Åbne postlister

For at fremme dialog og åbenhed i forhold til borgere, virksomheder, myndigheder og pressen, bliver der dagligt dannet en åben postliste over ind- og udgående post i Viborg Kommune.

Det kan du finde på postlisterne
En række oplysninger om breve og e-mails sendt til og fra Viborg Kommune:

 • hvad sagen drejer sig om
 • hvem der er afsender/modtager
 • initialer på den sagsansvarlige

Navn og kontaktoplysninger på den sagsansvarlige kan findes ved at indtaste initialerne i søgefeltet under Find medarbejder.

Som udgangspunkt skal alle dokumenter vises på den åbne postliste. Dog skal persondataloven overholdes, hvilket betyder at dokumenter med personfølsomme oplysninger og krav om fortrolighed ikke medtages på postlisten.

 • 21.09.2017
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • AFGØRELSE i sag om anmodning om genoptagelse af Planklagenævnets afgørelse i NMK-41-00458 om Viborg Kommunes afgørelse om ikke miljøvurderingspligt af forslag til lokalplan nr. 468 - Afgørelse.pdf 16/9792
    janb
   • Følgeskrivelse. AFGØRELSE i sag om anmodning om genoptagelse af Planklagenævnets afgørelse i NMK-41-00458 om Viborg Kommunes afgørelse om ikke miljøvurderingspligt af forslag til lokalplan nr. 468 16/9792
    janb
   • Mateirale fra landinspektør - J.nr.: 3336 MHP/if - vejareal ved Arnbjerg 17/22542
    kemn
   • Besked fra landinspektør - Arnbjerg 17/22542
    kemn
   • Forespørgsel om mulighed for at bygge på Trandumvej 8, Trevad By, Vridsted 17/47524
    bkb
   • Godkendelse af indfangningssag 1027509 12/143846
    clp
   • Fra Torunn Berg SV: Innlegg på konferanse i Oslo - program og praktisk 12/35831
    jh7
   • VS: Indgåelse af sikringsordning mod rotter 17/8034
    clp
   • VS: Indgåelse af sikringsordning mod rotter 17/8034
    clp
   • Arnbjerg Fælled 19 - tinglyst skøde med frist 17/18191
    hbl
   • Byggeansøgning, Sct. Laurentii Vej 22A, 8800 Viborg 17/47522
    jha
   • Byggeansøgning, Brogade 49A, 8850 Bjerringbro 17/45176
    vbp
   • Byggeansøgning, Guldblommevej 2, 8800 Viborg 17/47511
    jno
   • VS: Anmodning om aktindsigt fra Ugebrevet A4 17/47509
    bb8
   • Soldaterforeningers kontaktudvalg spørger vedr. brug af Conventus 17/47507
    sk
   • Færdigmelding, byggesg, Gl. Århusvej 186B+C 16/25460
    mie
   • Kystdirektoratet spørger om autocamperplads i Hjarbæk og forhold til campingreglementet 15/61081
    bie
   • Dispensation til DanRoots, Tange Søvej 42 vedhæftet 17/47504
    xkk
   • VS: Ansøgning videresendt til anden sagsbehandler, som oplyst pr, telefon. mvh Inger - Tange Søvej 42 17/47504
    xkk
   • Byggeansøgning, Mønsted Skovvej 1, 8800 Viborg 17/47500
    lirm
   • Svar fra Energinet.dk 17/46323
    vdb
   • Registreringsmeddelelse U2017-51251. Referencenr. 16-721-004 16/61753
    mp2
   • Supplerende oplysninger til anmeldelsen af byggeaffald - Stensigvej 9 17/47394
    bie
   • Anvendelsesbestemmelser for Madsens Hotel 17/40870
    mble
   • Mail med information om regulering af honorar til fast tilknyttede læger + kontaktperson efterlyses 17/7605
    chl
   • SV: SV: Aktindsigt i forbindelse med episode af 18. juni 2017 - Signaturbevis.txt 17/45404
    j9k
   • SV: SV: Aktindsigt i forbindelse med episode af 18. juni 2017 - Hermed alle dagbogsnotater på Sara Mohammad Alhamasneh.docx 17/45404
    j9k
   • SV: SV: Aktindsigt i forbindelse med episode af 18. juni 2017 17/45404
    j9k
   • Forespørgsel fra konsulent vedr. ansøgningsmateriale - Møllevej 7, 7800 Skive 17/36826
    clp
   • Spor af rotter, 8831 Løgstrup, "Vordegård" 17/8029
    clp
   • VS: Til Søgårds Auto - Miljøstyrelsen orienterer om midlertidig registrering 12/109141
    ag3
   • Forvaltningen afventer supplerende oplysninger 17/46525
    bie
   • 20.09.2017 - Modtaget e-mail fra Diana Møller med tegningsmateriale til behandlingen af byggesagen på Tjørnevej 8, 8800 Viborg.msg 17/47422
    mie
   • Anmodning fra Thomas Hansen om aktindsigt i påligning af dækningsafgift på arealer og bygninger som anvendesa f Viborg Golfklub og opsigelse af Viborg Golfklubs lejekontrakt 17/47436
    coe
   • Brev fra Ankestyrelsen (Det kommunale Tilsyn) vedr. Jafi - tager byrådets beslutning til efterretning 14/52241
    jri
   • Brev fra Ankestyrelsen vedr. JAFI, Lundborgvej 2A, 8800 Viborg 16/58057
    anbs
   • Rapport om byggeaffald - Kloster Alle 15, Viborg 17/46525
    bie
   • Tilbagemelding fra Miljøstyrelsen - Karup kartoffelmel fabrik, Åhusevej 3, 7470 Karup J. 17/46406
    bie
   • Borger klager til borgmesteren over problemer med sæler som jager i Skive-karup å 17/47398
    lss
   • Mail fra Viborg Atlet Klub vedr. vandsparer 16/19230
    mgo
   • Ny sikringsordning: Brogade 30-34, 8850 Bjerringbro 17/8034
    clp
   • Ophør af sikringsordning: Brogade 30-34, 8850 Bjerringbro 17/8034
    clp
   • Ny sikringsordning: Gammel Aalborgvej 21-23, 8800 Viborg 17/8034
    clp
   • Ophør af sikringsordning: Gl. Aalborgvej 21 - 23, 8800 Viborg 17/8034
    clp
   • Spor af rotter, 9500 Hobro, Hærupvej 5 17/8029
    clp
   • Stensigvej 9, 8831 Løgstrup 17/47394
    bie
   • Røddingvej 24, 8830 Tjele. Olietanke, anmeldelse, indsendelse nr. 1 - 03-08-2017. 17/47386
    am1
   • Redegørelse for miljøsanering -Kolshøjen 10, Viborg 17/43046
    bie
   • Brev fra Ankestyrelsen vedr. placering af jagt- og fiskeriforretning 17/47136
    msb
   • partnerskabsaftale 17/47385
    lry
   • Byggeansøgning, Palstrupvej 2, 8840 Rødkærsbro 17/47380
    jha
   • 10-års beholderkontrol (nr. 1), Viborg genvej 7 17/759
    jg1
   • Pilevej 18, 8850 Bjerringbro Olietanke, anmeldelse, indsendelse nr. 1 - 14-07-2017. 17/47378
    am1
   • Byggeansøgning, Hjortehøjen 3, 8800 Viborg 17/47376
    lirm
   • vdb@viborg.dk - Maskinhus på Tukærvej 31 17/33327
    jha
   • Klage fra borger over manglende klipning af hæk og buske ved p-pladsen ved Sølystvej i Sparkær 17/47356
    lss
   • Anmeldeskemaer for byggeaffald - Kolshøjen 10, Viborg 17/43046
    bie
   • Rev Ansoegning 21.09.17.pdf 17/45992
    lirm
   • Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæster kommunens afslag til konstruktion inden for søbeskyttelseslinjen på Nørremøllevej 106, Viborg 14/65543
    bkb
   • Om at anlægget ikke er sløjfet 17/45540
    bie
   • Dokumentation for offentliggørelse på viborg.dk 17/45994
    vdb
   • Forespørgsel om udstykning af ejendommen Lee Byvej 58, 8850 Bjerringbro fra Nybolig 17/47353
    mp2
   • Analyserapport for spildevand fra bioanlæg hos Monier 17/28547
    edg
   • Analyserapport fra bassin hos Monier 17/28547
    edg
   • Bemærkninger fra politi 17/22544
    aus
   • Kommentar fra Visit Viborg ang. kort og cykelpulje 17/39242
    lje
   • Orientering om udmeldelse af Udsatterådet 15/22308
    js9
   • Mail til borgmesteren vedr. hvilken udlægning der gælder i sag om høringssvar i kommuneplanen 2017-2029 17/39137
    kemn
   • Spor af rotter, 9632 Møldrup, Nørdamvej 14 17/8029
    clp
   • Spor af rotter, 8832 Skals, Herredsvejen 14 17/8029
    clp
   • Spor af rotter, 8800 Viborg, Gammel Aalborgvej 21-23 17/8029
    clp
   • OK fra køber - prøvetinglysning - Køb af Gl. Tjelevej 1, Ørum af Viborg Kommune 16/45671
    tno
   • Forskellen mellem biogasanlæg Nørreris og Hærup 17/47325
    pjj
   • Underretning om offentliggørelse af tilladelse til krydsning af vandløb, Viborg Kommune 17/47242
    mik
   • Afledning af vand, Gl. Århusvej 20-22, Viborg 17/44724
    bie
   • OPholdstid i biogasanlæg 17/47325
    pjj
   • Miljøansøgning biogasanlæg, Skovvej 2, 8832 Skals 17/47325
    pjj
   • Kvittering for svar 17/47271
    bie
   • VVM screening biogasanlæg Herredsvejen 180, 9500 Hobro 17/47325
    pjj
   • 20.09.2017 - Modtaget e-mail fra Henrik Dalsgaard, bygherre med tegningerne modtaget på mødet om Nørresøhøjen 7, 8800 Viborg.msg 17/42484
    mie
   • Dokumentation for offentliggørelse på viborg.dk 17/32276
    clp
   • Spildevandsstik i Søndervang - Mail fra EVV-S 17/44724
    bie
   • Hegnssyn 17/47317
    fkc
   • Kontaktperson ifm. miljøtilsyn - vaskehaller 17/46507
    bie
   • Hindbærkrattet 89 - køber returnerer underskrevet købsaftale 17/42261
    hbl
   • Kopi af FIE-skabelon køkken - kasseopgørelser uge 36.xlsm 17/3627
    la5
   • Anmodning om aktindsigt fra Radio 24-7 17/47220
    bb8
   • Bekræftelse VSM 10287, 29 prøver 15/57756
    mik
   • VS: Indberetning til ADS-portalen 12/109141
    ag3
   • vdb@viborg.dk - Tukærvej 31 17/33327
    jha
   • Bemærkninger til udkast til miljøgodkendelse af mellemlagringsplads 13/90611
    edg
   • Spor af rotter, 8800 Viborg, Livøvej 3 17/8029
    clp
   • Til/fra TOrunn Berg: Tilgængelighed - Innlegg på konferanse i Oslo 12/35831
    jh7
   • VS: Dispensationsansøgning for separatkloarkering 17/13897
    peph
   • KL - dagsorden til mødet i den Sundhedsstrategiske Gruppe 28. september 2017 16/63180
    kemn
   • Miljøundersøgelse af eks. ejendomme 17/47271
    bie
   • Tilladelse til boring på Solsikkevej Viborg 17/47259
    llla
   • Re: SV: vedr. tilladelse til at låne kommunens jord. 17/47264
    av4
   • Arealoverførsel mellem matr.nr. 75a og 74b Viborg Bygrunde fra LE34 17/47261
    mp2
   • KL sender materiale fra K98 mødet d. 19. september 2017 14/58651
    kemn
   • Byggeansøgning, Taarupgaard Alle 1, 8831 Løgstrup 17/47252
    mehm
   • VS: dispensation vedr. afløb fra kælderskakt - image001.jpg 15/23716
    peph
   • Bekræftelse på ændret reservation på Phønix Hotel den 23./24. oktober 2017 17/12571
    bhf
   • Spor af rotter, 9632 Møldrup, Jernbanegade 14 17/8029
    clp
   • Peter Salling sender 10-udgave - endelig miljørapport - inkl. bilag vedr. Iglsø Biogas 17/14642
    adno
   • Hovedgaden 18 - Forhåndsgodkendelse af afvanding 15/23726
    peph
   • SV: Vedr. vandledning fra Aalborgvej i Viborg, langs Nordre Ringvej og til Hobro Landevej. 17/47242
    mik
   • Dispensation til nedgravning af vandledning fra Viborg til Foulum 17/47242
    mik
   • Dispensation til etablering af ny vandledning fra Aalborgvej til Hobro Landevej 17/47242
    mik
   • Gl. Viborgvej - Separering 15/23771
    peph
   • Vask af biler på Gørtlervej 3 16/61490
    edg
   • SV: [Sagsnr.:17/30841] - [Dok.nr.:349736/17] Rally Denmark 2017 - 4.-5. nov.2017 17/30841
    av4
   • Hovedgaden 45/ Toftevej 1 15/23903
    peph
   • Hovedgaden 45/ Toftevej 1 15/23905
    peph
   • Hovedgaden 45/ Toftevej 1 15/23672
    peph
   • Forskellen mellem biogasanlæg Nørreris og Hærup 17/47232
    pjj
   • OPholdstid i biogasanlæg 17/47232
    pjj
   • VVM-anmeldelse biogasanlæg Skovvej 2, 8832 Skals 17/47232
    pjj
   • Ansøgning om miljøgodkendelse Skovvej 2, 8832 Skals 17/47232
    pjj
   • Vesterbrogade 32A-B - Færdigmelding.pdf 15/19921
    peph
   • VOC - beregninger 12/6242
    bie
   • Robust implementering af store projekter - slides 17/47227
    pj
   • lejeaftale gyllebeholder, Tinghøjvej 26 17/26393
    jg1
 • 20.09.2017
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Høringsvar fra Viborg Museum om ulovligt etableret jordvarmeanlæg uden tilladelse på Nørrehedevej 18, 8850 Bjerringbro 17/46744
    am1
   • Fra BDK: Revideret købsaftale 14/76019
    rgn
   • Nye OML-beregning Støv og CO energianlæg 17/15434
    edg
   • Spørgsmål om gaslagre 17/15434
    edg
   • Ny afløbstegning Iglsø 17/15434
    edg
   • Ændret afløbstegning Iglsø 17/15434
    edg
   • Svar på spørgsmål om afløbsforhold og befæstigelse 17/15434
    edg
   • 1. uskast til Afløbstegning Iglsø biogas 17/15434
    edg
   • Oplysning om opholdstid i biogasanlægget 17/15434
    edg
   • Flere svar på spørgsmål til miljøansøgning 17/15434
    edg
   • Svar på nogle af spørgsmålene til miljøansøgning 17/15434
    edg
   • Preben Bech, KMD - Ny kundeansvarlig i samarbejdet med KMD 17/16044
    es
   • Henvendelse fra ejer af ejendommen angående byggesag - Opførr en tilbygning i form af kontorbygning - Industrivej 12, 7470 Karup J 17/46287
    vbp
   • Færdigmelding - nedrivning af bygninger - teglmarken 10, 8830 Tjele 16/49928
    vbp
   • Færdigmelding - nedrivning af bygninger Tindbækvej 16, 8830 Tjele 16/50486
    vbp
   • Svar fra Politi - Parkeringsproblem på delstrækning af Skovgaardsvej i Viborg 17/46896
    jho
   • Forespørgsel om udstykning af ejendommen Kokildehøjen 1, 8800 Viborg fra Rita Christensen 17/47201
    mp2
   • VS: - Erklæring Nørremarksvej 13.pdf 15/44842
    peph
   • Kvittering for modtagelse af e-mail 17/44980
    abmi
   • Svar fra STAR ang. monitorering mv. Flere skal med 17/19849
    dj2
   • Dalsgårde ønkser hjælp til hastighedsdæmpende tiltag 17/47192
    dh5
   • Om vilkår i tilslutningstilladelsen 12/11956
    bie
   • Færdigmelding af nedsivningsanlæg. Hulager 5, Hjarbæk 17/44009
    peph
   • Spg fra EVV tømning - Stendalsvej 19, 7470 17/47182
    peph
   • Bemærkninger til status på klagesagen 12/6242
    bie
   • Ravnsbjergvej 11, 7470 Karup J Jordvarme, indsendelse nr. 1 - 18-09-2017 17/47151
    am1
   • Afrapportering af faunabedømmelse 2017 12/23271
    tms
   • Ansøgning om at plante læhegn, Nygårdsmark 8, 8800 Viborg 17/47141
    anbs
   • Tilbagemelding fra Energi Viborg Vand - Regnvand - Ajletank 17/42138
    bie
   • Line og Kurt Christensen genansøger om tilladelse til sommerhus på Strandhaverne 11, 8831 Løgstrup 14/26720
    bkb
   • Pejling tør indtil 2 mut: Havredalsvej 13 - nedsivningsanlæg 17/46495
    peph
   • Kvittering fra grundejer: Vinkelvej 160 - status 17/22749
    peph
   • ansøgning om nedsivningstilladelse bredmosevej 27 17/47135
    peph
   • Tryknedsivningsanlæg Tostrupvej 49A, Viborg 17/46028
    vdb
   • Spor af rotter, 9632 Møldrup, Mariendalsvej 2 17/8029
    clp
   • Ansøgning om byggetilladelse til lejlighedsvist brug af Hangar 4 til forsamlingslokale 16/64557
    dkb
   • Ansøgning 17/46028
    vdb
   • Kvittering fra EVV fakturering, betalte allerede lav takst: Skovagervej 11, Bjerringbro - færdigmelding af nedsivning 17/39477
    peph
   • GIS-filer vedr demontering af luftledningen Bilstrup-Struer 17/47124
    dhb
   • Sender: Borgmestervelkomst_borgermøde_LP Tingvej.docx 16/68748
    sni
   • Energinet til Viborg Kommune: Ansøgning vedr. demontering af luftledningen Bilstrup-Struer 17/47124
    dhb
   • Kundesupport, KMD - Viborg Kommune - Faktureringsaftale på UDK og TSA ydelser - forlængelse 2018-2020 17/16044
    es
   • Lokalplan 490 - udkast nr. 1.docx 17/11922
    aus
   • Lokalplan 490 - første udkast 17/11922
    aus
   • Tilbud fra UNO 17/45479
    lku
   • Tilbud fra Nikostine 17/45479
    lku
   • Tilbud fra Elverdal 17/45479
    lku
   • Tilbud fra CADO 17/45479
    lku
   • Ny sikringsordning: Søndergade 54 a, 8883 Gjern 17/8034
    clp
   • Rev Ansoegning 20.09.17.pdf 17/46058
    lirm
   • Ansøgning om plantning af læhegn Hvidevej 28B, 8800 Viborg 17/47108
    anbs
   • Jordhåndtering, Middagshøjvej 51, matr. nr. 26bz, Viborg. 16/58764
    ag3
   • Færdigmelding, byggesag, Kokærvænget 7 17/3079
    lirm
   • Ledelsestilsyn generelt Handicap dec. 2016 17/29064
    cl
   • Klage med billeder af røggener, Kardybvej 29, 7850 Stoholm 13/88195
    mdo
   • Skovhøjen 6 - køber returnerer underskrevet købsaftale 17/46348
    hbl
   • Græsningsprojekt ved Skravad Bæk - tilskudsansøgning 13/74083
    cfu
   • Rengøring Artekler 12/12651
    bls
   • Rev Ansoegning 20.09.17.pdf 17/45252
    lirm
   • RE: Hastighedsnedsættelse på Gl. Århusvej 17/45511
    av4
   • Aftale med PostNord om mellemkommunale brevstemmer 16/44162
    mlko
   • Spor af rotter, 9632 Møldrup, Hobrovej 19 17/8029
    clp
   • Re: Vedr. tilløb til Tange Å 17/43243
    abmi
   • Henvendelse fra Fam. Kuhr Møller 17/11922
    aus
   • Støjredegørelse 17/27666
    aus
   • Mail fra Alley Cats Car Club vedr a conto tilskud 14/7405
    sb9
   • Vedr. budgetændring 15/60975
    iny
   • Fotos fra Vinkelvej 134 17/44535
    vdb
   • Fra Tony Olesen: Ejendomme i Baneby 13/71074
    rak
   • RE: Forlængelse af bro / Gl. Århusvej v/Heibergs Alle, 8800 - d. 21.9.2017 17/45511
    av4
   • Tak for svaret - Svar om vedligeholdelse om fortov / sti langs Klostermarken 16, Viborg 17/46863
    jho
   • Advokat sender cirkulæreskrivelse nr. 12, virksomhed under konkurs 13/31290
    em6
   • VS: Gl. Århusvej 17/45511
    av4
   • Spor af rotter, 9632 Møldrup, Gl. Ålborgvej 199 17/8029
    clp
   • Spor af rotter, 9500 Hobro, Herredsvejen 180 17/8029
    clp
   • Grundel Bæk Vandløbsrestaurering - rettelsesblad 1 16/18092
    hsjen
   • vandindtag rindsholm 16/18092
    hsjen
   • HMN Naturgas: Forsyningskontrakt for levering af naturgas til Bjerringbro Genbrugsstation 13/36350
    cwh
   • Resulat af analyse for desphenyl chloradizon på Sparkær Vandværlk - septembe 2017 12/38724
    joo
   • Ansøgning om optagelse i Kulturelt Samråd - Lokalhistorisk Forening for Ulbjerg-Lynderup Sogne 17/47055
    kj3
   • Skolevangen 3, 8830 Tjele - Færdigmelding 15/23954
    peph
   • Partnerskabsaftale 17/47054
    kov
   • Spildevandsmængder / vandforbrug 12/11956
    bie
   • Udtalelse fra Viborg Museum om arkæologi i potentielle udviklingsområder i Klejtrup, Løgstrup, Møldrup 17/44969
    mtro
   • Resultat af drikkevandskontrol, ledningsnet fra Viborg Vand - september 2017 17/6428
    joo
   • Resultat af drikkevandskontrol, vandværk fra Viborg Vand A/S - Syd - september 2017 17/6428
    joo
   • VS: Anders Nielsens Vej 8, Tapdrup, 8800 Viborg - Færdigmelding Separatkloakering 17/36544
    chp
   • Resultat af drikkevandskontrol, vandværk fra Viborg Vand Nord 2 - september 2017 17/5760
    joo
   • Resultat af drikkevandskontrol, ledningsnet fra Viborg Vand edningsnet Finderup Trykf. - september 2017 17/5760
    joo
   • Resultat zf drikkevandskontrol, ledningsnet fra Viborg Vand Trykforøgerstation - september 2017 17/5760
    joo
   • SV: Dispensation DanRoots 17/17600
    ib3
   • Resultat af drikkevandskontrol, ledningsnet fra ViborgVand Slagter Storm - september 2017 17/5760
    joo
   • Resultat af drikkevandskontrol, ledningsnet fra Viborg Vand Transformatorhus - september 2017 17/5760
    joo
   • SLKS Kvittering for ansøgning: Arkæologisk beretning-929875 15/40911
    mik
   • Resultat af drikkevandskontrol, ledningsnet fra Viborg Vand - Hedelyngen 17/5760
    joo
   • Resultat af drikkevandskontrol, ledningsnet fra Viborg vand, Blomsterværkstedet - september 2017 17/5760
    joo
   • Skolevangen 16 - Færdigmelding separatkloakering 15/23585
    peph
   • Lejekontrakter vedr. Højvang Økologi 15/14829
    iny
   • Resultat af drikkevandskontrol, ledningsnet fra Viborg vand Koldingvej - september 2017 17/6428
    joo
   • vdb@viborg.dk - Virksomhed og maskinhus på Tukærvej 31 17/33327
    jha
   • Resultat af råvandskontrol fra Kølvrå DGU 75.736 B2 - september 2017 12/11504
    dek
   • Resultat af råvandskontrol fra Kølvrå DGU 75.669 B1 - september 2017 12/11504
    dek
   • Resultat af råvandskontrol fra Viborg Syd DGU 66.1474 B6 - september 2017 17/6428
    joo
   • Kildevej 7 - Færdigmelding separatkloakering 15/23960
    peph
   • Resultat af råvandskontrol fra Viborg Syd DGU 66.1239 B5 - september 2017 17/6428
    joo
   • VS: Kildevej 7 regnvand 15/23960
    peph
   • 08-09-2017 17/388
    lr1
   • Resultat af råvandskontrol fra Viborg Syd DGU 66.699 B1 - september 2017 17/6428
    joo
   • 07-09-2017 17/388
    lr1
   • 06-09-2017 17/388
    lr1
   • Resultat af råvandskontrol fra Viborg Nord DGU 56.650 B11 - september 2017 17/5760
    joo
   • Resultat af råvandskontrol fra Viborg Nord DGU 56.640 B10 - september 2017 17/5760
    joo
   • 05-09-2017 17/388
    lr1
   • Resultat af råvandskontrol fra Viborg Nord DGU 66.1241 B7 - september 2017 17/5760
    joo
   • Resultat af råvandskontrol fra Viborg Nord DGU 56.1196 B9 - september 2017 17/5760
    joo
   • 04-09-2017 17/388
    lr1
   • Resultat af råvandskontrol fra Viborg Nord DGU 66.1242 B8 - september 2017 17/5760
    joo
   • Resultat af boringskontrol på Viborg Nord DGU 66.1240 B6) - september 2017 17/5760
    joo
   • Genvej 4 Karup - Forsøgt færdigmeldt 17/25996
    peph
   • Resultat af udvidet drikkevandskontrol på Knudby Vandværk I/S - september 2017 17/11291
    joo
   • Resultat af boringskontrol på Energinet.dk Vandværk DGU 47.767 - september 2017 12/138521
    joo
   • Resultat af boringskontrol på Energinet.dk Vandværk -DGU 47.653 .- september 2017 12/138521
    joo
   • H.C. Andersens Vej 5, 8800 Viborg. Fremsendelse af skema til anmeldelse af bygge- og anlægsaffald. 17/47030
    mdo
   • Resultat af begrænset drikkevandskontrol på Løvel Vandværks ledningsnet - september 2017 12/35699
    joo
   • Resultat af normal drikkevandskontrol på Løvel Vandværk - september 2017 12/35699
    joo
   • Resultat af normal drikkevandskontro + analyse for org. mikroforureninger på Bjerringbro Vandværk Nord - september 2017 12/27926
    dek
   • VS: Observation af rotter i kommunen, Mammenbyvej 8, 8850 Bjerringbro 17/8029
    clp
   • VS: Observation af rotter i kommunen, Brandstrup Søvej 9, 8840 Rødkærsbro 17/8029
    clp
   • Resultat af boringskontrol på Bjerringbro Vandværk Nord. T2 DGU 67.965 - september 2017 12/27926
    dek
   • VS: Rottetilhold - Egelundvej 1B 8800 Viborg 17/8029
    clp
   • VS: Rottetilhold - Lånumvej 22 7850 Stoholm 17/8029
    clp
   • Resultat af normal drikkevandskontrol + analyse for org. mikroforureninger på Bjerringbro Vandværk Syd - september 2017 12/27926
    dek
   • Østervangsvej 4 - Vedr. færdigmelding 15/23692
    peph
   • VS: Rottetilhold - Holstebrovej 200 8800 Viborg 17/8029
    clp
   • Ændring af vandløbsprofil 16/46514
    kes
   • Resultat af begrænset drikkevandskontrol på Viborg Vands Ledningsnet, Overlundgården - september 2017 17/5760
    joo
   • Audit og ansøgning om ændring i tilslutningstilladelsen 12/11956
    bie
   • Resultat af begrænset drikkevandskontrol på ledningsnet fra Viborg Vand Bøssemagervej 8 - september 2017 17/5760
    joo
   • Resultat af begrænset drikkevandskontrol på ledningsnet fra Viborg Vand Vestre Skole - september 2017 17/5760
    joo
   • Resultat af råvandskontro på Viborg Syd DGU 66.2080 B7 - september 2017 Rapport_8314-305773.pdf 17/6428
    joo
   • Peter Salling sender 9-udgave til miljørapport vedr. Iglsø Biogas 17/14642
    adno
   • Resultat af analyse for jern på Arla Foods Rødkærsbro Mejeri - Ledningsnet - september 2017 16/60682
    joo
   • Dagens analyser af læs kørt til Bruunshåb 13/95948
    ib3
   • Midt- og Vestjyllands Politi sender bemærkninger til udkast til lokalplan nr. 484 og kpt nr. 6 17/20616
    msb
   • Energi Viborg sender bemærkninger til udkast til lokalplan nr. 484 og kpt nr. 6 17/20616
    msb
   • Resultat af kontrol af kimtal 22 på Herningvej 62b - sseptember 2017 17/43586
    joo
   • VS: Potentielle køber af projektjord 12/26642
    kes
   • Nyhedsbrev fra Vandprojekter 12/26642
    kes
   • Agri Nord spørg om yderligere oplysninger omkring vådområdet ved Skals Å 17/46908
    flr
   • Kvotesag Madsens Hotel 17/40870
    mble
   • Møgelparken - Illustrationsplan 17/22544
    aus
   • Anmeldelse af virksomhed efter planlovens § 38 17/47008
    vdb
   • 08-09-2017 17/389
    lr1
   • 07-09-2017 17/389
    lr1
   • 06-09-2017 - supplerende 17/389
    lr1
   • 06-09-2017 17/389
    lr1
   • vdb@viborg.dk - VS: 1698 Iglsø Biogas 17/46353
    jha
   • Ansøgning via BOM 17/47004
    bie
   • 04-09-2017 17/389
    lr1
   • vdb@viborg.dk - VS: 1698 Iglsø Biogas 17/44857
    jha
   • vdb@viborg.dk - VS: 1698 Iglsø Biogas 17/44832
    jha
   • Underskrevet fuldmagt GL. Tjelevej 10 17/47004
    bie
   • vdb@viborg.dk - VS: 1698 Iglsø Biogas 17/44810
    jha
   • Affaldsskema - Ørum Skole 17/47004
    bie
   • Miljørapport for Tjeneste bolig ved Orum Skole af den 23. juni 2017.pdf - 5. Miljorapport for Tjeneste bolig ved Orum Skole af den 23. juni 2017.pdf 17/47004
    bie
   • Store problemer med sæler i Skive-Karup Å 17/47003
    flr
   • Anmeldelse af jordflytning kloak Løvskal Landevej 26-42, 8850 Bjerringbro 17/30674
    mbp
   • Tilsyn på Gudenå 18.9.17, Opmåling af strømrende 17/2055
    flr
   • 5-års beh. k. (nr. 2), Viborg, lånumvej 22 17/759
    jg1
   • SV: E-arkiv om Herredsvejen 50A, 8832 Skals - Tinglysning 17/38819
    mbp
   • 5-års beh.k. (nr. 1), Viborg - 791, lånumvej 22 17/759
    jg1
   • Kvittering fra KMD: Opsigelse af KMD Boligstøtte 17/45341
    pj
 • 19.09.2017
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Nørrehedevej 18, 8850 Bjerringbro Jordvarme, anmeldelse, færdigmelding indsendelse nr. 2 - 19-09-2017. 17/46744
    am1
   • Svar fra Silkeborg Kommune ang. videndeling 17/25104
    dj2
   • Rapport nr. 298725 (Dambrugskontrol fra Rindsholm Dambrug) er færdiganalyseret 12/24065
    obo_slettet_1
   • VS: Rapport nr. 298725 (Dambrugskontrol fra Rindsholm Dambrug) er færdiganalyseret 12/24065
    obo_slettet_1
   • VS: Rapport nr. 290910 (Dambrugskontrol fra Sejbæk Dambrug Indløb) er færdiganalyseret 12/13586
    obo_slettet_1
   • Tillæg til spildevandsplan for Stoholm 17/46630
    tms
   • Adresseliste og matrikler - Stoholm 17/46630
    tms
   • Tilbud på opholdsplatform videresendt til LAG 15/60975
    iny
   • Om at det meste af huset er fjernet - Feldingbjergvej 23, Stoholm 17/44051
    bie
   • Slukket for støj igen 12/6242
    bie
   • Afslag på at give tilbud på opholdsplatform 15/60975
    iny
   • Start med lavfrekvent støj ved middagstid! 12/6242
    bie
   • Status på lavfrekvent støj d.d. 12/6242
    bie
   • Mail med oplysninger om brændbart aqffald - Højbjerg Smedie A/S 12/6242
    bie
   • Redegørelse fra vicevært om, hvad der er udført til reducering 17/34177
    jha
   • OML beregning for støv og CO 17/15434
    edg
   • Forlængelse af bro / Gl. Århusvej v/Heibergs Alle, 8800 - d. 21.9.2017 17/45511
    av4
   • Byggeansøgning, Vesterheden 63, 8800 Viborg 17/46967
    jno
   • Mail vedr. ansøgning på Niels Bugges Hotel - Egeskovvej 26 17/46479
    mehm
   • Rev materiale til byggeansøgning, Kokærvænget 10, 8800 VIborg 17/25269
    mehm
   • Lodsejer vil afvente KMU´s afgørelse i sagen 16/30758
    flr
   • SV: Kørselsplan til Bruunshåb Renseanlæg 13/95948
    ib3
   • VS: Orienteringsbrev fra udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg om tiltag over for personer og foreninger, der søger at undergrave demokratiske værdier og eksempler på lokale tiltag 17/46960
    bb8
   • Budget 2018/forventet regnskab 2. kvartal 2017 14/51614
    majoh
   • Erhvervsstyrelsens svar på spørgsmål om opgørelse af rummelighed til ny byudvikling i Viborg Kommune 13/63616
    ba4
   • LMO sender kommenteret udkast til miljøgodkendelse - Gl. Aalborgvej 52A, 9632 Møldrup 17/32276
    clp
   • Henvendelse omkring byggeri i Billingeparken i Sparkær 17/46906
    mehm
   • Forespørgsel om udstykning af ejendommen Vindumvej 131, 8840 Rødkærsbro. fra CD BOLIG 17/46953
    mp2
   • Rev Ansoegning 19.09.17.pdf 17/44556
    lirm
   • Spor af rotter, 8800 Viborg, Kalkværksvej 1 B 17/8029
    clp
   • Byggeansøgning, Guldfaxevej 5, 8800 Viborg 17/46944
    mehm
   • Program forældre brobynging på Mercantec 16/35069
    fga
   • VS: Parkeringstilladelse - gældende til 20. september 2017 17/46942
    av4
   • Rev Ansoegning 18.09.17.pdf 17/36704
    lirm
   • VS: Udsendelse af brev til landets kommuner - til kommunaldirektøren 17/46925
    bb8
   • VS: LÆSERBREV: Spørgsmål til Finn Kjær Christensen, sekretær i hegnssynet 16/52136
    fkc
   • Spor af rotter, 9500 Hobro, Lundvej 6 17/8029
    clp
   • Spor af rotter, 7800 Skive, Dåsbjergvej 47 17/8029
    clp
   • Spor af rotter, 9500 Hobro, Lundvej 10 17/8029
    clp
   • Spor af rotter, 9500 Hobro, Lundvej 37 17/8029
    clp
   • Spor af rotter, 9500 Hobro, Herredsvejen 193 17/8029
    clp
   • SV: Spørgsmål om dybdepløjning ved skovrejsning, Frisholtvej 15, Bjerringbro 17/42065
    anbs
   • Rev materiale til byggeansøgning, Asmild Dige 39, 8800 Viborg 16/20700
    mehm
   • Update: Animationsfilm_valgdeltagelse 17/23798
    mlko
   • Udlæg Jesper F. Rosenkvist - REMA 1000 - øl og vand 16/68720
    ilp
   • Bemærkninger til svar om flytning af skiltning til Karup Lokalhistoriske Arkiv 17/43546
    jho
   • Dette er en kvittering for Trafikstyrelsens modtagelse af din mail 13/4468
    tv
   • ISC mail til Plus-El vedr færdiggørelse 15/10253
    ppe
   • ISC's kommentarer til Advokat Michael Melchiors skriv. 15/10253
    ppe
   • Kopi af korrespondance mellem VI-KA og deres advokat 15/10253
    ppe
   • Brev fra ISC til Plus-El ang færdiggørelsen 15/10253
    ppe
   • Korrespondance vedr møde med VI-KA 15/10253
    ppe
   • Møldrup Tostrup IF - Vedr. Manglende bilag til lokaletilskud 2016 15/73049
    lgr
   • Svar fra DAHL Advokater - varsel gives til ejer 17/33161
    vdb
   • Afslutning af belysningsprojekt Møldrup Skole, Bøgeskovskolen og Rødkærsbro Skole. 15/10253
    ppe
   • Henvendelse fra Agri Nord omkring vedligeholdelse af Skals Å 17/46908
    flr
   • SV: Grødeprop i Simested Å 17/34049
    8ks
   • Opdaterede rute analyser - annulleres - fejl 17/1261
    majoh
   • Korrespondance vedr udtalelsen fra Stokvad 15/10253
    ppe
   • Svar fra Karl Marchl på beslutning vedr. Asani-pigen i parken ved Golf-salonen 17/40847
    obp
   • Spangsbjerg Toft 5 - Gamborg Byg ApS sælger til Charlotte Pedersen og Michael Pedersen - godkendt og underskrevet som påtaleber. 14/9356
    hbl
   • Mail fra VI-KA med udtalelse fra Stokvad 15/10253
    ppe
   • Problemer for transport til skovgården 17/46896
    jho
   • Vedr fakturaer på ekstraarbejde Møldrup Skole og Rødkærsbro Skole 15/10253
    ppe
   • Færdigmelding fra VI-KA 15/10253
    ppe
   • Mail til Plus-El vedr færdiggørelse 15/10253
    ppe
   • Mail fra Viborg Svømmeklub vedr. planlægning af møde i arbejdsgruppen vedr. idrætsfaciliteter i Østbyen 17/622
    coe
   • Orientering fra ISC på faktura fra VI-KA 15/10253
    ppe
   • Svar fra ISC vedr faktura 15/10253
    ppe
   • Mail vedrørede lofter på Hald Ege Skoler 15/10253
    ppe
   • Spørgsmål til Plus-El vedr mangelafhjælpning 15/10253
    ppe
   • Orientering vedr VI-KAs mangelafhjælpning 15/10253
    ppe
   • Mail fra VI-KA vedr mangelafhjælpning 15/10253
    ppe
   • SJØRUP ÆLDRECENTER NEDRIVNING 2 BLOKKE - byggemøde nr. 1 - referat 12/133091
    jr4
   • Dokumentation fra VI-KA 15/10253
    ppe
   • Mailkorrespondance med VI-KA vedr mangelafhjælpning 15/10253
    ppe
   • leoni advokaters kvittering for svar om muligheder for byggeri på ejendommen Røddingvej 16, 8830 Tjele 17/30592
    jha
   • Mangelgennemgang mandag d. 22/5 2017 15/10253
    ppe
   • : Dyrskuepladsen - Viborg 17/46891
    av4
   • Mangelgennemgang i Møldrup Skole, Bøgeskovskolen og Rødkærsbro Skole. 15/10253
    ppe
   • Færdigmelding fra VI-KA 15/10253
    ppe
   • AFLYSNING: Ministerbesøg 21. september 2017 - image002.jpg 17/42511
    5mn
   • AFLYSNING: Ministerbesøg 21. september 2017 17/42511
    5mn
   • Mailveksling ved færdiggørelse af lysprojekt 15/10253
    ppe
   • Sikkerhedsmæssigt problem med wireophæng! 15/10253
    ppe
   • Mailveksling vedr Møldrup, Bøgeskov og Rødkærsbro Skoler 15/10253
    ppe
   • Mailveksling veedr. Møldrup Skole, Rødkærsbro Skole og Bøgeskovskolen. 15/10253
    ppe
   • Udskiftning af belysningsanlæg: Besparelser og økonomi. 15/10253
    ppe
   • Færdigmelding, byggesag, Fjordvænget 36 17/27260
    jha
   • Rev Ansoegning 13.09.17.pdf 17/45252
    lirm
   • Korrespondance med VI-KA angående møde 15/10253
    ppe
   • Ansøgning til oprensning af branddam i Hvidding 17/46830
    ip3
   • Reaktion fra VI-KA vedr aflevering i Rødkærsbro 15/10253
    ppe
   • Vedr. Pulje til kollektiv trafik i yderområder 17/46738
    majoh
   • Vedr. Pulje til kollektiv trafik i yderområder 13/4468
    tv
   • Vedr. ansøgning til Yderpuljen 13/4468
    tv
   • Vedr. ansøgning til Yderpuljen 17/46738
    majoh
   • Tilsagnsskrivelse - bedre betjening af Midtjyllands Lufthavn 13/4468
    tv
   • Svar fra VI-KA ved aflevering og møde 15/10253
    ppe
   • SV: Tilsagnsskrivelse - bedre betjening af Midtjyllands Lufthavn 13/4468
    tv
   • SV: Tilsagnsskrivelse - nyt koncept for kollektiv transport - Signaturbevis.txt 17/46738
    majoh
   • SV: Tilsagnsskrivelse - bedre betjening af Midtjyllands Lufthavn 17/46738
    majoh
   • Forespørgsel om udstykning af ejendommen Fjordvej 8, 8831 Løgstrup fra Landbo Limfjord. 17/46881
    mp2
   • SV: Tilsagnsskrivelse - bedre betjening af Midtjyllands Lufthavn 13/4468
    tv
   • Mail fra VI-KA med opfordring til møde 15/10253
    ppe
   • Mail fra ISC til VI-KA vedrørende afleveringen 15/10253
    ppe
   • Sv: Tilsagnsskrivelse - bedre betjening af Midtjyllands Lufthavn 13/4468
    tv
   • SV: Tilsagnsskrivelse - nyt koncept for kollektiv transport 17/46738
    majoh
   • Mail fra VI-KA vedrørende afleveringsforretningen 15/10253
    ppe
   • Besparelse ved renovering af belysningsanlæg 15/10253
    ppe
   • Vurdering af mangeludbedring: Rødkærsbro Skole 15/10253
    ppe
   • Bemærkninger til svar på ønske om trafikspejl ud for Mirabellevej til Mammen Byvej i Mammen 17/46294
    jho
   • Mangelgennemgang Møldrup Skole. 15/10253
    ppe
   • Godkendelse af faktura til udbetaling 15/10253
    ppe
   • Færdigmelding, byggesag, Holstebrovej 218 16/21887
    jha
   • Kvitteret mangelliste vedr Bøgeskov Skolen 15/10253
    ppe
   • Kvitteret mangelliste vedr Rødkærsbro Skole 15/10253
    ppe
   • Artikelliste og Radio/TV kildedækning 17/39274
    coe
   • Korrespondance vedr spoler på Stoholm Skole 15/10253
    ppe
   • Ansøgningen kaldes tilbage - sagen lukkes 17/45530
    vdb
   • Ups jeg glemte at vedhæfte de lovede filer! 17/46863
    jho
   • Fortov / sti langs Klostermarken 16, Viborg 17/46863
    jho
   • Opgørelse over medieomtale af fejring af kvindelandsholdet 17/39274
    coe
   • Færdigmelding, byggesag, Møgelkjærvej 6B 16/54002
    bhv
   • Byggeansøgning, Villumhøj 55, 8831 Løgstrup 17/46844
    lirm
   • Forespørgsel om udstykning af ejendommen Himmestrupvej 25, 8850 Bjerringbro fra Nybolig 17/46850
    mp2
   • Gudenådalens Vævere - Dokumentation ifm. udbetaling af tilskud 17/39501
    sk
   • Ekstra møde i Trafikstyregruppen i efteråret 2017 17/1261
    majoh
   • Hedelyngen 111 - tinglyst skøde 17/22932
    hbl
   • Fra Susanne Nors: Bemærkning Domkirkekvarteret 17/41670
    jh7
   • Hedelyngen 97 - tinglyst skøde 17/21335
    hbl
   • Byggeansøgning, Søvsøvej 6, 8800 Viborg 17/46828
    jha
   • Etablering af jubilæumsudstilling - brug for afspæring af Fischers Plads 17/46687
    av4
   • Tapdrupvænget 22 - tinglyst skøde 17/22160
    hbl
   • Ansøgning om tilskud til udsætning af karper og dammuslinger i Hjorthede Gadekær samt 3 stk. bord/bænkesæt 17/46826
    ip3
   • Ansøgning om tilskud til oprensning af Tapdrup gadekær 17/46822
    ip3
   • Ulbjerg IF - Bilag til regnskab 2016 15/71501
    lgr
   • Forespørgsel om udstykning af ejendommen Herredsvejen 1, 8832 Skals fra Leoni Advokater 17/46814
    mp2
   • Ønske om vejvisning på Prinsens Alle 17/46816
    jho
   • Stillads vestergade 13 17/46815
    av4
   • Tinghøjvej 46, 8830 Tjele, vedr. skema nr. 17/26393
    jg1
   • Tinghøjvej 46, 8830 Tjele, vedr emission i eks. stalde 17/26393
    jg1
   • Tinghøjvej 46, 8830 Tjele, vedr. BAT 17/26393
    jg1
   • Tinghøjvej 46, 8830 Tjele, vedr BAT 17/26393
    jg1
   • Revideret købsaftale 14/76019
    rgn
   • Tinghøjvej 46, 8830 Tjele, rykker 17/26393
    jg1
   • Kokholmvej 39, 8830 Tjele Jordvarme, anmeldelse, indsendelse nr. 5 - 18-09-2017. 17/18557
    am1
   • Tinghøjvej 46, 8830 Tjele, vedr. spildevand 17/26393
    jg1
   • Lukning af stikkene til de gamle bygninger på Gl. Århusvej 20-22 17/44724
    bie
   • Tinghøjvej 46, vedr opbevaringsaftale 17/26393
    jg1
   • Kokholmvej 39, 8830 Tjele Jordvarme, anmeldelse, indsendelse nr. 4 - 14-09-2017. 17/18557
    am1
   • Tinghøjvej 46, udkast fra konsulent 17/26393
    jg1
   • vsf 18-9-2017.docx 16/68720
    ilp
   • Viborg Kommune uddannelesmesse bekræftelse 2017.pdf 16/68720
    ilp
   • Tilbud på børneplatform Jordbro Engsø 15/60975
    iny
   • Byggeansøgning, Rønnestien 23, 8800 Viborg 17/46804
    mehm
   • leoni advokater spørger om der kan bygges ny bolig og nye udhuse på ejendommen Røddingvej 16, 8830 Tjele 17/30592
    jha
   • Spor af rotter, 7800 Skive, Egebjergvej 32a 17/8029
    clp
   • VS: Rottetilhold - GL. Aalborgvej 201 9632 Møldrup 17/8029
    clp
   • Der fremsendes supplerende oplysninger - Grundfos A/S 17/42500
    bie
   • Tegningsmateriale og færdigmelding på fedtudskiller - Tingvej 7 17/27638
    bie
   • Byggeansøgning, Søvsøvej 6, 8800 Viborg 17/46788
    jha
   • Forespørgsel om udstykning af ejendommen Skaunvej 37, Sdr. Rind, 8800 Viborg fra home 17/46789
    mp2
   • Høj vandstand i Karup Å 17/2349
    flr
   • Spørgsmål til vandårøve - Gl. Århusvej 20, Viborg 17/44724
    bie
   • Vandprøve - Gl. Århusvej 17/44724
    bie
   • Grundvand afledt - mail fra DMR 17/44724
    bie
   • mie@viborg.dk - VS: Maskinhus 17/33327
    jha
   • Supplerende tilbagemelding fra DMR - Gl. Århusvej 20 17/44724
    bie
   • Tilbagemelding fra DMR - Gl. Århusvej 20 17/44724
    bie
   • Byggeansøgning, Søvsøvej 6, 8800 Viborg 17/46775
    jha
   • Forslag til dagsordenspunkt i det Grønne Råd 16/65774
    jrs
   • Hjarbæk Fjord Golf Klub - Vedr. regnskab/bilag 2015 14/70283
    lgr
   • VS: hej - borgmesterhenvendelse afklaring 17/46778
    av4
   • VS: Vi har modtaget din ansøgning om projektændring 16/16640
    hsjen
   • Lundgårdsvej 2A, 7850 Stoholm: Landzonetilladelse til udvidelse af måler- og regulatorstation 17/46770
    kft
   • Mammen Mejeri - afledning af spildevand til kloakken i Mammen 13/95948
    ib3
   • Iglsø Biogas, linieføring og anmodning om budget for arkæologisk screening 17/46770
    kft
   • Meddelse fra lodsjere at de ikke har fået lavet drænet endnu. 16/30758
    flr
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Storhedevejen 24, 8850 Bjerringbro - september 2017 17/46769
    joo
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Løgstørvej 76, 8832 Skals - september 2017 12/137400
    joo
   • Resultat af opfølgende bakteriologsik drikkevandskontrol på Sødalvej 16, 8830 Tjele - september 2017 17/30319
    joo
   • Rev materiale til forhåndsdialog vedr indrette restaurant, Kasernevej 9-11 8800 Viborg 17/29284
    mehm
   • Udtalelse fra Viborg Museum om arkæologi i Bjerregrav og Bjerring 17/44969
    mtro
   • Projektområde foto 17/45835
    ba4
   • Lundsby Biogas sender supplerende materiale 17/45835
    ba4
   • Lundsby Biogas sender tegninger 17/45835
    ba4
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Afslag på afgivelse af tilbud på opholdsplatform videresendt til LAG 15/60975
    iny
   • MTB-spor i den nordlige del af Undallslund 14/55849
    iny
   • Analyseresultater - rykker 14/15144
    bie
   • Q/H kontrol af Skals Å 17/5246
    flr
   • Kvitterings e-mail til lodsejer omkring sø og dræn 16/30758
    flr
   • Svar til Agri Nord omkring vedligeholdelsen af Skals Å 2017 17/46908
    flr
   • Tilbagemelding vedr byggeri i Billingeparken i Sparkær - matrikel 2bn Sparkær By Nr Borris.msg 17/46906
    mehm
   • Mail til Bs. vedr. projekt er oprettet i Bossinf og overført til indberetning 17/46939
    evg
   • Til Orla Kristensen vedrørende ansøgning om landzonetilladelse om byggeri på Hovedgaden 85, Skals 16/65938
    bkb
   • 19.09.17 Kvitteringsbrev vedr. enfamiliehus. Arnbjerg Fælled 15, 8800 Viborg.pdf 17/45252
    lirm
   • Rykkerbrev 2013 - uden færdigmelding doc2mail_opføre nyt stuehus_Tingvej 65, 9632 Møldrup_2017-09-19.pdf 14/76586
    c_acadre_prod
   • [Sagsnr.:17/46627] Møldrup Motor Klub - Kursustilskud 2017 17/46627
    lgr
   • Kopi til Danmarks Naturfredningsforening af tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Kokholmvej 39, 8830 Tjele. 17/18557
    am1
   • Tilsynsbrev 12/6242
    bie
   • Kokholmvej 39, 8830 Tjele. BOM Tilladelse til jordvarmeanlæg. 17/18557
    am1
   • Udkast § 11 Mønstedvej 25. 17/35417
    fil
   • Problemer med parkering ud for plejecenter Skovgården på Skovgaardsvej i Viborg by 17/46896
    jho
   • Politi - Parkeringsproblem på delstrækning af Skovgaardsvej i Viborg 17/46896
    jho
   • Kontanthjælpsstatistik 2016 - Viborg Kommune sendt til Danmarks Statistik 16/8734
    kta
   • Aftale om besigtigelse - oprensning af to søer på Tange Sø Golfklub 17/45570
    snh
   • Grødeprop i Simested Å 17/34049
    8ks
   • Grødeprop ved John Jensens Bro 17/34049
    8ks
   • SV: Tilsagnsskrivelse - nyt koncept for kollektiv transport 17/46738
    majoh
   • SV: Tilsagnsskrivelse - bedre betjening af Midtjyllands Lufthavn 17/46738
    majoh
   • SV: Tilsagnsskrivelse - bedre betjening af Midtjyllands Lufthavn 13/4468
    tv
   • SV: Tilsagnsskrivelse - bedre betjening af Midtjyllands Lufthavn 13/4468
    tv
   • SV: Tilsagnsskrivelse - nyt koncept for kollektiv transport 17/46738
    majoh
   • Supplerende svar på ønske om trafikspejl ud for Mirabellevej til Mammen Byvej i Mammen 17/46294
    jho
   • [Sagsnr.:17/39501] Gudenådalens Vævere - Udbetaling af tilskud 2017 17/39501
    sk
   • Svar om vedligeholdelse om fortov / sti langs Klostermarken 16, Viborg 17/46863
    jho
   • Stoholm IF - Vedr. kursustilskudsansøgning "Moderne smertevidenskab" 17/43857
    lgr
   • Gravene 28B-28E - nye husnumre 17/46387
    btr
   • Udtalelse til leoni advokater om mulighed for at bygge nyt på ejendommen Røddingvej 16, 8830 Tjele 17/30592
    jha
   • Skiltning ved krydset Prinsens Alle og Indre Ringvej i Viborg 17/46816
    jho
   • Miljøstyrelsen tilsendes oversigt over gældende vilkår, Revas' miljøgodkendelser 17/41770
    pom
   • Afledning - stik i Søndervang - Gl. Århusvej 20 17/44724
    bie
   • Til BDK: Spørgsmål til revideret købsaftale 14/76019
    rgn
   • 19.09.17 Kvitteringsbrev vedr. carport samt overdækket terrasse. Katrinevænget 13, 8800 Viborg.pdf 17/43042
    lirm
   • Tinghøjvej 46, 8830 Tjele naboorientering 17/26393
    jg1
   • Om supplerende oplysninger - Grundfos A/S 17/42500
    bie
   • Prøvetagning - Gl. Århusvej 20, Viborg 17/44724
    bie
   • Spørgsmål om dybdepløjning ved skovrejsning, Frisholtvej 15, Bjerringbro 17/42065
    anbs
   • [Sagsnr.:16/66553] DSU i Viborg - Kvittering på erklæring om børneattester 2017 16/66553
    lgr
   • Orinetering til lodsejer omkring overholdelse af påbud 16/30758
    flr
   • EVV-S orienteres om DMR´s tilbagemeldin - Gl. Århusvej 20 17/44724
    bie
   • [Sagsnr.:17/6647] Rideklubben Tougaard - Tak for sidst..... 17/6647
    lgr
   • [Sagsnr.:17/6328] Vasehus Rideklub - Kvittering på kursusansøgning 2017 17/6328
    lgr
   • EVV-S orienteres om DMR´s tilbagemelding - Gl. Århusvej 20 - udledning på vejen 17/44724
    bie
   • [Sagsnr.:17/1906] Vridsted IF - Kursustilskud 2017 17/1906
    lgr
   • Vasehus Rideklub - Tak for sidst...... 17/5448
    lgr
   • SV: Forslag til dagsordenspunkt i det Grønne Råd 16/65774
    jrs
   • [Sagsnr.:15/31803] Lucky Boots - Kvittering på regnskab 2016 15/31803
    lgr
   • 19.09.17 Kvitteringsbrev vedr. enfamiliehus. Arnbjerg Fælled 20, 8800 Viborg.pdf 17/46450
    lirm
   • [Sagsnr.:17/43575] Hersom Bjerregrav IF - Kvittering på kursusansøgning 2017 17/43575
    lgr
   • [Sagsnr.:17/45594] Viborg Kampsport - Kvittering på kursusansøgning 2017 17/45594
    lgr
   • Arnbjerg fælled 10 - notering af købsinteresse til Mikkel Hylleberg 16/58173
    hbl
   • 19.09.2017 - Sendt e-mail til Stefan, m2plus med svar på om der skal bruges en ny ansøgning på Hejmdalsvej 16, 8800 Viborg 17/46439
    mie
   • [Sagsnr.:17/17349] FDF Bjerringbro - Kvittering på kursusansøgninger 2017 17/17349
    lgr
   • [Sagsnr.:16/39176] FDF Finderuphøj - Kursustilskud 2016 16/39176
    lgr
   • [Sagsnr.:17/3626] Schæferhundeklubben Viborg - Kvittering på kursusansøgning 2017 17/3626
    lgr
   • [Sagsnr.:17/16940] FDF Ørum - Aktivitetstilskud 2017 17/16940
    lgr
   • [Sagsnr.:17/18174] KFUM Spejderne Langsø Gruppe - Kvittering på kursusansøgning 2017 17/18174
    lgr
   • [Sagsnr.:17/21062] Alhedens IF - Kvittering på kursusansøgninger 2017 17/21062
    lgr
   • [Sagsnr.:17/23252] Foulum Idrætsforening - Aktivitetstilskud 2017 17/23252
    lgr
   • [Sagsnr.:17/24179] Tapdrup Udeliv Tennis - Kursustilskud 2017 17/24179
    lgr
 • 18.09.2017
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Ansøgning op oprensning af : Branddam i Hjermind 17/41667
    ip3
   • Ejers bemærknigner til høringssvarene, Krathusvej 1, 8800 Viborg.pdf 17/31013
    mehm
   • Kærhuset - tegninger og beskrivelse 15/60975
    iny
   • Dokumentation til LAG 15/60975
    iny
   • Tak for sidst_Bent Hansen.pdf 17/22775
    sl
   • VS: Rottetilhold - Resenvej 2 7470 Karup 17/8029
    clp
   • Sags nr. 92075 - Sagsnr. 17/23429 - Bent Cilius Kristensen, Bækkegårdsvej 52, 7850 Stoholm Jyll 17/46745
    fkc
   • Nørrehedevej 18, 8850 Bjerringbro Jordvarme, anmeldelse, indsendelse nr. 1 - 13-09-2017 17/46744
    am1
   • Ejers bemærknigner til høringssvarene, Krathusvej 1, 8800 Viborg 17/31013
    mehm
   • Ejers bemærkninger til høringssvarene vedr. nedrivning, Krathusvej 1, 8800 VIborg 17/31013
    mehm
   • Ejers bemærknigner til høringssvarene, Krathusvej 1 8800 Viborg.msg 17/31013
    mehm
   • Opfølgning på besøg, Havredal og en aktuel status 17/46740
    sni
   • Faktablad 17/46740
    sni
   • Politiets vurdering af farligheden af skolevejen Sdr. Rind Vej 17/45025
    dh5
   • Michael Dalsgaards svar på spørgsmål til ansøgning om bygning til heste på Trevadvej 15, 7800 Skive 17/45764
    bkb
   • VS: Rottetilhold - Bavnevej 4 7470 Karup J 17/8029
    clp
   • Politiets vurdering af farligheden af skolevejen Hobrovej 17/41899
    dh5
   • Politiets vurdering af Gl. Aalborgvej og Gl. Viborgvej 17/33018
    dh5
   • Hedemølle tilpasning af projekt 14/17336
    kes
   • Peter Salling sender bemærkninger til rettelser i 8. udgave af miljørapporten Iglsø Biogas 17/14642
    adno
   • Enhedspriser på forskellige sti-typer udbedes 17/46675
    lje
   • Dagsorden til tekniker- / oplandskonsulent mødet tirsdag den 19. september 2017 12/24044
    kes
   • Spor af rotter, 8800 Viborg, Mariendalsvej 9 17/8029
    clp
   • Sagsnr. 120662 - Ref. 17/41179 - Høring om nedlæggelse af del af privat fællesvej Skaunvej. 17/41179
    fkc
   • Referat af dialogmøde i Bjerringbro 4 september 2017 17/46675
    lje
   • Resultater af faunabedømmelser 2017 12/23271
    tms
   • Sagsnr. 322254 - Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, afd. 80 sælger til Viborg Kommune - ejl.nr. 3 af matr.nr. 65f, Viborg Markjorder 17/15886
    tno
   • Vedrørende varsling af miljøtilsyn 17/40720
    tms
   • Rosendahls-Schultz - bogen "Håb og engagement" 16/1251
    ll6
   • Hotel Harmonien 5.-6. september 2017 / Inge H. Thomsen 16/1251
    ll6
   • Vækstmodel kursus 5.-6. september 2017/Else-Birgitte Blichfeldt, Inge Thomsen og Anni Kramer 16/1251
    ll6
   • Byggeansøgning, Aarestrupvej 150, 7470 Karup 17/46716
    lirm
   • Anmeldelse af_jordflytning_Vestergade Ørupm u. k. 15 tons 17/32421
    pba
   • Tillæg til spildevandsplanen, Arnbjerg etape 2 og 3 17/46630
    tms
   • Anmeldelse_af_jordflytning_Middagshøjvej 46, 8800 Viborg kat 1 - 200 tons 17/43870
    mbp
   • Svar: Lodsejermøde - Nørreå 17/16049
    8ks
   • Byggeansøgning, Skolegade 27, 9632 Møldrup 17/46703
    mie
   • Anmeldelse Middagshøjvej 46, 8800 Viborg - kat 2, 50 tons 17/43870
    mbp
   • Svar: Regulativet for Nørreåen 17/16049
    8ks
   • Vennershåbvej - skøde tinglyst med frist til matrikulær berigtigelse 17/7193
    hbl
   • KonfliktRapport.pdf 17/46699
    peph
   • Indtegn regn-eller spildevandsanlæg. Notér eller tegn supplerende information - miljoe-2017-23244-1-mDT355.gml 17/46699
    peph
   • Ansoegning.pdf 17/46699
    peph
   • Kongenshusvej_8_tegning_af_nyt_nedsivning.png 17/46699
    peph
   • Tlf.opkald - Nørreålav 17/16049
    8ks
   • Oprensning af sø Løgstørvej 60 - ansøgning 17/46696
    dhb
   • Jeres areal, matr. nr. 4g Gl. Asmild By, Asmild, ved Skaglen 47, Viborg, udgår af kortlægning iht. jordforureningsloven 17/46694
    pba
   • Spor af rotter, 8831 Løgstrup, Hovedgaden 1 17/8029
    clp
   • Nørreålav 17/16049
    8ks
   • Parkering af stor sætte lastbil. 17/46687
    av4
   • Færdigmelding af jordvarmeanlæg på Holmsgaarde 19, Hvam 8800 Viborg 16/51801
    ag3
   • Brunbankevej 37, 8831 Løgstrup Jordvarme, indsendelse nr. 2 - Færdigmelding. 16-09-2017. 17/31419
    am1
   • 07.08.2017 - Modtaget e-mail fra Stefan, m2plus med revideret udhus på Hejmdalsvej 16, 8800 Viborg 17/46439
    mie
   • Rally Denmark - Showprøven i Viborg 17/30841
    av4
   • Teknisk dokumentation - Harehøjen 13 8800 Viborg.msg 16/18777
    mehm
   • Jordforurening - Kirkebækvej 38, 8800 Viborg (Q8) 17/46685
    pba
   • GPX- filer til folder 17/43451
    jrs
   • Indbydelse og adresseliste 17/5584
    rb7
   • Analyser 15/9-2017 13/95948
    ib3
   • Vejdirektoratets bemærkninger og vilkår til ny rundkørsel på Gl. Århusvej v/Arnbjerg 16/49665
    anp
   • Henvendelse omkring ændret anvendelse af Hjultorvet 7, 8800 Viborg 17/46638
    mehm
   • Referat 18.09.2017 SFO Rødding.doc 12/14760
    tjo
   • Referat 21.08.17 SFO Rødding.doc 12/14760
    tjo
   • BFAU Endelig_Bilag 1_Indsatsbeskrivelse Viborg.docx.DOCX 16/1251
    ll6
   • BFAU Endelig_Forandringsteori Viborg.docx.docx 16/1251
    ll6
   • Ser frem til dialogmøde - Bjerringbro - udbygning af cykelstier 17/46675
    lje
   • VS: Udtalelse til miljøcertificering 17/46676
    ib3
   • Udbygning af cykelstier - invitation til dialogmøde 17/46675
    lje
   • Selskabet af 10. maj 2017 XX A/S (tidligere Institut for Karriereudvikling A/S) under konkurs - CVR-nr. 28 15 01 80 - (Vort j.nr. 45473) - Brev til Jobcenter Viborg af 8. september 2017.pdf 17/46481
    kto
   • VS: Digitalpost: Meddelelse fra SVANA Høringsbrev ifb skovrejsning (1087593) 17/46673
    mik
   • VS: Digitalpost: Meddelelse fra SVANA Høringsbrev ifb skovrejsning (1086505) 17/46673
    mik
   • Kultursamarbejde mellem Region Midtjylland og kommunerne i Region Midtjylland fra 2018 JKS-5-9-2017.pdf 17/22775
    sl
   • Rådgivers vurdering af høring af lodsejere: Ansøgning om udledningstilladelse REC32-1 Søndre Mose - Udkast til tilladelse 17/36831
    peph
   • Tilrettet annonce fra borgerservice - brevstemmer, m.fl. 17/16845
    mra
   • VS: Information vedr. hjemmevask af biler 17/46662
    ib3
   • Spørgsmål angående miljølovgivning (Grundfos) 12/56259
    ib3
   • DK Cars ApS, Poul Due Jensens Vej 3 8850 Bjerringbro 17/46657
    bie
   • Vs: VS: Kulturaftale mellem kommunerne og Region Midtjylland 17/22775
    sl
   • Anmeldelse om rottebekæmpelse 17/8029
    clp
   • Gudenådalens Gymnastikforening - Ny kursustilskudsansøgning 2017 17/44128
    lgr
   • Møldrup Motor Klub - Ny kursustilskudsansøgning 2017 17/46627
    lgr
   • Enkeltstående tilladelse til Uddannelsesmesse den 20-09-2017.pdf 16/68720
    ilp
   • Møldrup Motor Klub - Ny kursustilskudsansøgning 2017 17/46627
    lgr
   • Møldrup Motor Klub - Ny kursustilskudsansøgning 2017 17/46627
    lgr
   • Resultat af hovedeftersyn i Viborg og omegn 17/7108
    kiw
   • Fremmødeliste Fitnessdk, Basis uge 35, 36 og 37 2017 12/29178
    gh
   • Byggeansøgning, Himmestrupvej 25, 8850 Bjerringbro 17/46621
    mie
   • c.e.p@hotmail.dk - Sagsnr. 20170579 17/23863
    jha
   • Beskrivelse fra NIRAS om opg. løsning: Klimaplan, konfliktsøgningslag, Viborg kommune 16/918
    peph
   • Færdigmelding, byggesag, Bjerringbrovej 23 17/43390
    jno
   • Byggeansøgning, Kallestrupvej 86, 9632 Møldrup 17/46598
    lirm
   • Korrepondance med Lundsby Biogas 17/45835
    ba4
   • Lundsby Biogas om lokaliseringsmulighed for biogasanlæg 17/45835
    ba4
   • TO - Ansøgning til landsbyforskønnelsespulje 17/32802
    peph
   • Kildevej 1 - færdigmelding af separatkloak 14/9280
    tms
   • Byggeansøgning, Hobrovej 17, 8830 Tjele 17/46584
    jno
   • Bemærkning fra Henning Vester, Rødding til forslag til helhedsplan for Taphede 16/45706
    anp
   • Om aktiviteter på adressen - Poul Due Jensens Vej 3 15/1646
    bie
   • Byggeansøgning, Vejlevej 54, 8800 Viborg 17/46557
    mehm
   • Mail med tilbud på oprensning m.m. af: Branddam i Hjermind. sagsnummer 17/41667 17/41667
    ip3
   • 210027 - Midtjysk Pleje & Erhverv ApS - image001.jpg 12/141348
    andr
   • Fra Ole Capion: Domkirkekvarteret bemærkninger 17/41670
    jh7
   • SV: Ansøgning ifb. med tillæg til lokalplan nr. 452 17/25703
    anjje
   • EVV vil mindske størrelse på anlæg: Ansøgning om udledningstilladelse REC32-1 Søndre Mose - kommentarer 17/36831
    peph
   • Randersvej 92, Viborg - mødebekræftelse ift. Taphede byudvikling 16/45706
    anp
   • Tak for svaret - Tilladelse til skiltning af opholds- og legeområde ved Hald Ege Efterskole 17/31907
    jho
   • Forslag til vedtægsændring 16/33379
    ner
   • Underskreven lejekontrakt- Anlægsgade 2, 1., lejl. 8 - Peder Svend Oluf Madsen 17/40220
    mh8
   • Anmeldelse af jordflytning fra Møgelvang 1-51, 8800 Viborg 17/46527
    pba
   • Spg fra rådgiver: Ansøgning om udledningstilladelse REC32-1 Søndre Mose - Udkast til tilladelse 17/36831
    peph
   • Skema til anmeldelse af byggeaffald - Koster Alle 15 17/46525
    bie
   • Analyser - bygning til nedrivning 17/46525
    bie
   • Peter Salling sender PDF af 8. udgave af miljørapport inkl. bilag vedr Iglsø Biogas 17/14642
    adno
   • Bemærkning om tilstand af grusveje Lynderupvej ved sommerhusene i Skals 17/45162
    jho
   • 2017 09 15 16/54334
    asra
   • Majbrit Duch (bodegabestyrwe) kommenterer klage 17/41206
    nig
   • Byggeansøgning, Smedevej 4, 7470 Karup 17/46517
    mehm
   • Anmeldelse om rottebekæmpelse 17/8029
    clp
   • Klager afgiver supplerende oplysninger til bodegaens kommentarer 17/41206
    nig
   • Majbrit Duch tilbyder klager at kontakte hende hvis der er nye problemer 17/41206
    nig
   • DanRoots A/S - Danroots, Ekstern Støj, sept 17.pdf 17/11922
    aus
   • DanRoots A/S 17/11922
    aus
   • Billeder af olietank - Bavnehøjvej 28, 8830 Tjele 17/34788
    kkg
   • Billeder af olietank - Bavnehøjvej 28, 8830 Tjele 17/34788
    kkg
   • Billeder af olietank - Bavnehøjvej 28, 8830 Tjele 17/34788
    kkg
   • Byggeansøgning, Skolegade 27, 9632 Møldrup 17/46511
    vbp
   • SV vedr. anvendte gyllebeholdere: Vimdalsvej 4 og 6 17/29018
    xkk
   • Udeservering m.v. / Nytorv 17/41053
    fkc
   • Anmeldelse af jordflytning fra Lyngvej til Kingo 17/34505
    pba
   • Gravning på Liseborg Toft 24-44 17/44836
    llla
   • Overdækning af palletanke - billeder 13/67776
    edg
   • Kvittering for mail vedr. OML-beregninger for støv og CO 17/15434
    edg
   • Lone Bech - 030365 17/1812
    anbm_slettet_1
   • Kim Tang Sørensens kommentarer vedr. sag om vejændring i Stoholm 17/45108
    bkb
   • Bemærkninger til høring ifm, nedrivning, Krathusvej 1, 8800 VIborg 17/31013
    mehm
   • Havredalsvej 13 - ansøgning om nyt nedsivningsanlæg, forespørgsel om placering 17/46495
    peph
   • Ændring af planlægning ved Vordevej i Løgstrup 16/44814
    mble
   • Peter Salling sender 8. udgave af miljørapport vedr. Iglsø Biogas 17/14642
    adno
   • Gl. Århusvej 20-22, tilladelse fundet 17/46489
    peph
   • Gl. Århusvej 20-22 - oversvømmelse 17/46489
    peph
   • Fra Christopher Holland RE: Status på trafik- og parkeringsanalyse for Domkirkekvarteret 17/31289
    jh7
   • Ørrisvej 15 - færdigmelding af beplantet filteranlæg 17/40902
    dek
   • RE: Viborg Animationsfestival 17/46449
    av4
   • Supplerende materiale modtaget til behandling af byggesag - ny erhvervsbygning, Vesterled 6, 830 Tjele 17/34053
    vbp
   • Re: Udeservering m.v. / Nytorv 17/45718
    av4
   • Bemærkninger retur - Status på ønske om fortsættelse af renovering af fortov på Finderupvej 14/54197
    jho
   • Kvittering for supplerend materiale er modtaget via Byg og Miljø - Ombygning af sterilcentralen, Heibergs Alle 4, 8800 Viborg 17/43321
    vbp
   • Supplerende materiale modtaget til bygegsag - brandnotat til ombygning af sterilcentralen, Heibergs Alle 4, Viborg 17/43321
    vbp
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Kvittering til Henning Vester, Rødding for bemærkning til helhedsplan for Taphede 16/45706
    anp
   • Svar på spørgsmål om butik i tidligere stald 17/23242
    vdb
   • Kvittering for Færdigmelding Holmsgaardsvej 19, Hvam 8800 Viborg 16/51801
    ag3
   • Høringssvar til nedrivningssag vedr. Krathusvej 1, 8800.pdf 17/31013
    mehm
   • Varsling af miljøtilsyn 17/40767
    tms
   • Anmodning om supplerende oplysning til vurdering af facader - Meny Viborg, Gyldenrisvej 8, 8800 Viborg 17/38978
    vbp
   • Sags nr. 92075 - Sagsnr. 17/23429 - Bent Cilius Kristensen, Bækkegårdsvej 52, 7850 Stoholm Jyll 17/46745
    fkc
   • SV: Hedemølle tilretning. 14/17336
    kes
   • 18.09.17 Kvitteringsbrev vedr. halvtag. Vordevej 46, 8831 Løgstrup.pdf 17/46333
    lirm
   • Thestrupvej 5, 8800 Viborg. Anmodning om oplysninger. 17/45327
    am1
   • Sagsnr. 120662 - Ref. 17/41179 - Høring om nedlæggelse af del af privat fællesvej Skaunvej. 17/41179
    fkc
   • Peter Salling sendes bemærkninger til 8. udgave af miljørapport vedr. Iglsø Biogas 17/14642
    adno
   • Sagsnr. 120662 - Ref. 17/41179 - Høring om nedlæggelse af del af privat fællesvej Skaunvej. 17/41179
    fkc
   • SV: Nørreålaug 17/16049
    8ks
   • VS: Nørreålaug 17/16049
    8ks
   • VS: Svar: SV: Nørreålav 17/16049
    8ks
   • SV: Svar: SV: Nørreålav 17/16049
    8ks
   • Møde vedr. udstilling mm. indenfor lokalplan 88B 16/53009
    anbs
   • Til Marcelle Meier: Rådgivningsopgave Domkirkekvarteret 17/13787
    jh7
   • Til Pernille Overgaard Jensen: Rådgivningsopgave Domkirkekvarteret 17/13787
    jh7
   • SV: Referat karakteristiske afstrømninger m. bem fra VK 16/57888
    8ks
   • God Adgang mærkning - Kommunale haller i Viborg Kommune 17/5315
    pch
   • VS: Svar: Lodsejermøde - Nørreå 17/16049
    8ks
   • SV: giver du besked når du ved hvor det lodsejerlauget holder general forsamling og kommer der en dagsorden 17/16049
    8ks
   • Opsigelse af KMD Boligstøtte 17/45341
    pj
   • SV: Svar: SV: Nørreålaug 17/16049
    8ks
   • VS: Nørreålav 17/16049
    8ks
   • SV: Nørreålav 17/16049
    8ks
   • VS: Nørreålav 17/16049
    8ks
   • Re: Citat til PM 17/16049
    8ks
   • SV: ålaug i Nørreå 17/16049
    8ks
   • VS: Regulativet for Nørreåen 17/16049
    8ks
   • SV: Svar: Regulativet for Nørreåen 17/16049
    8ks
   • Opfølgning på miljøtilsyn på Hannerupvej 42, 9620 Aalestrup 17/45468
    xkk
   • Udeservering i 2017 17/41053
    fkc
   • Udeservering m.v. / Nytorv - Tilladelse og varsel om påbud 17/41053
    fkc
   • Kvittering for høringssvar - fordebat vedr. Hindbærkrattet 17/27073
    msb
   • Holmsgaardsvej 19, 9620 Aalestrup. Kvittering for færdigmelding. 16/51801
    ag3
   • [Sagsnr.:17/34900] Viborg Ro- og Kajakklub - Kvittering på kursusansøgning 2017 17/34900
    lgr
   • [Sagsnr.:17/15303] Bjerringbro FH - Kvittering på kursusansøgning 2017 17/15303
    lgr
   • [Sagsnr.:17/32974] Bowlingklubben ST - Kvittering på kursusansøgning 2017 17/32974
    lgr
   • [Sagsnr.:17/31232] Fjends Gymnastikforening - Kvittering for kursusansøgning 2017 17/31232
    lgr
   • [Sagsnr.:17/31232] Fjends Gymnastikforening - Kvittering for kursusansøgning 2017 17/31232
    lgr
   • [Sagsnr.:17/36298] Midtjysk Greyhound Stadion - Tilskud til EM i hundevæddeløb 2017 17/36298
    kgr
   • [Sagsnr.:17/43575] Hersom Bjerregrav IF - Kvittering på kursusansøgning 2017 17/43575
    lgr
   • [Sagsnr.:17/23837] Viborg Bordtennisklub - Aktivitetstilskud 2017 17/23837
    lgr
   • [Sagsnr.:17/31232] Fjends Gymnastikforening - Kursustilskud 2017 17/31232
    lgr
   • [Sagsnr.:17/45594] Viborg Kampsport - Kursustilskud 2017 17/45594
    lgr
   • Den gule og den røde rute på Klostermarken/Naturparken 17/43451
    jrs
   • [Sagsnr.:17/44128] Gudenådalens Gymnastikforening - Kursustilskud 2017 17/44128
    lgr
   • [Sagsnr.:17/44117] KFUM Spejderne Ulbjerg - Kursustilskud 2017 17/44117
    lgr
   • Lugtberegninger ift. samlet bebyggelse og byzone skal ændres i ansøgning - Gl. Aalborgvej 52A, 9632 Møldrup 17/32276
    clp
   • Kvittering: Bjerringbro - udbygning af cykelstier 17/46675
    lje
   • Varsling om miljøtilsyn 17/46657
    bie
   • Fremsendelse af bekendtgørelse - autoværksteder m.v. 15/1646
    bie
   • Doc2Mail_flettedokument_Rams Tværvej.pdf 17/46661
    llla
   • Brevflet 17/46661
    llla
   • Doc2Mail_flettedokument_Kokildedalen.pdf 17/46618
    llla
   • Doc2Mail_flettedokument Violvej.pdf 17/46562
    llla
   • Doc2Mail_flettedokument Kløvermarksvej - Irisvej.pdf 17/46562
    llla
   • [Sagsnr.:17/44128] Gudenådalens gymnastikforening - Kvittering på kursusansøgning 2017 17/44128
    lgr
   • Arnbjerg Fælled 2 + 4 og skovhøjen 2 - sender købsaftale til underskrift hos køber 17/45729
    hbl
   • [Sagsnr.:17/46627] Møldrup Motorklub - Kvittering på kursusansøgning 2017 17/46627
    lgr
   • Varsling om tilsyn 15/1646
    bie
   • Varsling om tilsyn 15/1646
    bie
   • Til orientering vedr. skovrejsning på landbrugsejendommen Frisholtvej 15, 8850 Bjerringbro 17/42065
    anbs
   • Brevflet 17/46618
    llla
   • 18.09.2017 - Sendt e-mail til Lasse med kopi af kvitteringsbrev på Kølsenvej 49, 8831 Løgstrup 17/46058
    lirm
   • 18.09.2017 - Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_opføre et nyt enfamiliehus_Kølsenvej 49, 8831 Løgstrup.pdf 17/46058
    lirm
   • Offentliggørelsesskema 2017 - Kølsenvej 39, 8831 Løgstrup 17/40994
    xkk
   • Ibrugtagningstilladelse til at_Indrette kollegieværelser i parterreplan_Gl. Aalborgvej 1A, 8800 Viborg 15/15448
    dkb
   • Brevflet til Violvej 17/46562
    llla
   • Eksempel sendes til Lundsby Biogas 17/45835
    ba4
   • Delvist svar til rådgiver: Ansøgning om udledningstilladelse REC32-1 Søndre Mose - Udkast til tilladelse 17/36831
    peph
   • Ønskes oprensning af bassin på Mariendalsvej? 17/29008
    dhb
   • Udkast til godkendelse sendt til ansøger og LMO - Gl. Aalborgvej 52A, 9632 Møldrup 17/32276
    clp
   • anvisning af rene overskudsjord fra vejprojekt Møgelvang 1-51, 8800 Viborg 17/46527
    pba
   • Brevflet til Kløvermarksvej og Irisvej 17/46562
    llla
   • Til Alice Hammerum: Kvittering for dine bemærkninger til domkirkekvarteret 17/41670
    jh7
   • Til kis Østergaard: Kvittering for dine bemærkninger om Domkirkekvarteret. 17/41670
    jh7
   • Til Britta Leth: Kvittering for bemærkninger Domkirkekvarteret 17/41670
    jh7
   • Til Ole Capion: Kvittering for bemærkning om Domkirkekvarteret 17/41670
    jh7
   • Bemærkniner til anmeldelsen - der skal fremsendes supplerende oplysninger 17/46525
    bie
   • Besked til EVV om grøfter i § 3: Ansøgning om udledningstilladelse REC32-1 Søndre Mose - kommentarer 17/36846
    peph
   • Til Lars Autrup:Tilgængelighed Viborg 17/33581
    jh7
   • Partshøring og varsel om påbud om genetablering af sø på 16g Lånum By, Smollerup 17/37726
    dhb
   • Videresendt VIBMUS besked til EVV. Intern høring - Tillæg 19 til spildevandsplan 2014-2018 (ledning fra Lånum og Daugbjerg til Stoholm) 17/35887
    peph
   • Kvittering for det fremsendte - afventer anmeldelsesskemaer 17/46525
    bie
   • anvisning af forurenet jord fra Lyngvej (Bland 9) til Kingo A/S 17/34505
    pba
   • TO til ejer - Vinkelvej 160 - status 17/22749
    peph
   • Byggetilladelse til at_opføre et enfamiliehus_Rønnestien 17 8800 Viborg_2017-09-18.pdf 17/45884
    mehm
   • Svar på tilstand af grusveje Lynderupvej ved sommerhusene i Skals 17/45162
    jho
   • Klager informeres om muligheder for at kontakte bodegaen direkte ved støj 17/41206
    nig
   • Vi kvitterer for bodegaens forslag til fremtidig håndtering af klager 17/41206
    nig
   • Klagers benærkninger til bodeaens 1. replik sendes til oriientering 17/41206
    nig
   • Bodegaens svar sendes til klager som orienterinf 17/41206
    nig
   • _Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_opføre tilbygning til eksisterende proteinfabrik_Åhusevej 3 7470 Karup J_2017-09-16.pdf 17/45079
    vbp
   • Rådgiver sendes bemærkninger til 6. udkast til miljørapport og 7. udkast til trafik-afsnit vedr. Iglsø Biogas 17/14642
    adno
   • Ibrugtagningstilladelse til at_opstille telte i varegård_Holstebrovej 79, 8800 Viborg 16/42840
    dkb
   • Afventer supplerende oplysninger - Havredalsvej 13 - nedsivningsanlæg 17/46495
    peph
   • VBI om møde om flere midler til medhjælpertimer 17/16045
    sk
   • Lavia om møde om flere midler til medhjælpertimer 17/16045
    sk
   • SV vedr. brug af gyllebeholder: Vimdalsvej 4 og 6 17/29018
    xkk
   • Udeservering m.v. / Nytorv 17/41053
    fkc
   • Samlede bemærkningerhøringssvar vedr nedrivning af staldlænge Krathusvej 1 8800 Viborg.msg 17/31013
    mehm
   • Peter Salling bedes samle miljørapport og bilag i samlet miljørapport vedr. Iglsø Biogas 17/14642
    adno
   • Mail til ejer med yderligere bemærkninger til nedrivning vedr Krathusvej 1 8800 - fra 5.9.17 - 14.9.17.msg 17/31013
    mehm
   • Kvittering for modtagelse af bemærkninger til nedrivning Krathusvej 1 8800 Viborg 17/31013
    mehm
   • 18.09.2017 - Byggetilladelse til at_opføre en tilbygning til enfamiliehus_Sønderkær 25, 8800 Viborg.pdf 17/46261
    mie
   • Kvittering til Niras: Klimaplan, konfliktsøgningslag, Viborg kommune 16/918
    peph
   • 8830 Vedrørende Burrehøjvej 17/180
    llla
 • 15.09.2017
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Ruteanalyser 2017 - regionale ruter 16/36400
    majoh
   • Handicapkørsel august 2017, faktureringsbilag 16/36398
    majoh
   • Flexkørsel august 2017, faktureringsbilag 16/36394
    majoh
   • Telekørsel august 2017 faktureringsbilag 16/36394
    majoh
   • Fjernbusser og regler 15/66359
    majoh
   • Byggeansøgning, Kildevangen 4, 8850 Bjerringbro 17/46463
    mie
   • Referat 11.09.17 SFO Løvel.doc 12/14704
    tjo
   • Statsforvaltningen - nye beskikkelser til huslejenævn og beboerklagenævn 17/35948
    hkr
   • Statsforvaltningen - nye beskikkelser til huslejenævn og beboerklagenævn 17/35947
    hkr
   • skitse over prøvetagningsstederne 17/43081
    pba
   • Fra Vejdirektoratet: Pulje til fremme af cyklisme er åbnet for ansøgninger 17/39242
    lje
   • Koordinering af sagsbehandling vedr. gennembrud på dige på grænsen mellem Viborg og Silkeborg Kommuner - Vallerbækvej 125, 7470 Karup 17/44065
    anbs
   • Rapport vedr. analyser fra Løvskal Landevej 41, Tjele 17/43081
    pba
   • Dagens analyser 13/95948
    ib3
   • Fjends Gymnastikforening - Ny kursustilskudsansøgning 2017 17/31232
    lgr
   • tdjservice@gmail.com - Sagsnr. 2017-0863 17/33327
    jha
   • tdjservice@gmail.com - Sagsnr. 2017-0863 17/33327
    jha
   • tdjservice@gmail.com - Sagsnr. 2017-0863 17/33327
    jha
   • Henvendelse fra Majbrit Ravn - Til borgmesteren - Udsat for diskrimination på Karup Skole 17/46438
    kemn
   • Byggeansøgning, Arnbjerg Fælled 20, 8800 Viborg 17/46450
    lirm
   • Viborg Animationsfestival 17/46449
    av4
   • VS: Kjælling Høl 16/50388
    roc
   • Ministeriet fremsender bekendgørelse og orientering om nye regler om hjælpemidler ved stemmeafgivning 16/44162
    mlko
   • BDO Lounge - rev. materiale ifm. ibt, Tingvej 7, 8800 16/64163
    dkb
   • Re: Varsel om påbud af beskæring af træer 17/42306
    akz
   • Tilsyn den 9. november kl. 8.00 ved Distrikt Bjerr (1083853) 17/907
    ankr
   • Byggemodning Arnbjerg - referat af sikkerhedsmøde 11 15/732
    tojj
   • Byggemodning Arnbjerg - referat af ledningsejermøde 13 15/732
    tojj
   • Byggemodning Arnbjerg - referat af byggemøde 25 15/732
    tojj
   • Bekræftelse på at mangler iht. tilsynsrapporter er udbedret. Farvervej 2, bageri, motel m.v. 15/65373
    dkb
   • Svar fra Politi - trafikspejl fra Mirabellevej til Mammen Byvej, Mammen 17/46294
    jho
   • Bekræftelse på at mangler iht. tilsynsrapport af 03-11-2016 er udbedret. Lookfit, Farvervej 2, 8800 16/53882
    dkb
   • Inspirationskatalog, Viborg Kommune - beskrivelse til godkendelse 14/6344
    bo1
   • VS: Intern høring - Tillæg 19 til spildevandsplan 2014-2018 (ledning fra Lånum og Daugbjerg til Stoholm) 17/46436
    mik
   • Inspirationskatalog, Viborg Kommune - beskrivelse til godkendelse 14/6344
    bo1
   • Inspirationskatalog, Viborg Kommune - beskrivelse til godkendelse 14/6344
    bo1
   • Citat til Vej & Parkservice 14/6344
    bo1
   • Udbud af pleje af grønne områder/vintertjeneste 14/6344
    bo1
   • overkørsel 17/46431
    av4
   • Fremtidig placering af STU i forvaltningsstrukturen 17/46358
    ncbk
   • Svar på mail vedr. udløb af høringsfrist 17/21510
    aka
   • Underskreven brugsaftale - Fysiofit - september 2017 14/2104
    peab
   • Udledning af vand i forbindelse med opboring af olieforurenet jord ved Grundfos A/S 17/42500
    bie
   • SV: Karmark Møllevej 17/44354
    akz
   • færdigmelding, nedrivning, Vrouevej 39.msg 16/53116
    lirm
   • Ansøgning - Vorning Maskinstation vaskeplads 17/46414
    bie
   • Ansøgning om tilslutningstilladelse 17/46414
    bie
   • Udtalelse vedr. reolpløjning 13/50617
    kft
   • Hjemmeplejen Karup 17/907
    ankr
   • Rapport for Nogle gamle Mette Iversen-prøver 17/46376
    kft
   • Bemærkninger til overfalden på de tunge vægge 17/44051
    bie
   • Budgetopfølgning BI - forventning pr. 30.9.2017 16/57649
    lar
   • Tilbud om program til vurdering af valgresultat 17/23822
    mlko
   • Tilbygning - dekanterbygning - Karup Kartoffelmel fabrik, Åhusevej 3, 7470 Karup J. 17/46406
    bie
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Dalvejen 20, 8850 Bjerringbro - september 2017 17/46402
    joo
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Horsdalvej 50, 8850 Bjerringbro - september 2017 17/46401
    joo
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Stenhusevej 21, 8850 Bjerringbro - september 2017 17/46400
    joo
   • Gebyrer PM aftaler mv. - vurdering pr. 30.9.2017 16/57649
    lar
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Sdr. Rind Vej 151, 8850 Bjerringbro - september 2017 17/46398
    joo
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Enemærkevej 12, 8850 Bjerringbro - september 2012 17/46397
    joo
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Nøddelundvej 27, 8850 Bjerringbro - september 2017 17/46394
    joo
   • Afsluttede bemærkninger til affaldsbortskaffelsen 17/41868
    bie
   • Færdigmelding, byggesag, Vindumvej 66 17/4589
    jno
   • Ønske om flere omlysninger om Nogle gamle Mette Iversen-prøver 17/46376
    kft
   • Fwd: Fwd: Lukningen af Thorsvej ved Nørremøllevej 15/71358
    tv
   • Henvendelse om Nogle gamle Mette Iversen-prøver fra Peter Steen NNU 17/46376
    kft
   • Foreløbigt projektområde til afgræsning ved Skravad Bæk tegnet i IMK 13/74083
    cfu
   • Svar vedr. Forslag til plejeplan for areal ved Skravad Møllebæk 13/74083
    cfu
   • BIlag vedr. arrangementet 17/46366
    sni
   • Supplerende materiale modtaget (fuldmagt) - ombygge køkkener - Skovvejen 47. 8850 Bjerringbro 17/35182
    vbp
   • Supplerende materiale modtaget (fuldmagt) til byggesag - Ombygge køkkener , Nygade 2, 9632 Møldrup 17/35192
    vbp
   • Byggeansøgning, Ø. Børstingvej 6, 7850 Stoholm 17/46353
    jha
   • Tak for supplerende svar på ønske om ændring af vejvisning til Lille Torup Gaslager 17/37099
    jho
   • Viborg Rideklub - Henvendelse af 14/9-2017 vedr. rideskole/undervisning 17/46356
    lgr
   • Anmodning om aktindsigt fra journalist Boy Reppening i udgifter til byrådsmedlemmers udlandsrejser 17/46354
    jri
   • Ulbjerg Idrætsforening - Bilag til regnskab 2016 15/71501
    lgr
   • Afledningen stoppet 17/44724
    bie
   • Vejbrønde Gl. Århusvej 17/44724
    bie
   • Drænvand fra Sønæs have 17/44724
    bie
   • Udledningen er stoppet jf. rådgiver 17/44724
    bie
   • Færdigmelding, byggesag, Herredsvejen 123 17/17865
    jha
   • Om at der er udledt grundvand 17/44724
    bie
   • Byggeansøgning, Harld Kiddes Vej 26, 7800 Skive 17/46343
    jno
   • orientering fra SVANA - Høringsbrev til museet ift skovrejsning 17/42065
    anbs
   • Meddelelse fra SVANA - Høring af skovrejsning - Frisholtvej 15, 8850 Bjerringbro 17/42065
    anbs
   • Fra Britta Leth: Domkirkekvarteret bemærkninger 17/41670
    jh7
   • 13.09.2017 - Modtaget e-mail fra Thomas Jensen med supplerende materiale til behandlingen af sagen på Tukærvej 31, 8850 Bjerringbro.msg 17/33327
    jha
   • Byggeansøgning, Pilkærvej 71, 7800 Skive 17/46338
    jno
   • Fra Christopher Holland RE: Status på trafik- og parkeringsanalyse for Domkirkekvarteret 17/31289
    jh7
   • Fra Iniz Tvillinggaard: Fotoprojekt Viborg_udstilling_kommunen 16/60827
    jh7
   • Byggeansøgning, vordevej 46, 9931 Løgstrup 17/46333
    lirm
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Tilslutningstilladelse - oppumpet muligt forurenet grundvand 17/44724
    bie
   • Dislog om materiale - er endnu ikke modtaget via Byf og miljø - Ombygning af sterilcentralen, Heibergsalle 4, viborg 17/43321
    vbp
   • Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_opføre en tilbygning i form af kontorbygning_Vandværksvej 12 7470 Karup J_2017-09-15.pdf 17/46287
    vbp
   • clp@viborg.dk - Muligt kloakbrud - Grønnegade 21, 8800 Viborg 17/6556
    clp
   • Tilslutningstilladelse - oppumpet muligt forurenet grundvand, Gl. Århusvej 20, Viborg 17/44724
    bie
   • Jernbanegade 19, 7470 - Varsel af påbud om beskæring 17/46460
    akz
   • Jernbanegade 19, 7470 - Anmodning om beskæring 17/46460
    akz
   • Visit Viborg, spørgsmål og svar: Har Viborg Kommune noget i tankerne vedr. cykelpuljen? 17/39242
    lje
   • Rykkermail for indberetning af skema C 16/35363
    evg
   • 15.09.17 Kvitteringsbrev vedr. byggesag om drivhus. Solsortvej 23, 8800 Viborg.pdf 17/44556
    lirm
   • Kvitteringsbrev efter supp matr..dot - 2013 doc2mail_ombygge erhvervsejendom til 3 lejligheder_Engholmvej 1 7470 Karup J_2017-09-15.pdf 17/43943
    jno
   • Svar på henvendelse om buskørsel mellem Rindsholm og Bruunshåb 17/44004
    dh5
   • Rev. 1. Mangelliste fra 5 års mangelgennemgang. Klynge 1 14/46563
    ho9
   • Kvittering til Majbrit Ravn - Til borgmesteren - Udsat for diskrimination på Karup Skole 17/46438
    kemn
   • [Sagsnr.:17/31232] Fjends Gymnastikforening - Kvittering på kursusansøgning 2017 17/31232
    lgr
   • Rev. 1. Mangelliste fra 5 års mangelgennemgang. Klynge 2. 14/46563
    ho9
   • Anmodning om ændring 16-0152928 Grundel Bæk ved Petershåb 16/16640
    hsjen
   • Rev. 1. Mangelliste fra 5 års mangelgennemgang. Klynge 3. 14/46563
    ho9
   • Udfyldelse af erklæring om nedsat omlægningstid for økologisk drift ved Vinge Mølledam 13/38742
    cfu
   • Rev. 1. Mangelliste fra 5 års mangelgennemgang. Klynge 4. 14/46563
    ho9
   • 15.09.2017 - Byggetilladelse og godkendt tegningsmateriale til udnyttelse af tagetage på Sundvej 13, 8832 Skals.pdf 17/46416
    mie
   • 15.09.17 Nedlæggelse af bolig. Mønstedvej 14, 7470 Karup.pdf 17/28468
    lirm
   • Byggetilladelse til at_ombygge køkkener i Plejecenter Skovvænget_Skovvejen 47, 8850 Bjerringbro_2017-09-07.pdf 17/35182
    vbp
   • Rev. 1. Mangelliste fra 5 års mangelgennemgang. Øvrige områder. 14/46563
    ho9
   • Rev. 1. Mangelliste fra 5 års mangelgennemgang. Klynge 6. 14/46563
    ho9
   • Svar på ønske om trafikspejl ud for Mirabellevej til Mammen Byvej i Mammen 17/46294
    jho
   • Erfaringer med Skyhost og jeres entreprisestyring 14/6344
    bo1
   • Rev. 1. Mangelliste fra 5 års mangelgennemgang. Klynge 5. 14/46563
    ho9
   • Glædelig jul og godt nytår 14/6344
    bo1
   • Foreløbig udtalelse 17/46436
    mik
   • Inspirationskatalog, Viborg Kommune - beskrivelse til godkendelse 14/6344
    bo1
   • Til Torben Schønherr: Tilgængelighedsprojektet i Viborg: Tur med Bevica Fonden 4. oktober 12/35831
    jh7
   • 15.09.17 Byggetilladelse til garage. Gl. Århusvej 120, 8800 Viborg.pdf 17/41606
    lirm
   • _Byggetilladelse til at_opføre et enfamiliehus med integreret garage og overdækket areal_Sjørupvej 36 8800 Viborg_2017-09-15.pdf 17/36962
    jha
   • Affaldskurve i pivottabel 15/51230
    bo1
   • Rykkermail for afsatte beløb 13/15289
    evg
   • Svar på spm om karateklub på Gl. Århusvej 21, 8800 17/46396
    dkb
   • Ibrugtagningstilladelse til at_ombygge og ændre anvendelse af bygninger_Lundvej 8 8800 Viborg 17/17564
    dkb
   • Svar til ansøger vedr forhåndsdialog om byggeri på Bjerring Byvej 10 8800 Viborg.msg 17/42986
    mehm
   • Tilsynsrapport_ombygge og ændre anvendelse af bygninger_Lundvej 8 8800 Viborg 17/17564
    dkb
   • Rykkermail for indberetning af skema C 13/100880
    evg
   • Rykkermail for indberetning af skema C 14/10771
    evg
   • Afenter tidspunkt for tilsyn - Feldingbjergvej 23, Stoholm 17/44051
    bie
   • Husnumre Gravene 28A-28E, Viborg - orientering 17/46387
    btr
   • Tilbygning - Karup kartoffelmel fabrik, Åhusevej 3, 7470 Karup J. 17/46406
    bie
   • Rykkermail for afsatte beløb 15/25693
    evg
   • Gravene 28A-28E, Viborg - nye adresser 17/46387
    btr
   • Adresser på rådgivere - miljøkortlægning 17/44051
    bie
   • Byggeaffald fra Feldingbjergvej 23, Stoholm 17/44051
    bie
   • Orientering om dispensation vedr. taghældning - Søvang 1-11, 8800 Viborg 17/41524
    lirm
   • Foreløbigt svar på Ansøgning om tilladelse til etablering af nedsivning Søren Poulsens vej 5 16/9044
    peph
   • 15.09.17 Byggetilladelse til carporte. Søvang 2, 6 og 8, 8800 Viborg.pdf 17/41288
    lirm
   • 15.09.17 Dispensation vedr. taghældning på carporte. Søvang 1-11, 8800 Viborg.pdf 17/41288
    lirm
   • Endelig plejeplan for areal ved Skravad Møllebæk samt bemærkninger til græsningsprojekt 13/74083
    cfu
   • Skovhøjen 6 - sender købsaftale til underskrift hos køber 17/46348
    hbl
   • _Byggetilladelse til at_etablere legeplads ved børnehaven Åkanden_Pilkærvej 71 7800 Skive_2017-09-15.pdf 17/46338
    jno
   • Viborg Rideklub - Kvittering for modtagelse af henvendelse af 14. september 2017 17/46356
    lgr
   • Byggetilladelse til at_ombygge McDonalds_Morsøvej 2 8800 Viborg 17/43043
    dkb
   • Kvitteringsbrev efter supp matr..dot - 2013 doc2mail_renovere samt fjerne en del af udhus_Hobrovej 42 8830 Tjele_2017-09-15.pdf 17/43082
    jno
   • Spildevandsprojekt i Bjerringbro (Tillæg nr. 8) 15/66837
    tms
   • Grundvands/Spildevandsprøve 17/44724
    bie
   • Om at afledningen stopper 17/44724
    bie
   • _Byggetilladelse til at_inddrage del af stald til beboelse_Vingevej 47 8830 Tjele_2017-09-15.pdf 17/43231
    jno
   • Til christopher holland SV: Status på trafik- og parkeringsanalyse for Domkirkekvarteret 17/31289
    jh7
 • 14.09.2017
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Lokalplan 1.33. Karup 17/33901
    iny
   • Oversigtskort 1, 2 og 3 17/33901
    iny
   • Henvendelse vedr. køb af kommunalt skovareal 17/33901
    iny
   • Brev, Eniig. Der er ingen ledninger i området tillæg nr. 1 til LP 164 17/13305
    anjje
   • Følgeskrivelse. Eniig vedr. el-ledninger i området tillæg 1 til LP 164 17/13305
    anjje
   • Eniig. Signaturforklaring. Lokalplanforslag nr. 477 16/47864
    janb
   • Eniig. Elplan. Lokalplanforslag nr. 477 16/47864
    janb
   • Brev fra Eniig. Lokalplanforslag nr. 477 16/47864
    janb
   • Følgeskrivelse Eniig. Lokalplanforslag nr. 477 16/47864
    janb
   • materiale til drøftelse -Skitse Spindeltrappe - kioskområde, Sct. Mathias Centret 1, 8800 Viborg 17/41760
    vbp
   • henvendelse om status på byggesag - ændre anvendelse mv. Tostrupvej 2, 8800 Viborg. 17/39039
    vbp
   • Anmeldelse af jordflytning til Randers havn 17/34505
    pba
   • Anmeldelse af jordflytning til jordtip 17/34505
    pba
   • Facader fremsendt til vurdering/vurdering ibm. butik (Meny) - Gyldenrisvej 8, 8800 Viborg 17/38978
    vbp
   • Friplejehjemmet Nordstjernen Referat fra forhåndsdialogmøde angående brandforhold, Borrisvej 2, 8800 Viborg 17/44289
    vbp
   • SV: Oprensning af branddam i Knudby 17/40891
    ip3
   • jha@viborg.dk - VS: ny kontorbygning ved Rosgaard på Holstebrovej 121, Viborg 17/46323
    vdb
   • jha@viborg.dk - VS: ny kontorbygning ved Rosgaard på Holstebrovej 121, Viborg 17/46321
    jha
   • Spildevandsplan vedr. B40U1R - REVAS Stoholm 17/46320
    8ks
   • SV Opfølgning på flugtvejs- pladsfordeling 2017 - vedr teltopstilling på Paradepladsen.msg 17/40362
    vbp
   • EMAIL: Oversigt vedrørende afslutning af jobrotationsregnskaber 17/159
    kto
   • bg avis 7-9-2017.docx 16/68720
    ilp
   • viborg stift.docx 16/68720
    ilp
   • Vedtægter af 12. december 2015 for Islænderhesteklubben Nökkvi 15/63977
    lgr
   • Nökkvis årsregnskab 2016 17/46314
    sk
   • Rettet OML-notat 17/15434
    edg
   • pb@bb-w.dk - Sagsnummer: 2017-0997 17/40105
    jha
   • Tilrettet OML-notat 17/15434
    edg
   • Dialog om adgang til sag i Byg og Miljø - Byggesag ved Verdenskortet, Søren Poulsens vej 5, 9500 Hobro 16/49745
    vbp
   • Partnerskabsaftale 17/46313
    kov
   • Byggeansøgning, Bjerringbrovej 54, 8850 Bjerringbro 17/46305
    mehm
   • VS Vurdering af de landskabelige forhold i forbindelse med ny 180 m2 rundbuehal på Burrehøjvej 49 8830 Tjele.msg 17/45817
    vbp
   • Bemærkninger retur - Svar på ønske om ændring af vejvisning til Lille Torup Gaslager 17/37099
    jho
   • pb@bb-w.dk - Sagsnummer: 2017-0997 17/40105
    jha
   • Dialog om afslutning af sag/ tilsyn mhb. på ibrugtagningstilaldelse af tilbygninger - Hjertebo, Hvamvej 105B, 9620 Aalestrup 15/25803
    vbp
   • Tilbud om medietræning 16/60767
    mfa
   • Opsætning af skilte ved gården i forbindelse med Åbent Landbrug 17/46301
    av4
   • Byggeansøgning, Vandværksvej 12, 7470 Karup 17/46287
    vbp
   • Ønske om trafikspejl ved Mirabellevej i Mammen 17/46294
    jho
   • Opfølgning på tilsyn - Vimdalsvej 6, 7470 Karup 17/29558
    xkk
   • Opfølgning på tilsynsbrev - Vimdalsvej 4, 7470 Karup 17/29018
    xkk
   • Ansøger godkender justering i Lokalplan 486 vedr. Iglsø Biogas 17/14642
    adno
   • Ansøger deltager ved besigtigelse i Over Viskum 17/46129
    dhb
   • Kommentar til notat vedr. Sundvej 52 17/44101
    dhb
   • Byggeansøgning, Gl. Skolevej 1, 8832 Skals 17/46274
    vbp
   • Tilsagn om lån fra Landsbyggefonden 16/34364
    evg
   • Mail fra Eniig Forsyning om Centerområde ved Tingvej i Viborg 481_Forslag 17/3238
    alj
   • Forespørgsel om udstykning af ejendomme, Herredsvejen 52, Skringstrup 8832 Skals fra RealMæglerne 17/46269
    mp2
   • Anmeldelse og deklaration af yderligere slagge, Hulbækvej 38, 8830 Tjele 17/41113
    mdo
   • Byggeansøgning, Solvænget 172, 7470 Karup 17/44072
    vbp
   • Nyt OML-notat og beregninger for merdeposition 17/15434
    edg
   • Rettet OML-notat for iglsø biogas 17/15434
    edg
   • Byggeansøgning, Sønderkær 25, 8800 Viborg 17/46261
    mie
   • Mammen Mejeri, Mammen Byvej 32, 8850 Bjerringbro 13/95948
    ib3
   • Kvittering fra Energi Viborg 13/2125
    edg
   • Forespørgsel fra Energi Viborg om udledning af overfladevand 13/2125
    edg
   • Forespørgsel om udstykning af ejendommen herredsvejen 41, 8832 Skals fra RealMæglerne 17/46257
    mp2
   • Underskrevet forhåndsaftale - ledere af dagplejen 01.01.18 - 31.03.18 17/42763
    lra
   • Byggeansøgning, Lundvej 8, 8800 Viborg 17/46248
    mehm
   • Anmodning om skiltning og fartchikane på Koldingvej 17/46251
    dh5
   • Forespørgsel om udstykning af ejendommen Låstrupvej 11, 8832 Skals fra LMO 17/46239
    mp2
   • DDS Waingunga - Bilag til regnskab 2016 15/52965
    lgr
   • clp@viborg.dk - Rotter - Dåsbjergvej 75A, 7800 Skive 17/45011
    clp
   • byggeriogmiljoe@viborg.dk - VS: Kan det være rotter? 17/45011
    clp
   • Færdigmelding, byggesag, Agnetevej 6 17/14118
    mehm
   • Rentefastsættelse af OTC Rente kontrakt nr. 1605069/2217363 13.12.2017 12/75657
    nac
   • Teknik og Miljø: Hellevej 4 + Hellestien 16/33953
    tms
   • VS: Erklæring fra autoriseret kloakmester - Hovedgaden 22, Vejrumbro 15/23952
    peph
   • Fwd: haster oversvømmelse 17/35485
    8ks
   • Ønsker kopi af faunabedømmelserne 2017 12/23271
    tms
   • Henvendelse fra lodsejere ved Skals og Vorning Å med erstatningskrav 17/46223
    flr
   • Skolevangen 19 - Færdigmelding af tilslutning til seperatsystem, Skolevangen 19, 8830 Tjele 15/23591
    peph
   • Møgelvang 19 sender bemærkninger til udkast af afgørelse - Møgelkjærvej 8, 8800 Viborg 16/68388
    clp
   • kort til ajourføring... 15/51230
    bo1
   • Finderuphøj Skole / Kort og lister på vedligeholdelse Park & Vej 15/51230
    bo1
   • inderuphøjskolen 15/51230
    bo1
   • Notat fra tlf-samtale 14-09-2017 m Kurt Mølgård_Er ikke positiv overfor projektet.docx 15/61193
    hsjen
   • Ajourføring af Finderuphøjskolen.... 15/51230
    bo1
   • RE: Nabohøring Sagsnr.: 17/38370 17/38370
    fil
   • Lige et par punkter mere - Finderuphøj Skole 15/51230
    bo1
   • Finderuphøj Skole / Kort og lister på vedligeholdelse Park & Vej 15/51230
    bo1
   • Finderuphøj Skolen... 15/51230
    bo1
   • Tab-filer over ledning: Ledning Lånum og Daugbjerg 17/35887
    peph
   • Opsætning af Leaflet 15/51230
    bo1
   • Helle.Hareskov.Johansen@holstebro.dk - VS: Invitation til Erfamøde Spildevand NordVest den 7. november 2017 17/3964
    peph
   • Sender: Viborg 2015 - Ændringer af mængder 2015.xlsx 15/51230
    bo1
   • Er lavet aftale med grundejerne: Tapdrup, infomøde og afledning fra bassinet 17/33000
    peph
   • Parkreg 2016 data 15/51230
    bo1
   • Beregninger 15/51230
    bo1
   • Opgørelse... 15/51230
    bo1
   • Sender: Tegninger-lister mm.zip 15/51230
    bo1
   • Nyt Områdenummer... 15/51230
    bo1
   • GR4.3 Fælledgræs - vådeng 15/51230
    bo1
   • tidligere modtaget mail.... 15/51230
    bo1
   • Områdenr. 15/51230
    bo1
   • Tegninger-lister mm.zip 15/51230
    bo1
   • Adresser 15/51230
    bo1
   • aflevering mm. 15/51230
    bo1
   • Askebæger på Rådhuset 15/51230
    bo1
   • Affaldskurv på idrætsområde 15/51230
    bo1
   • DDS Waingunga - Bilag til lokaletilskudsregnskab 2016 15/52965
    lgr
   • Spørgsmål om interessekonflikter ved pumpestation 17/46193
    vdb
   • KL's servicemålsstatistik for byggesager og miljøgodkendelser af virksomheder (1. juli 2016 - 30. juni 2017) 17/46068
    ner
   • Landzoneansøgning: gårdbiogasanlæg på Herredsvejen 180 17/45821
    vdb
   • Plantning af lægen 13/50617
    kft
   • Prislister... 15/51230
    bo1
   • Færdigmelding, nedrivning, Løvskal Landevej 57 15/21579
    jno
   • Resultat af boringskontrol på Bjerringbro Vandværk Nord. DGU 67.1151-01 - september 2017 12/27926
    dek
   • Henvendelse om hævd af grønt område til have 14/46773
    lku
   • Resultat af boringskontrol på Bjerringbro Vandværk Nord. DGU 67.1086 T3 - september 2017 12/27926
    dek
   • Tak for materiale - et godt arrangement 17/44958
    tv
   • Vedr. svar på spørgsmål fra Michael Gade om affaldsø i Arnbjerg - ved Skovhøjen 23 17/34395
    mdo
   • Liste over kommunale grundejere 15/51230
    bo1
   • Henvendelse vedr. Affaldsø ved Skovhøjen 23 17/34395
    mdo
   • Trine Bjerrum Pedersen, KMD - Viborg Kommune - Faktureringsaftale på Øvrige ydelser - forlængelse 2018-2021 - påmindelse 16/41006
    lar
   • TO: Hedemølle Erhvervsvej 25, 8850 Bjerringbro [TDC-6746] 17/31107
    peph
   • FW: Revideret tidsplan for forundersøgelse af lavbundsprojekt ved Trevad Møllebæk? 16/9098
    hsjen
   • Reservere tid - rettelser 15/51230
    bo1
   • RE: Kontrolfiler og kort, Fiskbæk Vådområde 15/1047
    kes
   • RE: Kontrolfiler og kort, Fiskbæk Vådområde 15/1047
    kes
   • Fakturaer forfalden til betaling 14/68585
    bl1
   • SV: Skolekøkken 14/68585
    bl1
   • SV: Løgstrup Skole - forespørgsel fra ny pedel 14/68585
    bl1
   • SV: Løgstrup Skole - forespørgsel fra ny pedel 14/68585
    bl1
   • SV: Løgstrup Skole - forespørgsel fra ny pedel 14/68585
    bl1
   • Løgstrup Skole - forespørgsel fra ny pedel 14/68585
    bl1
   • SV: Skolekøkken 14/68585
    bl1
   • Løgstrup Skole - Ønske om ekstra fryser i madkundskab 14/68585
    bl1
   • Fra Pernille Overgaard Jensen: Spørgsmål - Domkirkekvarteret 17/13787
    jh7
   • Dokumentation for sløjfning af boring, DGU nr. 56.172 på Kølsenvej 62 16/43057
    joo
   • Kvittering fra rådgiver: Viborg Kommune, anmodning om tilbud vedr. forundersøgelser af 4 klimatilpasningsprojekter 17/35564
    peph
   • Forventning pr. 30.9.2017 Administrationsbidrag 2017.xls 16/57649
    lar
   • Redegørelse fra Boligselskabet Sct. Jørgen vedrørende udlejning af ungdomsbolig på Farvervej 17/46075
    evg
   • Svar retur fra Politi om skiltning ved Hald Ege Efterskole 17/31907
    jho
   • Korrespondance med Midtjysk vedr. mulig investor 12/141348
    andr
   • VS: Udbud Vandløbsrestaurering Grundel Bæk 16/18092
    hsjen
   • Borgerrådsmøde på tværs i psykiatrien 2017 opdateret liste over medlemmer af borgerrådet 16/40410
    b3j
   • Tilladelse til nedlæggelse af del af privat fællesvej Søndersøvej 17/40390
    fkc
   • Kvittering fra EVV: Udledningstilladelse for udløb L02000U (Løvskal) 17/3565
    peph
   • Henvendelse vedr. køb af areal 17/33901
    iny
   • Dagsorden og referat af borgerrådsmøde på tværs 070917 16/40410
    b3j
   • VS: Bryllup i Viborg 17/46065
    av4
   • Kommentarer til borgmesterens svar - Henvendelse til borgmesteren vedr. visiteret køretid i hjemmeplejen 17/42857
    alm
   • Orientering og besked at TN gerne deltager 17/46062
    sni
   • Forespørgsel om udstykning af ejendommen Transiggårdvej 2, 8800 Viborg fra EDC 17/46060
    mp2
   • Flagermus på Hjarbækvej 29 i Hjarbæk 17/46059
    snh
   • Endelig kortlægning iht. jordforureningsloven Nørreåvej 31, Tjele 12/6464
    bie
   • DDS Waingunga - Vedr. udlejning af Blokhuset 15/52965
    lgr
   • Byggeansøgning, Kølsenvej 49, 8831 Løgstrup 17/46058
    mie
   • Bemærkninger til høring ifm nedrivning, Krathusvej 1, 8800 Viborg 17/31013
    mehm
   • Bemærkning til hørind vedr. nedrivning, Krathusvej 1, 8800 Viborg 17/31013
    mehm
   • SV: ERFA-møde i Viborg september 2017 - Deltagere 17/45984
    btr
   • Meddelelse om påbegyndelse af byggesag - byggesag 2016-1146 Søren Poulsend Vej 5 9500 Hobro.msg 16/49745
    vbp
   • SLKS godkendelse af budget for den større forundersøgelse, VSM 10372 Karup Vest. 16/23429
    mik
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Kvittering for ansøgning om vandledning 17/44615
    vdb
   • SV: Hedemølle, projektændring 14/17336
    kes
   • Udeservering m.v. / Nytorv 17/45718
    av4
   • jordanvisning fra Lyngvej til Randers Havn 17/34505
    pba
   • anvisning af overskudsjord fra Lyngvej til jordtip 17/34505
    pba
   • SV: ERFA-møde i Viborg september 2017 - orientering om mødet 17/45984
    btr
   • Kvitteringsbrev efter supp matr..dot - 2013 doc2mail_ændre terasse til udestue samt opføre en carport og skur_Slotsvej 4 7800 Skive_2017-09-14.pdf 17/43350
    jno
   • Naboorientering vedr. terrænregulering. Hedelyngen 113, 8800 Viborg.pdf 17/43193
    lirm
   • SV: Spildevandsplan vedr. B40U1R - REVAS Stoholm 17/46320
    8ks
   • Naboorientering vedr. terrænregulering. Hedelyngen 113, 8800 Viborg. Henrik Bach.pdf 17/45941
    lirm
   • Naboorientering vedr. terrænregulering. Hedelyngen 113, 8800 Viborg. R og H Reinholdt.pdf 17/45941
    lirm
   • Kvittering for modtaget materiale - Vimdalsvej 4 og 6 17/29018
    xkk
   • Varsling af miljøtilsyn 17/40720
    tms
   • Kopi af naboorientering sendes til Asker Geyti 17/45530
    vdb
   • Henvendelse om sti i Kommuneplantagen langs Vallerbækvej 17/33901
    iny
   • Brevpapir til ejer 2013 - doc2mail_indrette hestestald i eksisterende maskinhal_Hobro Landevej 90 8830 Tjele_2017-09-14.pdf 17/40105
    jha
   • Supplerende svar på ønske om ændring af vejvisning til Lille Torup Gaslager 17/37099
    jho
   • Politi - trafikspejl fra Mirabellevej til Mammen Byvej, Mammen 17/46294
    jho
   • Kvittering for ønske om trafikspejl ud for Mirabellevej til Mammen Byvej i Mammen 17/46294
    jho
   • Bestilling af tryk af ny A2-infotavle til vådområdeprojekt Fiskbæk Å 15/1047
    kes
   • _Nedrivningstilladelse til at_nedrive bygning 3 og 6_Stensigvej 9, 8831 Løgstrup_2017-09-14.pdf 17/45898
    jno
   • Oplysning om at materiale skal tilgå via Byg og Miljø - Ombygning af sterilcentralen, Heibergs Alle 4, 8800 Viborg 17/43321
    vbp
   • Afklaring af § 3 afgrænsning ved Sundvej 52 17/44101
    dhb
   • Invitation til følgegruppemøde om Hindbærkrattet til grundejere 17/27073
    msb
   • Invitation til følgegruppemøde om Hindbærkrattet til Boligselskabet Sct. Jørgen 17/27073
    msb
   • Invitation til følgegruppemøde om Hindbærkrattet til Bjerringbro Byforum 17/27073
    msb
   • clp@viborg.dk - Kloakbrud - Rævlingestien 11, 8800 Viborg 17/6556
    clp
   • Kvittering til Eniig Forsyning om Centerområde ved Tingvej i Viborg 481_Forslag 17/3238
    alj
   • _Byggetilladelse til at_indrette boliger i stue, 1. sal og 2. sal i sidehus_Gravene 28A, 8800 Viborg_2017-09-14.pdf 16/4225
    jha
   • Skive svarer på spørgsmål fra Midwest Musketeers vedr. organisering i 1 hhv 2 kommuner 17/23305
    lgr
   • Svar til Midwest Musketeers om tilskudsmuligheder ved samarbejde mellem foreninger i Viborg og Skive Kommune 17/23305
    lgr
   • Trevad Møllebæk, forundersøgelse af lavbundsprojekt 16/9098
    hsjen
   • Svar på henvendelse om skiltning og fartchikane på Koldingvej 17/46251
    dh5
   • Koordinering med lystfiskerne omkring udlæg af gydegrus 16/13200
    obo_slettet_1
   • _Byggetilladelse til at_opføre en legeplads ved Sol o Mio_Solvænget 172 7470 Karup J_2017-09-14.pdf 17/44025
    jno
   • Kvittering - henvendelse angående lugt. 16/33953
    tms
   • Hellevej - henvendelse angående lugt fra kloakanlæg 16/33953
    tms
   • VS: Erklæring fra autoriseret kloakmester - Hovedgaden 22, Vejrumbro 15/23952
    peph
   • SV: Færdigmelding af tilslutning til seperatsystem, Skolevangen 19, 8830 Tjele 15/23591
    peph
   • Kvitterings e-mail til lodsjeren 17/46223
    flr
   • Tilsynsrapport.dot 2013 doc2mail_mistanke om skimmelsvamp_Stadionvej 3, 7850 Stoholm Jyll_2017-09-13.pdf 17/40937
    jno
   • Svar til Møgelvang 19 - Møgelkjærvej 8, 8800 Viborg 16/68388
    clp
   • Ændringer i kommunale grundejere 15/51230
    bo1
   • Ændringer i kommunale grundejere 15/51230
    bo1
   • Offentliggørelsesskema 2017 - Sjørupvej 57, 7470 Karup 17/41653
    xkk
   • Ændringer af mængder 15/51230
    bo1
   • Ændringer af mængder 15/51230
    bo1
   • Ajourføring af Finderuphøjskolen.... 15/51230
    bo1
   • Nye data til dig 15/51230
    bo1
   • Finderuphøjskolen - Belægningsoversigt 15/51230
    bo1
   • Udeservering m.v. / Nytorv 17/41053
    fkc
   • Sandkasser i Parker & Legepladser… 15/51230
    bo1
   • Staudebede på Rådhuset... 15/51230
    bo1
   • Besked til EVV om aftale med grundejere: Tapdrup, infomøde og afledning fra bassinet 17/33000
    peph
   • Nyt Områdenummer... 15/51230
    bo1
   • Liste over ændringer 15/51230
    bo1
   • Liste over kommunale grundejere 15/51230
    bo1
   • Områdenr. 15/51230
    bo1
   • Områdenr. 15/51230
    bo1
   • Løgstrup Skole 15/51230
    bo1
   • Viborg Teater 15/51230
    bo1
   • aflevering mm. 15/51230
    bo1
   • Aflevering af mængder... 15/51230
    bo1
   • Prislisten på Sandkasser... 15/51230
    bo1
   • Nyeste version af hængepartier 15/51230
    bo1
   • Askebæger på Rådhuset 15/51230
    bo1
   • Rådhuset registering 15/51230
    bo1
   • Vil du svare på nedenstående.... 15/51230
    bo1
   • Filer til Marika 15/51230
    bo1
   • Liste.... 15/51230
    bo1
   • Rykkerbrev 2013 - uden færdigmelding doc2mail_nedrive ejendom_Villy Jensens Allé 1, 8832 Skals_2017-09-14.pdf 15/47181
    jha
   • Ibrugtagningstilladelse til at_opføre nyt plejehjem til 24 beboere_Trehusevej 1C_2017-09-14.pdf 16/17014
    bhv
   • Fælles besigtigelse ved 9a Sundstrup By - notat til gennemsyn 17/44101
    dhb
   • Affaldskurve i pivottabel 15/51230
    bo1
   • Læskærme i Viborg Kommune - til listen for ukrudtsbrænding 15/51230
    bo1
   • Ibrugtagningstilladelse til at_om- og tilbygge velfærdsarealer på Hammershøj teglværk._Tindbækvej 16 8830 Tjele_2017-09-14.pdf 16/66667
    vbp
   • Prislister... 15/51230
    bo1
   • Tilladelse til skiltning af opholds- og legeområde ved Hald Ege Efterskole 17/31907
    jho
   • Liste.... 15/51230
    bo1
   • Liste....Mængder 15-01-2015 15/51230
    bo1
   • Kvittering for modtagelse af henvendelse om hævd af grønt område til have 14/46773
    lku
   • Filer - kort 17-19_ 13-16 _20-24 15/51230
    bo1
   • Filer Kort 11 - 12 15/51230
    bo1
   • Filer - Kort 6 - 10 15/51230
    bo1
   • Filer - Kort 1 - 5 15/51230
    bo1
   • Materiale til punkter på listen. 15/51230
    bo1
   • Materiale til punkter på listen. 15/51230
    bo1
   • Liste over kommunale grundejere 15/51230
    bo1
   • SV: jeres besøg hos os onsdag den 13. sept. 2017 17/44958
    tv
   • Yderligere bemærkninger til nedrivning vedr Krathusvej 1 8800 - fra 5.9.17 - 14.9.17.msg 17/31013
    mehm
   • Kort over Stoholm Børnehave 15/51230
    bo1
   • Kort over Stoholm Børnehave 15/51230
    bo1
   • Kvittering og besigtigelsestidspunkt - gadekær i Over Viskum 17/46129
    dhb
   • Gudenåvej 5 F i Bjerringbro 15/51230
    bo1
   • Fremmødeliste Fitnessdk, Basis uge 34, 35 og 36 12/29178
    gh
   • SV: Nabohøring Sagsnr.: 17/38370 17/38370
    fil
   • Flagermus i Hjarbæk - fældning af bevoksning på matr. nr. 2æ Hjarbæk By, Vorde (Hjarbækvej 29, 8831 Løgstrup) 17/46059
    snh
   • Dispensation til oprensning af regnvandsbassin på 11o Tapdrup By, Tapdrup_Doknr345177-17_v1 17/29010
    dhb
   • Dispensation til oprensning af regnvandsbassin på matr. nr. 62fm Hjermind By, Bjerringbro 17/29013
    dhb
   • Korr. m. Gudenådalens vævere vedr. aftale, lån af lokaler mv 17/32138
    sk
   • Opdatering af forundersøgelse, lavbundsprojekt i Skals Å-dalen ved Hærup Sø 15/61193
    hsjen
   • Anmoder Boligselskabet Sct. Jørgen om en redegørelse for udlejning af ungdomsbolig på Farvervej 17/46075
    evg
   • Til Marcelle Meier SV: Spørgsmål - rådgiverudbud Domkirkekvarteret i Viborg 17/13787
    jh7
   • Til Pernille Overgaard Jensen SV: Spørgsmål - rådgiverudbud Domkirkekvarteret i Viborg 17/13787
    jh7
   • Politi - ønske om skiltning som opholds- og legeområde ved Hald Ege Efterskole 17/31907
    jho
   • Forhold vedr. olietank i orden - Åhusevej 23, 7470 Karup 17/7115
    kkg
   • Transportveje Stanghedevej 13. 17/38370
    fil
   • Tilladelse til nedlæggelse af del af privat fællesvej Søndersøvej 17/40390
    fkc
   • Sendt til Løvskal Landevej 12 - Udledningstilladelse til bassin i Løvskal 17/3565
    peph
   • Kvittering til Kirsten Højbrjerg - Henvendelse til borgmesteren vedr. visiteret køretid i hjemmeplejen 17/42857
    alm
   • Sendt til Løvskal Landevej 10, digital post - Udledningstilladelse til bassin i Løvskal 17/3565
    peph
   • Ibrugtagningstilladelse til at_opføre et nyt vindfang samt overdækning_Bredgade 20 16/34377
    dkb
   • Udtalelse til Simon Holst om mulighed for nyt udhus på Søvej 22, Klejtrup 16/25413
    bkb
   • Kræver ikke byggetilladelse.pdf 17/43955
    jha
   • Kvittering for modtagelse af bemærkninger til høring vedr nedrivning Krathusvej 1 8800 Viborg.msg 17/31013
    mehm
   • TO til interesseorg.: Udledningstilladelse for udløb L02000U, Løvskal (8850) 17/3565
    peph
   • Møldrup Tostrup IF - Vedr. Manglende bilag til lokaletilskud 2016 15/73049
    lgr
   • Kvittering for modtagelse af bemærkninger ifm høring omkring nedrivning Krathusvej 1 8800 Viborg.msg 17/31013
    mehm
   • Til ansøger (EVV) Udledningstilladelse for udløb L02000U (Løvskal) 17/3565
    peph
   • Kræver ikke byggetilladelse.pdf 17/44213
    jha
   • Udledningstilladelse - L02000U 17/3565
    peph
   • Rehabiliteringsteamets indstilling - ressourceforløb - den 04.08.16 17/45141
    se4
   • Byggetilladelse til at_opføre et dobbelthus_Toftevej 3A 8832 Skals_2017-09-05.pdf 17/25396
    vbp
 • 13.09.2017
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Mail fra ejer om at tinglysningen er på plads, vedr. byggeasg på Gl. Vibækvej 7, 8800 Viborg 16/38149
    mehm
   • Spørgsmål om skiltning med legende børn på Bragesvej i Viborg 17/46042
    jho
   • VS: Rottetilhold - Jegstrupvej vest 136 8800 Viborg 17/8029
    clp
   • VS: Rottetilhold - Sandbækvej 5 8800 Viborg 17/8029
    clp
   • VS: Rottetilhold - Bollervej 22 8800 Viborg 17/8029
    clp
   • VS: Rottetilhold - Lundgårdsvej 25 8800 Viborg 17/8029
    clp
   • VS: Rottetilhold - Birkesøvej 19 7850 Stoholm 17/8029
    clp
   • VS: Rottetilhold - Birkesøvej 10 7850 Stoholm Jyll 17/8029
    clp
   • Færdigmelding af byggesag mv. - opføre tilbygning til hal 9 samt tavleværksted, Tindbækvej 16, 8830 Tjele 16/66694
    vbp
   • Agrinord sender kommenteret udkast til miljøgodkendelse mv. - Dalvej 7, 9632 Møldrup 17/36237
    clp
   • Meddelelse om færdigmelding af byggesag - om- og tilbygge velfærdsarealer, Tindbækvej 16, 8830 Tjele 16/66667
    vbp
   • Byggeansøgning, Sct. Mathias Centret 1, 8800 Viborg 17/44306
    vbp
   • Udbud Vandløbsrestaurering Grundel Bæk 16/18092
    hsjen
   • tilrettet rapport AR-17-CA-00584676-02 vedr. Åhusevej 7, 7470 Karup - september 2017 17/45892
    joo
   • Udbud Vandløbsrestaurering Grundel Bæk 16/18092
    hsjen
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Viborgvej 76, 7470 Karup - september 2017 17/46031
    joo
   • Anmodning om udvidelse af accept af midlertidig støjende aktiviteter, Banegårds Alle - P-pladsen, 8800 Viborg 17/17460
    pjj
   • Udbud Vandløbsrestaurering Grundel Bæk 16/18092
    hsjen
   • Ansøgning om dispensation fra åbeskyttelseslinien 17/46028
    vdb
   • Færdigmelding af byggesag samt erklæring om teknisk dokumentation - ny åben lagerhal - Tindbækvej 16, 8830 Tjele 16/66680
    vbp
   • Midwest Musketeers retter henv. om samarbejde imellem foreninger i Viborg og Skive kommune 17/23305
    lgr
   • Afslag på ophævelse af fredskovspligt på matr. nr. 16ac Sdr. Rind By, Sdr. Rind i Viborg Kommune 17/46021
    vdb
   • Byggeansøgning, Videbechs Alle 11, 8800 Viborg 17/46016
    vbp
   • VS: Køretilladelser til hjemmeplejen i Viborg By ifht Maraton 17/7862
    av4
   • Resultat af begrænet drikkevandskontrol på Bjerringbro Vandværk Syd ledningsnet - september 2017 12/27926
    dek
   • Resultat af begrænser drikkevandskontrol på Bjerringbro Vandværk Nords ledningsnet - september 2017 12/27926
    dek
   • Resultat af begrænset drikkevandskontrol på Knudby Vandværks ledningsnet - september 2017 17/11291
    joo
   • Resulttat af forenklet drikkevandskontrol på Søvsøvej 23, 8800 Viborg - september 2017 17/46006
    joo
   • Udkast kontrakt Jordbro Å 17/13996
    kes
   • Byggeansøgning, Gl. Århusvej 159, 8800 Viborg 17/33731
    jno
   • Vedr. Møllehøjskolen, Frist for udbedring af mangler. 14/68741
    bl1
   • Ansøgning om dispensation til etablering af sandmile indenfor søbeskyttelseslinjen, Tostrupvej 49A, Viborg 17/39577
    peph
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på V. Børstingvej 4, 7800 Skive - september 2017 17/46000
    joo
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Lånumvej 54, 7850 Stoholm - september 2017 17/45997
    joo
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Fallevej 11, 8800 Viborg - september 2017 17/45995
    joo
   • Byggeansøgning, Bronzehøj 2B, 8800 Viborg 17/45992
    lirm
   • Byggeansøgning, Burrehøjvej 49, 8830 Tjele 17/45994
    vdb
   • Byggeansøgning, Burrehøjvej 49, 8830 Tjele 17/45817
    vbp
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Egebjergvej 34, 7800 Skive - september 2017 17/45993
    joo
   • SV: Genfremsender: Anmodning om supplerende oplysninger vedrørende ansøgning om at anvende areal til hundetræning, Højbjergmøllevej 75S, Rødkærsbro 17/31353
    anbs
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Dåsbjergvej 45b, 7800 Skive - september 2017 17/26921
    joo
   • Rådgiver oplyser at de indsender supplerende oplysninger vedr. ansøgning om fritliggende gylletank, Vinkelvej 141, 8800 Viborg 17/32906
    anbs
   • Svar fra ansøger vedr. ændret placering af Tryknedsivningsanlæg Tostrupvej 49A, Viborg 17/39577
    peph
   • SV: ERFA-møde den 21. september 2017 i Viborg - punkter 17/45984
    btr
   • SV: ERFA-møde i Viborg den 15. september 2017 17/45984
    btr
   • Arkæologi i Bjerregrav og Bjerring 17/45954
    mik
   • Arkæologi i Bjerregrav og Bjerring 17/45934
    mik
   • RE: Notat og mapinfo Velds Møllebæk 16/46514
    kes
   • Arkæologi i udviklingsområder 17/45865
    mik
   • Viborg Atlet Klub fremsender bilag vedr. udskiftning af vinduer 16/19230
    mgo
   • Udlæg Jesper Falsig Rosenkvist - frokost - uddannelsesmessen Bjerringbro 16/68720
    ilp
   • Peter Salling sender tilrettet 7. udkast til transportafsnit og bilag 17/14642
    adno
   • Rapport nr. 290910 (Dambrugskontrol fra Sejbæk Dambrug Indløb) er registreret 12/13586
    obo_slettet_1
   • Rapport nr. 298725 (Dambrugskontrol fra Rindsholm Dambrug) er registreret 12/24065
    obo_slettet_1
   • Færdigmelding, byggesag, Hobrovej 46 17/27286
    jno
   • Arkæologi i udviklingsområder 17/45803
    mik
   • Arkæologi i udviklingsområder 17/45828
    mik
   • Arkæologi i udviklingsområder 14/28299
    kft
   • Svar på spørgsmål om græsslåning på det grønne område ved Musikbakken i Klejtrup 14/47116
    lku
   • Arkæologi i udviklingsområder 17/45925
    mik
   • Arkæologi i udviklingsområder 17/45814
    mik
   • Kvittering fra Niras: Klimaplan, konfliktsøgningslag, Viborg kommune 16/918
    peph
   • Færdigmedling, byggesag, Hobrovej 46 17/27279
    jno
   • Kvittering for Tidligere amtslige tilskud uden for lov til hjemstedskommuner 16/1169
    mgo
   • Kvittering for Tidligere amtslige tilskud uden for lov til hjemstedskommuner 17/45885
    mgo
   • Færdigmelding, byggedag, Hobrovej 46 17/27281
    jno
   • VVM anmeldelse af skovrejsningsprojekt 17/45952
    anbs
   • Mail fra Dagli'Brugsen Frederiks vedr. ny detailforretning i Frederiks - udsendt til Økonomi- og Erhvervsudvalget inden sagens behandling i udvalget 17/27666
    aus
   • Vejdirektoratets tilladelse til etablering af vandledning langs statsvej 416 Randers – Viborg og statsvej 411 Viborg – Sønderup 17/31241
    ba4
   • Økologitilsagn / vådområder 12/26642
    kes
   • B.V.A. meddeler at de har fået ny kontaktperson og at affald vil blive fjernet ved: Ungdomsboliger i Hammershøj 14/46613
    lku
   • Byggeansøgning, Tostrupvej 66, 8800 Viborg 17/45935
    jha
   • Færdigmelding, byggesag, Brogade 57 16/48977
    jno
   • Ansøgning om landzonetilladelse : Skovvej 2, 8832 Skals 17/45810
    vdb
   • bkb@viborg.dk - foranlediget af din hastesag: Din sag med sagsnr. 17/4441 - der mangler byggetilladelse til dyrlægepraksis i gl. landbrugsbygning 17/33089
    jha
   • Ansøgning fra SOS Børnebyerne om indsamling i forbindelse med kommunalvalget den 21. november 2017 17/16250
    jri
   • Anmodning fra Dansk Folkehjælp om at foretage indsamling i forbindelse med Kommunalvalget den 21. november 2017 17/16250
    jri
   • Anmodning fra Folkekirkens Nødhjælp om tilladelse til indsamling d. 21 november 2017 17/16250
    jri
   • Byggeansøgning, Jernbanegade 8A, 7470 Karup 17/45932
    vbp
   • endelig-version-kolonihavevejledning.pdf.pdf 16/64614
    llla
   • Byggeansøgning, Stensigvej 9, 8831 Løgstrup 17/45898
    jno
   • DR studie ved valcafé 17/23822
    mlko
   • Forbrug, drift, læskærme i Viborg med realtidsskærme 16/45088
    majoh
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Åhusevej 7, 7470 Karup - september 2017 17/45892
    joo
   • Afspærring Vægtertorvet 17. september 17/45888
    av4
   • Henvendelse vedr. Fortove og veje - Tak 17/180
    llla
   • KOMBIT: Vilkår for kommunernes tilslutning til monopolbruddet - FAQ om tilslutningsvilkår, september 2017 13/70577
    pj
   • KOMBIT: Vilkår for kommunernes tilslutning til monopolbruddet - Tilslutningsvilkår KSD 13/70577
    pj
   • KOMBIT: Vilkår for kommunernes tilslutning til monopolbruddet - Tilslutningsvilkår SAPA 13/70577
    pj
   • KOMBIT: Vilkår for kommunernes tilslutning til monopolbruddet - Tilslutningsvilkår KY 13/70577
    pj
   • KOMBIT: Vilkår for kommunernes tilslutning til monopolbruddet - Generelle vilkår 13/70577
    pj
   • KOMBIT: Vilkår for kommunernes tilslutning til monopolbruddet 13/70577
    pj
   • Resultat af opfølgende bakt. kontrol på Nybrovej 14, 8800 Viborg - september 2017 17/27922
    joo
   • Byggeansøgning, Rønnestien 17, 8800 Viborg 17/45884
    mehm
   • Arealoverførsler, ændrede oplysninger - matr.nr. 2c m.fl. Sjørring By, Lindum - j.nr. 2167185 16/64309
    mp2
   • Resultat af opfølgende bakt. kontrol på Søndermarksvej 27, 8830 Tjele - september 2017 17/34897
    joo
   • Resultat af opfølgende bakt. kontrol på Tingvej 29, Ulbjerg 8832 Skals - september 2017 13/15184
    joo
   • Resultat af opfølgende bakt. kontrol på Tastumvej 53, 7850 Stoholm - september 2017 17/41849
    joo
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på V.Børstingvej 11, 7800 Skive - september 2017 17/45877
    joo
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Fløjgårde 4, 7470 Karup - september 2017 17/45874
    joo
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Vestre Skivevej 92 B, 8800 Viborg - september 2017 17/45871
    joo
   • Løgstrup Skole - referater 14/68585
    bl1
   • Jørgen Kaack, Børn & Unge, godkendelse af fysiske ændringer af areal ved Møldrup skole, herunder accept af, at der søges nødvendige myndighedstilladelser 16/2363
    bc6
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Søvsøvej 11, 8800 Viborg - september 2017 17/45868
    joo
   • Fakturaer forfalden til betaling 14/68741
    bl1
   • Simon Holst spørger til mulighed for at bygge nyt udhus på Søvej 22, Klejtrup, i landzone og inden søbeskyttelseslinje 16/25413
    bkb
   • Preben Overgaard, Kultur Service & Events, godkendelse fysiske ændringer af areal ved idrætsanlæg ved Møldrup Hallen, herunder accept af, at der kan søges nødvendige myndighedstilladelser 16/2363
    bc6
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Holstebrovej 249, 8800 Viborg - september 2017 17/45867
    joo
   • Møllehøjskolen - Aftaleseddel nr. 16 14/68741
    bl1
   • Møllehøjskolen bortkørsel af jord 14/68741
    bl1
   • SV: Møllehøjskolen bortkørsel af jord 14/68741
    bl1
   • Møllehøjskolen bortkørsel af jord 14/68741
    bl1
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Søvsøvej 14, 8800 Viborg - september 2017 17/45864
    joo
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Søvsøvej 13, 8800 Viborg - september 2017 17/45862
    joo
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Vejlevej 63, 8800 Viborg - september 2017 17/45861
    joo
   • Resulat af forenklet drikkevandskontrol på Søvsøvej 20, 8800 Viborg - september 2017 17/45856
    joo
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Fallevej 62, 8800 Viborg - september 2017 17/45853
    joo
   • Hej Anton metal,rør og træ fylder stadig ved Slesvigsgade 28 A hilsen Gitte 17/45852
    av4
   • Rev Ansoegning 13.09.17.pdf 17/36704
    lirm
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Vestre Skivevej 92A, 8800 Viborg - september 2017 17/45851
    joo
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Søvsøvej 16, Daugbjerg, 8800 Viborg - september 2017 17/45849
    joo
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Vejlevej 27, 8800 Viborg - september 2017 17/45848
    joo
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Søvsøvej 21, 8800 Viborg - september 2017 17/45844
    joo
   • Sag 1508127 - sammenlægningssag, Scanflavour Møldrup 17/38267
    am1
   • Tobias Spens Mogensen, Aalborg Universitet - RE: Vedr. projekt med it-ledelse på AAU 17/34046
    es
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Holstedbrovej 156, 8800 Viborg - september 2017 - AR-17-CA-00584971-01.pdf 17/45843
    joo
   • Kølsenvej 49 - ansøgning om udledning af overfladevand til bæk 17/45838
    peph
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Vejlevej 13, 8800 Viborg - september 2017 17/45841
    joo
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Søvsøvej 15, 8800 Viborg - september 2017 17/45839
    joo
   • Kulturministeriets pressemeddelelse vedr. ansøgning om tilskud til at foretage konkrete udpegninger af sten- og jorddiger 12/119579
    bkb
   • Sommerbilleder af Viborg Naturpark 16/10125
    hdh
   • Fortovsbelægning ved Nørresøvej og Randersvej i Viborg 17/45826
    jho
   • Færdigmelding jordvarmeanlæg Havrisvej 29 8830 17/29057
    am1
   • Nabohøring Sagsnr.: 17/38370 17/38370
    fil
   • Analyser for i dag laves torsdag morgen 13/95948
    ib3
   • SV: Mammen Mejeri, analyseresultater 13/95948
    ib3
   • Viborg, Sct. Mathias Gade 50 - Tilbagemelding på støtte i forhold til Byfornyelseslovens ordinære ramme 17/41935
    mehm
   • Rev Ansoegning 12.09.17.pdf 17/43042
    lirm
   • Analyseresultater Mammen Byvej 32, 8850 Bjerringbro 13/95948
    ib3
   • SV: Opstart på Skals Å 15/61193
    hsjen
   • Hulager 5, der er anlæg 2x15m sivedræn 17/44009
    peph
   • Småhuse på Nørremøllevej Nord, 8800 Viborg 17/45808
    anbs
   • Kvittering for indberetning af sløjfning, DGU nr. 77.1099 på Træholtvej 11, Rødkærsbro 14/18886
    joo
   • Hulager 5 - ansøgning om lovliggørelse af nedsivningsanlæg 17/44009
    peph
   • Kvittering for ansøgning Sejbæk.pdf 17/44833
    kes
   • Parkering på hjultovet. 17/45806
    av4
   • VS: Ansøgning ifb. med tillæg til lokalplan nr. 452 17/25703
    anjje
   • Hedemølle faunapassage 14/17336
    kes
   • Henvendelse vedr. Fortove og veje Markedsgade Klage 17/180
    llla
   • Opfølgning på tilsynsrapport på Plejehjem, Trehusevej 1C, 7470 karup J 16/17014
    bhv
   • WorkForce Planner - Release note 15-09-17 (skiftesporet) 17/599
    pj
   • Tinghøjvej 46, 8830 Tjele bl. a. med beredskabsplan 17/26393
    jg1
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Mangelliste fra 5 års mangelgennemgang. Klynge 5. 14/46563
    ho9
   • Mangelliste fra 5 års mangelgennemgang. Øvrige områder. 14/46563
    ho9
   • Mailveksling med Kapper film om temaer til næste dronefilm i Arnbjerg 16/54099
    anp
   • _Nedrivningstilladelse til at_nedrive bygning 3_Tostrupvej 66, 8800 Viborg_2017-09-13.pdf 17/45935
    jha
   • _Nedrivningstilladelse til at_nedrive bygning 3_Tostrupvej 66, 8800 Viborg_2017-09-13.pdf 17/45935
    jha
   • kvitteringsbrev.pdf 17/44628
    jha
   • kvitteringsbrev.pdf 17/44628
    jha
   • _Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_opføre et maskinhus_Trevadvej 27 7800 Skive_2017-09-13.pdf 17/44628
    jha
   • Byggetilladelse til at_opføre et dobbelthus_Toftevej 3B 8832 Skals_2017-09-05.pdf 17/25410
    vbp
   • Ibrugtagningstilladelse til at_ændre enfamiliehus til 2 lejligheder_Gl. Vibækvej 7_2017-09-13.pdf 16/38149
    mehm
   • Kopi af anmeldelse af Jordvarmeanlæg på Kokholmvej 39, 8830 tjele 17/18557
    am1
   • Svar om skiltning om legende børn på Bragesvej i Viborg 17/46042
    jho
   • Spørgsmål til ansøgning om bygning til heste på Trevadvej 15, 7800 Skive 17/45764
    bkb
   • Kølsenvej 49 - svar om udledning til vandløb 17/45838
    peph
   • SV: Flytning af 200 meter hegn 14/71476
    kes
   • Mailkorr. m. Skive Kommune om Midwest Musketeers 17/23305
    lgr
   • Mangelliste fra 5 års mangelgennemgang. Klynge 1 14/46563
    ho9
   • Mangelliste fra 5 års mangelgennemgang. Klynge 2. 14/46563
    ho9
   • Mangelliste fra 5 års mangelgennemgang. Klynge 3. 14/46563
    ho9
   • Mangelliste fra 5 års mangelgennemgang. Klynge 4. 14/46563
    ho9
   • Mangelliste fra 5 års mangelgennemgang. Klynge 6. 14/46563
    ho9
   • Ibrugtagningstilladelse til at_ombygge forsamlingslokale VIP Lounge_Tingvej 7,2. sal, 8800 Viborg 16/64163
    dkb
   • Supplement til byggetilladelse til at lovliggøre nybygning samt ombygning på Trevadvej 15 7800 Skive 17/45764
    bkb
   • ERFA-møde den 21. september 2017 i Viborg indkaldelse 17/45984
    btr
   • E-mail: Miljø-screening for skovplantning 17/39396
    vdb
   • SV: Udkast kontrakt Jordbro Å 17/13996
    kes
   • Microsoft Word - Supplement til byggetilladelse.dot 2013 doc2mail_lovliggøre nybygning samt ombygning_Trevadvej 15 7800 Skive_2017-09-13.pdf 17/4441
    jha
   • Ravnsbjergvej 11, 7470 - Varsel af påbud om beskring 17/45981
    akz
   • Afregningsgrundlag august 2017 12/8819
    andr
   • SV: Notat og mapinfo Velds Møllebæk 16/46514
    kes
   • Svar til Viborg Atlet Klub vedr. udbetaling af tilskud vedr. udskiftning af vinduer 16/19230
    mgo
   • Doc2Mail_flettedokument_1[1].pdf.pdf 17/45957
    llla
   • Partshøring Syrenvænget 8800 Viborg 17/45957
    llla
   • Mail til Slots og Kulturstyrelsen vedr. ansøgning 2018 17/45885
    mgo
   • Foreløbig udtalelse 17/45954
    mik
   • Foreløbig udtalelse 17/45814
    mik
   • Viborg Kommune, anmodning om tilbud vedr. forundersøgelser af 4 klimatilpasningsprojekter 17/35564
    peph
   • Genfremsender: Anmodning om supplerende oplysninger vedr. ansøgning om fritliggende gyllebeholder, Vinkelvej 141, 8800 Viborg 17/32906
    anbs
   • TO: Viborg Kommune, anmodning om tilbud vedr. forundersøgelser af 4 klimatilpasningsprojekter 17/35564
    peph
   • Nørre Langgade 38A, 8840 - Varsel af påbud om beskæring 17/45939
    akz
   • Nørre Langgade 38A, 8800 - Anmodning om beskæring 17/45939
    akz
   • Foreløbig udtalelse 17/45934
    mik
   • Genfremsender: Anmodning om supplerende oplysninger vedrørende ansøgning om at anvende areal til hundetræning, Højbjergmøllevej 75S, Rødkærsbro 17/31353
    anbs
   • Foreløbig udtalelse 17/45925
    mik
   • Fejl journaliseret 17/22260
    mp2
   • Aftale om opkrævning af afgifter 17/6500
    tms
   • Bredgade 2 (Fuglevænget, 8800 - Anmodning om beskæring 17/888
    akz
   • Foreløbig udtalelse 17/45865
    mik
   • Viborg Kommune, anmodning om tilbud vedr. forundersøgelser af 4 klimatilpasningsprojekter 16/918
    peph
   • Orientering til grundejer om status for vedtagelse - Spildevandstillæg 16 - Løvskal 16/57123
    tms
   • [Sagsnr.:17/45819] - [Dok.nr.:343598/17] Notat fra møde med lodsejere ved Kvosted Bæk 17/45819
    abmi
   • Kølsenvej 49 - kvittering til grundejer 17/45838
    peph
   • Kvittering - Færdigmelding jordvarmeanlæg Havrisvej 29 8830 17/29057
    am1
   • [Sagsnr.:17/29057] Orientering til BBR om færdigmelding af jordvarmeanlæg på Havrisvej 29, 8830 Tjele 17/29057
    am1
   • Foreløbig udtalelse 17/45828
    mik
   • Svar retur om fortov rundt om Nørresø i Viborg 17/45826
    jho
   • DDS Waingunga Stammen - Vedr. hytte/pladsleje? 15/52965
    lgr
   • Notat fra tlf-samtale 13-09-2017 m Niels Gundersen_Ok til rydning af hans areal_delomr 32.docx 13/31015
    cfu
   • Landzonetilladelse til ridebane på Trevadvej 15, Kjeldbjerg, 7800 Skive 17/3568
    bkb
   • Hulager 5: kvittering for ansøgning + spg om total længde sivedræn 17/44009
    peph
   • Tillæg af lokaler 08-02-2017 15/6338
    pijo
   • Orientering om landzonetilladelse til anvendelsesændring Lyngsøvej 5, 8800 Viborg 17/27909
    anbs
   • Landzonetilladelse til anvendelsesændring Lyngsøvej 5, 8800 Viborg 17/27909
    anbs
   • Foreløbig udtalelse 17/45803
    mik
   • Henvendelse vedr. Fortove og veje 17/180
    llla
 • 12.09.2017
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Rev Ansoegning 12.09.17.pdf 17/45941
    lirm
   • Rev Ansoegning 12.09.17.pdf 17/43193
    lirm
   • Udkast til program 17/45760
    sni
   • Oplysning om jordbearbejdning 17/39396
    vdb
   • SV: Rindsholm 16/18092
    hsjen
   • SV: Entreprenører til anlægsarbejde, etablering af omløb ved dambrug 16/18092
    hsjen
   • 12.09.2017 - Modtaget e-mail fra Kjeld Bisgaard med bemærkninger til byggetilladelsen på Sct. Mathias Gade 50, 8800 Viborg.msg 17/34768
    mie
   • Regnskab youtube film 17/20167
    hr1
   • SV: Flytning af 200 meter hegn 14/71476
    kes
   • Asfaltering af Fallevej/Benediktevej 17/19867
    kj
   • Tilbudsliste - Vandløbsvedligeholdelse 2016 14/6303
    bo1
   • Banedanmark bemærker at eventuelle omkostninger er dem uvedkommende 17/13305
    anjje
   • SV: Udtalelse vedrørende ombygning af vejtilslutning Højbjerg Huse til statsvej 407 Aarhus - Viborg, km 45,118 højre vejside 12/19937
    kj
   • VS: Udtalelse vedrørende ombygning af vejtilslutning Højbjerg Huse til statsvej 407 Aarhus - Viborg, km 45,118 højre vejside 12/19937
    kj
   • Info til ledningsejer om MVT Tange 12/19937
    kj
   • Fuldmagt fra ejer indgået til byggesag - opføre tank, Industrivej 22, 7470 karup J 17/17642
    vbp
   • Træningsplads Neckelmannsvej 1 forespørgsel om lysanlæg på pladsen 13/36274
    aw
   • Overskudsjord fra ny regnvandsledning på Middagshøjvej strækning B 17/43870
    mbp
   • Godkendt Jordhåndteringsplan 17/43425
    mbp
   • Forespørgsel om muligheden for at kræve op til 25 pct. almene boliger i nye lokalplaner i henhold til lokalplansændringen fra 2015 17/45681
    mlaa
   • Spørgsmål om udvidelse af område med fartdæmpning 17/45678
    jho
   • steen8840@gmail.com - Re: Partshøring - Sagsnr. 2017-0964 17/38938
    jha
   • Indsigelse.pdf 17/38938
    jha
   • supplerende materiale modtaget til byggesag - tilbygning til eksisterende proteinfabrik, Åhusevej 3, 7470 karup J 17/45079
    vbp
   • Ønske om fortsættelse af renovering af fortov på Finderupvej 14/54197
    jho
   • clp@viborg.dk - SV: !!!VIGTIG!!! 17/45011
    clp
   • byggeriogmiljoe@viborg.dk - VS: !!!VIGTIG!!! 17/45011
    clp
   • Separatkloakering af 4 ejendomme i f.m. kloakfornyelse i Skovvejen, Bjerringbro 15/66837
    tms
   • Afbud fra LAJ 17/45650
    sni
   • Kopi fra EVV - Niels Bugges vej 8 - underskrevet aftale om udtræden 15/55729
    peph
   • Entrance signage along Hobro Landevej 16/26266
    fkc
   • 12.09.2017 - Erklæring om udlejning på Fælledparken 5A+5B, 8830 Tjele.pdf 17/43041
    mie
   • Henvendelse fra Midtjyllandsavis - der spørges til dokument på postliste om Rema 1000, Rossensgade 1, 8850 Bjerringbro 17/27936
    vbp
   • Vedr. tilbud på Vurdering af alternativer for et renseanlæg ved Skals 14/32494
    mlaa
   • Bilag 2 TU 27_09_2017 17/33581
    jh7
   • Fra Ane juul Gram: Visualiseringer Kompagnistræde Viborg 17/33581
    jh7
   • Kvittering for ansøgning: Anmeldelse af genstande til danefævurdering-925731 12/49881
    mik
   • Jens Arendt, Arkplan, accept af fakturaer fra HJ Have & Anlæg, nr. 770, aconto vedligeholdelse, og nr. 771, aftaleseddel 32 vedrørende reperation af sokkel i Østergade 16/1150
    bc6
   • Fra Ane juul gram: Viborg kompagnistræde visualisering 17/33581
    jh7
   • Viborg Kampsport - Ny kursustilskudsansøgning 2017 17/45594
    lgr
   • Fakturaer forfalden til betaling 14/68585
    bl1
   • clp@viborg.dk - SV: vedrørende rotter 17/45011
    clp
   • byggeriogmiljoe@viborg.dk - VS: vedrørende rotter 17/45011
    clp
   • Kvittering for ansøgning: Anmeldelse af genstande til danefævurdering-925712 14/36192
    mik
   • Supplerende mat til byggeansøgning om reklameskilt, Kornmarken 127, 8800 VIborg 17/42188
    mehm
   • Ansøgning om oprensning af to søer på Tange Sø Golf A/S 17/45570
    snh
   • Kvittering for ansøgning: Anmeldelse af genstande til danefævurdering-925691 14/62305
    mik
   • VS færdigmelding af nedrivningsarbejde Veldsvej 52 17/19812
    jha
   • Bassinanalyser, vedr. Feriehjemmet Lille bassin, Birkevej 5, 8830 Tjele 13/54111
    mdo
   • Bilag 1 Oversigtskort TU 27_09_2017 17/33581
    jh7
   • Kvittering for ansøgning: Anmeldelse af genstande til danefævurdering-925676 15/26692
    mik
   • 10-årss beholderkontrol (nr. 1) Industrivej 8, 8830 Tjele 17/759
    jg1
   • VS: Rottetilhold - Hovedvejen 8 9632 Møldrup 17/8029
    clp
   • SIK - Lejeaftale vedr. halleje på GIV 16/38650
    lgr
   • Sannes Mad Mønsted - Vedr. julefrokost på Viborg Rådhus 1/12-2017 17/43485
    lgr
   • Rentefastsættelse af OTC Rente Kontrakt nr. 1021015/1287112 13.09.2017 12/75657
    nac
   • Fra EVV: Ansøgning om udledningstilladelse ifm. kloakseparering af Tastum 17/45542
    peph
   • Vejdirektoratets tilladelse - Karup Kartoffelmelfabrik - Rørføring under Herningvej (Viborg Kommune) 17/45490
    bie
   • Anmodning om at få tilsendt referat fra møde med bådelauget. 16/24186
    roc
   • sp/sv - Koorespondance om krav til klorid 17/18770
    bie
   • DanRoots A/S - ny lokalplan 17/11922
    aus
   • Spg fra ejer: Ansøgning om tilladelse til etablering af nedsivning Søren Poulsens vej 5 16/9044
    peph
   • Rentefastsættelse af OTC Rente Kontrakt nr. 1021015/1287112 13.12.2017 12/75657
    nac
   • Supplerende om lavfrekvent støj 12/6242
    bie
   • Lavfrekvent støj 12/6242
    bie
   • SV: Anmodning om at iværksætte grødeskæring 17/2055
    flr
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Byggetilladelse til at_etablere en 6000 l gas tank på et støbt fundament_Industrivej 22 7470 Karup J_2017-09-12.pdf 17/17642
    vbp
   • Erhverv i egen bolig.dot 2013 - doc2mail_indrette hjemmekontor i bolig til udekørende dyrelægepraksis_Ladehøjvej 16, 8831 Løgstrup_2017-09-12.pdf 17/43603
    jno
   • Svar til Kirsten Højbjerg - Henvendelse til borgmesteren vedr. visiteret køretid i hjemmeplejen 17/42857
    alm
   • Supplement til byggetilladelse.pdf 17/35560
    jha
   • 12.08.2017 - Byggetilladelse til at_ændre kvist_Nørresøvej Nord 27, 8800 Viborg.pdf 17/43158
    mie
   • 12.08.2017 - Byggetilladelse til at_ændre kvist_Nørresøvej Nord 27, 8800 Viborg.pdf 17/43158
    mie
   • _Byggetilladelse til at_inddrage udhus til beboelse_Bjerringbrovej 23 8850 Bjerringbro_2017-09-12.pdf 17/43390
    jno
   • Nabohøring - ny gyllebeholder på Mønstedvej 25, 7470 Karup 17/35417
    fil
   • 12.09.17 Kvitteringsbrev vedr. enfamiliehus. Arnbjerg Fælled 15, 8800 Viborg.pdf 17/45252
    lirm
   • _Byggetilladelse til at_opføre et tag på 12m² over trappe_Vibevej 4 8800 Viborg_2017-09-12.pdf 17/35560
    jha
   • Spørgsmål til Ershvervsstyrelsen vedr. rummelighed til ny byudvikling i Viborg Kommune 13/63616
    ba4
   • Nabohøring - udvidelse af kvægbesætningen på Stanghedevej 13, 8800 Viborg 17/38370
    fil
   • Måling på støj og emissionsbegrænsende foranstaltninger 12/6242
    bie
   • Sejbæk ansøgning forundersøgelse vandløbsrestaurering 17/44833
    kes
   • Tilsynsbrev - Ugelrisvej 26A 17/31694
    bie
   • Affaldsindsamling i midtbyen 17/39885
    lp8
   • Svar til ang lysanlæg - Træningsplads Neckelmannsvej 1 13/36274
    aw
   • Træningsplads Neckelmannsvej 1 svar fra Byggeri 13/36274
    aw
   • Velds Møllebæk - Satskort, manglende oplysninger 16/46514
    kes
   • Tinghøjvej 54, 8830 Tjele. Kopi til DN m.fl. af landzonetilladelse til erhvervsbygning og privat garage 17/31671
    bkb
   • Tinghøjvej 54, 8830 Tjele. Landzonetilladelse til erhvervsbygning og privat garage 17/31671
    bkb
   • Svar på spørgsmål om mulighederne for at kræve op til 25 procent almene boliger i nye lokalplaner. Besvarelse fra Viborg Kommune. 17/45681
    mlaa
   • Svar om skiltning på HedeLyngen i Viborg 17/45678
    jho
   • Rykker for anmeldelse - Kolshøjen 10, Viborg 17/43046
    bie
   • Byggetilladelse til at_opføre ny bolig og fritstående carport med skur_Spangsbjerg Toft 6 8800 Viborg_2017-09-12.pdf 17/33481
    mehm
   • Dispensation fra Lokalplan 410 vedr. sokkelhøjde, Spangsbjerg Toft 6, 8800 Viborg_ 12-09-2017.pdf 17/33481
    mehm
   • Ibrugtagningstilladelse til at_ændre butik til sandwich butik_Gravene 4 16/34288
    dkb
   • 12.09.2017 - Byggetilladelse til at_opføre 2 stk. rækkehuse_Fælledparken 5A+5B, 8830 Tjele.pdf 17/43041
    mie
   • _Byggetilladelse til at_udnytte overetage til beboelse + kviste_Dalsgårdvej 23 8850 Bjerringbro_2017-09-12.pdf 17/43849
    jno
   • Status på ønske om fortsættelse af renovering af fortov på Finderupvej 14/54197
    jho
   • Svar - Separatkloakering af 4 ejendomme i f.m. kloakfornyelse i Skovvejen, Bjerringbro 15/66837
    tms
   • TO til EVV kopi: Niels Bugges Vej 8 - tilladelse til udtræden 15/55729
    peph
   • Sørosen, Viborg - husnumre 17/45638
    btr
   • 12.09.2017 - Byggetilladelse til at_udvidelse af maskinehus_Vesterled 34, 8830 Tjele.pdf 17/4578
    mie
   • [Sagsnr.:17/43575] Hersom Bjerregrav - Kursustilskud 2017 17/43575
    lgr
   • Partshøring og naboorientering vedr niveauplan og sokkelhøjde_Spangsbjerg Toft 6 8800 Viborg_2017-08-22.docx 17/33481
    mehm
   • [Sagsnr.:17/43857] Stoholm IF - Kursustilskud 2017 17/43857
    lgr
   • _Byggetilladelse til at_Lovliggøre 22 kvadratmeter til beboelse_Vindumvej 66, 8850 Bjerringbro_2017-09-12.pdf 17/4589
    jno
   • [Sagsnr.:17/29984] Løgstrup Gymnastik & IF - Kursustilskud 2017 17/29984
    lgr
   • Dispensation fra LP 0.42.22.50 til tagudformning ifm. udvidelse af børnehave, Kærvej 11G, 8832 Skals_.pdf 17/31147
    vbp
   • [Sagsnr.:17/43585] Skydive Viborg - Kursustilskud 2017 17/43585
    lgr
   • [Sagsnr.:17/31232] Fjends Gymnastikforening - Kursustilskud 2017 17/31232
    lgr
   • [Sagsnr.:17/43575] Hersom Bjerregrav IF - Kursustilskud 2017 17/43575
    lgr
   • Tilbagemelding vedr forhåndsdialog om nye enfamiliehus Kokærvænget 10 8800 Viborg.msg 17/25269
    mehm
   • [Sagsnr.:17/19091] KKIK - Kursustilskud 2017 17/19091
    lgr
   • [Sagsnr.:17/45594] Viborg Kampsport - Kvittering på kursusansøgning 2017 17/45594
    lgr
   • _Nedrivningstilladelse til at_nedrive bygning 4 og 5_Bjerrevej 115, 8850 Bjerringbro_2017-09-12.pdf 17/44589
    jno
   • Svar til René Mikkelsen om regler for bortfald af landzonetilladelser 14/51152
    vdb
   • Kræver ikke byggetilladelse.pdf 17/36723
    jha
   • Dispensation fra lokalplan 106.pdf 17/36723
    jha
   • Kvittering for ansøgning om oprensning af to søer på Tange Sø Golfklub 17/45570
    snh
   • Dispensation fra lokalplan 106.pdf 17/39354
    jha
   • jha@viborg.dk - Dispensation til taghældning og gavl mod vej 17/39354
    jha
   • _Byggetilladelse til at_lovliggøre udhus_Hjortespringet 5 8850 Bjerringbro_2017-09-11.pdf 17/16189
    jno
   • 12.09.17 Kvitteringsbrev vedr. udestue. Østergade 72, 8850 Bjerringbro.pdf 17/44522
    lirm
   • Rørføring under Herningvej 17/45490
    bie
   • 12.09.2017 - Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_opføre 2 stk. rækkehuse_Fælledparken 5A, 8830 Tjele.pdf 17/43041
    mie
   • udviddelse af bygningsmasse 17/11922
    aus
   • Tilslutningstilladelse - spildevand fra testbassin - Syd 2 17/18770
    bie
   • Om anvendelsen af olieudskilleranlæg på Erhvervsvej 5, Møldrup 17/45540
    bie
   • Kvittering til ejer + rådgiver: Ansøgning om tilladelse til etablering af nedsivning Søren Poulsens vej 5 16/9044
    peph
 • 11.09.2017
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Randersvej 92 - mailveksling med Hatting Ornestation om mødeforslag 16/45706
    anp
   • Svar til Rikke Moslund om evt. Østringvej 16/45706
    anp
   • Spørgsmål og svar, udbud af legeområder på Nørresøbadet 17/45479
    lku
   • Svar på forespørgsel vedr. Randersvej 77 og Taphede 16/45706
    anp
   • Kvittering på modtagelse spørgsmål fra Nikostine 17/45479
    lku
   • Indbudt licitation, fremsendelse af udbudsmateriale til 4 legepladsfirmaer 17/45479
    lku
   • Gl. Viborgvej 40, 9620 Aalestrup: Kopi til DN m.fl. af landzonetilladelse og dispensation fra lokalplan til udstykning af matr.nr. 17da Hvam By, Hvam 17/44842
    bkb
   • Gl. Viborgvej 40, 9620 Aalestrup: Landzonetilladelse og lokalplandispensation til udstykning af matr.nr. 17da Hvam By Hvam 17/44842
    bkb
   • 11.09.17 Byggetilladelse til at ombygge kælder. Kastanievej 14, 9500 Hobro.pdf 17/43571
    lirm
   • Svar på spm om isoleringskrav til sluse til Rådhuset 17/39369
    dkb
   • _Byggetilladelse til at_inddrage overdækket terrasse til bolig_Granvej 24 7470 Karup J_2017-09-11.pdf 17/44240
    jno
   • Vedr. Fusagervej 13 17/38793
    fkc
   • byggeriogmiljoe@viborg.dk - VS: Anmeldelse fra Kiratin a/s til Viborg kommune vedr. KonditorBager Bjerringbro 17/8034
    clp
   • byggeriogmiljoe@viborg.dk - VS: Anmeldelse fra Kiratin a/s til Viborg kommune vedr. Konditorbager Ørum 17/8034
    clp
   • 11.09.2017 - Sendt e-mail til Line Krogh Andersen med ændret tidspunkt for besigtigelsen på Vandværksvej 1A, 7850 Stoholm Jyll..msg 17/42430
    mie
   • 11.09.2017 - Sendt e-mail til Stefan Andersen med ændret tidspunkt på tilsyn på Vandværksvej 1A, 7850 Stoholm Jyll..msg 17/42430
    mie
   • Karup Kartoffelmelfabrik - Rørføring under Herningvej (Viborg Kommune) 17/45490
    bie
   • E-mail: Landzonetilladelse til småbygninger på Flyvestation Karup 17/43217
    vdb
   • 11.09.2017 - Sendt e-mail til Peder Steffensen med tidspunkt for møde om Bjergsnæs Mose 8, 8800 Viborg 16/67052
    mie
   • Rådgiver giver EVV besked om overdimensionering af bassin - udledningstilladelse REC32-1 Søndre Mose - kommentarer 17/36831
    peph
   • Opfølgning på henvendelse om tilbygning til Søndre Skole Koldingvej 112 8800 Viborg.msg 17/36898
    vbp
   • Til indsigere - orientering om politisk behandling efter fordebat - lokalplan nr. 486 for teknsik omr. Ø. Børstingvej 6 17/14642
    adno
   • Stadion Alle 2, Viborg - adresse til kollegie 17/45351
    btr
   • 11.09.2017 - Sendt e-mail til Stefan Andersen om ændret tilspunkt til tilsyn på Vandværksvej 1A, 7850 Stoholm Jyll. 17/42430
    mie
   • Stadion Alle 2 - adresser til studieboliger 17/45351
    btr
   • _Byggetilladelse til at_inddrage udestue til bolig_Gl. Århusvej 268B 8800 Viborg_2017-09-11.pdf 17/36001
    jha
   • Stadion Alle 2, Viborg - adresser til studieboliger 17/45351
    btr
   • Spørgsmål til konsulent/Agrinord - Horshøjvej 5, 9500 Hobro 17/38817
    clp
   • SV: vedr. skovbrynet 5 8850 Bjerringbro - Kvittering for færdigmelding 17/45456
    kats
   • 11.09.2017 - Byggetilladelse til at_opføre tæt-lav boliger_Søndersøvej 86, 8800 Viborg.pdf 17/22712
    mie
   • Thestrupvej 5, 8800 Viborg. Kvittering for modtagelse. 17/45327
    am1
   • 11.09.2017 - Byggetilladelse til at_om og tilbygning af etageejendom_Sct. Mathias Gade 50A, 8800 Viborg.pdf 17/34768
    mie
   • 20170629 Bilag 5a Eksisterende forhold Sct. Mathias Gade 50 D 1. sal.pdf 17/34768
    mie
   • 20170629 Bilag 4a Eksisterende forhold Sct. Mathias Gade 50 K 2. sal.pdf 17/34768
    mie
   • 20170629 Bilag 3a Eksisterende forhold Sct. Mathias Gade 50 C 1. sal tv.pdf 17/34768
    mie
   • 11.09.2017 - GODKENDT - facade mod gården - Sct Mathias Gade 50, 8800 Viborg.pdf 17/34768
    mie
   • 11.09.2017 - GODKENDT - facade mod gaden - Sct. Mathias Gade 50, 8800 Viborg.pdf 17/34768
    mie
   • 11.09.2017 - GODKENDT - 20170810 Skitse med flugtvej fra iCi Salonen - Sct. Mathias Gade 50, 8800 Viborg.pdf 17/34768
    mie
   • 11.09.2017 - GODKENDT - 20170810 Skitse med etagehøjder og brandadskillelse - etagedæk - Sct. Mathias Gade 50, 8800 Viborg.pdf 17/34768
    mie
   • 11.09.2017 - GODKENDT - 20170810 Skitse med brandadskillelse - 50C, 1.sal, tv. - Sct. Mathias Gade 50, 8800 Viborg.pdf 17/34768
    mie
   • 11.09.2017 - GODKENDT - 20170810 Facade mod Sct. Mathias Gade - højder ift redningsåbning - Sct. Mathias Gade 50, 8800 Viborg.pdf 17/34768
    mie
   • 11.09.2017 - GODKENDT - 20170810 Etageplan med altanplaceringer - mål - Sct. Mathias Gade 50, 8800 Viborg.pdf 17/34768
    mie
   • 11.09.2017 - GODKENDT - 20170629 Bilag 6 Flugtvejsdør og udv. repose ved iCi Salonen - Sct. Mathias Gade 50, 8800 Viborg.pdf 17/34768
    mie
   • 11.09.2017 - GODKENDT - 20170629 Bilag 5 Lejemålsskitse Sct. Mathias Gade 50 D 1. sal - Sct. Mathias Gade 50, 8800 Viborg.pdf 17/34768
    mie
   • 11.09.2017 - GODKENDT - 20170629 Bilag 4 Lejemålsskitse Sct Mathias Gade 50 K 2. sal - Sct. Mathias Gade 50, 8800 Viborg.pdf 17/34768
    mie
   • Tilladelse til nedlæggelse af del af privat fællesvej Søndersøvej 17/40390
    fkc
   • Vedrørende anmeldelse af byggeaffald, Torvet 8, 7470 Karup 17/45348
    mdo
   • Kvitteringsbrev vedr. sommerhus. Svanevej 12, 8831 Løgstrup_2017-09-11.pdf 17/43594
    lirm
   • Svar til rådgiver, gentagelsesperiode på hvert andet år er ok: Udledningstilladelse REC32-1 - Kommentarer 17/36831
    peph
   • Svar til DDS Hammershøj om kontaktperson og anmodning om fremsendelse af fotos 17/40297
    lku
   • VK oplyser vi gerne vil have kopi af gældende aftale for Legeplads før evt. tillæg laves: Grønt område i Foulum 14/46619
    lku
   • Hindbærkrattet 127, 8850 Bjerringbro. Kvittering for færdigmelding. 16/29414
    ag3
   • Rykker kloakmester - Nørremarksvej 13, Tjele - færdigmelding af separatkloak 15/44842
    peph
   • [Sagsnr.:16/46823] Orientering til BBR om Færdigmelding af jordvarmeanlæg på Nonbo Enge 12, 8800 Viborg 16/46823
    ag3
   • Nonbo Enge 12, 8800 Viborg. Kvittering for færdigmelding. 16/46823
    ag3
   • E-mail: Landzonetilladelse til et udhus på Demstrupvej 26 17/44379
    vdb
   • Tilbagemelding vedr oplæg til skiltning ifm forhåndsdialog Kasernevej 9-11 8800 Viborg 17/29284
    mehm
   • [Sagsnr.:16/29414] orientering til BBR om færdigmelding af jordvarmeanlæg 16/29414
    ag3
   • Orientering om dispensation til tagmateriale- Lundager 8, 8830 Tjele 17/39568
    lirm
   • 11.09.17 Supplement til byggetilladelse til enfamiliehus. Lundager 8, 8830 Tjele.pdf 17/23864
    lirm
   • 11.09.17 Dispensation til tagmateriale. Lundager 8, 8830 Tjele.pdf 17/23864
    lirm
   • Tilladelse til ræveslæbsprøve i Neckelmanns Plantage den 29. september 2017 kl. 16-20 17/269
    ip3
   • Varsling af miljøtilsyn på Stabilvej 3, 8830 Tjele 17/45387
    xkk
   • Midlertidig svar på ønske om etablering af frugtlun på: Grønt område i Foulum 14/46619
    lku
   • Program for ekskursion med vandråd Randers Fjord den 15. september 17/3460
    hsjen
   • Program for ekskursion, vandråd Randers Fjord 17/3460
    hsjen
   • Brev fra miljø-og fødevareministeren til vandrådsmedlemmer 17/3460
    hsjen
   • Brev fra Miljø-og fødevareminister Esben Lunde Larsen til medlemmerne af vandråd 17/3460
    hsjen
   • Orientering til Viborg Museum om Jordvarme, anmeldelse, indsendelse nr. 1 - 08-09-2017 på Thestrupvej 5, 8800 Viborg 17/45327
    am1
   • Forespørgsel ved Niras - Klimaplan, konfliktsøgningslag for oversvømmeslestruede områder 16/918
    peph
   • Oprensning af regnvandsbassiner behandles samlet 17/5394
    dhb
   • Opfølgning på henvendelse om indretning af motionscenter i del af tidligere butik Brogade 49A 8850 Bjerringbro.msg 17/45176
    vbp
   • Afslag på dispensation til etablering af sø på 1c Støttrup By, Hvilsom 17/5394
    dhb
   • Lundgårdsvej 2A, 7850 Stoholm: Kopi til DN m.fl. af landzonetilladelse til udvidelse af måler- og regulatorstation 17/42369
    bkb
   • Lundgårdsvej 2A, 7850 Stoholm: Landzonetilladelse til udvidelse af måler- og regulatorstation 17/42369
    bkb
   • Om at der kan udtages en prøve inden udledningen 17/44724
    bie
   • Tilslutningstilladelse - Rossensgade 1, Bjerringbro 17/39512
    bie
   • Wordkladde til rådgiver, REC32-1: Udledningstilladelse for regnbetingede udløb 17/36831
    peph
   • Besked til EVV fakturering - Skovagervej 11, Bjerringbro - færdigmelding af nedsivning 17/39477
    peph
   • Til Kurt Mortensen: Absalonsvej 3-5 13/71074
    rak
   • Byggetilladelse til at_etablere en handikapvenlig rampe ved Løvel Forsamlingshus_Tinggade 25 8830 Tjele 17/40702
    dkb
   • Kvittering til kloakmester: vedr. skovagervej 11 8850 Bjerringbro 17/39477
    peph
   • _Byggetilladelse til at_opføre tilbygning til bolig_Gl. Århusvej 164 8800 Viborg_2017-09-11.pdf 17/43914
    jno
   • Korrespondance om ABA godkendelse, Tingvej 7, Lounge. 16/64163
    dkb
   • Om hvorvidt der er yderlgiere bemærkninger 17/44724
    bie
   • Accept af oveslag vedr. 1 års gennemgang og etablering af gangbro 15/26042
    roc
   • Svar - Brev til grundejere i Hald Ege 15/66837
    tms
 • 08.09.2017
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Opfølgning på tilslynsrapport (mail) - administrationsbygning Tindbækvej 16, 8830 Tjele. 16/51914
    vbp
   • Revideret beliggenhedsplan modtaget - NY REMA - ROSSENSGADE 1 - 8850 BJERRINGBRO. 17/27936
    vbp
   • Åben dagsorden til møde i bestyrelsen for Midttrafik den 15. september 2017 16/36387
    majoh
   • Orla Kristensens opdaterede ansøgning om landzonetilladelse til nyt byggeri på Hovedgaden 85 Skals 16/65938
    bkb
   • Mammen Mejeri, analyseresultater 13/95948
    ib3
   • SV: Vedr.: Mammen Mejeri, analyseresultater 13/95948
    ib3
   • Tilmelding til temamøder om naturråd og Grønt Danmarkskort er åben (nyt indlæg i Vand- og Naturnetværket) 17/774
    ba4
   • Vedr. Sagsnr. 17/41179 - Retssag: Else Kirstine Nielsen mod Kathe Susanne Dahl Hartvigsen og Keld Marius Husum Nielsen - Hævd : Vores 20158 - Sagsnr. 120662 17/41179
    fkc
   • Constructa sender tredje udkast til lokalplanforslag for brugsen i Hammershøj 17/20616
    msb
   • Byggeansøgning, Tingvej 82, 9632 Møldrup 17/45255
    lirm
   • Oplæg på screening af Indre Ringvej Rambøll 12/14712
    tv
   • Joan Metner om opdyrket vej på Vestre Skivevej 111, 8800 Viborg 17/24843
    bkb
   • Byggeansøgning, Arnbjerg Fælled 15, 8800 Viborg 17/45252
    lirm
   • Færdigmelding, nedrivning, Hobrovej 75B 17/23575
    lirm
   • Energinet til Viborg Kommune: Ansøgning vedr. demontering af luftledningen Bilstrup-Struer 17/45253
    abmi
   • Borger klager til borgmesteren over kørsel i rundkørslen ved Bilka 17/45251
    lss
   • Spørsmål til spildevand fra testbassin 17/18770
    bie
   • RE: Invitation rådgiveropgave Domkirkekvarteret 17/13787
    jh7
   • Supplerende oplysninger - spildevand fra testbassin 17/18770
    bie
   • Tegninger modtaget til forhåndsdialogmøde angående ny klubbygning, Stadionvej 6A, 8832 Skals 17/42216
    vbp
   • Brev fra Beskæftigelsesministeren om kontanthjælpsmodtageres muligheder for tilskud til medicin (BM ID: 1370838) 17/45249
    dj2
   • Færdigmelding, byggesag, Farvervej 2A 17/21848
    mehm
   • Fra Ane Juul Gram: VIborg - Kompagnistræde/Skt. Mathias Gade 17/33581
    jh7
   • Bemærkninger fra Tørvevejen 5 til forslag til helhedsplan for Taphede 16/45706
    anp
   • Bemærkninger fra Spanggårdvej 9 til forslag til helhedsplan for Taphede 16/45706
    anp
   • SV: Vedr. Kloak separering af Sdr. Allé 71, 8800 Viborg 16/60899
    peph
   • Bemærkninger fra Spanggårdvej 2 til forslag til helhedsplan for Taphede 16/45706
    anp
   • 01-09-2017 17/389
    lr1
   • Bemærkninger fra Randersvej 86 til forslag til helhedsplan for Taphede 16/45706
    anp
   • Bemærkninger fra Randersvej 90A til forslag til helhedsplan for Taphede 16/45706
    anp
   • 31-08-2017 17/389
    lr1
   • 30-08-2017 17/389
    lr1
   • Bemærkninger fra Initiativgruppen Houlkær til forslag til helhedsplan for Taphede 16/45706
    anp
   • Bemærkninger fra Randersvej 77 (via LE 34) til forslag til helhedsplan for Taphede 16/45706
    anp
   • Byggeansøgning, Sct. Laurentii Vej 14, 8800 Viborg 17/45240
    mehm
   • 29-08-2017 17/389
    lr1
   • Bemærkninger fra Rødding Lokalråd til forslag til helhedsplan for Taphede 16/45706
    anp
   • 28-08-2017 - 2 af 2 17/389
    lr1
   • 28-08-2017 - 1 af 2 17/389
    lr1
   • Bemærkninger fra Asmild Dige og Asmild Eng til forslag til helhedsplan for Taphede 16/45706
    anp
   • Bemærkninger fra Randersvej 88 til forslag til helhedsplan for Taphede 16/45706
    anp
   • Bemærkninger Nordre Ringvej 12 og 14 til forslag til helhedsplan for Taphede 16/45706
    anp
   • 01-09-2017 17/388
    lr1
   • Bemærkninger fra Svend Jensen, Hvam til forslag til helhedsplan for Taphede 16/45706
    anp
   • 31-08-2017 17/388
    lr1
   • 30-8-2017 17/388
    lr1
   • Bemærkninger fra Tapdrup Borgerforening til forslag til helhedsplan for Taphede 16/45706
    anp
   • Bemærkninger fra Grundejerforeningen Kokær til forslag til helhedsplan for Taphede 16/45706
    anp
   • 29-08-2017 17/388
    lr1
   • Spanggårdvej 4 til forslag til helhedsplan for Taphede 16/45706
    anp
   • 28-08-2017 17/388
    lr1
   • Bemærkninger fra Spanggårdvej 5 til forslag til helhedsplan for Taphede 16/45706
    anp
   • Bemærkninger fra Spanggårdvej 3 til forslag til helhedsplan for Taphede 16/45706
    anp
   • Bemærkninger fra Randersvej 92 (Hatting Ornestation) til forslag til helhedsplan for Taphede 16/45706
    anp
   • Færdigmelding, byggesag, Asmild Ager 3 17/5917
    mehm
   • Ansøgning vedr. anlæg af vandledning igennem beskyttet natur - Nordre Ringvej, Viborg 17/45241
    snh
   • Pleje- og omsorgscenter Blichergården 17/907
    ankr
   • VS: Separatkloakering - varsel om påbud 15/23744
    peph
   • KL sender dagsorden til K98-mødet den 19. september 2017 14/58651
    kemn
   • Karup Kartoffelmelfabrik - Udbringning af skyllevand på Langborggård - Tiltag for at forebygge problemer - Ericavej 57, 7470 Karup 17/44666
    xkk
   • Byggeansøgning, Torvet 8, 7470 Karup 17/45231
    lirm
   • Mail fra Boligselskabet Sct. Jørgen ift. præsentation af bæredygtige boliger på Arkitekturens Dag 2/10? 17/39135
    rb7
   • Arbejdstilsynet Besøgsrapport (1074254) 17/907
    ankr
   • Skolevangen 17 - Færdigmelding 15/23592
    peph
   • VS: SV: Jeg melder hermed mit faskineanlæg for færdigt 15/23592
    peph
   • Anmodning om oplysninger om Haller Å. 12/40243
    roc
   • Færdigmelding, byggesag, Banegårdspladsen 2 17/16139
    mehm
   • TO: henvendelse om regn primo september Hedemølle Erhvervsvej 25, 8850 Bjerringbro 17/31107
    peph
   • Kopi af "VIGTIG INFORMATION" udsendt af Vborg Vognmandsforretning 17/43046
    bie
   • SV: Vi evaluerer byggesagen 'Ombygning og tilbygning til Løgstrup Skole, Viborg' (BEC sagsnr. 5042-003) 14/68585
    bl1
   • Vi evaluerer byggesagen 'Ombygning og tilbygning til Løgstrup Skole, Viborg' (BEC sagsnr. 5042-003) 14/68585
    bl1
   • VS: Løgstrup Skole brand jalousierne 14/68585
    bl1
   • Løgstrup Skole brandjalousierne 14/68585
    bl1
   • Alcontrol sender analyserapport, samlet perkolat 29-08-2017, Revas' affaldscenter 17/6755
    lp8
   • Afgræsning af vandløb - tidsålan for Indrapportering til Limfjordsrådets sekretariat 17/19022
    hsjen
   • Rykker 1 14/68741
    bl1
   • Faktura R2 Farver 14/68741
    bl1
   • VS: Faktura R2 Farver - Møllehøjskolen 14/68741
    bl1
   • Modtaget rykker 14/68741
    bl1
   • SV: Faktura R2 Farver 14/68741
    bl1
   • SV: Faktura R2 Farver - Møllehøjskolen 14/68741
    bl1
   • Faktura R2 Farver - Møllehøjskolen 14/68741
    bl1
   • Manglende "luft" på kontorene 14/68741
    bl1
   • Tidsplan fra EVV: Udledning fra Bjergsnæs Enge m.fl. 17/36846
    peph
   • Byggeansøgning, Heibergs Alle 4, 8800 Viborg 17/43321
    vbp
   • VS: Vedr. Kloak separering af Sdr. Allé 71, 8800 Viborg 16/60967
    peph
   • Bekræftelse på henvendelse til KL omkring fortolkning af bekendtgørelse 17/44163
    hr1
   • VS: Erklæring fra autoriseret mester - Kloak - Hovedgaden 25, Vejrumbro 15/23937
    peph
   • VS: Erklæring fra autoriseret mester - Kloak - Hovedgaden 19, Tjele 15/23735
    peph
   • Pris på reperation eller fornyelse af fartviser i Løvskal 17/7104
    kiw
   • Færdigmelding af byggesag - forlængelse af opstillingsperiode på pavillon - H.C. Andersens Vej 9, 8800 Viborg 17/41616
    vbp
   • VS: Dispensation for kælderskakt 17/35703
    chp
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Lærkenborgvej 29, 7850 Stoholm - september 2017 17/45210
    joo
   • Anmeldelse af jordflytning Vestergade Ørum kat 2 17/32421
    pba
   • VS: Vandløbsrestaureringsprojekt i Nr. Rind Bæk 17/29021
    abmi
   • Anmeldelse af jordflytning Vestergade Ørum kat 1 17/32421
    pba
   • Drift og Vedligeholdelse (DKV-PLAN) - Møllehøjskolen 14/68741
    bl1
   • VS: Scannet billede fra Printer2800 14/68741
    bl1
   • DKV-plan side 2 underskrevet 14/68741
    bl1
   • SV: Scannet billede fra Printer2800 14/68741
    bl1
   • SV: Scannet billede fra Printer2800 14/68741
    bl1
   • SV: Scannet billede fra Printer2800 14/68741
    bl1
   • Drift og Vedligeholdelse (DKV-PLAN) - Møllehøjskolen 14/68741
    bl1
   • Kvittering for ansøgning: Anmeldelse af genstande til danefævurdering-924397 12/50429
    mik
   • SV: Kulturnatten - ansøgning 17/22798
    sb9
   • 17 09 07 Midtbyens gym. -A- Weekend arbejde i 38 og 39 17/17460
    pjj
   • Kvittering for ansøgning: Anmeldelse af genstande til danefævurdering-924394 12/50429
    mik
   • Constructa sender andet udkast til lokalplanforslag for brugsen i Hammershøj 17/20616
    msb
   • Ny henvendelse fra Jørgen Buus - KEMN og LONE SENDER SVARBREV - KLAR TIL POSTLISTE / KEMN - Vedr. borgmesterens brev af 28-08-2017 17/39137
    kemn
   • Sparkær Isdrætsforening - Bilag til regnskab 2016 15/71385
    lgr
   • Tilmelding til skuldercafé 16/8340
    jp3
   • Ormstrup Sø - Vurdering af referenceværdi på aluminiumsbehandling 16/66204
    roc
   • Lejeaftale - Industrivej 31 - lejer har rømmet pladsen og spørger til hvor nøgle afleveres 17/27271
    hbl
   • Kvittering for ansøgning: Anmeldelse af genstande til danefævurdering-924372 12/50429
    mik
   • Fra Kurt Mortensen: Absalonsvej 3-5 13/71074
    rak
   • Opdateret rgneark med limfjordsrådetsudspil om optagelse i vandplan 2 17/19022
    hsjen
   • FOREBYGGELSE AF SKÆVE KRANIER.doc 17/24759
    jaf
   • Bemærkninger fra Vandrådet til vandløbs afgrænsning til vurdering 17/19022
    hsjen
   • Skema til afgrænsning af vandløb.xlsx 17/19022
    hsjen
   • Vedr.: Mammen Mejeri, analyseresultater 13/95948
    ib3
   • VS: Færdigmelding spildevandsseparering 15/23634
    peph
   • Svar fra videnskomiteen om hjælp til udformning af udbud i C2CCC projektet 16/17638
    roc
   • orientering om henvendelse om hjælp fra videnskomiteen til udformning af udbud i C2CCC projektet 16/17638
    roc
   • Egevænget 2 - tinglyst skøde 16/58334
    hbl
   • Godkendt referat af vandrådsmøde 17.05.2017 17/19022
    hsjen
   • Status vandrådsarbejdet - teknikere 17/19022
    hsjen
   • Viborgegnens Erhvervsråd sender dagsorden og bilag til bestyrelses-seminar den 11. september 17/4002
    kemn
   • SV: Overslag fra Grimstrup, indløb Rindsholm Dambrug 16/18092
    hsjen
   • Forslag om inndagelse af vidensbank som bygherrerådgiver 16/17638
    roc
   • Høje/brede hække 17/45180
    av4
   • Kvittering for ansøgning: Anmeldelse af genstande til danefævurdering-924356 12/49881
    mik
   • Høring vedrørende særtransport 17/2031
    kiw
   • 10 års beholderkontrol, Overlundvej 8, 8830 Tjele 17/759
    jg1
   • 10 års beholderkontrol, Egebjergvej 32, 7800 Skive 17/759
    jg1
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • jordflytning til KFUM-spejderen, Gudenåvej 22C 17/43818
    pba
   • Navntoftvej 6, 8800 Viborg. BOM Tilladelse til jordvarmeanlæg. 17/41433
    am1
   • Orientering til Midtjysk Brand & Redning om direktionens godkendelse 17/11873
    jote
   • statusskrivelse d. 31.8. 2017 17/12496
    hl3
   • SV: Energinet til Viborg Kommune: Ansøgning vedr. demontering af luftledningen Bilstrup-Struer 15/26670
    kes
   • Invitation til indvielse af ådalsprojekt Rævind Bæk nord for Sparkær fredag den 15. september 2017 kl. 11.00-13.00 14/71476
    kes
   • Invitation til indvielse af ådalsprojekt Rævind Bæk nord for Sparkær fredag den 15. september 2017 kl. 11.00-13.00 14/71476
    kes
   • Opfyldning af sø på matr. nr. 16g Lånum By, Smollerup - besigtigelsestidsp 17/37726
    dhb
   • Offentliggørelsesskema 2017 - Gl. Aalborgvej 199, 9632 Møldrup 17/36742
    xkk
   • Høringsfrist m.v. - Nedlæggelse af udlagt privat fællesvej Skaunvej - Jakobsen 20158, Leoni 120662, Viborg Kommune 17/41179 17/41179
    fkc
   • Arnbjerg Fælled 2 - notering af købsinteresse til Steffen Thorsager 16/58173
    hbl
   • Accept af forlænget påbudsfrist 15/23744
    peph
   • Syd 2 - krav til klorid 17/18770
    bie
   • 08.09.2017 - Byggetilladelse til at_opføre midlertidige studieboliger_Stadion Alle 2, 8800 Viborg.pdf 17/43402
    mie
   • Viborg Kommune oplyser at en intern høring dd ikke er mulig at nå 17/20616
    msb
   • Spørgsmål om bebyggelsesprocent til Constructa 17/20616
    msb
   • Rykkerbrev 2013 - uden færdigmelding doc2mail_opføre ½ dobbelthus med integreret carport_Kokærvænget 7 8800 Viborg_2017-09-08.pdf 17/3079
    lirm
   • Invitation til indvielse af ådalsprojekt Rævind Bæk nord for Sparkær fredag den 15. september 2017 kl. 11.00-13.00 14/71476
    kes
   • forespørgsel og kommentar til høringssvar i kommuneplanen 2017-2029 17/39137
    kemn
   • Invitation rådgiveropgave Domkirkekvarteret 17/13787
    jh7
   • Invitation rådgiveropgave Domkirkekvarteret 17/13787
    jh7
   • Kvittering til Tørvevejn 5 for bemærkninger til forslag til helhedsplan for Taphede 16/45706
    anp
   • Kvittering til Spanggårdvej 9 for bemærkninger til forslag til helhedsplan for Taphede 16/45706
    anp
   • Kvittering til Spanggårdvej 2 for bemærkninger til forslag til helhedsplan for Taphede 16/45706
    anp
   • Kvittering til Randersvej 86 for bemærkninger til forslag til helhedsplan for Taphede 16/45706
    anp
   • Kvittering til Randersvej 90A for bemærkninger til forslag til helhedsplan for Taphede 16/45706
    anp
   • Kvittering til Initiativgruppen Houlkær for bemærkninger til forslag til helhedsplan for Taphede 16/45706
    anp
   • Kvittering til LE 34 (Randersvej 77) for bemærkninger til forslag til helhedsplan for Taphede 16/45706
    anp
   • Kvittering til Rødding Lokalråd for bemærkninger til forslag til helhedsplan for Taphede 16/45706
    anp
   • Kvittering til Asmild Dige og Asmild Eng for bemærkninger til forslag til helhedsplan for Taphede 16/45706
    anp
   • Kvittering til Randersvej 88 for bemærkninger til forslag til helhedsplan for Taphede 16/45706
    anp
   • Kvittering til Nordre Ringvej 12 for bemærkninger til forslag til helhedsplan for Taphede 16/45706
    anp
   • Kvittering til Svend Jensen, Hvam, for bemærkninger til forslag til helhedsplan for Taphede 16/45706
    anp
   • Kvittering til Tapdrup Borgerforening for bemærkninger til forslag til helhedsplan for Taphede 16/45706
    anp
   • Kvittering til Grundejerforeningen Kokærvænget for bemærkninger til forslag til helhedsplan for Taphede 16/45706
    anp
   • Kvittering til Spanggårdvej 4 for bemærkninger til forslag til helhedsplan for Taphede 16/45706
    anp
   • Kvittering til Spanggårdvej 5 for bemærkninger til forslag til helhedsplan for Taphede 16/45706
    anp
   • Kvittering til Spanggårdvej 3 for bemærkning til forslag til helhedsplan for Taphede 16/45706
    anp
   • Kvittering til Randersvej 92 (Hatting) for bemærkninger til helhedsplan for Taphede 16/45706
    anp
   • Til Joan Metner om opdyrket vej på Vestre Skivevej 111, 8800 Viborg 17/24843
    bkb
   • SV: Karup Kartoffelmelfabrik - Udbringning af skyllevand på Langborggård - Tiltag for at forebygge problemer - Ericavej 57, 7470 Karup 17/44666
    xkk
   • Kvittering for det fremsendte (BOM) 16/47650
    bie
   • Svar til boligselskabet Sct. Jørgen ift. Arkitekturens Dag - markedsføring? 17/39135
    rb7
   • Udkast til tillæg Kallestrupvej 83 17/31808
    fil
   • Oplysning om arkæoloh 16/53578
    aa5
   • Svar til Leif Egholm med oplysninger om: Haller Å. 12/40243
    roc
   • Invitation til indvielse af ådalsprojekt Rævind Bæk nord for Sparkær fredag den 15. september 2017 kl. 11.00-13.00 14/71476
    kes
   • SV: Vedr. Kloak separering af Sdr. Allé 71, 8800 Viborg 16/60967
    peph
   • Tilbagemelding på VIGTIG INFORMATION. 17/43046
    bie
   • fremsendelse af VEX fil med geokodning 16/53578
    aa5
   • SV: DanRoots A/S - ny lokalplan 490 17/11922
    aus
   • Svar vedr ændringer af godkendt byggeri Navnløs 7 8800 Viborg.msg 16/38306
    mehm
   • Ibrugtagningstilladelse - forlænge opstilling af pavillon til undervisningsformål med 2 år_H.C. Andersens Vej 9 8800 Viborg.pdf 17/41616
    vbp
   • Accept af pris på fornyelse af fartviser i Løvskal 17/7104
    kiw
   • Anmodning om forlængelse af høringsfristen i vejsagen ved Skaunvej i Sdr. Rind 17/41179
    fkc
   • Rådgivningsaftale- overvågning af Birkesø_udkast.docx 13/65684
    kes
   • kommentering af vurdering af muligheden for at opnå de nødvendige tilladelser - ormstrup sø.pdf 16/66204
    roc
   • Drøftelse af samarbejde om restaurering af Ormstrup Sø. 16/66204
    roc
   • Til Forstas om træer på Politigården i Viborg 17/45201
    bkb
   • orientering om projekter med fjernelse af stemmeværker. 16/53578
    aa5
   • Fælledvej 30A, 8830 Tjele, nabohøring 17/36474
    jg1
   • Til Kurt Mortensen: Absalonsvej 3-5 13/71074
    rak
   • Aktindsigt i P-fond - besvarelse til Jakob Harritz 17/19958
    hbl
   • Skovhøjen 6 - notering af købsinteresse til Maria Brøker 16/58173
    hbl
   • Egevænget 2 nu Lindevænget - sender tinglyst skøde m.m. til køber 16/58334
    hbl
   • Svar på supplerende spørgsmål om Kvosted og Rind bæk, 17/19022
    hsjen
   • Svar på spørgsmål om vandløb ind i vandplanerne 17/19022
    hsjen
   • Udskillelse af offentlig vej - Høgildvej og Stadionvej 17/2070
    fkc
   • Udskillelse af offentlig vej - Høgildvej og Stadionvej 17/2070
    fkc
 • 07.09.2017
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Fra Kis Østergaard: Domkirkekvarteret. 17/41670
    jh7
   • Peter Salling sender forslag til nyt afsnit 3.2.2 i miljørapport vedr. Iglsø Biogas 17/14642
    adno
   • Lederseminar i BU - deltagere og værelsesfordeling 16/54259
    avv
   • Materiale til Forhåndsdialog- ombygning ved Sterilcentral Viborg Regionsdhospital, heibergs Alle 4, 8800 Viborg 17/43321
    vbp
   • Regionshospitalet i Viborg - Ombygning af sterilcentralen, Heibergs Alle 4, Viborg- materiale der forventes fremsendt ifm. ansøgning om byggetilladelse. 17/43321
    vbp
   • Orientering om fremsendelse af fDrift og Vedligeholdelse DKV-PLAN - Møllehøjskolen, Bruunshåbvej 25, 8800 Viborg 16/2171
    vbp
   • DKV plan for Møllehøjskolen fremsendt til afslutning af byggesag - Bruunshåbvej 25, 8800 Viborg 16/2171
    vbp
   • Arbejdstilsynet Besøgsrapport (1082560) 17/905
    ankr
   • Søndre Skole 17/905
    ankr
   • Byggeansøgning, Stadion Alle 2, 8800 Viborg 17/43402
    mie
   • Afregning af OTC Rente kontrakt nr. 1605069/2217363 15.09.2017 12/75657
    nac
   • Vingaards Officin - Nyhedsbrev 73 - sep. 2017 17/6180
    sk
   • Grusveje, Lynderupvej ved sommerhusene i Skals 17/45162
    jho
   • - SV: Møde på tirsdag? 17/3727
    tv
   • Fra Kurt Mortensen: Absalonsvej 3-5 13/71074
    rak
   • Fra BDK: Forespørgsel om hegn - gennemgang af salgsareal 14/76019
    rgn
   • Pavilion op foram Butikken 17/45145
    av4
   • Status på miljøtilsyn - Hedemølle Erhvervsvej 10 12/26641
    bie
   • Analyse 12/26641
    bie
   • Analyse 12/26641
    bie
   • T.O. - anden og sidste sorbicell - Bjerringbro Fornikling 17/2809
    bie
   • Svar fra landinspektør vedr. udstykningssagen - tinglysning af skøde, arealoverførsel - Fotorama - Tingvej 15A, Viborg 16/22007
    tno
   • Bjerringbro Renseanlæg - Nikkel i overskudsslam 17/2809
    bie
   • VS: Rottetilhold - gravgårdsvej 4 8800 Viborg 17/8029
    clp
   • Bassinanalyser vedr. Vestdansk Center for Rygmarvsskade - bassin, Søndersøparken 11, 8800 Viborg 15/58684
    mdo
   • Brev til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget fra Thorben Koed Thomsen, Danske Handicaporganisationer 17/45138
    5mn
   • Ansøgning om lån af kommunale skove til afvikling af Night Ride MTB Cup 2017-18 17/269
    ip3
   • Supplerende bemærkninger til klage over støj - Stenshedevej 8, Bjerringbro 12/58497
    bie
   • Ansøgning om tilladelse til afholdelse af adventure race ved Vedsø den 25.november 2017 17/269
    ip3
   • VS: gadebelysning 17/45137
    av4
   • resultat af BAM-analyse - afgang Sjørup Vandværk -september 2017 12/23334
    dek
   • Resultat af analyse for ammonium og mangan - september 2017 16/60682
    joo
   • Ansøgning (BOM) 16/47650
    bie
   • Billeder Industrivej 14 - 16 Ørum.pdf -(BOM) 16/47650
    bie
   • Datablad Industrivej 14 - 16 Ørum (BOM) 16/47650
    bie
   • Bassinanalyser vedr. Bjerringbro Idrætspark Varmtvandsbassin, Vestre Ringvej 7, 8850 Bjerringbro 12/74079
    mdo
   • Bassinanalyser, vedr. Bjerringbro Idrætspark 25 m. bassin, Vestre Ringvej 7, 8850 Bjerringbro 12/74079
    mdo
   • Bassinanalyser, vedr. Bjerringbro Idrætspark Lille bassin, Vestre Ringvej 7, 8850 Bjerringbro 12/74079
    mdo
   • Bassinanalyser, vedr. Bjerringbro Idrætspark - ude spa, Vestre Ringvej 7, 8850 Bjerringbro 12/74079
    mdo
   • Kvittering for ansøgning: Anmeldelse af genstande til danefævurdering-924117 12/49881
    mik
   • Sagsnr. 122431 - Ref. 20282 - Tonny Kjærgaard - Eriks Ilse Høyer - Kokildehøjen 9/Nørresøvej 56, 8800 Viborg. 15/72922
    fkc
   • Vedr. Sagsnr. 15/72922 - Kokildehøjen 9 - Nørresøvej 56, Viborg : Vores 20282 - Sagsnr. 321619 15/72922
    fkc
   • VS: Ekstraarbejder ved Rævind bæk - flytning af hegn og tilpasning af gydebanke. 14/71476
    kes
   • Ref. 20282 - Tonny Kjærgaard - Erika Ilse Høyer - Koldinghøjen 9/Nørresøvej 56, 8800 Viborg. 15/72922
    fkc
   • færdigmelding, byggesag, Nørregade 22B 17/32448
    jno
   • tilladelse til at holde på Hjultorvet ved Viborg museum. 17/45113
    av4
   • Ansøgning om dispensation fra lokalplan nr. 03.C.01.15 til vejanlæg 17/45108
    bkb
   • Kvittering for ansøgning: Anmeldelse af genstande til danefævurdering-924106 - ansøgning - Anmeldelse af genstande til danefævurdering-924106.pdf 12/50059
    mik
   • byggeansøgning, Blåbærvej 2, 8800 Viborg 17/45102
    jno
   • Kvittering for ansøgning: Anmeldelse af genstande til danefævurdering-924094 12/50059
    mik
   • SV: Grøde skæring Simested å 17/34049
    8ks
   • anmodning om aktindsigt fra Horstmann Advokater vedr. Søndergade 63 17/45063
    bn6
   • Hedemølle 14/17336
    kes
   • Supplernde fra EVV-S 17/44724
    bie
   • eksempel på oversigt 17/45077
    dm2
   • Byggeansøgning Åhusevej 3, 7470 Karup 17/45079
    vbp
   • eksempel på mail 17/45077
    dm2
   • Boligselskabet Viborg Amt vil rykke for svar om hæk m.m. ved Ungdomsboliger i Hammershøj 14/46613
    lku
   • Navntoftvej 6, 8800 Viborg Jordvarme, indsendelse nr. 3 - 07-09-2017. 17/41433
    am1
   • 01.09.2017 - Modtaget e-mail fra Kim Grouleff med oplysninger til sagen om værn på Marie Grubbes Vej, 8800 Viborg 17/29855
    mie
   • Kvittering for modtagelse af e-mail 16/69124
    8ks
   • SV: Offentliggørelse af Regulativet for Viborg Søerne - frist 27. okt 16/69124
    8ks
   • Virk.dk sender kvittering for ændring af P-nummer: 1003368723 17/1408
    ds2
   • Virk.dk sender kvittering for ændring for P-nummer: 1006397599 17/1408
    ds2
   • Anmeldelse af jordflytning fra Løvskal Landevej 41 17/45065
    pba
   • Accept af tilskud til forskønnelse af gadekæret "Gadsø" i Kvorning 17/38518
    ip3
   • Udskillelse af offentlig vej - Høgildvej og Stadionvej 17/2070
    fkc
   • Revideret beredskabsplan godkendt af direktionen i Silkeborg Kommune 07-09-17 17/11873
    jote
   • Dagsorden (udkast) - valg af løsninger 15/66837
    tms
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Gl. Skolevej 11, 7850 Stoholm - september 2017 17/45060
    joo
   • Udgifter til strømpeforinger 15/66837
    tms
   • Vedr.: SV: Vedr.: Udgifter til strømpeforinger 15/66837
    tms
   • Kvalitetssikring - dagsordentekst 15/66837
    tms
   • bg avis 7-9-2017.docx 16/68720
    ilp
   • forespørgsel vedr minirensnings anlæg på Fastrupvej 3-8830 Tjele 17/27535
    chp
   • SV: og supplerende oplysninger om mellem depot GL. Århusvej - Vils 17/44959
    pba
   • Ansøger har ingen bemærkninger til naboindsigelsen - ansøgning om trådhegn Naundrupvej 12 17/31322
    anbs
   • Byggeansøgning Gl. Skivevej 99A, 8800 Viborg 17/45027
    mehm
   • Orientering til de bydende om udsat beslutning vedr. indkomne tilbud af grus- og træstier langs Gudenåen 13/19709
    cfu
   • Orientering til de bydende om udsat beslutning vedr. indkomne tilbud af grus- og træstier langs Gudenåen 13/19709
    cfu
   • Orientering til de bydende om udsat beslutning vedr. indkomne tilbud af grus- og træstier langs Gudenåen 13/19709
    cfu
   • Orientering til de bydende om udsat beslutning vedr. indkomne tilbud af grus- og træstier langs Gudenåen 13/19709
    cfu
   • Købers advokat efterspørger hvor lang udstykningssagen er? - Fotorama Ejendomme ApS - mit j.nr. 2022712. - Tingvej 15A, Viborg 16/22007
    tno
   • Joan Metners spørgsmål vedr. opdyrket vej på Vestre Skivevej 111, 8800 Viborg 17/24843
    bkb
   • Tilbagemelding fra EVV-S 17/44724
    bie
   • Vejnavn til område i banebyen - forslag 17/43312
    btr
   • ivan@ivanbj.dk - uhrevej 76. tryknedsivning. kort for placering 17/40989
    peph
   • Tænketanken sender kopi af anmodning til Viborg Kommune om aflysning af lokalplan 323, Fårup Fyldplads 17/36928
    lp8
   • Analyseresultater - Kirkebækvej 134 17/43046
    bie
   • Alcontrol sender prøvetagningsrapport for perkolat på Revas' affaldscenter 17/6755
    lp8
   • VS: Ansøgning vedr. anlæg af vandledning igennem beskyttet natur mv. 17/44980
    abmi
   • Takkemail, vender tilbage med kontaktperson til: Bevokset og skyggende område ved Fjordvænget 40, 8832 Skals 13/31904
    lku
   • Dokumentation for offentliggørelse på viborg.dk 17/44174
    vdb
   • Klage over voldsomme lugtgener fra Karup Kartoffelmelsfabrik 12/146865
    bie
   • Vejledning vedr. tilsyn d. 30.08.2017 - Afklaring af fagfunktioner (1080893) 17/907
    ankr
   • Færdigmelding, byggesag, Skovbakkevej 108 16/37282
    jha
   • Charlotte Jokumsens forespørgsel om adgang til Tinghøjvej 54's eng via skovvej igennem Sødal Skov 17/44960
    bkb
   • Forespørgsel om mulighed for at lave indhegning/gård til affald,Fakta Houlkær, Odshøjvej 1F 8800 Viborg 17/44961
    anbs
   • Venlig reminder : Projektarbejde - 7. semester 17/44958
    tv
   • Vejledning vedr. tilsyn d. 28.08.2017 - Ubehagelig og krænkende hændelser(1078492) 17/907
    ankr
   • Mellem depot af overskudsjord fra GL. Århusvej, placeret midlertidigt på Øster Teglgårdsvej 25A 17/44959
    pba
   • Projektarbejde - 7. semester 17/44958
    tv
   • Forespørgsel om udstykning af ejendommen Hyldemosevej 27, Hammaershøj, 8830 Tjele fra EDC 17/44955
    mp2
   • Høring vedr. tilsyn d. 28.08.2017 - Støj (1078494) 17/907
    ankr
   • Åbent brev om risikobaserede tilsyn i hjemmesygeplejen 17/17216
    chl
   • Fra Kurt Mortensen: Absalonsvej 3-5 13/71074
    rak
   • Høring vedr. tilsyn d. 28.08.2017 - Depot (1078491) 17/907
    ankr
   • Høring vedr. tilsyn d. 28.08.2017 - Træk (1078489) 17/907
    ankr
   • Sagsnr. 120662 - Ref. 17/41179 - Høring om nedlæggelse af del af privat fællesvej Skaunvej. 17/41179
    fkc
   • Høring vedr. tilsyn d. 28.08.2017 - Velfærdsfaciliteter (1078490) 17/907
    ankr
   • Rev materialet til byggesag efter tilladelse, Navnløs 7 8800 Viborg.msg 16/38306
    mehm
   • Nyhedsmail om støttet byggeri nr. 15 i 2017 - redaktionelle bemærkninger til håndbøger 17/600
    msf
   • Anmodning om råderet på nabogrund ifm byggeri annulleres, Navnløs 7, 8800 Viborg 16/38306
    mehm
   • Henvendelse fra ejer vedr midlertidig rådighed over nabogrund ifm byggeri, Navnløs 7, 8800 Viborg 16/38306
    mehm
   • Færdigmelding, Gravene 4, byggesag.msg 16/47248
    mehm
   • SV: Afspærring af parkeringspladser på Domkirkepladsen 17/44942
    av4
   • Ansøgning om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 - udløbsledninger i forbindelse med ny rensedam ved Stadionvej i Rødkærsbro 17/33831
    flr
   • Fra EVV - Vinkelvej 160. Rørlagt vandløb. Oversigtskort med årstal mv. 17/22749
    peph
   • Afspærring af parkeringspladser på Domkirkepladsen 17/44942
    av4
   • Kirkebakken 10 - erstatning af betonkegler 15/23634
    peph
   • VS: Tjele Å 17/35749
    abmi
   • 06.09.2017 - Modtaget e-mail fra Kjeld Bisgaard med tilbagemelding på vurdering af Sct. Mathias Gade 50, 8800 Viborg.msg 17/34768
    mie
   • Svar fra DN omkirng processen for kommende regulativrevisioner 16/37480
    8ks
   • 04.09.2017 - Modtaget e-mail fra Kjeld Bisgaard med bemærkninger til opsætning af altanerne på Sct. Mathias Gade 50, 8800 Viborg.msg 17/34768
    mie
   • Resultat af begrænset drikkevandskontrol på Hvam Vandværks ledningsnet - august 2017 12/11632
    joo
   • 01.09.2017 - Modtaget e-mail fra Kjeld Bisgaard med bemærkninger til Viborg Kommunes tilbagemelding på ansøgning om støtte efter byfornyelsesloven.msg 17/34768
    mie
   • Svar fra Tønder kommune ommkring test af FOT værktøj 16/65318
    flr
   • Bekræftelse på ekstra booking af hotelværelse fra Phønix Hotel Aalborg 17/12571
    bhf
   • Svar fra lystfiskerne omkring kommende regulativrevisioner 16/37480
    8ks
   • VS: Svar udbedes / deadline 14.09.17: Indsamling af underskrifter - tilslutning til det fælles udbud af telemedicin - Signaturbevis.txt 17/44930
    brkr
   • VS: Svar udbedes / deadline 14.09.17: Indsamling af underskrifter - tilslutning til det fælles udbud af telemedicin - Tilslutningsaftale vedr. Fælles Udbud af Telemedicin - Kommune.docx 17/44930
    brkr
   • VS: Svar udbedes / deadline 14.09.17: Indsamling af underskrifter - tilslutning til det fælles udbud af telemedicin - Følgebrev til Tilslutningsaftale for kommuner og regioner.pdf 17/44930
    brkr
   • VS: Svar udbedes / deadline 14.09.17: Indsamling af underskrifter - tilslutning til det fælles udbud af telemedicin - image001.png 17/44930
    brkr
   • VS: Svar udbedes / deadline 14.09.17: Indsamling af underskrifter - tilslutning til det fælles udbud af telemedicin 17/44930
    brkr
   • Problemer med grødespærring ved Sønder Resen 17/2349
    flr
   • VS: Ansøgning om udledningstilladelsen - ny rensedam ved Stadionvej i Rødkærsbro 17/33831
    flr
   • Landzonetilladelse til regnvandsbassin mm. på Toften 2B 2C, 7850 Stoholm 17/23124
    bc6
   • Rævind bæk - lodsejerhenvendelse 17/8790
    aa5
 • 06.09.2017
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Anmeldelse af jordflytning kat 2+uk, regnvandsbassin 17/43870
    mbp
   • Depositionsberegninger for Iglsø biogas 17/15434
    edg
   • Fejl i florfenicol 12/130108
    tms
   • Viborg FF 17/44921
    av4
   • Svar fra skolesundhed.dk ang. rapport fra ungeprofilundersøgelsen 17/26122
    dj2
   • Supplerende oplysninger modtaget - tank ved MS Unitek - Industrivej 22, 7470 karup J 17/17642
    vbp
   • Mail med punkt til dagsorden 17/17216
    chl
   • Uddybning af punkter til dagsorden 17/17216
    chl
   • Dagsordenpunkter til mødet med Ældre- og Sundhedsudvalget 17/17216
    chl
   • Mail fra sundhedskartellet vedr. punkter til dagsorden 17/17216
    chl
   • Svar fra EVV.: Valmuevej 1, 8840 - placering af gl. skelbrønd 14/76311
    tms
   • Re: Materiale vedr. olieudskiller - Skårupvej 66, 9500 Hobro 17/37271
    xkk
   • DGI Østjylland - Outdoor konference "Ud med foreningerne" 16/66956
    lgr
   • Fra Alice og knud Hammerum: domkirkekvarteret, hvad sigerdu 17/41670
    jh7
   • Access City Award :confirmation of registration 12/35831
    jh7
   • Startpakke - Flere skal med 17/19849
    dj2
   • Rettet tabel - skitseprojekt 15/66837
    tms
   • Bilag 5 - bemærkninger fra Mjølnersvej 15/71358
    tv
   • Bilag 4 - kommentarer fra Thorsvej. 15/71358
    tv
   • VS: Et spørgsmål til lightordningen 17/44233
    abmi
   • VS: Anmeldelse af midlertidig grundvandssænkning ifm. kloaksanering i Enghavevej og Fredensvej, Bjerringbro 17/44233
    abmi
   • Kvittering fra grundejer: Spørgsmål vedr. etableret grundvandspumpe, Teglmarken 58, 8800 Viborg 17/44899
    peph
   • Reviderede brandplaner modtaget - Viborg Streetfood 17/39483
    dkb
   • FDF Frederiks - Vedr. manglende bilag til regnskab 2016 15/73046
    lgr
   • Færdigmelding, byggesag, Vildandvej 8 17/43356
    lirm
   • Rev oplæg ift altaner, Sct. Mogens Gade 50, 8800 Viborg 17/41935
    mehm
   • Gl. Århusvej 448, 8800 Viborg. Historisk sløjfning og anmeldelse af ny tank 17/1077
    jnj
   • Feriekalender 2018/2019 12/12337
    majoh
   • LOF Midtjylland (Forebyggelsespulje 1. september 2017).pdf 16/66630
    kbl
   • Landsforeningen for Børn og Forældre (Forebyggelsespulje 1. september 2017).pdf 16/66630
    kbl
   • Digterparkens Krolfklub (Forebyggelsespulje 1. september 2017).pdf 16/66630
    kbl
   • Cykling uden alder - Viborg (Forebyggelsespulje 1. september 2017).pdf 16/66630
    kbl
   • Bjerregrav i trivels (Forebyggelsespulje 1. september 2017).pdf 16/66630
    kbl
   • Birgit Ambrosius (ansvarlig for Fællesspisning) (Forebyggelsespulje 1. september 2017).pdf 16/66630
    kbl
   • AIDS-Fondet (Forebyggelsespulje 1. september 2017).pdf 16/66630
    kbl
   • Ansøgning om etablering af tryknedsivningsanlæg Tostrupvej 49A, Viborg 17/39577
    peph
   • Projektgrænse Velds 16/46514
    kes
   • Analyser fra overjord i miler fra del 1, Ny Absalonsvej 16/59463
    ag3
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Dåsbjergvej 51, 7800 Skive - september 2017 17/44852
    joo
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Gl. Skolevej 1, 7850 Stoholm - september 2017 17/44850
    joo
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Tastumvej 24, 7850 Stoholm - september 2017 17/44848
    joo
   • Rensedam inden for søbeskyttelseslinien v/ Sønder Mose 17/44847
    vdb
   • Gudenaadalens Gymnastikforening - Lokaletilskud regnskab 2016/17 15/73135
    lgr
   • Udstykning af matr. nr. 17da Hvam By, Hvam 17/44842
    bkb
   • Kvittering for ansøgning Sejbæk.pdf 17/44833
    kes
   • Ansøgning om opsætninge af midlertidigt banner til Viborg Animationsfestival, Gl. Skivevej 64, 8800 17/44761
    mehm
   • VS: Kvittering for ansøgning 17/44831
    kes
   • VS: Kvittering for ansøgning 17/44834
    kes
   • VS: Kvittering for ansøgning 17/44830
    kes
   • Svar fra Forskningens Døgn på spørgsmål om rykker for slutrapport 16/37970
    ds2
   • Færdigmelding, byggesag, Engelsborgvej 69 17/12569
    jno
   • 21.7.17 Svar fra ansøger vedr. forhåndsdialog omkring arkitektur - DannebrogsgadeGrønnegade 13 8800 Viborg.msg 16/65773
    mehm
   • Jens Arendt, Arkplan, plan med skater ved Kulturcenter, alternativ plan med skater bag Møldrup Hallen og prisoverslag 16/2363
    bc6
   • Viborg, Sct. Mathias Gade 50 - Opfølgning på mail vedr. altansøjler 17/41935
    mehm
   • Viborg, Sct. Matias Gade 50 - Renovering 2017 - Tilbagemelding på Viborg Kommunes svar på ansøgning om støtte efter byfornyelsesloven 17/41935
    mehm
   • Materiale liste til Viborg Kaserne - Rally 17/30841
    av4
   • Facade - bagsiden af Madsens Hotel 17/40870
    mble
   • Rev Ansoegning05.09.17.pdf 17/10816
    lirm
   • Mette Almind, Møldrup, referater fra møder d. 4. september 2017, fællesmøde om indetning af areal og møde i følgegruppen 16/2368
    bc6
   • Tilladelse til opklæbning af folie på udvalgte "steder" i byen 17/25488
    sqa
   • Ordrebekræftelse plakater, print, ophængning, nedtagning og forsendelse 17/25488
    sqa
   • Status på Bjerringbro-kampagnen pr. 040917 17/12460
    sqa
   • Parasport Danmark DHIF - Indsender regnskab vedr. Sportsskole 2017 17/11832
    lgr
   • Solvænget 172, Karup - regnbed, forespørgsel om plantevalg 17/43611
    peph
   • Sune Iversens kvittering for udtalelse om landzoneforhold på Hjarbækvej 29, Hjarbæk 17/41545
    mehm
   • Lysgårdvej 21, 7470 Karup 17/44771
    av4
   • Uddannelsesmesse 040917.pdf 16/68720
    ilp
   • Færdigmelding, byggesg, Tjele Skovvej 2 16/34566
    jha
   • Rev materiale til byggeansøgning 5, Spangsbjerg Toft 5, 8800 VIborg.pdf 17/43143
    mehm
   • Rev materiale til byggeansøgning 4, Spangsbjerg Toft 5, 8800 VIborg.pdf 17/43143
    mehm
   • Rev materiale til byggeansøgning 3, Spangsbjerg Toft 5, 8800 VIborg.pdf 17/43143
    mehm
   • Rev materiale til byggeansøgning 2, Spangsbjerg Toft 5, 8800 VIborg.pdf 17/43143
    mehm
   • Trappe ved kulturcenter tænkes ikke med i områdefornyelsen - Møldrup Kulturcenter 16/57657
    kj3
   • Nabo spørger til naboorientering om ansøgt udvidelse af naturgasstation på Lundgårdsvej 2A, Gammelstrup 17/42369
    bkb
   • Besked om prækvalifikation af tre leverandører_ny valgløsning 16/36438
    mlko
   • Færdigmelding, byggesag, Bakkevej 26 16/51134
    c_acadre_prod
   • Rev mat efter byggetilladelse, Tange Skovvej 18, 8850 Bjerringbro 16/39644
    mehm
   • Rev materiale til byggeansøgning, Jyllandsgade 9, 8800 Viborg.pdf 16/22045
    mehm
   • Røddinghus - Bilag til lokaletilskudsregnskab 2016 15/74639
    lgr
   • Opdateret mailliste Viborg Idrætsråd 17/44749
    coe
   • Ændringer af ansøgning efter byggetilladelse, vedr. Nørremøllevej 49, 8800 Viborg 17/23857
    mehm
   • Bekræftelse på færdigmelding af byggesag. Langgade 31, 8800 Viborg 16/47412
    mehm
   • Afbud fra Friluftsrådet til møde den 5. sept. Skals Å 16/54179
    iny
   • Materiale vedr. renovering af tag på Strandvejen 9 Hjarbæk, 8831 Løgstrup 16/15063
    mehm
   • Kvittering fra ejer på modtagelse af foreløbige høringssvar ifm. nedrivning af bevaringsværdig bygning Krathusvej 1 8800 Viborg.msg 17/31013
    mehm
   • Mail fra landinspektør vedr. Hjarbækvej 29 Hjarbæk - tilkøb af lille jordstrimmel 17/41545
    mehm
   • Materiale til forhåndsdialog vedr udstyknings- og bebyggelsesmuligheder, Hjarbækvej 29, 8831 Løgstrup 17/41545
    mehm
   • Forespørgsel om udstykning af ejendommen Skovbakkevej 122, 8800 Viborg fra danbolig 17/44727
    mp2
   • Ansøgning, midlertidig tilslutningstilladelse Gl. Århusvej 20-22, Viborg 17/44724
    bie
   • Låne areal til Byggeplads i Ørum - Vils 17/6815
    aw
   • Låne areal - Byggeplads i Ørum - Vils 17/6815
    aw
   • Karupgårdvej - Omkørsel via grusvejen til Vestergade 50-54 17/6815
    aw
   • Tilladelse til brug af areal - Omkørsel via grusvejen til Vestergade 50-54 17/6815
    aw
   • Supplerende mat fra ansøger - vedr. dispensation fra Lokalplan nr. 41 (ydervægsmateriale). 17/32044
    mehm
   • Bemærkninger til anmeldelse - Kolshøjen 10, Viborg 17/43046
    bie
   • Låne areal på Karupgårdvej - Byggeplads i Ørum - Vils 13/53264
    aw
   • Omkørsel via grusvejen til Vestergade 50-54 - Karupgårdvej Ørum 13/53264
    aw
   • Tilladelse til lån af areal Karupgårdvej - Omkørsel via grusvejen til Vestergade 50-54 13/53264
    aw
   • Færdigmelding, byggesag, Genvej 4 16/8006
    bhv
   • Udskillelse af offentlig vej - Høgildvej og Stadionvej 17/2070
    fkc
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Skivevej 244 A, 8831 Løgstrup - august 2017 17/44684
    joo
   • Tilbud fra COWI på forundersøgelse af problemstilling vedr. kystoversvømmelse ved Virksundslusen og landsbyen Sundstrup i Viborg Kommune 17/33866
    aa5
   • Tilbud fra Niras på forundersøgelse af problemstilling vedr. kystoversvømmelse ved Virksundslusen og landsbyen Sundstrup i Viborg Kommune 17/33866
    aa5
   • Rambølls tilbud på forundersøgelse af Kystoversvømmelse ved Virksundslusen og Sundstrup 17/33866
    aa5
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Dagsorden til styregruppemøde 08-09-2017 17/14691
    jote
   • Opfølgning til Jørgen Nielsen om bus og affald på Vesterled 13B 8830 Tjele 16/13073
    bkb
   • Ibrugtagningstilladelse til at_ombygge butik og lejligheder_Langgade 31_2017-09-06.pdf 16/47412
    mehm
   • VS Pieces, Sct. Mathias Centret 1, Viborg - Ændringombygning vurderes at kræve byggetilladelse.msg 17/44306
    vbp
   • Svar mht. fejl i florfenicol 12/130108
    tms
   • Status på myndighedsbehandlingen pr. 6. september 2017 16/35246
    mlaa
   • Kopi til orientering: Dispensation til et brændeskur på Rindsholm Dambrug 17/44491
    vdb
   • 06.09.17 Nedrivningstilladelse til at nedrive enfamiliehus. Ahornvej 18, 8800 Viborg.pdf 17/44059
    lirm
   • Aftale med Palle Vinther, FO-Aarhus, om arrangement fredag 6. oktober 2017 16/58307
    lgr
   • Adgang - Vinkelvej 62a 17/44916
    fkc
   • SV: Materiale vedr. olieudskiller - Skårupvej 66, 9500 Hobro 17/37271
    xkk
   • Svar vedr. jeres bemærkninger til ansøgning om landzonetilladelse Nørremøllevej Nord 28, Viborg 16/29195
    anbs
   • 06.09.17 Byggetilladelse til enfamiliehus. Skovhøjen 1, 8800 Viborg.pdf 17/41717
    lirm
   • 06.09.17 Dispensation fra lokalplan 421 til vejbyggelinie. Skovhøjen 1, 8800.pdf 17/41717
    lirm
   • Svar på Spørgsmål vedr. omfangsdræn, Teglmarken 58, 8800 Viborg 17/44899
    peph
   • Oplysning til Energi Viborg - vandur - Jernbanegade 27, Viborg 16/45666
    tno
   • Naboorientering - udkast til § 12 miljøgodkendelse Vordevej 27, 8831 Løgstrup 17/31732
    fil
   • Nedrivningstilladelse til bygning 4, 5 og 6. Sødalvej 8, 8830 Tjele_2017-09-06.pdf 17/41968
    lirm
   • Vinkelvej 32, mail til Gymnastik- og Idrætshøjskolen vedr. beplantning mod Søndersø 13/6317
    rak
   • Ibrugtagningstilladelse til at_ombygge Nordre Skole_H.C. Andersens Vej 5_2017-09-06.pdf 16/25540
    vbp
   • Nabohøring - udkast til § 12 miljøgodkendelse Benslehøjvej 1, 7470 Karup 17/31691
    fil
   • Asmild Vænge 56 - svar på spørgsmål til veje mm i relation til Taphede 16/45706
    anp
   • Svar omkring omlægning af vandløb ved Søndergade 36, 8840 Rødkærsbro 17/35611
    flr
   • Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_opføre overdækning ved legestue_Vordevej 1B 8831 Løgstrup_2017-09-03.pdf 17/43606
    vbp
   • Brevflet til Liseborg Toft 24-44 17/44836
    llla
   • Doc2Mail_flettedokument Liseborg toft 24 - 24.pdf 17/44836
    llla
   • Hovedgaden 15 - ingen finansieringsmuligheder ved VK 15/23744
    peph
   • Kvitteringsbrev 3 om at inddrage garage til bolig. Syrenvej 8, 8800 Viborg.pdf 17/10816
    lirm
   • Spørgsmål til Pia, EVV - Valmuevej 1, 8840 - placering af gl. skelbrønd 14/76311
    tms
   • Naboorientering - tillæg til miljøgodkendelse af Søvsøvej 6, 8800 Viborg 17/23076
    fil
   • Rykkerbrev 2013 - uden færdigmelding doc2mail_opføre et enfamiliehus med integreret garage_Spangsbjerg Toft 7 8800 Viborg_2017-09-06.pdf 16/66776
    mie
   • Lone Kastberg, følgegruppen, information fra byggemøde 3, d. 5. september 2017 16/2368
    bc6
   • Anmodning om bemærkninger til naboindsigelser og uregistreret bygning Nørremøllevej Nord 28, Viborg 16/29195
    anbs
   • Tilbagemeding til ansøger med ønske om suppl oplysninger, vedr. midlertidigt banner, Gl. Skivevej 64, 8800 Viborg 17/44761
    mehm
   • Kopi af MJBR udtalelse til bygegsag sendt til Rådgiver - flytning af matas mv, Sct. Mathias Centret, Viborg 17/43315
    vbp
   • TO til EVV om forventet tidsplan - Udledning fra Bjergsnæs Enge m.fl. 17/36846
    peph
   • Tast selv Skravad Bæk ansøgning.pdf 17/44834
    kes
   • E-mail: Landzonetilladelse til en garage på Østervangsvej 26, Vejrum 17/44174
    vdb
   • Sejbæk tastselv.fvm.dk_ansøgning.pdf 17/44833
    kes
   • Lone kastberg, følgegruppen, information fra byggemøde 2, d. 29. august 2017 16/2368
    bc6
   • Tast selv ansøgning Lund Bæk.pdf 17/44831
    kes
   • Lone Kastberg, følgegruppen, information fra byggemøde 1, d. 22. august 2017 16/2368
    bc6
   • Naboorientering - tillæg til § 12 miljøgodkendelse af Østergade 55, 8830 Tjele 17/18122
    fil
   • Tast selv ansøgning Jordbro Å.pdf 17/44830
    kes
   • Mødeltagerne, referat af fællesmøde d. 4. september 2017 vedr. indretning af areal mellem hal og skole 16/2363
    bc6
   • Mette Almind, Møldrup, referat af fællesmøde d. 4. september 2017 16/2363
    bc6
   • [Sagsnr.:17/11832]Kvittering på modtagelse af regnskab Sportsskolen 2017 samt udbetaling af tilskud 2017 17/11832
    lgr
   • Lone Kastberg m.fl., indkaldelse og dagsorden for fællesmøde om indretning af areal mellem Møldrup Hallen og Møldrup Skole 16/2363
    bc6
   • Offentliggørelsesskema 2017 - Brandstrup Søvej 9, 8840 Rødkærsbro 17/41819
    xkk
   • Lone Kastberg, følgegruppen, indkaldelse og dagsorden for møde i følgegruppe Møldrup, mandag d. 4. september 2017 16/2368
    bc6
   • Tillæg 2 til § 12 miljøgodkendelse Søvsøvej 6, 8800 Viborg 17/23076
    fil
   • Udkast og overslag vedr. trappe ved kulturcentret - Møldrup Kulturcenter 16/57657
    kj3
   • Materiale vedr. olieudskiller - Skårupvej 66, 9500 Hobro 17/37271
    xkk
   • Bestilling af ekstra hotelværelse til KL's Job Camp 2017 i Aalborg den 23-24 oktober 2017 17/12571
    bhf
   • Situationsplan som supplement til naboorientering om ansøgt udvidelse af naturgasstation på Lundgårdsvej 2A, Gammelstrup 17/42369
    bkb
   • Tillæg til § 12 miljøgodkendelse Østergade 55, 8830 Tjele. 17/18122
    fil
   • Vedr. betaling for vejret til stamvej 17/25412
    fkc
   • Rykkerbrev 2013 - uden færdigmelding doc2mail_nedrive 2 bygninger, BBR bygning 1 og 2_Erik Glippings Vej 3 8800 Viborg_2017-09-06.pdf 16/58166
    bhv
   • miljøsag i Tjele - Løvskal Landevej 41 17/43081
    pba
   • Om at der skal foretages anmeldelse - Kolshøjen 10, Viborg 17/43046
    bie
   • Entrance signage along Hobro Landevej 16/26266
    fkc
   • Udskillelse af offentlig vej - Høgildvej og Stadionvej 17/2070
    fkc
 • 05.09.2017
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Regionsdirektør Jacob Stengaard Madsen kommentarer til udviklingsplaner for området ved Søndersøparken og Ll. Sct. Mikkelsgade 4 Viborg 15/68151
    janb
   • VS: Lugt fra fabrikken i Karup - Ericavej 57 17/44666
    xkk
   • Klage over voldsomme lugtgener fra Karup Kartoffelmelsfabrik 17/44666
    xkk
   • Dagsorden 14/54204
    magb
   • Midttrafiks befordring med liftbiler 16/36398
    majoh
   • Vedrørende shredderaffald fra IF Recycling 15/21868
    edg
   • Telefonnotat fra samtale med Aalborg Kommune om shredderaffald 15/21868
    edg
   • Borger klager til borgmesteren over sagsbehandlingstiden ifm. hendes jobsituation 17/44661
    lss
   • Tilrettet OML-notat og afsnit 6.2.2 VVM-rapport 17/15434
    edg
   • KOSU sender ny dagsorden til mødet 6. september 2017 - nu med bilag der kan åbnes 16/28375
    alm
   • KOSU sender dagsorden til mødet 6. september 2017 16/28375
    alm
   • Ny miljøstatus i oprydningssag i Tjele - Løvskal Landevej 41 17/43081
    pba
   • Udskillelse af offentlig vej - Høgildvej og Stadionvej 17/2070
    fkc
   • Arealoverførsel/ Udstykning matr. nr. 2e og 2ø Søgårde, Asmild, nye erklæringer 17/39015
    am1
   • SV: Vedr. privat vej Møgeltoft 1-45 17/41068
    tojj
   • Kortbilag Møgeltoft 1-45 17/41068
    tojj
   • Referat - Ledningsejermøde 1 - Byggemodning v. Lyngvej, Viborg 17/10003
    kj
   • Anmeldelse af jordflytning Henrik Gerners Vej 8 17/30549
    pba
   • RE: Velds Møllebæk - Notat for feltbesigtigelse - bemærkninger SNH170905 16/46514
    kes
   • Registreringsmeddelelse U2017-53349. Referencenr. 1701846 17/10996
    mp2
   • Svarmail fra Bs. med accept af mødetidspunkt 17/38925
    evg
   • Registreringsmeddelelse U2017-53249. Referencenr. 1610698 17/14944
    mp2
   • J.nr. 124935 - Faunapassage ved Non Mølle 16/18094
    hsjen
   • Registreringsmeddelelse U2017-53132. Referencenr. 1701387 17/15386
    mp2
   • Registreringsmeddelelse U2017-52548. Referencenr. 1607992 17/15454
    mp2
   • Registreringsmeddelelse U2017-53278. Referencenr. 3405 17/15196
    mp2
   • Carport anmodning om dispensation.docx 17/41525
    lirm
   • Sagsnr. 120662 - Ejendomshævd 17/41179
    fkc
   • Forespørgsel om udstykning af ejendommen Sundvej 13, Sundstrup 8832 Skals fra Realmæglerne 17/44637
    mp2
   • Rekvisition 15/75275
    mic
   • Cirkus Arena til Viborg 2018 17/44634
    av4
   • Forurening på Løvskal Landevej 41 17/43081
    pba
   • Arnbjerg Fælled 5 - skøde tinglyst med frist til udstykning 17/20818
    hbl
   • Vs: SV: pH og løbende analyser af COD, samt opfølgning på vores samtaler i dag. 13/95948
    ib3
   • Byggeansøgning, Trevadvej 27, 7800 Skive 17/44628
    jha
   • Tilmelding til KL's Ældrekonference 2017 17/44622
    bhf
   • Om motoransvar m. tingsskade d. 16-08-2017 Løvskal Landevej 41, Tjele 17/43081
    pba
   • Pressemeddelelse – Viborg Kommune – videreførelse af animationsstrategie....docx 17/44613
    mikkk
   • Almind Birgittelyst Amatørteater - Bilag til regnskab 2017 17/43495
    lgr
   • Ansøgning vedr. anlæg af vandledning igennem beskyttede diger 17/44615
    vdb
   • Hovedgaden 22 - ansøgning om nedsivning i faskine 15/23952
    peph
   • Byggeansøgning, Bjerrevej 115, 8840 Rødkærsbro 17/44589
    jno
   • Gudenådalens Gymnastikforening - Ny kursustilskudsansøgning 2017 17/44128
    lgr
   • TO fra EVV - Granvænget 2 - underskrevet aftale om udtræden 15/55537
    peph
   • Fuldmagt fra ejer vedr at opsætte nyt facadeskilt på Viborg Stadionhal Tingvej 5 8800 Viborg.msg 17/42960
    mehm
   • Færdigmelding, byggesag, Liseborgvej 36 16/55826
    mie
   • Skolevangen 14 - færdigmelding af separatkloak 15/23587
    peph
   • Hovedgaden 23 - færdigmelding af separatkloak 15/23939
    peph
   • Trehusevej 18 - færdigmelding af separatkloak 15/17600
    peph
   • Anmeldelse af jordflytning gl. Århusvej 20 17/10550
    pba
   • SV: pH 13/95948
    ib3
   • Vs: Vedr.: Status 13/95948
    ib3
   • Mammen Mejeri - analyseresultater 13/95948
    ib3
   • Bemærkninger til IP: Rødding, Ørum, vorning, Lindum og Hammershøj Vandværker 17/2485
    cli
   • Mammen Mejeri - spildevandsafledning 13/95948
    ib3
   • SV: Mammen Mejeri - status vedr. spildevand 13/95948
    ib3
   • Mammen Mejeri - status vedr. spildevand 13/95948
    ib3
   • Mammen mejeri A/S, Mammen Byvej 32, 8850 Bjerringbr 13/95948
    ib3