Åbne postlister

For at fremme dialog og åbenhed i forhold til borgere, virksomheder, myndigheder og pressen, bliver der dagligt dannet en åben postliste over ind- og udgående post i Viborg Kommune.

Det kan du finde på postlisterne
En række oplysninger om breve og e-mails sendt til og fra Viborg Kommune:

 • hvad sagen drejer sig om
 • hvem der er afsender/modtager
 • initialer på den sagsansvarlige

Navn og kontaktoplysninger på den sagsansvarlige kan findes ved at indtaste initialerne i søgefeltet under Find medarbejder.

Som udgangspunkt skal alle dokumenter vises på den åbne postliste. Dog skal persondataloven overholdes, hvilket betyder at dokumenter med personfølsomme oplysninger og krav om fortrolighed ikke medtages på postlisten.

 • 28.03.2017
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Supplerende materiale til byggesag - lovliggøre kælder, banegårdspladsen 4, Viborg 17/12807
    vbp
   • Spørgeundersøgelse om den digitale kommunikation 17/17681
    hr1
   • Flexkørsel - besparelser - beregninger efter januar, februar 2017 14/51614
    majoh
   • Møllehøjskolen asfalt - revideret tilbud fra råhusentereprenør 14/68741
    bl1
   • 959 00 201-06, 959 00 214-04 (859 10 201-03, 859 10 228-07), A-skat og AM-bidrag 12/2780
    ce2
   • Byggeansøgning, Guldfaxevej 25, 8800 Viborg 17/17667
    mie
   • Opsummering 14/8057
    m7j_slettet_1
   • Forespørgsel om udstykning af ejendommen Brovej 5A, Klejtrup, 9500 Hobro fra Realmæglerne 17/17668
    mp2
   • Entreprenør kvitteret for modtagelsr af a´contobeløb - nedrivning Nørregade 20 Stoholm 16/9517
    spa
   • Forespørgsel om mulighed for udstykning - Bruunshåbvej 24, 8800 Viborg fra 17/17656
    mp2
   • Byggeansøgning, Villumhøj 59, 8831 Løgstrup 17/17661
    mie
   • Bekræfttelse fra boets repræsentant - Vedr. sagsref.: Sct. Mathias Gade 27/kemn. 277, Viborg Bygrunde. Tinglysning afsluttet 17/16259
    kemn
   • SV: Sagsnr. vedr. Årsregnskab fra BDO 16/8734
    kta
   • Supplerende materiale modtaget til behandling af sagen - tilbygning til børnehave, Hedelyngen 14, 8800 Viborg 17/7500
    vbp
   • Byggeansøgning, Industrivej 22, 7470 Karup 17/17642
    vbp
   • Adgang til UJ materiale- LO 16/35069
    fga
   • Region Midt sender dagsorden til møde i Kontaktudvalget den 3. april 2017 17/17647
    alm
   • SV: Status Rævind Bæk - Naturgenopretningsprojekt 16/69138
    flr
   • Arealoverførsel matr.nr. 8z Kvorning By, Kvorning fra LE34 17/17643
    bkb
   • RE: Status for Birkesø 13/65684
    kes
   • Sundheds- og Ældreministeriet har udmeldt pulje på 25 mio. målrettet bedre mad til ældre i eget hjem 15/4626
    alm
   • RE: Status for Birkesø 13/65684
    kes
   • Høringssvar Charlotte Ettrup_Klejtrup by.pdf 16/28484
    ba4
   • 23.03.2017 - Modtaget bemærkninger til ansøgningen om dispensation på Bjergsnæs Mose 8, 8800 Viborg.msg 16/67052
    mie
   • 23.03.2017 - Modtaget bemærkninger til ansøgning om dispensation på Bjergsnæs Mose 8, 8800 Viborg.pdf 16/67052
    mie
   • SV: Tilslutningsaftale til KITOS fra Viborg Kommune 17/8499
    pj
   • Slides KITOS undervisningsdag i Hammel 17/8499
    pj
   • Invitation EURO 2020 Styregruppe til kommunaldirektør Lasse Jakobsen 17/13742
    sni
   • Supplerende oplysninger fra DanRoots 16/68127
    kj
   • Udtykning af matr. nr. 20fs Havredal by, Frederiks fra LE34 17/17628
    mp2
   • 19-10-2016 GHA 17/17600
    ib3
   • VS: Til kommunens ansvarlige for indberetning af miljøgodkendelses- og miljøtilsynsdata til Miljøstyrelsen 17/17602
    am1
   • VS: Tine Skyttegaard Andreasen svarede i debatten Info om tilsynsindberetning - fejl i landbrugskoder 17/17602
    am1
   • Ansøgning om dispensation til terrænregulering 17/8294
    anbs
   • Kvittering for ansøgning 17/13996
    kes
   • fod på Viborgegnen Viborg Guiderne 17/16422
    jrs
   • Ejendomsberigtigelse matr.nr. 225a Viborg Bygrunde - Vendersgade 2 m.m., 8800 Viborg fra LE34 17/17606
    mp2
   • Revideret tidsplan 12/10533
    jrs
   • Prinsens Allé 5 kortlægges ikke som muligt forurenet 17/6161
    pba
   • Billeder fra DN af sporforløb 14/55849
    iny
   • Henvendelse fra beboer i området om bebyggelse på STU- Klostermarken 16, 8800 Viborg 15/50147
    kt
   • Kvittering fra modtagelsen af afsluttende brev fra klager 17/10369
    bie
   • Teammøde.docx 17/4766
    k8k
   • Rettelse til VVM-anmeldelse bionaturgasledning, Grønhøj Biogas 17/15972
    edg
   • Dronefilm - foreløbig udgave 16/10125
    hdh
   • Forsøg med minibus i Bjerringbro - forespørgsel 16/36383
    majoh
   • Orientering om forureningsundersøgelse på Trekronervej 10, 9620 Aalestrup 17/17596
    pba
   • Bilka maling + myregift 12/12651
    bls
   • Henvendelse om MTB anlæg i Undallslund 14/55849
    iny
   • Henvendelse fra Kloster Alle 17 vedr. grene i rabat og dige 14/46377
    lku
   • Forslag til valgprocedure til Ældrerådsvalg 2018-2021 17/13773
    js9
   • Ældreråd Banebo pladser.doc 17/13773
    js9
   • Miljøstyrelsen kvitterer for ansøgning om at ophæve fredskovspligt på areal til brandvej i Nordisk Park 15/40263
    anp
   • Advokat sender kreditorinformation nr. 2, virksomhed under konkurs 17/14041
    em6
   • Advokat sender kreditorinformation nr. 2, virksomhed under konkurs 17/14040
    em6
   • Advokat sender kreditorinformation nr. 2, virksomhed under konkurs 17/15475
    em6
   • Supplerende til byggesag, Holstebrovej 4 17/4691
    bhv
   • Bygningshøjde.docx 16/46937
    mie
   • 07.02.2017 - Modtaget klage over bygningshøjden på Koldingvej 175-177, 8800 Viborg.msg 16/46937
    mie
   • SV Hangar 23 Flyvestation Karup.msg 15/8296
    bhv
   • 1604048-001-001.pdf 16/46937
    mie
   • 05C Facader.pdf 16/46937
    mie
   • 28.02.2017 - Modtaget e-mail fra Anders Bjerre med supplerende oplysninger til behandlingen af terrænet på Koldingvej 175-177, 8800 Viborg.msg 16/46937
    mie
   • Helhedsplan Taphede - revideret tidsplan fra konsulenter 16/45706
    anp
   • Byggeansøgning, Bjerring Hede 13B, 8850 Bjerringbro 16/66236
    bhv
   • Anmeldelse af sløjfning af olietank på Løvskal Landevej 47, 8850 Bjerringbro. 17/1077
    jnj
   • Mønsted Skovvej 14B, 8800 Viborg. Fremsendelse af skema til anmeldelse af bygge- og anlægsaffald. 17/17579
    mdo
   • Byggeansøgning, Åhusevej 3, 7470 karup 17/17573
    dkb
   • 24.03.2017 - Modtaget e-mail fra Claus, Boligselsskabet Sct. Jørgen om mulighed for at beskære el. fælde træ på Videbechs Alle, 8800 Viborg 17/17570
    vdb
   • Ravnsbjerg Idrætsforening - Ny kursustilskudsansøgning 2017 17/17568
    lgr
   • Aftale om udtræden 15/54290
    peph
   • Byggeansøgning, Lundvej 8, 8800 Viborg 17/17564
    dkb
   • henvendelse fra borger om brev kørekort - tidsbestilling 15/33328
    hr1
   • FDF Bjerringbro - Bilag til kursusansøgning 2017 17/17349
    lgr
   • Skals Idrætscenter fremsender anlægsregnskab 16/8097
    obp
   • Mail fra Handicaprådet Høringssvar om ændring af Tjekliste for tilgængelighed 17/9671
    alj
   • Byggeansøgning, Nygårdsmark 7, 8800 Viborg 17/17547
    jno
   • Anmeldelse af olietank på Vesterled 13, 8832 Skals 17/1077
    jnj
   • Anmeldelse af sløjfning af olietank på Hobrovej 50, Fastrup, 8830 Tjele 17/1077
    jnj
   • Færdigmelding, byggesag, Transiggårdvej 3 17/12282
    jha
   • Anmeldelse af sløjfning af olietank på Meldgårdsvej 59, Rødding, 8830 Tjele 17/1077
    jnj
   • Aftale om udtræden 15/55732
    peph
   • Registreribg af og sløjfning af olietanke på Løgstørvej 24, 8800 Viborg 17/1077
    jnj
   • Bidrag Landvindingslag Strandet-Borup Landvindingslag 16/59648
    flr
   • Byggeansøgning, Nabevej 11, 8800 Viborg 17/17537
    mie
   • Høringssvar fra Vibeke Galsbo om stop for fortætning af Viborg Midtby 16/28484
    ba4
   • Kurt Lomborg, Kjeldbjerg, økonomioverslag for opkøb af areal og etablering af Kjeldbjerg Bypark 17/15232
    bc6
   • Byggeansøgning, Tinghøjvej 46, 8830 Tjele 17/17531
    jha
   • 16-22069 - John Isidor Petersen sælger jord til Niklas Pedersen. 16/60498
    flr
   • VVM-anmelderskema Karmark Mølle 2, Bjerringbro 17/16559
    dek
   • Ansøgning om fornyet tilladelse til vanding Karmark Mølle 2, Bjerringbro 17/16559
    dek
   • Mette Almind, følgegruppen, referat af møde i følgegruppen den 27. marts 2017 16/2368
    bc6
   • Husstandsvindmølle Sparkærvej 3, 8800 Viborg 17/17499
    pjj
   • Byggeansøgning, Asmild Mark 36, 8800 Viborg 17/17477
    mehm
   • Sparkærvej 3, 8800 Viborg, Høring vedr. vindmølle med støj 17/17499
    pjj
   • Slides fra EVV: Møde i borgerforeningen i Tapdrup 16/52342
    peph
   • Høringssvar fra Knud Erik Christensen_Ravnstrup.pdf 16/28484
    ba4
   • Resultat af begrænset kontrol på Kølvrå V/V - marts 2017 12/11504
    dek
   • RE: Tilbud TEKNISKE FORUNDERSØGELSER, Jordbro Å ved Daugbjerg 17/13996
    kes
   • Midtbyens Gymnasium 17/10640
    ib3
   • Resultat af begrænset kontrol på Kølvrå V/V,- marts 2017 12/11504
    dek
   • Der skal søges om byggetilladelse til to beholdere til afgasset biomasse 17/17474
    edg
   • SV: Opfølgning på miljøtilsyn i november 2016 på Hvamvej 109 16/57394
    xkk
   • Ansøger af flisfyret (og den juridisk ansvarlige) 17/17474
    edg
   • Engholmvej 7, 8832 Skals. Fremsendelse af skema til anmeldelse af bygge- og anlægsaffald. 17/17478
    bie
   • Aftagere af varmen 17/17474
    edg
   • Resultat af begrænset kontrol på Viborg V/V Nord - marts 2017 17/5760
    joo
   • Beliggenhedstegning for kommende flisfyr, beholdere til afgasset biomasse og maskinhus 17/17474
    edg
   • Gødningsplaner og markplan for 2017 - Sdr. Rind Vej 128, 8800 Viborg 12/51721
    xkk
   • Erklæring om risikobehæftede forhold 17/2051
    evg
   • Spørgsmål til punkter i tilsynsrapport - STU Klostermarken 16, Viborg 15/50147
    kt
   • Input til idrætspolitik i Viborg Kommune fra Thomas Bonde efter borgermøde d. 2. marts 16/41713
    tde
   • Spørgsmål til punkter i tilsynsrapportSTU Klostermarken 16, 8800 Viborg 15/50147
    kt
   • SV: miljøtilsyn 2017 og tilsynsrapport_Doknr133357-17_v1 17/5044
    ib3
   • Bemærkninger og formøde vedr. dagsorden for møde i RAR Vestjylland den 28. marts 2017 15/4626
    alm
   • Kort og billeder af septiktanke - Gl.århusvej 289 13/103687
    peph
   • Offentliggørelse af Batum Hedevej 8, 8830 Tjele § 26 anmeldelse af ensilageplads 17/15082
    jg1
   • Byggeansøgning, Mølledalvej 21, 8800 Viborg 17/17461
    jha
   • Anmodning om aktindsigt fra Midtjyllands avis 17/17463
    roc
   • Vs: Hermed sender vi følgende elektroniske bilag fra DLG: Faktura, Kontoudtog, Statusopg?relse - Vindumvej 146, 8840 Rødkærsbro 14/63967
    xkk
   • Finn Kjærgaard vedrørende klagesag i klagenævn om Viborg Kommunes afgørelse om offentlig adgang til privat skov på Ingstrupvej 55/Klarisgårdvej 6, 8830 Tjele 15/2342
    bkb
   • Vedr. omlægning af pr.fl.vej - opfølgning på høring 17/5578
    fkc
   • Sv: Kvittering Fællesskema 2017 - Vindumvej 146, 8840 Rødkærsbro 14/63967
    xkk
   • Byggeansøgning, Timianvej 10, 8800 Viborg 17/17454
    mie
   • Opdateret program for Informationsdagene om den fællesoffentlige og den fælleskommunale digitale handlingsplan 17/17456
    pj
   • SV: miljøtilsyn 2011 og tilsynsrapport_Doknr133357-17_v1 17/5044
    ib3
   • Anmodning om aktindsigt fra Midtjyllands avis. 17/17040
    roc
   • Frigivelse vedr. arkæologiske undersøgelse ved Egelundparken, Ørum 17/9997
    kj
   • U-skema: udledningstilladelse fra 2005 16/38918
    peph
   • 16-03-2017 17/388
    lr1
   • 15-03-2017 17/388
    lr1
   • 14-03-2017 17/388
    lr1
   • 13-03-2017 17/388
    lr1
   • 10-03-2017 17/388
    lr1
   • 09-03-2017 17/388
    lr1
   • SV: om ejendommen Bjerrevej 94, 8840 Viborg 17/17354
    pba
   • 08-03-2017 17/388
    lr1
   • 07-03-2017 17/388
    lr1
   • 06-03-2017 17/388
    lr1
   • 20-03-2017 17/388
    lr1
   • 17-03-2017 17/388
    lr1
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Grønhøjvej 23, Tjele - juni 2015 17/17438
    joo
   • 23-03-2017 17/388
    lr1
   • 22-03-2017 17/388
    lr1
   • § 31 Skift i dyretype, Gl. Røddingvej 13, 8830 Tjele, til parter 17/7261
    jg1
   • Revurdering Skibdalvej 49, 8830 Tjele, til parter 16/32848
    jg1
   • § 12 MGK Vestre Skivevej 15, 7850 Stoholm, til parter 15/72955
    jg1
   • § 10 tilladelse, Ilsøvej 34, 8850 bjerringbro, til parter 16/16532
    jg1
   • § 11 miljøgodkendelse Gl. Aalborgvej 49B, til parter 16/60220
    jg1
 • 27.03.2017
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Underskrevet betalingsaftale vedr. Dorthe Sørensen. Skanderborg Kommune.pdf 17/16839
    3sj
   • Betalingsaftale vedr. Dorthe Sørensen, Skanderborg kommune 17/16839
    3sj
   • Høringssvar fra Rene Petersen_Houlkær_Viborg.pdf 16/28484
    ba4
   • Ansøgning om genetablering af sø v. Ø. Børstingvej 36 17/17428
    dhb
   • Byggeansøgning, Koldingvej 59, 8800 Viborg 17/17420
    jno
   • 21-03-2017 17/388
    lr1
   • 21-03-2017 17/389
    lr1
   • Løgstrup Skole - referater 14/68585
    bl1
   • Anmeldelse af byggeaffald oplagret på nabogrund 17/17409
    bie
   • Arealoverførsel matr.nr. 8z Kvorning By, Kvorning fra LE34 17/17399
    mp2
   • VFOS bestyrelse bakker op om LOFs udviklingsprojekt: Forsøg med forhøjet tilskud i landområderne 17/10721
    sk
   • Bemærkninger til - Forslag til lokaplan nr. 476 16/42467
    rb7
   • Bemærkninger fra Bent Bjerring vedr. Vammen.pdf 16/28484
    ba4
   • VS: Samtykke til revideret skilteplan 16/58881
    av4
   • Bekræftelse fra Henriette - Bestilling af kurv - krondiamantpar Mette Marie og Villy Eriksen 17/141
    kemn
   • Ansøgning om byudviklingsområde ved Koldingvej fra Phillipsen Group_samlet.pdf 16/28484
    ba4
   • Spørgsmål om størrelse på parkeringsbåse i Viborg centrum 17/17398
    jho
   • Anmodning om møde vedr. Alley Cats Car Club - Bystævnet 15 8830 Tjele 16/65923
    dkb
   • Dagsorden til den 300317.docx 14/24587
    hst
   • Anmodning om principbeslutning om ekspropriation i f.m. tillæg 13 - Foulum og Ørum 17/16826
    peph
   • Sag. nr.16/28474- Nedlæggelse af en del af Morvillesvej 16/28474
    fkc
   • Orientering om frafald af Klage ID 116790 16/58492
    peph
   • 22-03-2017 17/389
    lr1
   • Byggeansøgning, Møllevej 7, 7800 Skive 17/17382
    mie
   • Erik Støvrings svar på spørgsmål til: J. nr. 2618-17 Udstykning af landbrugsejendommen Flarupvej 22, 8830 Tjele 17/17309
    mp2
   • Museet frigiver området - Vestre Skivevej 122 8800 Viborg 17/15989
    vbp
   • Ansøgning om støtte til foreningens arbejde - Dollerup Lokalhistoriske Forening 17/17393
    kj3
   • 23-03-2017 17/389
    lr1
   • Foto dokumentation med byggeaffald v. Ramsvej 5, Viborg 16/39740
    janb
   • 13-03-2017 17/389
    lr1
   • Byggeaffald ved Ramsvej 5, Viborg 16/39740
    janb
   • Henvendelse /opfølgning på henvendelse fra Museet om sag - Sjørup Plejecenter, Vestre Skivevej 122, 8800 Viborg 17/15989
    vbp
   • Sygefraværspolitik 17/17389
    lry
   • Partnerskabsaftale indgået den 17.02.2017 17/17389
    lry
   • Ulovlige stier - 17/17152 17/17152
    fkc
   • Asmild Ager 6 - frist slettet, skødet lyst endeligt 16/56351
    hbl
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Mangehøje 5, 8850 Bjerringbro - marts 2017 17/17387
    joo
   • 14-03-2017 17/389
    lr1
   • 15-03-2017 17/389
    lr1
   • 16-03-2017 17/389
    lr1
   • 07-03-2017 17/389
    lr1
   • 20-03-2017 17/389
    lr1
   • 10-03-2017 17/389
    lr1
   • Resultat af begrænset drikkevandskontrol på Gymnastik og Idrætshøjskolens vandværk - marts 2017 12/137610
    joo
   • Friluftsrådet, Grønne Spirer sender mail til TN vedr. grønt spirerflag til Yggdrasil Fribørnehave 15/30344
    kemn
   • Resultat af begrænset kontrol på Bruunshåb Vandværk - marts 2017 12/132545
    joo
   • Resultat af begrænset kontrol + analyse for sporstoffer på Mammen og Vinkelhede Vandværk - marts 2017 12/142710
    joo
   • 09-03-2017 17/389
    lr1
   • VS: Bemærkninger til høring forud for miljøvurdering - Karup Kartoffelmelfabrik - Fra Viborg Stift 16/35246
    mlaa
   • Resultat af begrænset kontrol på Sdr Rind Vandværk - marts 2017 12/137597
    joo
   • Ansøgning om optagelse i Kulturelt Samråd - Viborg Vægterlaug 17/17378
    kj3
   • 06-03-2017 17/389
    lr1
   • Tilbagemelding på reglene om afbrænding af affaldstræ - Nørregade 20 16/64549
    bie
   • Resultat af begrænset drikkevandskontrol på Almind Kirkeby Vandværk - marts 2017 12/137602
    joo
   • 17-03-2017 17/389
    lr1
   • Resultat af begrænset drikkevandskontrol på Frederiks Vandværk - marts 2017 12/11472
    joo
   • Henvendelsen videregivet i MST 17/17358
    bie
   • Resultat af begrænset kontrol + analyse for sporstoffer på Baunen Vandværk - marts 2017 12/142707
    joo
   • fejl og mangler indendørs indtil nu 14/68741
    bl1
   • Fejl og mangler indendørs indtil nu 14/68741
    bl1
   • 08-03-2017 17/389
    lr1
   • Referat af møde d. 2 marts 2017 14/16410
    bie
   • Resultat af begrænset kontrol på Viborg V/V Syd - afgang vandværk - marts 2017 17/6428
    joo
   • Resultat af begrænset kontol på Viborg V/V Syd, - marts 2017 17/6428
    joo
   • Møllehøjskolen emhætter til madkundskab 14/68741
    bl1
   • Ulbjerg Gymnastikforening - Ny kursustilskudsansøgning 2017 17/17359
    lgr
   • VS: Samtykke til revideret skilteplan 16/58881
    av4
   • Temadag den 30. marts 2017 i Aalborg - industri 15/49763
    bie
   • Henvendelse om skelforhold ifb. med Plejecenter i Sjørup Vestre Skivevej 122, 8800 Viborg 17/15989
    vbp
   • Asmild Ager 4 - skødet lyst endeligt 16/56305
    hbl
   • Tegninger til refeat fra forhondsdialogmøde -Sjørup plejecenter, Vestre Skivevej 122, 8800 Viborg 17/15989
    vbp
   • Asmild Ager 4 - frist om endelig matrikulering slettet - stadig frist for landbrugspligt 16/56305
    hbl
   • FDF Bjerringbro - Ny kursustilskudsansøgning 2017 17/17349
    lgr
   • Referat fra forhåndsdialogmøde - Sjørup plejecenter, Vestre Skivevej 122, 8800 Viborg 17/15989
    vbp
   • Svar vedr. oplysning om regulering af råger ved Stænderpladsen 13/39062
    iny
   • Re: JP Group, overskudsmuldjord fra nyt halbyggeri 17/10939
    pba
   • Byggeansøgning, Nørrehedevej 19, 7800 Skive 17/17343
    jha
   • JP Group, overskudsmuldjord fra nyt halbyggeri 17/10939
    pba
   • Oplysniing om deponeringskontor fra Bach Gruppen - Sagsnr. 16097483 - Nørregade 63, 8850 Bjerringbro - Købet på tvangsauktion 2016 17/13377
    tno
   • anvisning af ren overskudsjord fra Ydunsvej 2 17/17133
    pba
   • Byggeansøgning, Bækkegårdsvej 42, 8800 Viborg 17/15257
    jno
   • Byggeansøgning, Pilkærvej 1, 7800 Skive 17/17327
    lirm
   • Sammenlægning af matr. nr. 1v oj 1z Skibelund by, Sahk fra Geopartner 17/17325
    mp2
   • Kopi af Nævnenes Hus' høring af Finn Kjærgaard og Dansk Skovforening i sag om offentlig skovadgang ved Klarisgårdvej 15/2342
    bkb
   • Fremsendelse af købsaftale med vitterlighedsvidner - Tagtækkervej 9, Viborg - køb af ejerlejlighed nr. 1 af matr.nr. 309 bh Viborg Markjorder 17/13377
    tno
   • Nina Kleivan 17/8343
    3bm
   • Mail fra Viborg Svæveflyve Klub vedr. klubhus analysen 16/19230
    mgo
   • Udstykning af landbrugsejendommen Flarupvej 22, 8830 Tjele fra Erik Støving 17/17309
    mp2
   • Lokalplan nr. 468, Boligområde ved Morvillesvej i Viborg - Plan anmoder om at servitut aflyses 17/17303
    hbl
   • Ansøgning om tilskud til aktiviteter ifm. Snapsting - Viborg Fortællekreds 17/15384
    kj3
   • Ansøgning om tilskud til aktiviteter ifm. Snapsting - Viborg Fortællekreds 17/17299
    kj3
   • Karup Elværk - egenkontrol, marts 2017 12/30449
    obo_slettet_1
   • Uhre Dambrug, egenkontrol marts 2017 12/30496
    obo_slettet_1
   • Alskov Dambrug_egenkontrol marts 2017 12/30501
    obo_slettet_1
   • Tilbud TEKNISKE FORUNDERSØGELSER, Jordbro Å ved Daugbjerg 17/13996
    kes
   • TEKNISKE FORUNDERSØGELSER, Jordbro Å ved Daubjerg. Tilbud NIRAS 17/13996
    kes
   • Oplysning om ny formand - Bjerringbro/Langå Landboseniorklub 17/17283
    kj3
   • Forespørgsel om udstykning af ejendommen Vesterled 7, Kvorning, 8830 Tjele fra nybolig 17/17278
    mp2
   • Vejdirekstoratets bemærkninger til biogasledningens krydsning af Viborgvej 17/15972
    edg
   • Ebba Tang Sørensen, Økonomi, oplyser om nedskrivelse af AB92 arbejdsgaranti for HJ Have og Anlæg ApS 16/1150
    bc6
   • Skals Idrætscenter fremsender ansøgning om anlægstilskud 17/17269
    mgo
   • SV: Information vedrørende oprettelse af vandråd Randers Fjord - frist 3. april 2017 17/3460
    hsjen
   • Færdigmelding, Kvædevej 5, nedrivning 16/6934
    jha
   • Forespørgsel om udstykning af ejendommen Vindelsbækvej 9, 8840 Rødkærsbro fra nybolig 17/17252
    mp2
   • Brev fra Anders Nielsens Vej 17-19 vedr. planlægning ved Engvej i Tapdrup 17/7661
    anp
   • SV: Tilladelse til Jeppe Bo 17/3765
    8ks
   • Automatisk svar: Tilladelse til langtursudlejning af fartøjer på Gudenåsystemet 17/3765
    8ks
   • Borger klager til borgmesteren over Familieafdelingens tvangsfjernelse af to børn 17/17219
    lss
   • Analyseresultater i forbindelse med rensningsanlægget i Vejrumbro 17/17244
    bie
   • Bemærkning til skemaet "Aktivitet og regnskab 2016" - Kjeldbjerg Forsamlingshus 17/7979
    kj3
   • EVV-S lader anden sorbicelle sidde i to uger - Hedemølle Erhvervsvej 10 12/26641
    bie
   • Resultat af opfølgende mikrobiologisk kontrol på Møldrup Vandværk - marts 2017 12/56282
    dek
   • Anden sorbicelle tages op efter en uge 12/26641
    bie
   • Resultat af begrænset drikkevandskontrol på Hammershøj Vandværks ledningsnet .- marts 2017 12/11987
    joo
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Årupgårde 3, 8830 Tjele - marts 2017 17/17235
    joo
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Flarupvej 26, 8830 Tjele - marts 2017 17/17234
    joo
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Østervangsvej 65, 8830 Tjele - marts 2017 17/17231
    joo
   • Prøveudtagning med sorbiceller 12/26641
    bie
   • Mail fra Fitness.dk: Basis Lister uge 10 + 11+ 12 2017 12/29178
    gh
   • Handleplan 01.01.2017 - 31.03.2017 13/79838
    saa
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Østervangsvej 67, Øby, 8830 Tjele - maarts 2017Henriksen - AR-17-CA-00526603-01.pdf 17/17225
    joo
   • Sikkerhedsrunde 01/2017 (Guldblommevej adm.) 13/79838
    saa
   • APV Handleplan 09/2015 (Handicap & Psykiatri afd.) 13/79838
    saa
   • Anmeldelse af byggeaffald fra renoveringen 16/33964
    jnl
   • Årlig arbejdsmiljødrøftelse 02/2017 (Handicap) 13/79838
    saa
   • Resultat af forenklet drikkevandskonrol på Østervangsvej 32, 8830 Tjele - marts 2017 17/17222
    joo
   • Spørger til status - Mit J.nr. 170380 - Jegstrupvej Vest 91, 8800 Viborg 16/59186
    bie
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Bystævnet 21, 8830 Tjele - marats 2017 17/17218
    joo
   • Miljøberetning 2016, samt tilbagemelding på miljøtilsyn 2017 12/26641
    bie
   • Invitation til dialog møde fra de faglige organisationer i Sundhedskartellet (SHK) 02-03-2017 17/17216
    losj
   • Kvittering for modtagelse af udbudsmateriale. 16/53578
    aa5
   • Henvendelse om at personantal i telt der opstilles ifm. Viborg Heste-og Kræmmermarked vedsættes til maks. 150 personer, Fabrikvej 19A, 8800 Viborg 17/10905
    vbp
   • Genfremsende dokumentation af 11-07-2016 om fosfateringsanlægget 12/5768
    bie
   • VS: Anmodning fra DN, Landbrug & Fødevarer, Dansk Skovforening, DOF og Gjern Fiskeriforening om deltagelse i vandråd 17/3460
    hsjen
   • 16232 Grundfos - ombygning af CR kontor Referat fra forhåndsdialogmøde.msg 17/10498
    bhv
   • Bekræftelse fra Vibocold på leje af køleskabe til kommunerevy 2017 16/30352
    alm
   • Arealoverførsel matr.nr. 1k Neder Testrup, Lysgård fra LE34 17/17208
    mp2
   • Oplysningsskema - Daugbjerg Forsamlingshus 17/17210
    kj3
   • Skemaet "Aktivitet og regnskab 2016" - Daugbjerg Forsamlingshus 17/17209
    kj3
   • Årlig rapport 13/32268
    bie
   • Arealoverførsel af delnr. 2 af matr. nr. 7a Løvel by, Løvel fra Geopartner 17/17203
    mp2
   • Spørgsmål til planlovens §15a - støj 17/17205
    bie
   • Oplysningsskema - Lindum Landsbykulturhus 17/17201
    kj3
   • Diverse indberetninger - Lindum Landsbykulturhus 17/17199
    kj3
   • Fra Niels Kongsted vedr. sti i Karup. 16/28484
    ba4
   • Forespørgsel om link til tillæg 16/52342
    peph
   • Resultat af boringskontrol på Elsborg By Vandværks boring - marts 2017 12/138683
    joo
   • Miljøfremmede stoffer i bygningsmaterialer 14/16410
    bie
   • Resultat af begrænset drikkevadndskontrol på Brandstrup Vestre Vandværks ledningsnet - marts 2017 12/135624
    joo
   • Ansøgning om byudviklingsområde ved Bjerregrav fra Tommi Andersen.pdf 16/28484
    ba4
   • Bemærkninger til anmeldelse af byggeaffald - Uhrevej 74 og Uhrevej 76, Karup 17/2721
    bie
   • Vindumvej 119 Ansoegning, V2.pdf 17/9000
    peph
   • 23.03.2017 - Plantegning af lejlighed i stuen st (1).pdf 16/15189
    mie
   • 23.03.2017 - Plantegning af lejlighed i stuen st (2).pdf 16/15189
    mie
   • 23.03.2017 - Modtaget e-mail fra Peter Laustsen med .som udført. tegninger på Dannebrogsvej 7A, 8800 Viborg.msg 16/15189
    mie
   • Faunapassage ved Hedemølle Efterskole 14/17336
    kes
   • SV: Tilsynsrapport, Heimdalsvej 8, 8850 Bjerringbro 13/2253
    ib3
   • Mail fra KKR vedr. status for aftaler med praktiserende læger om at være tilknyttet et plejecenter 17/7605
    jgf
   • 23.03.2017 - Modtaget bemærkninger fra Bjergsnæs Mose 10, 8800Viborg til ansøgningen om dispensation på Bjergsnæs Mose 8, 8800 Viborg.pdf 17/11961
    mie
   • 23.03.2017 - Modtaget bemærkninger fra Bjergsnæs Mose 10, 8800 Viborg til ansøgningen om dispensation på Bjergnæs Mose 8, 8800 Viborg.msg 17/11961
    mie
   • Henvendelse vedr. momsspørgsmål til lokaletilskud til det nye forsamlingshus - Møllehøjhallen 17/566
    jen
   • 11.03.2017 - Modtaget bemærkninger fra Bjergsnæs Mose 6, 8800 Viborg til ansøgningen om dispensation på Bjergsnæs Mose 8, 8800 Viborg.msg 17/11961
    mie
   • Marinus Svendsensvej 2 - nedsivning - ansøgning om lovliggørelse 15/73705
    peph
   • Re: Herningvej 2-32, 8800 Viborg - ændring af vejnavn - supplerende 16/23448
    btr
   • Anmeldelse af byggeaffald - Marsk Stigs vej 5, Viborg 17/15305
    bie
   • Oversigtskort bassin Tapdrup - foreløbigt projekt 16/52342
    peph
   • Gravene 18 erhverv ændret til bolig 17/5281
    btr
   • Nyhedsbrev 01-2017 Silkeborg-Viborg 17/12928
    jeba
 • 24.03.2017
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Oplysninger fra boligselskabet (telefonnotat) 17/12281
    msf
   • Mark og gødningsplan 2017 og gødningsregnskab 2016 - Hesselbjergvej 6, 8800 Viborg 13/15793
    xkk
   • Udskrift fra Poul Christensen - Egholtvej 3, 8850 Bjerringbro 13/3213
    xkk
   • Opdatering fra Midttrafik (foreløbigt regnskab, foreløbig ruteøkonomi og indeksudvikling) 14/51614
    majoh
   • Gudenådalens Vævere sender udkast til vedtægter 17/17165
    sk
   • Ændring til udfyldt Informationsskema til EU Coast to Coast 16/17638
    roc
   • Henv. fra Rikke Nielsen om besete lokaler på Enggården 17/17165
    sk
   • Afgørelse fra fredningsnævnet vedr. restaureringsprojekt i Simested Å 16/67636
    8ks
   • Scannet billede fra Printer 2745 17/17161
    av4
   • Byggeansøgning, Gråmejsevej 29, 8800 Viborg 17/17153
    mie
   • Ulovlige stier 17/17152
    fkc
   • Ulovlige stier 17/17152
    fkc
   • Forespørgsmål om der er nye beregninger på vej 16/26071
    edg
   • VS: Bemærkning fra matrikel 3H, Høgild til ny planlægning for udvidelse af Karup Kartoffelmelfabrik 16/35246
    mlaa
   • Byggeansøgning, Nørremøllevej Nord 5, 8800 Viborg 17/17144
    jno
   • UJ aktivitet - 10 klasse Uddannelsesfag 16/35069
    fga
   • Anmeldelse af byggeaffald fra Blichers Alle 3, 8830 Tjele 16/26077
    mdo
   • Fra Jesper Fleng: Færdig film om GAME, Baneby 13/82649
    heg
   • Fra Jesper Fleng: Færdige film om Banebyen 13/82649
    heg
   • Omlægning af Gl. Skibelundvej 16/38628
    fkc
   • Trafiklys ved Grundfos i Bjerringbro 12/136041
    tv
   • Offentliggørelse af anmeldelse afr § 28 Ensilageplads på Tinghøjvej 46, 8830 Tjele 17/10062
    jg1
   • Omlægning af Gl. Skibelundvej 16/38628
    fkc
   • Ydunsvej 2, 8800 Viborg. Anmeldelse af jordflytning 17/17133
    pba
   • Færdigmelding, byggesag, Rosevej 3 17/7517
    lirm
   • Stoholm Skrot & Autoophug, Rørgårdsvej 23, 7850 Stoholm - Miljøstyrelsen oplyser om ændring af registrering til permanent 12/7773
    ib3
   • Færdigmelding, byggesag, Dannebrogsgade 7A 16/15189
    mie
   • Silkeborg Kommunes kommentarer til forslag fælles dagsordenspunkt 12/57555
    roc
   • RealCare baby simulator 16/35069
    fga
   • Accept til justeringsforslag fra John Milther vedr afbrænding Kongenshus 12/45393
    cfu
   • Vs: Kvittering Fællesskema 2017 - Vindumvej 146, 8840 Rødkærsbro 14/63967
    xkk
   • Offentliggørelse af § 28 afgørelse Vrouevej 8, 7800 Skive 17/14825
    mbp
   • Udkast til referat af møde 22-03-17 om evaluering af varslingsmodel Gudenå testversion 16/17638
    roc
   • VS: Tilmelding af Danmarks Sportsfiskerforbunds repræsentant til vandrådet i Vandopland 1.5 Randers Fjord 17/3460
    hsjen
   • Kontaktoplysninger vedr. henvendelse om indespærret bækørred-bestand i Bjerringbro. 17/17040
    roc
   • Vandløbsprojekt i Ulbjerg Møllebæk - godkendelse af projektændring fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen 16/21290
    aa5
   • Rind Enge vådområde - projektændring er godkendt af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen 15/49079
    aa5
   • Spørgsmål fra Atkins vedr. udbud af teknisk forundersøgelse for et evt. vådområde ved Rævind Bæk i Viborg Kommune 17/8790
    aa5
   • Klage fra Linne Buch modtaget 15. marts 2017 vedr. ændringer i BPA-ordning 17/17089
    ek7
   • OK fra EVV om grovskitse til borgerforening 16/52342
    peph
   • Her bekæmpes bjørneklo på kommunale arealer 17/9888
    aka
   • Oplæg til kørsel - Snapsting Viborg - Køreplan og kørselsomkostninger. 16/36383
    majoh
   • Advokat sender kreditorinformation nr. 1 - virksomhed under konkurs 17/17065
    em6
   • Miljoansogning inddampningsanlæg 2017.pdf 17/17060
    bie
   • Bilag 1-4.pdf 17/17060
    bie
   • KonfliktRapport.pdf 17/17060
    bie
   • Karup kartoffelmelsfabrik.pdf 17/17060
    bie
   • Anmodning om at undersøge mulighed for etablering af bassin på kommunens areal 16/48271
    tms
   • Hjarbæk, indkaldelse til informationsmøde og forslag til vedtægter 16/49149
    tms
   • KKR sender principper og hensigtserklæringer for maste-og gravetilladelser + referat af mødet 27. februar 2017 17/3995
    ahh
   • Mail korrespondance med Viborg Ro - og Kajakklub vedr. energibesparendet tiltag 16/19230
    mgo
   • Kommunikation med sekretariet om tilladelse og timekoncessioner 17/3765
    8ks
   • Billede til "Forslag vedr. indespærret bækørred-bestand i Bjerringbro." 17/17040
    roc
   • VS: Kopi af skovlovsafgørelse SVANA-335-05262 16/45871
    kft
   • Henvendelse om indespærret bækørred-bestand i Bjerringbro. 17/17040
    roc
   • SV: Grundfos A/S 12/56259
    ib3
   • Notat om samtale med Orla Jensen d. 24.3.2017 12/137226
    pba
   • Svar: Lokalplanafgrænsning: Karup Omfartsvej 16/35246
    mlaa
   • Spildevandsanlæg, Jørgens Alle 32, 8850 Bjerringbro 17/16472
    ib3
   • Passage på tværs af Nørregade i Vammen ved sti 17/17022
    jho
   • Henvendelse fra Gyrithe O´neill Nielsen-Man 17/17014
    chl
   • SV: Badevandsprogram for 2017 Viborg Kommune 17/8015
    rg
   • Prøvetagning badevand 2017_fra Eurofins 17/8015
    rg
   • SV: EU's og Mermaid/Puls klassificering 2017 17/8015
    rg
   • Bue Grunnets henvendelse til rette vedkommende om husstandsvindmølle på Sparkærvej 3, 8800 Viborg (sendt til Kommunen, DN og Nævnenes Hus) 13/23432
    bkb
   • Arnbjerg Fælled 13 - køber returnerer underskrevet købsaftale 17/14824
    hbl
   • Kvittering for modtagelse af udbudsmateriale. 16/53578
    aa5
   • Opfølgning, Hangar 23 Flyvestation Karup.msg 15/8296
    bhv
   • KKR Midtjylland - Ændring af kadencen for indsendelse af sundhedsaftale 17/3995
    ahh
   • Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Kvittering, modtagelse af byfornyelsesprogram for Klejtrup 16/24913
    thra
   • FDF Sejlcenter fremsender status på projekt 12/2634
    mgo
   • Bemærkninger fra Holger Laustsen, Kølvrå 16/28484
    ba4
   • Tilbagemelding fra brøndborer vedr. afslutning af anlægsarbejdet ved Bryrup Dambrug. 12/15603
    roc
   • Tak for supplerende svar om mulighed for klage over træer i Reberbanen, Viborg by 16/33006
    jho
   • Opsigelse af havneplads - Jørgen Buus 17/7101
    kiw
   • Topo boks fartviser dk HJÆLP 17/5237
    kiw
   • Tilladelse med vilkår til kontrolleret afbrænding af hede arealer. 17/16957
    pp
   • Hans Peter Sönnichen, Park og Vejservice, opmærkning af træer i Anlægget, Stoholm 15/69703
    bc6
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Kvittering for modtaget materiale til Forslag til kommuneplan 2017-2029 for Viborg kommune 16/28484
    ba4
   • Orientering om tilladelse til Jeppe Bo til Favrskov Kommune 17/3765
    8ks
   • x 14/17336
    kes
   • Udkast til projektaftale Hedemølle 14/17336
    kes
   • Høringssvar fra Viborg Kommune vedrørende bevaring af børnesager 17/8830
    caa
   • SV: Mark og gødningsplan 2017 og gødningsregnskab 2016 - Hesselbjergvej 6, 8800 Viborg 13/15793
    xkk
   • SV: Udskrift fra Poul Christensen - Egholtvej 3, 8850 Bjerringbro 13/3213
    xkk
   • Trevadvej 27B, 7800 (Åkjærvej 17) - Varsel af påbud om beskæring 17/17170
    akz
   • KMU har besluttet at videresende sagen til behandling i NMKN - dræn v. Lund Bæk 16/38427
    dhb
   • Svar vedr. udkast til vedtægter + status Enggården + lån af caféen til generalforsamling 17/17165
    sk
   • 24.03.2017 - Dispensation til bebyggelsesprocenten facadehøjden og terrænregulering på Søbakken 144 8800 Viborg.msg 17/10252
    mie
   • 24.03.2017 - GODKENDT - Beliggenhedsplan - Søbakken 144, 8800 Viborg.pdf 17/10252
    mie
   • 24.03.2017 - GODKENDT - Snit B-B og C-C - Søbakken 144, 8800 Viborg.pdf 17/10252
    mie
   • 24.03.2017 - GODKENDT - Udhus - Søbakken 144, 8800 Viborg.pdf 17/10252
    mie
   • 24.03.2017 - GODKENDT - Facader - Søbakken 144, 8800 Viborg.pdf 17/10252
    mie
   • 24.03.2017 - GODKENDT - Snit A-A - Søbakken 144, 8800 Viborg.pdf 17/10252
    mie
   • 24.03.2017 - Dispensation til terrænregulering, bebyggelsesprocent og facadehøjde på Søbakken 144, 8800 Viborg.pdf 17/10252
    mie
   • 24.03.2017 - Byggetilladelse til at_opføre et enfamiliehus med integreret garage_Søbakken 144 8800 Viborg.pdf 17/10252
    mie
   • 24.03.2017 - GODKENDT - Kloak og fundamentsplan - Søbakken 144, 8800 Viborg.pdf 17/10252
    mie
   • Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_ombygge værksteds bygning_Jørgens Alle 32, 8850 Bjerringbro_2017-03-24.pdf 16/45344
    bhv
   • Ulovlige stier 17/17152
    fkc
   • Hovedgaden 40 - nedrivning af ejendom - om miljøsaneringen 17/10883
    bie
   • VS: Klage over lugtgener og overvanding i forbindelse med udledning af kartoffelvand fra Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A 17/16476
    bie
   • Kvittering: Bemærkning fra matrikel 3H, Høgild til ny planlægning for udvidelse af Karup Kartoffelmelfabrik 16/35246
    mlaa
   • Trevadvej (Bregendalsvej 15, 7800) - Varsel af påbud om beskæring 17/17142
    akz
   • Byggetilladelse til at_lovliggøre ændret indretning_Højvangsvej 4, 7470 Karup J_2017-03-24.pdf 17/8339
    bhv
   • Til Banebyrådet: Film om Viborg Baneby 13/82649
    heg
   • Omlægning af Gl. Skibelundvej 16/38628
    fkc
   • Anmodning om supplerende oplysninger vedr. arealoverførsel ved Vennershåbvej 2, Viborg 17/8294
    anbs
   • E-mail: Faunapassage ved Hedemølle Efterskole 17/15213
    vdb
   • VVM-afgørelse om ikke VVM-pligt for regnvandsbassin 17/11737
    tms
   • Kildedalsvej 25, 8832 Skals: Kopi til DN m.fl. af afslag til fritstående solcelleanlæg 17/8678
    bkb
   • Kildedalsvej 25, 8832 Skals: Afslag til fritstående solcelleanlæg 17/8678
    bkb
   • VVM-afgørelse om ikke VVM-pligt for regnvandsbassin 17/11737
    tms
   • Forespørgsel ved EVV om ændring af fosforkrav 2005 16/38918
    peph
   • VVM-afgørelse - meddelt til ansøger 17/11737
    tms
   • 20170324 Brevpapir til ejer ændre tagkonstruktion samt opføre tilbygning til bolig_Gudenåvej 25_.pdf 16/31815
    jno
   • Forslag til justering af kort m afbrændingsarealer Kongenshus 12/45393
    cfu
   • Holstebrovej 89, Viborg - svar på forespørgsel om omvurdering af ejendomsnr.043816 12/149163
    hge
   • Kvittering for modtagelse af anmodning om deltagelse i vandråd for vandopland 1.5 Randers Fjord 17/3460
    hsjen
   • Kommentarer til udkast til referat_moede_22-03-17 16/17638
    roc
   • Kvittering vedr. byggesag om at_opstille pavilloner til undervisning_Rughavevej 68 8800 Viborg_2017-03-24.pdf 17/16197
    bhv
   • Svar til Hald Ege Idrætscenter vedr. AC udbetaling 16/50201
    mgo
   • Forespørgsel ved EVV - Tillæg 13 - Foulum og Ørum, ekspropriationssag 17/16826
    peph
   • Grovskitse over bassin til borgerforening 16/52342
    peph
   • Fremsendelse af Tilladelse til langtursudlejning af fartøjer på Gudenåsystemet til ansøger 17/3765
    8ks
   • Tilladelse til langtursudlejning af fartøjer på Gudenåsystemet 17/3765
    8ks
   • Tilladelse til Jeppe Bo 17/3765
    8ks
   • Fremsendelse af mindstekrav og liste over pladser 17/3765
    8ks
   • Orientering af Skals Efterskole om beslutning om solcelleanlæg på Kildedalsvej 25, Skals 17/8678
    bkb
   • mbp@viborg.dk - Anvisning på sand fra olieudskiller 16/15889
    ag3
   • Kvittering for henvendelse om indespærret bækørred-bestand i Bjerringbro. 17/17040
    roc
   • Svar om rækværk ved Nørregade i Vammen 17/17022
    jho
   • Opfølgning på henvendelse om røgtæt dør ifm. 2015-0156 - Hedeselskabet, Klostermarken 12, 8800 Viborg 15/11016
    vbp
   • VS: Prøvetagning badevand 2017 17/8015
    rg
   • Badevandsprogram for 2017 Viborg Kommune_sent til MST 17/8015
    rg
   • Forhold efter sikkerhedsrunde for Kommunaldirektørens område 17/11609
    ds2
   • SV: Klage over lugtgener og overvanding i forbindelse med udledning af kartoffelvand fra Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A 17/16476
    bie
   • LIFE IP NATUREMAN, referat fra chefkoordinationsmøde 22.03.17 15/75170
    hsjen
   • OK til rådgiver om nyudformning af udløbsledning: Arnbjerg - Bassin Vest 16/44848
    peph
   • Kvittering for modtagelse af ansøgning om godkendelse mm ifm Muslingefestival på Havnen i Sundstrup, Sundvej 1, 8832 Skals 17/14883
    vbp
   • Orientering til dambruger om afslutning af anlægsarbejdet 12/15603
    roc
   • 24.03.2017 - Byggetilladelse til at_opføre carport_Islandsvej 7, 8800 Viborg.pdf 17/6768
    mie
   • 24.03.2017 - GODKENDT - Tegningsmateriale - Islandsvej 7, 8800 Viborg.pdf 17/6768
    mie
   • Lotte Kunstmann, Natur og Vand, information til Fjends Folkeblad om igangsætning af fældning af træer i Anlægget, Stoholm 15/69703
    bc6
 • 23.03.2017
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • 2017.03.23 Gældende accept Malerentrerise.jpg 16/48515
    vbp
   • Mail fra Bs. vedr. ændring til indberetning i Bossinf 17/9369
    evg
   • Mentor henvisning til job igen 17/16953
    melo
   • Vedr.: SV: Sognevandløbet i Vroue 17/16951
    abmi
   • Vs: Sognevandløbet i Vroue 17/16951
    abmi
   • FDF Ørum - Lokaletilskudsregnskab 2016 15/73366
    lgr
   • Klage over hjemmesygeplejen fra pårørende til Klaus Bech 23-01-2017 17/16952
    losj
   • Kommunalt spildevandsslam til: Vindumovergaardsvej 6, Bjerringbro 12/57615
    xkk
   • VS: Sadolin bør få den plads, han fortjener 17/16948
    btr
   • Forespørgsel om udstykning af Fælledvej 6, Vejrumbro, 8830 Tjele fra nybolig 17/16950
    mp2
   • Byggeansøgning, Pebermyntevej 75, 8800 Viborg 17/16946
    jha
   • VS: Kommunalt spildevandsslam til: Hesselbjergvej 6, Viborg 13/15793
    xkk
   • Sadolins Park - ønske om navngivning af park ved Sotebrødre Kirke 17/16948
    btr
   • Mail fra Bs. med kopi af tingbogsattest 17/2051
    evg
   • FDF Ørum - Ansøgning aktivitetstilskud 2017 17/16940
    lgr
   • Herningvej 2 -32 - hvornår kan navnet ændres 16/23448
    btr
   • Facade vest.pdf 17/14139
    mie
   • Plan niveau -1 rev. 15.03.2017.pdf 17/14139
    mie
   • Plan niveau 0.pdf 17/14139
    mie
   • Skitser Kolshøjen 10, 09.03.2017 web.pdf 17/14139
    mie
   • Principsnit.pdf 17/14139
    mie
   • Facade øst.pdf 17/14139
    mie
   • Facade nord.pdf 17/14139
    mie
   • Beliggenhedsplan.pdf 17/14139
    mie
   • Facade syd.pdf 17/14139
    mie
   • 23.03.2017 - Modtaget supplerende materiale til behandlingen af sagen på Kolshøjen 10, 8800 Viborg 17/14139
    mie
   • SV Skriversvej 8 - brandplan.msg 15/57051
    bhv
   • Viborg Spillefolk - Kursusansøgning 2017 17/16933
    lgr
   • Viborg Spillefolk - Kursusansøgning 2017 17/16933
    lgr
   • To Vandråd i hovedvandopland Randers Fjord? 17/3460
    hsjen
   • SV Skriversvej 8 - brandplan.msg 15/57051
    bhv
   • Diverse kommunikation om båd på Tange Sø med Kim Agerholm 17/7937
    8ks
   • Byggeansøgning, Storegade 31, 8850 Bjerringbro 17/16924
    mehm
   • Vedr. vaskevand 2016/17 - Natovej 1, 7540 Haderup 16/45859
    xkk
   • Byggeansøgning, Ringvej 98A, 7470 Karup 17/16917
    vbp
   • C12-gruppe planer torsdag d. 29. marts, C2C-møde 16/17638
    roc
   • Tilmelding til til middag den 29. marts i MCH? 16/17638
    roc
   • Skårupvej 33 - færdigmelding af separatkloak (alle tagnedløb udløber på overfladen) 14/71043
    tms
   • Vedr. skyllevand 2016/17 - Ericavej 57, 7470 Karup 13/26808
    xkk
   • Ændret ledningsforløb + naturvurdering: Arnbjerg - Bassin Vest 16/44848
    peph
   • Klage modtaget 21. marts 2017 over afgørelse pr. 14. marts 2017 ifm. aktindsigtsbegæring vedr. takster på Socialområdet 17/16709
    ek7
   • Henvendelse pr. 14. marts 2017 til Mette Andreassen vedr. opfølgning på svarskrivelse af 9. marts 2017 17/16709
    ek7
   • Henvendelse pr. 22. februar 2017 til direktør Mette Andreassen vedr. aktindsigt i takstudvikling på Socialområdet 17/16709
    ek7
   • Henvendelse pr. 22. februar 2017 til direktør Mette Andreassen vedr. aktindsigt i takstudvikling på Socialområdet 17/13279
    ek7
   • VS: Møllehøjskolen - ventilationsanlæg til madkundskab 14/68741
    bl1
   • Re: Cykelsti langs Bruunshåbvej - forligsaftale_udbetaling 16/54008
    tojj
   • SV: Møllehøj skolen emhætter 14/68741
    bl1
   • Møllehøjskolen - emhætter 14/68741
    bl1
   • Underskrevet forlig_Gandrup-Hansen. 16/54008
    tojj
   • Forligsaftale Bent Jørgensen 16/54008
    tojj
   • Oplysninger om Morsø brændeovn fra Morsø Jernstøberi A/S 17/10369
    bie
   • Birgit Balle, Byggeri og Miljø, landzonetilladelse til regnvandsbassin og rekreativt område på Rolighedsvej 7, 9632 Møldrup 16/2363
    bc6
   • Byggeansøgning, Bredgade 8, 7470 Karup 16/68052
    bhv
   • Viborg Kommune - berigtigelse af ESPD oplysning - rammeaftale Overfladebehandling 16/59050
    kj
   • Viborg Kommune - berigtigelse af ESPD oplysning - rammeaftale Varmbladet asfalt 16/59050
    kj
   • Jens Jørgen Jeppesen, Karup, spørgsmål til ændret skiltning med 40 km 14/64304
    bc6
   • Krudtuglerne - Lokaletilskudsregnskab 2016 15/68119
    lgr
   • Byggeansøgning, Dannebrogsgade 16, 8800 Viborg 17/1584
    bhv
   • Sagro bekræfter modtagelse om at ændring ikke kræver tillæg - Vestre Skivevej 130A, 8800 Viborg 17/15439
    clp
   • Forespørgsel om udstykning af ejendommen Nørrehedevej 10, Tange, 8850 Bjerringbro fra danbolig 17/16905
    mp2
   • Byggeansøgning, Jyndbjergvej 7, 8850 Bjerringbro 16/62312
    bhv
   • Henvendelse om eternittag, Sortmosevej 11, 8800 Viborg 17/16891
    mdo
   • Hald Ege-Ravnstrup KFUM - Ny kursustilskudsansøgning 2017 17/4240
    lifm
   • Byggeansøgning, Kornblomstvej 5, 8800 Viborg 17/16880
    lirm
   • Kan man klage over træer i Reberbanen, Viborg by 16/33006
    jho
   • Færdigmelding, byggesag, Lindevej 25 16/33841
    mehm
   • Spørgsmål og svar fra Morsø Jernstøberi A/S 17/10369
    bie
   • Kopi af skovlovsafgørelse SVANA (fredskovspligt) 16/48614
    vdb
   • Hestbjerg Økologi bekræfter modtagelse af mail - Vestre Skivevej 130A, 8800 Viborg 17/15439
    clp
   • Dagens post fra BackOfficeSource1 Batch:_BATCH_ESDHSCAN01_2017-03-23T13_50_00_397[1] SEP. barcode:PROSCANDID:OU918PM4822; OrigFile: sharp2salpl@viborg.dk_20170323_133439.tif Pages: 7 13/31723
    6lj_slettet_1
   • Hald Ege-Ravnstrup KFUM - Ny kursustilskudsansøgning 2017 17/4240
    lifm
   • partnerskabsaftale indgået den 16.02.2017 17/16874
    lry
   • Hald Ege-Ravnstrup KFUM - Ny kursustilskudsansøgning 2017 17/4240
    lifm
   • Sagro sender oplysninger - Vestre Skivevej 130A, 8800 Viborg 17/15439
    clp
   • Koordinering af bassiner mht. bilag IV-arter mv.: VVM-screening (intern høring) - regnvandsbassin "dråberne" i Helledalen 17/11338
    peph
   • El-Artikler 12/12651
    bls
   • Maling vedr. Hedevænget 12/12651
    bls
   • SV: Fod på Viborgegnen - konklusionsreferat af produktudviklingsmøde tirsdag den 21. marts 2017 17/16422
    jrs
   • Supplerende bemærkniner til anmeldelse af byggeaffald fra Engedalvej 1, Låstup 17/15029
    bie
   • Byggeansøgning, Østergade 65, 8830 tjele 17/16830
    lirm
   • Orientering om beregning af klagefrister ved klager til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 12/53509
    bie
   • August Schwensen, Trafif-, Bygge- og Boligstyrelsen, godkendelse af første statusrapport, Møldrup, Viborg Kommune 16/66532
    bc6
   • FDF Frederiks - Ny kursustilskudsansøgning 2017 17/16825
    lgr
   • FDF Frederiks - Ny kursustilskudsansøgning 2017 17/16825
    lgr
   • Oplæg fra Midtjysk Brand & Redning på direktionsmøde 23. marts 2017 17/11873
    jote
   • 2017.03.21 - Ingeniør tilsynsnotat nr. 01. Brattingsborgskolen.pdf 16/26757
    bl1
   • Byggeansøgning, Færøvej 21, 8800 Viborg 17/16816
    mie
   • Byggeansøgning, Færøvej 21, 8800 Viborg 17/16806
    mie
   • Supplerende byggesag, Ågade 73 17/15352
    bhv
   • VS: Tilladelse med vilkår til kontrolleret afbrænding af hede arealer på Kongenshus 12/45393
    cfu
   • Supplerende oplysninger til anmeldelse af byggeaffald, Blichers Allé 1, 8830 Tjele 16/26024
    mdo
   • Færdigmelding, byggesag, Pebermyntevej 75 17/7426
    jha
   • P-tilladelse 16/65328
    av4
   • 2017.03.23 Gældende accept Tømrerentreprise.jpg 16/48515
    vbp
   • 2017.03.23 Gældende accept VVS entreprisen.jpg 16/48515
    vbp
   • Byggeansøgning, Jernbanegade 8, 8800 Viborg 17/16785
    jno
   • Hedemølle udkast til aftale fra EnviDan 14/17336
    kes
   • Færdigmelding, Dannebrogsgade 7A, byggesag 16/15189
    mie
   • Fra tingbogen vedr. Heltzen pumpelag 16/43500
    8ks
   • TEKNISKE FORUNDERSØGELSER, Jordbro Å ved Daugbjerg 17/13996
    kes
   • Mail fra Rosenstræde om afslutning af klage over terrænregulering på Sct. Nicolaj Gade 13 og 15, 8800 Viborg 17/13610
    mehm
   • word filer Korreborg bæk fra Agroplan 16/15065
    kes
   • Formyrevej 16, 8830 Tjele. Anmeldelse af hegning af vildsvin i skov og eng. 17/16772
    mbp
   • SV: Udkast revurdering Toftumvej 7. 16/32720
    fil
   • SV: Vedr. faunapassage / udbygningsplaner 14/17336
    kes
   • Besked om underskrift - Vedr. sagsref.: Tagtækkervej 9. 309bh, Viborg Markjorder, ejerlejlighed 1. Anmeldelsen er underskrevet. (Underskriftsmappe med ID: 0fb3b815-c2f7-4971-81e8-c1e6ed250bf7) 17/13377
    tno
   • Skøde klar til underskrift - Vedr. sagsref.: Tagtækkervej 9. 309bh, Viborg Markjorder, ejerlejlighed 1. Prøvetinglysning afsluttet 17/13377
    tno
   • Prøvetinglysning på ny - edr. sagsref.: Tagtækkervej 9. 309bh, Viborg Markjorder, ejerlejlighed 1. Prøvetinglysning afsluttet 17/13377
    tno
   • Kontonummer fra Bach Gruppen - Tagtækkervej 9, Viborg - køb af ejerlejlighed nr. 1 af matr.nr. 309 bh Viborg Markjorder 17/13377
    tno
   • Hovedgaden 39, Vejrumbro 8830 Tjele - kloak1.JPG 15/23924
    peph
   • Anmeldelse af jordflytning - Der e (987278) fra sandfang fra Kirkebækvej 136, 8800 Viborg 16/15889
    ag3
   • Revideret oplæg Navnløs 7 nybyggeri - deklaration vedr opholdsarealer fælles parkering og færdsel mm 16/38306
    mehm
   • Vallerbækvej 22, 7470 Karup. Ansøgning om etablering af jordvarmeanlæg på ejendommen. 17/16740
    am1
   • Princip opstalt langs Navnløs.msg 16/38306
    mehm
   • Navnløs 7 nybyggeri - deklaration vedr opholdsarealer fælles parkering og færdsel mm 16/38306
    mehm
   • Yddybende matriale ved. garage på anden matrikel, Sdr. Rind Vej 11, 8800 Viborg fra Morten Nielsen 17/16683
    jno
   • Re SV Ibrugtagningssyn Gold Fitness.msg 15/29115
    bhv
   • Forespørgsel om garage beliggende uden for martriklen, Sdr. Rind vej 11, 8800 fra Morten Nielsen 17/16683
    jno
   • Vedtagelse af ni kommunale Natura 2000-handleplaner 14/2148
    jrs
   • hartmut Stockter 17/8343
    3bm
   • Bank og rau 17/8343
    3bm
   • Ansøgning om ændring af negativt skovrejsningsområde fra Per Nørhaven_Viborg.pdf 16/28484
    ba4
   • Opfølgning på inspektion af nedgravet tank 13/88546
    nig
   • Bemærkninger fra EVV: Udkast til Udledningstilladelse - ViboRU 16/38918
    peph
   • Mål for praktikuddannelsen - særlig forløb 16/44553
    evp
   • Klager vender - om nødvendig - tilbage i sagen - Strandvejen 15 15/47480
    bie
   • Opstart af bjørneklobekæmpelse i 2017 14/22734
    kes
   • Forsikringsoversigt pr. 07.03.2017 15/42240
    khb
   • Årsopgørelse over bonuskonto for 2016 15/42240
    khb
   • Forudsætningsnotat for brandtekniske bergninger vedr Games i Viborg.msg 17/4773
    dkb
   • Supplerende til byggesag, Bøgeskovskolen Koldskær 8 17/5066
    bhv
   • Game Streetmekka Viborg ARK-tegninger modtaget 17/4773
    dkb
   • Færdigmelding, byggesag, Bjerrinbrovej 27 16/45993
    mehm
   • Anmeldelse af jordflytning fra sandfang fra Kirkebækvej 136, 8800 Viborg 16/15889
    ag3
   • LM lagerhotel anmoder om brandsyn vedr. Erhvervsparken 3, 9632 16/30874
    dkb
   • Viborg Katedralskole - reviderede brandplaner og brandteknisk dokumentation modtaget 16/39551
    dkb
   • Ansøger oplyser, at sagen skal henlægges 16/9051
    bhv
   • Svar på supplerende spg vedr. nyt byggeri på Trandumvej 5, 7800 Skive 17/16666
    bkb
   • Brev fra Midt- og Vestjyllands Politi med lejlighedstilladelse til afholdelse af generalprøve den 6. april 2017 16/30352
    alm
   • Brev fra Midt- og Vestjyllands politi med tak for underretning om afholdelse af Revy 2017, den 7. april 2017 16/30352
    alm
   • Tegninger til zonetilladelse 17/16666
    bkb
   • Kopi af skovlovsafgørelse SVANA (fredskovspligt) 16/48533
    vdb
   • Tak for orientering om fortovsarbejde ud for facaden langs Golf Hotel 17/134
    jho
   • Kortudsnit forslag til hedeafbrænding på Kongenshus 2017 12/45393
    cfu
   • VS: Kopi af skovlovsafgørelse SVANA-335-05269 16/45871
    kft
   • Borgerforening - Tapdrup tillæg, forespørgsel om høringsbrev + bassinoversigtskort 16/52342
    peph
   • CC fra borgerforeningen - Invitation til offentligt møde om kloakeringsprojekt i Tapdrup 16/52342
    peph
   • Vedr. nabohøring i sag 17/7604 17/7604
    fil
   • EVV - ejendommen betaler allerede lav takst: Nygårdsvej 1, 7470 Karup - nedsivning 15/68813
    peph
   • Partnerskabsaftale for Coast to Coast til underskrift 16/17638
    roc
   • SV: Angående opstilling af F-gas tank ved Leth Steel A/S, Ølandsvej 10, 8800 Viborg 17/11045
    vbp
   • VVM-skema vedr. Carsten Boye Jensen, Kirkebakken 2, Kobberup, 7850 Stoholm 17/16623
    joo
   • Ansøgning om fornyet tilladelse til indvinding af grundvand. på Kirkebakken 2kal indsendes inden 3. maj 2016 17/16623
    joo
   • Deltagerliste evalueringsmøde 22.03.17 16/17638
    roc
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Svar på henvendelse om eternitplader fra Sortmosevej 11, 8800 Viborg 17/16891
    mdo
   • MED-organisation pr. 27. marts 2017 under udarbejdelse 16/29701
    je
   • Susanne Andersen: Svar på henvendelse pr. 22. februar 2017 vedr. takster på Socialområdet 17/16709
    ek7
   • Rogenstrupvej 1, 8831 Løgstrup: Kopi til DN m.fl. af landzonetilladelse til ny bolig 17/11540
    bkb
   • Rogenstrupvej 1, 8831Løgstrup: Landzonetilladelse til ny bolig 17/11540
    bkb
   • Svar til Latinerly på henvendelse om udeservering i Latinerhaven 17/14524
    lku
   • SV: Kommunalt spildevandsslam til: Vindumovergaardsvej 6, Bjerringbro 12/57615
    xkk
   • [Sagsnr.:15/73366] FDF Ørum - Kvittering på regnskab 2016 15/73366
    lgr
   • E-mail: Landzonetilladelse til byggeri og ændret anvendelse på Tukærvej 38 17/14925
    vdb
   • [Sagsnr.:17/16940] FDF Ørum - Aktivitetstilskud 2017 17/16940
    lgr
   • Genetablering af natur på 16aa Hærup By, Klejtrup - sagen er genoptaget 16/11711
    dhb
   • [Sagsnr.:17/16933] Viborg Spillefolk - Kvittering på modtagelse af kursusansøgning 2017 17/16933
    lgr
   • Fremsendelse af udfyldt informationsskema til EU samt eksempler - Coast to Coast Climate Challenge 16/17638
    roc
   • Besked til Kim Agerholm om at båd er godkendt 17/7937
    8ks
   • SV: Vedr. skyllevand 2016/17 - Ericavej 57, 7470 Karup 13/26808
    xkk
   • Genetablering af natur på 16aa Hærup By, Klejtrup - udsættelse af tidsfrist for svar til 1. marts 2017 16/11711
    dhb
   • Tilmelding til den 29. marts. 16/17638
    roc
   • Rykkerbrev 2013 - uden færdigmelding doc2mail_opføre nyt enfamiliehus med integreret garage_Asmild Mark 24_2017-03-23.pdf 16/40704
    mehm
   • Mail til Bs. med godkendelsesbrev af skema B 16/63322
    evg
   • Map link - vedr. F-område i N33 16/68449
    jrs
   • VK-input til justering af N2000-områdernes grænser 16/68449
    jrs
   • Krudtuglerne - Opgørelse lokaletilskud 2016 15/68119
    lgr
   • Rykkerbrev 2013 - uden færdigmelding doc2mail_opføre et enfamiliehus med integreret carport_Søbakken 148, 8800 Viborg_2017-03-23.pdf 16/37501
    mehm
   • Svar på henvendelse pr. 14. marts 2017 17/16709
    ek7
   • Rykkerbrev 2013 - uden færdigmelding doc2mail_opføre beboelseshus med carport_Tværgade 1_2017-03-23.pdf 16/41127
    lirm
   • Jens Jørgen Jeppesen, følgegruppen Karup, orientering om udskiftning af skilte, faskiner ved Alhedestien og ombygning af plantebed 14/64304
    bc6
   • § 28 afgørelse vedrørende dyrevelfærd, Vrouevej 8, 7800 Skive 17/14825
    mbp
   • Meddelelse til DDS Hammershøj Gruppe om Byrådets beslutning vedr. salg af Jernbanegade 27, Hammershøj, til spejderne 16/19872
    sk
   • [Sagsnr.:15/68119] Krudtuglerne - Kvittering på lokaletilskudsregnskab 2016 15/68119
    lgr
   • Bag Højen 18 - meddeler noteret købsinteresseret at der er budrunde 14/17302
    hbl
   • Bag Højen 18 - meddeler noteret købsinteresseret at der er budrunde 14/17302
    hbl
   • Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_opstille nyt radaranlæg med tilhørende container_Herningvej 30, 7470 Karup J_2017-03-23.pdf 17/10416
    bhv
   • [Sagsnr.:17/4240] Hald Ege-Ravnstrup KFUM - Kvittering på kursusansøgninger 2017 17/4240
    lifm
   • Svar om mulighed for klage over træer i Reberbanen, Viborg by 16/33006
    jho
   • Telefonsamtale med Mammen Maskin&Entreprenørforretning 13/93110
    edg
   • Liste over rådgivere - screening 17/15748
    bie
   • Kopi til DN m.fl. af landzonetilladelse til regnvandsbassin og rekreativt område på Rolighedsvej 7, 9632 Møldrup 16/62387
    bkb
   • Orientering om at det ansøgte ikke kræver § 11 miljøgodkendelse - Vestre Skivevej 130A, 8800 Viborg 17/15439
    clp
   • § 28 afgørelse - velfærdsudvidelse på Vrouevej 8, 7800 Skive 17/14825
    mbp
   • Ansøgning til Miljøstyrelsen om at ophæve fredskovspligt på areal til brandvej i Nordisk Park 15/40263
    anp
   • Afgørelse om nedlæggelse af del af Morvillesvej 16/28474
    fkc
   • Afgørelse om nedlægning af del af Morvillesvej 16/28474
    fkc
   • Afgørelse om nedlægning af del af Morvillesvej 16/28474
    fkc
   • Mail til FDF Sejlcenter vedr. regnskab 12/2634
    mgo
   • Om at forvaltningen afventer analyserelultat - Engedalvej 1, Låstup 17/15029
    bie
   • Om at der mangler oplysninger om miljøskadelige stoffer - Marsk Stigs Vej 5 17/15748
    bie
   • mail til miljøstyrelsen 17/16224
    peph
   • Om at der mangler oplysninger om miljøskadelige stoffer - Marsk Stigs Vej 5 17/15748
    bie
   • E-mail: Landzonetilladelse til en radar på Flyvestation Karup 17/15223
    vdb
   • 23.03.2017 - Sender e-mail til Peter Laustsen efter tegninger som udført på Dannebrogsgade 7A, 8800 Viborg 16/15189
    mie
   • [Sagsnr.:17/16825] FDF Frederiks - Kvittering på kursusansøgning 2017 17/16825
    lgr
   • Flarupvej 28, 8830 Tjele: Kopi til DN m.fl. af landzonetilladelse til carport 17/14541
    bkb
   • Flarupvej 28, 8830 Tjele: Landzonetilladelse til carport 17/14541
    bkb
   • anvisning af forurenet jord fra Gl. Århusvej 22, 8800 Viborg, til Randers Havn 17/10550
    pba
   • anvisning af forurenet jord fra Gl. Århusvej 20-22 17/10550
    pba
   • Svar om tilbygning, Ågade 73, 7850 17/15352
    bhv
   • SV: Fra tingbogen vedr. Heltzen pumpelag 16/43500
    8ks
   • Mail fra Rosenstræde om afslutning af klage over terrænregulering på Sct. Nicolaj Gade 13 og 15, 8800 Viborg 17/13604
    mehm
   • Mail med orientering til Rosenstræde 7C - Vedr. klage over terrænregulering 17/13604
    mehm
   • Brev om etableret terrænregulering og støttemur, Sct. Nicolaj Gade 13 og 15, 8800 Viborg_2017-03-17 17/13604
    mehm
   • Opkrævning af beløb til indfrielse - Pantebrev Sct. Mathias Gade 27 - boet efter Mogens Lorentzen 17/16259
    kemn
   • SV: Hedemølle terrænregulering 14/17336
    kes
   • SV: Vedr. faunapassage / udbygningsplaner 14/17336
    kes
   • Halmkedel - Karup Varmeværk 13/41358
    rak
   • Besked om underskrift fra Bach Gruppen - Vedr. sagsref.: Tagtækkervej 9. 309bh, Viborg Markjorder, ejerlejlighed 1. Anmeldelsen er underskrevet. (Underskriftsmappe med ID: 0fb3b815-c2f7-4971-81e8-c1e6ed250bf7) 17/13377
    tno
   • Besked til Bach Gruppen - slette den første prøvetinglysning - Vedr. sagsref.: Tagtækkervej 9. 309bh, Viborg Markjorder, ejerlejlighed 1. Prøvetinglysning afsluttet 17/13377
    tno
   • Besked om, at prøvetinglysning kan godkendes - Vedr. sagsref.: Tagtækkervej 9. 309bh, Viborg Markjorder, ejerlejlighed 1. Prøvetinglysning afsluttet 17/13377
    tno
   • Fremsendelse af købsaftale i underskrevet stand - Tagtækkervej 9, Viborg - køb af ejerlejlighed nr. 1 af matr.nr. 309 bh Viborg Markjorder 17/13377
    tno
   • Tilbagemelding om at sagen nu kan sendes i høring, Navnløs 7, 8800 Viborg 16/38306
    mehm
   • Svar på oplæg vedr. deklaration om opholdsarealer fælles parkering og færdsel mm, Navnløs 7, 8800 Viborg 16/38306
    mehm
   • Bestilling af kurv - krondiamantpar Mette Marie og Villy Eriksen 17/141
    kemn
   • Bestilling af 2 kurve 100 årige 17/141
    kemn
   • Svar vedr. garage på anden matrikel, Sdr. Rind Vej 11, 8800 Viborg til Morten Nielsen 17/16683
    jno
   • 23.03.2017 - Sendt e-mail til Peter Laustsen med oplysninger om status på de verserende byggesager på Nørremøllevej Nord 42, 8800 Viborg 16/67475
    mie
   • Oplysning om planlægning for store udvalgsvarebutikker til Finn Kristoffersen 13/70030
    mhp
   • Kvittering for modtagne bemærkninger til forslag til kommuneplan 2017-2029 til Per Nørhaven 16/28484
    ba4
   • Udbud Envidan 16/53578
    aa5
   • Svar om detailhandelsramme til udvalgsvarebutikker på Livøvej 7 13/70030
    mhp
   • Kopi til DN m.fl. af landzonetilladelse til fritidsbolig på Husbondvej 69, 8850 Bjerringbro 14/50426
    bkb
   • Udbudsbrev Orbicon 16/53578
    aa5
   • 23.03.2017 - GODKENDT - Facadetegning - Nørremøllevej Nord 42-44, 8800 Viborg.pdf 16/67475
    mie
   • 23.03.2017 - GODKENDT - Snittegning - Nørremøllevej Nord 42-44, 8800 Viborg.pdf 16/67475
    mie
   • 23.03.2017 - GODKENDT - 1.sal - Nørremøllevej Nord 42-44, 8800 Viborg.pdf 16/67475
    mie
   • 23.03.2017 - GODKENDT - Stueplan - Nørremøllevej Nord 42-44, 8800 Viborg.pdf 16/67475
    mie
   • 23.03.2017 - GODKENDT - Beliggenhedsplan - Nørremøllevej Nord 42-44, 8800 Viborg.pdf 16/67475
    mie
   • 23.03.2017 - Byggetilladelse til at_opføre en lejlighed_Nørremøllevej Nord 44, 8800 Viborg.pdf 16/67475
    mie
   • Udbudsbrev Rambøll 16/53578
    aa5
   • Svar om detailhandelsramme til udvalgsvarebutikker på Livøvej 7 12/107629
    rak
   • Svar i fht. fastlæggelse af besigtigelsesformål og miljørapportens indhold 16/35246
    mlaa
   • Afslutning af sagen - Sct. Mogens Gade 20, ST. TH. Viborg - ejerlejlighed nr. 1 af matr.nr. 95 Viborg Bygrunde - aflysning af servitut 17/16292
    kemn
   • Fremsendelse af tinglysningssvar til Danbolig - Vedr. sagsref.: Sct. Mogens Gade 20 - aflysning. 95, Viborg Bygrunde, ejerlejlighed 1. Tinglysning afsluttet 17/16292
    kemn
   • Ibrugtagningstilladelse til at_opføre kontorbygning_Løgstørvej 60_2017-03-23 16/25576
    mehm
   • Ærøvej 24 - svar på henvendelse vedr. evt. kokkeforretning 12/48146
    rak
   • Vedr. hegnsag - Strandvejen 29 og 31 16/52136
    fkc
   • søvsøvej 15 - kortbilag.pdf 16/67803
    joo
   • Rykker for afslutning af anlægsarbejdet ved Bryrup Dambrug. 12/15603
    roc
   • Eksempler på opsamling af plots til evalureing af varslingsmodel 16/17638
    roc
   • Tilsyn i går aftes - røgklagesag 15/47480
    bie
   • Forespørgsel sendt til EVV - Oversigtskort over regnvandsbassin, Tapdrup 16/52342
    peph
   • Kopi af høringsbreve til Tapdrup Borgerforening 16/52342
    peph
   • Orientering om fortovsarbejde ud for facaden langs Golf Hotel 17/134
    jho
   • Kirkebakken 2- kortbilag.pdf 17/16623
    joo
   • KLC præsentationer af arrangementer for skoler ved Forskningens Døgn 2017 17/1651
    ds2
   • Nr. Tulstrup 18 - Kortbilag.pdf 16/58008
    joo
   • Beskrivelse af event på forsk.dk under Viborg Kommunes arrangørprofilen 16/37970
    ds2
 • 22.03.2017
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Fra Peter Poulsen - anmodning om overtagelse af ejendommen Hærupvej 8, 9500 Hobro 15/56160
    spa
   • Mailkorsp. med entreeprenør om afregning Faktura - Nørregade 20 Stoholm 16/9517
    spa
   • Vådområde Fiskbæk - droneopmåling af slyngede åløb (LE34 1600596) 15/1047
    kes
   • Aconto nr. 5 vedr. Vådområde Fiskbæk Å 12/148666
    kes
   • 16.03.2017 - Modtaget e-mail fra Jesper med supplerende materiale til Lundager 1, 8830 Tjele.msg 17/5781
    mie
   • 16.03.2017 - Lundager 1, 8830 Tjele - Udhus.pdf_Doknr128772-17_v1.pdf 17/5781
    mie
   • VS: Vandråd - DOF anmoder om plads i vandrådet 17/3460
    hsjen
   • Anmeldelse af byggeaffald, Gravene 15, 8800 Viborg 17/9980
    mdo
   • Gl. Viborgvej 9 - spg om tilslutningsbidrag og nedsivning 15/23773
    peph
   • Kopi af Vejdirektoratets parsthøring vedrørende ændrede adgangebstemmelser for ejendommen Holstebrovej 218, Daugbjerg 16/29671
    bkb
   • Byggeansøgning, Bysvalevej 22, 8800 Viborg 17/16594
    lirm
   • Vedr. vedligeholdelse af den private fællesvej - Fyrrevej 17/5687
    fkc
   • Partnerskabsaftale 17/16600
    kov
   • 16.03.2017 - Lundager 1, 8830 Tjele - Udhus.pdf 17/16597
    mie
   • 16.03.2017 - Modtaget e-mail fra Jesper Flarup med revideret materiale til behandlingen.msg 17/16597
    mie
   • Mønsted vandværk sender takstblad 2018 til godkendelse i Koimmunen 17/16596
    joo
   • 16.03.2017 - Modtaget e-mail fra Jesper Flarup med revideret materiale til behandlingen.msg 17/5781
    mie
   • Klagenævns kvittering for indsendte dokumenter i klagesag om adgang til privat skov ved Klarisgårdvej, Rødding 15/2342
    bkb
   • Industrivej 8 - tinglyst skøde 16/20040
    hbl
   • Analyseresultater for murværket - Marks Stigs Vej 5 17/15305
    bie
   • Tilmelding til følgegruppemøde 26. april, Kurt Madsen 17/16234
    thra
   • tilmelding til følgegruppemøde 26.april, Lars Moberg 17/16234
    thra
   • tilmelding til følgegruppemøde 26. april, Kaj Greve 17/16234
    thra
   • Byggeansøgning, Husbondvej 6, 8850 Bjerringbro 17/16582
    jno
   • Tilmelding til følgegruppemøde 26. april, Mads Prytz 17/16234
    thra
   • Rute 750, Amtmandshøjen - ændret pr. juli 2017 16/36383
    majoh
   • Vedr. vedligeholdelse af den private fællesvej - Fyrrevej [RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION] 17/5687
    fkc
   • Bemærkninger til forslag til kommuneplan 2017 på vegne af Møldrup borgerforening.pdf 16/28484
    ba4
   • Busvendeplads i Møldrup - nye tegninger 15/29597
    tv
   • Byggeansøgning, Vordevej 46, 8831 Løgstrup 17/16577
    jha
   • Sag.nr. 16/28474 Høring -nedlæggelse af del af offentlig vej- Morvillesvej. 16/28474
    fkc
   • VS: Friluftsrådet sender brev + folder til TN - Gør Naturens Dag til en mærkedag i din kommune 14/42157
    jrs
   • RAR Vestjylland sender søgetal vedr. ungdomsuddannelser 2017 15/4626
    alm
   • Viborg Innovation Fond sender udkast til årsrapport for 2016 17/4014
    ahh
   • Advokatfirma DAHL sender cirkulæreskrivelse, virksomhed under konkurs 17/16567
    em6
   • Politi - mulighed for advarsel om fodgænger på tværs af Skivevej 17/16555
    jho
   • Advokathuset Viborg sender kuratorattest - virksomhed under konkurs 17/15457
    em6
   • Markvandingstilsyn Karmark Møllevej 2, 8850 Bjerringbro modtaget fra Brøndborer PC, Højslev 17/16559
    dek
   • Advokathuset Viborg sender kuratorattest, virksomhed under konkurs 17/4125
    em6
   • Referat fra opstartsmøde Rind Enge 15/49079
    aa5
   • Færdigmelding, byggesag, St. Sct. Mikkels Gade 18A 17/4960
    mie
   • vandindvindingstilladelse - tindbæk vandværk - VVM anmeldeskema.pdf 17/16545
    dek
   • vandindvindingstilladelse - tindbæk vandværk - Ansøgning om vandindvinding.pdf 17/16545
    dek
   • vandindvindingstilladelse - tindbæk vandværk - kort karmark .pdf 17/16545
    dek
   • vandindvindingstilladelse - Tindbæk vandværk 17/16545
    dek
   • Tilbud fra kloakmester Kim Madsen på vandløbsrestaurering i Ulbjerg Møllebæk 16/21290
    aa5
   • VS: Tilbud fra Thomas Nørgaard ApS på restaurering i Ulbjerg Møllebæk 16/21290
    aa5
   • Tilbud fra Sloths Naturpleje på vandløbsprojekt i Ulbjerg Møllebæk 16/21290
    aa5
   • Besked fra boets advokat - mit sagsnr. 39668 - ref.. 17/16259/kemn - Sct. Mathias Gade 27 - boet efter Mogens Lorentyzen 17/16259
    kemn
   • Færdigmelding, byggesag, Violvej 14 15/2332
    c_acadre_prod
   • Viborg Fiskeriforening - affaldsindsamling i 2017 langs Viborgsøerne 17/16526
    aa5
   • Vedr.: Kloakledning Agerlandsvej 26a 17/5885
    anjje
   • VS: Indstilling af medlem til vandråd Randers Fjord for Ålauget Alling Å 17/3460
    hsjen
   • Bemærkninger fra Martin Ditlevsen til Forslag til kommuneplan 2017.pdf 16/28484
    ba4
   • Byggeansøgning, Kokærvænget 24, 8800 viborg 17/16514
    jno
   • 170322_Afstands problematik_Koldkurvej 17/11833
    fil
   • Undersøgelse vedr. udbudslovens opdel eller forklar-princip 16/59050
    kj
   • Revideret til byggesag, Pakhusvej 1 17/7871
    bhv
   • Baneboplejecenter - Opdatering af brandstrategirapport vedr personalevarlingssystem.msg 16/7674
    bhv
   • Ole Jacobsen henvender sig til kommunaldirektøren om mulig deltagelse i Euro 2020 strygruppe i DBU regi 17/13742
    sni
   • Byggeansøgning, Svanevej 75, 8831 løgstrup 17/16505
    lirm
   • Nygårdsvej 1, Karup - færdigmelding af nedsivningsanlæg 15/68813
    peph
   • Fra KOMBIT: Porteføljeoversigt 2017 13/70577
    pj
   • SV: Nordstjernen - arkæologiske interesser 16/25936
    l4l
   • Kvittering fra GEUS: Ang. dgunummer: 56. 91 17/13658
    peph
   • Ordrebekræftelse fra midtjysk festudlejning - Revy 2017 16/30352
    alm
   • SV: Vedr. Løgstrup 14/68585
    bl1
   • VEdr. Løgstrup Skole 14/68585
    bl1
   • SV: Vedr. Løgstrup 14/68585
    bl1
   • VS: Vedr. Løgstrup 14/68585
    bl1
   • VS: Vedr. Løgstrup 14/68585
    bl1
   • SV: Vedr. Løgstrup 14/68585
    bl1
   • Vedr. Løgstrup Skole - Tømrerentreprenørs konkurs 14/68585
    bl1
   • Status på investeringer og afkast 15/42240
    khb
   • Opdatering på Wi-Fi i Viborg gågade 14/49866
    tv
   • Engholmvej 19, 7470 Karup. Lugtklage på ejendommen 17/16476
    bie
   • Supplerende materiale modtaget til bygegsag den 9-03-217 - Verdenskortet, Søren Poulsens vej 5, 9500 Hobro.pdf 16/49745
    vbp
   • Tastum/Arbejdsgruppe vedr. byfornyelse 15/70253
    tms
   • specifikationer over arbejdsopgaver i Samson nybyggeri, Vestermarksvej 25, 8800 Viborg 14/73922
    mdo
   • Forespørgsel fra Viborg Fiskeriforening om mindre fiskearrangement i Rødding Sø 14/35848
    iny
   • Anmeldelse af jordflytning fra Gl. Århusvej 22, 8800 Viborg 17/10550
    pba
   • Søbakken 144, 8800 Viborg. Anmeldelse af jordflytning 17/16446
    mbp
   • Anmeldelse af jordflytning fra Gl. Århusvej 22, 8800 Viborg 17/10550
    pba
   • SV: Møllehøjskolen - ventilationsanlæg til madkundskab 14/68741
    bl1
   • VS: Møllehøjskolen - ventilationsanlæg til madkundskab 14/68741
    bl1
   • Møllehøjskolen - ventilationsanlæg til madkundskab 14/68741
    bl1
   • Offentliggørelse af revurdering af § 11 miljøgodkendelse, Åstrupvej 5, 8830 Tjele. 16/46664
    jg1
   • Henvendelse fra VHK vedr. stadionhallen 14/17559
    obp
   • Vandløbsprojekt i Ulbjerg Møllebæk i Viborg Kommune, jeres journalnr. 16-0178567 - anmodning om udsættelse 16/21290
    aa5
   • Digital udsendelse af budgetbreve 15/42240
    khb
   • Kvittering fra kloakmester: Boruphedevej 7, Skals, nedsivningsanlæg 17/13658
    peph
   • Opfølgende mailkorrespondance med LFSO 17/15133
    roc
   • VS: Møllehøjskolen - ventilationsanlæg til madkundskab.. STOP STOP.... :-S 14/68741
    bl1
   • SV: Møllehøjskolen - ventilationsanlæg til madkundskab.. STOP STOP.... :-S 14/68741
    bl1
   • SV: Møllehøjskolen - ventilationsanlæg til madkundskab.. STOP STOP.... :-S 14/68741
    bl1
   • Møllehøjskolen - ventilationsanlæg til madkundskab 14/68741
    bl1
   • Henvendelse fra LFSO om tilskudsordning til gydegrus 17/15133
    roc
   • Registrering af og sløjfning af olietanke på Fælledvej 30a, 8830 Tjele 17/1077
    jnj
   • Byggeansøgning, Liseborgvænget 12, 8800 Viborg 17/16423
    jno
   • Råden over P-pladser i Kompagnistræde 17/16115
    av4
   • Købers advokat rykker for opfølgning på sagen - Reberbanen 11 arealafståelse, vores sag 37636 17/5429
    tno
   • Informationsskema til EU til udfyldelse 16/17638
    roc
   • VS: Råden over P-pladser i Kompagnistræde 17/16433
    av4
   • Opsamling på fremdriften 16/66204
    roc
   • Kvittering for modtaget ændringsansøgning - vandløbsprojekt i Ulbjerg Møllebæk i Viborg Kommune 16/21290
    aa5
   • Brandsynsrapport til afsluttet byggesag Skriversvej 8 13/96094
    jr4
   • Workshop d. 29 marts i Herning, C12 16/17638
    roc
   • Ibrugtagningstilladelse med vilkår, Skriversvej 8 13/96094
    jr4
   • Kontraktudkast - DETAILPROJEKTERING MV. for vådområdeprojekt Rind Enge i Viborg Kommune 15/49079
    aa5
   • Mail – Revideret udkast til rådgivningsaftale- P-Indsatsmuligheder Viborg Søerne_17.03.2017.pdf 17/8184
    roc
   • Godkendelse af slag- og tidsplan 17/16422
    jrs
   • Dialog om indhentning af erfaringer fra den "lille" til den "store" Gudenåmodel 16/17638
    roc
   • Oprettelse af dokumnetmapper i MidtRum 16/17638
    roc
   • Referat med konklusioner skype møde 1 vedr. udbud 16/17638
    roc
   • Status input fra de enkelte C2C delprojekter - tekst om C12 16/17638
    roc
   • orientering om henvendelse til DHI om materiale fra varslingsmodellen 16/17638
    roc
   • Status input fra de enkelte C2C delprojekter - med bilag 16/17638
    roc
   • Oplæg til møde om evaluering af vandløbsmodellen 16/17638
    roc
   • Status input fra de enkelte C2C delprojekter? 16/17638
    roc
   • fremskaffelse af data fra varslingsmodellen for Gudenå 16/17638
    roc
   • Program for partnerskabsmødet den 29. marts 2017 16/17638
    roc
   • Kommentar/bekræftelse om info om budget 16/17638
    roc
   • Endelig tekst til info-folder 16/17638
    roc
   • mere info om budget 16/17638
    roc
   • C12-bidrag, C2C CC quiz laves af Skanderborg forsyning 16/17638
    roc
   • Kommentar til budget 16/17638
    roc
   • Kommentar til tekst til pjece om budget 16/17638
    roc
   • pjece tekst til gennemsyn 16/17638
    roc
   • Mail fra BSJ med bemærkinger til mødenotat om tjekliste for tilgængelighed 17/9671
    alj
   • Anmoder op tilsyn - røgkalgesag - Strandvejen 15 15/47480
    bie
   • C2C CC - vigtige spørgsmål og informationer 16/17638
    roc
   • Præsentation og dagsorden - Viborg nærbane Opgavebeskrivelse-3.pdf 16/39612
    pch
   • Prisindeksregulering Serviceaftale KONE 17/2115
    spe
   • Byggeansøgning, Hedelyngen 14, 8800 Viborg 17/7500
    vbp
   • Silkeborgvej 63, 8800 Viborg. Ansøgning om tillæg til §12 17/16376
    mbp
   • Mammen Mejeri, Mammen Byvej 32, 8850 Bjerringbro 17/11968
    ib3
   • Automatisk svar fra Styrelsen for Patientsikkerhed - Viborg Kommune, Nedsivningstilladelse - Kalksværksvej 10, 7850 Stoholm 17/14548
    tms
   • Implast, Heimdalsvej 8 8850 Bjerringbro 13/2253
    ib3
   • Byggeansøgning, Jørgens Alle32, 8850 Bjerringbro 16/45344
    bhv
   • Kommentar fra Skanderborg forsyning til EU-logo 16/17638
    roc
   • 02.03.2017 - Modtaget supplerende materiale til behandlingen af sagen på Vesterbrogade 10-12, 8800 Viborg 16/62810
    mie
   • Kommentar fra Favrskov til EU-logo 16/17638
    roc
   • Re: SV: SV: Kvittering for modtagelse af anmodning om deltagelse i vandråd for vandopland 1,5 Randers Fjord 17/3460
    hsjen
   • Fælles EU-logo 16/17638
    roc
   • Kommentar til referat til kommentering - projekt C12, møde nr. 2 den 2. marts 2017 i Skanderborg 16/17638
    roc
   • orientering om tilmelding Rolf Christiansen til C12-Midtrum 16/17638
    roc
   • Kvitteringsmail mm ang: Genstand fra Viborg Museum til Ringkøbing -Skjern Museum 17/16358
    kft
   • Uddybning til spørgsmål til quiz 16/17638
    roc
   • Byggeansøgning, Bøgevej 27, 7470 Karup 17/16366
    mie
   • Dialog om aftale om møde over skype vedr. C12 udbud 16/17638
    roc
   • Referat til kommentering - projekt C12, møde nr. 2 den 2. marts 2017 i Skanderborg 16/17638
    roc
   • C2C CC quiz. Spørgsmål til beskrivelse af projekterne 16/17638
    roc
   • Kvittering fra Museum Midtjylland. Overdragelse af fund ændring i regin 17/16358
    kft
   • Revisionspåtegnet momsopgørelse sendt af BDO 16/8734
    kta
   • Partshøring ang reetablering 17/15025
    llla
   • Birgit Balle, Byggeri & Miljø, landzonetilladelse til park- og torveanlæg ved Himmerlandsstien i Møldrup, Viborg Kommune 16/2363
    bc6
   • Kopi af Kulturstyrelsens påbud i sag om fjernet dige på Tastumvej 28, 7850 Stoholm 15/59450
    bkb
   • SV: Vandråd for vandopland 1.5 Randers Fjord 17/3460
    hsjen
   • kørsel februar 2017 16/15913
    flr
   • Henvendelse om opsætning af flagstænger ved Hammershøj teglværk, Tindbækvej 16, 8830 Tjele 17/15523
    vbp
   • Kvittering: SVAR - Fordebat - ny planlægning for udvidelse af erhvervsområde til Karup Kartoffelmelfabrik 16/35246
    mlaa
   • Anmodning for dokumentation angivet i ESPD 14/37548
    bl1
   • SVAR - Fordebat - ny planlægning for udvidelse af erhvervsområde til Karup Kartoffelmelfabrik 16/35246
    mlaa
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Ahornvej 84 - fejlkobling af kloak 17/6640
    peph
   • Landzonetilladelse til regnvandsbassin og rekreativt område på Rolighedsvej 7, 9632 Møldrup 16/62387
    bkb
   • Landzonetilladelse til fritidsbolig på Husbondvej 69, 8850 Bjerringbro 14/50426
    bkb
   • Borgerforeningen kan invitere politikerne: Tapdrup - regnvandsbassin 16/52342
    peph
   • Arnbjerg - delområde IIb. Mailveksling med Sune Iversen om fortolkning af lokalplanbestemmelser (LE34 sag 1702185) 16/49665
    anp
   • Del Ibrugtagningstilladelse til at_opføre tilbygning til Møllehøjskolen (indskoling og billedkunst)_Bruunshåbvej 25, 8800 Viborg 16/2171
    vbp
   • Byggetilladelse til at om- og tilbygning samt lovliggøre forhold ifm. ”kaffestue” ved Verdenskortet i Klejtrup, Søren Poulsens Vej 5, 9500 Tjele.pdf 16/49745
    vbp
   • 22.03.2017 - Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_opføre et nyt enfamiliehus_Kolshøjen 10 8800 Viborg.pdf 17/14139
    mie
   • 22.03.2017 - Nedrivningsmeddelelse til at_nedrive enfamiliehus_Kolshøjen 10 8800 Viborg.pdf 17/14170
    mie
   • Varsel af påbud - tilslutning til spildevandsanlægget 16/30778
    tms
   • Kvittering for modtagelse af anmodning om deltagelse i vandråd for vandopland 1.5 Randers Fjord 17/3460
    hsjen
   • 22.03.2017 - Naboorientering - Tegningsmateriale - Lundager 1, 8830 Tjele.pdf 17/5781
    mie
   • 22.03.2017 - Naboorientering - Oversigtskort over ejendommen Lundager 1, 8830 Tjele.pdf 17/5781
    mie
   • 22.03.2017 - Naboorientering om byggelinie og bebyggelsesprocenten for Lundager 1, 8830 Tjele_.pdf 17/5781
    mie
   • 22.03.2017 - Naboorientering om byggelinie og bebyggelsesprocenten for Lundager 1, 8830 Tjele_.pdf 17/16597
    mie
   • 22.03.2017 - Naboorientering - Tegningsmateriale - Lundager 1, 8830 Tjele.pdf 17/16597
    mie
   • 22.03.2017 - Naboorientering - Oversigtskort over ejendommen Lundager 1, 8830 Tjele.pdf 17/16597
    mie
   • LOF forslag om forsøg: Liv i landområderne - til udtalelse i VFOS 17/10721
    sk
   • Lone Kastberg, følgegruppe Møldrup, bilag til pkt. 4 på dagsorden for møde i følgegruppen d. 27. marts 2017 16/2368
    bc6
   • Lone Kastberg, følgegruppe Møldrup, dagsorden for møde i følgegruppe Møldrup, mandag d. 27. marts 2017 16/2368
    bc6
   • søndermarksvej 26 - kortbilag.pdf 16/66455
    joo
   • Gl. Viborgvej 9 - svar om tilslutningsbidrag 15/23773
    peph
   • Vedr. vedligeholdelse af den private fællesvej - Fyrrevej 17/5687
    fkc
   • Ahornvej 31 - fejlkobling, forespørgsel ved EVV om stik-typer (beton vs. pvc) 17/5946
    peph
   • 16.03.2017 - Lundager 1, 8830 Tjele - Udhus.pdf 17/5781
    mie
   • Anvisning jordflytning, Søbakken 144, 8800 Viborg 17/16446
    mbp
   • Bøgeskovskolen Koldskær 8, tilbagemelding om brandsmitte 17/5066
    bhv
   • Kloakbrud - Åløkken 13, 7800 Skive 17/6556
    clp
   • Udkast. Revurdering Hvidevej 46a. 16/10209
    fil
   • _Byggetilladelse til at_opføre et nyt udhus_Søndergade 33A_2017-03-22.pdf 16/32275
    jno
   • Besigtigelse vedr. hegn ved Kongenshus 2017-03-21 17/14265
    dhb
   • Vedr. vedligeholdelse af den private fællesvej - Fyrrevej 17/5687
    fkc
   • Kildedalsvej 25, 8832 Skals: Kopi til DN m.fl. af landzonetilladelse til at ændre tidligere stuehus til anneks 17/373
    bkb
   • Kildedalsvej 25, 8832 Skals: Landzonetilladelse til at ændre tidligere stuehus til anneks 17/373
    bkb
   • Anmeldelse af byggeaffald fra Engedalvej 1, Låstup 17/15029
    bie
   • Sødalvej 6 - kortbilag.pdf 16/57016
    joo
   • Sag.nr. 16/28474 Høring -nedlæggelse af del af offentlig vej- Morvillesvej. 16/28474
    fkc
   • Havrevænget 3A-3C, 7470 Karup 17/16575
    btr
   • Udkast revurdering Toftumvej 7. 16/32720
    fil
   • 22.03.2017 - GODKENDT - Situationsplan - Bøgevej 27, 7470 Karup J.pdf 17/16366
    mie
   • 22.03.2017 - GODKENDT - Motorikbane Karup U.mål - Bøgevej 27, 7470 Karup J.pdf 17/16366
    mie
   • 22.03.2017 - GODKENDT - Stylter - Bøgevej 27, 7470 Karup J.pdf 17/16366
    mie
   • 22.03.2017 - GODKENDT - Balancegang - Bøgevej 27, 7470 Karup J.pdf 17/16366
    mie
   • 22.03.2017 - GODKENDT - Vandret klatrenet - Bøgevej 27, 7470 Karup J.pdf 17/16366
    mie
   • 22.03.2017 - GODKENDT - Lodret klatrenet - Bøgevej 27, 7470 Karup J.pdf 17/16366
    mie
   • 22.03.2017 - GODKENDT - Tovgang - Bøgevej 27, 7470 Karup J.pdf 17/16366
    mie
   • 22.03.2017 - GODKENDT - Skrå klatrenet - Bøgevej 27, 7470 Karup J.pdf 17/16366
    mie
   • 22.03.2017 - GODKENDT - Balancebom - Bøgevej 27, 7470 Karup J.pdf 17/16366
    mie
   • 22.03.2017 - GODKENDT - Balancegang med vange - Bøgevej 27, 7470 Karup J.pdf 17/16366
    mie
   • 22.03.2017 - GODKENDT - Motorikbane Karup - mål - Bøgevej 27, 7470 Karup J.pdf 17/16366
    mie
   • 22.03.2017 - Byggetilladelse til at_opføre en motorikbane_Bøgevej 27, 7470 Karup J.pdf 17/16366
    mie
   • Svar på forskellige ønsker fra Fjordklyngen 17/16555
    jho
   • Eftersøgning af brofundamenter v. Nørresøvej 60 17/665
    dhb
   • Tilsyn med overholdelse af påbud på Nørresøvej 60 16/26836
    dhb
   • Byggetilladelse til at_opføre hævet terrasse_Svanevej 75, 8831 Løgstrup.pdf 17/16505
    lirm
   • Tjarliebox: Forslag om makulering af pap til efterfølgende brug som kassefyld 13/34725
    mlk
   • Fiskearrangement i Rødding Sø 14/35848
    iny
   • Opfølgende svar til Viborg Fiskeriforening vedr. fiskearrangement i Rødding Sø 14/35848
    iny
   • Svar til Viborg Fiskeriforening vedr. fiskearrangement i Rødding Sø 14/35848
    iny
   • Sundvej 39 8832 Skals - kortbilag.pdf 16/57339
    joo
   • Nabohøring 17/7604
    fil
   • Kvittering for modtagelse af anmodning om deltagelse i vandråd for vandopland 1.5 Randers Fjord 17/3460
    hsjen
   • Besked til EVV fakturering - Nygårdsvej 1, 7470 Karup - nedsivning 15/68813
    peph
   • 22.03.2017 - Sendt e-mail til Werner med link til GIS for Tapdrupvænget 7, 8800 Viborg 17/11107
    mie
   • 22.03.2017 - Sendt e-mail til Annette, Harritslev om mangler til byggesagen på Vesterbrogade 10-12, 8800 Viborg.msg 16/62810
    mie
   • Bekræftelse af bestilling hos Her starter Festen - midtjysk Festudlejning 16/30352
    alm
   • Kvitteringsbrev vedr. nyt parcelhus_Hovedgaden 40, 8830 Tjele.pdf 17/16211
    lirm
   • Ændring af tilslutningstilladelser, Mammen mejeri, Mammen Byvvej, 32, 8850 Bjerringbro 12/138855
    ib3
   • Ansøgning til lejlighedstilladelse - generalprøve - Kommunalrevy 2017 16/30352
    alm
   • sundstrupvej 3 8832 Skals - kortbilag.pdf 16/56909
    joo
   • Korrespondance med Iglsø Biogas om tidsplan for planlægning for Iglsø Biogas 17/14642
    adno
   • Svar på UdbudsVagtens begæring om aktindsigt - Revas' leverandører 17/16094
    pom
   • Støttrupvej 59 9620 Aalestrup - kortbilag.pdf 16/58493
    joo
   • Svar til købers advokat på sagens status - Reberbanen 11 arealafståelse, vores sag 37636 17/5429
    tno
   • Udsigten 4 - sender underskrevet købsaftale + faktura til køber 17/3377
    hbl
   • Asmild Ager 1 - sender underskrevet købsaftale + faktura til køber 17/10461
    hbl
   • Asmild Mark 48 - sender underskrevet købsaftale + faktura til køber 17/10264
    hbl
   • Afslytning af sagen over for Sparnord - Mageløs 1, Viborg 17/10424
    kemn
   • Hedelyngen 101 - sender underskrevet købsaftale + faktura til køber 17/9576
    hbl
   • Fremsendelse af underskrevet kontrakt. 17/8184
    roc
   • Fod på Viborgegnen - konklusionsreferat af produktudviklingsmøde tirsdag den 21. marts 2017 17/16422
    jrs
   • OK til placering - Boruphedevej 7, Skals, nedsivningsanlæg 17/13658
    peph
   • VVM-skema til Arnbjerg vest (genudsendt) + info om §3 disp 16/44848
    peph
   • Udbudsbeskrivelse og kontrakt på eksisterende varslingsmodel ved Gudenå 16/17638
    roc
   • Mammen Byvej 32, 8850 Bjerringbro 17/11968
    ib3
   • Langaldsvej 1A - nedsivningstilladelse.docx 17/6834
    peph
   • Orientering om tilsyn på stedet - Strandvejen 15 15/47480
    bie
   • Til GEUS' borearkiv - Ang. dgunummer: 56. 91 17/13658
    peph
   • Ansøgning om lejlighedstilladelse sendt til midt- og Vestjyllands politi - Revy 2017 16/30352
    alm
   • Oplysning om at materiale skal tilgå via Byg og Miljø - opstille midlertidig telt - Kølsenvej 48A, 8831 Løgstrup 17/13618
    vbp
   • Støttrupvej 49 9620 Aalestrup - kortbilag.pdf 16/56922
    joo
   • 22.03.17 Byggetilladelse vedr ny carport_Kildevænget 16A, 8800 Viborg.pdf 17/15467
    lirm
   • Viborg Kommune, Nedsivningstilladelse - Kalksværksvej 10, 7850 Stoholm 17/14548
    tms
   • Spørgsmål til udformning af EU-logo 16/17638
    roc
   • Til Finn Kjærgaard vedrørende klagesag i klagenævn om Viborg Kommunes afgørelse om offentlig adgang til privat skov på Ingstrupvej 55/Klarisgårdvej 6, 8830 Tjele 15/2342
    bkb
   • Opgørelse af momsrefusion ultimo 2016 sendt til Økonomi- og Indenrigsministeriet 16/8734
    kta
   • Kalkværksvej 10 - nedsivningstilladelse 17/14548
    tms
   • Kvittering: Vejdirektoratets bemærkninger til fordebat om ny planlægning for udvidelse af erhvervsområde til Karup Kartoffelmelsfabrik 16/35246
    mlaa
   • Kvittering: Vejdirektoratets bemærkninger til fordebat om ny planlægning for udvidelse af erhvervsområde til Karup Kartoffelmelsfabrik 16/35246
    mlaa
   • Svar til grundfos - Marinus Svendsensvej 2 - nedsivning, skal søge om lovliggørelse 15/73705
    peph
   • Miljøstyrelsen Østjylland, orientering om medddelt landzonetilladelse 16/2363
    bc6
   • VSM 09363 Foreløbig udtalelse 2017 15/32666
    l4l
   • Kvittering for modtagelse af anmodning om deltagelse i vandråd for vandopland 1.5 Randers Fjord 17/3460
    hsjen
   • Opfølgning på henvendelse om opstilling af telt ifm Stoholm Festuge - Anlægsgade 10G Stoholm. 17/15950
    vbp
   • Oplysning om at opsætning af flagstænger kræver byggetilladelse m.v.- Hammershøj teglværk, Tindbækvej 16, 8830 Tjele 17/15523
    vbp
 • 21.03.2017
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Finn Kjærgaard spørger til klage over afgørelse om offentlig adgang til privat skov på Ingstrupvej 55/Klarisgårdvej 6, 8830 Tjele 15/2342
    bkb
   • Bemærkning fra EVV om træer: Svar vedr. bilag IV-arter mv.: VVM-screening (intern høring) - regnvandsbassin "dråberne" i Helledalen 17/11338
    peph
   • Tillægsaftale 32: Tilbud på udskiftning af Acadre SQL med anden tilsvarende (pilotprojekt) med underskrifter 17/8669
    bjm
   • Bemærkninger til vejesedler - Løgstørvej 51 17/3855
    bie
   • Materiale til gennemsyn, Scanflavour 15/38914
    tv
   • SV: Anmeldelse ny gyllebeholder Faldborgvej 6 17/14803
    mbp
   • Dennis Laursen, Stoholm, henvendelse vedrørende placering af juletræ i Stoholm 15/69703
    bc6
   • Begæring om aktindsigt fra Henrik Dente vedr. Apple 17/16309
    jri
   • Opstartsmøde Velds Møllebæk 16/46514
    kes
   • Regnskab 2016 inkl. bilag 12/20558
    ce2
   • Bjerringbro BMX Klub - Vedr. kursustilskudsansøgning 2016/17 17/11919
    lgr
   • VS: Nordstjernen - arkæologiske interesser 16/25936
    l4l
   • Bemærkninger til Forslag til kommuneplan 2017 fra Jørgen Buus_Hald Ege.pdf 16/28484
    ba4
   • Henvendelse fra Bach Gruppen - indfrielse af pantebrev - Sagsnr. 16057380 - Købet af Sct. Mathias Gade 27, 8800 Viborg 17/16259
    kemn
   • tilmelding til følgegruppemøde 26. april, Bettina Rønning Nielsen 17/16234
    thra
   • Underskrevne erklæringer vedr. udstykning af matr. nr. 235ae Viborg Markjorder til LE34 17/4261
    mp2
   • Hovedgaden 39 - separatkloak tegning og mestererklæring 15/23924
    peph
   • Ansøgning fra Scleroseforeningen om indsamlingstilladelse vedr. kommunalvalg 2017 17/16250
    jri
   • Viborg Badminton Klub - Ny kursustilskudsansøgning 2017 17/16274
    lgr
   • tilmelding til følgegruppemøde 26. april, Marius Kristensen 17/16234
    thra
   • matr.nr. 5f Gl. Asmild By, Asmild - udstykning godkendt 16/52298
    hbl
   • Solcelledreven belysning 13/33071
    tv
   • signalanlægget Holstebrovej / Falkevej 14/28354
    tv
   • Kvittering: KKmel: Et spørgsmål om vandplan 17/3942
    peph
   • Henvendelse fra KL vedr. tilbud om konsulentbistand ved rekruttering af chefer 17/16251
    bhf
   • Ny forsøgslak omfattet af miljøgodkendelse for lakcontainere ved Øst 2? 15/34290
    bie
   • Mail fra salgsdirektør hos Ofir.dk om aktindsigt i korrespondance med Emply ApS de seneste 6 måneder 17/16244
    ds2
   • Vejesedler - deponeringsegnet affald - Nedrivning af Løgstørvej 51 17/3855
    bie
   • TULU-pjece - Ordrebekræftelse ordrenummer 79119 15/15946
    sn6
   • Vedr. timeforbrug for ifm byggeledelse i Fiskbæk 12/148666
    kes
   • Endnu en svarmail fra Ofir i supportsagen - stadig ingen dato for løsning 16/62495
    ds2
   • tilmelding til følgegruppemøde 26. april, John Brogaard 17/16234
    thra
   • Fuldmagt - dg-vib-brandmanden@hedeselskabet.dk_20170224_115225.pdf 16/35314
    peph
   • Ansoegning.pdf 16/35314
    peph
   • 314_watercare-bundfældningstank-septiktank-3-kammertank-6-m3.pdf 16/35314
    peph
   • Tegning Vestre Skivevej 142.pdf 16/35314
    peph
   • Sigteanalyse Vestre Skivevej 142.pdf 16/35314
    peph
   • Oversigtsbillede Vestre Skivevej 142.pdf 16/35314
    peph
   • Byggeansøgning Søndersøparken 4, 8800 Viborg 17/16077
    vbp
   • Nedsivning Kongenshus Kro 15.03.2017.pdf 16/35314
    peph
   • KonfliktRapport.pdf 16/35314
    peph
   • Kloakplan Vester Skivej 142.pdf 16/35314
    peph
   • Svar fra Ofir på anmodning fra Udbud og Indkøb om løsning af supportsag 16/62495
    ds2
   • Byggeansøgning Banegårdspladsen 2, 8800 Viborg 17/16139
    mehm
   • Rettet udtræk af landsudtræk af ferrojern fra Stoq databasen - En service fra Varde Kommune :-) 17/16069
    roc
   • Svar fra Ofir på det manglende supportsamarbejde med Emply Hire 16/62495
    ds2
   • Del af korrespondance ved fejlmelding af Emply Hire til Ofir 16/62495
    ds2
   • Tegning Monsted Skovvej 24.pdf 17/16224
    peph
   • Sigteanalyse.pdf 17/16224
    peph
   • KonfliktRapport.pdf 17/16224
    peph
   • Indtegn regn-eller spildevandsanlæg. Notér eller tegn supplerende information - miljoe-2017-17372-1-mDT355.gml 17/16224
    peph
   • Fuldmagt - Signaturbevis.pdf 17/16224
    peph
   • DoP21EN12566_1_v2_WavinPEseptictanks.pdf 17/16224
    peph
   • Ansoegning.pdf 17/16224
    peph
   • Re: SV: Indlæg i Dollerup Tidende 17/16118
    tv
   • Dispensation fra naturbeskyttelsesloven til udskiftning af gelænder på Borgvold 13/77324
    jkl
   • Skals Efterskole kvitterer for orientering om behandling af ansøgt solcelleanlæg på Kildedalsvej 25, Skals 17/8678
    bkb
   • Byggeansøgning Hjortespringet 5, 8850 Bjerringbro 17/16189
    jno
   • Byggeansøgning Kokærvænget 9, 8800 Viborg 17/16179
    lirm
   • Byggeansøgning Rughavevej 68, 8800 Viborg 17/16197
    bhv
   • Tak for svaret - Tak for indberetning af tilstand af passage mellem skolen og Flintevejskvarteret 17/16207
    jho
   • Anmodning om aktindsigt fra Morten Munkholm, Berlingske vedr. mail mv. fra advokatfirmaet Horten 15/30497
    jri
   • Byggeansøgning Hovedgaden 40, 8830 Tjele 17/16211
    lirm
   • VS: Forkert Gadelys Dollerup 17/16118
    tv
   • Gadebelysning i Dollerup 17/16118
    tv
   • SV: Ord til Dollerup Tidende/et par spørgsmål 17/16118
    tv
   • Vedligeholdelse af sti ved Flintevej. Mønsted 17/16207
    jho
   • signalanlægget Holstebrovej / Falkevej 14/28354
    tv
   • Ord til Dollerup Tidende 17/16118
    tv
   • Indlæg i Dollerup Tidende 17/16118
    tv
   • VS: skriftlig klage Dollerup-belysning 17/16118
    tv
   • Udkast til tillæg - Vestre Skivevej 105. mm !!! 17/11854
    fil
   • Re: SV: tegning til målevognen - Ny mail 16/55250
    tv
   • Re: SV: tegning til målevognen - Ny mail 16/8585
    tv
   • Re: SV: tegning til målevognen - Ny mail 17/16118
    tv
   • VS: Fwd: belysningen i Dollerup. 17/16118
    tv
   • Modtaget anmodning om oplysninger vedr. antal ressourceforløb i 2016 17/15910
    bb8
   • VS: Fwd: klage Belysning Dollerup 17/16118
    tv
   • SV: tegning til målevognen 16/55250
    tv
   • SV: tegning til målevognen 16/8585
    tv
   • SV: tegning til målevognen 17/16118
    tv
   • SV: tegning til målevognen 16/55250
    tv
   • SV: tegning til målevognen - ATT00002.gif 16/8585
    tv
   • SV: tegning til målevognen - ATT00002.gif 17/16118
    tv
   • Velds husevej 10 - ansøgning om nedsivningsanlæg 17/16188
    peph
   • Langdalsvej 1A - ansøgning om nedsivningsanlæg 17/6834
    peph
   • Nedsivningsrapport 16.1320A - Vindumvej 119, Rodkærsbro.pdf 17/9000
    peph
   • kort vandindvinding, Vindumvej.png 17/9000
    peph
   • KonfliktRapport.pdf 17/9000
    peph
   • jupiter_vindumvej.xls 17/9000
    peph
   • Fuldmagt vindumvej 119.pdf 17/9000
    peph
   • Ansoegning.pdf 17/9000
    peph
   • Vindumvej 119. Rodkjærsbro-Situationsplan_13-02-2017_JSK.pdf 17/9000
    peph
   • Vandinvinding Vindumvej.pdf 17/9000
    peph
   • Fortov ved Klostervej 3 og 5, 8840 Rødkærsbro 17/16182
    jho
   • Støjgener fra Indre Ringvej samt Søndre Ringvej 17/16178
    llla
   • Godkendelse af arkæologisk forundersøgelsesbudget på sti ved Hobro Landevej 16/63168
    kft
   • Besked fra Sune Iversen - projektnr. 1610601 - Tinglyst skøde med frist - Ammunitionsvej 2, Viborg 16/22030
    tno
   • Vindelsbæk Okker afrapportering.docx 17/9360
    kes
   • Spørgsmål om økonomisk ansvarsfordeling i forbindelse med klimatilpasningsprojekt 16/11401
    aa5
   • SV: Møllehøjskolen - ventilationsanlæg til madkundskab 14/68741
    bl1
   • VS: Møllehøjskolen - ventilationsanlæg til madkundskab 14/68741
    bl1
   • Skals Efterskoles kvittering for modtagelse af fortsat naboorientering om ansøgt solcelleanlæg på Kildedalsvej 25, Skals 17/8678
    bkb
   • Møllehøjskolen - ventilationsanlæg til madkundskab 14/68741
    bl1
   • Oplysningsskema - Lee Forsamlingshus 17/16166
    kj3
   • Skemaet "Aktivitet og regnskab 2016" - Lee Forsamlingshus 17/16165
    kj3
   • Ny gadebelysning i Dollerup 17/16118
    tv
   • Gadebelysning i Dollerup 17/16118
    tv
   • VS: Mail ang. gadebelysning i Dollerup 17/16118
    tv
   • Mail ang. gadebelysning i Dollerup 17/16118
    tv
   • Amstrupvej 12A, 7800 Skive. Anmeldelse af jordflytning 17/16153
    mbp
   • Gadebelysning i Dollerup 17/16118
    tv
   • Forkert Gadelys Dollerup 17/16118
    tv
   • skriftlig klage Dollerup-belysning - Brev til Teknisk forvaltning i Viborg.docx 17/16118
    tv
   • Fwd: klage Belysning Dollerup 17/16118
    tv
   • Fwd: Fwd: klage dollerup-lys 17/16118
    tv
   • Fwd: belysningen i Dollerup. 17/16118
    tv
   • Rambøll vedr. Velds Møllebæk 16/46514
    kes
   • Dollerup belysning og Skelhøje 17/16118
    tv
   • Dollerup belysning 17/16118
    tv
   • Re: SV: Dollerup-besøg den 15. feb 17/16118
    tv
   • Dollerup-besøg den 15. feb 17/16118
    tv
   • VS: Råden over P-pladser i Kompagnistræde 17/16115
    av4
   • Gl. viborgbej 9 - færdigmelding fra ejer 15/23773
    peph
   • Anmeldelse af jordflytning fra olietank på Erik Glippings Vej 6, 8800 Viborg 16/58764
    ag3
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Gl. Aalborgvej 208, Hvam 9632 Møldrup - marts 2017 13/36836
    joo
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Fristrupvej 48, Fristrup 9500 Hobro - marts 2017 13/11322
    joo
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Tingvej 29, Ulbjerg 8832 Skals - marts 2017 13/15184
    joo
   • Supplerende til byggesag, Koldskær 8, 8850 17/5066
    bhv
   • 10 års beholderkontrol på Sortmosevej 4, 8800 Viborg 17/759
    jg1
   • Anmeldelse af byggeaffald samt kortlægningsrapport for Blichers Alle 1, 8830 Tjele, - Blichers Alle 1, Tjele, Kortlægning af miljøfarlige stoffer.pdf 16/26024
    mdo
   • UdbudsVagten begærer aktindsigt i Revas' eksterne leverandører 17/16094
    pom
   • Tange Sø Golfklub - Bilag til regnskab 2016 15/71345
    lgr
   • Pladsen i Rindsholm 17/3765
    8ks
   • Mail fra Aarhus 2017. kvittering for modtagelse af mail 13/28878
    hh
   • Adressespg: Spildevand/faskine Gl. Vibækvej 19, Tapdrup, 8800 Viborg 16/52342
    peph
   • Re: Brugskontrakt for kanoophalerplads i Bjerringbro 16/64925
    8ks
   • SV: Udkast Bækkegårdsvej 50 17/6841
    fil
   • Ole Jensens præcisering af ansøgning om fritstående solcelleanlæg på Kildedalsvej 25, 8832 Skals 17/8678
    bkb
   • Supplerende Klage over forvaltningen/Trafik og Veje 17/16075
    kemn
   • Løgstørvej 32- spørgsmål vedr. nedsivningsanlæg 17/12166
    peph
   • Lokalplan nr. B.007-4 17/16079
    av4
   • Ole Jensens supplerende oplysninger til ansøgning om fritstående solcelleanlæg på Kildedalsvej 25, 8832 Skals 17/8678
    bkb
   • Kildekrogen, 8850 Bjerringbro 17/16079
    av4
   • Henvendelse med klage over forvaltningen/Trafik og Veje 17/16075
    kemn
   • Vedr. omlægning af pr.fl.vej - opfølgning på høring 17/5578
    fkc
   • Naturvurdering 16/47434
    jg1
   • Tak for svaret - Nyt svar om vedligeholdelse af fortov ved Anemonevej 12 i Stoholm 16/68844
    jho
   • Dan Yding Hahn Rasmussen, Trafik & Veje, bemærkning til noter fra projektgennemgangsmøde d. 17. feb. 2017 16/2363
    bc6
   • Tegninger af det nye vartegn "vandtanken" til brug for ansøgning om landzonetilladelse til park- og torveanlæg i Møldrup 17/16046
    bkb
   • Re: Arnbjerg Fælled 11 - køber returnerer underskrevet købsaftale 17/13362
    hbl
   • RE Nye procestanke i forhold til tidligere godkendte Jørgens Alle 32 17/16015
    bhv
   • Svar fra Vejdirektoratet om trafikale forhold ved Mønsted Skole (rute 16) 17/15189
    jho
   • Ønske om status for ensretning af Ll. Sct. Hans Gade i Viborg by 16/33006
    jho
   • Landsudtræk af ferrojern fra Stoq databasen - En service fra Varde Kommune :-) 17/16069
    roc
   • Det Norske Veritas fremsender certifikater, miljø- og arbejdsmiljøledelse 13/4241
    lp8
   • St. Sct. Peder Stræde 9, 1. th. sag 16/65927 16/65927
    btr
   • Henvendelse/forslag til ændring af flugtvej ifb. med om-og tilbygge velfærdsbygning, Tindbækvej 16, 8830 Tjele. 16/66667
    vbp
   • Oplysninger om kontaktoplysninger på de selvejende haller 16/39977
    pch
   • Henvendelse om flugtveje ifb. med om-og tilbygge velfærdsbygning, Tindbækvej 16, 8830 Tjele 16/66667
    vbp
   • Bekræftelse fra Jens Klarskov 17/15978
    sni
   • Supplerende mat til ændringer efter byggetilladelse Spangsbjerg Høje 1 sagsnr 2016-0833 - Rev facade 16/36325
    mehm
   • Fra Iniz Tvillinggaard: Papir til omdeling om fotoprojekt i Viborg 16/60827
    jh7
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrl på Overlundvej 13, Tjele - marts 2017 17/16058
    joo
   • Svar vedr. bilag IV-arter mv.: VVM-screening (intern høring) - regnvandsbassin "dråberne" i Helledalen 17/11338
    peph
   • Marinus Svendsensvej 2 - nedsivning etc, forespørgsel 15/73705
    peph
   • Mail fra BDO vedr. momsopgørelse for 2016 16/8734
    kta
   • Formidling af kontakpersoner til afklaring om miljøforhold ifb. med Udbygning af Samson Agrolize, Vestermarksvej 25, Viborg 17/10820
    vbp
   • Vandløbsreguleringsprojekt ved Mosevej 17/6491
    abmi
   • Åstrupvej 5, 8830 Tjele, ok til udkast revurdering 16/46664
    jg1
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Byggetilladelse til at_renovere bygning C22_Blichers Alle 20, 8830 Tjele_.pdf 17/4252
    vbp
   • 21.03.2017 - HØRING - Plantegning - Teglgårdsvej 21, 8800 Viborg.pdf 17/16261
    mie
   • 21.03.2017 - HØRING - Situationsplan - Teglgårdsvej 21, 8800 Viborg.pdf 17/16261
    mie
   • 21.03.2017 - HØRING - Oversigtskort over ejendommen Teglgårdsvej 21, 8800 Viborg.pdf 17/16261
    mie
   • 21.03.2017 - Partshøring og naboorientering for ejendommen Teglgårdsvej 21, 8800 Viborg_Doknr126934-17_v1.pdf 17/16261
    mie
   • 21.03.2017 - HØRING - Facadetegninger - Teglgårdsvej 21, 8800 Viborg.pdf 17/16261
    mie
   • 21.03.2017 - HØRING - Facadetegninger - Teglgårdsvej 21, 8800 Viborg.pdf 17/11720
    mie
   • 21.03.2017 - HØRING - Plantegning - Teglgårdsvej 21, 8800 Viborg.pdf 17/11720
    mie
   • 21.03.2017 - HØRING - Situationsplan - Teglgårdsvej 21, 8800 Viborg.pdf 17/11720
    mie
   • 21.03.2017 - HØRING - Oversigtskort over ejendommen Teglgårdsvej 21, 8800 Viborg.pdf 17/11720
    mie
   • 21.03.2017 - Partshøring og naboorientering for ejendommen Teglgårdsvej 21, 8800 Viborg_Doknr126934-17_v1.pdf 17/11720
    mie
   • Byggetilladelse til at_lovliggøre nedbrydning af overdækket areal samt nyt areal tillagt udstillingshal_Vævervej 30, 8800 Viborg.pdf 15/47854
    vbp
   • Svar på anmodning om aktindsigt 17/15903
    5mn
   • Kopi til DN m.fl. af landzonetilladelse til park- og torveanlæg ved Himmerlandsstien i Møldrup i Viborg Kommune 17/16046
    bkb
   • Løgstørvej 32 - svar til ejer 17/12166
    peph
   • Ibrugtagningstilladelse til at_opføre ny bygning (sejlcenter)_Nørremøllevej 120, 8800 Viborg.pdf 15/34536
    vbp
   • Mail til boligselskaberne BSJ og BV: Justeret Notat fra møde om tjekliste for tilgængelighed 17/9671
    alj
   • Kvitteringsbrev vedr anvendelsesændring_Langdalsvej 14, 8800 Viborg.pdf 17/15508
    lirm
   • Grønt skema vedr. arealoverførsel matr. nr. 8l Høgild by, Karup til LE34 17/10996
    mp2
   • Poul Kjeldsen, Kærvej 6, Stoholm, svar på påpegning af problem med vejvand fra Kærvej 15/69703
    bc6
   • Materiale til gennemsyn, Scanflavour 15/38914
    tv
   • Materiale til gennemsyn, Scanflavour 15/38914
    tv
   • Kvitteringsbrev om at_opføre en carport_Østergade 65, 8830 Tjele.pdf 17/14735
    lirm
   • Anvendelse af nye stof kan indeholdes i miljøgodkendelsen 15/34290
    bie
   • TO til Old og STPS: Frisholtvej 75, Bjerringbro - nedsivningstilladelse 17/13089
    peph
   • Denis Laursen, Stoholm, svar på henvendelse vedrørende strøm til juletræ i Stoholm 15/69703
    bc6
   • TO til kloakmester - Frisholtvej 75, Bjerringbro - nedsivningstilladelse 17/13089
    peph
   • Kvittering for modtagelse af anmodning om deltagelse i vandråd for vandopland 1.5 Randers Fjord 17/3460
    hsjen
   • Rødkærsbro IF - Rykker for kursusbeskrivelser 17/10268
    lifm
   • Grønt skema vedr. udstykning af matr. nr. 235ae Viborg Markjorder til LE34 17/4261
    mp2
   • Spangsbjerg Toft 3 - sender kopi underskrevet købsaftale til køber 17/13532
    hbl
   • Asmild Mark 26 - sender kopi af underskrevet købsaftale til køber 17/12926
    hbl
   • SV: Opstartsmøde Velds Møllebæk 16/46514
    kes
   • Kvittering for modtagelse af anmodning om deltagelse i vandråd for vandopland 1.5 Randers Fjord 17/3460
    hsjen
   • Fristrupvej 51, 9500 Hobro - kortbilag.pdf 16/59845
    joo
   • Bjerringbro BMX Klub - Vedr. kursustilskudsansøgning 2016/17 17/11919
    lgr
   • Indre Ringvej / Kirkebækvej 15/23390
    tv
   • Kvittering for modtagne bemærkninger til Forslag til Kommuneplan 2017-2029 til Jørgen Buus, Hald Ege 16/28484
    ba4
   • Mail til ny formand for BMX Enggården Bjerringbro: ønske om møde 16/63545
    sk
   • Arnbjerg (delområde IIb) - præcisering af bebyggelsesprocent/udstykning til Sune Iversen 16/49665
    anp
   • krydset Vesterbrogade/Boyesgade/Sct. Mathias Gade/Jernbanegade 12/106379
    tv
   • Mail til Vingaards Officin: Svar vedr. afholdelse af statusmøde 15/22664
    sk
   • Medd. til Parasport om modtaget ansøgning om forhøjelse af ramme/medhjælpertimer 17/16045
    sk
   • Belysnings armaturer Alhedestien 14/45938
    tv
   • Viborg Badminton Klub - Vedr. bilag til kursustilskudsansøgning 17/16274
    lgr
   • Holstebrovej/Indre Ringvej/Vesterbrogede 14/36550
    tv
   • Nedrivningsmeddelelse_Langdalsvej 14, 8800 Viborg.pdf 17/15490
    lirm
   • Arnbjerg, Viborg - svar til landinspektør Sune Iversen vedr bebyggelsesprocent/udstykning for delområde IIb 16/49665
    anp
   • henvendelse vedr. tændt gadebeslysning - rundkørslen ved Toldbodgade/Sct. Jørgens Vej 14/25191
    tv
   • SV: Anmeldelse ny gyllebeholder Faldborgvej 6 17/14803
    mbp
   • Svar på Et spørgsmål om vandplan 17/3942
    peph
   • Stenager 4 - sender tinglyst skøde m.m. til køber 16/63506
    hbl
   • Åhusevej 13 7470 Karup - kortbilag.pdf 16/23507
    joo
   • Driften af gadelys i Karup-området 14/33206
    tv
   • Svar på henvendelse fra KL vedr. konsulentbistand ved rekruttering af chefer 17/16251
    bhf
   • gadelys budget - følger vi budgettet 14/25636
    tv
   • 21.03.2017 - Sendt e-mail til Stefan Rohde med orientering om at sagen er udsendt i partshøring for Hejmdalsvej 16, 8800 Viborg 16/68422
    mie
   • Spangsbjerg Toft 1 - sender tinglyst skøde m.m. til køber 16/66709
    hbl
   • Referat leverandørmøde januar 2017 12/8819
    andr
   • 21.03.0217 - PARTSHØRING - Facadetegninger - Hejmdalsvej 16, 8800 Viborg.pdf 16/68422
    mie
   • 21.03.0217 - PARTSHØRING - Plantegninger, 1.sal og kælderplan - Hejmdalsvej 16, 8800 Viborg.pdf 16/68422
    mie
   • 21.03.0217 - PARTSHØRING - Plantegning, stueplan - Hejmdalsvej 16, 8800 Viborg.pdf 16/68422
    mie
   • 21.03.0217 - PARTSHØRING - Beliggenhedsplan - Hejmdalsvej 16, 8800 Viborg.pdf 16/68422
    mie
   • 21.03.0217 - PARTSHØRING - Oversigtskort over ejendommen Hejmdalsvej 16, 8800 Viborg.pdf 16/68422
    mie
   • 21.03.0217 - Partshøring om Hejmdalsvej 16, 8800 Viborg.pdf 16/68422
    mie
   • 21.03.0217 - Partshøring om Hejmdalsvej 16, 8800 Viborg.pdf 16/68422
    mie
   • Hedelyngen 103 - sender tinglyst skøde m.m. til køber 16/65303
    hbl
   • Mangler vejesedler og tilsyn med udlagt stemnaterialer - Løgstørvej 51 17/3855
    bie
   • Kvitteringsbrev 2 om at_opføre sommerhus_Skovagervej 11, 8850 Bjerringbro.pdf 17/9638
    lirm
   • Svarmail fra Udbud og Indkøb til Ofir. Mangler stadig dato for løsning af supportsag. 16/62495
    ds2
   • VS: Trafiktal til justering af gadebelysning (Dollerup) 17/16118
    tv
   • SV: Indlæg i Dollerup Tidende 17/16118
    tv
   • Hedelyngen 117 - sender tinglyst skøde m.m. til køber 16/56056
    hbl
   • Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_ændre musiklokale til 2 klasseværelser_Trekronervej 12 8800 Viborgf 17/14730
    vbp
   • Fælledparken 19 - sender købsaftale til underskrift hos køber 17/15151
    hbl
   • Spørgsmål vedr. Afleveringsprotokol 15/1047
    kes
   • SV: Ord til Dollerup Tidende/et par spørgsmål 17/16118
    tv
   • Erhvervelse af areal ved jeres station på Kirkebækvej i Viborg 15/23390
    tv
   • Hvidevej 28A (Hvidevej 19), 8800 - Varsel af påbud om beskæring 17/16184
    akz
   • SV: Ord til Dollerup Tidende/et par spørgsmål 17/16118
    tv
   • Tak for indberetning af tilstand af passage mellem skolen og Flintevejskvarteret 17/16207
    jho
   • SV: Ord til Dollerup Tidende 17/16118
    tv
   • Miljøstyrelsen Aarhus tilsendes Revas' Årsrapport 2016 - Miljødata 15/23026
    cwh
   • SV: Vandprøvetagning Velds Møllebæk 16/46514
    kes
   • Langdalsvej 1A - kvittering til kloakmester 17/6834
    peph
   • Velds husevej 10 - kvittering for ansøgning til kloakmester 17/16188
    peph
   • Kort af Livøvej 20-22 sendt til Vibocold 12/48146
    rak
   • Mail vedr. status for drikkevandskvalitet på Hessellund Sø Camping 16/49576
    dek
   • Dispensation fra lokalplan nr. 3.1.6 – for landsbyen Bjerregrav til udvidelse af eksisterende klubhus på Naundrupvej 7, 9632 Møldrup. 17/14713
    vbp
   • SV: Ny gadebelysning i Dollerup 17/16118
    tv
   • SV: Brev Vådområde - opmåling og prøvetagning [Ref.nr.=622fda57c0924e8489079a45bf96c0f8] 16/46514
    kes
   • Tilsynsrapport Lille Hus Rengøring_Doknr107229-14_v1.pdf 17/15152
    losj
   • Tilsynsrapport H.O. Rengøring_Doknr108260-14_v1.pdf 17/15152
    losj
   • jgf@viborg.dk - SV: BEGÆRING OM AKTINDSIGT 17/15152
    losj
   • Spørgsmål til ældre Morsø brændeovn til producenten 17/10369
    bie
   • Svar til Wolle Rosgaard - vedrørende din henvendelse i borgerservice 17/13372
    alm
   • Besked til Sune Iversen - projektnr. 1610601 - Tinglyst skøde med frist - Ammunitionsvej 2, Viborg 16/22030
    tno
   • Oplysning til Leoni om kontonummer til betaling af afgift - Ammunitionsvej 2, Viborg 16/22030
    tno
   • Fremsendelse af sag til landinspektør - projektnr. 1610601 - Tinglyst skøde med frist - Ammunitionsvej 2, Viborg 16/22030
    tno
   • Tilstand af fortov ved Klostervej i Rødkærsbro 17/16182
    jho
   • Orientering til Leoni - tillægstekst anført - Ammunitionsvej 2, Viborg 16/22030
    tno
   • Besked til Leoni - Ammunitionsvej 2, Viborg 16/22030
    tno
   • Kopi af tinglyst skøde med frist til Leonie - Ammunitionsvej 2, Viborg 16/22030
    tno
   • Til Skals Efterskole om behandling af ansøgt solcelleanlæg på Kildedalsvej 25, Skals 17/8678
    bkb
   • Asmild Mark, storparceller - sender købsaftale til underskrift hos køber 17/12014
    hbl
   • Orientering om tømning af hustank - varsling - Bigum Søbad 12/15791
    iny
   • Kvittering for modtagelse af diverse indberetninger - Lee Forsamlingshus - [Sagsnr.:17/16165] 17/16166
    kj3
   • VS: tegning til målevognen 16/8585
    tv
   • Kvittering for modtagelse af diverse indberetninger - Lee Forsamlingshus - [Sagsnr.:17/16165] 17/16165
    kj3
   • Anvisning af jordflytning - Erik Glippings Vej 6, 8800 Viborg 16/58764
    ag3
   • VS: tegning til målevognen 16/55250
    tv
   • VS: tegning til målevognen 17/16118
    tv
   • SV: Dollerup-besøg den 15. feb 17/16118
    tv
   • Mail vedr byggepladsvej ifm kommende byggeri på St Sct Hans Gade 4 8800 Viborg 15/65600
    mehm
   • Tilbagemelding til Rosenstræde efter sagen er afsluttet - vedr klage over terrænregulering 17/13610
    mehm
   • SV: Gadebelysning i Dollerup 17/16118
    tv
   • Adgangsbemyndigelse Velds Møllebæk 16/46514
    kes
   • Tange Sø Golfklub - Opgørelse lokaletilskud 2016 15/71345
    lgr
   • Spørgsmål til Skorstensfejermesteren - Sparkær Mosevej 10esag - igen 17/10369
    bie
   • Nedsivningstilladelse - udkast til udtalelse 17/14548
    tms
   • Dispensation fra naturbeskyttelsesloven til udskiftning af gelænder på Borgvold 17/15838
    anbs
   • Lodsejerbrev 3 - 21 marts 2017.pdf 16/46514
    kes
   • Svar på forespørgsel omkring frasortering af plastaffald i dagrenovation 13/34725
    mlk
   • Til orientering : Brev til Holstebro Hagebro 272 - Om af der ikke må afbrændes affaldstræ 17/16081
    bie
   • St. Sct. Peder Stræde 9, 1. th. - ansøge om byggetilladelse 16/65927
    btr
   • Fortsat naboorientering af Skals Efterskole om ansøgt solcelleanlæg på Kildedalsvej 25, Skals 17/8678
    bkb
   • Benyttelse af pladsen i Rindsholm, som Energi Viborg ejer 17/3765
    8ks
   • Pladsen i Rindsholm 17/3765
    8ks
   • SV: Tilladelse til udlejning af fartøjer på Gudenåen 17/3765
    8ks
   • Svar til grundejer - Gl. Vibækvej 19 - spildevand 16/52342
    peph
   • Kvittering til Anders Møller Steffensen m.fl. - Klage over forvaltningen/Trafik og Veje 17/16075
    kemn
   • Løgstørvej 32 svar vedr. nedsivning 17/12166
    peph
   • VS: Brugskontrakt for kanoophalerplads i Bjerringbro 16/64925
    8ks
   • Hedelyngen 99 - forlænger notering af købsinteresse 16/52135
    hbl
   • SV: Fristruphøjvej 176, Skaldehøjvej 127 - overtagelsesdag ændret til 1.maj 17/3486
    hbl
   • Natur- og Parkplan: Revideret tidsplan - Skype-møde 12/10533
    jrs
   • Mail til Aarhus2017 vedr. Viborg Kommunes tilskud til Fonden Aarhus2017 13/28878
    hh
   • Opfølgning på henvendelse om ændringer til projekt - flugtveje fra kantine ifm. om-og tilbygning af velfærdsområde, Tindbækvej 16, 8830 Tjele 16/66667
    vbp
   • Koordinering af Sdr. alle infomøde på rådhuset 16/60841
    kats_slettet_1
   • Affald fra Nørregade 20, Stoholm - forbrændingsegnet affald 16/64549
    bie
   • Tillæg til byggetilladelse af 19. oktober 2016 - vedr. nyt enfamiliehus med integreret garage_Spangsbjerg Høje 1_2017-03-21 16/36325
    mehm
   • Om af affaldstræ ikke må bortskaffes til private til afbrænding - Nørregade 20, Stoholm 16/64549
    bie
   • Birgit Balle, Byggeri & Miljø, tegninger over det nye vartegn, "vandtanken", til brug ved ansøgning om landzonetilladelse 16/2363
    bc6
   • Indkaldelse til projektgennemgangsmøde den 17. marts 2017.pdf 16/2363
    bc6
   • Status om ensretning af LI. Sct. Hans Gade i Viborg by 16/33006
    jho
   • Projektgruppen m.fl., indkaldelse til projektgennemgangsmøde den 17. marts 2017.pdf 16/2391
    bc6
   • Projketgruppen m.fl., noter fra projektgennemgangsmøde d. 17. feb. 2017 16/2391
    bc6
   • Til Iniz Tvillinggaard og Peter Jakobsen: Papir til omdeling om fotoprojekt i Viborg 16/60827
    jh7
   • Spg om træer til EVV: Svar vedr. bilag IV-arter mv.: VVM-screening (intern høring) - regnvandsbassin "dråberne" i Helledalen 17/11338
    peph
   • _Ibrugtagningstilladelse uden syn til at_indrette lejlighed i kælder_Sparregade 8 8800 Viborg_2017-03-21.pdf 17/14384
    jno
 • 20.03.2017
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Ingen ændring på Rute 761 , 2017-2018 16/36400
    majoh
   • Ang. information vedr. fiskeri søerne i Viborg kommune, m.m. 17/16048
    8ks
   • Åben dagsorden til møde i bestyrelsen for Midttrafik den 24. marts 2017 16/36387
    majoh
   • Ansøgning om landzonetilladelse til gennemførelse af del af områdefornyelse Møldrup - park- og torveanlæg ved Himmerlandsstien 17/16046
    bkb
   • Henvendelse om forslag til røgtæt dør -Hedeselskabet Byggesagsnr 2015-0156, Klostermarken 12, Viborg 15/11016
    vbp
   • Ansøgning om oppumpning og udledning af 10.000 m3 grundvand. 15/22948
    dek
   • Jens Arendt, Arkplan, noter fra projektgennemgangsmøde d. 17. marts 2017 16/2363
    bc6
   • Høringssvar ang. gydebanke ved Egebjerg: Ingen bemærkninger fra landbrugs- og fiskeristyrelsen 16/37946
    flr
   • Aconto nr. 7 + aftalesedler, Kirkebækvej 15/23390
    tv
   • afleveering Kirkebækvej/indre Ringvej 15/23390
    tv
   • Aflevering Kirkebækvej/Indre Ringvej 15/23390
    tv
   • Afleveringsforretning, Kirkebækvej/Indre Ringvej 15/23390
    tv
   • Kirkebækvej/indre Ringvej 15/23390
    tv
   • Dimension, tavler Kirkebækvej 15/23390
    tv
   • Byggemøde rykkes, Kirkebækvej/Indre Ringvej 15/23390
    tv
   • Opmåling af betonpladen, Kirkebækvej/Indre Ringvej 15/23390
    tv
   • Skiltning, Kirkebækvej/Indre Ringvej 15/23390
    tv
   • Kirkebækvej / Indre Ringvej 15/23390
    tv
   • Skiltning, Kirkebækvej/Indre Ringvej 15/23390
    tv
   • Skiltning, Kirkebækvej/Indre Ringvej 15/23390
    tv
   • Ang. slidlag, Kirkebækvej/Indre Ringvej 15/23390
    tv
   • Ang. slidlag, Kirkebækvej/Indre Ringvej 15/23390
    tv
   • Skiltning, Kirkebækvej/indre Ringvej 15/23390
    tv
   • Ringvejen / Kirkebækvej 15/23390
    tv
   • Aconto nr. 4, Kirkebækvej/Indre Ringvej 15/23390
    tv
   • Bemærkninger omkring tidsforlængelse, Kirkebækvej/Indre Ringvej 15/23390
    tv
   • Areal ved Q8 15/23390
    tv
   • Tilgængelighed, Kirkebækvej/Indre Ringvej 15/23390
    tv
   • Tidsplan, Kirkebækvej/Indre Ringvej 15/23390
    tv
   • Statistik på udbud T&M 15/23390
    tv
   • Statistik på udbud T&M 15/23390
    tv
   • Oplysninger om hvad flisanlægget skal brugs til 14/76694
    edg
   • Kopi af tilbud på et 950 kW flisfyr 14/76694
    edg
   • Debitoroplysninger, Kirkebækvej 15/23390
    tv
   • Etablering af pillefyr i forbindelse med Grønhøj Biogasanlæg 14/76694
    edg
   • Parkeringsplads, Kirkebækvej 15/23390
    tv
   • krydset Indre Ringvej/Kirkebækvej 15/23390
    tv
   • Kommunalt spildevandsslam til: Hesselbjergvej 6, Viborg 13/15793
    xkk
   • Skel ved Q8, Indre Ringvej 15/23390
    tv
   • Status, Indre Ringvej/Kirkebækvej 15/23390
    tv
   • Opfølgning på møde om digital handleplan den 16. marts 2017 16/52700
    pj
   • Indre Ringvej / Kirkebækvej 15/23390
    tv
   • Status, Indre Ringvej/Kirkebækvej 15/23390
    tv
   • Kirkebækvej/Indre Ringvej 15/23390
    tv
   • Krydset Kirkebækvej/Indre Ringvej 15/23390
    tv
   • Sender: Kirkebaekvej.zip 15/23390
    tv
   • Thestrupvej 19 er tidligere blevet forsynet med vand fra kildevæld på naboejendom 17/14429
    joo
   • Justeret arealerhvervelsesplan, Kirkebækvej/Indre Ringvej 15/23390
    tv
   • Nye skærmplot, Indre Ringvej/Kirkebækvej 15/23390
    tv
   • KD@vibing.dk - Kryds Indre Ringvej/Kirkebækvej 15/23390
    tv
   • Kryds Indre Ringvej/Kirkebækvej 15/23390
    tv
   • Indre Ringvej / Kirkebækvej 15/23390
    tv
   • Kommunalt spildevandsslam til: Vorningvej 68, Tjele 17/11959
    xkk
   • Ruter til Viborg Halvmarathon 17/16022
    av4
   • Udførelse af pejleboringer ved Bruunshåb 17/10186
    vdb
   • Henvendelse på ny fra Heine Hylleberg - svar vedrørende køb af jordstykke Søndergade 36, Rødkærsbro 17/10976
    kemn
   • Mønsted Kalkgruber - Ansøgning om nedsivningstilladelse, svar på supplerende spørgsmål 17/14548
    tms
   • Lokaldysten 2017 - datoer 17/16013
    av4
   • Bemærkninger fra Bjerregrav borgerforening.pdf 16/28484
    ba4
   • Meddelelse om påbegyndelse af byggesag - opsætte skillevægge til mødelokaler, P.E. Eriksens Vej 1, 8850 Bjerringbro.pdf 17/12100
    vbp
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Nr. Tulstrup 4, 8850 Bjerringbro 17/16010
    joo
   • Mail fra Bs. med totaløkonomisk vurdering 16/51879
    evg
   • vingevej 10- henvendelse fra ejer 14/77402
    tms
   • Bemærkninger til udkast til afledningstilladelse til overfladevand fra Hjulmagervej 4, 8800 Viborg 16/67634
    edg
   • Resultat af boringskontrol på Bjerringbro Vandværk Syd. DGU 67.0222 - marts 2017 12/27926
    dek
   • Resultat af begrænset drikkevanddskontrol på Elsborg By Vandværks ledningsnet - marts 2017 12/138683
    joo
   • Resultat af udvidet drikkevandskonrol på Bjerringbro Vandværk Syd Vandværket - marts 2017 12/27926
    dek
   • Syrenvænget 3 - ansøgning om nedsivning 15/55740
    peph
   • Supplerende undesøgelser - Ll. Sct. Hans Gade 28 - Viborg By - nedrivningstilladelse 17/10615
    bie
   • Sv: Kølvrå, øst for Uhrevej og syd for Ringvej, udstykningsplan 17/2094
    janb
   • VVM-anmeldelse af bionaturgasledning, Grønhøj Biogas 17/15972
    edg
   • Spørgsmål fra Leoni - kontonummer til betaling af afgift - Ammunitionsvej 2, Viborg 16/22030
    tno
   • Svar fra Leoni - adkomsthaver - Ammunitionsvej 2, Viborg 16/22030
    tno
   • Forespørgsel fra Leoni - er skøde tinglyst - Ammunitionsvej 2, 8800 Viborg - Viborg Kommune sælger til Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg 16/22030
    tno
   • Cyklist til Skive 17/2835
    tv
   • Besigtigelse ifm. røgklagesag 17/10369
    bie
   • SV: Trafiksikkerhed ved Nordre Skole 17/15891
    tv
   • Materiale om vejregelarbejdet - resultat af spørgeskemaundersøgelse 17/3727
    tv
   • Aftale med Energi Viborg omkring opstilling af el på pladsen 17/754
    men
   • Grønhøj Biogas, Ændret tracé for biogasledning 17/15972
    edg
   • SV: Nørresøbadet - endelige skitse? 17/885
    jrs
   • Fra Jesper Fleng: 5 tekstfiler til film om Banebyen 13/82649
    heg
   • Vejdirektoratets bemærkninger til fordebat om ny planlægning for udvidelse af erhvervsområde til Karup Kartoffelmelsfabrik 16/35246
    mlaa
   • Fra BSJ: Godkendelse af de 5 film om Viborg Baneby 13/82649
    heg
   • Borgermøde karup 16/35246
    mlaa
   • Vedr.: UDKAST til Tilladelse til regulering af rørlagt vandløb mellem Mosevej og Gl. Århusvej i Viborg 17/6491
    abmi
   • 15.03.2017 - Modtaget supplerende materiale til behandlingen af sagen på Hejmdalsvej 16, 8800 Viborg 16/68422
    mie
   • Færdigmelding, byggesag Sparregade 8 17/14384
    jno
   • Planlægning af Fotodag 17/1777
    av4
   • Spørgsmål til muilghed for zonetilladelse til at udskifte bolig på Vingevej 53, Tjele 17/15948
    bkb
   • VS: Planlægning af Fotodag 17/1777
    av4
   • Fotodage 2017 17/1777
    av4
   • Færdigmelding af byggesag - indrette kontor i eksisterende depotrum, Gravene 25, 8800 Viborg.pdf 17/3298
    vbp
   • 05 Facader.pdf 17/10252
    mie
   • 01 Beliggenhedsplan.pdf 17/10252
    mie
   • 02 Grundplan.pdf 17/10252
    mie
   • 15.03.2017 - Modtaget revideret tegningsmateriale til opførelsen af et enfamiliehus på Søbakken 144, 8800 Viborg.msg 17/10252
    mie
   • Opfølgning på ansøgning om omlægning af vej ved Vinkelvej 88 16/62691
    jho
   • Forespørgsel om udstykning af ejendommen Tindbækvej 97, 8830 Tjele fra just sold 17/15933
    mp2
   • Fårup By Vandværk har sendt regnskabet for 2016 + Takstblad for 2017 til godkendelse i Kommunen 17/15931
    joo
   • Budget udkast Stoholm stivejvisning fra Jens Erik Larsen 15/29599
    tv
   • Spørgsmål - Tilladelse til opsætning af velkomststavler på indfaldsvejene til Tapdrup 16/56348
    jho
   • Parkeringsforhold ved biblioteket 17/15922
    jho
   • GP Viborg 2017 - advisering af byer og landsbyer 17/3160
    av4
   • Fwd: Regnskab 2016 + Takstblad 2017 - Takstblad 2017.jpg 17/15921
    joo
   • Møldrup Vandværk sender Regnskab 2016 + Takstblad 2017 til godkendele i Viborg Kommune 17/15921
    joo
   • RE: Små rettelser / spørgsmål til oplande 16/57888
    8ks
   • RE: Referat af møde 8. marts 2017 16/57888
    8ks
   • Viborg Idrætsråd - Ansøgning til FOU's udviklingspulje vedr. projekt "GH school" 17/15909
    lgr
   • Møldrup Hallen fremsender dokumentation 12/53150
    obp
   • Bemærkninger til svar om vedligeholdelse af fortov ved Anemonevej 12 i Stoholm 16/68844
    jho
   • Tillæg til anmodning om aktindsigt 17/15903
    5mn
   • Referat af møde 8. marts 2017 16/57888
    8ks
   • Billede af fortov ved Ågade 12 i Stoholm 16/68844
    jho
   • Anmodning om aktindsigt 17/15903
    5mn
   • Ny formand- Skringstrup Kultur & Forsamlingshus 17/15905
    kj3
   • Trafiksikkerhed ved Nordre Skole - der er også problemer inde på boliogselskabets stier og veje 17/15891
    tv
   • Svar fra skortensfejermesteren - Lindum Søvej 16 16/21043
    bie
   • Evt. hastighedsdæmpning og trafiksanering på H. C. Andersens Vej 17/15891
    tv
   • Sikker Skolevej" ved Nordre Skole notat fra møde 12. januar 2017 17/15891
    tv
   • Brev retur : kontrol af drikkevandskvaliteten på Fårebrovej 8, Møldrup 17/15894
    joo
   • Gemidan sender rapport nr. 276497 fra Analytech Miljølaboratorium - analyse af kompostjord 17/15893
    lp8
   • Dagsorden til næste netværksmøde d. 3 april i Viborg kl. 12- 14.30 - Dagsorden til møde i ledernetværket 03.04.2017.docx 12/9909
    andr
   • Dagsorden til næste netværksmøde d. 3 april i Viborg kl. 12- 14.30 - Mødearrangør - rækkefølge.docx 12/9909
    andr
   • Dagsorden til næste netværksmøde d. 3 april i Viborg kl. 12- 14.30 - SagForslag til revideret forretningsorden for netværket DOCX.docx 12/9909
    andr
   • Dagsorden til næste netværksmøde d. 3 april i Viborg kl. 12- 14.30 - Referat fra møde i ledernetværket 26.9.16.docx 12/9909
    andr
   • Dagsorden til næste netværksmøde d. 3 april i Viborg kl. 12- 14.30 - Deltagerliste ledernetværk september 2016.docx 12/9909
    andr
   • Dagsorden til næste netværksmøde d. 3 april i Viborg kl. 12- 14.30 12/9909
    andr
   • Stenager 4 - tinglyst skøde 16/63506
    hbl
   • Spangsbjerg Toft 1 - tinglyst skøde 16/66709
    hbl
   • Møllehøjskolen - Referater 14/68741
    bl1
   • Absalonsvej 1, Viborg - ønsker flere husnumre 17/15874
    btr
   • Hedelyngen 103 - tinglyst skøde 16/65303
    hbl
   • Radartårn beskrivelse, Herningvej 30, 7470 17/10416
    bhv
   • Hedelyngen 117 - tinglyst skøde 16/56056
    hbl
   • Forespørgsel om udstykning af ejendommen Hyldevej 7, 8800 Viborg fra nybolig 17/15862
    mp2
   • Uhrevej 78, 7470 Karup J. Ansøgning om etablering af jordvarmeanlæg på ejendommen. 17/15836
    am1
   • Supplerende til byggesag, Herningvej 30 17/10416
    bhv
   • SV: Gadebelysning/bevoksning Lærkebakken, Løgstrup 17/15864
    av4
   • Telefonnotat fra samtale med ejer af Kvorning Møllevej 1 17/15524
    edg
   • Høringssvar fra Tjelecentret ifm. ny model for skolebetaling 13/70443
    akr
   • VS: Hald Tower Talks 17/15858
    sl
   • VS: indstilling til vandråd Randers Fjord 17/3460
    hsjen
   • Hvamvej 109, 9620 Aalestrup, sp. vedr. § 10 amsøgning§10 ansøgning 17/15304
    jg1
   • Hvamvej 109, 9620 Aalestrup indsendt § 10 ansøgningsskema 17/15304
    jg1
   • Ansøgning om tilladelse til orienteringsløb i Bjerringbro Vest den 11. juni 2017 på kommunale arealer 17/269
    ip3
   • Hvamvej 109, 9620 Aalestrup, vedr dyreholdets størrelse 17/15304
    jg1
   • RE: Rævind Bæk, vandløbslovsgodkedelse 14/71476
    kes
   • Supplerende til byggesag, Lundborgvej 19 16/52326
    bhv
   • Asmild Toft. Viborg, bofællesskab, mangelliste efter 1 års gennemgang 13/96095
    jr4
   • Løgstrup Skole - Varmestyring 14/68585
    bl1
   • Vedr. CTS- Løgstrup 14/68585
    bl1
   • CTS - Løgstrup Skole 14/68585
    bl1
   • Revideret disp. ansøgning iht. åbeskyttelsesloven 15/22948
    dek
   • Rettet jordhåndteringsplan - Skive Kaserne kloakprojekt 17/6855
    pba
   • SV: Møllehøj skolen ventilation i jord 14/68741
    bl1
   • Møllehøjskolen ventilation i jord 14/68741
    bl1
   • Møllehøjskolen - Indtag / afkast for pyramidebygning 14/68741
    bl1
   • SV: Møllehøjskolen - revideret situationsplan 14/68741
    bl1
   • Møllehøjskolen - revideret situationsplan 14/68741
    bl1
   • RE: Spørgsmål til udbudsmateriale for Jordbro Å ved Daugbjerg 17/13996
    kes
   • Mail fra Møller & Grønborg med beplantningsforslag for Sct. Mathias Port 14/45333
    heg
   • Miljøstyrelsen anmoder Viborg Kommune om oplysning vedr. autoophugningsvirksomhed på Heimdalsvej 10, 8850 Bjerringbro 16/237
    ib3
   • Stenager 5 - køber meddeler at hustru skal på købsaftalen 17/381
    hbl
   • Vedr. udvidelse af kartofelmelsfabrik i Karup J 16/35246
    mlaa
   • Supplerende oplysninger om sø 17/10661
    vdb
   • Supplerende klage - Sparkær Mosevej 10 17/10369
    bie
   • Supplerende klag - Sparkær Mosevej 10 17/10369
    bie
   • Supplerende klage - Sparkær Mosevej 10 17/10369
    bie
   • Supplerende røgklage - Sparkær Mosevej 10 17/10369
    bie
   • Advokat Homann informerer om tvangsauktion af ejendom 17/15823
    em6
   • Forespørgsel om brug af Asmildklostervej 2 13/18170
    aw
   • Klager oplyser at hun ikke kan deltage i mødet den 20. marts 2017 14/56951
    nig
   • Vandråd 2017. 17/3460
    hsjen
   • SV: Afgørelse om ikke VVM-pligt for naturgenopretningsprojekt af Rævind Bæk 15/6092
    l4l
   • Mail fra Fitness.dk: Fremmødelister for uge 9 + 10 + 11 2017 12/29178
    gh
   • Din ændring er godkendt - Petershåb 16/16640
    hsjen
   • 2017-03-02 11.38.49.jpg 16/13533
    mie
   • 2017-03-02 11.39.05.jpg 16/13533
    mie
   • 17.03.2017 - Modtaget e-mail fra Søren Nabe med oplysninger til behandlingen af udhuset på Skovbakkevej, 8800 Viborg 16/13533
    mie
   • Anmeldelse af byggeaffald - Uhrevej 74 og Uhrevej 76, Karup 17/2721
    bie
   • Om at der foretaget nye støjmåling fra BP STØJMÅLING 12/6242
    bie
   • Tak for svar om vejvisning til Frederiks Friplejehjem 17/15730
    jho
   • Kvittering fra ansøger vedr. offentliggørelse af restaurering af gydebanke ved Hagebro 16/37946
    flr
   • belligenhed hus.htm 17/15776
    bkb
   • ligge sted nyt hus.pub 17/15776
    bkb
   • 19.03.2017 - Modtaget e-mail fra Anne om opførelsen af enfamiliehus på Kvolsvej 5, 8831 Løgstrup.msg 17/15776
    bkb
   • 18.03.2017 - Modtaget e-mail fra Loui Pedersen med forespørgsel på opførelsen af enfamiliehus på Kvolsvej 5, 8831 Løgstrup.msg 17/15776
    bkb
   • FDF Overlund - Bilag til regnskab 2016 15/71507
    lgr
   • Niels Hammer, Trafik & Veje, vurdere at der ikke er problemer med vejafvanding på Kærvej, Stoholm 15/69703
    bc6
   • Udkast til evaluering af tilbud 14/37548
    bl1
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Landzonetilladelse til park- og torveanlæg ved Himmerlandsstien i Møldrup.docx 17/16046
    bkb
   • Forespørgsel på oversigtskort over byggegrunde i Arnbjerg, Viborg 16/49665
    anp
   • SV: Lidt mere Kvalitetssikring KARAKTERISTISKE VANDLØBSDATA.docx 16/57888
    8ks
   • Skærmdump fra miljøportalen 17/16049
    8ks
   • Information til opstart af lodsejerlaug 17/16049
    8ks
   • Byggetilladelse til at_indrette toiletter i stueetage - Viborg Privat Realskole_Trekronervej 12 8800 Viborg.pdf 17/11696
    vbp
   • Lodsejerbrev om hegning marts 2017.pdf 13/10265
    kes
   • Henv. fra handicapidrætten om puljen til medhjælpertimer 17/16045
    sk
   • Liste til Thomas Laursen om forhold der mangler at blive belyst i forbindelse med ansøgning om genanvendelsesvirksomhed på Lundgårdsvej 10, Stoholm 17/6249
    bkb
   • Skravad Møllevej 12, 9632 Møldrup - kortbilag.pdf 16/23492
    joo
   • Dollerupvej (Lysgårdvej 35, 7470) - Varsel af påbud om beskæring 17/16028
    akz
   • Aconto nr. 7 + aftalesedler, Kirkebækvej 15/23390
    tv
   • Statistik på udbud T&M