokaletilskud 17/25561
    jen
   • 2017.02.02 Mail Ind. SAA Ivan Jensen - STU, Klostermarken, Viborg, rapport efter vandskade 17/26449
    jr4
   • VS: Gadefest på Birkevej, Viborg - ansøgning om opstilling af festtelt 17/26519
    av4
   • SV: Orientering om gennemført vandløbsrestaurering, Viborg Kommune 16/38649
    hsjen
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Skinderupvej 5, 8832 Skals - maj 2017 15/45312
    fmc_slettet_1
   • AFbud fra borgmesteren 17/26508
    sni
   • Invitation til borgmesteren 17/26508
    sni
   • 2017.01.25 Mail Indg. fra SAA Ivan Jensen - VS: Vedr.: SV: Skadenr. 2618323-30-SOSO 17/26449
    jr4
   • Cirkus Krone 17/26507
    av4
   • VS: Program - Topledercamp - 15. og 16. maj 17/26503
    sni
   • Proces for kommissionens deltagelse 17/26503
    sni
   • Div. korrespondance vedcr. ledelseskommission 17/26503
    sni
   • VS: SV: ToplederCamp 16. maj 2017 17/26503
    sni
   • VS: ToplederCamp 16. maj 2017 - Revideret procesbeskrivelse med temaer og deltagerliste 17/26503
    sni
   • Resume fra paneldiskussion i dag 17/26503
    sni
   • Rådgiver godkender at frist for aflevering af ansøgning om miljøgodkendelse for Iglsø Biogas fremrykkes 17/14642
    adno
   • SV: Udlejning af båd på Tange Sø 17/17238
    8ks
   • Byggeansøgning, Vansøgårdvej 5, 8830 Tjele 17/26492
    lirm
   • Referat af vandrådsmøde 03.05.2017 17/19022
    hsjen
   • Kurt Lomborg indsender aftale om sti i Kjeldbjerg 17/21846
    bkb
   • borgerhenvendelse angående skilte i Granada om "Hold hunden i snor" 17/26411
    ip3
   • Viborg Sejlklub - Lokaletilskudsregnskab 2016 15/72924
    lgr
   • Hobrovej 85, 8830 Tjele. Anmeldelse af jordflytning 17/26487
    pba
   • HJviddingvej 31, 8830 Tjele. Anmeldelse af jordflytning 17/26485
    mbp
   • Byggeansøgning, uhrevej 58, 7470 Karup 17/26470
    jha
   • Anmeldelse af jordflytning fra Fanøvej 4-10, 8800 Viborg 17/7022
    pba
   • Årsrapport 2016 - Jethallen.pdf 17/3463
    akr
   • 2017.01.201 Mail Indg. fra SAA - Ivan Jensen: skadenr. 2 618 323-30-RGJN 17/26449
    jr4
   • 2017.01.19 Mail intern - svar til Thomas Harbo: Oplysninger om bygningsforsikring 17/26449
    jr4
   • Bjergsnæs Mose, Viborg - opfølgning ift. skovareal og fotos af sten 14/79914
    anp
   • Afvisning af at overtage vedligeholdelsen af broen fremadretteet. 16/50388
    roc
   • 2017.01.17 STU, Klostermarken, referat af byggemøde nr. 19 17/26449
    jr4
   • revideret tegning over indretning af plads ifb. Amerkanerbiltræf, Fabrikvej 19A, Viborg 17/18634
    vbp
   • Kvitteringsmail fra Lars Bjørknæs på modtagelsen af svar på aktindsigt 17/26452
    jri
   • Anmeldelse af sløjfning af olietank på Løndalen 5, 8830 Tjele 17/1077
    jnj
   • Anmodning fra Lars Bjørknæs om aktindsigt i udgifter mv. i forbindelse med aftaler med håndboldklubben Viborg HK 17/26452
    jri
   • Anmodning fra Lars Bjørknæs om aktindsigt i udgifter mv. i forbindelse med aftaler med håndboldklubben Bjerringbro-Silkeborg (BSV) 17/26451
    jri
   • Notat om regnskabsføring og momsregler for partnerskabsprojekter 15/60975
    iny
   • Gl. Røddingvej 13, 8830 Tjele. § 25 Anmeldelse af etablering af foderlagre. 17/26433
    mbp
   • SV: VOC-regnskab 17/18674
    ib3
   • Byggeansøgning, V. Børstingvej 2, 7800 Skive 17/24831
    mbp
   • Henvendelse fra Poul Pedersen - Rødkærsbro Hallens forpagtningsaftale 17/26427
    kemn
   • Fra Marianne Kofoed SV: Tilgængelighedsprojekt Viborg - vedr. søge prisen ’Access City Award 2018’ 16/34289
    jh7
   • Fra Marianne Kofoed VS: Tilgængelighed Viborg - slutregnskab og aflevering - Til Vanførefonden og Bevica Fonden 17/26329
    jh7
   • Henvendelse om trafikale forhold på Dollerupvej i Dollerup 17/26412
    jho
   • Søndersøvej 88, Viborg - mail fra Kim Jensen med ønske om opfølgning ift. evt. mageskifte i Arnbjerg 12/22748
    anp
   • Sv: Forslag til tillæg nr. 74 til Kommuneplan 2013 - 2025 for Ørnevej i Skelhøje 17/20411
    anjje
   • Jægersborgvej 10, Supplerende til projekt for tilslutningsrampe: kan justeres ift. byggelinjeområdet 12/107629
    rak
   • Jægersborgvej 10, Rambøll sender kortfiler til projekt for tilslutningsrampe 12/107629
    rak
   • Udstykning Skibelundvej 39, 8850 Bjerringbro fra Geopartner 17/26404
    mp2
   • Rådgiver orienteres om at frist for aflevering af ansøgning om miljøgodkendelse vedr. Iglsø Biogas fremrykkes 17/14642
    adno
   • Jægersborgvej 10, Rambøll sender: Projekt for rampe fra Søndre Ringvej til fremtidig rute 26 12/107629
    rak
   • Jægersborgvej 10, ATR fra Rambøll på skitsering af rampe 12/107629
    rak
   • Jægersborgvej 10, Rambøll sender ATR på opgave med skitsering af rampe 12/107629
    rak
   • Byggeansøgning, Nordholtvej 2, 8832 Skals 17/26397
    lirm
   • Oplysning om ny formand - Sdr. Resen Forsamlingshus 17/26401
    kj3
   • Fiktiv ansøgning på Tinghøjvej 46. 8830 Tjele 17/26393
    mbp
   • Re: SV: Svar på spørgsmål omkring Nørresøbadet 17/885
    jrs
   • Modtaget ansøgningsskema: Alley Cats - Kloak Bystævnet 15 (uden prøver, og placering) 17/22480
    chp
   • Jægersborgvej 10, Prisoverslag fra Rambøll på skitsering af vejtilslutning 12/107629
    rak
   • §12 ansøgning på Tinghøjvej 46, 8830 Tjele 17/26393
    mbp
   • Jægersborgvej 10, Svar: Tidsplan - butik i aflastningscenteret i Viborg 12/107629
    rak
   • Årsregnskab 2016 17/8343
    3bm
   • Fra Jeanette Amby SV: Brogade Bjerringbro - illustrationsplan 15/68565
    janb
   • Jægersborgvej 10, dialog med Energi Viborg om interesse for mageskifte 12/107629
    rak
   • MAJ MERIT 17 - Excelliste over elever 17/15310
    evp
   • MAJ MERIT 17 - Billedliste 17/15310
    evp
   • Excelliste Maj 17 17/15310
    evp
   • MAJ 17 - Billedliste 17/15310
    evp
   • Liste over MAJ holdene 17/15310
    evp
   • Jægersborgvej 10, Energi Viborg: Omlægning af ledninger og areal til butik og regnvandsbassin 12/107629
    rak
   • Anmodning om kopi af miljøgodkendelse for Feldingbjergvej 23 13/58667
    edg
   • Fredningsnævnets afgørelse / godkendelse af lavbundsprojekt ved Ø: FN-MJV-17-2017 16/43500
    8ks
   • Jægersborgvej 10, Svar fra Vejdirektoratet om mulighed for at overskride vejbyggelinje 12/107629
    rak
   • Jægersborgvej 10, Energi Viborg om tinglyste spildevandsledninger 12/107629
    rak
   • Skovhøjen 19 - købers bank skal noteres på digitalt skøde 17/3372
    hbl
   • Jægersborgvej 10, opdaterede skitser med byggelinjer 12/107629
    rak
   • Tak for supplerende svar om mulighed for ændring af vejvisning til Viborg Flyveplads 17/26244
    jho
   • Jægersborgvej 10, opdaterede skitser med byggelinjer 12/107629
    rak
   • Jægersborgvej 10, opdaterede skitser med byggelinjer 12/107629
    rak
   • EU-Japan Fest Japan Committee 17/8343
    3bm
   • Billeder - Erik Glippingsvej 13 17/26345
    bie
   • Anmeldelse af byggeaffald - Erik Glippingsvej 13 17/26345
    bie
   • EU-Japan Fest Japan Committee 17/8343
    3bm
   • EU-Japan Fest Japan Committee 17/8343
    3bm
   • Jægersborgvej 10, Vejdirektoratet om tilslutningsrampen - er ikke en del af byggelinjeprojektet 12/107629
    rak
   • Mønstedvej 46, 7470 Karup. Ansøgning om § 10 Tilladelse, kvæg 17/26327
    mbp
   • Oplæg fra Novicell ApS - Introduktion til Business Intelligence på affaldsområdet 17/26323
    ji
   • Jægersborgvej 10, Energi Viborg om interesse for grundsalg og areal til regnvandsbassin 12/107629
    rak
   • Jægersborgvej 10, kort over ejendomme som projektet ligger på 12/107629
    rak
   • Veteranbiltræf 17/26320
    av4
   • Henvendelse fra Golf Hotellets direktør vedr. Asani Pigen 17/26321
    ahh
   • Bemærkninger retur til svar om mulighed for ændring af vejvisning til Viborg Flyveplads 17/26244
    jho
   • FW: Rævind Bæk - ingen klager 14/71476
    kes
   • SV: veterantræf plads. 17/26320
    av4
   • Kontaktoplysninger til Gl. Århusvej 50 16/61019
    peph
   • Anmeldelse af sløjfning af olietank på Æblevej 7, 8800 Viborg 17/1077
    jnj
   • Jægersborgvej 10, vedr. svar fra Vejdirektoratet 12/107629
    rak
   • Jægersborgvej 10, GIS-filer for rute 26 ved Viborg tilsendt af Vejdirektoratet 12/107629
    rak
   • Jægersborgvej 10, dialog med Vejdirektoratet om foreløbig bekræftelse på, at trompettilslutningen kan etableres inden for det byggelinjepålagte område 12/107629
    rak
   • Jægersborgvej 10, Vejdirektoratets bemærkninger til ønske om udvidelse af lokalplanområde 12/107629
    rak
   • Jægersborgvej 10, opdateret forslag til disponering af grunden 12/107629
    rak
   • Fra Laban Arkitekter: Brogade Bjerringbro - illustrationsplan 15/68565
    janb
   • Fra Laban Arkitekter SV: Brogade Bjerringbro - illustrationsplan 15/68565
    janb
   • Jesper, Vestre skole : UJ aktivitet "den gode idé" 16/35069
    fga
   • Svar på nabohøring vedr. byggeri på delnr. 2 af matr. nr. 5p Bøgeskov By, Bjerringbro 17/20750
    anbs
   • Jægersborgvej 10 - disponering 12/107629
    rak
   • Supplerende til byggesag, Genvej 4 16/8006
    bhv
   • Jan Fack Sørensen anmoder om aktindsigt i sag om sti i Kjeldbjerg 17/21846
    bkb
   • KFUM Spejderne Klejtrup - Lokaletilskudsregnskab 2016 15/72828
    lgr
   • Kirsten Myginds svar på spørgsmål til modtaget aftale om sti i Kjeldbjerg 17/21846
    bkb
   • Svar på partshøring 17/22337
    abmi
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • 2017.05.18 Byggemødereferat nr. 05 16/48515
    vbp
   • Referat fra møde mellem Iglsø Agro og Biogas og Viborg Kommune den 27-4-2017 17/19056
    edg
   • Svar vedr. rågerne ved Hans Tausens Minde 13/39062
    iny
   • Opfølgning på ansøgningsmateriale ifm. godkendelse af karup å marked, Hesselundvej 10, 7470 Karup J. 17/25934
    vbp
   • Mail til ansøger med Byzonetilladelse Ramsvej 5, Viborg - til opførelse af 2½ etages ejendom 16/39740
    janb
   • 2017.05.03 Udg mail Ivan Jensen + Thomas Harbo - VS: Vandskade - Ombygning, STU, Klostermarken 16, Viborg 17/26449
    jr4
   • Kvittering - indsigelse til åstedsforretning og protokol 17/7864
    tms
   • 18.05.2017 - Sendt e-mail til Peder med kopi af brev sendt d.d. til Gl. Århusvej 289, 8800 Viborg.msg 17/22720
    mie
   • 18.05.2017 - Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_opføre en tilbygning_Gl. Århusvej 289, 8800 Viborg.pdf 17/22720
    mie
   • Grønt skema vedr. arealoverførsel matr. nr. 1x og 2 Rabis by, Karup til Søren Kieldsen.pdf 17/23418
    mp2
   • Underskrevet erklæring vedr. arealoverførsel matr. nr. 1x og 2 Rabis by, Karup til Søren Kieldsen 17/23418
    mp2
   • 18.05.17 Byggetilladelse til 3 dobbelthuse. Kirkevej 8A, 8B, 8E 8800 Viborg.pdf 16/9397
    lirm
   • tv@viborg.dk - VS: Grænsefladegranskning af Vejledning om supercykelstier 16/8619
    tv
   • tv@viborg.dk - VS: Grænsefladegranskning af Vejledning om supercykelstier 16/8619
    tv
   • tv@viborg.dk - mail 2 om supercykelstier granskning 16/8619
    tv
   • Bjerringbro Cross Klub - Vedr. Ansøgning om lokaletilskud til vinteraktiviteter 17/22873
    lgr
   • Godkendelse af opstilling af telt til mere end 150 personer ifm Sports-og byfest i Bjerregrav Naundrupvej 7 9632 Møldrup den 29 maj til 3 juni 2017 .msg 17/23563
    vbp
   • Grønt skema vedr. sammenlægning af matr. nr. 6by og 6bz Havredal by, Frederiks til Søren Kieldsen 17/11057
    mp2
   • VS: Accept af anmeldt udbringning af sojamelasse til arealer drevet fra Skivevej 134, 9500 Hobro 16/17332
    xkk
   • Accept af anmeldt udbringning af sojamelasse til arealer drevet fra Skivevej 134, 9500 Hobro 16/17332
    xkk
   • Viborg Kommune deltager ved opstartsmøde omkring faunaforbedringsprojekt i Karup Å 17/26605
    flr
   • Svar på spg: Forsøgsstation Grønhøj-bolig 112A 17/26601
    peph
   • Asmild Mark 48 - sender underskrevet købsaftale + tinglysning til køber 17/10264
    hbl
   • Besigtigelsesnotat 17/25896
    aka
   • Aftale om tilsyn ved Karup Å nedstrøms Agerskov 17/24907
    abmi
   • Brevpapir til ejer 2013 - doc2mail_lovliggøre bygning_Agerbækvej 2, 7470 Karup J_2017-05-18.docx 17/23863
    jha
   • Fremsendelse af bemærkninger fra nabo vedr. ansøgning om hegn i skel Heimdalsvej 10, Bjerringbro 17/12594
    anbs
   • Følgeskrivelse vedr. gydebanke i Tjele Å 16/14746
    abmi
   • Følgeskrivelse vedr. gydebanke i Tjele Å 16/14746
    abmi
   • Følgeskrivelse vedr. gydebanke i Tjele Å 16/14746
    abmi
   • Følgeskrivelse vedr. gydebanke i Tjele Å 16/14746
    abmi
   • Orientering om nabohøring - udskiftning af beplantningsbælte med hegn, Heimdalsvej 10, Bjerringbro 17/12594
    anbs
   • Vandløbsrestaurering i Tjele Å - sendt til lfst 16/14746
    abmi
   • Gydebanke i Tjele Å - tilladelse sendt til ansøger 16/14746
    abmi
   • Tlf-notat med Bjerringbro Vandværk_Bekræftelse på aftale om renovering af Trækstien.docx 13/19709
    cfu
   • Vandløbsrestaurering i Tjele Å - sendt til kopimodtagere 16/14746
    abmi
   • Brev om miljøtilsyn og tilsynsnotat 17/17578
    ib3
   • Partshøring af Kjeldbjerg Borgerforening om modtagne bemærkninger imod sti i Kjeldbjerg 17/21846
    bkb
   • Aktindsigt til Jan Fack Sørensen i sag om sti i Kjeldbjerg 17/21846
    bkb
   • Anmodning om supplerende oplysninger - Erik Glippings Vej 13 17/26345
    bie
   • Mail til Bs. med godkendelse af Skema A 17/9369
    evg
   • 18.05.17 Byggetilladelse til garage. Rosenstien 21, 8800 Viborg.pdf 17/24607
    lirm
   • Orientering om gennemført vandløbsrestaurering, Viborg Kommune 16/38649
    hsjen
   • SV Anmodning om flytning af shelter ved Ulbjerg Kultur- og FritidscenterUlbjerg Friluftsbad - Fjordglimt 3 Ulbjerg.msg 15/69322
    bhv
   • Anvisning - Hviddingvej 31, 8830 Tjele 17/26485
    mbp
   • § 26 afgørelse Hobro Landevej 157, 8830 Tjele 17/23683
    fil
   • Svarmail på borgerhenvendelse angående skilte i Granada om Hold hunden i snor 17/26411
    ip3
   • § 26 afgørelse Hobro Landevej 157, 8830 Tjele 17/23683
    fil
   • [Sagsnr.:15/72924] Viborg Sejlklub - Kvittering på regnskab 2016 15/72924
    lgr
   • Viborgvej 2, Mulighed for varmeværk 17/20732
    rak
   • Bjergsnæs Mose - foreløbigt svar vedr. skovareal i lokalplan 239 samt OK til sten 14/79914
    anp
   • Partshøring af harritslev arkitektur om Lundgårdvej 12's bemærkninger til ansøgning om ændret anvendelse af Lundgårdsvej 10, 7850 Stoholm J 17/6249
    bkb
   • Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_opføre et enfamiliehus med integreret garage_Asmild Ager 7 8800 Viborg_2017-05-18 17/24412
    mehm
   • Til Danbolig vedrørende forespørgsel om Bækkegårdsvej 9 i Sparkær 17/23887
    mp2
   • _Byggetilladelse til at_opføre et maskinhus_Nørrehedevej 19 7800 Skive_2017-05-18.pdf 17/17343
    jha
   • 18.05.2017 - Sendt e-mail til Charlotte og Torben med oplysninger om byggeilinie på Valmuevej 4, 8840 Rødkærsbro.msg 17/26145
    mie
   • SV: Indscannet projekt Åresvad Å 17/21638
    lorh
   • Anmodning om forlængelse af tilsagn om støtte til projekt "Trækstien ved Bjerringbro" fra puljen til lokale grønne partnerskaber" (j.nr. NST-840-00402) 13/19709
    cfu
   • Mail til Bs. med godkendt skema B 17/7175
    evg
   • Kvitteringsmail til Poul Pedersen - Rødkærsbro Hallens forpagtningsaftale 17/26427
    kemn
   • Byggetilladelse til at_lovliggøre ombygninger_Kvostedvej 22 8831 Løgstrup_2017-05-18.pdf 17/24094
    jha
   • Færøvej 21, 8800 Viborg - varmepumpe, fjernvarmeområde uden tilslutningspligt 12/120725
    rak
   • Rådgiver meddeles dato for tilbagemelding til 3. udkast til planer og miljørapport for Iglsø Biogas 17/14642
    adno
   • Svar om trafikale forhold ved Dollerupvej i Dollerup 17/26412
    jho
   • Søndersøvej 88, Viborg - kort med forslag til mageskifte sendt til Kim Jensen 12/22748
    anp
   • Mail til høring af berørte myndigheder (Viborg Stift) i forbindelse med planlægning af et biogasanlæg ved Stoholm i Viborg Kommune 17/14642
    adno
   • Kølsenvej 19, 8831 Løgstrup: Ikke omfattet af tilslutningspligt 12/120725
    rak
   • Jægersborgvej 10, Spørger Rambøll om GIS-filer til projekt for tilslutningsrampe 12/107629
    rak
   • Rådgiver meddeles hvor der foretages supplerende trafikmålinger - vedr. planlægning for Iglsø Biogas 17/14642
    adno
   • Naboorientering om hegn i skel.pdf 17/12594
    anbs
   • Spg til forsyningen om ledninger på privat eller off: KKmel: Spildevand og overfladevand 17/24523
    peph
   • Rådgivere sendes trafiktal i Iglsø og omegn vedr. Iglsø Biogas 17/14642
    adno
   • Jægersborgvej 10, underskrevet ATR til Rambøll for skitsering af rampe 12/107629
    rak
   • Kvittering for modtagelse af §12 ansøgning på Tinghøjvej 46, 8830 Tjele 17/26393
    mbp
   • Rådgivere tilsendes aftalt materiale vedr. udarbejdelse af planer/miljørapport for Iglsø Biogas 17/14642
    adno
   • Mail på ny formand - Sdr. Resen Forsamlingshus 17/26401
    kj3
   • Søndersøvej 61 og 74, Viborg - mail og kort til brødrene om evt. jordkøb i Arnbjerg etape 2 og 3 16/47864
    janb
   • SV: SV: Svar på spørgsmål omkring Nørresøbadet 17/885
    jrs
   • Jægersborgvej 10, spørgsmål til Vejdirektoratet om stibro 12/107629
    rak
   • Jægersborgvej 10, Tidsplan - vi afventer bygherre 12/107629
    rak
   • Kvittering: Alley Cats - Kloak Bystævnet 15 17/22480
    chp
   • Jægersborgvej 10, Tidsplan - butik i aflastningscenteret i Viborg 12/107629
    rak
   • Jægersborgvej 10, Tidshorisont til Rambøll for skitsering af vejtilslutning 12/107629
    rak
   • Jægersborgvej 10, Skitse i VVM til Rambølls skitsering af vejtilslutning 12/107629
    rak
   • SV: Planche over vandreruter på Borup hede og CE Flensborgs plantage. 16/50706
    cfu
   • Foreløbigt scopingnotat til opstartsmøde vedr. Iglsø Biogas 17/14642
    adno
   • Jægersborgvej 10, oreintering om svar fra Vejdirektoratet og ønske om at kommunen skitserer vejtilslutning 12/107629
    rak
   • Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_opføre et enfamiliehus_Asmild Mark 44 8800 Viborg_2017-05-18 17/24186
    mehm
   • Jægersborgvej 10, orientering om Energi Viborgs interesse for køb og salg af arealer 12/107629
    rak
   • Finn Jønsson, Karup Skole, accept af etablering og betaling af 32 A stik 16/1150
    bc6
   • Kvittering for modtagelse af §10 ansøgning på Mønstedvej 46, 7470 Karup 17/26327
    mbp
   • 18.05.2017 - Byggetilladelse til at_ændre erhvervsareal til 5 nye boliger på Vesterbrogade 10-12, 8800 Viborg.pdf 16/62810
    mie
   • Jægersborgvej 10, orientering om Vejdirektoratets bemærkninger til skitser 12/107629
    rak
   • Ny tidspunkt for tilsyn - Røddingvej 24 14/15144
    bie
   • Jægersborgvej 10, Til Energi Viborg: opdaterede skitser med byggelinjer 12/107629
    rak
   • Jægersborgvej 10, Til Vejdirektoratet: opdaterede skitser med byggelinjer 12/107629
    rak
   • Jægersborgvej 10, byggelinjer, Vejdirektoratets skitseprojekt og spildevandsledninger 12/107629
    rak
   • Jægersborgvej 10, kortdata med bindinger 12/107629
    rak
   • Jægersborgvej 10, anmodning om projektskitse med byggelinjer indlagt 12/107629
    rak
   • Til fondene:Tilgængelighedsprojekt Viborg - vedr. søge prisen ’Access City Award 2018’ 16/34289
    jh7
   • Til Marianne Kofoed: Tilgængelighed Viborg - slutregnskab og aflevering 17/26329
    jh7
   • Til Christian Andersen: Tilgængelighed Viborg - slutregnskab og aflevering 17/26329
    jh7
   • Til Gert Olsen: Tilgængelighed Viborg - slutregnskab og aflevering 17/26329
    jh7
   • Jægersborgvej 10, orientering om svar fra Energi Viborg 12/107629
    rak
   • Jægersborgvej 10, Spørgsmål til Vejdirektoratet om projektdata for vejtilslutning 12/107629
    rak
   • _Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_opføre en ny værelsesfløj på Skals Efterskole_Kærvej 11A, 8832 Skals_2017-05-18.pdf 17/21697
    vbp
   • Jægersborgvej 10, mail til Energi Viborg om areal til butik og regnvandsbassin 12/107629
    rak
   • Svar fra vedr. Asani Pigen 17/26321
    ahh
   • Supplerende svar om mulighed for ændring af vejvisning til Viborg Flyveplads 17/26244
    jho
   • Jægersborgvej 10, vedr. ønske om areal ud over det kommunalt ejede 12/107629
    rak
   • Jægersborgvej 10, Udbud og forløb 12/107629
    rak
   • Sendt via digital post - Genudsendelse af separatkloak - høringsbrev 16/61019
    peph
   • Jægersborgvej 10, orientering om svar fra Vejdirektoratet 12/107629
    rak
   • Jægersborgvej 10, Årsdøgnstrafik for Viborg Baneby og Aflastningscentret 12/107629
    rak
   • Godkendelse af midlertidigt banner for pop-up kulturhus Stænderpladsen 2 8800 Viborg 17/22692
    mehm
   • Dispensation fra lokalplan nr. 133 vedr opsætninga f midlertidigt banner - 18-05-2017 17/22692
    mehm
   • Jægersborgvej 10, orientering til udvikler om svar fra Vejdirektoratet om udvidelse af lokalplanområde ift. vejbyggelinje 12/107629
    rak
   • Jægersborgvej 10, spørgsmål til Vejdirektoratet om arealbehov til trompettilslutning 12/107629
    rak
   • Jægersborgvej 10, bemærkninger til opdateret forslag til disponering af grunden 12/107629
    rak
   • Industrivej 28, svar på udstykning (LE34 sag 1703479) 17/26103
    bhv
   • Jægersborgvej 10, areal og trompettilslutning 12/107629
    rak
   • Jægersborgvej 10, bemærkninger til areal og vejadgang 12/107629
    rak
   • Jægersborgvej 10, vejbyggelinje 12/107629
    rak
   • Jægersborgvej 10, Kort over området ved Holstebrovej i Viborg 12/107629
    rak
   • Mail til Herning Speedway Klub, afslutning af regnskab 16/5889
    mgo
   • Lundborgvej 18, vedr. mulighed for udstykning 13/50623
    hge
   • Lundborgvej 18, vedr. mulighed for udstykning 13/50623
    hge
   • SV: Afrapportering af miljøtilsyn på Holstebrovej 121, 8800 Viborg 17/15519
    xkk
   • Mødeaftale med BMX-lokaler på Enggården 16/63545
    sk
   • Egetræ ved Videbech Alle 179 E kan beskæres som ansøgt 17/17570
    anbs
   • Rævind Bæk - ingen klager 16/69138
    flr
   • Aftale om møde: Marinus Svendsensvej 2 - nedsivning 15/73705
    peph
 • 17.05.2017
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Supplerende materiale modtaget til bygegsag - ombygge køkken i daginstitution, Hedeskrænten 104, Viborg 17/25340
    vbp
   • Supplerende materiale modtaget til byggesag - ombygge køkken i daginstitution , Rørsangervej 5, Viborg 17/25376
    vbp
   • Supplerende materiale modtaget til byggesag - ombygge køkken i daginstitution - Rughavevej 8, 8800 Viborg 17/25375
    vbp
   • Supplerende materiale modtaget til bygegsag ombygge køkken i daginstitution - iglsøvej 5 7850 Stoholm 17/25377
    vbp
   • FDF Overlund - Ny kursustilskudsansøgning 2017 17/26272
    lgr
   • Anmodning om borgmesterens underskrift 17/26283
    sni
   • sagsnr. 17/26015 - varsel af påbud om beskæring. 17/26015
    akz
   • Landbrugs og Fiskeristyrelsen mangler oplysninger til ansøgning om vådområde ved Rævind Bæk 17/8790
    aa5
   • FDF Overlund - Ny kursustilskudsansøgning 2017 17/26272
    lgr
   • Landbrugs og Fiskeristyrelsen mangler oplysninger til ansøgning om projektændring vedr. vandløbsrestaureringsprojekt i Ulbjerg Møllebæk 16/21290
    aa5
   • Christian Larsen Afbud til Følgegruppemøde gennemførelsen 23. maj 2017 17/24455
    thra
   • Vita Sandholdt tilmelding til Følgegruppemøde gennemførelsen 23. maj 2017 17/24455
    thra
   • KFUM Spejderne Klejtrup - Lokaletilskudsregnskab 2016 15/72828
    lgr
   • Energi Viborg Kraftvarme - transmissionsledning 14/20486
    rak
   • Tilrettede udgaver efter intern høring 16/35246
    mlaa
   • Supplerende oplysninger vedr. ændring af vådområdeprojektet Rind Enge 15/49079
    aa5
   • Supplerende oplysninger vedr. ændring af vådområdeprojektet Rind Enge 15/49079
    aa5
   • Supplerende oplysninger vedr. ændring af vådområdeprojektet Rind Enge 15/49079
    aa5
   • Idrætshøjskolen 17/26276
    av4
   • FDF Overlund - Ny kursustilskudsansøgning 2017 17/26272
    lgr
   • Revideret til byggesag, Jørgens Alle 32 16/45344
    bhv
   • Vejrumbro Boldklub - Bilag til aktivitetstilskud 2017 17/23828
    lgr
   • Færdigmelding af byggesag - opføre kastemaskiner, Grovevej 37C, 7470 karup j 16/42251
    vbp
   • Invitation til at deltage i årets uopmærksomhedskampagne 17/26271
    lje
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på V.børstingvej 14, 7800 Skive - maj 2017 17/26268
    joo
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Skovvej 32 m.fl., 8832 Skals - maj 2017 17/26266
    joo
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Sundstrupvej 3, 8832 Skals - maj 2017 17/26265
    joo
   • Nyhedsbrev fra RFST 12/39236
    dh5
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Thestrupvej 21, 8800 Viborg - maj 2017 17/26263
    joo
   • Ansøgning om tilladelse til særtransport - Hobro Landevej 17/2031
    kiw
   • Link til Skoletrafiktest 2017 17/5776
    lje
   • Rev Ansoegning 10.05.17.pdf 17/23143
    lirm
   • VS: Ministerbesøg - invitation til borgmesteren. 14/20486
    rak
   • RE: Apple Data Center - District heating 14/20486
    rak
   • Fra Tænke Tanken ang. borgermøde juni 2017 17/16581
    thra
   • Invitation til borgermøde i Tænke Tanken juni 2017 17/16581
    thra
   • VS: Datacenter omfattet af Industri- og køleprojektbekendtgørelsen? 14/20486
    rak
   • SV: Grundvandskøling og opvarmning - Apple, Foulum 14/20486
    rak
   • Revideret til byggesag, Søndersøparken 11 17/20413
    bhv
   • Dias 150224.pptx 14/20486
    rak
   • RE: Miljøgodkendelse til opstilling af tanke til udtalelse 17/16472
    ib3
   • EVK - Orientering til HMN om Biomassemulighed - Til orientering 14/20486
    rak
   • Foreløbigt udkast til rapporten med overskudsvarme fra Tjele 14/20486
    rak
   • Mulighed for ændring af skiltning til Viborg Flyveplads 17/26244
    jho
   • EVK - Referat fra mødet den 11. august 2014 14/20486
    rak
   • Vedr. referat fra møde mellem Energi Viborg og varmedistributører 11. aug. 2014 14/20486
    rak
   • opsigelse - papirer ang Tumlingeskoven FDF 13/88952
    aw
   • EVK - Eksempel på flis anlæg 14/20486
    rak
   • Lokalplanlagte områder udenfor eksisterende fjernvarmeområde (Journaliseret) 14/20486
    rak
   • Statistisk gennemgang af bygning modtaget - Rindsholmvej 108, 8800 Viborg 16/58435
    vbp
   • Mulighed for trafikspejl ved Lundgårdsvej 23, 8800 Viborg 17/26235
    jho
   • VVM-anmeldelse og skrostensberegninger for et flisfyr på Mønstedvej 32A 17/17474
    edg
   • Monsted BHTilsagnsbrev - Jobrotation.docx 16/3712
    kto
   • SV: Vedr. Ansøgning - Nørremøllevej Nord 42, Viborg 17/26230
    abmi
   • VS: Vedr. Ansøgning - Nørremøllevej Nord 42, Viborg 17/26230
    abmi
   • SV: Skybrudssikring af Grundfos 16/45186
    rak
   • Skybrudssikring af Grundfos 16/45186
    rak
   • SV Anmodning om flytning af shelter ved Ulbjerg Kultur- og FritidscenterUlbjerg Friluftsbad - Fjordglimt 3 Ulbjerg 15/69322
    bhv
   • Historisk materiale Morvillesvej 6, Viborg (Posthusgrunden) 17/26227
    pba
   • Herning Kommune fremsender dokumentation vedr. anlægstilskud 16/5889
    mgo
   • Fristrup Nørremark 4, 9500 Hobro. § 30, Anmeldelse af produktionstilpasning i eksisterende stalde på ikke godkendte husdyrbrug. 17/26210
    mbp
   • SV: Skivevej 118, 9500 udkast retur fra konsulent 17/13502
    jg1
   • Kjeldbjerg Borgerforenings bemærkninger til sti i Kjeldbjerg 17/21846
    bkb
   • Vestfjends Skoleskak - Ansøgning aktivitetstilskud 2017 17/23831
    lgr
   • Lundvej 6, 9632 Møldrup. § 29, Anmeldelse af skift i dyretype, svin 17/26203
    mbp
   • Ansøgning om tilslutningstilladelse 16/48271
    tms
   • Troelstrupvej 2 - hus er brændt for flere år siden 17/26196
    peph
   • SV: Møde om problemer med stemmeværk/møllesø ved papfabrikken 17/24915
    abmi
   • 10 års beholderkontrol (nr. 1), på Teglværks vej 12, 8850 Bjerringbro 17/759
    jg1
   • VS: Fejl ved "tast selv" - skærmbilleder 17/13996
    kes
   • 10 års beholderkontrolt (nr. 1) på, Vinkel vej 261, 8800 Viborg 17/759
    jg1
   • 10 års beholderkontrol (nr. 2) på, Vinkel vej 261, 8800 Viborg 17/759
    jg1
   • Re: SV: Information om behandling af din sag om udskiftning af beplantning med hegn, Heimdalsvej 10, Bjerringbro 17/12594
    anbs
   • 15.05.2017 - Modtaget oplysninger om farvesætning på Sct. Mathias Gade 50, 8800 Viborg.msg 17/17832
    mie
   • Favrskov Kommunes svar på henvendelse vedr. fusion mellem Bjerringbro Varmeværk og Ulstrup Kraftvarmeværk 17/26165
    rak
   • Henvendelse om trafikale forhold på Møgelkjærvej 17/26164
    jho
   • Termisk Stripning 15/27212
    bie
   • Fritid & Samfund - Nyt kursus "Slagkraft i folkeoplysningsudvalget" 17/24643
    sk
   • Svar fra Herning Kommune - kloakledning til udbringningstank til kartoffelvaskevand 17/25749
    bie
   • Sanne Poulsen marts - 090875 17/1812
    anbm
   • Tilbagemelding fra ansøger om at telt opstilles iht. certifikat på telt - telt ifm åbenby i Karup 17/17538
    vbp
   • Fremsendelse af faktura på bordplader - Sdr. Resen Forsamlingshus - [Sagsnr.:15/34880] - [Dok.nr.:] 15/34880
    kj3
   • FDF Bjerringbro - Ny kursustilskudsansøgning 2017 17/17349
    lgr
   • FDF Bjerringbro - Ny kursustilskudsansøgning 2017 17/17349
    lgr
   • Mayuko Sumoka 17/8343
    3bm
   • Vedr. vandløbsprojekt i Ulbjerg Møllebæk (16-0178567) 16/21290
    aa5
   • FDF Bjerringbro - Ny kursustilskudsansøgning 2017 17/17349
    lgr
   • Annonce om skuldercafe.jpg 17/19105
    brkr
   • FDF Bjerringbro - Ny kursustilskudsansøgning 2017 17/17349
    lgr
   • SV: Tinglysning på kommunens ejendom 17/25044
    chp
   • SV: Tinglysning på kommunens ejendom 17/25044
    chp
   • FDF Bjerringbro - Ny kursustilskudsansøgning 2017 17/17349
    lgr
   • Vedr.: Udkast til tilslutningstilladelse Nørremøllevej Nord 42 17/25044
    chp
   • Bjerringbro Sportsfiskerforenings Juniorklub - Ansøgning aktivitetstilskud 2017 17/22870
    lgr
   • Spørgsmål vedr. ændring af ”Realisering, vandløbsrestaurering i Ulbjerg Møllebæk” 16/21290
    aa5
   • 20170511 Svarskrivelse, Preislers Plads 6.pdf 17/18344
    jha
   • Principsnit, Preislers Plads 6.pdf 17/18344
    jha
   • Plantegn. for og nu, Preislers Plads 6.pdf 17/18344
    jha
   • Matr.nr. 309eq og 309fl Viborg Markjorder - forespørgsel om skelfastlæggelse fra LE34 17/26103
    bhv
   • Registrering af renseanlæg - endelig tryk af rapport og bilag 16/11618
    tms
   • Re: Svar på spørgsmål omkring Nørresøbadet 17/885
    jrs
   • jordanalyser 17/3829
    pba
   • Spørgsmål vedr. vandløbsindsats i Ulbjer Møllebæk 16/21290
    aa5
   • Holmmark.1_Registreringsskema udfyldt af Ny Holmmark Kloakforening.pdf 16/11618
    tms
   • Holmmark.2_Referat fra generalforsamling 25.03.2016.pdf 16/11618
    tms
   • Holmmark.3_Vedtægter for Ny Holmmark Kloakforening.pdf 16/11618
    tms
   • Monier.1_Eurofins analyser Monier 2013 - bassin og renseanlæg.pdf 16/11618
    tms
   • Monier.2_Fundaments- og kloakplan. Tegn. nr. 2001K.pdf 16/11618
    tms
   • Monier.3_Hovedkloakplan. Tegn. nr. 1015E.pdf 16/11618
    tms
   • Monier.4_Miljøgodkendelse_29.08.2000.pdf 16/11618
    tms
   • Monier.5_Installation og vedligeholdelse - biologisk minirenseanlæg.pdf 16/11618
    tms
   • Monier.6_Installationsvejledning, driftsvejledning og driftsjournal.pdf 16/11618
    tms
   • Monier.7_Tilbud_renseanlæg.pdf 16/11618
    tms
   • Monier.8_Tilbud_pumper_1987.pdf 16/11618
    tms
   • Vammen.1_Breve - godkendelse af projektforslaget for nedsivningsanlægget.pdf 16/11618
    tms
   • Vammen.2_Div dimensioneringsberegninger før projekt.pdf 16/11618
    tms
   • Vammen.3_Brev fra Tjele Kommune, anbefaler projektforslaget overfor Amtet.pdf 16/11618
    tms
   • Vammen.4_Projektforslag - Nedsivningsanlæg beskrivelse.pdf 16/11618
    tms
   • Vammen.5_Fotos Vammen Camping.pdf 16/11618
    tms
   • Renseanlæg Viborg - rapport.pdf 16/11618
    tms
   • Fastrup.1_Oversigtsplan m. kloak, Tegning nr. 0.pdf 16/11618
    tms
   • Fastrup.2_Ny kloakering (med nedsivningsanlæg), Tegning nr. 1003A.pdf 16/11618
    tms
   • Tilsyn private renseanlæg - endelig rapport med bilag 16/11618
    tms
   • Anmeldelse af og sløjfning af olietanke på Løgstørvej 60, 8832 Skals 17/1077
    jnj
   • Tilsyn - private renseanlæg Registrering af renseanlæg - endelig tryk af rapport og bilag 16/11618
    tms
   • Mail fra Møller og Grønborg med nyt hæfte for Hjultorvet 16.05.2017 14/45333
    heg
   • Vejrumbro Boldklub - Ansøgning aktivitetstilskud 2017 17/23828
    lgr
   • Bemærkninger til udkast til miljøgodkendelse af affaldsoplagsplads inkl Grundfos bemærkninger.pdf 15/6291
    bie
   • Bestyrelsen for Kjeldbjerg Forsamlingshus anbefaler sti i Kjeldbjerg 17/21846
    bkb
   • Ansøgning om ændring af kommuneplan ved Kolbækvænget 14 14/68386
    ba4
   • Nørre langgade 6A- færdigmelding 14/77251
    tms
   • Viborg Banebro, værn på Banegårdspladsen 17/3512
    av4
   • Viborgs standard tekst vedr. vægtdyner når vi indhenter lægestatus 12/9936
    andr
   • Lokaletilskud nov 2016 Alhede-Hallerne.xlsx 16/6651
    jen
   • Rind Enge - yderligere modeldata fra ALECTIA 15/49079
    aa5
   • Frase /standart tekst til lægestatus 12/9936
    andr
   • Mail :Referat fra børneerfa d. 25/4-17 12/9936
    andr
   • Dobbelt drivringe til manuel kørestol 12/9936
    andr
   • Afgørelse på balancevest.pdf 12/9936
    andr
   • Afslag på kugledyne.pdf 12/9936
    andr
   • Balancevest.pdf 12/9936
    andr
   • Dobbelt drivringe til manuel stol.pdf 12/9936
    andr
   • Eksempel på afslag.docx 12/9936
    andr
   • Halskrave.docx 12/9936
    andr
   • Kugledyne voksen 1.pdf 12/9936
    andr
   • Kugledyne voksen.pdf 12/9936
    andr
   • kugledyne.pdf 12/9936
    andr
   • Referat børneerfa d. 25-04-17.docx 12/9936
    andr
   • Spørgsmål til ansøgning kugledyne..docx 12/9936
    andr
   • Udendørs vaskeplads.pdf 12/9936
    andr
   • KonfliktRapport.pdf 17/9000
    peph
   • Vindumvej 119 Ny Ansoegning.pdf 17/9000
    peph
   • SV: Afrapportering af miljøtilsyn på Holstebrovej 121 17/15519
    xkk
   • Vi mangler fortsat oplysninger - rykker fra LFST.pdf 17/13996
    kes
   • Rind Enge - afvigelser mellem regulativ, opmåling og kontrol 15/49079
    aa5
   • Rind Enge - Yderligere modeldata fra Alectia 15/49079
    aa5
   • Tange Roklub - Ansøgning aktivitetstilskud 2017 17/23819
    lgr
   • Vridsted IF - Underskriftsblad lokaletilskud 2016 15/72379
    lgr
   • Vridsted IF - Underskriftsblad aktivitetstilskud 2017 17/23105
    lgr
   • Vedr.: Gydebanke Hagebro, aftale om offentliggørelse hos nabokommune den 19. maj 2017 16/37946
    flr
   • SV: Gydebanke Egebjerg - afgørelse sendt til nabokommune med offentliggørelse den 19. maj 2017 16/37946
    flr
   • Tange Sø Golfklub - Ansøgning aktivitetstilskud 2017 17/23824
    lgr
   • Arnbjerg - referat af ledningsejermøde 5 15/732
    tojj
   • Byggemodning Arnbjerg - referat af sikkerhedsmøde 06 15/732
    tojj
   • Byggemodning Arnbjerg - referat af byggemøde 17 15/732
    tojj
   • Udskiftning olietank anmeldelser 13/39139
    nig
   • Vallerbækvej Sags nr. 2017-0545 17/22258
    vbp
   • Vallerbækvej Sags nr. 2017-0545 - image001.jpg 17/22258
    vbp
   • Foreløbig tilbagemelding fra VD vedr. ind- og udkørsel ved rute 16 i Hammershøj 17/20616
    msb
   • Henvendelse til Mette Nielsen vedr. Øl løb i Viborg 17/26067
    kbl
   • VS: Øl løb Viborg dokumentation 17/26067
    kbl
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Fyldjord fra Tingvej 19 17/25353
    pba
   • anvisning af ren intakt råjord fra Tingvej 19 til Nørreåvej 27 17/25353
    pba
   • Birkesøvej 17 - kortbilag.pdf 17/22230
    joo
   • [Sagsnr.:17/4525] Team Viborg Pigefodbold - Kursustilskud 2017 17/4525
    lgr
   • [Sagsnr.:17/1942] SIK - Kursustilskud 2017 17/1942
    lgr
   • [Sagsnr.:17/21062] Alhedens IF - Kursustilskud 2017 17/21062
    lgr
   • [Sagsnr.:17/19788] Sparkær Idrætsforening - Kursustilskud 2017 17/19788
    lgr
   • [Sagsnr.:17/19091] KKIK - Kursustilskud 2017 17/19091
    lgr
   • Tilsynsrapport_indrette 2. stk. undervisningsværksteder i 2 plan i eksisterende undervisningsværkstedshal_Marsk Stigs Vej 2D, 8800 Viborg.pdf 15/51884
    vbp
   • Kvittering (Midtjysk Tekstilkreds) for besked vedr. væveværksted på Cecilielund 16/54040
    sk
   • Dunhammervej 2 - sender købsaftale til underskrift hos køber 17/25451
    hbl
   • Konfliktsøgning på skitse til transmissionsledning 14/20486
    rak
   • Salg: Spørgsmål om påbud vedr. bundfældningstank EDC sags nr. 88101995 (Romlundvej 54, 8831 Løgstrup) 15/70699
    peph
   • [Sagsnr.:17/26272] FDF Overlund - Kvittering på kursusansøgning 2017 17/26272
    lgr
   • Byggetilladelse til at_opføre et enfamiliehus og carprot_Asmild Mark 20 8800 Viborg_2017-05-16.pdf 17/21201
    mehm
   • Udskillelse af Alhedestien 17/2070
    fkc
   • Tilladelse til særtransport - Hobro Landevej 17/2031
    kiw
   • § 26 afgørelse Storhedevejen 16, 8850 Bjerringbro 17/21907
    fil
   • § 26 afgørelse Storhedevejen 16, 8850 Bjerringbro 17/21907
    fil
   • Kvitteringsbrev vedr. enfamiliehus. Skovhøjen 19, 8800 Viborg.pdf 17/25373
    lirm
   • Kort over placeringsmuligheder - råstofgrave 14/20486
    rak
   • VS: Placering af flis-/halmfyret kedel og solvarmeanlæg til Energi Viborg 14/20486
    rak
   • Placering af flis-/halmfyret kedel og solvarmeanlæg til Energi Viborg 14/20486
    rak
   • Råstofgrave nordøst for Viborg 14/20486
    rak
   • SV: Solvarmeprojekter vs. overskudsvarme fra datacenter 14/20486
    rak
   • SV: Møde med Apple. 14/20486
    rak
   • Orientering om status for kampagnen Flink af natur - hold hunden i snor 17/19170
    ip3
   • VS: Svar vedrørende spildvarme - Foulum 14/20486
    rak
   • Præsentation om Apple-varme fra møde med varmærker d. 26.02.2015 14/20486
    rak
   • Klokkestøbervej 5 brandmæssige forhold 17/26202
    bhv
   • VS: Notat vedrørende udnyttelse af overskudsvarme fra datacentret 14/20486
    rak
   • SV: Apple og fjernvarme 14/20486
    rak
   • Dias 150224 til møde om datacenter 14/20486
    rak
   • Svar om mulighed for ændring af vejvisning til Viborg Flyveplads 17/26244
    jho
   • Foulum 14/20486
    rak
   • SV: Rådgiveraftale-Cowi- Viborg Kommune 14/20486
    rak
   • Afbryde eller fjerne kedel 14/20486
    rak
   • Vedr.: Referat - undersøgelse af muligheder for nye varmeproduktionsanlæg og udvikling af varmebehov (Journaliseret) 14/20486
    rak
   • Byggetilladelse til at om- og tilbygge eksist. industrihal til Game Street Mekka_Nellikevej 2A 8800 Viborg 17/25997
    dkb
   • Forsyningsområder i Viborg 14/20486
    rak
   • SV: EVK - Vedr. Revas grund 14/20486
    rak
   • Vedr.: Lokalplanlagte områder udenfor eksisterende fjernvarmeområde 14/20486
    rak
   • Svar på mulighed for trafikspejl ved Lundgårdsvej 23 17/26235
    jho
   • Karup Kartoffelmelsfabrik - ledningsnet til tankanlæg i Herning Kommune 17/20015
    bie
   • Udskillelse af del af alhedestien. 17/2070
    fkc
   • Udskillelse af del af alhedestien. 17/2070
    fkc
   • SV: Skybrudssikring af Grundfos 16/45186
    rak
   • Jordkabel på tværs af Østre Omfartsvej 16/45186
    rak
   • Kvittering for modtagelse af ansøgning om fulde stalde på Fristrup Nørremark 4, 9500 Hobro 17/26210
    mbp
   • Følgemail: Udvidelse af udløbsledning til Søndre Mose i Viborg - Arnbjerg Syd - matr. nr. 5en Viborg Markjorder 17/17472
    snh
   • Rehabiliteringsteamets indstilling - ressourceforløb - den 11.02.16 16/18066
    mwb
   • Kvittering for modtagelse af anmeldelse om skift i dyretype på Lundvej 6, 9632 Møldrup 17/26203
    mbp
   • Rykker for mangler, jf. Tilsynsrapport Gold Fitness Farvervej 37 15/29115
    bhv
   • [Sagsnr.:17/23831] Vestfjends Skoleskak - Aktivitetstilskud 2017 17/23831
    lgr
   • Til Kjeldbjerg Borgerforening - spørgsmål til modtaget aftale om sti i Kjeldbjerg 17/21846
    bkb
   • _Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_opføre en foderlade til grovvarer_Gl. Røddingvej 13 8830 Tjele_2017-05-17.pdf 17/24924
    jha
   • Skovhøjen 19 - sender kopi af underskrevet købsaftale til køber m/kopi til bank 17/3372
    hbl
   • Hedelyngen 97 - sender underskrevet købsaftale til køber 17/21335
    hbl
   • Opdateret P-VOP VP2 vandopland 1.5 Randers Fjord 13/100514
    jojo
   • Sammenstyrtet ledning med tilløb til Gørup Bæk 17/26146
    flr
   • Entrance signage along Hobro Landevej 16/26266
    fkc
   • Svar til EVV-S - Karup Kartoffelmelsfabrik - Spildevand og overfladevand 17/20015
    bie
   • _Byggetilladelse til at_ændre anvendelse af 2 stk. rum, fra kontor-lokaler til stue og værelse_Preislers Plads 6 8800 Viborg_2017-05-17.pdf 17/18344
    jha
   • 17.05.2017 - Sendt e-mail til Kjeld, PhillipsenGruppen med bemærkninger til farverne på Sct. Mathias Gade 50, 8800 Viborg.msg 17/17832
    mie
   • SV: Vedr. fusion med Bjerringbro Varmeværk /nedlæggelse af Ulstrup Kraftvarmeværk 17/26165
    rak
   • Svar om trafikale forhold på Møgelkjærvej 17/26164
    jho
   • Kort til Viborg Fjernvarme over områder med tilslutningspligt i Viborg 12/120725
    rak
   • Supplerende udtalelse til foreløbig udtalelse til foreløbigt projekt, Tingvej 7, 8800 16/64163
    dkb
   • Tilslutningspligt, Pileurtvej i Rødding 12/120725
    rak
   • Orientering om landzonetilladelse til værksted, Herningvej 60, 8800 Viborg 16/69100
    anbs
   • Kvittering - Faktura på bordplader - Sdr. Resen Forsamlingshus - [Sagsnr.:15/34880] - [Dok.nr.:] 15/34880
    kj3
   • [Sagsnr.:17/17349] FDF Bjerringbro - Kvittering på kursusansøgninger 2017 17/17349
    lgr
   • Udfyldelse af lodsejerskema ifm. Lavbundsprojekt syd for Hærup Sø ved Skals Å 15/61193
    hsjen
   • SV: Motorbåds sejlads på Gudenåen - Tange sø 17/7937
    8ks
   • Sag afsluttes Opstille Åbenby i Karup d 205-17, Genvej 10, 7470 karup j 17/17538
    vbp
   • [Sagsnr.:17/22870] Juniorklubben BSF - Aktivitetstilskud 2017 17/22870
    lgr
   • SV: Afgørelse om ikke VVM-pligt for energicentral ved Regionshospitalet Viborg 17/10786
    rak
   • Kvitteringsbrev vedr. carport og brændeskur. Hedebakken 27, 8800 Viborg.pdf 17/25372
    lirm
   • Kvittering for modtagelse af meddelelse om opstilling af telt til mere end 150 personer ifm1 spadestik ved nyt gymnasium og banebro Banegårds Alle 1 Viborg.msg 17/25862
    vbp
   • [Sagsnr.:17/23828] Vejrumbro Boldklub - Aktivitetstilskud 2017 17/23828
    lgr
   • TO til Old og STPS: Vindumvej 119, 8840 - nedsivningstilladelse 17/9000
    peph
   • Til Bestyrelsen for Kjeldbjerg Forsamlingshus - anmodning om bilag vedr. sti i Kjeldbjerg 17/21846
    bkb
   • Kloakledning til udbringningstank til kartoffelvaskevand 17/25749
    bie
   • Midtjyllands Børnekreds - Vedr. lokaletilskudsregnskab 2016 16/286
    sk
   • SV: Fiskbæk å 15/1047
    kes
   • [Sagsnr.:17/23819] Tange Roklub - Aktivitetstilskud 2017 17/23819
    lgr
   • Jordbro Å ved Daugbjerg, 0137079 17/13996
    kes
   • Afregningsgrundlag april 2017 12/8819
    andr
   • SV: Afrapportering af miljøtilsyn på Holstebrovej 121 17/15519
    xkk
   • Tapdrupvænget 26 - notering af købsinteresse til Lasse Jørgensen 13/77019
    hbl
   • SV: Vedrørende ny opslagstavle m.v. ved FDF Sejlcenter, Nørremøllevej 120 17/8015
    rg
   • Invitation til startskuddet på byggeriet af Midtbyens Gymnasium og Banebroen 13/82649
    heg
   • Forvarsling om påbud - støjforhold ved Netto Viborg. 17/23084
    bie
   • [Sagsnr.:17/23824] Tange Sø Golfklub - Aktivitetstilskud 2017 17/23824
    lgr
   • Annonceringsaftale om Ofir jobunivers i Emply Hire med underskrifter 17/18448
    ds2
   • Rævind Bæk - HD besigtiger området 14/71476
    kes
   • SV: Gydebanke Egebjerg - fejlmodtager 16/37946
    flr
   • Forespørgsel om tilsyn: Marinus Svendsensvej 2 - nedsivning 15/73705
    peph
   • Constructa anmodes om supplerende oplysninger til brug for udtalelse fra VD 17/20616
    msb
 • 16.05.2017
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • certifikat på telt modtaget - telt ifm.Fyrværkerifestivaldk, Bjerringbro 17/18065
    vbp
   • Spørger til ventilationsanlæg finder ikke svar tilstrækkelig - Stu, Klostermarken 16, Viborg 15/50147
    kt
   • Åben dagsorden til møde i bestyrelsen for Midttrafik den 19. maj 2017 15/8341
    majoh
   • Nye, vedvarende lokaleudgifter 2018 16/18030
    lgr
   • Nye, enkeltstående lokaleudgifter 2018 16/18030
    lgr
   • Re: Lundborgvej 19, Viborg (matr.nr. 560akø) 17/24347
    pba
   • Byggeansøgning, Møgelparken 4F, 8800 Viborg 17/26051
    jha
   • Gensvar fra Lise-lotte Overgaard, Bysvalevej 31 vedr. træer langs Rørsangervej 17/6004
    nhs
   • Fra Viborg Stiftsøvrighed - Bemærkninger til Kommuneplantillæg nr. 68 - Temaplan for Bjerringbro 16/48576
    rak
   • Byggeansøgning, Stenager 5, 8830 Tjele 17/26037
    jno
   • Sagsnr. 16/28476 DSB Ejendomsudvikling A/S bemærkninger til åstedsforretningen den 29/3 2017 16/28476
    fkc
   • 17.0459 - Vindumvej 119, Rødkørsbro (nedsivning).pdf 17/9000
    peph
   • Anmodning fra Lars Fogt, TV2 Østjylland om aktindsigt i bevillingsbreve - Aarhus 2017 17/25952
    coe
   • FH - oplæg på lys, Gl. Skivevej 70 15/66255
    bhv
   • SV: Solceller_revas 14/50098
    m7j_slettet_1
   • Fra Irene og Jimmy Sørensen - Bemærkning til Temaplan for Bjerringbro 16/48576
    rak
   • VS: Solcelleinstallation Kirkebækvej 136 14/50098
    m7j_slettet_1
   • Revideret materiale, Fanøvej 6 17/10407
    bhv
   • Mailkorrespondance med Ofir angående indhold i fremsendt tilbud på annonceringsaftale 17/18448
    ds2
   • Re: [Sagsnr.:16/31241] - [Dok.nr.:208102/16] Sommerfest 2016 - 1. juli / sØnæs, Viborg 17/26013
    av4
   • Byggeansøgning, Nellikkevej 2A, 8800 Viborg 17/25997
    dkb
   • Opfølgning, Afgørelse om ikke VVM-pligt for energicentral ved Regionshospitalet Viborg.msg 17/4053
    bhv
   • Ansoegning.pdf 17/25996
    peph
   • Indtegn regn-eller spildevandsanlæg. Notér eller tegn supplerende information - miljoe-2017-19224-1-mDT355.gml 17/25996
    peph
   • Genvej 4 KonfliktRapport.pdf 17/25996
    peph
   • Forsyning af Ll. Torup, 5 ejendomme, udkast til takstblad 12/13287
    dek
   • Afgræsning af vandområder, info om vandløb med ukendt tilstand 17/19022
    hsjen
   • Melding om igangværende aktiviteter vedr. broen. 16/50388
    roc
   • Kvittering fra MST - Automatisk svar: Arnbjerg Vest bassin - afgørelse om ikke VVM-pligt 17/19394
    peph
   • Virksomheden oplyset at skemaerne bliver udfyldt 13/39139
    nig
   • Indstilling om tilsagn - vådområdeprojekt Rævind Bæk 17/8790
    aa5
   • Adresser til medlemmer i vandrådet 17/19022
    hsjen
   • Bryrup, udkast til erklæring 12/15603
    roc
   • Belastningsopgørelser for Rødding Sø og Loldrup Sø fra SVANA 17/8184
    roc
   • Invitation til kommunerne.pdf 17/22775
    sl
   • Køber meddelt betaling sam udbeder sig faktura - salg af vejareal ved Rossensgade i Bjerringbro 17/4595
    tno
   • Aftale om kultursamarbejde i Region Midt.pdf 17/22775
    sl
   • Byggemodning Rosenvænget i Viborg. Udbudsmateriale. - image001.jpg 17/16996
    tojj
   • Ren og forurenet jord til anvisning fra Fårupvej. 17/25981
    pba
   • Færdigmelding, byggesag, Gl. Viborgvej 90 16/15788
    vbp
   • Byggeansøgning, Møgelparken 3F, 8800 Viborg 16/64336
    jha
   • Bangegårdspladsen 17/25971
    av4
   • Bryrup Dambrug, Indkaldelse til aflevering 12/15603
    roc
   • Henvendelse om shelters ved Birkesø 14/6290
    iny
   • Eksempler på problemstillinger til vandrådets (Limfjorden) møde onsdag 17/19022
    hsjen
   • Oplysning om tilgængelighed af data ormstrup sø 16/66204
    roc
   • Forespørgsel om ejeroplysninger 16/53578
    aa5
   • Rind Enge, data 15/49079
    aa5
   • Oplysning om vandrådsmedlemmers adgang til data 17/19022
    hsjen
   • Prøveudtagning til jordflytning på Rosenvænget 17/25955
    pba
   • Foreløbige sonderinger om oplandssøernes aflastning af fosfor i Nørremølle Å 17/8184
    roc
   • Tidspunkt for renpumpning af boring(er) 14/7962
    iny
   • Faktatjek af afgrænsningskriterier - kort info 17/19022
    hsjen
   • Forslag om afleveringsforretning Bryrup Dambrug 12/15603
    roc
   • Uddybende kvittering for modtaget ansøgning - vådområdeprojekt Rævind Bæk 17/8790
    aa5
   • Kontaktoplysninger på grundejerforening Fuglebakkens bestyrelse 16/38038
    fkc
   • Vandrådsmøde_3.5.2017_Thorsten.pptx 17/19022
    hsjen
   • Kopi af slides 03.05.2017 Vandrådsmøde - Slides.pptx 17/19022
    hsjen
   • Kvittering for modtaget ansøgning vedr. vådområdeprojekt Rævind Bæk 17/8790
    aa5
   • SV: HASTER: VS: Indstilling om godkendelse af ændring af kommunalet N-vådområdeprojekt Fiskbæk med bilag 12/148666
    kes
   • genfremsendelse af slides fra Vandrådsmødet den 3.5.2017 17/19022
    hsjen
   • Kontakt til oplysninger ang. oprensning, Hobro Landevej 10, 8830 Tjele 17/22499
    mbp
   • Orientering om kiggeadgang for arbejdsgrupper i forbindelse med vandrådsarbejdet 17/19022
    hsjen
   • Resultat af begrænset drikkevandskontrol på Arla Foods Rødkærsbro Mejeri - Ledningsnet - maj 2017 16/60682
    joo
   • Punkter til mødet den 16. maj 2017 16/8328
    lje
   • Oplysning om entreprenøt til Sedimentfjernelse 16/66204
    roc
   • Resultat af bakt. drikkevandskontrol, vandværk fra Viborg Vand Nord 1 - maj 2017 17/5760
    joo
   • Resulatat af bakteriologisk kontrol, driftskontrol på Viborg Vand, Nord vandværk 1 17/5760
    joo
   • Resultat af normal drikkevandskontrol på I/S Skelhøje Vandværk - maj 2017 13/72085
    dek
   • VS: Slides fra Vandrådsmødet den 3.5.2017 17/19022
    hsjen
   • Referat af styregruppemøde den 10. maj 2017 i Viborg 17/14691
    jote
   • Referat af 3. projektgruppemøde 11-05-2017 17/14691
    jote
   • Dato for opstartmøde Skravad Mølle dambrug 16/53578
    aa5
   • Ørum skole_udskiftning af ventilatorer Beregning.pdf 14/8057
    m7j_slettet_1
   • Ørum skole_energibregning nye ventilatorer.pdf 14/8057
    m7j_slettet_1
   • VK_EBF_2017_VVB i børnehave Rørsangervej 3.msg 14/8057
    m7j_slettet_1
   • Varmetabsberegning Løgstrup Skole.msg 14/8057
    m7j_slettet_1
   • Varmetabsberegning - Møllehøjskolen.msg 14/8057
    m7j_slettet_1
   • Status på åturismeprojektet og anbefalinger til tværkommunalt samarbejde 16/43904
    roc
   • Byggeansøgning, Duelundvej 3, 8840 Rødkærsbro 17/25919
    lirm
   • Børnehaven Hedely udskiftning af varmvandbeholder .msg 14/8057
    m7j_slettet_1
   • Endeligt referat fra embedsmandsgruppe d 6 april 2017 - regulativ Gudenåen 12/57555
    roc
   • Supplerende kommentar fra Favrskov til referatet fra embedsmandsmødet. 12/57555
    roc
   • Favrskov kommunes kommentarer til referat fra embedsmandsgruppe d 6 april 2017 - regulativ Gudenåen 12/57555
    roc
   • Silkeborg kommunes bemærkninger til referat fra embedsmandsgruppe d 6 april 2017 - regulativ Gudenåen 12/57555
    roc
   • Spørgsmål om beløb på regning fra PC 12/15603
    roc
   • Byggeansøgning, Fyrrevænget 16, 7850 Stoholm 17/25915
    mie
   • Dialog med Rambøll om færdigmelding 12/15603
    roc
   • Modtaget underskreven regnskab 2016 - Løgstrup Hallen 17/3487
    akr
   • Belysning Bruunshåb skole 14/68741
    bl1
   • Møllehøjskolen - referater 14/68741
    bl1
   • Slides fra møde i KL om vandrådsarbejdet 17/19022
    hsjen
   • Byggeansøgning, Fyrrevænget 16, 7850 Stoholm 17/25912
    mie
   • Arbejdsgrupper under vandrådet i Rebild Kommune 17/19022
    hsjen
   • Spørgsmål til Supplering til vejledning om vandrådsarbejdet 17/19022
    hsjen
   • Ulbjerg Gymnastikforening - Ny kursustilskudsansøgning 2017 17/17359
    lgr
   • Afgræsning af vandløb, problem i IT værktøj der er meldt ind 17/19022
    hsjen
   • Ulbjerg Gymnastikforening - Ny kursustilskudsansøgning 2017 17/17359
    lgr
   • Ulbjerg Gymnastikforening - Ny kursustilskudsansøgning 2017 17/17359
    lgr
   • Dialog om opstartmøde til projektering af anlægsarbejdet ved Skravad Mølle dambrug 16/53578
    aa5
   • RE: Fiskbæk, Jørgen Jeppesen 15/1047
    kes
   • Orientering om lokalt vandrådsarbejde i vesthimmerlands kommune 17/19022
    hsjen
   • DDS Baunehøj Gruppe - Ansøgning aktivitetstilskud 2017 17/23183
    lgr
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol - Hørup Møllevej 7, 9632 Møldrup - maj 2017 17/25904
    joo
   • VS VS Meddelelse om bevilling af Byfornyelse mindre byer Mønsted .msg 17/22511
    lirm
   • Kattegat 2018 - hovedtemaer på plads 17/4715
    ahh
   • KL sender mateiale vedr. opstilling af pasautomater 17/25685
    jri
   • Fra Jacob Overgaard: Godkendelse af invitation 13/82649
    heg
   • Forespørgsel om udstykning af ejendommen Brandstrupvej 131, 8800 Viborg. Matr. nr.: 20m, Sdr. Rind By, Sdr. Rind. fra home 17/25893
    mp2
   • Fra Mercantec: Invitation - startskud 13/82649
    heg
   • Anmeldelse af jordflytning fra Lundborgvej 19, 8800 Viborg 17/24347
    pba
   • Vådområdeprojekt Rind Enge, godkendelse af projektændring fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen 15/49079
    aa5
   • Til/fra Tony Bech SV: Tilgængelighedsprojekt Viborg - søge europæisk pris 16/34289
    jh7
   • Tilbud fra EnviDan: "TEKNISK FORUNDERSØGELSE, Rævind Bæk" 17/8790
    aa5
   • Tilbud fra Rambøll på TEKNISKE FORUNDERSØGELSER, Rævind Bæk 17/8790
    aa5
   • Støjrapporter vedr. ny placering for Dagli Brugsen og boliger i Hammershøj 17/20616
    msb
   • Tekniske Forundersøgelser Rævind Bæk - Tilbud fra Atkins 17/8790
    aa5
   • Stenkløvervej 2, 8830 Tjele. Dispensation til jordvarmeanlæg på ejendommen. 17/25875
    am1
   • Supplerende mat til byggeansøgning om nyt enfamiliehus, Asmild Mark 20, 8800 Viborg 17/21201
    mehm
   • Vandrådsarbejdsgruppe for Simested Å 17/19022
    hsjen
   • 10 CV SPOR arbejde 16/35069
    fga
   • Rapport nr. 293399 (Spildevandskontrol fra Grundfos A/S Afløb) er færdiganalyseret 12/14488
    ib3
   • Afgrænsning af vandløb, problem i IT værktøj der er meldt ind 17/19022
    hsjen
   • Vandløbsprojekt - tilbagemelding fra entreprenør vedr. tidspunkt for anlægsfase 16/21290
    aa5
   • Link med adgang til statens IT værktøj til vandrådsarbejdet 17/19022
    hsjen
   • Kvittering for modtaget projektændring - vådområdeprojekt Rind Enge 15/49079
    aa5
   • Spørgsmål til Byggetilladelse til midtbyens gymnsium mercantec 16/35384
    bhv
   • Iglsøvej 67 Tilslutning af kloak kan lade sig gøre 16/22580
    peph
   • Vandråd - Orientering om supplerende vejledning 17/19022
    hsjen
   • Mail fra Morten Rasmussen med besked om green ligth til Julemandens Datter 16/4986
    sqa
   • Planlagt kortlægning iht. jordfoureningsloven af jeres ejendom på Skårupvej 63, 9500 Hobro 12/34601
    pba
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på "Nørrehedens Vandværk - maj 2017 13/30296
    joo
   • Svar fra Viborg Museum omkring restaureringsprojekter - Ulbjerg Møllebæl 16/21290
    aa5
   • Plantagevej 191: Kan ikke finde tanken - grundejer er orienteret 14/72200
    peph
   • Anmeldelse af jordflytning fra Tingvej 19, 8800 Viborg 17/25353
    pba
   • Anmeldelse af jordflytning fra Tingvej 19, 8800 Viborg 17/25353
    pba
   • Foreløbigt svar vedr henvendelse om efterlysning af projekter med fjernelse af stemmeværker. 16/53578
    aa5
   • NaturErhvervstyrelsen godkender projektændring af vandløbsprojekt i Ulbjerg Møllebæk 16/21290
    aa5
   • SV: Beslutningsreferat, møde vedr SV: Overslagsbudget for elektrodekabelomlægning, vådområde Gørup Enge (16/14056) 13/2612
    kes
   • SV: byggeansøgning 17/25648
    jha
   • Afregning af OTC Rente kontrakt nr. 1132214/1459111 - 15.05.17 12/75657
    nac
   • Dagsorden til teknikermødet 11. maj 2017, Stigsborg Brygge, Nørresundby 12/24044
    kes
   • Spørgsmål vedr. vådområdeprojektet langs Rævind bæk 17/8790
    aa5
   • Projektaftale Fiskbæk Å 17/22739
    aka
   • Kortbilag 17/22739
    aka
   • Konfliktrapport 17/22739
    aka
   • Ansøgning 17/22739
    aka
   • Gl. Viborgvej 93, 9620 Aalestrup. § 27, Anmeldelse af etablering, udvidelse eller ændring af gødningsopbevaringsanlæg støbt møddingplads til opbevaring af fast gødning, 17/25817
    mbp
   • Ststus for afslutning 12/15603
    roc
   • Vedr. anmodning om tilbud på udarbejdelse af teknisk forundersøgelse for et evt. vådområde ved Rævind Bæk i Viborg Kommune 17/8790
    aa5
   • grønt flag Bjerregrav Friskole 17/22153
    kemn
   • Gl. Viborgvej 93, 9620 Aalestrup. § 26, Anmeldelse af etablering af ensilageplads 17/25811
    mbp
   • Vedr. anmodning om tilbud på udarbejdelse af teknisk forundersøgelse for et evt. vådområde ved Rævind Bæk i Viborg Kommune 17/8790
    aa5
   • KK07 - Ansøgning aktivitetstilskud 2017 17/23783
    lgr
   • RE: VIGTIGT - rettelse af tidsfrist vedr. anmodning om tilbud på udarbejdelse af teknisk forundersøgelse for et evt. vådområde ved Rævind Bæk i Viborg Kommune 17/8790
    aa5
   • Inspektionsrapport modtaget til telt ifm. arrangement - Amerkanerbil træf, Fabrikvej 19A, Viborg 17/18634
    vbp
   • Kort over ekstra græsslåning jf. aftale om discgolfbane Nordisk Park 16/25012
    hdh
   • Resultater fra forsøgsparceller med Biomassehøst fra lavbundsarealer 12/73146
    dhb
   • Forespørgsel om finansiering til fortsættelse af forsøgsparceller ved Nørreå 12/73146
    dhb
   • Køber bekræfter, at de indbetaler købesummen til konto - salg af vejareal ved Rossensgade i Bjerringbro 17/4595
    tno
   • Vestre Skivevej 69 ansøgning om nedsivning af spildevand 17/25777
    chp
   • Forslag fra Fjordklyngen til ny infotavle over vandreruter på Borup hede og CE Flensborgs plantage. 16/50706
    cfu
   • OK, Kvittering fra EVV: Lynderup strand 22, 8832 Skals 17/24906
    peph
   • Kvittering vedr. Ansøgning om dispensation til anlæg af gangbro i Skals Enge - Brunbankevej 56b - Journal.nr 17/01595 13/91749
    iny
   • VS: Aakjærsvej 9, Frederiks 15/17960
    peph
   • Forespørgsel om udstykning af ejendommen Møllebakken 12, 8850 Bjerringbro fra home 17/25766
    mp2
   • Fredensgade 10 - færdigmelding 15/22697
    peph
   • Ulbjerg Gymnastikforening - Bilag til kursusansøgning 2017 17/17359
    lgr
   • Om at Nævnets Hus efterspørger ledningsnettet til tanken i Herning Kommune 17/25749
    bie
   • Svar vedr. renpumpning af boring(er) ind i Neckelmann Plantage 14/7962
    iny
   • Renpumpning af boring(er) 14/7962
    iny
   • Supplerende oplysninger om det ønskede hegn, Heimdalsvej 10, Bjerringbro 17/12594
    anbs
   • Cykelsti Bruunshåb Rindsholm 17/25763
    pba
   • Stoholm Badmintonklub - Ansøgning aktivitetstilskud 2017 17/23807
    lgr
   • Vejafspærring i forbindelse med triathlon-stævne! 17/25762
    av4
   • Supplerende til byggesag, Genvej 4, 7470 16/8006
    bhv
   • 21-9105 - ejendommen Rørbækvej 12, 8830 Tjele - Rudolph Møller. 16/12435
    tno
   • Notat med beregning og prisoverslag fra Orbicon, Forsyning af 5 ejendomme i Ll. Torup 12/13287
    dek
   • Forespørgsel om udstykning af ejndommen Romlundvej 54, 8831 Løgstrup fra EDC 17/25755
    mp2
   • De Gule Spejdere Jens Langknivs Gruppe - Vedr. ansøgning om aktivitetstilskud 2017 17/25756
    lgr
   • Sweco redegør for status på støjsagen 16/33322
    nig
   • Der spørges til henvendelse om ventilation på tag mv.- STU.klostermarken 16, Viborg 15/50147
    kt
   • Re: Det Grønne Råd for Viborg Kommune - referat af møde onsdag den 10. maj 2017 16/65774
    jrs
   • Afgørelse - tank til kartoffelfrugtvand i Herning Kommune 17/25749
    bie
   • Virksomheden meddeler at den ikke vil anvende B&M til anledelse af etablering af olietank tillige med sløfning af olietank 13/39139
    nig
   • Fjends Skytteforening - Ansøgning aktivitetstilskud 2017 17/23727
    lgr
   • Tegning til maskinhal på Nørrehedevej 19, 7800 Skive 17/25744
    mbp
   • Vedr. kildesvinget 19. 8850 Bjerringbro. Matrikel nr. 11mt. Jehovas Vidners rigssal. Parkering 17/25743
    kj
   • Nørrehedevej 19, 7800 Skive. § 25 Anmeldelse af etablering af maskinhal 17/25744
    mbp
   • Resultat af udvidet kontrol på Rødding Vandværk - maj 2017 12/11996
    joo
   • Resultat af begrænset kontrol + analyse for sporstoffer på Vorde Vandværks ledningsnet - maj 2017 12/141124
    joo
   • Ravn industri 17/23280
    ib3
   • Bjerringbro FH - Ny kursustilskudsansøgning 2017 17/15303
    lgr
   • Referat Bulderbys Lokal MED 1105 2017.docx 16/62912
    heo
   • logbøger - Hulbækvej 38, 8830 Tjele 17/22243
    xkk
   • Dokumentation på EI 30 vinduer ifm.tilbygning til plejehjem, Skårupvej 46, 9500 Hobro 16/23243
    vbp
   • niels bugges vej 4 - tegning af regnvandsafledning 15/55725
    peph
   • Tange Roklub - Bilag til lokaletilskud regnskab 2016 15/72686
    lgr
   • Septiktank er fundet: Lynderup strand 22, 8832 Skals 17/24906
    peph
   • Papfabrikken 17/24915
    abmi
   • Midtjysk Tekstilkreds melder fra vedr. evt. væveværksted på Cecilielulnd 16/54040
    sk
   • Re: Referat af møde med lodsejere ved Agerbæk 17/22337
    abmi
   • Årsrapport 2016 17/3444
    akr
   • Erklæring om teknisk dokumentation modtaget til afslutning af byggesag - 2015-0426- Ammunitionsvej 4, 8800 Viborg.pdf 15/25236
    vbp
   • FDF Finderuphøj - Vedr. aktivitetstilskud 2017 17/19124
    lgr
   • Opfølgning på henvendelse om at kontakte kommunen telefonisk om Fyrværkerifestivaldk, Bjerringbro 17/18065
    vbp
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Svar på henvendelse om kommunens opfølgning, ventilationsanlæg - Stu, Klostermarken 16, Viborg 15/50147
    kt
   • Referat af møde d.d. 16/8328
    lje
   • Foreløbig udtalelse 17/26050
    l4l
   • Skovhøjen 10 - sender købsaftale til underskrift hos køber 17/24008
    hbl
   • Rådgiver tilsendes skabelon til lokalplan vedr. Iglsø Biogas 17/14642
    adno
   • _Byggetilladelse til at_opføre et enfamiliehus med integreret garage_Stenager 5 8830 Tjele_2017-05-16.pdf 17/26037
    jno
   • MJBR Udtalelse til foreløbigt projekt vedr. BDO lounge sendt til KPF og Vibing 16/64163
    dkb
   • 16.05.2017 - Sendt e-mail til Ejnar Nielsen på Arnbjerg Fælled 11, 8800 Viborg.msg 17/23704
    mie
   • Forurenet grundstykke, 17/26058
    pba
   • SV: Oprensning af sø og fjernelse af pil v. Golfklubben 16/64233
    dhb
   • Fremsender til StarpetanqueDanmark underskrevet aftale om Enggården 16/65184
    sk
   • Erklæring om arealoverførsel matr. nr. 560aæ Viborg Markjorder til LE34.pdf 17/14967
    mp2
   • Grøn erklæring vedr. arealoverførsel matr. nr. 560aæ Viborg Markjorder til LE34.pdf 17/14967
    mp2
   • 16.05.2017 - Byggetilladelse til at_opføre nyt enfamiliehus med integreret carport_Rønnestien 25, 8800 Viborg.pdf 17/20457
    mie
   • 16.05.2017 - Dispensation til terrænreguleringen på Rønnestien 25, 8800 Viborg.pdf 17/20457
    mie
   • _Byggetilladelse til at_lovliggøre ulovlig bolig_Viborgvej 20A, 8830 Tjele_2017-05-16.pdf 17/2560
    jno
   • Information til friplejehjem om afregning 12/8910
    andr
   • Til Viborg Stiftsøvrighed - Kvittering for høringssvar til Kommuneplantillæg nr. 68 - Temaplan for Bjerringbro 16/48576
    rak
   • Svar til Lars Fogt på anmodning om aktindsigt om bevillingsbreve - Aarhus 2017 17/25952
    coe
   • Sagsnr. 16/28476 DSB Ejendomsudvikling A/S bemærkninger til åstedsforretningen den 29/3 2017 16/28476
    fkc
   • Stanghedevej 23, 8800 - Varsel af påbud om beskæring 17/26015
    akz
   • Til Irene og Jimmy Sørensen - Kvittering for høringssvar til Temaplan for Bjerringbro 16/48576
    rak
   • Svar til Lise-Lotte Overgaard, Bysvalevej 31 vedr. træer langs Rørsangervej 17/6004
    nhs
   • Oplysning om lokal arbejdsgruppe til vandrådsarbejdet i Viborg Kommune. 17/19022
    hsjen
   • SV: Fiskbæk å 15/1047
    kes
   • Til Peter Kjeldgaard vedr. landzoneansøgning - Lundgårdsvej 10, 7850 Stoholm J 17/6249
    bkb
   • Kvitteringsbrev vedr. carport. Rugvænget 4, 7470 Karup J.pdf 17/23681
    lirm
   • Byggeaffald - Løvvej 45-49, blok 1 og blok 4 17/22718
    bie
   • Anmeldelse af byggeaffald - Løvvej 45-49 , blok 2 og blok 3 17/22718
    bie
   • Tilbagemelding på orienteringen om svaret fra dambruget.Grundet bæk, Viborg 16/18092
    hsjen
   • Byggetilladelse til at_opføre en ny smågrise-stald, kantine, foderrum._Vinkelvej 160 8800 Viborg_2017-05-16.pdf 17/25370
    jha
   • Vedr. vejret til Arnbjerg Alle for ny udstykning (delområde lla) 17/25412
    fkc
   • Poul Hummeluhr, HJ Have & Anlæg, supplement til aftalt justering af indretning af bed med flagstang hjørnet Bredgade/Østergade, Karup 16/1150
    bc6
   • Fremsendelse af skemaer til anmeldeser af udskiftning af olietank 13/39139
    nig
   • jordanvisning af overskudsjord fra Lundborgvej 19 17/24347
    pba
   • Iglsøvej 67: Tilslutning af kloak - mangler skriftlig aftale med nabo 16/22580
    peph
   • Kvittering for forespørgsel om ejeroplysninger 16/53578
    aa5
   • Kvittering for tilbud om data. 16/66204
    roc
   • Rykker for manglende indsendelse af faktura på bordplader - Sdr. Resen Forsamlingshus - [Sagsnr.:15/34880] - [Dok.nr.:] 15/34880
    kj3
   • OBS - påbud vurderes efterlevet på både matr. nr. 6bu og 6cn Overlund By, Asmild 16/26836
    dhb
   • Stanghedevej 19, 8800 - Varsel af påbud om beskæring 17/25926
    akz
   • Søndersøparken 16 lokalplanforhold, tilbagemelding 17/25723
    bhv
   • Partshøring vedrørende gravearbejde på Hvedemarken 8800 Viborg 17/25939
    llla
   • Genetablering af beskyttet natur på matr. nr. 6bu og 6cn Overlund By, Asmild 16/26836
    dhb
   • Genetablering af beskyttet natur på matr. nr. 6bu og 6cn Overlund By, Asmild 16/26836
    dhb
   • Partshøring vedrørende etablering af gade-lysmaster på Birkevej, 8830 Tjele. 17/25905
    llla
   • Rykker for byggeskadeforsikring_opføre et enfamiliehus og carport_Asmild Mark 82, 8800 Viborg_2017-05-16.pdf 16/37811
    mehm
   • Dialog om form på opstart samarbejde ved åturismeprojektet og anbefalinger til tværkommunalt samarbejde 16/43904
    roc
   • Mail til byggefirmaet - tillæg byggetilladelse - Asmild Mark 68 8800 Viborg 17/2647
    mehm
   • Kommentarer til referat fra embedsmandsgruppe d 6 april 2017 - regulativ Gudenåen 12/57555
    roc
   • Rykker for byggeskadeforsikring_opføre et enfamiliehus med integreret carport_Søbakken 148, 8800 Viborg_2017-05-16.pdf 16/37501
    mehm
   • Stanghedevej 15, 8800 - Varsel af påbud om beskæring 17/25913
    akz
   • Rykkerbrev 2013 - uden færdigmelding doc2mail_opføre et enfamiliehus med integreret carport_Svalelunden 21_2017-02-15.pdf 16/39019
    mie
   • [Sagsnr.:17/17359] Ulbjerg Gymnastikforening - Kvittering på kursusansøgning 2017 17/17359
    lgr
   • _Byggetilladelse til at_opføre et enfamiliehus_Pileurtvej 2 8830 Tjele_2017-05-16.pdf 17/25368
    jno
   • DDS Baunehøj Gruppe - Vedr. aktivitetstilskud 2017 17/23183
    lgr
   • 16.05.17 Byggetilladelse til madpakkehus. Sportsvej 5F, 8800 Viborg.pdf 17/22511
    lirm
   • Invitation til startskuddet på byggeriet af Midtbyens Gymnasium og Banebroen 13/82649
    heg
   • Til Mercantec: Invitation - startskud 13/82649
    heg
   • Til Jacob Overgaard: Forespørgsel om godkendelse af invitation 13/82649
    heg
   • Rykkerbrev 2013 - uden færdigmelding doc2mail_opføre nyt parcelhus_Asmild Mark 66, 8800 Viborg_2017-05-16.pdf 16/3698
    mehm
   • Telefonnotat fra tilbagemelding til klager 16/32100
    edg
   • Mail til Line Kidmose med underskrevet praktikkontrakt 16/54378
    heg
   • Anmodning om supplerende oplysninger vedr. ansøgning om værksted, Herningvej 60, 8800 Viborg 16/69100
    anbs
   • Vandløbsrestaurering i Grundel Bæk ved Petershåb 16/16640
    hsjen
   • TO til Vibfisk: Arnbjerg Vest bassin - afgørelse om ikke VVM-pligt 17/19394
    peph
   • Stanghedevej, 8800 - anmodning om beskæring 17/888
    akz
   • TO til int. org + ansøger (lodsejer sendt via doc2mail): Arnbjerg Vest bassin - afgørelse om ikke VVM-pligt 17/19394
    peph
   • 16.05.2017 - Byggetilladelse til at_opføre enfamiliehus beliggende på Samsøvej 8, 8800 Viborg.pdf 17/13543
    mie
   • Mail til konsulenter - stilængder opmålt i Taphede 16/45706
    anp
   • Uddrag fra potentialekatalog Taphede - sendt til konsulenter C.F. Møller 16/45706
    anp
   • Rettelser (A3) til helhedsplan Taphede - sendt til konsulenter C.F. Møller 16/45706
    anp
   • Rettelser til helhedsplan Taphede (Excel-fil) sendt til konsulenter 16/45706
    anp
   • Brev med tilbud på jordleje 17/25789
    aw
   • Plantagevej 191 - besked til EVV om evt. fremgang hvis grundejer ikke finder tank 14/72200
    peph
   • Kvittering for modtagelse af anmeldelse af plansilo samt møddingsplads Gl. Viborgvej 93, 9620 Ålestrup 17/25817
    mbp
   • Kvittering for modtagelse af anmeldelse af plansilo samt møddingsplads Gl. Viborgvej 93, 9620 Ålestrup 17/25811
    mbp
   • Byggetilladelse til at_opsætte facadeskilte og udhængsskilt til apotek_Farvervej 2A 8800 Viborg_2017-05-16 17/21848
    mehm
   • Foreslået tidspunkg - grønt flag Bjerregrav Friskole 17/22153
    kemn
   • Kopi af naboorientering vedr. tag på tilbygning. Kirkebyvej 34, 9620 Aalestrup.pdf 17/24150
    lirm
   • [Sagsnr.:17/23783] KK07 - Aktivitetstilskud 2017 17/23783
    lgr
   • _Byggetilladelse til at_opføre en tilbygning til bolig_Mågevej 1 8800 Viborg_2017-05-16.pdf 17/25374
    jno
   • Orientering om støjklage 16/32100
    edg
   • Kommunens afslag til finansiering af fortsættelse af forsøgsparceller ved Nørreå 12/73146
    dhb
   • Svar vedr. forslag til infotavle på Borup hede og CE Flensborgs plantage. 16/50706
    cfu
   • _Godkendelse til anmeldt byggearbejde om at_opføre carport og redskabsrum_Gl. Århusvej 476B 8800 Viborg_2017-05-16.pdf 17/25380
    jno
   • Nedrivningsmeddelese 2013.dot doc2mail_nedrive landbrugsbygning, BBR bygning nr.pdf 17/25648
    jha
   • Svar på forespørgsel om tidspunkt for afholdelse af orienteringsløb i Vedsø-området 17/269
    ip3
   • svar til Susanne Bak vedr. sti samt shelters 16/1715
    nhs
   • Karup Kartoffelmelsfabrik og rådgiver orienteres om Nævnets Hus´ forespørgsel 17/25749
    bie
   • Anmodning om bekræftelse af informationer vedr hegn, Heimdalsvej 10, Bjerringbro 17/12594
    anbs
   • Svar vedr. skel og opfølgning på handlingsplan, delområde 73+74 i Hald Sø-fredningen 15/1707
    cfu
   • [Sagsnr.:17/23807] Stoholm Badmintonklub - Aktivitetstilskud 2017 17/23807
    lgr
   • 16.05.17 Byggetilladelse til enfamiliehus. Hedelyngen 117, 8800 Viborg.pdf 17/23745
    lirm
   • _Byggetilladelse til at_opføre en tilbygning til bolig_Ahornvej 22 8800 Viborg_2017-05-16.pdf 17/25381
    jno
   • Anmodning om indbetaling af købesummen - køb af vejareal ved Rossensgade i Bjerringbro 17/4595
    tno
   • 16.05.2017 - Nedrivningsmeddelelse til at_nedrive bygning 13_Erik Glippings Vej 13, 8800 Viborg.pdf 17/24175
    mie
   • niels bugges vej 4 -aftale om udtræden af kloakfællesskab 15/55725
    peph
   • SV: Det Grønne Råd for Viborg Kommune - referat af møde onsdag den 10. maj 2017 16/65774
    jrs
   • Det Grønne Råd for Viborg Kommune - referat af møde onsdag den 10. maj 2017 16/65774
    jrs
   • Karup Kartoffelmelfabrik 17/25749
    bie
   • Genfremsendelse af landzonetilladelse til tilbygning til stuehus på Finderupvej 64, 8800 Viborg 17/20463
    anbs
   • 16.05.2017 - Dispensation til udnyttelsesgraden på Timianvej 10, 8800 Viborg.pdf 17/17454
    mie
   • 16.05.2017 - Byggetilladelse til opførelse af uopvarmet udestue på Timianvej 10, 8800 Viborg.pdf 17/17454
    mie
   • [Sagsnr.:17/23727] Fjends Skytteforening - Aktivitetstilskud 2017 17/23727
    lgr
   • Vedr. fejlbehandling af hegnssynssag den 24. april 2017 mellem ejendommene Strandvejen 29 og Strandvejen 31 16/52136
    fkc
   • _Byggetilladelse til at_opføre en tilbygning til farestald_Vinkelvej 143, 8800 Viborg_2017-05-16.pdf 17/24166
    jha
   • [Sagsnr.:17/15303] Bjerringbro FH - Kvittering på kursusansøgning 2017 17/15303
    lgr
   • Oplysning om at notat fjernes fra BBR - Tilbygning til plejehjem, Skårupvej 46, 9500 Hobro 16/23243
    vbp
   • Svar til grundejer om tilmelding til tømningsordning: Lynderup strand 22, 8832 Skals 17/24906
    peph
   • 16.05.2017 - Kvitteringsbrev efter supplerende materiale til byggesagen på Bronzehøj 19, 8800 Viborg.pdf 17/21668
    mie
   • Videresendt til EVV tømning: Lynderup strand 22, 8832 Skals 17/24906
    peph
   • Korrespondance om tilbagemelding på udkast til referat 16/50388
    roc
   • _Nedrivningsmeddelelse til at_nedrive udestue_Risvænget 27 7470 Karup J_2017-05-16.pdf 17/25382
    jno
   • Udkast til referat fra møde mellem Woodways og Viborg Kommune om aftale om sikring af Kjællinghølbroen 16/50388
    roc
   • Korrespondance om mødeaftale 16/50388
    roc
   • FDF Finderuphøj - NY Aktivitetstilskud 2017 17/19124
    lgr
   • Forslag om møde. 16/50388
    roc
 • 15.05.2017
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Tilladelse til anvendelse af metaldetektor på Bjerring Byvej 10B, matrikelnumrene 1v og 22f i Bjerring By, Bjerring 13/94377
    ip3
   • [Sagsnr.:17/23902] Viborg Taekwondo Klub - Aktivitetstilskud 2017 17/23902
    lgr
   • 15.05.2017 - Sendt e-mail med afgørelsen på Bjergsnæs Mose 8, 8800 Viborg.msg 16/67052
    mie
   • Henvendelse til ansøger om at kontakte viborg kommune angående fyrværkerifestival , Bjerringbro 17/18065
    vbp
   • 15.05.2017 - Afgørelse til ansøgning om dispensation på Bjergsnæs Mose 8, 8800 Viborg.pdf 16/67052
    mie
   • E-mail: Landzonetilladelse til byggeri på Kjeldvej 6, Viborg 17/18888
    vdb
   • Mammen Mejeri - størrelse på kedel kan medføre skærpet krav til adskillelse ift eksisterende bebyggelse.msg 17/9225
    vbp
   • Høring af Viborg Museum om konflikt til arkæologi på Vallerbækvej 22, 7470 Karup 17/16740
    am1
   • Svar til TVC Advokatfirma på anmodning om aktindsigt i byggesag 2015-0170 vedr. Gravene 13, 8800 Viborg 17/25693
    bn6
   • Kvittering for modtagelse af Jan Facks bemærkninger om sti i Kjeldbjerg 17/21846
    bkb
   • Notat vedr skel ml delplan 73-75 15/1707
    cfu
   • VS Vedr landzonetilladelse og byggetilladelse - Vesterbyvej 9B 8800 Viborg.msg 17/18109
    vbp
   • Kvittering og mødeforslag til Niels Thellesen for materiale vedr. sognegård Asmild Kirke 14/71158
    anp
   • Vestergade 6 - tilbygning i gården - svar på spm om gennembrydning m.m. 16/21239
    dkb
   • Information om behandling af din sag om udskiftning af beplantning med hegn, Heimdalsvej 10, Bjerringbro 17/12594
    anbs
   • Arnbjerg Fælled 16 og 22 - forlænger notering til 4.6. 16/58173
    hbl
   • Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_ændre gl. lade til selskabs- og festlokaler_Tapdrupvej 128 8800 Viborg_2017-05-15.pdf 17/25202
    vbp
   • Asmild Mark 44 - tilladelse til videresalg 14/9356
    hbl
   • Orientering om dispensation - tilslutningspligt Stenkløvervej 2 8830 Tjele.msg 17/21644
    lirm
   • Vallerbækvej 22, 7470 Karup. Kvittering for anmeldelse. 17/16740
    am1
   • 15.05.17 Byggetilladelse til enfamiliehus. Stenkløvervej 2, 8830 Tjele.pdf 17/21644
    lirm
   • Dispensation fra forsyningspligt. Stekløvervej 2, 8830 Tjele.pdf 17/21644
    lirm
   • _Byggetilladelse til at_opføre ny garage_Hobrovej 67 8830 Tjele_2017-05-15.pdf 17/13577
    jha
   • Miljøstyrelsen tilsendes analyseresultater for Revas' deponi, foråret 2017 17/6755
    lp8
   • Til Søren Sørensen og Harritslev Arkitektur vedr. landzoneansøgning på Lundgårdsvej 10, 7850 Stoholm J 17/6249
    bkb
   • Ibrugtagningstilladelse til at_opsætte nye skilte for AO_Farvervej 2A, 8800 Viborg 15/38335
    dkb
   • Svar på Spørgsmål om højde ift. meddelt dispensation på Lundvej 20, 8800 16/28177
    dkb
   • Svar på Spørgsmål om højde ift. meddelt dispensation på Lundvej 20, 8800 16/28177
    dkb
   • Ibrugtagningstilladelse til at_etablere 2 stk. depotrum under stadion tribunen til opbevaring af stole._Tingvej 13, 8800 16/10661
    dkb
   • Referat fra Brugerrådsmøde vedr. Viborg Naturpark den 25. april 2017 plus lidt information 16/10125
    hdh
   • Nedrivningsmeddelelse til at_nedrive mindre træbygninger samt 2 mindre og 1 stor betontank_Østervangsvej 18 8830 Tjele 17/25230
    dkb
   • [Sagsnr.:17/20702] Katballevej 14, 8800 Viborg Jordvarme, Ny anmeldelse, indsendelse nr. 3 - 05-05-2017.pdf 17/20702
    am1
   • Katballevej 14, 8800 Viborg. Kvittering for ny anmeldelse. 17/20702
    am1
   • SV: Vedr.: Vurdering af anmeldt udbringning af spildevandsslam til arealer på Kølsenvej 56, 8831 Løgstrup 16/15012
    xkk
   • NMK-510-01009 - Klage ID 150821 - 1. instans Kommentarer og høring af klager 17/4206
    dhb
   • Tilbagemelding til ansøger på revideret oplæg, Asmild MArk 20, 8800 Viborg 17/21201
    mehm
   • Svar til ejer på status i BBR efter sammenlægning af lejligheder Sct Mogens Gade 9A 8800 Viborg 17/18040
    mehm
   • SV Anmodning om flytning af shelter ved Ulbjerg Kultur- og FritidscenterUlbjerg Friluftsbad - Fjordglimt 3 Ulbjerg.msg 15/69322
    bhv
   • Kvittering - Godkendelse af LAR-plan 15/54380
    peph
   • Partshøring vedrørende etablering af el til gadelampe på Vestergade 19-23, 8830 Tjele. 17/25523
    llla
   • Plantagevej 191: Kan ikke finde tanken. 14/72200
    peph
   • Orientering til vesthimmerlands Kommune om at afgørelserne om restaurering ligge på hjemmesiden 17/12652
    flr
   • Afgørelse til gydebanke i Karup Å ved Hagebro sendt til nabokommune - offentliggørelse den 19. maj 2017 16/37946
    flr
   • Afgørelse til gydebanke i Karup Å ved Egebjerg sendt til nabokommune - offentliggørelse den 19. maj 2017 16/37946
    flr
   • Følgeskrivelse med kopi af afgørelse om restaurering af Bystrup Bæk 17/12652
    flr
   • Rettelse - varsling om miljøtilsyn - Industrivej 29, Viborg 13/1337
    bie
   • Rettelse - Varsling om miljøtilsyn - Røddingvej 24 14/15144
    bie
   • Kvittering til ansøger: Toilet ved Tange Sø Roklub 17/22847
    peph
   • Byggetilladelse til at_opstille pavilloner til undervisning_Rughavevej 68 8800 Viborg_2017-05-01 17/16197
    bhv
   • Svar om koncession til udnyttelse af vandkraften i Gudenåen 14/23695
    flr
   • Kvittering for modtagelse af diverse indberetninger - Hersom Forsamlingshus - [Sagsnr.:17/25478] 17/25478
    kj3
   • Tegninger.pdf 17/19741
    jha
   • Kvitteringsbrev 2 vedr ekstra boligareal. Vallerbækvej 61, 7470 Karup.pdf 17/21218
    lirm
   • _Byggetilladelse til at_opføre en carport med skur_Skovfyrren 5 8800 Viborg_2017-05-15.pdf 17/19741
    jha
   • Afgørelse - dispensation til elopvarmning af midlertidig pavillon Rughavevej 68 17/16197
    bhv
   • Til Ole Rahn og Frede Møller: Domkirkekvarteret - mødedatoer arbejdsgrupper for rammeplan og besøgscenter 16/47494
    jh7
   • Kvittering for modtagelse af diverse indberetninger - Taarup Forsamlingshus 17/25435
    kj3
   • Flyvestation Karup - Omklædningsfacilitet 17/25378
    bhv
   • Svar om nummerskilt ved Bystævnet 17/25407
    jho
 • 11.05.2017
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Samtale med støjklager 16/32100
    edg
   • _Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_opføre en overdækning af terrasse ved klubhus_Vranumvej 10 8800 Viborg_2017-04-12..pdf 17/18696
    vbp
   • Brandvej - Hamarvej 1 8800 Viborg.msg 16/63763
    vbp
   • Varsling af prioriteret miljøtilsyn på Horshøjvej 5 og Herredsvejen 180 17/25308
    xkk
   • Opfølgning Enggården | Gudenådalens Vævere 17/17165
    sk
   • Asmild Ager 2 - køber spørger til udfyldelse af fuldmagt 16/56687
    hbl
   • Ansøger/rådgiver tilsendes melding vedr. trafik og veje ifm. Iglsø Biogas 17/14642
    adno
   • Vejledning i forhold til at søge landzonetilladelse og byggetilladelse 17/25318
    anbs
   • Bemærkninger til VVM udkast omkring Bystrup-Gørup Skelgrøft 17/12652
    flr
   • Godkendelse af nedsættelse af personantal til maks 150 personer i Låstrup Forsamlingshus . 17/25006
    vbp
   • Korrespondance med rådgiver om borgermøde vedr. Iglsø Biogas 17/14642
    adno
   • Korrespondance med ansøger og rådgiver vedr. opstartsmøde om Iglsø Biogas 17/14642
    adno
   • Supplerende svar om ønskede vejvisning til Viborg Orienteringsklub 17/23147
    jho
   • TIl BDK: Vedr. udkast til købsaftale 14/76019
    rgn
   • Opfølgning på besigtigelse af ombygning af butik pizzeria samt bolig_Nørregade 14A, st., 7850 Stoholm Jyll_2017-05-11.pdf 17/23898
    vbp
   • Kopi til DN m.fl. af landzonetilladelse til udvidelse af bolig på Sundvej 52, 8832 Skals 17/23832
    bkb
   • Tilladelse til løb den 9. september 2017 i og omkring Forstbotanisk Have 17/269
    ip3
   • Partshøring vedrørende etablering af Bjerringbro Kabel Net 17/25282
    llla
   • Landzonetilladelse til udvidelse af bolig på Sundvej 52, 8832 Skals 17/23832
    bkb
   • Kvittering for henvendelse om forskellige forhold i Mønsted 17/25289
    jho
   • Supplerende oplysninger vedr. Brandstrup Søvej 9, 8840 Rødkærsbro 17/24394
    jnj
   • Træholtvej 10, 8840 - Varsel af påbud om beskæring 17/25281
    akz
   • Indberetning af gennemført vandløbsrestaurering, ref. nr. 401 16/33496
    hsjen
   • SV: (BEVA1701) - Planlagt levering af sojamelasse - Skivevej 134, 9500 Hobro 16/17332
    xkk
   • _Byggetilladelse til at_udbygge eksisterende carport og skur_Engelsborgvej 69 8800 Viborg_2017-04-28.pdf 17/12569
    jno
   • Dispensation fra lokalplan 136A.pdf 17/12569
    jno
   • Dispensation til bebyggelsesprocent på Engelsborgvej 69 17/18978
    jno
   • Svar om sandkasse ved raste- og hvilefacilitet på Himmerlandsstien i Hvam 17/25247
    jho
   • Kvittering på lodsejers bekræftelse på aftale om stirenovering 13/19709
    cfu
   • Nørremøllevej Nord 42 Udkast til tilslutningstilladelse til EVV 17/25044
    chp
   • Overtagelse af jordleje 13/38527
    aw
   • 11.05.2017 - Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_opføre et enfamiliehus_Arnbjerg Fælled 11, 8800 Viborg.pdf 17/23704
    mie
   • Byggetilladelse til at udnytte 1. sal. Husbondvej 6, 8850 Bjerringbro.pdf 17/24218
    lirm
   • Rykker kloakmester: Randersvej 50 - nedsivningstilladelse 16/47825
    peph
   • Iglsøvej 67 - styret underboring under Vestre Skivevej, Skive, forespørgsel ved Trafik og veje 16/22580
    peph
   • Kvittering til kloakmester: Tilslutning af kloak 16/22580
    peph
   • Iglsøvej 67 forespørgsel ved Energi Viborg om kloaktilslutning 16/22580
    peph
   • Mail til Starpentanque om aftale mv. vedr. Enggården 16/65184
    sk
   • SV: Tilladelse til tømmerflåde på Gudenåen 17/24676
    8ks
   • Videresendt tidligere koorespondance til EVV tømning: Toilet ved Tange Sø Roklub 17/22847
    peph
   • Besked til tømningsordning EVV: Tange Søvej 19, 8850 17/22847
    peph
   • Orientering om landzonetilladelse til tilbygning til stuehus på Finderupvej 64, 8800 Viborg 17/20463
    anbs
   • Grønhøj Skivevej 19 og 21, Karup - nyt husnummer 17/25140
    btr
   • Supplement til byggetilladelse af 19. april 2017 vedr. opfør enfamiliehus med integreret carport_Asmild Mark 68 8800 Viborg_2017-05-11 17/2647
    mehm
   • Supplerende mat til byggesag efter byggetilladelse, vedr. nyt enfamiliehus, Asmild Mark 68, 8800 Viborg 17/2647
    mehm
   • Mail til køber - skøde klar til underskrift m.v. - Søndersøvej 92B, 8800 Viborg 16/47131
    tno
   • Anmodning om bemærkninger til indsigelse mod ansøgning om landzonetilladelse til byggeri på udstykning fra Skibelundvej 39 17/20750
    anbs
   • Forspørgsel til LMO om moms på købesum - Søndersøvej 92B, 8800 Viborg 16/47131
    tno
   • Supplerende svar om skiltning ved Lupinmarkens stisystem 17/21937
    jho
   • 2017.05.10 Byggemødereferat nr. 04 16/48515
    vbp
   • Tilladt dyrehold på Vinkelvej 249, 8800 Viborg 17/4925
    xkk
   • Teglmarken 2, 8800 - Anmodning om beskæring 17/888
    akz
   • 11.05.2017 - Sendt e-mail med dispensation til Jacob, Huscompagniet på Skovhøjen 16 8800 Viborg.msg 17/19722
    mie
   • Orientering om landzonetilladelse til overdækning til terrasse Vranumvej 10, Viborg 17/20614
    anbs
   • Supplement til byggetilladelse_opføre omklædningsrum og teknikhus ved svømmebassin_Fjordglimt 3, 8832 Skals_2017-05-11.pdf 15/69322
    bhv
   • Svar om ansøgning om vejvisning fra rundkørslen ved rute 16 - Randersvej via Nørbækvej ved Hammershøj 17/25092
    jho
   • Rykkerbrev 2013 - uden færdigmelding doc2mail_opføre et enfamiliehus med integreret carport_Asmild Eng 66_2017-05-11.pdf 16/48737
    lirm
   • Jubilæer og gratialer ved Park & Vejservice, Ændring gældende fra 01-05-2017 13/9156
    hbj
   • Orientering om telefonnotat. Oplæg om at opgive phoslock. 16/66204
    roc
   • Svar vedr. fældning af træer. 16/66204
    roc
   • SV: Afstand fra fortovsflise til min matrikel. Dit nr. 17/888 17/888
    akz
   • Accept af overslag 16/66204
    roc
   • Anmodning om prisoverslag på budgetudvidelse 16/66204
    roc
   • Besked til Landbobanken - bekræftelse på betaling - Bestilling af indfrielsestilbud - pantebrev i Sødalvej 33, 8830 Tjele pr. 25/4 - HASTER 17/21651
    kemn
   • Besked til Landbobanken - Bestilling af indfrielsestilbud - pantebrev i Sødalvej 33, 8830 Tjele pr. 25/4 - HASTER 17/21651
    kemn
   • Besked til Poul Erik Hansen - SV: Pant 17/21651
    kemn
   • Bjerringbro - idekatalog 15/66837
    tms
   • Kvittering for ønske om ekstra parkeringspladser i Sct. Mogens Gade 17/25021
    jho
   • 11.05.2017 - Dispensation til terrænregulering på Skovhøjen 16, 8800 Viborg.pdf 17/19722
    mie
   • 11.05.2017 - Byggetilladelse til at_opføre et enfamilieshus med integreret garage_Skovhøjen 16, 8800 Viborg.pdf 17/19722
    mie
   • Tilbagemelding til ansøger om godkendte sokkelkoter på byggeri på Asmild Ager 6 8800 Viborg 17/10283
    mehm
   • Kvittering for modtagelse af anmeldelse af planlagt levering af sojamelasse på Skivevej 134, 9500 Hobro 16/17332
    xkk
   • _Byggetilladelse til at_lovliggøre beboelse_Gl. Aalborgvej 2 9632 Møldrup_2017-05-11.pdf 17/24368
    jno
   • Mailkorr. med Bs. vedrørende tidshorisonten for politisk behandling 16/34364
    evg
   • 11.05.17 Nedrivningsmeddelelse til garage. Slesvigsgade 8, 8800 Viborg.docx 17/24949
    lirm
   • Besked til Herning Kommune om at afgørelsen ligger på hjemmesiden. 16/64496
    flr
 • 10.05.2017
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • V.B.I. - Regnskab 2016 15/52025
    sk
   • Tanghuset møde vedr. drift 17/6784
    iny
   • Ansøgning om dispensation til nedgravning af stærkstrømskabel på Borgvold. 17/24940
    l4l
   • Prøvegravning - v. p-plads på Rolighedsvej 7, Møldrup 13/85844
    iny
   • Prøvegravning - v. p-plads på Rolighedsvej 7, Møldrup - 10464 Frigivelse efter prøvegravning.pdf 13/85844
    iny
   • Bemærkning om § 3 i fht. AKK-Karup 16/35246
    mlaa
   • Foreløbig arkæologisk udtalelse om MTB-spor Undallslund, Skrike og Neckelmann Plantager 14/55849
    iny
   • Fraskrivelse af overtagelsespligt - planlovens §47a 16/35246
    mlaa
   • Rtute 960X gennem Møldrup på flere ture fra og med juli 2017 16/36400
    majoh
   • Udvidelse af biogasanlæg - anmodning om arkæologisk udtalelse 17/24972
    kft
   • Skibelundvej 70, 8850 Bjerringbro 16/38628
    fkc
   • Skibelundvej 70, 8850 Bjerringbro 16/38628
    fkc
   • Stillings Gaard - erklæring om fritagelse for byggeskadeforsikring ved udlejningsejendomme, Nytorv 6, 8800 Viborg 17/14269
    jha
   • Supplerende oplysninger til anmeldelsen - Poul Due Jensens Vej 7 16/63023
    bie
   • Falledvej 44, 8800 Viborg. Trykprøvning af jordvarmeanlæg 16/22350
    ag3
   • Nørre langgade 7a og 7b - telefonnotat 14/77247
    tms
   • Fallevej 44, 8800 Viborg. Færdigmelding af jordvarmeanlæg 16/22350
    ag3
   • Installationer i Pavillon_eksisterende forhold 17/24953
    eboe
   • Fjernvarmetilslutning af pavillion via børnehaven Klyngen 17/24953
    eboe
   • Mail fra Cowi med vurdering af trafikmængde i Taphede helhedsplan, Viborg Øst 16/45706
    anp
   • Keepfocus_klyngen_pavillon 17/24953
    eboe
   • VS: Børnehaven Løgstrup 17/24953
    eboe
   • Støtteforeningen Trojka 17/24962
    av4
   • SV: Løgstrup Børnehave - forsyning til pavillon 17/24953
    eboe
   • Omkostninger for brug af Serviceplatformen i 2018 17/598
    pj
   • VS: Klyngen_rørføring til pavillon 17/24953
    eboe
   • Belysning Bruunshåb skole 14/68741
    bl1
   • Møllehøjskolen - forsamlingshus, nedrivning 14/68741
    bl1
   • Møllehøjskolens p-plads - busser -OBS skiltning 14/68741
    bl1
   • Vedr. Møllehøjskolen - disponeringsopgørelse 10.05.17 14/68741
    bl1
   • Vedr.: Sortmosevej 8, vinkel 17/23775
    chp
   • afbud til bygge møde i morgen 14/68741
    bl1
   • SV: afbud til bygge møde i morgen 14/68741
    bl1
   • Beliggenhedsplan indgået til telt der opstilles ifm, sportsog byfesten i Bjerregrav, Naundrupvej 7, 9632 Møldrup 17/23563
    vbp
   • Vedr. Møllehøjskolen - tilsynsnotat nr. 3 14/68741
    bl1
   • Byggeansøgning, Slesvigsgade 8, 8800 Viborg 17/24949
    lirm
   • Rindsholmvej 98- ansøgning om nedsivning 17/24929
    chp
   • Banebo, parkeringskrav, Marsk Stigs Vej 4 16/7674
    bhv
   • CA_26042017.pdf 16/53314
    lonej_slettet_1
   • CA_15042017.pdf 16/53314
    lonej_slettet_1
   • Forespørgsel om gyllebeholdere - Vinkelvej 160, 8800 Viborg 16/66574
    clp
   • Info fra ejer om talevarsling, Sct. Mathias Gade 56 14/80146
    dkb
   • Færdigmelding af byggesag, Århusvej 5 16/68028
    bhv
   • Din ændring er godkendt 16/9098
    hsjen
   • RD_15042017.pdf 16/53314
    lonej_slettet_1
   • TB_26042017.pdf 16/53314
    lonej_slettet_1
   • Byggeansøgning, Gl. Røddingvej 13, 8830 tjele 17/24924
    jha
   • AKL_26042017.pdf 16/53314
    lonej_slettet_1
   • Ansøgning om dispensation til nedgravning af stærkstrømskabel på Borgvold. 17/24932
    vdb
   • Skovhøjen 17 - køber returnerer underskrevet købsaftale med overtagelse 19.06.2017 16/68136
    hbl
   • AKL_300317.pdf 16/53314
    lonej_slettet_1
   • Forslag til orden i oplands og udløbnumre i Tapdrup 16/52342
    peph
   • VS: Samtykke Herredsvejen, Bjerregrav 16/9561
    dh5
   • FHM kursorisk rapport 16/7786
    sb3
   • Kursorisk analyse af floetirngsrester fra FHM 16/7786
    sb3
   • Problemer med stemmeværk/mølledam ved papfabrikken 17/24915
    abmi
   • Udredelse - Kloakeringsformer i Vester Tostrup 16/43646
    tms
   • Oplist af årsager for Placering af rensedam i Tapdrup 16/52342
    peph
   • Ejers supplerende bemærkninger til indkomne høringssvar, Navnløs 7 8800 Viborg 16/38306
    mehm
   • Reetablering Agerskov.pdf 17/24907
    abmi
   • Spøg om intern kloak: Lynderup strand 22, 8832 Skals 17/24906
    peph
   • Madsens Hotel - projektskitse 13/100621
    rak
   • AC Hydraulic kantine - byggetilladelsen pkt 8, Fanøvej 6 15/66255
    bhv
   • Reetablering Haller Å.pdf 17/24905
    abmi
   • Forespørgsel om udstykning af ejendommen matr. nr. 0014a Vammen By, Vammen til John Frandsen 17/24897
    mp2
   • Projekt 5a Agerskov.pdf 17/24901
    abmi
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Sdr. Rind Vej 128, 8800 Viborg - maj 2017 17/24891
    joo
   • Beskrivelse af ønsker om Toilet ved Tange Sø Roklub, Tange søvej 19 17/22847
    peph
   • Bøgeskov Petanqueklub - Lokaletilskudsregnskab 2016 15/52659
    lgr
   • Holmmarksvej 109 -tegninger fra kloakmester 17/19525
    peph
   • Bøgeskov Petanqueklub - Ansøgning aktivitetstilskud 2017 17/22871
    lgr
   • Tilbud fra Expo partners Messestande 16/48304
    js9
   • Anmodning om fremsendelse af papirer fra LMO - 21-9105 - ejendommen Rørbækvej 12, 8830 Tjele - Rudolph Møller. 16/12435
    tno
   • Forespørgsel fra ejer om mulighed for at etablere byggepladsvej, Navnløs 7, 8800 Viborg 16/38306
    mehm
   • Afgørelse iht. jordforureningsloven - V1 - Kirkebækvej 149, 8800 Viborg 16/54358
    pba
   • Analyserapporter fra Søndre Skole, 47035/17 12/18706
    mdo
   • Joan Metners forespørgsel om eventuel nedlæggelse af vejen Moselund, Sjørup 17/24843
    bkb
   • Rapport vedr. bassinprøver fra Golf Hotel Viborg 12/51893
    mdo
   • Rapport vedr. bassinprøver fra Alhede-Hallerne 12/146267
    mdo
   • Færdigmelding, byggesag, Teglmarken 197.pdf 17/4744
    jha
   • Fly vandværk, aftale om placering med lodsejer samt anmodning om ekspropriationshensigt 13/85255
    dek
   • V. Børstingvej 2, 7800 Skive. § 27, Anmeldelse af etablering, af støbt møddingplads til opbevaring af fast gødning, 17/24831
    mbp
   • Viborg motor Klub - Bilag til aktivitetstilskud 2017 17/23899
    lgr
   • Svar fra Økonomi- og Indenrigsministeriet på ansøgning til samarbejde om regelforenkling 17/6519
    jote
   • Slutdokumentation- nedrivning Aflevering af Nørregade 20 Stoholm 16/9517
    spa
   • Danmarks Statistik anmoder om indberetning af antal ledige stillinger pr. 10-05-2017 15/67237
    lp8
   • 20170509_145142.mp4 17/24807
    twh
   • 20170509_145142.mp4 17/24807
    twh
   • Kickoff på ny beredskabsplan i alle afdelinger og stabe - T&M 17/11873
    jote
   • Oplysninger om lejesatser - Sdr. Rind/Rindsholm Forsamlingshus 17/21790
    kj3
   • Færdigmelding af byggesag - indrette undervisningsværksteder, Marsk Stigs Vej 2, 8800 Viborg 15/51884
    vbp
   • Ny formand - Hald Ege Kulturforening 17/24757
    kj3
   • Tilbage melding Anmeldelse affald Kalkværksvej 5b Viborg Kommune 16/68006
    bie
   • svar - Gudenådalens friskole - befæstelsesgrad 17/20967
    bie
   • 08.05.2017 - Liseborg Hegn 61 Viborg - principansøgning om udstykning af trekantet areal indenfor lokalplan 191 (LE34 sag 1704130).pdf 15/24524
    mie
   • 08.05.2017 - Liseborg Hegn 61 Viborg - principansøgning om udstykning af trekantet areal indenfor lokalplan 191 (LE34 sag 1704130).msg 15/24524
    mie
   • Svar på mail vedr lodsejeraftale samt placering af boring ved Fly vandværk 13/85255
    dek
   • Foreløbig lodsejeraftale samt kort med placering af boring for Fly vandværk 13/85255
    dek
   • 25-04-2017 17/389
    lr1
   • 24-04-2017 17/389
    lr1
   • 21-04-2017 17/389
    lr1
   • Dialog med ansøger om overdækket terrasse 17/5996
    vdb
   • 20-04-2017 17/389
    lr1
   • 19-04-2017 17/389
    lr1
   • 12-04-2017 17/389
    lr1
   • Ny ansøgning om dispensation fra lokalplan 218 16/29500
    vdb
   • Partnerskabsaftale 17/24718
    kov
   • Tilladelse 17/24712
    av4
   • Lån af plænen ved Golf Salonen 17/24712
    av4
   • 11-04-2017 17/389
    lr1
   • Aktindsigt på Kløservejen 17, 8850 Bjerringbro 17/24703
    jnj
   • 10-04-2017 17/389
    lr1
   • 07-04-2017 17/389
    lr1
   • 06-04-2017 17/389
    lr1
   • Forslag til tilladelse fra Randers kommune, sejlads med tømmerflåde 17/24676
    8ks
   • Forespørgsel om udstykning af ejendommen Viborgvej 74, Kvorning, 8830 Tjele fra home 17/24684
    mp2
   • Vedr. Akutcenter Viborg - dialogmøde vedr. brandforhold. 13/89583
    kest
   • Viborg Akutcenter - tilbagemelding omkring værn samt trapper 13/89583
    kest
   • RHV - Akutcenter Viborg - Ændret sprinkleropbygning og afløbsinstallationer i sprinklercentral 13/89583
    kest
   • Akutcenter Viborg - dalogmøde nr. 16, tilbagemelding om anskrigsåbninger 13/89583
    kest
   • Anmodning om udbetaling af bevilget tilskud - Viborg Fortællekreds 17/20138
    sl
   • Viborg Sygehus - Etablering af linnedskabe og indstikningsskabe i gangarealerne. 13/89583
    kest
   • Verner Stubkjær Klausen orienterer om at der afholdes møde i Grundejerforeningen Bjørnevad den 11. maj 2017 16/58131
    bkb
   • Akutcenter Viborg - dalogmøde nr. 16, tilbagemelding om anskrigsåbninger 13/89583
    kest
   • Landinspektør Sunde Iversen orienterer om vurdering af mulighed for at udstykke Aalborgvej 146, 8800 Viborg 17/24651
    bkb
   • 05-04-2017 17/389
    lr1
   • 04-04-2017 17/389
    lr1
   • 03-04-2017 17/389
    lr1
   • VS: Vandplan 2 - Danske Kloakmestre trækker sig fra deltagelse i vandråd 17/3460
    hsjen
   • ARTIKOM Formandens beretning April 2017.docx 17/4868
    4bj
   • Kvittering fra EVV fakturering.: Risgårdvej 1 og 3, Skals - færdigt fælles nedsivningsanlæg 14/40361
    tms
   • Myndighedsafklaring mellem nabokommuner vedr. udkast til afgørelse om gydebanke - ingen bemærkninger til udkast 16/37946
    flr
   • Myndighedsafklaring mellem nabokommuner vedr. udkast til afgørelse om gydebanke - enkelte bemærkninger til udkast 16/37946
    flr
   • indbydelse til repræsentantskabsmøde i Fritid&Samfund 17/24643
    sk
   • Kvittering fra ansøger: Tilladelse til midlertidig udledning af begrænset mængde grundvand til Gudenåen 17/19333
    flr
   • Oplysning om påbegyndelse af forundersøgelse af ny midtjysk motorvej i forbindelse med første møde den 10. maj 2017 - Forundersøgelse af ny midtjysk motorvej.pdf 17/24641
    pch
   • 31-03-2017 17/389
    lr1
   • Anmeldelse af sløjfning af olietank på Katmosevej 1, 8800 Viborg 17/1077
    jnj
   • 30-03-2017 17/389
    lr1
   • Vedr Kildevænget 16A Viborg Car-Port.msg 17/15467
    lirm
   • Tak for svaret om husnr. skiltning og fodgængerovergang 17/24629
    jho
   • Spørgsmål om husnr. skiltning og overgang 17/24629
    jho
   • Ny sigteanalyse: Månen 11, 8850 Bjerringbro. 16/62093
    peph
   • Forkøbsret - matr. nr. 6aa Sparkær by, Nr. Borris, østervang 27b, 8800 Viborg, fra Horstmann 17/24627
    mp2
   • Egenkontrol - Karup Elværks Dambrug 1120 - Indløb 1 12/30449
    obo_slettet_1
   • Egenkontrol - Hørup Mølle Dambrug 1320 - Indløb 1 12/75705
    obo_slettet_1
   • Borup IF - Bilag til lokaletilskud regnskab 2016 15/52582
    lgr
   • Lodsejer deltager i besigtigele 17/22337
    abmi
   • Oplysning om støjhegn indgået - Løgstrup skole, Skolegade 9 16/16957
    vbp
   • Inspektionsrapport fremsendt på telt der opstilles Ibf. med Sports og Byfesten i Bjerregrav, Naundrupvej 7, 9632 Møldrup 17/23563
    vbp
 • 09.05.2017
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Mail fra Cowi - støjberegning Randersvej 16/45706
    anp
   • Mail fra VIAUC om antal studerende og lærere på Campus Viborg 17/3238
    alj
   • Henvendelse fra Michael Hjorth - PhotoCare - Viborg - Hvornår er kommunen begyndt at udkonkurrer private virksomheder? 17/24619
    kemn
   • Bekræftelse fra Apple på fornyelse af developer program 13/61521
    sqa
   • Ordrebekrætelse fra Apple på fornyelse af Developer Program 13/61521
    sqa
   • Tilskud til renovering af tag på hus i Hald Ege på Hasselvænget 11, 8800 Viborg 17/24598
    mehm
   • Vedr. Sejbækvej - omlægning af privat fællesvej, sags nr. 16/66480 16/66480
    fkc
   • Støjhegn mod nabo - Løgstrup Skole 14/68585
    bl1
   • Høringssvar fra MST 15/19561
    cli
   • Høringssvar_IP Låstrup Nr Rind VV 15/19561
    cli
   • Høringssvar_IP Klejtrup VV 15/19561
    cli
   • Høringssvar_IP Møldrup VV 15/19561
    cli
   • Høringssvar_IP Sundstrup VV 15/19561
    cli
   • Forespørgsel om udstykning af ejendommen Grønhøj Skivevej 20, Grønhøj, 7470 Karup J fra home 17/24579
    mp2
   • Færdigmelding Risgårdvej 1 - nedsivning 14/40361
    tms
   • Præsentationer fra Store Badedag 17/8015
    rg
   • SV: adresse udtræk_Silkeborg Kommune 15/19561
    cli
   • Byggeansøgning, Herredsvejen 3, 8832 Skals 17/24566
    vbp
   • Kontaktoplysninger - Herlev kommune 15/10240
    bie
   • Møllehøjskolen - manglende opgaver indendørs 14/68741
    bl1
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Vigstrupvej 25, 8800 Viborg - maj 2017 17/24561
    joo
   • Rapport nr. 301089 (Drikkevandskontrol, vandværk fra Viborg Vand Nord 2) er færdiganalyseret - Rapport_8314-301089.pdf 17/5760
    joo
   • Rapport nr. 301053 (Drikkevandskontrol, vandværk fra Viborg Vand Nord 2) er færdiganalyseret - Rapport_8314-301053.pdf 17/5760
    joo
   • Rapport nr. 301022 (Drikkevandskontrol, vandværk fra Viborg Vand Nord 2) er færdiganalyseret - Rapport_8314-301022.pdf 17/5760
    joo
   • Rapport nr. 300986 (Drikkevandskontrol, vandværk fra Viborg Vand Nord 2) er færdiganalyseret - Rapport_8314-300986.pdf 17/5760
    joo
   • Afgørelse om ikke VVM-pligt for rydninger og hedepleje på Finderup Øvelsesplads 17/5568
    snh
   • Rapport nr. 300889 (Drikkevandskontrol, vandværk fra Viborg Vand Nord 2) er færdiganalyseret - Rapport_8314-300889.pdf 17/5760
    joo
   • Rapport nr. 301092 (Driftskontrol, vandværk fra Viborg Vand Nord 2 Diverse) er færdiganalyseret - Rapport_8314-301092.pdf 17/5760
    joo
   • Rapport nr. 301091 (Driftskontrol, vandværk fra Viborg Vand Nord 2 Diverse) er færdiganalyseret - Rapport_8314-301091.pdf 17/5760
    joo
   • Rapport nr. 301090 (Driftskontrol, vandværk fra Viborg Vand Nord 1 Diverse) er færdiganalyseret - Rapport_8314-301090.pdf 17/5760
    joo
   • Rapport nr. 301087 (Driftskontrol, vandværk fra Viborg Vand Nord 1 Diverse) er færdiganalyseret - Rapport_8314-301087.pdf 17/5760
    joo
   • Deltageroversigt m.v. 17/24555
    sni
   • Rapport nr. 301055 (Driftskontrol, vandværk fra Viborg Vand Nord 1 Diverse) er færdiganalyseret - Rapport_8314-301055.pdf 17/5760
    joo
   • Rapport nr. 301054 (Driftskontrol, vandværk fra Viborg Vand Nord 1 Diverse) er færdiganalyseret - Rapport_8314-301054.pdf 17/5760
    joo
   • Rapport nr. 301052 (Driftskontrol, vandværk fra Viborg Vand Nord 2 Diverse) er færdiganalyseret - Rapport_8314-301052.pdf 17/5760
    joo
   • FW: Opfølgning på ekstra grøftelukning 15/1047
    kes
   • Rapport nr. 301051 (Driftskontrol, vandværk fra Viborg Vand Nord 2 Diverse) er færdiganalyseret - Rapport_8314-301051.pdf 17/5760
    joo
   • Rapport nr. 301029 (Driftskontrol, vandværk fra Viborg Vand Nord 1 Diverse) er færdiganalyseret - Rapport_8314-301029.pdf 17/5760
    joo
   • Byggeansøgning, Livøvej 10B, 8800 Viborg 17/24549
    dkb
   • Rapport nr. 301027 (Driftskontrol, vandværk fra Viborg Vand Nord 1 Diverse) er færdiganalyseret - Rapport_8314-301027.pdf 17/5760
    joo
   • Rapport nr. 301026 (Driftskontrol, vandværk fra Viborg Vand Nord 1 Diverse) er færdiganalyseret - Rapport_8314-301026.pdf 17/5760
    joo
   • Rapport nr. 301025 (Driftskontrol, vandværk fra Viborg Vand Nord 1 Diverse) er færdiganalyseret - Rapport_8314-301025.pdf 17/5760
    joo
   • Rapport nr. 301024 (Driftskontrol, vandværk fra Viborg Vand Nord 1 Diverse) er færdiganalyseret - Rapport_8314-301024.pdf 17/5760
    joo
   • Rapport nr. 301021 (Driftskontrol, vandværk fra Viborg Nord 2 Fælles afgang filter) er færdiganalyseret - Rapport_8314-301021.pdf 17/5760
    joo
   • Rapport nr. 301023 (Driftskontrol, vandværk fra Viborg Vand Nord 1 Diverse) er færdiganalyseret - Rapport_8314-301023.pdf 17/5760
    joo
   • Rapport nr. 301020 (Driftskontrol, vandværk fra Viborg Vand Nord 2 Diverse) er færdiganalyseret - Rapport_8314-301020.pdf 17/5760
    joo
   • Modtaget besigtigelsesskemaer Åhusevej 16, Karup 17/1043
    dek
   • Rapport nr. 300993 (Driftskontrol, vandværk fra Viborg Vand Nord 1 Diverse) er færdiganalyseret - Rapport_8314-300993.pdf 17/5760
    joo
   • Rapport nr. 300991 (Driftskontrol, vandværk fra Viborg Vand Nord 1 Diverse) er færdiganalyseret - Rapport_8314-300991.pdf 17/5760
    joo
   • Rapport nr. 300990 (Driftskontrol, vandværk fra Viborg Vand Nord 1 Diverse) er færdiganalyseret - Rapport_8314-300990.pdf 17/5760
    joo
   • Modtaget besigtigelsesskemaer vedr. Rørgårdsvej 5, Karup 17/1037
    dek
   • Resultat af driftskontrol, fra Viborg Vand Nord 1 Diverse - maj 2017 17/5760
    joo
   • Resultat af driftskontrol, fra Viborg Vand Nord 1 Diverse - maj 2017 17/5760
    joo
   • Resultat af driftskontrol, fra Viborg Vand Nord 1 Diverse - maj 2017 17/5760
    joo
   • Udeståender ift. projektet med rensning af vand fra kataforesen 17/16472
    ib3
   • vedr Viborgvej 20A 8830 Tjele 172560.msg 17/2560
    jno
   • Resultat af driftskontrol, fra Viborg Nord 2 Fælles afgang filter - maj 2017 17/5760
    joo
   • Modtaget besigtigelsesskema Tostrupvej 66, Viborg 17/12278
    dek
   • Resultat af driftskontrol,fra Viborg Vand Nord 2 Diverse - maj 2017 17/5760
    joo
   • Beskrivelse af kulfilter til Iglsø Biogas 17/19056
    edg
   • klc@viborg.dk - VS: Brev til borgmester Torsten Nielsen 16/56936
    jb6
   • Resultat af driftskontrol, fra Viborg Vand Nord 1 Diverse - maj 2017 17/5760
    joo
   • Resultat af driftskontrol, fra Viborg Vand Nord 1 Diverse - maj 2017 17/5760
    joo
   • Resultat af driftskontrol, fra Viborg Nord 2 Fælles afgang filter - maj 2017 17/5760
    joo
   • Ikast-Brande Kommune foreslår kursus om de nye landzone-regler 14/14910
    bkb
   • Resultat af driftskontrol, fra Viborg Vand Nord 1 Diverse - maj 2017 17/5760
    joo
   • Resultat af driftskontrol, fra Viborg Vand Nord 1 Diverse - maj 2017 17/5760
    joo
   • Resulat af driftskontrol, vandværk fra Viborg Vand Nord 2 Diverse - maj 20174-300890.pdf 17/5760
    joo
   • Byggeansøgning, Arnbjerg Fælled 21, 8800 Viborg 17/24521
    lirm
   • a2 arkitekterne kvitterer for svar vedr. Nørresøvej 15, Viborg, og søbeskyttelseslinje 16/31681
    mie
   • Mammen Ungdomsklub - Klubregnskab 2015 14/71358
    lgr
   • Forespørgsel om udstykning af Vesterled 7, Kvorning, 8830 Tjele 17/17278
    mp2
   • Kopi af Aalborg Kommunes brev til Metallco 15/21868
    edg
   • Cykellås til lånecykler m.m. 12/12651
    bls
   • Constructa sender revideret situationsplan og oplysninger om opholdsarealer, Hammershøj 17/20616
    msb
   • Integration til Office-pakken - NY - mail fra Fujitsu 12/3207
    jls
   • Rapport AR-17-CA-00535335-01 vedr Mølholm Fiskeri 1060 - Indløb 1 att Jens Peder Jøker Trachsel.msg 12/114738
    obo_slettet_1
   • Kontrol med Energi Viborg Spildevands renseanlæg i 2016 17/24489
    tms
   • Spildevandstilladelser og kloaktegninger 17/24311
    tms
   • Status for de sidste arbejder i Fiskbæk 12/148666
    kes
   • Status for de sidste arbejder i Fiskbæk 15/1047
    kes
   • SV: Karen Nygaard Mortensen accept følgegruppemøde 23. majl 2017 17/24455
    thra
   • Byggeansøgning, Domkirkepladsen 1, 8800 Viborg 17/24448
    vbp
   • Kvittere for svar - Marsk Stigs Vej 2/Nellikevej, Viborg 17/20809
    bie
   • VS: SV: Finderuphøj Skoles udearealer 14/68919
    bl1
   • Re: Græs 14/68919
    bl1
   • Græs 14/68919
    bl1
   • SV: Det grønne 14/68919
    bl1
   • Finderuphøj Skole - græssåning 14/68919
    bl1
   • Mail ang. beskæring på Engvejen 34, Holstebro 17/888
    akz
   • Analyserapporter fra Viborg Svømmehal, 47045-47050/17 12/46041
    mdo
   • 10 års beholderkontrol på (nr. 1), Karuphøjvejvej 9,Skelhøje, 7470 Karup 17/759
    jg1
   • Byggeansøgning, St. Sct. Peders Stræde 9, 8800 Viborg 17/24430
    jno
   • 10 års beholderkontrol på (nr. 2), Vester Børstingvej 2, 7800 Skive 17/759
    jg1
   • 10 års beholderkontrol på Vester Børstingvej 2, 7800 Skive 17/759
    jg1
   • Projektbeskrivelse - ny bebyggelsen ved Dumpen, Viborg - 2017-04-28_5772_Notat til Viborg Kommune inkl. bilag.pdf 13/51736
    alj
   • Følgeskrivelse. Projektbeskrivelse - ny bebyggelsen ved Dumpen, Viborg 13/51736
    alj
   • Færdigmelding, byggesag, Batum Hedevej 7 15/33816
    mie
   • Rev tegning 08.05.17 17/22511
    lirm
   • VS: Samtykke vedr. Ridestævne 17/23979
    av4
   • Ny formand og kasserer - Viborg Kammerkor 17/24425
    kj3
   • Byggeansøgning, Asmild Ager 7, 8800 Viborg 17/24412
    mehm
   • Løgstrup Skole - tømrerentreprisen 14/68585
    bl1
   • slidlag 14/68741
    bl1
   • SV: slidlag 14/68741
    bl1
   • Slidlag og legeplads - Møllehøjskolen 14/68741
    bl1
   • FDF Viborg Vestervang - Vedr. max tilskudsgrundlag 2016 15/65774
    lgr
   • Ønske om lavere hastighed eller advarsel om dyrevildt på delstrækninger 17/24384
    jho
   • Færdigmelding, byggesag, Hobrovej 5 17/15240
    mie
   • Købe-Bytte-Sælge-Dag 17/24401
    av4
   • Aktindsigt på Brandstrup Søvej 9, 8840 Rødkærsbro 17/24394
    jnj
   • Klage over grundejers træ, der ødelægger fortovsbelægningen 17/23545
    av4
   • Støjnotat Fælledvej i Viborg 17/3238
    alj
   • Gl Århusvej 5 8800 Viborg 16/68028
    bhv
   • Færdigmelding, nedrivning, Fårupvej 42 16/16918
    jno
   • Advokathuset informerer om afsluttende skiftesamling, virksomhed under konkurs 16/38984
    em6
   • Re: Opfølgning på miljøtilsyn - Løgstørvej 24, 8800 Viborg 17/3868
    xkk
   • Uhrevej 58, 7470 Karup. § 26, Anmeldelse af etablering af ensilageplads. 17/24380
    jg1
   • Tilbagemelding fra rådgiver om kloakledning, Åhusevej 3, 7470 17/17573
    dkb
   • Byggeansøgning, Gl. Aalborgvej 2, 9632 Møldrup 17/24368
    jno
   • Fiskbæk - Ekstra opgave igen igen - udjævning af opgrav langs Kuhr Bæk 15/1047
    kes
   • Nytorv 6 - varelevering/afhentning i eftermiddag - Stllingsgaard 17/24367
    av4
   • Re: Lundborgvej 19, Viborg (matr.nr. 560akø) 17/24347
    pba
   • Supplerende bemærkning fra Energi Viborg ifm. naboorientering om dispensation på Åhusevej 3, 7470 17/23549
    dkb
   • Byggeansøgning, Ålekrogen 9, 8800 Viborg 17/24356
    lirm
   • Bemærkning fra Energi Viborg ifm. naboorientering om dispensation på Åhusevej 3, 7470 17/23549
    dkb
   • Bemærkning fra nabo ifm. naboorientering om dispensation på Åhusevej 3, 7470 17/23549
    dkb
   • Tillæg til §11 ansøgning på Hovedvejen 157, 9620 Aalestrup 17/24355
    mbp
   • Lundborgvej 19, Viborg (matr.nr. 560akø) 17/24347
    pba
   • Byggeansøgning, Ålekrogen 9, 8800 Viborg 17/24333
    lirm
   • Geopartners svar på spørgsmål til udstykning af matr.nr. 3a Kistrup, Løvel 17/24212
    mp2
   • Udkast med kommentarer til miljøgodkendelse 16/58675
    pjj
   • Kjeldbjerg UIF's bemærkninger om natursti i Kjeldbjerg 17/21846
    bkb
   • Resulat af drikkevandskontrol, fra Viborg Vand Nord 1 .- maj 2017 17/5760
    joo
   • Resultat af drikkevandskontrol, fra Viborg Ledningsnet Sygehus - maj 2017 17/5760
    joo
   • Resultat af drikkevandskontrol, Viborg Ledningsnet Bøssemagervej 8 - maj 2017 17/5760
    joo
   • Resultat af drikkevandskontrol, fra Viborg Ledning Vandtårn Skottenborg - maj 2017 17/5760
    joo
   • Resultat af drikkevandskontrol, fra Viborg Ledningsnet Sygehus - maj 2017 17/5760
    joo
   • Resultat af drikkevandskontrol, fra Viborg Ledning Vandtårn Skottenborg - maj 2017 17/5760
    joo
   • Ingen bemærkninger til udkast til Afgørelse om ikke godkendelses-pligt af ændret lugtfilter 14/76694
    edg
   • Resultat af drikkevandskontrol, fra Viborg Vand Nord 1 - maj 2017 17/5760
    joo
   • VS: Henvendelse vedr. Planter og træer 17/24303
    akz
   • Resultat af drikkevandskontrol, fra Viborg Ledningsnet Bøssemagervej 8 - maj 2017 17/5760
    joo
   • Resultat af drikkevandskontrol, fra Viborg Ledning Vandtårn Skottenborg - maj 2017 17/5760
    joo
   • Resultat af drikkevandskontrol, fra Viborg Ledningsnet Bøssemagervej 8 - maj 2107 17/5760
    joo
   • Resultat af drikkevandskontrol, fra Viborg Vand Nord 1 - maj 2017 17/5760
    joo
   • Påbud vedr. hegning ved Vådområde Fiskbæk 15/1047
    kes
   • Resulttat af drikkevandskontrol, fra Viborg Ledningsnet Vandtårn Skottenborg - maj 2017 17/5760
    joo
   • Resultat af drikkevandskontrol, fra Viborg Ledningsnet Bøssemagervej 8 - maj 2017 17/5760
    joo
   • Resultat af drikkevandskontrol, fra Viborg Vand Nord 1 - maj 2017 17/5760
    joo
   • Resultat af drikkevandskontrol, fra Viborg Vand Nord 1 - maj 2017 17/5760
    joo
   • Resultat af drikkevandskontrol,fra Viborg Vand Nord 1 - maj 2017 17/5760
    joo
   • Skemaet "Aktivitet og regnskab 2016" - Iglsø Forsamlingshus 17/17996
    kj3
   • Orientering fra klagenævnet omkirng tidspunkt for forventet afgørelsen - vandindvinding af overfladevand fra Gudenåen til el-produktion på Tangeværket - § 20 15/16588
    flr
   • Resultat af driftskontrol, vandværk fra Viborg Vand Nord 1 - maj 2017 17/5760
    joo
   • Resulatat af driftskontrol, vandværk fra Viborg Vand Nord 1 - maj 2017 17/5760
    joo
   • Resultat af drikkevandskontrol, fra Viborg Ledningsnet Bøssemagervej 8 - maj 2017 17/5760
    joo
   • Resultat af drikkevandskontrol, fra Viborg Ledning Vandtårn Skottenborg - maj 2017 17/5760
    joo
   • Resultat af driftskontrol, fra Viborg Vand Nord 1 - maj 2017 17/5760
    joo
   • Resultat af driftskontrol, fra Viborg Vand Nord 2 Diverse - maj 2017) 17/5760
    joo
   • Resultat af driftskontrol, fra Viborg Vand Nord 1 Diverse - maj 2017 17/5760
    joo
   • Resultat af driftskontrol, fra Viborg Vand Nord 1 Diverse - maj 2017 17/5760
    joo
   • Resultat af drikkevandskontrol, vandværk fra Viborg Vand Nord 1 - maj 2017 17/5760
    joo
   • Resultat af driftskontrol, fra Viborg Vand Nord 1 Diverse - maj 2017 17/5760
    joo
   • Resultat af driftskontrol, fra Viborg Vand Nord 1 Diverse - maj 2017 17/5760
    joo
   • Info Kattegat-kurser 2018 (Maj 2017) 17/4715
    ahh
   • Skovhøjen 17 - køber anmoder om ny købsaftale 16/68136
    hbl
   • Resultat af driftskontrol, vandværk fra Viborg Vand Nord 1 Diverse - maj 2017 17/5760
    joo
   • Resultat af driftskontrol, vandværk fra Viborg Vand Nord 1 Diverse - maj 2017 17/5760
    joo
   • Resultat af drikkevandskontrol,fra Viborg Ledningsnet Løgstrup Trykf. - maj 2017 17/5760
    joo
   • LMO godkender bestemmelser i LP 475 vedr. parkering 16/28645
    adno
   • Resultat af drikkevandskontrol, fra Viborg Ledning Vandtårn Skottenborg - maj 2017 17/5760
    joo
   • Resultat af drikkevandskontrol, vandværk fra Viborg Vand Nord 2 - maj 2017 17/5760
    joo
   • Resultat af driftskontrol, fra Viborg Vand Nord 1 Diverse - maj 2017 17/5760
    joo
   • Resultat af driftskontrol, fra Viborg Vand Nord 1 Diverse - maj 2017 17/5760
    joo
   • Resultat af driftskontrol, vandværk fra Viborg Vand Nord 1 Diverse - maj 2017 17/5760
    joo
   • Slots- og kulturstyrelsen: Kvittering for modtagelse af e-mail 17/19333
    flr
   • Resultat af Driftskontrol, vandværk fra Viborg Vand Nord 1 Diverse - maj 2017 17/5760
    joo
   • SV: Tilladelse til krydsning af Gudenåen med styret underboring 17/18399
    flr
   • Resultat af drikkevandskontrol, Viborg Ledningsnet Bøssemagervej 8 - maj 2017 17/5760
    joo
   • Resultat af drikkevandskontrol, fra Viborg Vand Nord 2 - maj 2017 17/5760
    joo
   • Resultat af drikkevandskontrol, fra Viborg Vand Nord 1 - maj 2017 17/5760
    joo
   • Resultat af drikkevandskontrol, fra Viborg Ledningsnet Vandtårn Skottenborg - maj 2017 17/5760
    joo
   • Resultat af drikkevandskontrol,fra Viborg Ledningsnet Bøssemagervej 8 - maj 2017 17/5760
    joo
   • Resultat af råvandskontrol fra Viborg Nord DGU 66.1242 B8 - maj 2017 17/5760
    joo
   • Resultat af råvandskontrol fra Viborg Nord DGU 56.650 B11 - maj 2017 17/5760
    joo
   • Skovhøjen 19 - køber returnerer underskrevet købsaftale 17/3372
    hbl
   • Rettelsesblad 2 15/71789
    kj
   • Resultat af råvandskontrol fra Viborg Nord DGU 56.640 B10 - maj 2017 17/5760
    joo
   • Resulat af råvandskontrol fra Viborg Nord DGU 56.623 B9 - maj 2017 17/5760
    joo
   • Resultat af drikkevandskontrol, fra Viborg Ledningsnet Vandtårn Skivevej - maj 2017 17/5760
    joo
   • Færdigmelding, nedrivning, Hejrevej 7 17/17874
    jha
   • Resultat af drikkevandskontrol, fra Viborg Ledning Vandtårn Skottenborg - maj 2017 17/5760
    joo
   • Vedr Støj fra Scanflavour Møldrup (Miljøstyrelsen). 17/6506
    bie
   • Resultat af drikkevandskontrol, vandværk fra Viborg vand Nord II - maj 2017 17/5760
    joo
   • Resultat af drikkevandskontrol, vandværk fra Viborg Vand A/S - Nord 1 - maj 2017 17/5760
    joo
   • Resultat af drikkevandskontrol på ledningsnet Asmild Trykf - maj 2017 17/5760
    joo
   • Byggefirma Ole Grønlund A/S under konkurs - Løgstrup Skole. 14/68585
    bl1
   • Dokumentation på brandklassifikation - brandjalousi ifb. med byggesag - Ny klubhus, Uhrevej 78, 7470 karup J 15/3771
    vbp
   • Anmodning om besigtigelse 16/52338
    vdb
   • Slots- og kulturstyrelsen - Kvittering for modtagelse af e-mail 17/18399
    flr
   • Re: VS: Herningvej 2-32, 8800 Viborg - ændring af vejnavn 16/23448
    btr
   • Færdigmelding, byggesag, Holbergsvej 12 15/60894
    mehm
   • Jørgen Jarsskov sender sit referat af møde 17/20677
    vdb
   • Arealoverførsel matr.nr. 560cv Viborg Markjorder m.fl. fra LE34 17/24260
    mp2
   • Eftersendte bilag til dagsorden til styregruppemøde onsdag den 9. maj 2017 17/14691
    jote
   • Billeder fra lodsejer 17/22337
    abmi
   • Billeder fra lodsejer 17/22337
    abmi
   • Billeder fra lodsejer 17/22337
    abmi
   • Mail fra lodsejer 17/22337
    abmi
   • Vedrørende udvidelse af institution Kærvej 11G, Skals 17/8402
    mik
 • 08.05.2017
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Supplerende materiale modtaget- ansøgning om lovliggørelse af ventilation på tag - STU, Klostermarken 16, Viborg.pdf 15/50147
    kt
   • Henvendelse om forholdvedr Brandvej til Rødkærsbro Børnehus 16/37293
    vbp
   • Forespørgsel iht kommende projekteringaf lagerhal mv - Matr 2br Rogenstrup by Fiskbæk, Fægteborgbakken 1, 8831 Løgstrup 17/23884
    vbp
   • Malene Eisensøes indsigelse mod natursti i Kjeldbjerg 17/21846
    bkb
   • Supplerende materiale modtaget - Pladsfordelings og Flugtvejsplan til telt til mere end 150 personer, Fabrikvej 19A, 8800 Viborg 17/18634
    vbp
   • Søren Sørensens bemærkninger til landzoneansøgning om ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer på Lundgårdsvej 10, 7850 Stoholm 17/6249
    bkb
   • Korrespondance med rådgiver om mødetidspunkt og biogasanlæg vedr. biogasanlæg ved Himmestrupvej 34 17/24231
    adno
   • Korrepondance med ansøger om trafiktællinger vedr. Iglsø Biogas 17/14642
    adno
   • Sv: tilføjelse til lokalplan nr. 451 15/38031
    rb7
   • Færdigmelding - Egeskovvej 33, Hald Ege. 15/54384
    peph
   • Revideret anmeldelse - Nedbrydning/sanering af Tindbækvej 16 16/53106
    bie
   • Anmeldelse af jordflytning fra gl. Århusvej 22 17/10550
    pba
   • Supplerende til spørgsmål om pilgrimsherberget, Sct. Mogens Gade 18A, 8800 VIborg 16/65809
    mehm
   • Supplerende spørgsmål til etablering af pilgrimsherberg, Sct. Mogens Gade 18A, 8800 Viborg 16/65809
    mehm
   • Supplerende materiale efter byggetilladelse - Viborg Pilgrimshus, Sct. Mogens Gade 18A, 8800 Viborg 16/65809
    mehm
   • Registrering af renseanlæg - foreløbig tryk af rapport og bilag 16/11618
    tms
   • Vådområde Fiskbæk 15/1047
    kes
   • Byggeansøgning, Husbondvej 6, 8850 Bjerringbro 17/24218
    lirm
   • Fra Bodil Hellegaard - Høringssvar til Kommuneplantillæg nr. 68, Temaplan for Bjerringbro 16/48576
    rak
   • Fra Bodil Hellegaard - Høringssvar til Kommuneplantillæg nr. 68, Temaplan for Bjerringbro 16/48576
    rak
   • Banedanmarks bemærkninger til KPTillæg 68 - Byudvikling i Bjerringbro 16/48576
    rak
   • Udstykningssag af matr. nr. 3a Kistrup, Løvel fra geopartner 17/24212
    mp2
   • Ønsker en anvisning af affaldet - Marsk Stigs Vej /Nellikevej 17/20809
    bie
   • Bedre banebetjening i Viborg Kommune - Endeligt udkast 16/39612
    pch
   • Bedre banebetjening i Viborg Kommune - Udkast 16/39612
    pch
   • RE: Bedre banebetjening i Viborg - møde 16/39612
    pch
   • Bedre banebetjening i Viborg - møde 16/39612
    pch
   • RE: JERNBANEN I vIBORG 16/39612
    pch
   • RE: JERNBANEN I vIBORG 16/39612
    pch
   • Mødenotat fra telefonmøde d. 6. april 2017 16/39612
    pch
   • FW: Vedrørende rejsetider 16/39612
    pch
   • Materiale til vores telefonmøde i dag kl. 13 16/39612
    pch
   • Byggeansøgning, Asmild Mark 44, 8800 Viborg 17/24186
    mehm
   • Viborg Golfklub - Ansøgning aktivitetstilskud 2017 17/23840
    lgr
   • sommerlejr og teltovernatning 17/24188
    av4
   • 08.05.2017 - Modtaget e-mail fra Claus med nye koter på Færøvej 21, 8800 Viborg.msg 17/16816
    mie
   • Supplerende amt til byggeansøgning om ny skiltning for ALDI, Storegade 31, 8850 Bjerringbro 17/16924
    mehm
   • Anmeldelse af jordflytning fra gl. Århusvej 20-22 til Randers havn 17/10550
    pba
   • Sortmosevej 8- ansøgning om nedsivning 17/23775
    chp
   • VS: Motionsløb gennem Forstbotanisk have samt rundt i Broddingbjerg og Ødal/lille Asmild skov 17/24183
    av4
   • Forespørgsel om udstykning af ejendommen Krokusparken 1, 7850 Stoholm fra nybolig 17/24180
    mp2
   • Dagens post fra BackOfficeSource1 Batch:_BATCH_ESDHSCAN01_2017-05-05T12_03_42_603[1] SEP. barcode:PROSCANDID:OU853PM1409; OrigFile: sharpstfinger2@viborg.dk_20170505_102531.tif Pages: 6 17/24182
    lry
   • Tapdrup Udeliv - Ny kursustilskudsansøgning 2017 17/24179
    lgr
   • Revideret anmeldelse - Gullev Byvej 15 17/21632
    bie
   • Byggeansøgning, erik Glippings Vej 3, 8800 Viborg 17/24175
    mie
   • Slots- og Kulturstyrelsen: Kvittering for modtagelse af e-mail 17/21594
    flr
   • Svar fra BT 17/20679
    clp
   • Nye spørgsmål til sag om aktindsigt - Skadedyr - Viborg Kommune 17/20679
    clp
   • Opdateret beskrifvelse af nyt filteranlæg til Grønhøj Biogas 14/76694
    edg
   • Deltagelse i vandrådsmøde/interview med vandrådsmedlemmer og sekretariatskommuner 17/3460
    hsjen
   • Slots- og Kulturstyrelsen: Kvittering for modtagelse af e-mail 17/15149
    flr
   • Opdateret præsentation af digital brevstemmeregistrering mv. i Viborg Kommune 17/24160
    mlko
   • Kystdirektoratet - kvittering for modtagelse af e-mail 17/15149
    flr
   • Byggeansøgning, Vinkelvej 143, 8800 Viborg 17/24166
    jha
   • DDS Waingunga - Ny kursustilskudsansøgning 2017 17/21179
    lgr
   • Skovhøjen 17 - køber returnerer underskrevet købsaftale 16/68136
    hbl
   • DDS Waingunga - Ny kursustilskudsansøgning 2017 17/21179
    lgr
   • Præsentation af digital brevstemmeregistrering mv. 17/24160
    mlko
   • DDS Waingunga - Ny kursustilskudsansøgning 2017 17/21179
    lgr
   • SV: Indberetning af gennemført vandløbsrestaurering 15/18144
    hsjen
   • Vindumovergaard - minivådområdeprojekt - aftale om besigtigelse 17/23891
    snh
   • DDS Waingunga - Ny kursustilskudsansøgning 2017 17/21179
    lgr
   • Vindumovergaard - minivådområde - modtagelse af ansøgning 17/23891
    snh
   • DDS Waingunga - Ny kursustilskudsansøgning 2017 17/21179
    lgr
   • DDS Waingunga - Ny kursustilskudsansøgning 2017 17/21179
    lgr
   • Beredskabet yder gerne hjælp til udbringning af stemmesedler_kommunalvalget 17/24093
    mlko
   • DDS Waingunga - Ny kursustilskudsansøgning 2017 17/21179
    lgr
   • DDS Waingunga - Ny kursustilskudsansøgning 2017 17/21179
    lgr
   • DDS Waingunga - Ny kursustilskudsansøgning 2017 17/21179
    lgr
   • DDS Waingunga - Ny kursustilskudsansøgning 2017 17/21179
    lgr
   • DDS Waingunga - Ny kursustilskudsansøgning 2017 17/21179
    lgr
   • Energimærkning Viborg Kommune: Indkommende tilbud 15/36229
    ppe
   • Udtalelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed vedr. tlladelese til midlertidig brug af UV-anlæg på Viborg Vand - Nordværket 17/5760
    joo
   • Byggeansøgning, Kirkebyvej 34, 9620 Aalestrup 17/24150
    lirm
   • LMO godkender rettelse i miljøraportens trafikafsnit - vedr. biogas hos AU-Foulum 16/28645
    adno
   • Vedr. fejlbehandling af hegnssynssag den 24. april 2017 mellem ejendommene Strandvejen 29 og Strandvejen 31 16/52136
    fkc
   • Constructa sender oplysninger om trafikbelastning - 2 17/20616
    msb
   • Constructa sender oplysninger om trafikbelastning - 1 17/20616
    msb
   • Korrespondance med AU/LMO om trafiktællinger til VVM-redegørelse vedr. biogasanlæg hos AU-Foulum 16/28645
    adno
   • Constructa oplyser om størrelsen af depotrum ved etageboliger 17/20616
    msb
   • Resultat af begrænset kontrol på Kølvrå Vandværks ledningsnet - maj 2017 12/11504
    dek
   • Afgørelse fra Patient Erstatningen 16/39430
    ltja
   • Afgørelse fra patienterstatningen - bilag 1 16/39430
    ltja
   • Byggeansøgning, Rossensgade 1, 8850 Bjerringbro 17/24138
    vbp
   • Fødevarestyrelsen afslutter forureningssagen fra deres side - 17/5760
    joo
   • Silhorko sender ansøgning om UV-anlæg på vegne af Energi Viborg Vand 17/5760
    joo
   • VHIF sender regnskab 2016 15/52017
    sk
   • Gemidan sender kompostanalyse samt deklaration 17/15893
    lp8
   • Løvel Vandværk sender takstblad 2017 og regnskab for 2016 til godkendelse i kommunen 17/24137
    joo
   • dokumentation fra Poul Erik Hansen - Pant 17/21651
    kemn
   • spørgsmål fra Poul Erik Hansen - Pant 17/21651
    kemn
   • Asmildvej 15 - færdigmelding 15/24175
    peph
   • Færdigmelding, byggesag, Skovagervej 122 16/66219
    lirm
   • kopi unødvendig 17/10550
    pba
   • Bekræftelse fra ansøger om leje af Iglsø Forsamlingshus den 16. maj til fordebat-møde 17/14642
    adno
   • Nørre Langgade 7a og 7b- færdigmelding 14/77247
    tms
   • VS: Tast-Selv fejl - svar på spørgsmål til indsendt ansøgning via tast selv virker ikke. 17/13996
    kes
   • Korrespondance med ansøger om information i udsendelsesbreve vedr. Iglsø Biogas 17/14642
    adno
   • Sidste materiale til strategisk møde iviborg 26.04 til punkt om Trafikplanen for Midttrafik 16/36383
    majoh
   • Referat fra strategisk bestillermøde den 26. april 2017 16/36383
    majoh
   • Materiale til strategisk bestillermøde den 26. april 2017 16/36383
    majoh
   • VS: afspærring i Roum by i forbindelse med MC-træf 17/24126
    av4
   • Ekstrabilag kun til Viborg Kommune - Udspecificerede skemaer vedr. forventet regnskab, 0. kvt. 2017 for Rejsekort og bus-IT/øvrige 16/36403
    majoh
   • Rejsekort økonomioversigt fra 2017 16/36403
    majoh
   • Resultat af drikkevandskontrol, Viborg ledningsnet - slagter Storm - maj 2017 17/5760
    joo
   • Resultat af drikkevandskontrol, ledningsnet Sygehus - maj 2017 17/5760
    joo
   • Resultat af drikkevandskontrol, fra Viborg Ledningsnet Overlundgården - maj 2017 17/5760
    joo
   • Resultat af drikkevandskontrol, fra Viborg Ledningsnet Bøssemagervej 8 - maj 2017 17/5760
    joo
   • Færdigmelding byggesag, Søndermarksvej 6 17/21449
    mie
   • Resultat af drikkevandskontrol, ledningsnet fra Viborg Ledningsnet Vestre Skole - maj 2017 17/5760
    joo
   • Byggeansøgning, Grønhøj Skivevej 19, 7470 Karup 17/24102
    jno
   • Færdigmelding, byggesag, Husbondvej 6 17/16582
    jno
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Sdr. Borup Vandværks ledningsnet - maj 2017 13/50196
    joo
   • Team Nørreå - Bilag til regnskab 2016 15/71924
    lgr
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Herredsvejen 134, 9632 Møldrup - maj 2017 17/24101
    joo
   • Byggeansøgning, Kvostedvej 22, 8831 Løgstrup 17/24094
    jha
   • Færdigmelding, byggesag, Havrevænget 10 17/18735
    jno
   • SV: vs Uddannelsesmesse 17/24091
    av4
   • Revideret tegning til byggesag, Århusvej 5 Viborg 16/68028
    bhv
   • Beskrivelse af kronereduktion, Videbech Allé 179 17/17570
    anbs
   • Konstatering af fredskov - Konstatering af fredskov [DOK6602353].pdf 16/20052
    janb
   • Revideret til byggesag, Jyndbjergvej 7, 8850 16/62312
    bhv
   • Fra Thomas Frank SV: Møde om Gråbrødre Kloster 17/23788
    jh7
   • sØnæs 17/24079
    av4
   • VS Karup radarplacering, Herningvej 30, 7470 17/10416
    bhv
   • Kogeanbefalingen for drikkevandet på vandværket Viborg Nord er nu ophævet! 17/5760
    joo
   • Miljø- og Fødevareministeriet. Konstatering af fredskov 16/20052
    janb
   • Vedr.: SV: Vandforurening. - ATT00002.gif 17/5760
    joo
   • Vedr.: SV: Vandforurening. - ATT00001.gif 17/5760
    joo
   • Mailkorrespondance mellem Viborg Kommune og energi Viborg vedr. forespørgsel fra frk. frost 17/5760
    joo
   • Bekræftelse fra Mogens Brems vedr. modtaget tilladelse til installation af UV-anlæg 17/5760
    joo
   • Ny placering af radartårn ønskes, Herningvej 30 17/10416
    bhv
   • Slots- og Kulturstyrelsen har spørgsmål til tidligere sager 17/18226
    vdb
   • Resultat af begrænset kontrol på Bjerringbro Vandværk Nords ledningsnet - maj 2017 12/27926
    dek
   • Resultat af udvidet kontrol på Daugbjerg Vandværk - maj 2017 12/134303
    joo
   • Resultat af anden analyse på Brandstrup Vestre Vandværk - maj 2017 12/135624
    joo
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Rækkeborgvej 2a, 9620 Ålestrup - maj 2017 17/24057
    joo
   • Fredningsnævnet dispenserer (Granstien 10A) 17/20573
    vdb
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Bisballevej 28, 8800 Viborg - maj 2017 17/24054
    joo
   • Rollemodeller EUX busines.msg 16/35069
    fga
   • Nørresøbadet?? 17/885
    jrs
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Bisballevej 30, 8800 Viborg - maj 2017 17/24048
    joo
   • Fredningsnævnet dispenserer (Granstien 12) 17/5996
    vdb
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Vejlevej 90, 8800 Viborg - maj 2017 17/24043
    joo
   • Alcontrol sender prøvetagningsrapport nr. 17077595, spildevandsanalyse, komposteringsplads, Revas' affaldscenter 17/6755
    lp8
   • Lars Bjerrekær, Sweco, bemærkninger vedrørende støjforhold i forbindelse med ændret indretning af aktivitetsareal Genvej, Karup 14/25682
    bc6
   • Bemærkning til lokalplanforslag 476 fra Calum A/S 16/42467
    rb7
   • KOMBIT indkalder forslag til navngivning af nyt valgsystem 16/36438
    mlko
   • Advokat DAHL sender cirkulærebrev nr. 1, virksomhed under konkurs 17/18104
    em6
   • Resultat af begrænset kontrol på Daugbjerg Vandværks ledningsnet - maj 2017 12/134303
    joo
   • VS: Fastholdelse af ansøgning til Åresvad Å 17/21638
    lorh
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Almind Hede Vandværks ledningsnet - maj 2017 12/51711
    joo
   • Orientering om ændringerne i valglovgivningen pr. 1. juli 2017 16/44162
    mlko
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Egedal 10, 8800 Viborg - maj 2017 17/24020
    joo
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Søndergade 75, 7850 Stoholm - maj 2017 17/24017
    joo
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Sdr. Rind Vej 131, 8800 Viborg - maj 2107 17/24015
    joo
   • Miljørapport - Birke Alle 2 16/63803
    bie
   • Resultat af forenkletr drikkevandskontrol på Fallevej 48, 8800 Viborg - maj 2017 17/24013
    joo
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Lånumvej 56, 7850 Stoholm - maj 2017 17/24011
    joo
   • Sahl Minihal Foreningsfitness - Ansøgning aktivitetstilskud 2017 17/24003
    lgr
   • KL fremsender inspirationskatalog til borgmester og kommunaldirektører_KV17 kampagne 17/23798
    mlko
   • SV: Godkendelse af budget for forundersøgelse, Viborg Museum - Fiskbæk Å 12/148666
    kes
   • Klejtrup IF - Vedr. vedligeholdelsesudgifter 2016 15/71906
    lgr
   • Årsrapport 2016 - Vestfjends Hallen.pdf 17/3707
    akr
   • KFUM Spejderne Skals - Bestyrelsesunderskrifter 17/22318
    lgr
   • Kystdirektoratet - kvittering for modtagelse af e-mail 17/20637
    lorh
   • Favrskov Kommune kan ikke deltage i næste partnerskabsmøde 13/19709
    cfu
   • Slots- og kulturstyrelsen: Kvittering for modtagelse af e-mail 17/20637
    lorh
   • Sparkær Idrætsforening - Underskriftsbilag til regnskab 2016 15/71385
    lgr
   • Brev fra Landsbyggefonden vedrørende udbetaling af kommunens låneandel 16/35363
    evg
   • Skema B godkendelse fra Landsbyggefonden 16/51879
    evg
   • RE: Opfølgning på ekstraarbejder ved Fiskbæk 15/1047
    kes
   • SV: Ridestævne - 26. - 28. maj 2017 - Herredsvejen 3, 8832 17/23979
    av4
   • Tak for svaret retur om skiltning ved Hobrovej 5 16/58309
    jho
   • Ansøgning om nedskiltning af hastighed på begrænset strækning 17/23979
    av4
   • Fremmødeliste Basis uge 16 + 17 + 18 2017 12/29178
    gh
   • Vandrådet for Randers Fjord 17/3460
    hsjen
   • Regnskab 2017 Sahl Minihal 17/3610
    akr
   • Indstilling om godkendelse af ændring af kommunalet N-vådområdeprojekt Fiskbæk med bilag 12/148666
    kes
   • 2 stk ekstraarbejder ved Fiskbæk, Viborg Kommune 15/1047
    kes
   • Vedr. Sagsnr. 16/66480 16/66480
    fkc
   • Erklæring vedr. ekspropriation til underskrift 17/22816
    tms
   • Indsendelse af regnskab 2016 - Skals Multihus 17/23720
    kj3
   • Til modtagere af infomail om tilskud til vådområder, lavbund og vandløb 12/26642
    kes
   • Lodsejer vil gerne deltage i møde d. 10. maj 17/22337
    abmi
   • Nyt tracé til slyng på Rind Bæk ved vådområdeprojekt 17/20637
    lorh
   • VS: Ophævelse af midlertidig driftsforbud i forhold til modtagelse af jord på pladsen Toftegaardsvej 28, 9620 Aalestrup (IF Recycling A/S), anmeldelse af jordflytning. 17/10550
    pba
   • situationsplan.pdf 17/23946
    vdb
   • stueplan.pdf 17/23946
    vdb
   • facader.pdf 17/23946
    vdb
   • 08.05.2017 - Modtaget e-mail fra Peter Laustsen om opførelse af garage på Nørremøllevej Nord 42, 8800 Viborg.msg 17/23946
    vdb
   • Klejtrup Idrætsforening - Bilag til lokaletilskudsafregning 2016 15/71906
    lgr
   • Fwd: Ophævelse af midlertidig driftsforbud 17/10550
    pba
   • Forespørgsel om koncession til udnyttelse af vandkraften i Gudenåen 14/23695
    flr
   • Forespørgsel om udstykning af ejendommen Kløverstien 8, Birgittelyst, 8800 Viborg - fra danbolig 17/23941
    mp2
   • Klejtrup Idrætsforening - Lokaletilskudsregnskab 2016 15/71906
    lgr
   • Tilbagemelding for byggeaffald - Engholmvej 7, Skals 17/17478
    bie
   • Registreringsmeddelelse U2017-52442. Referencenr. 17/2232
    bn6
   • Registreringsmeddelelse U2016-59018. Referencenr. 16-1131-001 16/56345
    mp2
   • Tilbagemelding fra advokat - Jegstrupvej Vest 91, 8800 Viborg 16/59186
    bie
   • Registreringsmeddelelse U2017-50251. Referencenr. 1608057 16/63413
    mp2
   • Registreringsmeddelelse U2016-59471. Referencenr. 1605405 16/50719
    mp2
   • Registreringsmeddelelse U2017-51899. Referencenr. 1606223-A 17/2232
    bn6
   • Mønsted Idrætsforening - Vedr. aktivitetsmedlemmer / antal 17/21124
    lifm
   • Birgittelyst Rideklub - Vedr. opfølgning på møde 07.02.2017 17/7949
    lgr
   • Supplerende mat til byggeansøgning om at ændre erhverv til lejlighed, St. Sct. Mikkels Gade 14, 8800 Viborg 17/11299
    mehm
   • Registreringsmeddelelse U2016-59667. Referencenr. 1605571 16/40268
    mp2
   • Supplerende mat til byggeansøgning om at ændre erhverv til lejlighed, St. Sct. Mikkels Gade 14, 8800 Viborg 17/11299
    mehm
   • Registreringsmeddelelse U2016-59196. Referencenr. 1607392 16/56393
    mp2
   • Registreringsmeddelelse U2016-58932. Referencenr. 1605762 sag B 16/40392
    mp2
   • Oplæg til løsning af støjproblemer 16/33322
    nig
   • Uddybende spørgsmål til svar på aktindsigt fra journalist Ronja Pilgaard 17/15903
    5mn
   • Registreringsmeddelelse U2017-50732. Referencenr. 1503536 A 17/2232
    bn6
   • FW: Viborg Kommune - Ejendomme Delaftale 1 og 2 15/36229
    ppe
   • Tegninger Lavbro Kølsen Enge 13/91749
    iny
   • FW: TILBUD - Energimærkning af Viborg Kommunes Ejendomme - Delaftale 2 - Brix og Kamp 15/36229
    ppe
   • FW: Tilbud på udførelse af ENERGIMÆRKNING AF VIBORG KOMMUNES EJENDOMME – DELAFTALE 1 15/36229
    ppe
   • Ansøgning om minivådområde - Vindumovergaard 17/23891
    snh
   • FW: Tilbud på Energimærkning til Viborg Kommune 15/36229
    ppe
   • FW: Tilbud Energimærkning af Viborg Kommunes Ejendomme - delaftale 1 15/36229
    ppe
   • Forespørgsel om udstykning af ejendommen Bækkegårdsvej 9, Sparkær, 8800 Viborg fra danbolig 17/23887
    mp2
   • FW: Tilbud Energimærkning af Viborg Kommunes Ejendomme - delaftale 2 15/36229
    ppe
   • Lodsejere vil gerne deltage ved tilsyn af Agerbæk 10. maj 17/22337
    abmi
   • VS: Supplerende høringssvar til Tillæg nr. 72 til Kommuneplan 2013-2025 17/7661
    anp
   • Henvendelse fra lodsejer ang. opgravning 17/22337
    abmi
   • Modtaget på mail- materiale til afskærmning af ventilation på tag af STU- bygning Klostermarken 16 Viborg. 15/50147
    kt
   • Rådgiver følger op på henvendelse om afskærmning af ventilation på tag af STU- bygning Klostermarken 16 Viborg.msg 15/50147
    kt
   • Supplerende materiale til byggesag - ombygge værksted H.C. Andersens vej 9, 8800 Viborg 17/21506
    vbp