Åbne postlister

For at fremme dialog og åbenhed i forhold til borgere, virksomheder, myndigheder og pressen, bliver der dagligt dannet en åben postliste over ind- og udgående post i Viborg Kommune.

Det kan du finde på postlisterne
En række oplysninger om breve og e-mails sendt til og fra Viborg Kommune:

 • hvad sagen drejer sig om
 • hvem der er afsender/modtager
 • initialer på den sagsansvarlige

Navn og kontaktoplysninger på den sagsansvarlige kan findes ved at indtaste initialerne i søgefeltet under Find medarbejder.

Som udgangspunkt skal alle dokumenter vises på den åbne postliste. Dog skal persondataloven overholdes, hvilket betyder at dokumenter med personfølsomme oplysninger og krav om fortrolighed ikke medtages på postlisten.

 • 20.07.2017
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Ansøgning om tillæg til Bjerring Hede 30, 8850 Bjerringbro 17/37755
    mbp
   • Følgebrev til ansøgning, Lundvej 37, 9500 Hobro 17/37748
    mbp
   • [Vibstock 2017] Bookning af Nordiak Park 17/37737
    av4
   • Manglende sø hos Hans Peter Jokumsen 17/37726
    dhb
   • Rapport nr. 293401 (Spildevand, stikprøve fra Holstebrovej 266) er færdiganalyseret 17/22097
    xkk
   • Brugermøde om Tilladelse modul i vejman.dk 17/5292
    kiw
   • Skringstrup Lokalråd, ansøgning til puljen byfornyelse mindre byer 2016 16/49809
    thra
   • Lan Lind Christensen, Skringstrup Lokalråd ansøgning om støtte fra puljen Byfornyelse mindre byer 2015 16/49809
    thra
   • Vedr. terrænregulering på MTB-spor regler 14/55849
    iny
   • Kvittering for ansøgning: Anmeldelse af genstande til danefævurdering-905099 14/47838
    mik
   • Brandsikring døre - Sag nr 2017-0686 Sct Mathias Gade 66A 3tv Viborg 17/27207
    mehm
   • Kvittering for ansøgning: Anmeldelse af genstande til danefævurdering-905098 14/47838
    mik
   • em@arkitekt-em.dk - vedr. Borridsøvej 11, 8850 Bjerringbro - sagsnr. 2017-0466 17/19634
    jha
   • Skydebaneinstruks Viborg Skydeselskab 16/55177
    iny
   • Søren R. Vester, Finderup BY og Land, foto og regnskab for legeplads og pavlillion 15/27595
    bc6
   • Kvittering for ansøgning: Anmeldelse af genstande til danefævurdering-905066 14/67469
    mik
   • Re: Henvendelse pr. mail 17/37520
    av4
   • Bemærkninger til høring fra Nørregade 5, 7850 Stoholm 17/21622
    lirm
   • Kvittering for ansøgning: Anmeldelse af genstande til danefævurdering-905051 14/62302
    mik
   • SV: Rykker fra Viborg - omkring tilkøb Skiftespor 17/599
    pj
   • 14-07-17 17/389
    lr1
   • 13-07-17 17/389
    lr1
   • 12-07-17 17/389
    lr1
   • 11-07-17 17/389
    lr1
   • 10-07-17 17/389
    lr1
   • 07-07-17 17/389
    lr1
   • 06-07-17 17/389
    lr1
   • 05-07-17 17/389
    lr1
   • 04-07-17 17/389
    lr1
   • 03-07-17 17/389
    lr1
   • 30-06-17 17/389
    lr1
   • 29-06-17 17/389
    lr1
   • 28-06-17 17/389
    lr1
   • 27-06-17 17/389
    lr1
   • 26-06-17 17/389
    lr1
   • 23-06-17 17/389
    lr1
   • 22-06-17 17/389
    lr1
   • 21-06-17 - supplerende 17/389
    lr1
   • 20-06-17 17/389
    lr1
   • Kvittering for ansøgning: Anmeldelse af genstande til danefævurdering-905035 16/19460
    mik
   • 07-06-17 - supplerende 17/388
    lr1
   • 11-05-17 - supplerende 17/388
    lr1
   • 14-07-17 17/388
    lr1
   • 13-07-17 17/388
    lr1
   • 12-07-17 17/388
    lr1
   • 11-07-17 17/388
    lr1
   • 10-07-17 17/388
    lr1
   • 07-07-17 17/388
    lr1
   • 06-07-17 17/388
    lr1
   • 05-07-17 17/388
    lr1
   • 04-07-17 17/388
    lr1
   • 03-07-17 17/388
    lr1
   • 30-06-17 17/388
    lr1
   • 29-06-17 17/388
    lr1
   • 28-06-17 17/388
    lr1
   • 27-06-17 17/388
    lr1
   • 26-06-17 17/388
    lr1
   • 23-06-17 17/388
    lr1
   • 22-06-17 17/388
    lr1
   • 21-06-17 17/388
    lr1
   • 20-06-17 17/388
    lr1
   • Kvittering for ansøgning: Anmeldelse af genstande til danefævurdering-905024 14/36198
    mik
   • Dagens post fra BackOfficeSource1 Batch:_BATCH_ESDHSCAN01_2017-07-19T08_26_05_308[1] SEP. barcode:PROSCANDID:OU29PM1188; OrigFile: sharpstfinger2@viborg.dk_20170719_080334.tif Pages: 2 12/12651
    bls
   • Kvittering for ansøgning: Anmeldelse af genstande til danefævurdering-905017 14/47838
    mik
   • Kvittering for ansøgning: Anmeldelse af genstande til danefævurdering-905014 14/47838
    mik
   • Kvittering for ansøgning: Anmeldelse af genstande til danefævurdering-904909 14/47838
    mik
   • Re: Vedr. ansøgning om tilladelse til udlægning af gydegrus og skjulesten i Rind Bæk 17/29021
    abmi
   • Ansøgning om dispensation fra lokalplan 88B til afstand til skel ifm. tilbygning - Lundvej 10, 8800 Viborg 17/37453
    vbp
   • Vedr. klage om støjgener, Asmild Ager 8, 8800 Viborg 17/37438
    pjj
 • 19.07.2017
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Nyt mat til forhåndsdialog (skiltning, facader) Kasernvej 9-11 8800 Viborg 17/29284
    mehm
   • Ændring af indkørsel Karup Partners 17/37402
    av4
   • Geopal sender rapport fra servicering af gasalarmer på Revas' affaldscenter 17/37393
    pom
   • Kvittering for ansøgning: Anmeldelse af genstande til danefævurdering-904786 12/49881
    mik
   • Kvittering for ansøgning: Anmeldelse af genstande til danefævurdering-904784 14/36192
    mik
   • Kvittering for ansøgning: Anmeldelse af genstande til danefævurdering-904779 12/50760
    mik
   • Jordflytning nyudstykning Asmild Mark overskudsjord 17/37349
    mbp
   • Kvittering for ansøgning: Anmeldelse af genstande til danefævurdering-904778 12/50760
    mik
   • Anmeldes af jordflytning overskudsjord fra cykelsti falkevej 17/37330
    mbp
   • Trehusevej 16 - færdigmelding 15/17596
    peph
   • Kvittering for ansøgning: Anmeldelse af genstande til danefævurdering-904767 12/50760
    mik
   • Ansøgning om dispensation for tilslutningspligt, Vinkelvej 85A-B, 8800 Viborg 16/60249
    jno
   • Partnerskabsaftale 17/37325
    kov
   • SCS mærkning af container - Skårupvej 66, 9500 Hobro 17/29016
    xkk
   • Kvittering for ansøgning: Anmeldelse af genstande til danefævurdering-904759 12/50429
    mik
   • Kvittering for ansøgning: Anmeldelse af genstande til danefævurdering-904757 12/50429
    mik
   • 21-9105 - ejendommen Rørbækvej 12, 8830 Tjele - Rudolph Møller. 16/12435
    tno
   • Anmeldelse af jordflytning, Kildevej, 8800 Viborg 17/37309
    mbp
   • Analyserapport 13.07.17 Lovns Bredning, Ulbjerg Klint DKBW256 17/8030
    rg
   • Analyserapport 13.07.17 Lovns Bredning, Ulbjerg Strand DKBW255 17/8030
    rg
   • Analyserapport 13.07.17 Viborg Nørresø - Sct.Ibsgade/Pilehaven DKBW323 17/8030
    rg
   • Analyserapport 13.07.17 Hjarbæk Fjord - Lynderup Vest DKBW254 17/8030
    rg
   • Kvittering for ansøgning: Anmeldelse af genstande til danefævurdering-904746 14/37636
    mik
   • Kvittering for ansøgning: Anmeldelse af genstande til danefævurdering-904742 12/50429
    mik
   • Kvittering for ansøgning: Anmeldelse af genstande til danefævurdering-904739 15/26692
    mik
   • Re: SV: SV: Kloaktegninger for Bjerring Hede 44, 8850 Bjerringbro 16/3152
    peph
 • 18.07.2017
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Supplerende materiale (statiske beregninger) modtaget til byggesag - Om og tilbygge børnehave/vuggestue, Kærvej 11G, 8832 Skals 17/31147
    vbp
   • Susanne Ruskjær, SFO-leder, Karup Skole, oplyser at hun ikke har været inddraget i forbindelse med det materiale der er indsendt af DDS Karup Gruppen 14/25682
    bc6
   • Kvittering for ansøgning: Anmeldelse af genstande til danefævurdering-904642 17/37097
    mik
   • Morten Brunhøj, DDS Karup Gruppen, beskrivelse af påtænkt shelterplads ved spejderhytten i Karup 14/25682
    bc6
   • Morten Brunshøj, DDS Karup, fornyelse af brugsret til arealer ved Vallerbækvej 14/25682
    bc6
   • Vedr. forestilling ved klubhuset i sØnæs - 31. august 17/37265
    av4
   • Anmodning fra Grundejerforeningen Teglmarken om møde med Viborg Kommune 17/37264
    nhs
   • Det Danske Spejderkorps, Karup Gruppen, ansøgning om støtte fra puljen Byfornyelse mindre byer 2016 14/25682
    bc6
   • Kvittering for ansøgning: Anmeldelse af genstande til danefævurdering-904635 16/17842
    mik
   • VS: Brev Beskæring mod Randersvej [Ref.nr.=b7be6a0b71194120a33454de3ffbf27d] 17/36886
    av4
   • Bekræftelse fra ejer på rev. tegninger efter byggetilladelse Tapdrupvænget 22 8800 Viborg 17/32975
    mehm
   • Skiltning ved Hjarbæk Fjord -Lynderup vest samt Lovns Bredning - Ulbjerg Klint 17/8015
    rg
   • Må der rides med hest i og omkring Birkesø 17/31966
    ip3
   • ICM A/S informerer om tid for årligt eftersyn af faldsikringsudstyr, Revas' affaldscenter 14/52995
    cwh
   • Klage over påbud på 16aa Hærup og anmodning om aktindsigt 17/37228
    dhb
   • Klage_189612.pdf 17/37228
    dhb
   • Kvittering for ansøgning: Anmeldelse af genstande til danefævurdering-904624 15/51445
    mik
   • Klager erklærer sig tilfreds med kommunens sagsbehandling og glæder sig over at weekenderne nu igen kan nydes støjfrit 16/33322
    nig
   • Kvittering for ansøgning: Anmeldelse af genstande til danefævurdering-904622 15/51672
    mik
   • Henvendelse vedr. Vallerbækvej 44, udvalgssag 17/33901
    iny
   • Biogasledning ved Arla Rødkærsbro - kommunalt areal 17/27634
    iny
   • Supplerende mat til byggeansøgning, Jyllandsgade 16/22045
    mehm
   • Supplerende mat til byggeansøgning, Jyllandsgade 9, 8800 Viborg 16/22045
    mehm
   • Supplerende mat til byggeansøgning, Jyllandsgade 9, 8800 Viborg 16/22045
    mehm
   • Kvittering for ansøgning: Anmeldelse af genstande til danefævurdering-904615 14/37636
    mik
   • VS: Ansøgning om dispensation 17/21492
    peph
   • Referat fra bestyrelsesmøde VTA 27. juni 2017 14/55849
    iny
   • Svar fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen om slåning af stier i forbindelse med N2000 græsningstilskud 12/45393
    cfu
   • Kvittering for ansøgning: Anmeldelse af genstande til danefævurdering-904608 15/51445
    mik
   • Kvittering for ansøgning: Anmeldelse af genstande til danefævurdering-904604 14/36198
    mik
   • michal@harritslev.com - Re: Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_opføre etageboligbebyggelse - 125 boliger_Erik Glippings Vej 3, 8800 Viborg_2017-06-28 17/21757
    jha
   • Advokat sender afsluttende kreditorinformation, virksomhed under konkurs 14/79727
    em6
   • Endelig støjrapport 16/33322
    nig
   • Klage over : støj,skadedyr og støv 17/18567
    nig
   • Kvittering for ansøgning: Anmeldelse af genstande til danefævurdering-904598 16/17842
    mik
   • Ønske om ændring af tekst på skilte til KnowHowZ 17/37191
    jho
   • Støjrådgiver orienterer om sagens stade 16/33322
    nig
   • Partnerskabsaftale 17/37175
    kov
   • em@arkitekt-em.dk - vedr. Enebærvej 4 og 8 - Skelhøje 17/11603
    jha
   • VS: ansøgning regnvand Hovedgaden 26 8830 Tjele 15/23950
    peph
   • em@arkitekt-em.dk - vedr. Enebærvej 4 og 8 - Skelhøje 17/11366
    jha
   • VS: Ansøgning regnvand Hovedgaden 36 8830 Tjele 15/23940
    peph
   • Karup Byfest 2017. 17/37150
    av4
   • Bymarked 19/8 2017 17/37148
    av4
   • Bemærkninger retur - Svar på ønske om skiltning til naturskolen ved Ravnsbjergvej 71 17/37033
    jho
   • areal 0,7 ha Jegstrupvej vest 17/30820
    aw
   • Kvittering for ansøgning: Anmeldelse af genstande til danefævurdering-904564 17/37097
    mik
   • Materiale til Hjelm- og pangtælling i 2017 17/5237
    kiw
   • SV: Vedr. krydsning af Sejbæk 17/37139
    abmi
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Aftale om miljøtilsyn vedr. maskinstation på Vimdalsvej 4 17/37270
    xkk
   • Offentliggørelsesskema 2017 - Sundvej 41, 8832 Skals 17/18198
    xkk
   • Kvitteringsbrev om supplerende oplysninger vedr. indretning af 2 beboelseslejligheder og nedlæggelse af bagtrappe_Jyllandsgade 9_2017-07-18 16/22045
    mehm
   • foreløbig svar vedr. anmodning fra Grundejerforeningen Teglmarken om møde med Viborg Kommune 17/37264
    nhs
   • Det Danske Spejderkorps, Karup Gruppen, meddelelse om ansøgt bevilling fra puljen Byfornyelse mindre byer 2016, 408.500 kr. 14/25682
    bc6
   • Tillæg til byggetilladelse vedr. opføre et enfamiliehus med garage_Tapdrupvænget 22 8800 Viborg_2017-07-18 17/32975
    mehm
   • Opfordring til at ringe når generne påtræffes 17/18567
    nig
   • _Byggetilladelse til at_opføre en tilbygning til eksisterende enfamiliehus til erhverv (kontor til eksisterende vognmandsvirksomhed)._Gl. Viborgvej 90 9620 Aalestrup_2017-07-18.pdf 17/27215
    vbp
   • VS: Skårupvej 63 12/34601
    pba
   • Svar vedr hestebadning i Birkesø 17/31966
    ip3
   • Trandumvej 5- spørgsmål til ansøgning 17/37076
    chp
   • Dispensation til etablering af radartårn på beskyttet natur ved Karup Flyvestation 17/29517
    dhb
   • Klager fremsendes efter ønsle den udarbejdede støjrapport 16/33322
    nig
   • Lars Bjerrekær, Sweco, bestilling af støjberegning for skaterbane ved Møldrup skole 16/2363
    bc6
   • Bekræftigelse vedr biogasledning ved Arla Rødkærsbro - kommunalt areal 17/27634
    iny
   • Svar vedr. udvalgssag 17/33901
    iny
   • Klager meddeles at Viborg Kommune anser klagesagen for afsluttet 16/33322
    nig
   • Doc2Mail_flettedokument_1[1].pdf.pdf 17/37192
    llla
   • Fremsendelse af kopi af opfølgning på byggesag - Halmfyr, Vallerbækvej 44 7470 Karup J.msg 17/22258
    vbp
   • Brevflet 17/37192
    llla
   • Tilbagemelding på ønske om ændring af skiltning til KnowHowZ 17/37191
    jho
   • Bekræftelse til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen vedr. udtalelse om nedsat græsningstryk på Uhre hede 17/5610
    dhb
   • Svar retur til bemærkninger på ønske om skiltning til naturskolen ved Ravnsbjergvej 71 17/37033
    jho
   • Re: SV: Kloaktegninger for Bjerring Hede 44, 8850 Bjerringbro 16/3152
    peph
 • 17.07.2017
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Spørgsmål om trafikale forhold på Romlundvej i Løgstrup 17/37122
    jho
   • Kvittering for modtagelse af e-mail fra Slots- og Kulturstyrelsen 17/36339
    flr
   • Kvitteringse-mail fra Kystdirektoratet 17/36339
    flr
   • Autosvar til Kopi af Offentliggørelse af reguleringsprojekt i forbindelse med etablering af minivådområde ved Serupgård 17/36339
    flr
   • Autosvar til Kopi af Offentliggørelse af reguleringsprojekt i forbindelse med etablering af minivådområde ved Serupgård 17/36339
    flr
   • Supplerende mat til byggeansøgning, Henrik Gerners Vej 8, 8800 Viborg 17/32977
    mehm
   • Supplerende mat efter byggetilladelse, Tapdrupvænget 22, 8800 Viborg 17/32975
    mehm
   • Svar fra ansøger om Udkast til offentliggørelse af reguleringssag efter vandløbsloven 17/36339
    flr
   • Mail fra ejer - tegninger rev efter byggetilladelse, Tapdrupvænget 22, 8800 Viborg 17/32975
    mehm
   • Radar v Flyvestation Karup - Kort m ansøgt erstatningsnatur 17/29517
    dhb
   • Radar v. Flyvestation Karup - begrundelse for erstatningsnatur 17/29517
    dhb
   • Ønske om ændring af vejvisning ved Lille Torup Gaslager 17/37099
    jho
   • Kvittering for ansøgning: Anmeldelse af genstande til danefævurdering-904438 17/37097
    mik
   • Telefonnotat Samtale med Jesper Andersen den 6. juli 2017 kl. 15:15 17/665
    dhb
   • VS: Indsigelse til lokalplan 479 - Centerområde mellem Falkevej og Indre Ringvej i Viborg 16/57402
    rb7
   • Høringssvar til idrætspolitik_Viborg Idrætsråd 16/41713
    tde_slettet_1
   • Manglende opfyldelse af påbud ved Hærup Sø - retablering af fjernet dyrehegn 16/33605
    cfu
   • Kvittering for ansøgning: Anmeldelse af genstande til danefævurdering-904427 17/37086
    mik
   • Forespørgsel fra Peugeot i Viborg om opbevaring af farligt affald 12/141046
    tbu_slettet_1
   • VS: Vedr. Brev af 12/6 påbud om tilslutning til separatsystem for Skolevangen 18 15/23582
    peph
   • VS: Ansøgning om nedsivning Trandumvej 5 17/37076
    chp
   • Bjerring Hede 44 gentaget forespørgsel på kloaktegninger 16/3152
    peph
   • Hobro Landevej 163, Sjørring ansøgning nedsivningsanlæg 16/61106
    peph
   • Bemærkning retur - Supplerende svar om ønskede vejvisning til Viborg Orienteringsklub 17/23147
    jho
   • Mulighe for skiltning til naturskole ved Ravnstrupvej 71 17/37033
    jho
   • Basis Lister uge 26, 27 og 28 2017 12/29178
    gh
   • Re: SV: Tilladelse til at bygge på grund på matrikel 4a Ravnstrup by 17/37020
    vdb
   • Maskine til Karup Kartoffelmelsfabrik 17/2031
    kiw
   • Rammemaskine til Banegårds Alle 17/2031
    kiw
   • Anmodning om sagsakter fra Holstebro Kommune 13.7.17 16/63716
    kko
   • Analyserapport 13.07.17 Viborg Nørresø - Kærvænget Ydre DKBW316 17/8030
    rg
   • Analyserapport 13.07.17 Vedsø DKBW321 17/8030
    rg
   • Analyserapport 13.07.17 Rødding Sø DKBW1554 17/8030
    rg
   • Analyserapport 13.07.17 vedr. Viborg Nørresø - Nørresøvej Nord DKBW322 17/8030
    rg
   • Analyserapport 13.07.17 Tjele Langsø, Bigum Søbad DKBW312 17/8030
    rg
   • VARSLING 13.07.17 Lovns Bredning Ulbjerg Stand DKBW 255 17/8030
    rg
   • VARSLING 13.07.17 Hjarbæk Fjord Lynderup Vest DKBW 254 17/8030
    rg
   • VARSLING 13.07.17 Lovs Bredning Ulbjerg Klint DKBW 256 17/8030
    rg
   • VARSLING 13.07.17 Viborg Nørresø - Sct. Ibsgade/Pilehaven DKBW 323 17/8030
    rg
   • VARSLING 13.07.17 Lovs Bredning Ulbjerg klint DKBW 256 17/8030
    rg
   • VARSLING 13.07.17 Lovs Bredning Ulbjerg Strand DKBW255 17/8030
    rg
   • VARSLING 13.07.17 - Hjarbæk Fjord Lynderup Vest DKBW254 17/8030
    rg
   • Analyserapport 13.07.17 Tange Sø DKBW1601 17/8030
    rg
   • Analyserapport 13.07.17 Hald Sø - Skytteholmen DKBW320 17/8030
    rg
   • Analyserapport 13.07.17 Viborg Nørresø - Kærvænget Indre DKBW315 17/8030
    rg
   • Analyserapport 13.07.17 Viborg Søndersø - Søndersø Camping DKBW317 17/8030
    rg
   • Analyserapport 13.07.17 Viborg Søndersø - Sønæs Nord/Friareal DKBW318 17/8030
    rg
   • Analyserapport 13.07.17. Hald Sø - Dollerupvej DKBW319 17/8030
    rg
   • Analyserapport 13.07.17 Hjarbæk Fjord, Hjarbæk Strandpark DKBW324 17/8030
    rg
   • Analyserapport 13.07.17 Hessellund Søcamping DKBW1353 17/8030
    rg
   • Analyserapport 13.07.17 Birke Sø DKBW229 17/8030
    rg
   • SV: Til orientering: Justering af kortlægning iht. jordforureningslovenTinghøjvej 54, 8830 Tjele 17/31400
    jha
   • Indhold til brobygning: Brobygning til forældre med anden etnisk baggrund end dansk på Mercantec, Forældreinddragelse-flere unge skal vælge EUX/EUD som karrierevej 16/35069
    fga
   • Fuldmagt modtaget til byggesag - Videbechs Alle 11, 8800 Viborg 17/36841
    vbp
   • SV: Tilladelse til at bygge på grund på matrikel 4a Ravnstrup by 17/37020
    vdb
   • Fotodokumentation af fugt , vedr lejlighed på Sct Nicolaj Gade 23, 1.th, 8800 Viborg 17/37016
    jha
   • Henvendelse fra lejer vedr fugt i lejlighed, Sct. Nicolaj Gade 23, 1.th, 8800 Viborg 17/37016
    jha
   • vedanalyse VSM 09176, Dybdalsvej 20 16/7786
    sb3
   • Mail fra ansøger vedr. pilgrimsherberg Sct Mogens Gade 18 A 8800 Viborg 16/65809
    mehm
   • Supplerende oplysninger til vilkår i ibrugtagningstilladelsen - pilgrimsherberg.Sct. Mogens Gade 18A, 8800 Viborg 16/65809
    mehm
   • Zooarkæologisk rapport fra FHM 16/7786
    sb3
   • Forventninger til lervering af ekstra oplysninger til den endlige tillaldelse 17/36339
    flr
   • Supplerende oplysninger vedr. tilladelse efter vandløbslovens § 17 - ansøgning om tilladelse til etablering af minivådområde med filtermatrice 17/36339
    flr
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Følgebrev med kopi af offentliggørelsen af reguleringsprojektet 17/36339
    flr
   • Følgebrev med kopi af offentliggørelsen af reguleringsprojektet 17/36339
    flr
   • Følgebrev med kopi af offentliggørelsen af reguleringsprojektet 17/36339
    flr
   • Følgebrev med kopi af offentliggørelsen af reguleringsprojektet 17/36339
    flr
   • Følgebrev med kopi af offentliggørelsen af reguleringsprojektet 17/36339
    flr
   • Følgebrev med kopi af offentliggørelsen af reguleringsprojektet 17/36339
    flr
   • Kopi af Offentliggørelse af reguleringsprojekt i forbindelse med etablering af minivådområde ved Serupgård 17/36339
    flr
   • Offentliggørelse af reguleringsprojekt i forbindelse med etablering af minivådområde ved Serupgård 17/36339
    flr
   • Brevpapir til ansøger 2013 - doc2mail_etablere en ajlebeholder_Nørremøllevej Nord 42, 8800 Viborg_2017-07-17.pdf 17/35255
    jha
   • Mail til ejer omkring rev tegninger efter byggetilladelse Tapdrupvænget 22 8800 Viborg 17/32975
    mehm
   • Svar på ønske om ændring af vejvisning til Lille Torup Gaslager 17/37099
    jho
   • _Byggetilladelse til at_ændre musiklokale til 2 klasseværelser_Trekronervej 12 8800 Viborg_2017-07-17.pdf 17/14730
    vbp
   • Svar på spg om ventilaiton ifm henvendelse omkring etablering af bolig Bredgade 4C stuen 7470 Karup 17/35767
    mehm
   • Kvittering for: Indsigelse til lokalplan 479 - Centerområde mellem Falkevej og Indre Ringvej i Viborg 16/57402
    rb7
   • Skolevangen 18 - kvittering for færdigmelding 15/23582
    peph
   • _Byggetilladelse til at_ændre overdækket terrasse til uopvarmet udestue_Klokkelyngen 49 8800 Viborg_2017-07-17.pdf 17/35235
    jha
   • Udkast til offentliggørelse af reguleringssag efter vandløbsloven 17/36339
    flr
   • Svar: Manglende opfyldelse af påbud ved Hærup Sø - retablering af fjernet dyrehegn 16/33605
    cfu
   • Brev til ejer om procedure ved nedrivning af bevaringsværdige bygninger, Krathusvej 1, 8800 Viborg_2017-07-17.pdf 17/31013
    jha
   • SV: Kloaktegninger for Bjerring Hede 44, 8850 Bjerringbro 16/3152
    peph
   • _Byggetilladelse til at_opfører ny havestue til eksisterende bolig_Vorningvej 122 8830 Tjele_2017-07-17.pdf 17/34630
    jha
   • Status på GudenåSamarbejdets 50.000 kr-projekter i Viborg - endelig afklaring til efteråret 13/19709
    cfu
   • Svar på ønske om skiltning til naturskolen ved Ravnsbjergvej 71 17/37033
    jho
   • Re: udbudsmateriale ang. træksti ved bjerringbro 13/19709
    cfu
   • Re: Trækstien ved Bjerringbro 13/19709
    cfu
   • Udbud af grus- og træstier langs Gudenåen 13/19709
    cfu
   • Udbud af grus- og træstier langs Gudenåen 13/19709
    cfu
   • Re: trækstien ved Bjerringbro 13/19709
    cfu
   • Re: Anmodning om udbudsmateriale vedr. Trækstien ved Bjerringbro 13/19709
    cfu
   • Fremsendelse af udbudsmateriale 13/19709
    cfu
   • VS: Ansøger om tilladelse til at bygge grund på matrikel 4a Ravnstrup by 17/37020
    vdb
   • Oplysning om at byggearbejde skal meddeles påbegyndt i Byg og Miljø - Hegn ved institutionen Ulriksdal Hamarvej 1 8800 Viborg.msg 16/63763
    vbp
   • Mail til beredskabet vedr. evakueringsplaner mv - pilgrimsherberg, Sct. Mogens Gade 18A, 8800 Viborg 16/65809
    mehm
   • Opfølgning på henvendelse angående lydhegn ved institutionen Ulriksdal Hamarvej 1 8800 Viborg.msg 16/63763
    vbp
   • Kvittering for modtaget materiale efter ibrugtagningstilladelse - pilgrimsherberg Sct Mogens Gade 18 A 8800 Viborg.msg 16/65809
    mehm
 • 14.07.2017
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Anmeldelse af nedknusningsaktiviteter i uge 31 13/25759
    edg
   • Hjælp.... 14/26792
    tv
   • - SV: Seneste oversigt over forbrug 16/8619
    tv
   • - SV: Seneste oversigt over forbrug 16/8619
    tv
   • - VS: Temanummer i Trafik & Veje om vejregler 16/8619
    tv
   • - VS: Mødemateriale 16/8619
    tv
   • - SV: Manglende rutenr. 16/8619
    tv
   • Registreringsmeddelelse U2017-51745. Referencenr. 1501537 15/36599
    mp2
   • Registreringsmeddelelse U2016-59029. Referencenr. nst-914-01813 17/2232
    bn6
   • Ansøgnin om tilaldelse til medefiskeri i Viborg Søerne 17/36994
    flr
   • Aftale med DTU aqua om fiskeundersøgelse i Krobækken 17/36240
    flr
   • Registreringsmeddelelse U2017-51694. Referencenr. 1701089 17/6395
    mp2
   • Registreringsmeddelelse U2017-51519. Referencenr. 3386 16/54882
    mp2
   • Registreringsmeddelelse U2017-51456. Referencenr. 1603554 16/52188
    mp2
   • Registreringsmeddelelse U2017-51082. Referencenr. 1507149 - Registreringsmeddelelse 16/67086
    mp2
   • Svar fra boligselskabet vedr. Klage fra beboer W. Pedersen 17/36186
    jha
   • SV: Evt. etablering af rampe på P-areal Fischers Plads 17/34974
    av4
   • SV: Mødemateriale 16/8619
    tv
   • Re: VS: vejhistorie 12/37583
    tv
   • - Vejregler på Vejforum 16/8619
    tv
   • - SV: Vejregler på Vejforum 16/8619
    tv
   • - SV: Grænsefladegranskning af HB Prioriterede vejkryds i åbent land 16/8619
    tv
   • - SV: Grænsefladegranskning af HB Prioriterede vejkryds i åbent land 16/8619
    tv
   • - Program og oplysninger til besigtigelse mandag den 10. oktober 16/8619
    tv
   • Netværksmøde, Gadelys og Signalanlæg 14/26792
    tv
   • Bag Højen 5, Møldrup billeder af ny tilkørselsvej 13/85844
    iny
   • Byggeansøgning, Vestre Skivevej 63, 7800 Skive 17/36970
    jha
   • Netværksmøde torsdag d. 1. december i Brande 14/26792
    tv
   • Oplysning om at sag ikke er aktuel - Etablering af ny brandventilation, Stadionvej 3, 8840 Bjerringbro 15/75604
    vbp
   • - Afleveringsprotokol, Kirkebækvej/Indre Ringvej 15/23390
    tv
   • - Vores færdige arbejde med vejreglerne i 2016 er lagt på www.vejregler.dk 16/8619
    tv
   • Byggeansøgning, Sjørupvej 36, 8800 Viborg 17/36962
    jha
   • Møldrup opmåling samt etapeopdeling 15/29597
    tv
   • buildPDF Ejstrup Bro 4, gældende 17/36712
    jg1
   • - Re: stoppested på Nørregade i Møldrup 15/29597
    tv
   • Svar retur til borger om beplantning ved Lysgaardvej 21, Skelhøje 17/36964
    av4
   • - Skilteplaner Stoholm 15/29599
    tv
   • Svar fra Staulund Maskinhandel vedr. lovgivningsmæssige begrænsninger 17/33901
    iny
   • Henvendelse om kæmpebjørneklo på Hjarbækvej 2B 13/18087
    aka
   • Henvendelse om kæmpebjørneklo på Sdr. Rindvej 123 13/18087
    aka
   • Henvendelse om kæmpebjørneklo på Mosevej, Karup 13/18087
    aka
   • VS: Herredsvejen 17/36751
    av4
   • Henvendelse om kæmpebjørneklo på Hjarbækvej 13/18087
    aka
   • Henvendelse om kæmpebjørneklo ved Genan A/S 13/18087
    aka
   • Henvendelse om kæmpebjørneklo ved Porsevej, Karup 13/18087
    aka
   • Tænketanken: Invitation til møde omkring fremtidig anvendelse af Fårup Fyldplads 17/36928
    lp8
   • Henvendelse om kæmpebjørneklo ved Nørresø 13/18087
    aka
   • Henvendelse om kæmpebjørneklo ved Simested å. 13/18087
    aka
   • Færdigmelding af byggesag på Husbondvej 6, 8850 Bjerringbro 16/20954
    mehm
   • VS: Vedr. Fortove på Randersvej 17/36886
    av4
   • Kvittering for modtagelse af mail med spørgsmål 17/36589
    edg
   • Udledningstilladelse: Ansøgninger vedr. Tapdrup 17/36862
    peph
   • Underskrevet støttekontrakt, Sct. Leonis Stræde 3, 8800 Viborg 17/24587
    mehm
   • Byggeansøgning, Lyngbakken 3, 8830 Tjele 17/36845
    jha
   • Energi Viborgs ansøgning om landzonetilladelse til udvidet rensedam og områdefornyelse på Toften 2B i Tastum 17/36848
    bkb
   • Orientering fra ejer - kontrakt er returneret, Sct. Leonis Stræde 3, 8800 Viborg 17/24587
    mehm
   • buildPDF Højbjerg møllevej 21.pdf 17/36847
    jg1
   • STØTTEKONTRAKT m bilag 17/24587
    mehm
   • Anmeldelse - Arnbjerg Rensedam ved Søndersøvej 86/Bjergsnæs Enge 17/36846
    peph
   • Mail fra ejer med ønske om besigtigelse, Sct. Leonis Stræde 3 8800 Viborg 17/24587
    mehm
   • _Ibrugtagningstilladelse til at_opføre overdækning ved indgang til butik mv._Hovedgaden 41 8831 Løgstrup_2017-07-14.pdf 17/8337
    vbp
   • Byggeansøgning, videbechs Alle 11, 8800 Viborg 17/36841
    vbp
   • Ansøgning om landzonetilladelse og VVM anmeldelse til rensedam og områdefornyelse i Tastum 17/36842
    peph
   • Kreatur hegn ved Rævind Bæk 14/71476
    kes
   • Mail fra ejer omkring dispensation for terrænregulering, Asmild Eng 66, 8800 Viborg 17/36829
    mehm
   • Byggeansøgning, Kærvej 11G, 8832 Skals 17/31147
    vbp
   • Henvendelse fra ejer vedr. status, Asmild Eng 66, 8800 Viborg 17/36829
    mehm
   • Modtaget ansøgning - Arnbjerg Rensedam ved Søndersøvej 86/Bjergsnæs Enge 17/36831
    peph
   • Forespørgsel fra ejer om terrænregulering, Asmild Eng 66, 8800 Viborg 17/36829
    mehm
   • Byggeansøgning, Solvænget 172, 7470 Karup 17/31159
    vbp
   • buildPDF Møllevej 7.pdf 17/36826
    jg1
   • Referat Rævind Bæk BM03 14/71476
    kes
   • Byggeansøgning, Islandsvej 20, 8800 Viborg 17/36820
    jha
   • buildPDF korreborgvej 24.pdf 17/35972
    jg1
   • Joan Metners kvittering for orientering om telefonsamtale med Jakob Eriksen om opdyrket vej på Vestre Skivevej 111, 8800 Viborg 17/24843
    bkb
   • Ansøger bekræfter at ansøgningen kan fortsætte. 17/36339
    flr
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Kvittering om modtagelse af ansøgning 17/36994
    flr
   • Orientering om nabohøring - Dalvej 7, 9632 Møldrup 17/36237
    clp
   • 3 ugers nabohøring - Dalvej 7, 9632 Møldrup 17/36237
    clp
   • Aftale om mødedato med lodsejere ved Mønsted Å 17/10817
    flr
   • OPlysninger udsendt vedr. tilsynssag på Viborgvej 54, 8830 Tjele 16/49659
    kkg
   • Orientering om ibrugtagningstilladelse Brandstrupvej 23 8840 Rødkærsbro 16/33317
    mehm
   • Ibrugtagningstilladelse til at_opdele sløjdlokalet i to separate lokaler på Rødkærsbro Skole_Brandstrupvej 23_2017-07-14. 16/33317
    mehm
   • Erik Glippings Vej 3 - mangler pejling (§40) 17/31776
    peph
   • Ibrugtagningstilladelse til at_lovliggøre indretning af lejlighed over Sportigan_Kompagnistræde 7B 8800 Viborg_2017-07-14 17/4608
    mehm
   • Orientering af Energi Viborg om at shelter i forbindelse med rensedam og byfornyelse på Toften 2B, Tastum, kræver tegning og byggeansøgning 17/36848
    bkb
   • Tilbagemelding på revideret skitseoplæg Stoholm, udkast november 2016 15/29599
    tv
   • Ibrugtagningstilladelse til at_ændre eksist. erhvervsareal til lejlighed på 2. sal_St. Sct. Mikkels Gade 14 8800 Viborg_2017-07-14 17/11299
    mehm
   • Kopi til Energi Viborg af orienteringsbrev til naboer om ansøgning om rensedam og byfornyelse på Toften 2B, Tastum 17/36848
    bkb
   • _Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_overdække terrassen_Hermanshøj 21 8800 Viborg_2017-07-14.pdf 17/35051
    jha
   • - SV: Rute 785 Stoholm 15/29599
    tv
   • Orientering af Tastumvej 51 om ansøgning på Toften 2B, Tastum 17/36848
    bkb
   • Orientering af Tastumvej 53 om ansøgning på Toften 2B, Tastum 17/36848
    bkb
   • Offentliggørelsesskema 2017 - Vimdalsvej 6, 7470 Karup 17/29558
    xkk
   • Udkast til EVV: Udledningstilladelse til udløb REC4-20A (Helledalen) 16/64337
    tms
   • Orientering af Toften 4 om ansøgning på Toften 2B, Tastum 17/36848
    bkb
   • Orientering af ejer af Toften 2D om ansøgning på Toften 2B, Tastum 17/36848
    bkb
   • Offentliggørelsesskema 2017 - Vimdalsvej 4, 7470 Karup 17/29018
    xkk
   • Orientering af Toften 6 om ansøgning på Toften 2B, Tastum 17/36848
    bkb
   • Ibrugtagningstilladelse til at_flytte solceller fra tag til jordbaseret stativ_Husbondvej 6_2017-07-14 16/20954
    mehm
   • Orientering af Toften 2 om ansøgning på Toften 2B, Tastum 17/36848
    bkb
   • Torv i Karup har fået navnet Nytorv - stednavn 17/31571
    btr
   • SV: Navn til plads i Karup - 17/31571
    btr
   • Ibrugtagningstilladelse til at_opsætte nyt facadeskilt for FDM travel_Dumpen 23 8800 Viborg_2017-07-14 17/19898
    mehm
   • _Ibrugtagningstilladelse til at_renovere samt udvide eksisterende aktivitetområde_Skolegade 9_2017-07-14.pdf 16/38072
    vbp
   • Mail til ejere med ansøgningsskema for støtte, Sct. Leonis Stræde 3, 8800 Viborg 17/24587
    mehm
   • Mail til ansøger med ønske om suppl. oplysninger, Sct. Leonis Stræde 3, 8800 Viborg 17/24587
    mehm
   • Status på ansøgning om støtte, Sct. Leonis Stræde 3, 8800 Viborg 17/24587
    mehm
   • Godkendelse af ændringer ift. lokalplanen/støtte efter byfornyelsesloven - vedr. Sct. Leonis Stræde 3, 8800 Viborg 17/24587
    mehm
   • _Byggetilladelse til at_opfører ny maskinhus_Hesselbjergvej 6 8800 Viborg_2017-07-14.pdf 17/33230
    jha
   • _Ibrugtagningstilladelse til at_Ændre 2 toiletter til handicaptoilet med bruser ved Kølvrå Friluftsbad_Ringvej 98A 7470 Karup J_2017-07-14.pdf 17/16917
    vbp
   • Kvittering til kloakmester: nedsivning Nørremarksvej 24, 8830 Tjele 14/59835
    peph
   • Forespørgsel om yderligere oplysninger sendt til Gråkjær A/S - Mønstedvej 25, 7470 Karup 17/35417
    jg1
   • _Ibrugtagningstilladelse til at_opføre en ny bygning med kiosk, spillerrum samt overdækning til tilskuer_Lyngvej 25, 7470 Karup J_2017-07-14.pdf 16/53946
    vbp
   • Svar om hvem der skal vedligeholde kommunalt fortov 17/27802
    jho
   • Orientering af Joan Metner om at der kun er offentlig adgang til færdsel på vej på Vestre Skivevej 111, 8800 Viborg 17/24843
    bkb
   • _Byggetilladelse til at_opføre et sommerhus_Svanevej 22A 8831 Løgstrup_2017-07-13.pdf 17/30349
    jno
 • 13.07.2017
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Samtale - spørgsmål.docx 13/78849
    mcb
   • Rådhuset er lukket.pptx 13/78849
    mcb
   • Praktikplan for kommende elev Marie Michelsen - Praktikplan for Marie Michelsen_Doknr270644-17_v1.DOCX 17/36810
    mcb
   • Praktikplan for kommende elev Marie Michelsen 17/36810
    mcb
   • - RE: Stoholm 15/29599
    tv
   • Kontingent til Dansk Vejhistorisk Selskab 2016 12/37583
    tv
   • - SV: Tidsplan for 2016 16/8619
    tv
   • - Løsning på kvaliteten af figurer til eksempelsamling, afmærkning på kørebanen 16/8619
    tv
   • - SV: Løsning på kvaliteten af figurer til eksempelsamling, afmærkning på kørebanen 16/8619
    tv
   • - Dagsorden til næste VG møde 17/3727
    tv
   • Grundejerforeningen Kokilden 17/36676
    tv
   • Dansk Vejhistorisk Selskab Meddelelse 2016-3 Spørgeskema 12/37583
    tv
   • - Håndskitse om to færdselsforhold ved busstoppested 17/3727
    tv
   • Ønske om vejvisning til Finderuphøj Skole 17/36803
    jho
   • Netværksmøde torsdag d. 1. december - Dagsorden 14/26792
    tv
   • Færdigmelding af byggesag - Nedrivning, Absalonsvej, 8800 Viborg 17/19757
    vbp
   • - Vejregler til granskning 17/3727
    tv
   • SV: Ændring af vejnavn og husnummer 17/36752
    btr
   • - VS: Vejregler til granskning 17/3727
    tv
   • - SV: Vejregler til granskning 17/3727
    tv
   • - RE: Vejregler til granskning 17/3727
    tv
   • - SV: Vejregler til granskning 17/3727
    tv
   • - RE: Vejregler til granskning 17/3727
    tv
   • - SV: Vejregler til granskning 17/3727
    tv
   • - RE: Vejregler til granskning 17/3727
    tv
   • - Dårligt eksempel i ny håndbog om Supercykelstier 17/3727
    tv
   • - SV: Ny håndbog om Supercykelstier 17/3727
    tv
   • - VS: Opgaver for VRG Vejafmærkning 2017 17/3727
    tv
   • - SV: Opgaver for VRG Vejafmærkning 2017 17/3727
    tv
   • - VS: Vejregelgrupper i VDrum 17/3727
    tv
   • Drænfald Vindum til høringsmateriale 17/36339
    flr
   • Orientering om færdigmelding Møllehøjskolen Bruunshåb, Bruunshåbvej 25, 8800 Viborg 16/2171
    vbp
   • Gyngkær, Løvel: Færdigmelding nedsivningsbassin 16/40261
    tms
   • Fårup - færdigmelding af ledningsadskillelse 15/792
    tms
   • Færdigmelding af byggesag - opføre tilbygning til Møllehøjskolen, Bruunshåbvej 25, 8800 Viborg 16/2171
    vbp
   • Svar fra lodsejerne omkring vedligeholdelse af Mønsted Å 17/10817
    flr
   • - Mødemateriale til næste møde 17/3727
    tv
   • Supplerende materiale til byggesag - Trekronervej 10, Viborg 17/14730
    vbp
   • -autovaerksted.dk - Belysning Stoholm 15/29599
    tv
   • Henvendelse om plan for området - STU - Klostermarken 16, Viborg 15/50147
    kt
   • - Budget udkast Stoholm 15/29599
    tv
   • Opfølgning på henvendelse om en samlet bebyggelsesplan - STU, Klostermarken 16, Viborg 15/50147
    kt
   • - Skilteplan Nærruten evt. L851 15/29599
    tv
   • - Skilteplan udkast Stoholm Rundt evt L850 15/29599
    tv
   • - Stoppested i Møldrup 15/29597
    tv
   • Der spørges til en ibrugtagningstilladelse vedr sags nr 2016-0882- aktivitetspark, Skolegade 9, 8831 Løgstrup 16/38072
    vbp
   • - SV: Stoppested i Møldrup 15/29597
    tv
   • - Cykelruter i Stoholm 15/29599
    tv
   • - SV: Stoppested i Møldrup 15/29597
    tv
   • - SV: Mødedatoer i august 17/3727
    tv
   • - SV: Mødedatoer i august 17/3727
    tv
   • - RE: Mødedatoer i august 17/3727
    tv
   • - SV: Mødedatoer i august 17/3727
    tv
   • - Stoppested i Møldrup 15/29597
    tv
   • - SV: Dagsorden til næste møde 17/3727
    tv
   • - SV: Busholde plads 15/29597
    tv
   • Nyt om bredbåndspuljen - bredbåndskortet er opdateret 16/7425
    es
   • - Re: SV: stivejvisning i Stoholm 15/29599
    tv
   • - VG møde den 24. august? 17/3727
    tv
   • - RE: VG møde den 24. august? 17/3727
    tv
   • Mail fra Compass vedr. hvilke data der hentes ifm benchmarking 17/36745
    cht
   • Eniig har ledninger i ormådet - VS: "Erhvervsområde ved Åhusevej i Karup" (483_Forslag) 16/35246
    mlaa
   • Eniig har ikke ledeninger i området - VS: "Centerområde mellem Falkevej og Indre Ringvej i Viborg" (479_Forslag 16/57402
    rb7
   • Bekræftelse fra Compass omkring sletning af data efter afslutning af benchmarking 17/36745
    cht
   • Eniig har ikke ledninger i området - VS: "Boligområde ved Agerlandsvej i Viborg" (482_Forslag) 17/5885
    anjje
   • Ansøgning om hastighedsnedsættelse ifm. afholdelse af DM den 25.-27. august 2017 17/36751
    av4
   • Mikkel Kastensand spørger om mulighed for at bygge nyt på Ejstrup Bro 15 17/31673
    bkb
   • Modtaget tilbud på administrationssystem - Winkas 17/36749
    akr
   • Svar retur fra Politi om P-forbud på Søndermarksvej 17/36700
    jho
   • - RE: Nye cykelruteskilte på supercykelstier 17/3727
    tv
   • - RE: eksempler fra Fur om tavler, der ikke overholder reglerne 17/3727
    tv
   • DVS meddelelse nr. 2017 - 4 12/37583
    tv
   • Byggeansøgning, Kirkebækvej 136, 8800 Viborg 17/36741
    vbp
   • - Dagsorden til næste møde 17/3727
    tv
   • Svar fra Politi om Hobrovej i Møldrup 17/11465
    jho
   • Kvittering fra MST: Udledningstilladelse for udløb REC3-18, Arnbjerg Vest, Viborg 16/44848
    peph
   • - Gadespejle 17/3727
    tv
   • - SV: Gadespejle 17/3727
    tv
   • - VS: Grænsefladegranskning 17/3727
    tv
   • - RE: Grænsefladegranskning 17/3727
    tv
   • - RE: Grænsefladegranskning 17/3727
    tv
   • - RE: Grænsefladegranskning 17/3727
    tv
   • - VG vejafmærkning - Referat 17/3727
    tv
   • - Referat fra seneste møde 17/3727
    tv
   • Dagsorden til Fagligt forum 11. maj 13/16044
    tv
   • - SV: Nye cykelruteskilte på supercykelstier 17/3727
    tv
   • - Re: stivejvisning i Stoholm 15/29599
    tv
   • Orientering om at ansøgning/ materiale er indsendt via Byg og Miljø - Tostrupvej 2 8800 Viborg - Lovliggøre forhold - indretning af lokale til vinsmagning forsamlingslokale i eksisterende værkstedslokale .msg 15/70662
    vbp
   • - SV: CP14P-189 og CP13S-047, samt CP09T/09-127, rykker for anmodning om udsættelse 12/21918
    tv
   • Færdigmelding af byggearbejde - Hobro Landevej 12, 8830 Tjele 17/18861
    vbp
   • - UDBUDSMATERIALE: Områdefornyelse i Møldrup 15/29597
    tv
   • - Thorsvej indsender ønsker lukningen bibeholdt 15/71358
    tv
   • Møldrup - Udbud 15/29597
    tv
   • SV: Invitation: Netværksmøde (18 Maj 09:30 CEDT i E0.14 - Innovationsrum - TMO/Enghavevej@Herning Kommune) 14/26792
    tv
   • SV: Invitation: Netværksmøde (18 Maj 09:30 CEDT i E0.14 - Innovationsrum - TMO/Enghavevej@Herning Kommune) 14/26792
    tv
   • Byggeansøgning, Brogade 62, 8850 Bjerringbro 17/36727
    jha
   • - Vestergade 31, Stoholm 15/29599
    tv
   • Vedr.: Vs: SV: Invitation: Netværksmøde (18 Maj 09:30 CEDT i E0.14 - Innovationsrum - TMO/Enghavevej@Herning Kommune) 14/26792
    tv
   • Supplerende materiale modtaget til sag - stoholm festuge, Anlægsgade 10G, 7850 Stoholm J 17/15950
    vbp
   • Byggeansøgning, Dannebrogsgade 12, 8800 Viborg 17/36723
    jha
   • Opfølgning på materiale indsendt til byggesag- Rossensgade 1, 8850 Bjerringbro 17/27936
    vbp
   • Ejer oplyser at opsætning af lydhegn er påbegyndt, Hamarvej 1 8800 Viborg.msg 16/63763
    vbp
   • Kopi af registrerede målinger til kontrol af olieforbrug 17/28547
    edg
   • - Møde Stoholm om stier efterspørgsel om tid og tilbagemelding 15/29599
    tv
   • buildPDF Tindbækvej 29.pdf 17/36719
    jg1
   • - Vestergade Stoholm rykker for tidsramme for skitse 15/29599
    tv
   • Henvendelse fra formand fra Andelsboligforening om at opsætning af lydhegn ikke er påbegyndt - Hamarvej 1 8800 Viborg.msg 16/63763
    vbp
   • SV: Opfølgning på nætværksgruppe møde i belysning og signalanlæg 14/26792
    tv
   • Sv: Områdefornyelse i Møldrup - tegninger 15/29597
    tv
   • Byggeansøgning, Blålyngen 35, 7470 Karup 17/36714
    jha
   • Supplerende materiale til byggesag -St. Sct. Hans Gade 2, Viborg 15/38665
    vbp
   • buildPDF Ejstrup Bro 4.pdf 17/36712
    jg1
   • Vedr. netværksgruppen om gadelys og signalanlæg 14/26792
    tv
   • Byggeansøgning, Skovhøjen 17, 8800 Viborg 17/36704
    lirm
   • Bemærkninger til partshøring, Klostermarken 16, 8800 Viborg 15/50147
    kt
   • Byggeansøgning, Pilevej 7, 8850 Bjerringbro 17/36694
    vbp
   • Bemærkninger til partshøring om bygningshøjde ifm byggeprojekt om- og tilbygge eksisterende kontorbygning til undervisningsbygning STU mv Klostermarken 16.msg 15/50147
    kt
   • Opfølgning på nætværksgruppe møde i belysning og signalanlæg 14/26792
    tv
   • færdigmelding, byggesag, Poul Due Jensens Vej 17 16/52164
    bhv
   • Re: Skilteplan udkast Stoholm Rundt evt L850 15/29599
    tv
   • SV: Viborg rundt på cykel 14/11462
    tv
   • Viborg rundt på cykel 14/11462
    tv
   • Notat af klage den 11-7-2017.pdf 17/36186
    jha
   • Supplerende materiale modtaget til byggesag - etablere skorsten/afkast fra ny stenovn, Vestrebrogade 11, 8800 Viborg 17/24818
    vbp
   • Svar på spørgsmål om aktivitet om natten 17/31839
    edg
   • Besigtigelse af badestrand ved Tange sø 17/8015
    rg
   • Belysning på Kokildehøjen mm ønskes bedre efter tidligere aftale 17/36676
    tv
   • Re: Tidspunkter lygtetænding Stænderpladsen 17/36662
    tv
   • VS: Nørreåvej 17/35745
    av4
   • Revideret ansøgning om landzonetilladelse til garage på Skibelundvej 78, 8850 Bjerringbro 17/31764
    vdb
   • Supplerende materiale modtaget til byggesag - Toftevej 3A, 8832 Skals 17/25396
    vbp
   • Ansoegning.pdf 17/36660
    peph
   • Nedsivning.png 17/36660
    peph
   • Rogenstrupvej 11 KonfliktRapport.pdf 17/36660
    peph
   • Færdigmelding af byggesag - Ringvej 98A, 7470 Karup J.pdf 17/16917
    vbp
   • Færdigmelding af byggesag - Ny ærkstedshal, Hovedgaden 3A, 8831 Løgstrup 16/15425
    vbp
   • Supplerende materiale til byggesag - Opføre en tilbygning til erhverv, Gl. Viborgvej 90, 9620 Aalestrup 17/27215
    vbp
   • Bemærkninger til partshøring - sag nr. 2015-0962 - Klostermarken 16, 8800 Viborg 15/50147
    kt
   • Bemærkninger til partshøring - Sagsnr.: 2015-0962 Partshøring - Klostermarken STU 15/50147
    kt
   • SV: Classic Military Show 17/36029
    av4
   • Landinspektør Jan Frederiksen takker for oplysning om at der ikke er klaget over landzonetilladelse til at udstykke Bavnevej 24, 8831 Løgstrup, i Viborg Kommune 17/15065
    mp2
   • Re: Parkering / 24 timers løb / 12. - 13. august 2017 17/9778
    av4
   • Jordprøver: nedsivning Nørremarksvej 24, 8830 Tjele 14/59835
    peph
   • Kvittering på modtagelse af forlænget høringsfrist, Nørregade 7 7850 Stoholm 17/21622
    lirm
   • adresse til aftægtsbolig - adresseønsker 17/34263
    btr
   • Klage over støj Gothersgade 13, 8800 Viborg 17/36605
    pjj
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Kvittering til Eniig - SV: "Centerområde mellem Falkevej og Indre Ringvej i Viborg" (479_Forslag) 16/57402
    rb7
   • Svar om skiltning til Finderuphøj Skole 17/36803
    jho
   • Aftale om skraldespand og indsamling af brænde i Neckelmann 14/48804
    iny
   • _Byggetilladelse til at_opføre en kompineret bygning indeholdende overdækket udhus og staldbokse til heste_Nørremosevej 1 8800 Viborg_2017-07-13.pdf 17/34510
    jha
   • Teglgårdvej 11A, 9632 Møldrup: Kopi til DN m.fl. af landzonetilladelse til to siloer på betontagstensværk 17/35684
    bkb
   • Teglgårdvej 11A, 9632 Møldrup: Landzonetilladelse til to siloer 17/35684
    bkb
   • - VS: Stoholm - nye skitser 15/29599
    tv
   • Telefonnotat fra tilbagemelding til klager 17/31839
    edg
   • Kvitteringsbrev 2 vedr. byggesag om at_lovliggøre udvidelse af bolig og 2 småbygninger_Nørremøllevej 49, 8800 Viborg_2017-07-13.pdf 17/23857
    mehm
   • Kvitteringse-mail til ansøger med oplysninger om sagbehandlingsgebyr 17/36339
    flr
   • _Byggetilladelse til at_opføre et nyt enfamiliehus_Brudelysvej 9 8830 Tjele_2017-07-13.pdf 17/32107
    jno
   • Dispensation fra forsyningspligt - lokalplan 2010. 2013 doc2mail_opføre et nyt enfamiliehus_Brudelysvej 9 8830 Tjele_2017-07-13.pdf 17/32107
    jno
   • Rogenstrupvej 11, svar til ansøger, mangler sigteanalyser.pdf 17/36660
    peph
   • Kopi af tilladelsen ved Gudenåen er sendt til avisen 16/60390
    flr
   • Vesterbrogade 34 - adresseændring 17/36752
    btr
   • Vesterbrogade 32B st - adresseændring 17/36755
    btr
   • Vesterbrogade 32B - adresseændring 17/36755
    btr
   • Besvarelse omkring vedligeholdelse af Mønsted Å 17/10817
    flr
   • Vesterbrogade 32B - adresseændring 17/36755
    btr
   • Dispensation sendt til kopimodtagere 17/29011
    aka
   • Dispensation sendt til Energi Viborg Vand 17/29011
    aka
   • Vesterbrogade 32B - adresseændring 17/36755
    btr
   • Vesterbrogade 32B - adresseændring 17/36755
    btr
   • Vesterbrogade 32B - adresseændring 17/36755
    btr
   • Vesterbrogade 32B adresseændring 17/36755
    btr
   • Vesterbrogade 32A - adresseændring 17/36755
    btr
   • - VS: Busholde plads 15/29597
    tv
   • Varsling af miljøtilsyn på Gl. Aalborgvej 199, 9632 Møldrup 17/36742
    xkk
   • - SV: Stoppested i Møldrup 15/29597
    tv
   • - SV: Stoppested i Møldrup 15/29597
    tv
   • Udkast til kommentering ved EVV: Udledningstilladelse - L02000U 17/3565
    peph
   • Vesterbrogade 32A og 32B - adresseændring 17/36755
    btr
   • _Byggetilladelse til at_opfører 4 minkhaller og en halmlade_Sandmarken 3, 8840 Rødkærsbro_2017-07-13.pdf 17/35299
    jha
   • Kvittering til Eniig - SV: "Boligområde ved Agerlandsvej i Viborg" (482_Forslag) 17/5885
    anjje
   • Kvittering til Eniig - SV: "Erhvervsområde ved Åhusevej i Karup" (483_Forslag) 16/35246
    mlaa
   • Udtalelse om mulighed for at "flytte" bygninger på Ejstrup Bro 15 17/31673
    bkb
   • Vesterbrogade 38 - adresseændring 17/36735
    btr
   • Vesterbrogade 36 - adresse ændring 17/36739
    btr
   • Opfølgning på telefonisk henvendelse om materiale til sag - Stoholm Festuge, Anlægsgade 10G, 7850 Stoholm 17/15950
    vbp
   • Spørgsmål til Chr. Lundgaards ansøgning om garage nr. 2 på Kjeldbjergvej 38, 7800 Skive 17/35141
    bkb
   • - SV: Vestergade Stoholm OK at hentekantsten hos Park og Vejservice 15/29599
    tv
   • Gl. Århusvej 193B - adresseændring 17/36711
    btr
   • Gl. Århusvej 193B - adresseændring 17/36711
    btr
   • Gl. Århusvej 193A - adresseændring 17/36698
    btr
   • Gl. Århusvej 193A - adresseændring 17/36698
    btr
   • E-mail: Vindumvej 42, 8850 Bjerringbro: Landzonetilladelse til tilbygning (overdækket terrasse) 17/31921
    vdb
   • Vindumvej 42, 8850 Bjerringbro Landzonetilladelse til tilbygning (overdækket terrasse) 17/31921
    vdb
   • _Byggetilladelse til at_lovligørelse af første sal til beboelse_Johs. Jensensvej 42 7470 Karup J_2017-07-13.pdf 17/34466
    jha
   • Tidsbegrænset godkendelse af opsætning af bannere på Viborg Stadionhal Tingvej 5 8800 Viborg 17/27161
    mehm
   • Politi - Kan der etableres lokalt forbud mod parkering på Søndermarksvej i Viborg 17/36700
    jho
   • Fremmødeliste Fitnessdk, Basis uge 25, 26 og 27 samt Operaliste med opstart 17-07-2017 12/29178
    gh
   • SV: adresse til aftægtsbolig - ikke nødvendigt 17/34263
    btr
   • _Ibrugtagningstilladelse uden syn til at_ændre flugtveje ved de 2 store konferencelokaler_Poul Due Jensens Vej 17_2017-07-13.pdf 16/52164
    bhv
   • - SV: Vestergade Stoholm 15/29599
    tv
   • Klager sendes til Boligselskabet 17/36186
    jha
   • Klage fra lejer sendes til boligselskabet 17/36186
    jha
   • VS: Belysning på Kokildehøjen 17/36676
    tv
   • Rykkerbrev 2013 - uden færdigmelding doc2mail_opføre et enfamiliehus_Vinkelvej 85A 8800 Viborg_2017-07-13.pdf 16/63414
    jno
   • Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_opfører ny bolig og fritstående carport med skur_Spangsbjerg Toft 6 8800 Viborg_2017-07-13 17/33481
    mehm
   • TO til kloakmester, old + STPS: Kongenshusvej 9, Karup - nedsivningstilladelse 17/29335
    peph
   • Søndersøvej 86 - adresse til nyt stuehus 17/36649
    btr
   • Endelig udledningstilladelse REC3-18 sendt i kopi til grundejere ved Søndre mose 16/44848
    peph
   • TO til interesseorganisationer: Udledningstilladelse for udløb REC3-18, Arnbjerg Vest, Viborg 16/44848
    peph
   • Til LMO + brdr. Andersen - TO: Udledningstilladelse for udløb REC3-18 16/44848
    peph
   • Nordholtvej 1, 8832 Skals: Kopi til DN m.fl. af landzonetilladelse til privat garage 17/32859
    bkb
   • Nordholtvej 1 8832 Skals Landzonetilladelse til privat garage 17/32859
    bkb
   • Gl. Århusvej 161F - adresseændring 17/33641
    btr
   • Gl. Århusvej 161F - adresseændring 17/33641
    btr
   • Gl. Århusvej 161F - adresseændring 17/33641
    btr
   • Gl. Århusvej 161E - adresseændring 17/33641
    btr
   • _Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_opføre et vindfang_Vibevej 4 8800 Viborg_2017-07-12.pdf 17/35560
    jha
   • G. Århusvej 161E - adresseændring 17/33641
    btr
   • Gl. Århusvej 161D - adresseændring 17/33641
    btr
   • Gl. Århusvej 161D - adresseændring 17/33641
    btr
   • _Byggetilladelse til at_opfører ny garage - eksisterende fjernes_Lærkevej 8 8850 Bjerringbro_2017-07-13.pdf 17/34644
    jno
   • Gl. Århusvej 161B- 161F- adresseændring til Arbjerg Alle 6-12 17/33641
    btr
   • Besked til landinspektør Jan Frederiksen om at der ikke er klaget over landzonetilladelse til at udstykke Bavnevej 24, 8831 Løgstrup, i Viborg Kommune 17/15247
    bkb
   • Besked til landinspektør Jan Frederiksen om at der ikke er klaget over landzonetilladelse til at udstykke Bavnevej 24, 8831 Løgstrup, i Viborg Kommune 17/15065
    mp2
   • Til rågiver og EVV - TO: Udledningstilladelse for udløb REC3-18 16/44848
    peph
 • 12.07.2017
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Horstmann advokater om haveanlæg på fællesareal ud for Bjørnevad 11, Ravnstrup 16/58131
    bkb
   • Orientering om pilotprojektet "Håndtering af skal og bør" i vejreglernes håndbøger 17/3727
    tv
   • Rettelsesblad 1 15/29597
    tv
   • - rettelsesblad 2 15/29597
    tv
   • pbx@vd.dk - SV: Julemærkehjem 17/3727
    tv
   • - Møldrup - rettelsesblad 3 15/29597
    tv
   • Mulighed for skiltning for parkering ved Egeskoven på Videbechs Alle 17/36599
    jho
   • Jens Arendt, Arkplan, svar på spørgsmål rejst af Torben Juul Jørgensen, Trafik og Veje 16/1150
    bc6
   • Oplysning om at der vil blive fulgt på på sag/materiale vil blive indsendt - St Sct Hans Gade 2, Viborg 15/38665
    vbp
   • Byggeansøgning, Vorningvej 33A, 8830 Tjele 17/36596
    vbp
   • Kopi af Fredningsnævnets tilladelse til udvidelse af overdækket terrasse på Granstien 12, 8830 Tjele 17/5996
    vdb
   • Bemærknigner- indsigelse ifm naboorientering om dispensation, Fælledparken 27, 8830 Tjele 17/32044
    mehm
   • - SV: stitavler 17/3727
    tv
   • Psykiatri - Bostøtte Karup, Engparken 12 17/907
    ankr
   • Kvittering fra anøger på tilbagemelding vedr Rødding Præstebolig Kirkegade 14 Rødding 8830 Tjele 17/35685
    mehm
   • - SV: Byport til Stoholm 15/29599
    tv
   • Byggeansøgning, Lokesvej 1, 8800 Viborg 17/36588
    jno
   • Retur bemærkninger til trafikregulering på Videbeshs Allé i Hald Ege 16/54186
    jho
   • Reberbanen 12 17/36587
    av4
   • BM02 Rævind Bæk 14/71476
    kes
   • Henvendelse om spørgsmål vedr telt til byfesten i Møldrup (brandsyn), Rugvæmget 2, 9632 Møldrup 17/28949
    vbp
   • Sjørup Svinefarm: Rapport nr. 293401 (Spildevand, stikprøve fra Holstebrovej 266) er registreret - Holstebrovej 266, 8800 Viborg 17/22097
    xkk
   • Borgvold - Stafet For Livet 17/36566
    av4
   • Region Midts kommentarer vedr. forureninger på de enkelte vandværker 17/2485
    cli
   • SV: Ørum området-jordforurening 17/2485
    cli
   • registrering af nedgravet olietank på Vigstrupvej 30, 8800 Viborg 17/1077
    jnj
   • Iben Kristensen, Energi Viborg, ansøgning om landzonetilladelse til rensedam og områdefornyelse i Tastum 17/23124
    bc6
   • Poul Aas, Arkplan, skitse med udgangspunkt i bemærkninger fra kommuene og ønsker fra borgerforeningen i Tastum 17/23124
    bc6
   • Flyblilletter Kbhvn. t/r - 1. juni 2017 - Marianne, Inge, Birthe og Lissi 16/1251
    ll6
   • Kirkebakken 6, 8830 vejrumbro - undersøgelse af skelbrønde 15/23881
    peph
   • Handicap - Basistilbud - Tårnly 17/907
    ankr
   • Re: SV: Tegning over pladsen 17/35745
    av4
   • At: Afgørelse - Påbud vedr. støj ved tilsyn d. 07.06.2017 (1052236) 17/905
    ankr
   • Supplerende oplysninger 17/36503
    pjj
   • Anmeldelse af midlertidig aktivitet vedr. 15116168 Gardit Etape 2, Erik Glippings Vej 8 og 10 17/36503
    pjj
   • Vejledning vedr. det psykitriske arbejdsmiljø tilsyn d. 29.06.2017 (1052013) 17/907
    ankr
   • SV: Skilt ved Tange sø må godt fjernes 17/8030
    rg
   • Opfølgningsprøve udtaget d. 10.07.2017 - Tange Sø DKBW1601 17/8030
    rg
   • SVIF - Bilag til regnskab 2016 15/71877
    lgr
   • SV: Grænsefladgranskning - Planlægning af vejkryds i åbent land 17/3727
    tv
   • Stoholm stiruter ses på i beg. af juli 15/29599
    tv
   • - Møde om ny vejregel, håndbog om vejvisning for cyklister 17/3727
    tv
   • - Granskning - vejledning om planlægning af kryds i åbent land 17/3727
    tv
   • - Sv: Områdefornyelse i Møldrup - tegninger 15/29597
    tv
   • - Grænsefladegranskning 17/3727
    tv
   • supplerende mat til byggeansøgning, Sct. Jørgens Vej 11, 8800 Viborg 17/18005
    mehm
   • buildPDF Fælledvej 30A.pdf 17/36474
    jg1
   • Supplerende mat til byggeansøgning, Kærvej 7, 8800 Viborg 17/20594
    mehm
   • Materiale til færdogmelding af byggesag, Gl. Vibækvej 7, 8800 Viborg 16/38149
    mehm
   • Byggeansøgning, Rogenstrupvej 11, 8831 Løgstrup 17/36470
    mehm
   • Påbegyndelse og færdigmelding af byggesag, Dumpen 23, 8800 Viborg 17/19898
    mehm
   • Bemærkninger fra EVV: SV: Tyttebærvej 5 kloak ved udstykning 17/36316
    peph
   • virk.dk kvittering for oprettelse af P-nummer 1022652342 17/1408
    ds2
   • virk.dk Kvittering for ændring af P-nummer: 1015548122 17/1408
    ds2
   • virk.dk kvittering for ændring af P-nummer: 1003368759 17/1408
    ds2
   • Ansøgning om generel tilladelse til ophængning af banner på Viborg Stadionhal 17/27161
    mehm
   • Supplerende mat til byggeansøgning om 3 rækkehuse, Gl. Århusvej 301, 8800 Viborg 16/54622
    mehm
   • Svar retur - Parkeringsforhold Hobrovej - Scanflavour 17/11465
    jho
   • Byggeansøgning, Ånsbjergvej 5, 9500 Hobro 17/36452
    jha
   • Michael Gade spørger til orientering om ansøgning om dispensation fra lokalplan nr. 421 Arnbjerg vedrørende affaldsøer 17/36156
    bkb
   • Teglgårdvej 11 - monier- spørgsmål vedrørende prøvetagning 17/27542
    chp
   • Re: Classic Military Show - Viborg - d. 17. aug. 2017 - Borgvold 17/36029
    av4
   • Vejrumbro Open Air 17/35745
    av4
   • SV: Anmodning om hastighedsnedsættelse / Nørreåvej - Trafiksikkerhed - d. 5. august 17/35745
    av4
   • SV: Hastighedsnedsættelse på Nørreåvej - d. 5. august 2017 17/35745
    av4
   • Digitaliseret drænkort 17/36339
    flr
   • Sv: Lokalplan nr. 451 - Vestergade i Bjerringbro 15/38031
    rb7
   • Svar fra Politi om Tingstien 17/211
    jho
   • SV: Telefonmast i Nørreåen 17/35890
    abmi
   • Ansøgning om landzonetilladelse og 15 års genopdyrkningsret på Seerupgård til minivådområde med filtermatrice 17/36339
    flr
   • Anmodning om aktindsigt fra Karl Johan Heiberg i sagsnr :16/29500 17/36342
    bn6
   • Færdigmelding af byggesag - Opføre overdækning ved indgang til butik, Hovedgaden 41, 8831 Løgstrup 17/8337
    vbp
   • Kvittering for modtagelse af e-mail 17/32928
    abmi
   • Svar fra lodsjere omkring vedligeholdelse af Mønsted Å 17/10817
    flr
   • Spørgsmål fra EVV: Tyttebærvej 5 kloak ved udstykning 17/36310
    peph
   • Parkering og 24 timers løb 17/9778
    av4
   • Seges ansøgning om landzonetilladelse på Seerupgårds ejendom Ulstrupvej 10 til minivådområde med filtermatrice 17/36291
    bkb
   • Tinghøjvej 48, 8830 Tjele § 28 Anmeldelse af dyrevelfærdsændringer. 17/36302
    jg1
   • Henvendelse fra advokat Karsten Cronwald vedr. retssag mellem Energi Viborg Kraftvarme og Løgstrup Varmeværk A.m.b.a., Skals Kraftvarmeværk A.m.b.a. og Stoholm Fjernvarmeværk A.m.b.a. 15/64413
    kemn
   • Kopi af svar fra nabo til Ejendomme og Energi- STU bygning, Klostermarken 16, Viborg 15/50147
    kt
   • Bredgade 24, 7470 Karup 13/70693
    ag3
   • Tilbud på KMD Opus Ledelsesinformation DREAM 17/36289
    bb8
   • Underskrevet Leveranceaftale på DREAM/OPUS LIS 17/36289
    bb8
   • Medieanalyse_2. kvartal_2017 - Medieanalyse Viborg Kommune Q2 2017_.pdf 17/21706
    sqa
   • Rykkerbrev 2013 - uden færdigmelding doc2mail_opføre en gylletank på 5062m³ og en diameter på 35m_Hulbækvej 38, 8830 Tjele_2017-07-12.pdf 15/60824
    jha
   • Daniel Lundgårds spørgsmål til orientering om ansøgning om dispensation fra lokalplan nr. 421 Arnbjerg vedrørende affaldsøer 17/36156
    bkb
   • SLET. Arnbjerg LP477. Kort visende grøfter, bassiner og spildevandsledninger 16/47864
    janb
   • Arnbjerg LP477. Kort visende grøfter, bassiner og spildevandsledninger 16/47864
    janb
   • Arnbjerg LP477 Grøfter, bassiner og spildevandsledninger 16/47864
    janb
   • Fjordglimts grundejeres ændrede forslag til udstykning 15/43286
    janb
   • Kirkebyvej 23 - bekræftelse vedr. separatkloak 14/53463
    tms
   • Jubilæumsskrift omkring Viborg Søerne 17/36240
    flr
   • C.V.Otterstrøm - Vib sø 1925 17/36240
    flr
   • Historiske dokumenter omkring Mostgaard bæk m.m. 17/36240
    flr
   • Billede af Søørrede fra Hald Sø 17/36240
    flr
   • Svar fra Jørn kristensen omkring Krobækken 17/36240
    flr
   • buildPDF Dalvej 7.pdf 17/36237
    jg1
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Spørgsmål til aktivitet om natten hos RC Beton 17/31839
    edg
   • SV: Vedrørende miljøgodkendelsen på Ejstrup Bro 4 17/21420
    jep
   • Svar om skiltning for parkering ved Egeskoven 17/36599
    jho
   • _Byggetilladelse til at_opføre en bålhytte ved klub Valhalle_Lokesvej 1 8800 Viborg_2017-07-12.pdf 17/36588
    jno
   • Regionshospital Viborg - Bygning 1 plan 4 16/60874
    bhv
   • Orientering til avisen om at der ikke er modtaget klager i forbindelse med tilladelsen ved Gudenåen 16/60390
    flr
   • Forespørgsel om jordprøver: nedsivning Nørremarksvej 24, 8830 Tjele 14/59835
    peph
   • klagefristen er udløbet for bro, kaj og renovering af træksti ved Gudenåen 16/60390
    flr
   • Orientering om at klagefristen er udløbet for projekt ved Gudenåen 16/60390
    flr
   • Thorsvej 11A og 11B, Bjerringbro - nye husnumre 17/36493
    btr
   • Opfølgning på forhold om brandsyn- opstilling af telt ifm. byfesten i Møldrup, Rugvænget 2, 9632 Møldrup 17/28949
    vbp
   • Kopi til SEGES af naboorientering om ansøgt minivådområde på matr. nr. 15p Vindum By, Vindum 17/36291
    bkb
   • Kantskæringsforsøg i Mønsted Å på fredag 17/29612
    flr
   • _Byggetilladelse til at_lovliggøre brændeskur_Husbondvej 70, 8850 Bjerringbro_2017-07-12.pdf 16/61479
    jno
   • Supplerende bemærkninger til trafikregulering på Videbeshs Allé i Hald Ege 16/54186
    jho
   • Mail til ansøger med accept af skiltning mv på den sydøstlige gavl Lokesvej 1 8800 Viborg 17/33944
    mehm
   • Vedrørende miljøgodkendelsen på Ejstrup Bro 4, 8832 Skals 17/21420
    jep
   • Tilsynsbrev for Ejstrup Bro 4, 8832 Skals 17/21420
    jep
   • Orientering af Egon Vestergaard om ansøgt minivådområde matr nr 15p Vindum By Vindum. 17/36291
    bkb
   • Orientering af Kurt Kirkegaard Pedersen om ansøgt minivådområde matr nr 15p Vindum By Vindum 17/36291
    bkb
   • Thorsvej 11A og 11B, Viborg 17/36493
    btr
   • Indkaldelse til opstartsmøde d. 1. februar kl. 16-18.30- Indsatsplan for Hammershøj-Rødding-Vammen-Ørum-området - Mødeindkaldelse-Dagsorden til d. 1. februar 2017.docx 17/2485
    cli
   • Indkaldelse til det andet møde i arbejdsgruppe om Indsatsplaner for Hammershøj-Rødding-Ørum-området 17/2485
    cli
   • SV: Ørum området-jordforurening - Tabel med data 17/2485
    cli
   • Efterspørgsel - Ørum området-jordforurening 17/2485
    cli
   • Poul Aas, Arkplan, bemærkninger til skitsering og projektering af udvidet forsinkelsesbassin i Tastum 17/23124
    bc6
   • Referat fra mødet d. 1. februar om IP-Hammershøj-Vammen-Ørum 17/2485
    cli
   • _Byggetilladelse til at_etablere erhverv i tidligere landbrugsbygning_Husbondvej 70 8850 Bjerringbro_2017-07-12.pdf 17/28960
    jno
   • Orientering af Hans de Neergaard om ansøgt minivådområde matr nr 15p Vindum By Vindum 17/36291
    bkb
   • Kvittering, tinghøjvej 48, 8830 Tjele 17/36302
    jg1
   • [Sagsnr.:17/21776] Vedr. Mammen og Omegns Hundeklub 17/21776
    lgr
   • Godkendelse til anmeldt byggearbejde om at_opføre et redskabsskur_Kalkværksvej 10 7850 Stoholm Jyll_2017-07-12 17/32896
    bhv
   • Politi - forbud mod parkering på delstrækning af Hobrovej i Møldrup 17/11465
    jho
   • Nedrivningstilladelse til at_nedrive ejendommen_Middagshøjvej 46, 8800 Viborg_2017-07-12 17/36074
    bhv
   • Kloakbrud - Sct. Nicolaj Gade 1, 8800 Viborg 17/6556
    clp
   • Revas svar på opklarende spørgsmål fra Daniel Lundgård om container i Arnbjerg 17/36156
    bkb
   • _Byggetilladelse til at_ændre enfamiliehus til 2 lejemål_Husbondvej 70_2017-07-12.pdf 16/56874
    jno
   • Opmærksomhed på parkeringsforhold Hobrovej - Scanflavour 17/11465
    jho
   • Tilladelse til krydsning af Møllebæk ved Hedemølle 17/32928
    abmi
   • Kopi af tilladelse til krydsning af Møllebæk ved Hedemølle 17/32928
    abmi
   • Rykkerbrev 2013 - uden færdigmelding doc2mail_opføre et enfamiliehus med integreret carport_Nonbo Enge 18, 8800 Viborg_2017-07-12.pdf 16/37707
    mehm
   • Kræver ikke nedrivningstilladelse.pdf 17/35256
    jha
   • Besvarelse omkring vedligeholdelse af Mønsted Å 17/10817
    flr
   • Svar til EVV omkring Lyngvej 17A, kommunens nye udstykning 17/36316
    peph
   • Svar til EVV: Tyttebærvej 5 kloak ved udstykning, kan ændres til spildevandskloak 17/36310
    peph
   • _Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_ændre lade til kvægstald_Korreborgvej 24 8850 Bjerringbro_2017-07-12.pdf 17/34364
    jha
   • _Byggetilladelse til at_ændre anvendelse af bygning 002 fra kontor mv til privat bolig_Thorsvej 11 8850 Bjerringbro_2017-07-12.pdf 17/35988
    jno
   • Svar om spørgsmål om renovering af privat fællesvej Kjærgårdsvej i Sparkær 17/36280
    jho
   • gensvar om at der er beskåret derude. 17/28991
    akz
   • Kirkebyvej 23 - kvittering til kloakmester 14/53463
    tms
   • Kirkebyvej 23 - bekræftelse til grundejer sendt på mail 14/53463
    tms
   • Fiskeundersøgelse i Krobækken tilløb til Hald Sø 17/36240
    flr
   • Kvitterings e-mail til Jørn Kristensen 17/36240
    flr
 • 11.07.2017
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Bilag 2:Tilsagnsskrivelse fra Styrelsen til nyt koncept for kollektiv transport i Viborg Kommunes yderområder 17/1261
    majoh
   • Bilag 1: Tilsagnsskrivelse fra Styrelsen til bedre betjening af Midtjyllands Lufthavn i Karup 17/1261
    majoh
   • Svar fra ansøger på uddybende spørgsmål til byggesag på Nonbo Enge 17 8800 Viborg 17/32837
    mehm
   • Orientering vedr. målgruppe i "Flere skal med" 17/19849
    dj2
   • Banebyen, etape 1 - grave/ støbe tilladelse 17/21757
    jha
   • Ansøgning om dispensation fra lokalplan 421, Arnbjerg, til anden placering af affaldsøer 17/36156
    bkb
   • Anmodning om ansøgningsskema til Anders Møller og Hustrus stiftelse 16/66877
    bb8
   • Fra EVV: Faktura - Den grønne kile. Geoteknik og analyser for bassiner i grøn kile 17/16935
    thra
   • Anmodning om aktindsigt 15/38031
    rb7
   • Byggeansøgning, Meldgårdsvej 28B, 8830 Tjele 17/36148
    vbp
   • Mail vedr. status på placering af små, billige boliger 16/52470
    gbu
   • Mail vedr. status på placering af små, billige boliger 16/52470
    gbu
   • Supplerende mail vedr. status på placering af små billige boliger 16/52470
    gbu
   • Skitse - volumensstudier - Rughavevej 16/52470
    gbu
   • Spørgsmål om adgang til Hjermind skov 17/36146
    jho
   • Spørgsmål om ridning i Løvskal 17/36146
    jho
   • Afspærring af Højtoftevej i forbindelse med vejfest 17/36137
    av4
   • René Gundersen, COWI, accept af faktura 30798 fra Geopartner for opmåling Stoholm 15/69703
    bc6
   • René Gundersen, COWI, resultat af indhentede tilbud på opmåling i Stoholm 15/69703
    bc6
   • Program besøg Kelme Kommune Litauen juni 2017 v090617.docx 17/36112
    m3l
   • Besøg fra Kelme Kommune forslag til programpunkter.docx 17/36112
    m3l
   • Programme visit to Viborg June 2017 v080617.pdf 17/36112
    m3l
   • Programme visit to Viborg June 2017 v080617.docx 17/36112
    m3l
   • Spildevand -døgnprøve fra Skalflex A/S fra juni 2017 12/46737
    edg
   • Byggeansøgning, Middagshøjvej 46, 8800 Viborg 17/36074
    bhv
   • Automatisk svar fra konsulent Christina Kærsgaard. 17/35992
    aka
   • Opfølgning på miljøtilsyn 2017 - Amstrupvej 5 og Vrouevej 18, 7800 Skive 17/3449
    kkg
   • Karup Å - billeder af midlertidig grødespærring 17/10306
    flr
   • Ny klage til behandling i klageportalen 16/11711
    dhb
   • Anmodning om aktindsigt 16/11711
    dhb
   • Opkrævning samt info om AKUT-bidrag mv. 17/36072
    em6
   • Anmodning om aktindsigt 17/35992
    aka
   • H og R Jokumsen spørger om terrænregulering på Dalvej 10 i Roum er lovligt 17/36048
    bkb
   • Advokat sender kreditorinformation nr. 3, virksomhed under konkurs 17/15475
    em6
   • Advokat Flemming Jensen sender cirkulæreskrivelse nr. 11, virksomhed under konkurs 13/31290
    em6
   • Kvittering fra Metallco Stene 15/21868
    edg
   • Fra BDK: Vedr. købsaftale - Middagshøjvej, Viborg 14/76019
    rgn
   • Supplement til byggetilladelse 15/5-17 14/40256
    meo
   • Fra BDK: Købsaftale - Middagshøjvej, Viborg 14/76019
    rgn
   • Advokat sender cirkulæreskrivelse nr. 4, afslutning af konkursbo 15/4191
    em6
   • SV: Classic Military Show 17/36029
    av4
   • buildPDF Fallesgårdevej 30.pdf 17/36023
    jg1
   • Mail med supplerende materiale til byggeansøgning, Nonbo Enge 17, 8800 Viborg 17/32837
    mehm
   • Byggeansøgning, Liljevej 3, 7850 Stoholm 17/36020
    mehm
   • Kjeldbjerg UIF - Kvittering på rykker for bilag til regnskab 2016 15/72677
    lgr
   • Opdateret flowskema 17/19056
    edg
   • Byggeansøgning, Gl. Århusvej 268B, 8800 Viborg 17/36001
    jha
   • Erik Glippings vej 3 - reviderede kloaktegninger 26-06-2017 17/31776
    peph
   • Svar på klage over støj fra RC Beton 17/31839
    edg
   • Byggeansøgning, thorsvej 11, 8850 Bjerringbro 17/35988
    jno
   • Advokat Dahl sender cirkulæreskrivelse nr. 2, virksomhed under konkurs 17/31052
    em6
   • vejregler@vd.dk - Trafikanters forståelse af færdselstavler 17/3727
    tv
   • Supplerende oplysninger til ansøgning om tilslutningstilladelse 17/27673
    edg
   • - Fartbøde 15/71358
    tv
   • Supplerende oplysninger til ansøgning om tilslutningstilladelse 17/27673
    edg
   • Vedr sagsnr. 17/35457 17/35457
    pjj
   • Kopi af pressemeddelelse fra F-camping til danske kommuner om at kommuner (dog ikke Viborg Kommune) administrerer ulovligt vedrørende campingpladser 13/80645
    bkb
   • Landzonetilladelse til vådområdeprojekt Rind Enge i Viborg Kommune (matr.nr. 1y Nr. Rind By, Låstrup m.fl.) 14/40813
    l4l
   • AMS Report1920_final VSM 09682, 30 stk. 12/141564
    kft
   • DGM Denmark sender skriftlige instruktioner omkring sortering af farligt affald 17/35918
    j9s
   • DGM Denmark sender rapport vedr. farligt affald, audit den 14-06-2017, Stoholm Genbrugsstation 17/35918
    j9s
   • DGM Denmark sender rapport vedr. farligt affald, audit den 13-06-2017, Karup Genbrugsstation 17/35918
    j9s
   • DGM Denmark sender rapport vedr. farligt affald, audit den 14-06-2017, Bjerringbro Genbrugsstation 17/35918
    j9s
   • DGM Denmark sender rapport vedr. farligt affald, audit den 14-06-2017, Viborg Genbrugsstation 17/35918
    j9s
   • DGM Denmark sender rapport vedr. farligt affald, audit den 13-06-2017, Møldrup Genbrugsstation 17/35918
    j9s
   • DGM Denmark sender rapport vedr. farligt affald, audit den 13-06-2017, Ørum Genbrugsstation 17/35918
    j9s
   • Matr.nr. 62a Viborg Markjorder, Banebyen udstykningssag - Bach Gruppen A/S opfører etape 1 (LE34 sag 1705770) 17/35549
    jha
   • Matr.nr. 62a Viborg Markjorder, Banebyen udstykningssag - Bach Gruppen A/S opfører etape 1 (LE34 sag 1705770) 17/35545
    jha
   • Markedsværdirapport pr. 30 juni 2017 12/75657
    nac
   • SV: Afledning af vaskevand m.v. fra DanRoots A/S 17/11922
    aus
   • Grundfos A/S, Jørgens Alle 32, 8850 Bjerringbro 17/16472
    ib3
   • Fælledvej 7 - færdigmelding af separatkloak 15/11610
    tms
   • Grundfos A/S, Jørgens Alle 32, 8850 Bjerringbro 17/16472
    ib3
   • Kirkebyvej 23 - forespørgsel om status for færdigmelding 14/53463
    tms
   • SV: Sv: Dispensation Danroots 17/17600
    ib3
   • Fra EVV - Lånum og Daugbjerg, anmodning om tillæg til spildevandsplanen 17/35887
    peph
   • MST forespørgsel om status på forbedret rensning, frist 1-09-2017 14/37845
    tms
   • BTT@lmo.dk - Vores j.nr. J.nr. 16/44848 - Høringssvar til udkast til udledningstilladelse, Arnbjerg Vest 16/44848
    peph
   • Viborg Gymnastik Forening - Indsender regnskab vedr. særaftaler 2016 16/18526
    lgr
   • Re: Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_opføre etageboligbebyggelse - 125 boliger_Erik Glippings Vej 3, 8800 Viborg_2017-06-28 17/21757
    jha
   • Re: Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_opføre etageboligbebyggelse - 125 boliger_Erik Glippings Vej 3, 8800 Viborg_2017-06-28 17/35549
    jha
   • SV: Vedligeholdelse af Tjele Å 17/35749
    abmi
   • SV: Vedligeholdelse af Tjele Å 17/35749
    abmi
   • Ansøgning om tilladelse til MTB med STARK Viborg i Undallsund den 22. september 2017 17/269
    ip3
   • Re: Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_opføre etageboligbebyggelse - 125 boliger_Erik Glippings Vej 3, 8800 Viborg_2017-06-28 17/21757
    jha
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Orientering om ansøgning om dispensation fra lokalplan 421 Arnbjerg - affaldsøer 17/36156
    bkb
   • Orientering af ejere i Arnbjerg-området om ansøgning om dispensation fra lokalplan nr. 421 Arnbjerg vedrørende affaldsøer. Svarfrist 1. august 2017 17/36156
    bkb
   • Byggetilladelse til at_opføre et enfamiliehus_Nonbo Enge 17 8800 Viborg_2017-07-11 17/32837
    mehm
   • Dispensation fra forsyningspligt - lokalplan 312 ifm opførelse af nyt enfamiliehus_Nonbo Enge 17 8800 Viborg_2017-07-11 17/32837
    mehm
   • Orientering om dispensation - tilslutningspligt Nonbo Enge 17 8800 Viborg 17/32837
    mehm
   • Tilladelse til udvidelse af eksisterende adgang ved Valmuevej 6, Rødkærsbro - matr. nr. 9bg, Elsborg By, Elsborg 17/36192
    jho
   • _Nedrivningsmeddelelse til at_nedrive bygning 3_Hobro Landevej 161 8830 Tjele_2017-07-11.pdf 17/34447
    jha
   • 3 ugers nabohøring - Gl. Aalborgvej 52A, 9632 Møldrup 17/32276
    clp
   • Til EVV: Den grønne kile. Geoteknik og analyser for bassiner i grøn kile, Banebyen. 17/16935
    thra
   • Aktindsigt 15/38031
    rb7
   • Orientering om aftale Energi Viborg 13/54345
    ip3
   • Svar om adgang til Hjermind skov 17/36146
    jho
   • René Gundersen, COWI, aftale om at afvente videre projektering indtil arealerhvervelsen af "krogrunden" er afklaret 15/69703
    bc6
   • Svar om ridning i Løvskal 17/36146
    jho
   • Navnløs 5 og 7, Viborg - husnummer 17/36099
    btr
   • Vedr naboorientering og partshøring vedr taghældning og højde Nørregade 7 7850 Stoholm 17/21622
    lirm
   • Fremsending af dokumenter i sagen 17/35992
    aka
   • Fremsending af dokumenter i sagen 17/35992
    aka
   • Fremsending af dokumenter i sagen 17/35992
    aka
   • Fremsending af dokumenter i sagen 17/35992
    aka
   • Fremsending af dokumenter i sagen 17/35992
    aka
   • Dokumenter i sagen afsendt. 17/35992
    aka
   • _Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_opfører siloplads - kræver ikke byggetilladelse efter 1.7.2017_Hulbækvej 38 8830 Tjele_2017-07-11.pdf 17/34790
    jha
   • Kirkebyvej 23 - status til grundejer 14/53463
    tms
   • Oplysning til H og R Jokumsen, at terrænregulering på Dalvej 10 i Roum ikke er ulovligt 17/36048
    bkb
   • Orientering vedr. tilladelser 17/6784
    iny
   • Orientering til PlanEnergi om krav om landzonetilladelse - lokalplan nr. 454 til energiforsyningsanlæg ved Tastumvej, Stoholm 17/34385
    bkb
   • Rykker for byggeskadeforsikring_opføre et dobbelthus_Gl. Århusvej 186B_2017-07-11.pdf 16/25460
    mie
   • Mail fra Kommunikation - nej tak til tilbud på annoncering hos Jobindex 17/36005
    ds2
   • Lucky Boots - Lokaletilskudsopgørelsen 2016 15/31803
    lgr
   • Rykker for byggeskadeforsikring_opføre et enfamiliehus med integreret carport_Asmild Eng 66_2017-07-11.pdf 16/48737
    lirm
   • Silkeborgvej 63, 8800 Viborg, §12 miljøgodkendelse 17/16376
    jg1
   • Silkeborgvej 63, naboorientering 17/16376
    jg1
   • Erik Glippings vej 3 - forespørgsel hos rådgiver om kloaktegning 17/31776
    peph
   • Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_opfører parcelhus med integreret garage_Henrik Gerners Vej 8 8800 Viborg_2017-07-11 17/32977
    mehm
   • _Nedrivningsmeddelelse til at_nedrive Cardit_Erik Glippings Vej 10, 8800 Viborg_2017-07-11.pdf 17/35549
    jha
   • Offentliggørelsesskema 2017 - Egebjergvej 36, 7800 Skive 17/30264
    xkk
   • Svar Århusvej 15 mulig udvidelse ved Arla 17/19733
    bhv
   • _Nedrivningsmeddelelse til at_nedrive Gardit_Erik Glippings Vej 8, 8800 Viborg_2017-07-11.pdf 17/35545
    jha
   • Samtale med Stormøllen om indkommet støjklage 12/111655
    mdo
   • Tilbagemelding til klager 12/111655
    mdo
   • Indhegning i p-kld under patienthotel 17/14772
    bhv
   • _Byggetilladelse til at_opfører tilbygning til bolig samt ny carport_Kirkebækvej 9 8800 Viborg_2017-07-10.pdf 17/34749
    jno
   • Kvittering: Lånum og Daugbjerg, anmodning om tillæg til spildevandsplanen 17/35887
    peph
   • Kvittering: Vores j.nr. J.nr. 16/44848 - Høringssvar til udkast til udledningstilladelse, Arnbjerg Vest 16/44848
    peph
   • Ny hal Holstebrovej 70 er jeres sag stadig aktuel 16/34806
    bhv
 • 10.07.2017
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Godkendte tegninger - Tapdrupvænget 22, 8800 Viborg.pdf 17/32975
    mehm
   • Bekræftelse fra bandet FAME - de kan spille fredag den 13. april 2018 til Viborg Kommune Revy 2018 17/35411
    alm
   • Klage over støj fra Stormøllen 12/111655
    mdo
   • Arb. sedler indberettet december 2016 16/1048
    nag
   • Henvendelse omkring ændring af erhverv til bolig - Bredgade 4C stuen 7470 Karup 17/35767
    mehm
   • Henvendelse omkring opsætninga f midlertidig dome i Vridsted, Præstetoften 22, 7800 Skive 17/35758
    mehm
   • SV: Afrapportering af miljøtilsyn afholdt på Viborgvej 54, 8830 Tjele 16/49659
    kkg
   • Mail med fotos af Rødding Præstebolig fra Eskild Madsen - Kirkegade 14, 8830 Tjele 17/35685
    mehm
   • Rapport AR-17-CA-00563356-01 vedr. Hjarbæk Camping Stort bassin att: Morten Nørbo 13/58516
    mdo
   • Mail fra borgerforeningen vedr. Tanghuset 17/6784
    iny
   • Vedr.: Intern høring af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 452- farvervej i Viborg 17/25703
    anjje
   • Svar fra DN vedr. MTB anlægget og Dybdal i Undallslund 14/55849
    iny
   • Information i Ørum Nyt - Nyt om Jordbro Engsø- A5.docx 15/60975
    iny
   • Lergravsvej 11 - ansøgning om fornyet tilladelse til erhvervsindvinding 17/35747
    chp
   • Information i Ørum Nyt sommeren 2017 15/60975
    iny
   • Sv: Lokalplan nr. 451 - Vestergade i Bjerringbro 15/38031
    rb7
   • VS: Nørresø og Søndersø, Administrationsgrundlag 16/57887
    8ks
   • VS: Offentliggørelse af vandløbsrestaurering i Haller Å 17/24905
    abmi
   • Suplerende mat til forhåndsdialog vedr. ændret tagetage, Sct Nicolai Gade 2-4, 8800 Viborg 16/47872
    mehm
   • VS: Vedligeholdelse af Tjele Å 17/35749
    abmi
   • Tegning over pladsen 17/35745
    av4
   • Svar fra Red Barnet - Ansøgning om tilladelse til at samle ind ved kommunalvalget den 21. november 2017 17/16250
    jri
   • Region Midtjylland sender orientering om resultater fra poreluftundersøgelse ved lossepladsen, Kirkebækvej 17/35742
    pom
   • Vejledende advokatudtalelse 17/27639
    pjj
   • Færdigmelding, byggesag, Heimdalsvej 8 17/20599
    bhv
   • Viborg Rideklub - Indsender lokaletilskudsregnskab 2016 15/66345
    lgr
   • Byggeansøgning, Teglgårdvej 11A, 9632 Møldrup 17/35684
    bkb
   • Byggeansøgning, Teglgårdvej 11A, 9632 Møldrup 17/30584
    bhv
   • facadetegning 29-06-2017 17/35684
    bkb
   • facadetegning 29-06-2017 17/30584
    bhv
   • Viborg Rideklub - Indsender regnskab vedr. særaftaler 2016 16/18524
    lgr
   • Svar på mail til ansøger vedr nedrivning af Trandumvej 5 7800 Skive 17/35435
    mehm
   • Byggeansøgning, Bavsøvej 31, 9632 Møldrup 17/35672
    jha
   • Implementeringshåndbog 17/27339
    pj
   • Færdigmelding, lovliggørelse byggesag, Herredsvejen 88 17/33067
    lirm
   • VS: Møllehøjskolen - CTS for indskoling og administration 14/68741
    bl1
   • Møllehøjskolen - CTS for indskoling og administration 14/68741
    bl1
   • Møllehøjskolen - CTS 14/68741
    bl1
   • Mammen Mejeri, Mammen Byvej 32, 8850 Bjerringbro 12/138855
    ib3
   • Mail fra ejer - ønske om at ændringer vinduesformater, St. Sct Hans Gade 4 Viborg 15/65600
    mehm
   • Møllehøjskolens p-plads - busser - OBS skiltning 14/68741
    bl1
   • Møllehøjskolen - referater 14/68741
    bl1
   • Byggeansøgning, Lundvej 10, 8800 Viborg 17/35649
    vbp
   • Vedr. Møllehøjskolen - entreprenører ikke klar til mangelgennemgang 14/68741
    bl1
   • Fra CFBO: Det sydlige brofæste 17/26665
    rgn
   • Gulv ved ny dør til pedelkontor 14/68741
    bl1
   • Fra CFBO: Aftale - det sydlige brofæste 17/26665
    rgn
   • Fra CFBO: Udkast til aftale - det sydlige brofæste 17/26665
    rgn
   • Fra CFBO: Det sydlige brofæste 17/26665
    rgn
   • Fra CFBO: Oplæg til tids- og procesplan - det sydlige brofæste 17/26665
    rgn
   • Vedr. Møllehøjskolen - varsling af dagbod til VVS 14/68741
    bl1
   • Vedr. Møllehøjskolen - mangelgennemgang, madkundskab 14/68741
    bl1
   • Opkrævning af gebyrer for Affaldsdatasystemet 2017 17/2950
    4an
   • Møllehøjskolen - Disponeringsopgørelse 04.07.2017 14/68741
    bl1
   • Møllehøj skolen 14/68741
    bl1
   • Møllehøjskolen 14/68741
    bl1
   • Møllehøjskolen - mangler på dør 14/68741
    bl1
   • reklamation på dør 14/68741
    bl1
   • Færdselsstyrelsen indkalder til periodisk syn, Revas' miljøbil 12/54570
    j9s
   • Revideret OMl beregning 100 og 400 tons anlæg, med og uden kumulation 17/15434
    edg
   • Ang kørsel på marken. ny klage 17/27639
    pjj
   • Fornyet henvendelse vedr. Asani Pigen fra Golf Hotel Viborg 17/26321
    ahh
   • Basis lister uge 25 - 27 2017 12/29178
    gh
   • SV: [Sagsnr.:16/9792] Klage over lokalplan 468 og kommuneplantillæg 60 16/9792
    janb
   • Søndergade 36, 8840 Rødkærsbro 17/35611
    flr
   • Beskrivelse af LINKA flisfyr (2 MW) 17/15434
    edg
   • Genan A/S Jegindøvej 16, 8800 Viborg 16/19609
    ib3
   • OML-beregning 100 og 400 tons anlæg, med og uden kumulation 17/19056
    edg
   • OML-beregning for lugt fra iglsø biogas 17/19056
    edg
   • OML-beregning for NH3, NOx,ligt - kumuleret og ikke kumuleret-med nye tal for lugt fra opgr.anslæg 17/19056
    edg
   • OML-beregninger for NOx og H2S, for NH3 og lugt med og uden kumulation) samt NOx og NH3-depositioner 17/19056
    edg
   • Skorstensberegninger for NOx og H2S (lille receptornet) 17/19056
    edg
   • Resultat af Måling af vandføring i Karup Å 17/35588
    flr
   • Svar fra Orbicon omkring måling af vandføring i Karup Å 17/35588
    flr
   • Byggansøgning, Vibevej 4, 8800 Viborg 17/35560
    jha
   • Tinghøjvej 46, 8830 Tjele: Dispensation til kalvehytter ved gravhøje 17/17531
    jha
   • Advokat Cronwald informerer om virksomhed under konkursbehandling 17/35562
    em6
   • Spørgsmål til ansøgning om maskinhus på Tukærvej 31, 8850 Bjerringbro 17/33327
    jha
   • Fw: VS: Viborg Baneby, gymnasium og parkeringsetage. Ansøgning om råderet Banegårds alle 17/35558
    av4
   • Byggeansøgning, Erik Glippingsvej 10, 8800 Viborg 17/35549
    jha
   • SV: Torvehandel / Jacob Platz 17/18404
    av4
   • Nævnenes Hus ønsker tilsendt dokumentation på offentliggørelse af mailjøvurderingen med klagevejledning 16/9792
    janb
   • Byggeansøgning, Erik Glippings Vej 8, 8800 Viborg 17/35545
    jha
   • Pia Dohn, Karup, henvendelse vedrørende fortovsrenovering på Genvej, Karup 16/1150
    bc6
   • SV: opfølgning på tilsyn, Sjørup Traktor 13/40550
    ib3
   • Referat MED 15-05-2017 15/2563
    andr
   • Fwd: Revas Grand Prix - Nytorv - d. 26. august 2017 17/7869
    av4
   • Vestermarkens U&GF - Bilag til lokaletilskudsregnskab 2016 15/70766
    lgr
   • Brev fra Regionsrådsformand Bent Hansen om tilpasning af regionalt rutenet 14/51614
    majoh
   • Rapport AR-17-CA-00563355-01 vedr. Hjarbæk Camping Lille bassin att: Morten Nørbo 13/58516
    mdo
   • Ungdomshuset - Bilag til lokaletilskudsregnskab 2016 15/69732
    lgr
   • Slesvigsgade 26, Viborg færdigmelding af separatkloak 15/19180
    peph
   • Re: Møderef. 30-06-2017 vedr. Lokal plan Korsbakken for rammeområde RØDD.B4.01 - Referat af møde 30-06-2017 ang. udstykning af areal nord for Korsbakken, Rødding, inkl PowerPoint.pdf 14/16946
    ba4
   • Re: Følgeskrivelse fra Vester med vedhæftet møderef. 30-06-2017 14/16946
    ba4
   • Tillæg til § 12 Miljøgodkendelse for Mønstedvej 36, 7470 Karup.pdf 17/19671
    jha
   • SV: Besigtigelse ved Resen Bæk 17/35498
    abmi
   • SV: Besigtigelse ved Resen Bæk 17/35498
    abmi
   • 10 års beholderkontrol- bekræftelse af brugers bestilling - Skema 1A 17/759
    jg1
   • Ansøgning om reguleringssag " "Fællesledning fra Faldborg Sø" i Rødkærsbro 17/33831
    flr
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • SV: Lokalplan nr. 451 - Vestergade i Bjerringbro 15/38031
    rb7
   • Svar omkring Søndergade 36, 8840 Rødkærsbro 17/35611
    flr
   • Henvendelse til ejer vedr. evt. korrektion af arealer ift. byggetilaldelse, Tapdrupvænget 22 8800 Viborg 17/32975
    mehm
   • Spg til påbegyndelse og arealer ifm byggesag på Tapdrupvænget 22 8800 Viborg 17/32975
    mehm
   • Dispensation til byggelinien lokalplan BO 49-3FO 54-1_Doknr270376-17_v1.pdf 17/28524
    jha
   • _Godkendelse til anmeldt byggearbejde om at_opføre ny carport i stedet for eksist., der fjernes_Stenageren 19 8850 Bjerringbro_2017-07-10.pdf 17/28524
    jha
   • Forspg. til bandet FAME og de kan spille den 13. april 2018 til Viborg Kommune Revy 2018 17/35411
    alm
   • Landzonetilladelse til vådområdeprojekt Rind Enge i Viborg Kommune (matr.nr. 1y Nr. Rind By, Låstrup m.fl.) 16/54113
    bkb
   • Svar på henvendelse omkring etablering af bolig Bredgade 4C stuen 7470 Karup 17/35767
    mehm
   • Svar på henvendelse omkring opsætning af midlertidig kontruktion - Easydome Præstetoften 22 Vridsted 7800 Skive 17/35758
    mehm
   • Tilbagemelding til ansøger vedr Rødding Præstebolig, Kirkegade 14 Rødding 8830 Tjele 17/35685
    mehm
   • Svar til DN vedr. link og mtb anlægget og Dybdal i Undallslund 14/55849
    iny
   • Svar vedr. MTB-spor ved Skytteforeningen 14/55849
    iny
   • Orientering af skytteforening vedr. ruter i Undallslund 14/55849
    iny
   • Orientering af Skytteklub vedr. mtb-rute 14/55849
    iny
   • Svar vedr. information i Ørum Nyt 15/60975
    iny
   • Handleplan til den fælles digitaliseringsstrategi Silkeborg-Viborg 16/52700
    pj
   • Mail til ansøger vedr ændret tagetage på Sct Nicolaj Gade 2-4, 8800 Viborg 16/47872
    mehm
   • Kort over nyt forslag til MTB-rute i Undallslund Skrike og Neckelmann.msg 14/55849
    iny
   • Opfølgning vedr. sporforløb i Dybdal i Undallslund - Endeligt referat fra møde den 28. juni 2017 om MTB-ruter i kommuneplantagerne.msg 14/55849
    iny
   • Nedrivningsmeddelelse til at_nedrive eksist. bygninger_Kærvej 7 8832 Skals_2017-07-10 17/32499
    mehm
   • Nedrivningsmeddelelse til at_nedrive bygning 2-3-4-7_Trandumvej 5, 7800 Skive_2017-07-10 17/35435
    mehm
   • Konsekvensrettelse til anmodning om supplerende oplysninger vedr. ansøgning om gyllebeholder matr. nr. 1a Hessellund By, Karup 17/34027
    anbs
   • [Sagsnr.:15/66345] Viborg Rideklub - Kvittering på lokaletilskudsregnskab + særaftaler 2016 15/66345
    lgr
   • Orientering af Joan Metner om telefonsamtale med Jakob Eriksen om opdyrket vej på Vestre Skivevej 111, 8800 Viborg 17/24843
    bkb
   • _Byggetilladelse til at_opføre en 6-kantet multihus ved Egeskovens Børnehave_Videbechs Alle 171 8800 Viborg_2017-07-10.pdf 17/19709
    jno
   • VS: Miljøtilsyn på Vimdalsvej 4 og 6 - inkl. olietanke 17/29558
    xkk
   • VS: Miljøtilsyn på Vimdalsvej 4 og 6 - inkl. olietanke 17/29018
    xkk
   • Tilbagemelding til ejer vedr ændring af vinduer i stueplan mod gaden St Sct Hans Gade 4 8800 Viborg 15/65600
    mehm
   • Mønstedvej 32B, 7470 Karup - ny adresse 17/35647
    btr
   • Til CFBO: Det sydlige brofæste 17/26665
    rgn
   • Til CFBO: Accept af aftale - det sydlige brofæste 17/26665
    rgn
   • Til CFBO: bemærkninger til aftale - det sydlige brofæste 17/26665
    rgn
   • Til CFBO:: Det sydlige brofæste 17/26665
    rgn
   • Til CFBO: Det sydlige brofæste 17/26665
    rgn
   • Pia Dohn, Karup, svar på henvendelse vedrørende renovering af fortov på Genvej, Karup 16/1150
    bc6
   • Kloakbrud - Sct. Ibsgade 31B, 8800 Viborg 17/6556
    clp
   • Kvitterings til Gold Holtel viborg vedr. Asani-pigen - sag på ØEU i august 2017 17/26321
    ahh
   • Rykker for nye OML-beregninger for 100 tons anlægget, Ø. Børstingvej 6 17/19056
    edg
   • Rykker for revideret OML-notat 17/19056
    edg
   • VS: Miljøtilsyn på Vimdalsvej 4 og 6 17/29018
    xkk
   • Rykkerbrev 2013 - uden færdigmelding doc2mail_opføre et enfamiliehus med integreret garage_Hobrovej 16_2017-07-10.pdf 16/32237
    mehm
   • Rykkerbrev 2013 - uden færdigmelding doc2mail_opføre enfamiliehus med integreret carport_Nonbo Enge 10 8800 Viborg_2017-07-10.pdf 16/69185
    mehm
   • _Godkendelse til anmeldt byggearbejde om at_etablere 4 stk. 4000m³ gyllebeholdere_Mønstedvej 36 7470 Karup J_2017-07-10.pdf 17/19671
    jha
   • Offentliggørelsesskema 2017 - Vigstrupvej 30, 8800 Viborg 17/29005
    xkk
   • Fejloprettet 16/1150
    bc6
   • Rykkerbrev 2013 - uden færdigmelding doc2mail_nedrive al eksisterende bebyggelse_Færøvej 21 8800 Viborg_2017-07-10.pdf 17/16806
    mie
   • Rykkerbrev 2013 - uden færdigmelding doc2mail_opføre et enfamiliehus_Færøvej 21 8800 Viborg_2017-07-10.pdf 17/16816
    mie
   • Slesvigsgade 26, Viborg - bekræftelse for færdigmelding til ejer (sendt pr. mail) 15/19180
    peph
   • De Uniformerede Korps i Viborg / Ungdomshuset - Endelig lokaletilskudsopgørelse 2016 15/69732
    lgr
   • _Ibrugtagningstilladelse til at_opsætte skilt ved Bundgaards Begravelsesforretning_Nørregade 6A 8850 Bjerringbro_2017-07-10.pdf 17/29993
    jha
 • 07.07.2017
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Referat mm fra den 30. juni 17/17238
    8ks
   • Pressemeddelelse om sejlads kontrol 17/17238
    8ks
   • Budskabet om hjemmesiden "Viden om Gudenåen" skal spredes i de 7 Gudenåkommuner - dvs. der er en opgave i denne mail til sejladsteknikerne 17/17238
    8ks
   • Re: SV: SV: Grødeskæring, information 17/35485
    8ks
   • Sv: Markussen Vandløb 2017 Viborg og Randers m.fl. 17/35485
    8ks
   • Rystelser fra byggepladsen på Erik Glippings Vej 3 17/35484
    pba
   • Ændret kortlægningsstatus på en del af ejendommen Gl. Århusvej 22, 8800 Viborg. 791-00115. 17/10016
    pba
   • Bemærkninger til dokumentationsrapport for etape 1, Gl. Århusvej 22, 8800 Viborg. 17/10016
    pba
   • Anmeldelse af jordflytning gl. Århusvej 56 mv 17/34505
    pba
   • Anmeldelse af jordflytning Gl. Århusvej 56 mv 17/34505
    pba
   • Kvittering for tillæg til miljøgodkendelse af biogasanlæg 17/19056
    edg
   • Intakt sand - Erik Glippings Vej 11-13, Viborg 17/10016
    pba
   • VS: Til orientering: Udgår af kortlægning iht. jordforureningsloven, Thorsvej 11, 8850 Bjerringbro - Udgår af kortlægning iht jordforureningslovenThorsvej 11, 8850 Bjerringbro.pdf 17/35480
    pba
   • LMO spørger om Stadionvej 111, Karup, kan udstykkes 17/35479
    bkb
   • VS: Hæk der overtager fortorv 17/888
    akz
   • Anmeldelse af jordflytning fra Navnløs 7 17/34773
    pba
   • Udkast til midtvejsstatus for Viborg Kommunes uddannelsesstrategi - [Sagsnr.:16/2647] - [Dok.nr.:266758/17] 16/2647
    moha_slettet_1
   • Supplerende mat til byggeansøgning, Navnløs 7, 8800 Viborg 16/38306
    mehm
   • VS: Trafiksikkerhed 17/888
    akz
   • Vedr. Skovagervej 15 17/35448
    fkc
   • Seneste prisliste vedr. samarbejdsaftale om rådgivning og vurdering og klinisk funktion 16/12098
    bb8
   • Rev Ansoegning 07.07.17.pdf 17/33840
    lirm
   • Nørregade 20, Stoholm 17/35455
    av4
   • VS: Garantien på Møgelparken 17/26051
    jha
   • borgerhenvendelse - fra 23809848, Dorit 17/35446
    av4
   • Byggeansøgning, Trandumvej 5, 7800 Skive 17/35435
    mehm
   • Information om opstartsworkshops vedr. "Flere skal med" 17/19849
    dj2
   • VS: Opsigelse Skovagervej 126, 8830 Tjele 17/8034
    clp
   • Spor af rotter, 8831 Løgstrup, Kølsenvej 23 17/8029
    clp
   • VS: Meddelelse vedr. afholdelse af to motionscykelløb i Låstrup 17/35431
    av4
   • Vansøgårdsvej 29, 8830 Tjele § 28 Anmeldelse af dyrevelfærdsændringer. 17/35430
    jg1
   • Hvidevej 46, 7470 Karup § 28 Anmeldelse af dyrevelfærdsændringer. 17/35428
    jg1
   • SV: Besvarelse / genetablering af rabat 17/26055
    av4
   • >>Vejnavn og -nr., postnr., by<<. § 29, Anmeldelse af skift i dyretype, >>kvæg/svin/fjerkræ/pelsdyr<<. 17/35423
    jg1
   • Implementeringshåndbog og KIGO-opgaver for Ydelsesrefusion klar 17/27339
    pj
   • Tillæg ang opførsel af gyllebeholder på Mønstedvej 25 17/35417
    jg1
   • Svar fra STAR - Spørgsmål - Flere skal med - journalnummer: 2017-327-0048 17/19849
    dj2
   • buildPDF Tillæg Mønstedvej 25.pdf 17/35417
    jg1
   • Bekræftelse på lLeje af Houlkærhallen til Revy 2018, fredag den 13. april 2018 17/35411
    alm
   • Klagers svar på Viborg Kommunes bemærkninger 16/39740
    janb
   • Byggeansøgning, Videbechs Alle 137, 8800 Viborg 17/35401
    dkb
   • Ansøgning om reguleringssag " "Fællesledning fra Faldborg Sø" i Rødkærsbro 17/33831
    flr
   • Anmodning om budget for Forundersøgelser, Tastumvej i Stohom samt praktiske oplysninger 15/60063
    sb3
   • Tillagsanmeldelse vedr. Gardit Etape 2 Erik Glippings Vej 8 16/63218
    bie
   • Vedr. omlægning af Gl. Skibelundvej 16/38628
    fkc
   • Fra BDK: Revideret udkast til købsaftale 14/76019
    rgn
   • Byggeansøgning, Bavnehøjvej 41, 8830 Tjele 17/35396
    jno
   • Svar fra Orbicon omkring måling af vandføring i Karup Å 17/2349
    flr
   • Borgergruppen Sammenrendet sender ansøgning om lån af areal til opstilling af Easydome - Præstetoften 22 17/35391
    hbl
   • SV Kalkværksvej 8 Mønsted Kalkgruber rækværk 17/23087
    bhv
   • Mail fra Mikael Brøndum Bemærkning til Referat Banebyrådsmøde nr. 11 17/223
    alj
   • Tapdrupvej 90 - færdigmelding fra kloakmester 17/35382
    chp
   • PlanEnergi spørger hvorfor energiforsyningsanlæg ved Tastumvej, Stoholm, kræver landzonetilladelse 17/34385
    bkb
   • Byggeansøgning, Sandmarken 3, 8840 Rødkærsbro 17/35299
    jha
   • Notat fra telefonisk samtale med borger 12-04-2017 17/35370
    losj
   • Henvendelse fra Mikkel Madsen 10-04-2017 17/35370
    losj
   • Uddannelses_Kontanthjaelp_Folder_2017_1.pdf 15/5279
    safb
   • Besvarelse af spørgsmål om kvalitetsstandarder - Viborg Kommune 17/35347
    losj
   • Rapport nr. 303584 (Drikkevandskontrol, ledningsnet fra Viborg Ledning Vandtårn Skottenborg - juli 2017 17/5760
    joo
   • Rapport nr. 303577 (Drikkevandskontrol, ledningsnet fra Viborg Ledningsnet Løgstrup Trykforøger - juli 2017 17/5760
    joo
   • Rapport nr. 303572 (Drikkevandskontrol, ledningsnet fra Viborg Ledningsnet Bøssemagervej 8 - juli 2017 17/5760
    joo
   • Møgelparken - placering af bassin 17/35335
    chp
   • Møgelparken - Regnbassin/bed 17/35335
    chp
   • Resultat af begrænset kontrol på ledningsnet - Vestre Skole - juni 2017 17/5760
    joo
   • Henvendelse fra D-A-V Partners 17/35320
    losj
   • Mail fra Børne- og Socialministeriet vedr. ministerbesøg 21-09-2017 17/35286
    losj
   • SV: Svar vedrørende invitation til besøg angående ansøgning om fritliggende gyllebeholder, Vinkelvej 141, 8800 Viborg 17/32906
    anbs
   • Byggeansøgning, Storhedevejen 16, 8850 Bjerringbro 17/35256
    jha
   • Færdigmelding, byggesag, Frihedsvej 3.msg 16/32125
    jha
   • Mail fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til Poul Pedersen vedrørende forpagtningsaftalen i Rødkærsbro Hallen 17/23641
    coe
   • Mail fra ejer med supplerende mat til byggesag vedr. Navnløs 7, 8800 Viborg 16/38306
    mehm
   • VS: Event Camp sØnæs 24 timers løb 17/9778
    av4
   • Vedr Byggesagsnr 2017-0183, Heibergs Alle 4 17/7871
    bhv
   • Anmodning fra TDC om aktindsigt i Viborg Kommunes lejeaftaler med de øvrige teleoperatører 17/35240
    coe
   • Færdigmelding, byggesag, Tagtækkervej 17 16/29144
    vbp
   • Byggeansøgning, Klokkelyngen 49, 8800 Viborg 17/35235
    jha
   • Re: KLE workshop 17/35208
    mcb
   • SV: [Sagsnr.:17/11922] - [Dok.nr.:252686/17] Referat af møde d. 26/6 2017 17/11922
    aus
   • Anmodning om at iværksætte grødeskæring 17/2055
    flr
   • Beregning af årlig produktion - Holstebrovej 121 17/35227
    jg1
   • Resultat af opfølgende bakteriologisk drikkevandskontrol på Rækkeborgvej 1, 9620 Aalestrup - juli 2017 17/30207
    joo
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Romlundvej 42, 8831 Løgstrup - juli 2017 17/35237
    joo
   • Fra Ole H.W.Jensen: Domkirkekvarteret - ATR trafik og parkeringsanalyse 17/31289
    jh7
   • Skals Borgerforening anmoder om vurdering af lokalplanpligt for aktivitetsområde 17/35220
    msb
   • Skals Borgerforening sender dispositionsplan mv for "En aktiv midtby" 17/35220
    msb
   • Anmeldelse af skift i dyretype på Sejbækvej 27, 8800 Viborg 17/35219
    jg1
   • Sejbækvej 27 § 29, Anmeldelse af skift i dyretype, >>kvæg/svin/fjerkræ/pelsdyr<<. 17/35219
    jg1
 • 06.07.2017
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • KLE Workshop 90 Referencer.pdf 17/35208
    mcb
   • KLE Workshop 10 Brug af KLE.pdf 17/35208
    mcb
   • KLE Workshop 09 Opmærkning med KLE.pdf 17/35208
    mcb
   • Slides fra workshop om KLE - KLE Workshop 08 Støttesystemerne Adgang og JFR.pdf 17/35208
    mcb
   • KLE Workshop 07 Støttesystemerne Indekser.pdf 17/35208
    mcb
   • KLE Workshop 06 Støttesystemerne Org og Klass.pdf 17/35208
    mcb
   • KLE Workshop 05 Støttesystemerne.pdf 17/35208
    mcb
   • KLE Workshop 04 Opmærkning af organisationen.pdf 17/35208
    mcb
   • KLE Workshop 03 Hvorfor KLE.pdf 17/35208
    mcb
   • KLE Workshop 02 KLE+OS2KLE.pdf 17/35208
    mcb
   • Slides fra workshop om KLE - KLE Workshop 01 Agenda.pdf 17/35208
    mcb
   • Dagsorden for workshop d. 23. maj -17.pdf 17/35208
    mcb
   • Slides fra workshop om KLE 17/35208
    mcb
   • Supplerende mat til byggeansøgning om nyt enfamiliehus, Tapdrupvænget 22, 8800 Viborg 17/32975
    mehm
   • Anmeldelse af jordflytning Jegstrupvej 30B, 8800 Viborg 17/35207
    pba
   • Bus igennem skelhøje. 17/35196
    av4
   • SV: Tilbud vedrørende tilsyn, Viborg Kommune. 16/43577
    ncbk
   • SV: Opsamling på møde effektiv drift af botilbud 16/61591
    ncbk
   • VS: Opsamling på møde effektiv drift af botilbud 16/61591
    ncbk
   • SV: Opsamling på møde effektiv drift af botilbud 16/61591
    ncbk
   • Viborg Idrætsråd sender forslag til dato for Sportsgalla 2018 17/31777
    alm
   • Tilbud fra Midtjysk-kartonlager på specialfremstillede papkasser - Kommunalvalg 2017 17/22673
    alm
   • BDO - Rapporteksempler i relation til tilsyn 16/43577
    ncbk
   • Bemærkninger til VVM-screening af bionaturgasledning fra Ø. Børstingvej 6 til Lundgårdsvej 2A, 7850 Stoholm 17/19056
    edg
   • Bemærkninger til VVM-screening af bionaturgasledning fra Ø. Børstingvej 6 til Lundgårdsvej 2A, 7850 Stoholm - Viborg Kommune Bionaturgasledning Råstofgraveområde Stoholm juli 2017.pdf 17/19056
    edg
   • Fwd: Anvisning af sand fra Erik Glippings Vej 11 til Egelundvej 5 17/35157
    pba
   • Analyser 04-07-2017 - Tjele Langsø, Bigum Søbad DKBW312 17/8030
    rg
   • Ansøgning modtaget fra Grønkær Vandværk 17/35156
    dek
   • Rev Ansoegning 06.07.17.pdf 17/33532
    lirm
   • Revideret til byggesag, Kalkværksvej 10, 7850 17/32896
    bhv
   • pnt@vd.dk - Opgaver for VRG Vejafmærkning 2017 17/3727
    tv
   • Nadia Nordberg Nielsen, Digitaliseringsinstituttet - DISIMIT: Materiale fra netværksdag 13-06-2017 nu tilgængeligt 16/1337
    es
   • Resultat af normal drikkevandsjontrol på Kongenshus Hotel, Vestre Skivevej 142 Sjørup, 8800 Viborg - november 2016 12/141545
    joo
   • VS: Ansøgning om plakatophæng i Viborg 17/35142
    av4
   • Resultat af råvandsanalyse på Arla Foods Rødkærsbro Mejeri - B2 DGU 77.1429 - maj 2017-CA-00548356-01.pdf 16/60682
    joo
   • VS: Opsigelse af aftale Møllevej 7, 7800 Skive 17/8034
    clp
   • Spor af rotter, 8800 Viborg, Holstebrovej 6 A 17/8029
    clp
   • VS: Rottetilhold - Hulbækvej 38 8830 Tjele 17/8029
    clp
   • VS: Rottetilhold - Rydalsvej 3 8830 Tjele 17/8029
    clp
   • Høringssvar på udkast til miljøgodkendelse 17/19056
    edg
   • Re: Miljøtilsyn 2017 - Rapport - Hulbækvej 31, 35 og Kvorning Møllevej 18. 8830 Tjele_Doknr266189-17_v1 15/55785
    jep
   • Færdigmelding, byggesag, Gl. Århusvej 274B 17/4703
    mie
   • Re Godkendelse af pladsfordelingsplan Tjelevej 9 8830 17/31201
    bhv
   • Viborg Ro- og Kajakklub - Bilag til kursusansøgning 2017 17/34900
    lgr
   • Supplerende svar fra Politiet til skolevejsvurdering mel. Sparkær og Mønsted 17/32644
    jho
   • Wenche Rennehvammen Jensen, Aarhus Kommune - Orientering om sagen Monitorering, Nationalt udbud og nyhedsbrev: Landsdelsprogrammet for telemedicinsk hjemmemonitorering af borgere med KOL-sygdom 17/28155
    kb
   • Ansøgning modtaget fra Jegstrup Vandværk 17/35091
    dek
   • Færdigmelding, byggesag, Lyngvej 6 16/21225
    jha
   • Færdigmelding, byggesag, Lyngvej 6 16/21222
    jha
   • Tilbud om e-learning til introduktion til byrådsmedlemmer 16/61779
    em
   • tildeling af DGU-nummer på Kratvej 6 16/34635
    joo
   • Tildeling af DGU-nummer på Skovagervej 128 12/80464
    joo
   • Tildeling af DGU-nummer på Skovagervej 130 17/9551
    joo
   • Tildeling af DGU-nummer på Troelstrupvej 3 15/45828
    fmc_slettet_1
   • Tildeling af DGU-nummer til Nederhedevej 14 15/58782
    joo
   • Byggeansøgning, Hermanshøj 21, 8800 Viborg 17/35051
    jha
   • Tildeling af DGU-nummer på Fiskbækvej 9 16/21317
    joo
   • Handicap - Basistilbud - Støttecenter Skottenborg 17/907
    ankr
   • KL sender nvitation til kommunaldirektøren om deltagelse i debat om sammenhængende indsats på KL's konference om beskæftigelsespolitik, jobCAMP, den 23. oktober 15/444
    alm
   • COK sender referat fra COK bestyrelsesmødet 21-06-2017 15/4544
    alm
   • DBU - reminder vedr. invitation til EURO 2020 Styregruppen til møde m.v. 1. september 2017 17/13742
    sni
   • Sløjfning af olietank på Gravhøjvej 22, 8800 Viborg 17/1077
    jnj
   • SV: Møgelparken - Nedsivning 16/64336
    jha
   • SV: Møgelparken - Nedsivning 17/26051
    jha
   • Mail fra ansøger med selvbyggererklæring, Asmild Ager 8, 8800 Viborg 17/27322
    mehm
   • Løgstørvej 32, 8800 Viborg er blevet tilsluttet Viborg Vand A/S 14/78500
    joo
   • VS: Vedr. anmeldelser – Guldborgvej 12 og Herningvej 58 – 8800 Viborg – Christian Nors 17/35039
    jg1
   • >>Vejnavn og -nr., postnr., by<<. § 30, Anmeldelse af produktionstilpasning i eksisterende stalde på ikke godkendte husdyrbrug. 17/35039
    jg1
   • Vedr. anmeldelser – Guldborgvej 12 og Herningvej 58 – 8800 Viborg – Christian Nors 17/35032
    jg1
   • Invitation til besøg vedr. ansøgning om fritliggende gyllebeholder, Vinkelvej 141, 8800 Viborg 17/32906
    anbs
   • Guldborgvej 12, 8800 Viborg § 29, Anmeldelse af skift i dyretype, >>kvæg/svin/fjerkræ/pelsdyr<<. 17/35032
    jg1
   • Vedr. anmeldelser – Guldborgvej 12 og Herningvej 58 – 8800 Viborg – Christian Nors 17/35027
    jg1
   • >>Vejnavn og -nr., postnr., by<<. § 30, Anmeldelse af produktionstilpasning i eksisterende stalde på ikke godkendte husdyrbrug. 17/35027
    jg1
   • Byggeansøgning, Rossensgade 1, 8850 Bjeringbro 17/35013
    mehm
   • Bag Højen 18 - tinglyst skøde 17/18187
    hbl
   • 06.07.2017 Afleveringsprotokol MU underskrevet af alle GÆLDENDE 17/28149
    slb
   • Dunhammervej 2 - tinglyst skøde 17/25451
    hbl
   • velkomstbrev 17/33528
    pefr
   • VS: Vedr. anmeldelser – Guldborgvej 12 og Herningvej 58 – 8800 Viborg – Christian Nors 17/35001
    jg1
   • pbx@vd.dk - SV: Vi aftale, at du i går skulle sende mødeindkaldelse ud til de møder vi skal have i arbejdsgruppen om ny vejregel om vejvisning for cyklister 17/3727
    tv
   • pbx@vd.dk - SV: Vi aftale, at du i går skulle sende mødeindkaldelse ud til de møder vi skal have i arbejdsgruppen om ny vejregel om vejvisning for cyklister 17/3727
    tv
   • LRT@ramboll.dk - RE: Vi aftale, at du i går skulle sende mødeindkaldelse ud til de møder vi skal have i arbejdsgruppen om ny vejregel om vejvisning for cyklister 17/3727
    tv
   • Ansøgning modtaget fra Holtbak Vandværk 17/35005
    dek
   • >>Herningvej 58. § 29, Anmeldelse af skift i dyretype, >>kvæg/svin/fjerkræ/pelsdyr<<. 17/35001
    jg1
   • Færdigmelding, byggesag, Teglgaardsvej 17 17/33775
    jha
   • Færdigmelding.byggesag, Tjørnevænget 7 16/34734
    jno
   • Lindevænget - husnumre 17/34931
    btr
   • Faktura Juni måned Bjerringbro Idrætspark 17/7544
    jen
   • Etablering af rampe på P-areal Fischers Plads 17/34974
    av4
   • Kloakmester beskrivelse af tanken - Nygårdsmark 9, 8800 Viborg. 17/31994
    peph
   • Kørselsregnskab for juni 17 15/71974
    mts
   • Opysninger om støvfiltre på nye siloer 17/28547
    edg
   • Oplysinger om råvaremængder og affaldsindsamlere 17/28547
    edg
   • Bemærkninger fra 12 husstande på Asmild Kær 16/29500
    vdb
   • Ny sag til dig Hesselbjergvej 6 8800 Viborg. 17/34930 17/34930
    bkb
   • oplysninger vedr ansøgt maskinhus 17/34930
    bkb
   • oplysninger vedr ansøgt maskinhus 17/33230
    jha
   • Tak for supplerende svar om hastigheden på Rogenstrupvej gennem Kirkebæk 17/32735
    jho
   • Absalonsvej - Ansøgning om midlertidige aktiviteter 17/34916
    pjj
   • Bemærkninger fra Asmild Eng 55 16/29500
    vdb
   • Kvittering anmeldelse af halmlade, Kirkebækvej 169b, 8831 Løgstrup 17/34617
    jg1
   • Ansøgning § 12 miljøgodkendelse, Løgstørvej 24, 8800 Viborg 17/34898
    jg1
   • Thomas Dige Jensens begrundelse for ansøgning om maskinhus på Tukærvej 31, Bjerringbro 17/34863
    bkb
   • SV: Nørregade 7, 7850 Stoholm - træfældning d. 10 juli 2017 17/34901
    av4
   • Færdigmedling, byggesag, Ribisvej 15 17/18977
    jno
   • Bemærkninger fra Asmild Eng 53 16/29500
    vdb
   • Vestermarkens UGF - Bilag til regnskab 2016 15/70766
    lgr
   • Re: Frilutsgudstjeneste på sØnæs - 27. august formiddag 17/34667
    av4
   • Rosengren 13 - tegning over afløb 15/67232
    peph
   • Rev Ansoegning 06.07.17.pdf 17/33629
    lirm
   • Færdigmedling, byggesag, Nørrgade 6A 17/29993
    jha
   • Ny regnvandskloak: Kløservejen 4 sahl 8850 bjerringbro 17/34915
    peph
   • Bemærkninger fra 24 husstande fra Asmild Dige og Asmild Eng 16/29500
    vdb
   • Resultat af begrænset kontrol på Låstrup-Nr.Rind Vandværks ledningsnet - juni 2017 12/51718
    joo
   • 21-06-2017 - nr. 3 17/389
    lr1
   • 07-06-2017 17/388
    lr1
   • Mammen IF - Bilag til regnskab 2016 15/73154
    lgr
   • Viborg Ro- og Kajakklub - Ny kursustilskudsansøgning 2017 17/34900
    lgr
   • Bekraftelse af bestilling - Tange sø 17/8030
    rg
   • Viborg Ro- og Kajakklub - Ny kursustilskudsansøgning 2017 17/34900
    lgr
   • Opfølgningsprøve 03.07.2017 - Tange Sø 17/8030
    rg
   • Delvis spærring af vej Stoholm - træfældning 17/34901
    av4
   • Prækvalifikation og udbud_ny valgløsning 16/36438
    mlko
   • VS: Rottetilhold - Højbjerg Møllevej 21 8840 Rødkærsbro 17/8029
    clp
   • buildPDF Løgstørvej 24.pdf 17/34898
    jg1
   • VS: Rottetilhold Højtoften 9, 8800 Viborg 17/8029
    clp
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Søndermarksvej 27, 8830 Tjele - juni 2017 17/34897
    joo
   • buildPDF Nørdamvej 16, Udvidelse af stalde pga dyrevelfærd.pdf 17/33941
    jg1
   • buildPDF skift i dyretype, Fristrup Nørremark 4.pdf 17/34793
    jg1
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Tilladelse til indvinding af vand til alm. vandforsyning for Jegstrup Vandværk, Jegstrupvej Vest 132, 8800 Viborg 16/63510
    joo
   • Byggetilladelse til at_opføre et enfamiliehus_Tapdrupvænget 22 8800 Viborg_2017-07-06 17/32975
    mehm
   • Kvittering vedr byggeansøgning om nyt enfamiliehus Tapdrupvænget 22 8800 Viborg 17/32975
    mehm
   • SV: Anvisning af sand fra Erik Glippings Vej 11 til Gl. Århusvej 20-22 17/35157
    pba
   • Kvitteringsbrev efter supp matr..dot - 2013 doc2mail_opfører ny garage - eksisterende fjernes_Lærkevej 8 8850 Bjerringbro_2017-07-06.pdf 17/34644
    jno
   • Om jordflytning fra Jegstrupvej 30B 17/35207
    pba
   • Til Ole H.W.Jensen: Domkirkepladsen - sol og vindanalyser 17/13787
    jh7
   • Tinghøjvej 46, 8830 Tjele: Kopi til Kulturstyrelsen m.fl. af dispensation til kalvehytter ved gravhøje 17/18279
    bkb
   • Tinghøjvej 46, 8830 Tjele: Dispensation til kalvehytter ved gravhøje 17/18279
    bkb
   • Orientering om dispensation fra Lokalplan 218 vedr Asmild Ager 7 8800 Viborg 17/24412
    mehm
   • Byggetilladelse til at_opføre et enfamiliehus med integreret garage_Asmild Ager 7 8800 Viborg_2017-07-06 17/24412
    mehm
   • Dispensation fra Lokalplan 218 vedr. bebyggelsesprocent, Asmild Ager 7, 8800 Viborg 17/24412
    mehm
   • Bekræftelse til Midtjysk Kartonlager på tilbud på secialfremstillede papkasser - Kommunalvalg 2017 17/22673
    alm
   • Asmild Mark 48 - tinglysning på ny 17/10264
    hbl
   • Asmild Mark 20 og Spangsbjerg Toft 3 - underskrift igen 17/13532
    hbl
   • Asmild Mark 20 og Spangsbjerg Toft 3 - underskrift igen 17/12926
    hbl
   • Tindbækvej 25 - kortbilag.pdf 16/65631
    joo
   • 06.07.17 Byggetilladelse til at lovliggøre carport og skur. Herredsvejen 88, 9632 Møldrup.pdf 17/33067
    lirm
   • Arnbjerg Fælled 16 - sender købsaftale til underskrift hos køber 17/34223
    hbl
   • [Sagsnr.:17/34900] Viborg Ro- og Kajak - Kursustilskud 2017 17/34900
    lgr
   • [Sagsnr.:17/32974] Bowlingklubben ST - Kursustilskud 2017 17/32974
    lgr
   • [Sagsnr.:17/31232] Fjends Gymnastikforening - Kursustilskud 2017 17/31232
    lgr
   • [Sagsnr.:17/15303] Bjerringbro FH - Kursustilskud 2017 17/15303
    lgr
   • Havrisvej 27 - kortbilag.pdf 17/34336
    chp
   • [Sagsnr.:17/29984] Løgstrup G & IF - Kursustilskud 2017 17/29984
    lgr
   • Hermed godkendt plan Tjelevej 9 17/31201
    bhv
   • Orientering om dispensation fra Lokalplan 218 vedr Asmild Ager 8 8800 Viborg 17/27322
    mehm
   • [Sagsnr.:17/29530] DCH Viborg - Kursustilskud 2017 17/29530
    lgr
   • Dunhammervej 2 - sender tinglyst skøde m.m. til køber 17/25451
    hbl
   • [Sagsnr.:17/27881] Viborg Atletik & Motion - Kursustilskud 2017 17/27881
    lgr
   • Byggetilladelse til at_ombygge cafe-område_Egevænget 9, 8800 Viborg_2017-07-06.pdf 17/30564
    bhv
   • Byggetilladelse til at_opføre et enfamiliehus med integreret garage_Asmild Ager 8 8800 Viborg_2017-07-06. 17/27322
    mehm
   • Dispensation fra lokalplan nr. 218 vedr. bebyggelsesprocent, Asmild Ager 8, 8800 Viborg 17/27322
    mehm
   • VS: Egevænget 9, 8800 Viborg, dispensation lokalplan 408 17/34728
    bhv
   • VS: Egevænget 9, 8800 Viborg, dispensation lokalplan 408 17/34728
    bhv
   • [Sagsnr.:17/27873] KFUM Spejderne Bjerringbro - Kursustilskud 2017 17/27873
    lgr
   • Alhedens IF - Vedr. kursustilskud 2017 17/21062
    lgr
   • § 29 afgørelse vedrørende skift i dyretype på Sødalvej 5, 8830 Tjele 17/33337
    fil
   • Dispensation lokalplan 408, polycarbonatplader 17/34728
    bhv
   • Rapport, Miljøtuilsyn 2017 . V. Børstingvej 6 17/22753
    pkk
   • [Sagsnr.:17/21062] Alhedens IF - Kursustilskud 2017 17/21062
    lgr
   • 06.07.17 Byggetilladelse til at ændre udestue til beboelse. Vordevej 12, 8831 Løgstrup.pdf 17/33752
    lirm
   • § 29 afgørelse vedrøende skift i dyretype på Sødalvej 5, 8830 Tjele 17/33337
    fil
   • Tilladelse til alm. vandforsyning for Holtbak Vandværk, Nørreåvej 25, 8830 Tjele 16/63510
    joo
   • Bag Højen 18 - sender tinglyst skøde til køber 17/18187
    hbl
   • Anmeldelse af ny gyllebeholder Mønstedvej 25A. 17/34660
    fil
   • Tilbagemelding vedr. støjrapport 17/20616
    msb
   • Afbud på deltagelse af kommunaldirektøren på - KL's jobCAMP, den 23. oktober 15/444
    alm
   • SV: Grundet bæk, Viborg 16/18092
    hsjen
   • Svar vedrørende invitation til besøg angående ansøgning om fritliggende gyllebeholder, Vinkelvej 141, 8800 Viborg 17/32906
    anbs
   • Spørgsmål til Thomas Dige Jensens ansøgning om maskinhus på Tukærvej 31, 8850 Bjerringbro 17/34863
    bkb
   • _Byggetilladelse til at_opføre en tilbygning til bolig_Kirkebækvej 115 8800 Viborg_2017-07-06.pdf 17/31172
    jno
   • Banevejen: Orientering om ødelagt mast pga. lastbil 17/29721
    bo1
   • Mail med referat sendt til boligselskaberne af mødet 29-06-2017 vedr. kvotetildeling 17/32845
    sni
   • Naboorientering - § 12 tillæg til miljøgodkendelse for Mønstedvej 36, 7470 Karup. 16/32862
    fil
   • VS Sagsnr 15036983 - Jernbanegade 16 8800 Viborg 15/15322
    bhv
   • 06.07.17 Byggetilladelse til udestue. Solsortvej 9, 8800 Viborg.pdf 17/34712
    lirm
   • Tillæg til § 12 miljøgodkendelse Mønstedvej 36, 7470 Karup 16/32862
    fil
   • Fremsendelse af bemærkninger til ansøgning om dispensation fra lokalplan 218 til kommentering 16/29500
    vdb
   • Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_ombygge Meny_Sct. Mathias Gade 38 8800 Viborg_2017-07-06 17/29446
    bhv
   • Kvittering til kloakmester: Nygårdsmark 9, 8800 Viborg. 17/31994
    peph
   • Mail fra Calum vedr. krav til opholdsarealer i lokalplan 476 i Viborg 17/34956
    rb7
   • Tak yderligere bemærkninger - supplerende svar om hastigheden på Rogenstrupvej gennem Kirkebæk 17/32735
    jho
   • test 12/2321
    jis_slettet_1
   • test 12/2321
    jis_slettet_1
   • Kvittering for bemærkninger til ansøgning om dispensation fra lokalplan 218 16/29500
    vdb
   • _Nedrivningsmeddelelse til at_nedriv bygninger 1-2-3-4-5_Vestre Skivevej 134 8800 Viborg_2017-07-06.pdf 17/33403
    jno
   • _Nedrivningsmeddelelse til at_nedrive alle bygninger_Vestre Skivevej 136 8800 Viborg_2017-07-06.pdf 17/33351
    jno
   • Kvittering til kloakmester: Kløservejen 4 sahl 8850 bjerringbro 17/34915
    peph
   • Rosengren 13- forspørgsel på Nedsivningsanlæg 15/67232
    peph
   • 06.07.17 Kvitteringsbrev vedr. ny carport. Mellemvej 13, 8800 Viborg.pdf 17/34377
    lirm
   • [Sagsnr.:17/34900] Viborg Ro- og Kajakklub - Kvittering på kursusansøgning 2017 17/34900
    lgr
   • Tilsynsnotat fra den 29. juni 2017 17/27781
    flr
 • 05.07.2017
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Accept fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen på at deltage i møde om vådområde Rind Enge 15/49079
    aa5
   • Endelig rapport om betalt parkering i Viborg - Opdateret notat af 5. juli 2017 15/62084
    pch
   • Vandskade på entreprisen Klostermarken 16, 8800 Viborg mail fra Tina Braad - Bech Bruun 17/26449
    jr4
   • Håndtering og bortskaffelse af byggeaffald - renovering af mastefundamenter på Bulbjerg-Tjele_Viborg Kommune 17/26843
    bie
   • LMO's ansøgning om dispensation til kalvehytter og ensilageplads på Tinghøjvej 46, Tjele 17/18279
    bkb
   • Vejledning, genåbning af sag i Socialvagten 15/65672
    ba
   • Sagsnr. 2017-0863 17/34863
    bkb
   • Sagsnr. 2017-0863 17/33327
    jha
   • Færdigmelding, byggesag, Kornmarken 36 17/32914
    lirm
   • Pilotprojekter i dagtilbud 17/34076
    bri
   • Ansøgning fra Red Barnet om tilladelse til at samle ind ved kommunalvalget den 21. november 2017 17/16250
    jri
   • Færdigmelding, byggesag, Koldingvej 88 16/48264
    c_acadre_prod
   • Rev Ansoegning 05.07.17.pdf 17/32839
    lirm
   • Henvendelse fra adv. fm. Klaus Josefesen vedr. Kommunal fotovirksomhed 17/25685
    jri
   • Politiets vurdering af skolevej Mønsted-Sparkær 17/32644
    jho
   • Sløjfning af overjordisk olietank Stadionvej 2, 8830 Tjele 17/1077
    jnj
   • Bemærkninger til anmeldelse af byggeaffaldet 17/34839
    bie
   • Anmeldelse af Tubækvej 20.pdf 17/34839
    bie
   • Niras vil gerne have 1 uge ekstra: Viborg Kommune, Anmodning om tilbud vedr. Skals Renseanlæg 14/61755
    tms
   • 05.07.2017 Afleveringsprotokol og afleveringsbilag underskrevet af MU 17/28149
    slb
   • Valbjørns køreskole 17/21347
    caa
   • Niras forespørgsel om 14 dage ekstra: Viborg Kommune, Anmodning om tilbud vedr. Skals Renseanlæg 14/61755
    tms
   • bils køreskole 17/21347
    caa
   • Sørens køreskole 17/21347
    caa
   • FSJ køreskole 17/21347
    caa
   • Erik Glippings Vej 11, 8800 Viborg. Anmeldelse af jordflytning 17/34831
    pba
   • Palles køreskole 17/21347
    caa
   • Gosvigs køreskole 17/21347
    caa
   • Henning Andersens køreskole 17/21347
    caa
   • Bag rattet 17/21347
    caa
   • Spørgsmål til PCB og asbest - Bulbjerg, mastfundamenter 17/26843
    bie
   • Frits Christensen 17/21347
    caa
   • Flemming Pape's køreskole 17/21347
    caa
   • Ejstrups køreskole 17/21347
    caa
   • Anmeldelse af og sløjfning af olietanke på Skårupvej 66, 9500 Hobro 17/1077
    jnj
   • Gudenådalens køreskole - Steen 17/21347
    caa
   • Svolgaards køreskole 17/21347
    caa
   • Køre-Cordts Trafikskole 17/21347
    caa
   • Michaels køreskole 17/21347
    caa
   • Bays køreskole 17/21347
    caa
   • Gudenådalens Køreskole 17/21347
    caa
   • Isagers Køreskole 17/21347
    caa
   • Vorning Maskinstation sender oplysninger om placering af olietanke - Vorningvej 108 8830 Tjele 17/29119
    clp
   • Gittes køreskole 17/21347
    caa
   • Durups 17/21347
    caa
   • Gehlerts køreskole 17/21347
    caa
   • Thorning køreskole 17/21347
    caa
   • Henvendelse fra borgerforeninger om Dalgasbro 17/1870
    fkc
   • Kør med Leif 17/21347
    caa
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Søndermarksvej 29, 8830 Tjele - juni 2017 17/34809
    joo
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Hulbækvej 50, 8830 Tjele - juni 2017 17/34807
    joo
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Sortmosevej 4, 8800 Viborg - juni 2017 17/34806
    joo
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Nørremosevej 13, 8840 Rødkærsbro - juni 2017 17/34804
    joo
   • Resulat af forenklet drikkevandskontrol på Østervangsvej 57 Øby, 8830 Tjele - juni 2017 17/34802
    joo
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Søndermarksvej 26, 8830 Tjele - juni 2017 17/34801
    joo
   • IUM sender budget til godkendelse - annonce til indrykning vedr. valg 2017 17/16845
    mra
   • Annonce fra IUM til indrykning i aviser vedr. kandidater til byrådsvalget 2017 17/16845
    mra
   • Entrance signage along Hobro Landevej 16/26266
    fkc
   • VS: Fristrup Nørremark 4 anmeldelse af skift i dyretype og fulde stalde 17/26210
    mbp
   • Fristrup Nørremark 4 anmeldelse af skift i dyretype og fulde stalde 17/34793
    jg1
   • Byggeansøgning, Hulbækvej 38, 8830 Tjele 17/34790
    jha
   • Anmeldelse af sløjfning af olietank på Ilsøvej 43. 8850 Bjerringbro 17/1077
    jnj
   • § 29, Anmeldelse af skift i dyretype 17/34793
    jg1
   • Anmeldelse af sløjfning af olietank på Kirkevej 6, 8850 Bjerringbro 17/1077
    jnj
   • Kommunalt spildevandsslam til:Borridsøvej 10, 8850 Bjerringbro 17/34787
    xkk
   • Levering af Biogødning på Nøddelundvej 26, 8850 Bjerringbro 17/34787
    xkk
   • Anmeldelse Kirkebækvej 16, materiale 17/34617
    jg1
   • Børnehaven Søndergård 17/905
    ankr
   • Færdigmelding, byggesag, Højmosevej 4 15/37360
    jha
   • Renovering af fortov på Burrehøjvej i Foulum 17/34778
    jho
   • Holstebrovej 266, Sjørup svinefarm ved mads rauff, materiale fra konsulent 17/34689
    jg1
   • Jordflytning Navnløs, Viborg 17/34773
    pba
   • Byggeansøgning, Sct. Mathias Gade 50a, 8800 Viborg 17/34768
    mie
   • Ahornvej 31 - fejlkobling, EVV leverer nye skelbrønde 17/5946
    peph
   • Arbejdstilsynet Besøgsrapport (1046573) 17/907
    ankr
   • Ansøgning modtaget fra Bisballevej 42 - marts 2017 17/34769
    dek
   • Byggeansøgning, Kirkebækvej 9, 8800 Viborg 17/34749
    jno
   • Rev Ansoegning 05.07.17.pdf 17/33294
    lirm
   • Støttrupvej 49, 9620 Aalestrup. § 25 Anmeldelse af etablering af >>halmlade, maskinhal, malkeanlæg, malkestalde, kornlagre eller foderlagre.<< 17/34754
    jg1
   • Bemærkninger retur til svar om flytning af skiltning med parkering på Gl. Skivevej 20 i Viborg by 17/29160
    jho
   • 2017 06 Afregning beboerkørsel Søndermarken maj-juni 2017 13/58118
    jbr
   • Anmeldelse af fulde huse på Sundstrupvej 16. 8832 Skals 17/34126
    jg1
   • Åhusevej 59- svar på placering af boring 16/23510
    joo
   • Gl. Skibelundvej 16/38628
    fkc
   • Fra Sweco: Notat vedr. miljøforhold. 17/16935
    thra
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Hobrovej 16, 9632 Møldrup - juni 2017 17/34730
    joo
   • Geopartners svar på spørgsmål til ansøgning om ny bolig på Ingstrup Møllevej 12, 8830 Tjele 15/72233
    bkb
   • Sygeplejen - Sundhedscentret 17/1408
    ds2
   • virk.dk kvittering for sletning af P-nummer: 1016850388 17/1408
    ds2
   • Færdigmelding, byggesag, Frisholtvej 32.pdf 16/32178
    bhv
   • VS: § 28 - Velfærdsanmeldelse Nørdamvej 16, 9632 Møldrup 17/33941
    jg1
   • Byggeansøgning, Solsortevej 9, 8800 Viborg 17/34712
    lirm
   • Analyserapporter, Vestbadet, Rughavevej 39B, 8800 Viborg 12/18728
    mdo
   • Årstiderne sender uddybende informationer om trafikforholdene og revideret notat om Dumpen/Fischers Plads 17/25627
    msb
   • virk.dk kvittering for sletning af P-nummer: 1019134519 17/1408
    ds2
   • Pauseriet Toldboden, c/o Sundhedscenter Viborg 17/1408
    ds2
   • virk.dk kvittering for sletning af P-nummer: 1016835540 17/1408
    ds2
   • Sygeplejen - Distrikt Øst - Klostertoften/Liselund/Nattevagter slettes. 17/1408
    ds2
   • Sygeplejen - Distrikt Syd - Overlundgården 17/1408
    ds2
   • virk.dk kvittering for sletning af P-nummer: 1018499904 17/1408
    ds2
   • virk.dk kvittering for sletning af P-nummer: 1017619833 17/1408
    ds2
   • Sygeplejen - Distrikt Vest - Birkegården 17/1408
    ds2
   • virk.dk kvittering for sletning af P-nummer: 1016835486 17/1408
    ds2
   • Sygeplejen - Distrikt Nord - Ørum 17/1408
    ds2
   • virk.dk kvittering for sletning af P-nummer: 1016835346 17/1408
    ds2
   • Sygeplejen - Distrikt Nord - Nøldrup/Aftenvagt 17/1408
    ds2
   • Årstiderne arkitekter sender udkast til principper for planlægningen vedr. Dumpen/Fischers Plads 17/20616
    msb
   • Nygårdsmark 9 - informationer om badeværelsesansøging 2012 17/31994
    peph
   • Anmeldelse om rottebekæmpelse 17/8029
    clp
   • VS: Rottetilhold - Sønderupvej 1 8830 Tjele 17/8029
    clp
   • VS: Observation af rotter i kommunen 17/8029
    clp
   • buildPDF skema 101241.pdf 17/34689
    jg1
   • Mønstedvej 25A, 7470 Karup. § 27, Anmeldelse af etablering af en beholder til flydende husdyrgødning, 17/34660
    fil
   • Ansøgning modtaget fra Resenfeldevej 30 Vandværk 17/34687
    dek
   • Byggeansøgning, Lærkevej 8 8850 Bjerringbro 17/34644
    jno
   • Skårupvej 41-færdigmelding 14/71040
    tms
   • Constructa sender revideret støjrapport vedr. brugsen i Hammershøj 17/20616
    msb
   • virk.dk kvittering for ændring for P-nummer: 1003370065 17/1408
    ds2
   • virk.dk kittering for ændring for P-nummer: 1016726040 17/1408
    ds2
   • Navn ændret til Pleje- og Omsorgscenter Skovgården 17/1408
    ds2
   • Navn ændret til Pleje- og Omsorgscenter Kildedalscenteret 17/1408
    ds2
   • virk.dk kvittering for ændring for P-nummer: 1003372913 17/1408
    ds2
   • Navn ændret til Pleje- og Omsorgscenter Pensionistgården 17/1408
    ds2
   • virk.dk kvittering for ændring for P-nummer: 1003373532 17/1408
    ds2
   • Navn ændret til Pleje- og Omsorgscenter Kildehaven 17/1408
    ds2
   • virk.dk kvittering for ændring for P-nummer: 1003372895 17/1408
    ds2
   • Navn ændret til Pleje- og Omsorgscenter Højvangen 17/1408
    ds2
   • virk.dk kvittering for ændring for P-nummer: 1011330785 17/1408
    ds2
   • virk.dk kvittering for ændring for P-nummer: 1013571410 17/1408
    ds2
   • Navn ændret til Pleje- og Omsorgscenter Møllehuset 17/1408
    ds2
   • virk.dk kvittering for ændring for P-nummer: 1003369159 17/1408
    ds2
   • virk.dk kvittering for ændring for P-nummer: 1016821078 17/1408
    ds2
   • Navn ændret til Pleje- og Omsorgscenter Skovvænget 17/1408
    ds2
   • Navn ændret til Pleje- og Omsorgscenter Overlundgården 17/1408
    ds2
   • Navn ændret til Pleje- og Omsorgscenter Åbrinken 17/1408
    ds2
   • virk.dk kvittering for ændring for P-nummer: 1003370168 17/1408
    ds2
   • Navn ændret til Pleje- og Omsorgscenter Toftegården 17/1408
    ds2
   • Navn ændret tilPleje- og Omsorgscenter Blichergården 17/1408
    ds2
   • virk.dk kvittering for ændring for P-nummer: 1003373088 17/1408
    ds2
   • Navn ændret til Pleje- og Omsorgscenter Birkegården 17/1408
    ds2
   • virk.dk kvittering for ændring for P-nummer: 1017620645 17/1408
    ds2
   • Navn ændret til Distrikt Houlkær, c/o Hjemmepleje og Hverdagsrehabilitering 17/1408
    ds2
   • virk.dk kvittering for ændring for P-nummer: 1003368760 17/1408
    ds2
   • Navn ændret til Distrikt Møldrup/Skals, c/o Hjemmepleje og Hverdagsrehabilitering 17/1408
    ds2
   • virk.dk kvittering for ændring for P-nummer: 1016835362 17/1408
    ds2
   • Navn ændret til Distrikt Sønderly, c/o Hjemmepleje og Hverdagsrehabilitering 17/1408
    ds2
   • virk.dk kvittering for ændring for P-nummer: 1015548076 17/1408
    ds2
   • virk.dk kvittering for ændring for P-nummer: 1016726024 17/1408
    ds2
   • Navn ændret til Distrikt Vesterparken/Nat, c/o Hjemmepleje og Hverdagsrehabilitering 17/1408
    ds2
   • Navn ændret til Distrikt Viborg Midt, c/o Hjemmepleje og Hverdagsrehabilitering 17/1408
    ds2
   • virk.dk kvittering for ændring for P-nummer: 1015546790 17/1408
    ds2
   • virk.dk kvittering for ændring for P-nummer: 1016600039 17/1408
    ds2
   • Navn ændret til Distrikt Stoholm, c/o Hjemmepleje og Hverdagsrehabilitering 17/1408
    ds2
   • virk.dk Kvittering for ændring for P-nummer: 1016850485 17/1408
    ds2
   • Navn ændret til Rengøring, c/o Hjemmepleje og Hverdagsrehabilitering 17/1408
    ds2
   • Navn ændret til Distrikt Karup, c/o Hjemmepleje og Hverdagsrehabilitering 17/1408
    ds2
   • virk.dk kvittering for ændring for P-nummer: 1003721287 17/1408
    ds2
   • Søndermarkskirken 17/34667
    av4
   • Borerapport - Borerapport DGU nr. 76.2131.pdf 17/27480
    dek
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Porsevej 1, 7470 Karup - juni 2017 17/34657
    joo
   • virk.dk sender kvittering for ændring af P-nummer: 1019770717 17/1408
    ds2
   • virk.dk kvittering for ændring for P-nummer: 1017620637 17/1408
    ds2
   • virk.dk kvittering for ændring for P-nummer: 1010347366 17/1408
    ds2
   • Navn ændret til Distrikt Klejtrup/Ørum, c/o Hjemmepleje og Hverdagsrehabilitering 17/1408
    ds2
   • Navn ændret til Distrikt Bjerringbro, c/o Hjemmepleje og Hverdagsrehabilitering 17/1408
    ds2
   • virk.dk kvittering for ændring for P-nummer: 1017619841 17/1408
    ds2
   • Navn ændret til Distrikt Tværgående funktioner, c/o Hjemmepleje og Hverdagsrehabilitering 17/1408
    ds2
   • Tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde før miljøgodkendelsen foreligger 17/17573
    dkb
   • Rev Ansoegning 03.07.17.pdf 17/32839
    lirm
   • Tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde før miljøgodkendelsen foreligger 17/20015
    bie
   • SV: Dispensation Danroots 17/17600
    ib3
   • Svar retur fra Politi om ensretning P-plads Genvej 17/29256
    jho
   • Revideret beregning -- Banebyen 17/31716
    bie
   • Færdigmelding, byggesag, Nabevej 13 17/28630
    lirm
   • Byggeansøgning, Vorningvej 122, 8830 Tjele 17/34630
    jha
   • Bemærkninger fra Asmild Ager 1 16/29500
    vdb
   • Færdigmelding, byggesag, Skoelgade 9 16/38072
    vbp
   • Svar 1 fra Niras om beregninger bag havoversvømmelseskort for Viborg 16/918
    peph
   • SLKS Godkendelse af budget for den større forundersøgelse ved Kokholmvej, VSM 09161 13/26339
    kft
   • SV: Indsendelse af revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2016 samt tiltrædelsesberetning fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 16/8734
    kta
   • DanRoots A/S. Udarbejdelse af støjberegning. 17/11922
    aus
   • § 25 Anmeldelse Kirkebækvej 169A, halmlade/garage 17/34617
    jg1
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • VVM-screening af bionaturgasledning fra Ø. Børstingvej 6 til Lundgårdsvej 2A, 7850 Stoholm 17/19056
    edg
   • UDKAST til Tillæg til miljøgodkendelse af biogasanlæg 17/19056
    edg
   • UDKAST til Tillæg til miljøgodkendelse af biogasanlæg_Doknr156855-17_v1 17/19056
    edg
   • Offentliggørelsesskema 2017 - Skårupvej 66, 9500 Hobro 17/29016
    xkk
   • _Nedrivningsmeddelelse til at_nedrive eksisterende lagerhal_Gl. Århusvej 32 8800 Viborg_2017-07-05.pdf 17/33246
    jno
   • Sparkær Skole og Mønsted Skole orienteres om farligheden af Langgade og Mønsted Skovvej 17/32644
    jho
   • Erhverv i egen bolig.dot 2013 - doc2mail_ombygge del af ejendom til bolig_Nørregade 22B 9632 Møldrup_2017-07-05.pdf 17/32448
    jno
   • _Byggetilladelse til at_ombygge del af ejendom til bolig_Nørregade 22B 9632 Møldrup_2017-07-05.pdf 17/32448
    jno
   • opfølgning vedr. sporforløb i Dybdal i Undallslund 14/55849
    iny
   • Spørgsmål til konsulent. Skift i dyretype Vesterled 5. 17/34251
    jg1
   • Storhedevejen 16 8850 Bjerringbro: Dispensation fra naturbeskyttelseslovens §18 til plansilo 17/34512
    bkb
   • Storhedevejen 16, 8850 Bjerringbro: Kopi til Kulturstyrelsen m.fl. af dispensation fra naturbeskyttelseslovens §18 til plansilo 17/34512
    bkb
   • Besvarelse omkring vedligeholdelse af Mønsted Å 17/10817
    flr
   • Underskrevet rådgivningsaftale 15/61193
    hsjen
   • Offentliggørelsesskema 2017 - Østergade 55A, 8830 Tjele 17/27009
    xkk
   • Forespørgsel om olietanke - Vorningvej 108, 8830 Tjele 17/29119
    clp
   • 05.07.17 Byggetilladelse til udestue. Bakkevej 10, 8830 Tjele.pdf 17/32839
    lirm
   • TO til rådgivere fristforlængelse til den 18. august: Viborg Kommune, Anmodning om tilbud vedr. Skals Renseanlæg 14/61755
    tms
   • Anmeldelse af byggeaffald fra Tukærvej 20, Bjerringbro 17/34839
    bie
   • Asmild Ager 9 - sender tinglyst skøde m.m. til køber 16/59003
    hbl
   • Tilladelse til alm. vandforsyning for Vandværk Bisballevej 42, 8800 Viborg 16/63510
    joo
   • Kvitteringsbrev efter supp matr..dot - 2013 doc2mail_opføre et nyt enfamiliehus_Brudelysvej 9 8830 Tjele_2017-07-05.pdf 17/32107
    jno
   • Naboorientering - udvidelse kvægbesætning på Vordevej 27, 8831 Løgstrup 17/31732
    fil
   • Anmodning om supplerende oplysninger vedrørende ansøgning om at anvende areal til hundetræning, Højbjergmøllevej 75S, Rødkærsbro 17/31353
    anbs
   • _Byggetilladelse til at_opføre et 950Kw flisfyr med en flisgrav_Mønstedvej 32A 7470 Karup J_2017-07-05.pdf 17/15444
    jha
   • TO til Iben, EVV om en uge ekstra: Viborg Kommune, Anmodning om tilbud vedr. Skals Renseanlæg 14/61755
    tms
   • Rishøjen 16 + 21 - sender tinglyste skøder m.m. til køber 16/27813
    hbl
   • Byggetilladelse til at_ændre eksist. erhverv til detailhandel_Livøvej 9B, 8800 Viborg_2017-07-05.pdf 17/17440
    bhv
   • Peter Franck.jpg 17/34825
    lom
   • Klagefristen for tilladelse til etablering af bro I Østerkilde Stormose er udløbet 17/19338
    lorh_slettet_2
   • Klagefrist for tilladelse til etablering af bro er udløbet 17/19338
    lorh_slettet_2
   • Niras - spg om 1 uge ekstra kan være nok: Viborg Kommune, Anmodning om tilbud vedr. Skals Renseanlæg 14/61755
    tms
   • Anmodning om supplerende oplysninger fra borgerforening om henvendelse vedr. Dalgas Bro 17/1870
    fkc
   • Egevænget 9, 8800 Viborg, dispensation lokalplan 408 17/34728
    bhv
   • Anmeldelse af midlertidig aktivitet og byggeaffald Sct. Mathias Centret (Gl Fona butik) lofter inventar 17/33511
    bie
   • Dispensation lokalplan 408, polycarbonatplader_Doknr264410-17_v1.pdf 17/34728
    bhv
   • Bemærkninger til PCB og asbest - mastefundamenter på Bulbjerg-Tjele_Viborg Kommune 17/26843
    bie
   • Oplysninger omkring affald sendt til Vorning Maskinstation - Vorningvej 108, 8830 Tjele 17/29119
    clp
   • Tilsynsnotat fra den 29. juni 2017 17/27781
    flr
   • Kirkebyvej 23 - grundejer rykker kloakmester igen igen igen 14/53463
    tms
   • Besked til grundejer: Fejlkobling, Ahornvej 31, Møldrup 17/5946
    peph
   • Tværvej 2A og 2B, 8840 Rødkærsbro - nye husnumre 17/32025
    btr
   • Varsling af miljøtilsyn Haversmosevej 9 og Bavnehøjvej 28, 8830 Tjele 17/34788
    kkg
   • _Byggetilladelse til at_lovliggøre diverse bygninger_Hviddingvej 35 8830 Tjele_2017-07-05.pdf 17/26561
    jha
   • Entrance signage along Hobro Landevej 16/26266
    fkc
   • Naboorientering - udvidelse af kvgbesætningen på Søvsøvej 6, 8800 Viborg 17/23076
    fil
   • Skovhøjen 19 8800 - div dokumenter.msg 17/25373
    lirm
   • Bragesvej 22A - tilbagemelding efter naboorientering/partshøring 17/23059
    lirm
   • SV: Bragesvej 17/23059
    lirm
   • Fælledparken 19 - sender tinglyst skøde m.m. til køber 17/15151
    hbl
   • 05.07.17 Byggetilladelse til enfamiliehus. Skovhøjen 12, 8800 Viborg.pdf 17/32498
    lirm
   • _Byggetilladelse til at_bygge nyt en fam. hus_Elsborgvej 85 8840 Rødkærsbro_2017-07-05.pdf 17/32655
    jno
   • Vedr. omlægning af Gl. Skibelundvej 16/38628
    fkc
   • Arnbjerg Fælled 8 - sender underskrevet købsaftale til køber 17/28770
    hbl
   • Anmodning om supplerende oplysninger vedr. ansøgning om gyllebeholder matr. nr. 1a Hessellund By, Karup 17/34027
    anbs
   • Skovhøjen 1 - sender underskrevet købsaftale til køber 17/31216
    hbl
   • Udkast til udledningstilladelse - fristforlængelse til 10-7-17 16/44848
    peph
   • Sendt pr. mail - Godkendelse af projekt for varmeforsyning og overskudsvarme - Regionshospital Viborg pr. 26.06.2017 17/23041
    rak
   • Byggetilladelse til at_lovliggøre mindre ændringer i stueetagen_Jørgens Alle 42, 8850 Bjerringbro_2017-03-06.pdf 16/60749
    bhv
   • _Byggetilladelse til at_opfører ny tilbygning til bolig_Gl. Skivevej 8 8800 Viborg_2017-07-05.pdf 17/34523
    jno
   • Byggetilladelse til at_opføre en tilbygning, 2 tanke og 2 inddampertårne_Åhusevej 3 7470 Karup J_2017-07-05.pdf 17/17573
    dkb
   • Skårupvej 41 - kvittering til kloakmester 14/71040
    tms
   • Fremsendelse af støttetilsagn fra borgmesteren til opstilling af draken fly i rundkørsel vest for Karup 17/34561
    alm
   • Ensretning af P-plads ved Genvej ud for Karup Skole 17/29256
    jho
   • Vandrådspakke 2, vandråd Randers Fjord 17/3460
    hsjen
   • _Byggetilladelse til at_opføre en garage_Nørremøllevej Nord 42 8800 Viborg_2017-07-05.pdf 17/34243
    jno
   • Naboorientering vedr. dispensation fra byggelinie. Arnbjerg Fælled 5, 8800 Viborg.pdf 17/33294
    lirm
   • Til kloakmester - Granstien 12 - koordinater over nedsivningsområde 16/19240
    peph
   • Vandråd Randers Fjord, opstart af opgave 2 17/3460
    hsjen
   • Randersvej 31, Viborg - ulovlig bolig i kælderen 16/40003
    btr
   • _Godkendelse_af_industritank_Bjerrevej 116 8850 Bjerringbro_2017-07-04.pdf 17/31495
    jha
   • SV Ang byggesag 2016-1392 16/61052
    bhv
   • _Ibrugtagningstilladelse til at_etablere et antennesystem på taget af siloen v. kartoffelmelsfabrikken_Åhusevej 3A_2017-07-04.pdf 16/39244
    jha
 • 04.07.2017
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • OneDrive på iPad og MedarbejderNet 17/34076
    bri
   • Nye støjberegninger, knuseanlæg på Lundgårdsvej 10, 7850 Stoholm 16/12059
    mdo
   • Bøgevænget 6 - færdigmelding 15/54317
    peph
   • Registreringsmeddelelse U2017-51470. Referencenr. 1606791 16/48365
    mp2
   • OK retur - Svar retur om eventuelt møde om flytning af skilt og må vi male på vejen 17/31907
    jho
   • Anmodning om aktindsigt fra Kurt Andersen vedr. sommerhuse på Svanevej 20 - 22 17/34603
    jno
   • ROSSENSGADE 1 I BJERRINGBRO 17/27936
    vbp
   • Accept fra vejeren - Bemærkninger til trafikregulering på Videbeshs Allé i Hald Ege 16/54186
    jho
   • Registreringsmeddelelse U2017-51396. Referencenr. 1602593 16/28586
    mp2
   • Kommunalt spildevandsslam til: Vindumovergaardsvej 6, Bjerringbro 12/57615
    xkk
   • Kommunalt spildevandsslam til: Vindumovergaardsvej 6, Bjerringbro 12/57615
    xkk
   • Hærvejen Syd - tegning og notat til ansøgning om nedsivningstilladelse. 17/34594
    peph
   • Registreringsmeddelelse U2017-51350. Referencenr. 1608682 17/2232
    bn6
   • Rev Ansoegning 04.07.17.pdf 17/33294
    lirm
   • VS: EBEGÆRING OM AKTINDSIGT 17/33489
    lino
   • Omlægning forventes afsluttet 7. juli, Slesvigsgade 26, Viborg 15/19180
    peph
   • SV: Oplysninger fra miljøtilsyn - Østergade 55A, 8830 Tjele 17/27009
    xkk
   • SV: Oplysninger fra miljøtilsyn - Østergade 55A, 8830 Tjele 17/27009
    xkk
   • Registreringsmeddelelse U2017-51332. Referencenr. 3397 16/61102
    mp2
   • Vi Lærer - Fase 2 - folder 17/34585
    bri
   • Registreringsmeddelelse U2017-51204. Referencenr. 1608534 17/2232
    bn6
   • Vi Lærer - flyer 17/34585
    bri
   • VS: Landzonetilladelse til ændre placering af biogasanlæg 17/31495
    jha
   • SV: Ny sag til jer - Bjerrevej 116 8850 17/31806 17/31495
    jha
   • Oversigt over deltagende skoler 17/34585
    bri
   • Henvendelse vedr. elevator ved banegården i Viborg 17/2523
    pch
   • Færdigmelding + skema byggeaffald, byggesag, Tukærvej 20 17/32071
    jno
   • Opdateret notat fremsendt den 30. juni 2017 om projekt "Betalt parkering i Viborg" efter behandlingen i Teknisk Udvalg 15/62084
    pch
   • Registreringsmeddelelse U2017-51385. Referencenr. 1700153 17/2299
    mp2
   • Regarding letter of support to apllication about "Mining at the Neolithic Frontier" 17/34564
    kft
   • Færdigmelding, byggesag, Kvædevej5 17/12573
    jha
   • Byggeansøgning Tradumvej 5 7800 Skive 17/34550
    mehm
   • Registreringsmeddelelse U2017-51490. Referencenr. 3407 17/925
    mp2
   • Registreringsmeddelelse U2017-51045. Referencenr. 1608444 16/58327
    mp2
   • Re: Nybyggeri / Navnløs 7, 8800 17/31228
    av4
   • Asmildvej 26 tegning.pdf 15/24214
    peph
   • Ansoegning.pdf 15/24214
    peph
   • KonfliktRapport.pdf 15/24214
    peph
   • Asmildvej 26 - Færdigmelding af separatkloak.pdf 15/24214
    peph
   • Færdigmelding separatkloak Fredensgade 47, 8800 Viborg 15/22391
    peph
   • Asmildvej 17 tegning.pdf 15/24174
    peph
   • Ansoegning.pdf 15/24174
    peph
   • KonfliktRapport.pdf 15/24174
    peph
   • Asmildvej 17 - Færdigmelding.pdf 15/24174
    peph
   • Ahornvej 31 - fejlkobling, EVV's driftfolk retter stikledningsfejl 17/5946
    peph
   • Rev Ansoegning 04.07.17.pdf 17/32498
    lirm
   • Kvittering: PDJ Vej 21, 8850 Bjerringbro - Grundfos (BOM-nummer: miljøe 2017-19924) 17/32595
    peph
   • Sagen ønskes i bero - PDJ Vej 21, 8850 Bjerringbro - Grundfos (BOM-nummer: miljøe 2017-19924) 17/32595
    peph
   • Færdigmelding, byggesag, Holmsgaardsvej 42 17/31642
    jno
   • Færdigmelding, byggesag, Vesterled 13 16/47082
    mie
   • Bemærkninger til svar om hastigheden på Rogenstrupvej gennem Kirkebæk 17/32735
    jho
   • Byggeansøgning Gl.Skivevej 8 8800 Viborg 17/34523
    jno
   • lån af p Areal Brogade 48 17/34526
    av4
   • Landbrugets byggeblade (3).pdf 17/34512
    bkb
   • Landbrugets byggeblade (2).pdf 17/34512
    bkb
   • Landbrugets byggeblade (1).pdf 17/34512
    bkb
   • Konfliktsøgning_opfører 2 nye plansiloer, samt fjerne eksisterende plansilo_Storhedevejen 16 8850 Bjerringbro_2017-06-30.docx 17/34512
    bkb
   • KonfliktRapport.pdf 17/34512
    bkb
   • ejendomsummarisk_1e1bdef1-3f9f-4f95-9973-8f965ff8508c.pdf 17/34512
    bkb
   • B17-018_MYNSIT_2_plansilo.pdf 17/34512
    bkb
   • B17-018_MYNSIT_1_plansilo.pdf 17/34512
    bkb
   • Ansoegning.pdf 17/34512
    bkb
   • Underskrevet fuldmagt Plansiloer.pdf 17/34512
    bkb
   • Sagsforløb_opfører 2 nye plansiloer, samt fjerne eksisterende plansilo_Storhedevejen 16 8850 Bjerringbro_2017-06-30.docx 17/34512
    bkb
   • LMO BYG Folgebrev udsprinkling Storhedevejen 16.pdf 17/34512
    bkb
   • LMO BYG Folgebrev plansilo Storhedevejen 16.pdf 17/34512
    bkb
   • Partnerskabsaftale 17/34518
    kov
   • Partnerskabsaftale 17/34515
    kov
   • Allan Winther, Telenor - Kvittering og accept på - Forlængelse af tilslutning til SKI 02.08 - Viborg Kommune 17/12422
    smv
   • Allan Winther, Telenor - Kvittering og accept på - Forlængelse af tilslutning til SKI 02.11 - Viborg Kommune 17/12422
    smv
   • Kloakfornyelse på Mosevej og Gl. Århusvej 44-58A - Overskudsjord 17/34505
    pba
   • Færdigmelding, byggesag, Kvostedvej 22 17/24094
    jha
   • Psykiatrien viborg - opdeling af fixeringsstue, revideret til byggesag 16/18933
    bhv
   • Århusvej 52 - ansøgning dispensation kælderskakt 16/61020
    peph
   • Iversvej 3 - færdigmelding på etablering af et nedsivningsanlæg. 17/34492
    peph
   • Iversvej 3 - ansøgning om tilladelse til etablering af et nedsivningsanlæg. 17/34492
    peph
   • Viborg Museums udtalelse til screeningsskema, tillæg 1 til LP 164 17/13305
    anjje
   • Aktindsigtbegæring - Sagsnr. 2011/28664 - ansøgning om etablering af nedsivninganlæg, Iversvej 3 17/34492
    peph
   • Afgørelse til hjemmeside - VS: Tilladelse til tømmerflåde på Gudenåen_Doknr249477-17_v1 17/32849
    8ks
   • Automatisk svar: Tilladelse til sejlads med tømmerflåde på Gudenåen 17/32849
    8ks
   • Byggeansøgning Johs.Jensensvej 42 7470 Karup J 17/34466
    jha
   • Re: Nybyggeri / Navnløs 7, 8800 17/31228
    av4
   • ViborgEgnens Erhvervs sender opsumering af VER strategi - analyse 17/4002
    kemn
   • VS: kontrakt 739937 - 739937.doc 15/62932
    andr
   • Torvehandel - Jacobs Blomster - fredage 17/18404
    av4
   • Juli 2017, trædesten tegning fra borgerforeningen 17/32802
    peph
   • Svar 1 fra Niras om beregninger bag havoversvømmelseskort for Viborg 16/918
    peph
   • Svar 2 fra Niras om beregninger bag havoversvømmelseskort for Viborg 16/918
    peph
   • Underskreven IT samarbejdsaftale 17/11072
    andr
   • Dispensation til Skøjtebane på Borgvold, Viborg 17/18011
    l4l
   • SV: Torvehandel / Jacob Platz 17/18404
    av4
   • Byggeansøgning, Hobro Landevej 161, 8830 Tjele 17/34447
    jha
   • SV: Torvehandel / Jacob Platz 17/18404
    av4
   • VS: Klage til borgmester vedr. beslutning i TU (Torvehandel på Hjultorvet) 17/18404
    av4
   • VS: Torvehandel på Hjultorvet - Jacob Platz 17/18404
    av4
   • Byggeansøgning, Tingvej 7, 8800 Viborg 17/10490
    dkb
   • VS: Torvehandel fredage 17/18404
    av4
   • VS: Torvehandel på Hjultorvet - Jacob Platz m.fl. 17/18404
    av4
   • Kvittering fra AMS Centre for modtagelse af prøver, VSM 09968, 2 prøver 13/45420
    sb3
   • VS: Torvehandel fredage 17/18404
    av4
   • VS: Torvehandel på Hjultorvet - Jacob Platz m.fl. 17/18404
    av4
   • Kvittering fra AMS Centre for modtagelse af prøver, VSM 09969, 13/45423
    sb3
   • SV: Vedrørende Vandråd Randers Fjord 17/3460
    hsjen
   • Kommentart til referat vedr. fuglenes yngletid 14/55849
    iny
   • Svar fra Fonden Sparta vedr. spørgsmål om driftsoverenskomst 17/21344
    amm
   • Mammen Byvej 32, 8850 Bjerringbro 12/138855
    ib3
   • Bemærkninger retur til eventuelt møde om flytning af skilt og må vi male på vejen 17/31907
    jho
   • VS: 2017-0669 - partshøring byggeri Johan H. Wessels Vej 4, 8800 Viborg 17/26676
    jha
   • Advokatfirmaet Horten fremsender mailveksling med Konkurrencestyrelsen 14/76788
    jri
   • Advokatfirmaet Horten fremsender kopi af mail fremsendt til Konkurrencestyrelsen 28-06-2017 14/76788
    jri
   • Byggeansøgning, Domkirkepladsen 1, 8800 Viborg 17/34404
    vbp
   • Nyt miljøcertifikat Genan A/S, Jegindøvej 16, 8800 Viborg 12/7852
    ib3
   • DMO sok - Afgørelse fra Ankestyrelsen (1033529) - content.pdf 12/8249
    andr
   • Åben dagsorden til møde i bestyrelsen for Midttrafik den 22. juni 2017 16/36387
    majoh
   • Byggeansøgning, Mellemvej 13 8800 Viborg 17/34377
    lirm
   • Færdigmelding, byggesag, Villumhøj 16 16/51612
    c_acadre_prod
   • Bemærkninger fra Asmild Eng 20 16/29500
    vdb
   • VS: Udkast Østergade 55 17/18122
    fil
   • Re: SV: Spørgsmål til lokalplan B.049-3/F.054-1, Stenshede, Bjerringbro 17/33515
    janb
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Egedal 5, 8800 Viborg - juni 2017 17/34375
    joo
   • Fredningsnævnets dispensation fra fredning til byggeri på Nørresøvej 33, 8800 Viborg 17/18083
    mie
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Præstevej 15 Nr. Rind, 8832 Skals - juni 2017 17/34373
    joo
   • Byggeansøgning, Korreborgvej 24 8850 Bjerringbro 17/34364
    jha
   • Verner Stubkjær Klausens svar på fortsat spørgsmål til sagen om privat haveanlæg på lokalplanlagt fællesareal ved Bjørnevad 16/58131
    bkb
   • Gl Århusvej 20-22, Viborg 17/10016
    pba
   • Bent Pluszeks tegning af ansøgt brændeskur på Hobrovej 46, 8830 Tjele 17/33719
    bkb
   • VS: Partshøring: Sagsnr.: 2017-0669 17/26676
    jha
   • Børne- og Socialministeriets rapport om resultaterne fra gennemgangen af revisionsberetninger for 2015 (SM Id nr.: 485105) 15/64702
    bf3
   • Svar på mail af 29/6 2017 vedr. antal boliger Nordstjernen 12/8880
    andr
   • Virk.dk sender kvittering for oprettelse af P-nummer 1022610569 17/1408
    ds2
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Stor driftsbygning på lille ejendom.dot 2013 doc2mail_opfører nyt maskinhus_Tukærvej 31 8850 Bjerringbro_2017-07-03.pdf 17/33327
    jha
   • Stor driftsbygning på lille ejendom.dot 2013 doc2mail_opfører nyt maskinhus_Tukærvej 31 8850 Bjerringbro_2017-07-03.pdf 17/34863
    bkb
   • SVIF - Foreløbig lokaletilskudsopgørelse 2016 15/71877
    lgr
   • Sagsakter vedr begæring om aktindsigt i dødsfald på Egeskovhus 17/33489
    lino
   • Begæring om sagsakter vedr dødsfald på Egeskovhus 17/33489
    lino
   • Sendt materiale vedr. anmodning om aktindsdigt på Svanevej 20 - 22 17/34603
    jno
   • Afgørelse om lukning af Slesvigsgade og etablering af signalanlæg 17/16998
    bo1
   • Behov for supplerende oplysninger - Bemærkninger til trafikregulering på Videbeshs Allé i Hald Ege 16/54186
    jho
   • Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_etablere omklædningsfaciliteter_Herningvej 30, 7470 Karup J_2017-07-04.pdf 17/25378
    bhv
   • Hobrovej 46, 8830 Tjele: Kopi til DN m.fl. af landzonetilladelse til udhuse 17/31061
    bkb
   • Hobrovej 46, 8830 Tjele: Landzonetilladelse til udhuse 17/31061
    bkb
   • Naboorientering - ny gyllebeholder på Nørrehedevej 28, 8800 Viborg 17/33333
    fil
   • Spurvevej 12, Viborg - nye adresser 17/34517
    btr
   • Torvehandel / Jacob Platz 17/18404
    av4
   • Gadesalg - Viborg - ud for ejendommen 17/18404
    av4
   • STU Klostermarken - Vandskade - brev fra Tina Braad til Fløjgaards advokat 17/26449
    jr4
   • Brudelysvej 9 - 95734/PB/am - sender prøvetinglysning til købers advokat 17/20830
    hbl
   • Kvittering til ejer, Slesvigsgade 26, Viborg 15/19180
    peph
   • § 29 afgørelse Strandvejen 14, 8832 Skals 17/33867
    fil
   • Aktindsigt om elevator ved perronbroen på Banegårdspladsen (supplerende) 17/30476
    ppe
   • Støttetilsagn til opstilling af draken fly i rundkørsel vest for Karup 17/34561
    alm
   • Aktindsigt i borgerhenvendelser vedrørende Banevejsprojektet og elevatoren i busterminalen 17/33436
    bo1
   • Kvittering for modtagelse Færdig melding Fredensgade 47, 8800 Viborg 15/22391
    peph
   • Endeligt referat fra møde den 28. juni 2017 om MTB-ruter i kommuneplantagerne 14/55849
    iny
   • § 29 afgørelse Strandvejen 14, 8832 Skals 17/33867
    fil
   • Kvittering til EVV: Ahornvej 31 - fejlkobling 17/5946
    peph
   • Svar på aktindsigt i Viborg kommunes sag nr. 11/28664 (11/2889) 17/34492
    peph
   • Kvittering vedr. byggesag om at_indrette CR kontorer_Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro_2017-07-04.pdf 17/10498
    bhv
   • Supplerende svar om hastigheden på Rogenstrupvej gennem Kirkebæk 17/32735
    jho
   • 04.07.17 Kvitteringsbrev vedr. enfamiliehus. Arnbjerg Fælled 19, 8800 Viborg.pdf 17/33840
    lirm
   • Indsendelse af revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2016 samt tiltrædelsesberetning til ministerierne på det sociale område 16/8734
    kta
   • Kirkebyvej 18, 9620 Aalestrup: Kopi til DN m.fl. af landzonetilladelse til tilbygning til carport 17/28766
    bkb
   • Byggetilladelse til at_opføre 5 tæt-lav boliger Spurvevej 12 8800 Viborg.pdf 17/25383
    jno
   • Kirkebyvej 18, 9620 Aalestrup: Landzonetilladelse til tilbygning til carport 17/28766
    bkb
   • Århusvej 52 - dispensation kælderskakt 16/61020
    peph
   • Arnbjerg Fælled 10 - forlænger notering af købsinteresse til Tino Larsen 16/58173
    hbl
   • GODKENDT - Tegningsmateriale - Spurvevej 12, 8800 Viborg.pdf 17/25383
    jno
   • 04.07.17 Kvitteringsbrev vedr. nyt enfamiliehus. Arnbjerg Fælled 27, 8800 Viborg.pdf 17/33629
    lirm
   • Tilladelse til nedsivningsanlæg, Iversvej 3, 8830 Tjele. Mail til museet, embedslægerne 17/34492
    peph
   • Tilladelse til tryknedsivningsanlæg i sandmile 17/34492
    peph
   • Iversvej 3 - kvitteringsbrev til ansøgning om etablering af et nedsivningsanlæg. 17/34492
    peph
   • Oplysninger om OML beregning sendt til LMO - Møgelkjærvej 8, 8800 Viborg 16/68388
    clp
   • Alhedens IF - Lokaletilskudsopgørelsen 2016 15/52503
    lgr
   • Orientering om landzonetilladelse til integreret garage Gl. Århusvej 289, 8800 Viborg 17/28827
    vdb
   • forskellige løsninger til placering 16/32391
    av4
   • Godkendelse af regnskaber 2016 for museer i Viborg Kommune - Kulturstyrelsen 15/64205
    kj3
   • § 30 afgørelse vedrørende Kirkebækvej 127A, 8800 Viborg 17/33628
    fil
   • _Byggetilladelse til at_lovligør ombygning af bolig_Teglgårdvej 17 9500 Hobro_2017-07-04.pdf 17/33775
    jha
   • Overlund GF Håndbold - NY lokaletilskudsopgørelsen 2016+2017 15/71448
    lgr
   • Kvittering for bemærkninger til ansøgning om dispensation fra lokalplan nr. 218 16/29500
    vdb
   • om muligheden for at anvise tørv fra Gl. Århusvej 22 17/10550
    pba
   • Bruunshåb Renseanlæg, tømning af slambassiner 14/50191
    pba
   • Bemærkninger retur om eventuelt møde om flytning af skilt og må vi male på vejen 17/31907
    jho
   • Bestilling 4. juli 2017 15/5313
    joo
   • 04.07.17 Kvitteringsbrev vedr. enfamiliehus. Arnbjerg Fælled 5, 8800 Viborg.pdf 17/33294
    lirm
   • Til Stoholm Fjernvarme: Opfølgning vedr. mulighed for dispensation fra lokalplan nr. 454 til energiforsyningsanlæg ved Tastumvej, Stoholm 17/34385
    bkb
   • Ny adresse - Faldborgvej 6C, 8840 Rødkærsbro 17/31071
    btr
   • Nørreballe 92 - notering af købsinteresse til Ole Glanz 12/18713
    hbl
   • Faldborgvej 6A, 8840 Rødkærsbro - ny adresse til gylletank 17/31071
    btr
   • SV: SV: Spørgsmål til lokalplan B.049-3/F.054-1, Stenshede, Bjerringbro 17/33515
    janb
   • Til Anders Andersen: Kommandoposten 12/131724
    heg
   • Mail til Den Jyske Sparekasse vedr. udbetaling af støtte 16/47518
    coe
 • 03.07.2017
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • AXEPT - Coachuddannelse F17A - FILER TIL DOKUMENTATION AF COACHSESSIONER - Dokumentation for 21 coachsessioner.pdf 17/27870
    mt
   • AXEPT - Coachuddannelse del 1, Fredericia F17A – VI SES MANDAG OG TIRSDAG DEN 15. + 16. MAJ 2017 - Test - læring via sanser.pdf 17/27870
    mt
   • Jette Skott Kristensen, Ikast-Brande Kommune - Referat fra KITA regionsmøde 06-06-2017 i Syddjurs Kommune 17/6196
    es
   • Analyserapport 534-2017 sag: Tværvej 2, 8840 Rødkærsbro. 17/33065
    pba
   • Vedr. vedhæftet jordanmeldelse Tværvej 2 17/33065
    pba
   • Kopi af jordanmeldelse Tværvej 2, Rødkærsbro 17/33065
    pba
   • Spørgsmål/svar fra Kommunedagene maj/juni 2017 14/25709
    pj
   • Nyheder om støttet byggeri nr. 11 2017 - redaktionelle bemærkninger til håndbøgerne juli måned 17/600
    msf
   • Ansøgning om fornyet tilladelse til indvinding af vand til husholdning og drift, Havrisvej 27, Tjele 17/34336
    dek
   • Accept af mødeinvitation fra Viborg Sportsfiskerforening møde den 12. juni 17/27811
    aa5
   • Aarhus KOmmune - Vandraad_Randers_Fjord_bidrag 17/3460
    hsjen
   • Tak for svaret om kørsel efter GPS på Liseborg Bakke i Viborg 17/34247
    jho
   • 1698 Iglsø Biogas 17/29166
    jha
   • Tak for svaret - Svar om færdsel med tung trafik i midtbyen af Viborg 17/34065
    jho
   • VS: Badevandskvalitet og undersøgelse af giftige alger 17/8015
    rg
   • Eksempel på årsberetning fra UTH klyngenetværksgruppen Horsens.docx - Årsberetning fra UTH klyngenetværksgruppen Horsens.docx 12/3186
    meb
   • Apple - kvittering for betalt developer account 13/61521
    sqa
   • Vedr.: Generelt info om overløb fra renseanlæggene 17/8015
    rg
   • Rapport nr. 303603 (Driftskontrol, vandværk fra Viborg Vand Nord 1 - før UV-lys - juni 2017 17/5760
    joo
   • Boringskontrol på Tindbæk Vandværk. Boring DGU 67.813 - juni 2017 12/37408
    joo
   • Rapport nr. 303573 (Drikkevandskontrol, ledningsnet fra Viborg Ledningsnet Overlundgården - juni 2017 17/5760
    joo
   • Rapport nr. 303574 (Drikkevandskontrol, ledningsnet fra Viborg Ledningsnet Koldingvej 99 - juni 2017 17/6428
    joo
   • Rapport nr. 303575 (Drikkevandskontrol, ledningsnet fra Viborg Ledningsnet - tansformatatorhus - juni 2017 17/5760
    joo
   • Rapport nr. 303576 (Drikkevandskontrol, ledningsnet fra Viborg Ledningsnet - Blomsterværkstedet Juni 2017 17/5760
    joo
   • Rapport nr. 303578 (Drikkevandskontrol, vandværk fra Viborg Vand Nord 1 efter UV-lys - juni 2017 17/5760
    joo
   • Rapport nr. 303579 (Drikkevandskontrol, vandværk fra Viborg Vand A/S - Syd - juni 2017 17/6428
    joo
   • Rapport nr. 303580 (Drikkevandskontrol, ledningsnet fra Viborg ledningsnet) - Hedeskrænet - juni 2017 17/5760
    joo
   • Rapport nr. 303582 (Drikkevandskontrol, vandværk fra Kølvrå Vandværk - juni 2017 12/11504
    dek
   • Rapport nr. 303583 (Drikkevandskontrol, ledningsnet fra Viborg Ledningsnet Løgstrup) - juni 2017 17/5760
    joo
   • Anmeldelse om rottebekæmpelse 17/8029
    clp
   • Anmeldelse af byggeaffald, Rossensgade 4 og Storegade 18, 8850 Bjerringbro 17/32944
    mdo
   • Spor af rotter, 7800 Skive, Dåsbjergvej 47 17/8029
    clp
   • Spor af rotter, 7800 Skive, Bjerregårdsvej 3 17/8029
    clp
   • VS: Rottetilhold på Søndergade 11, 7470 Krup J 17/8029
    clp
   • Spor af rotter, 8850 Bjerringbro, Mammen Byvej 32 - gnavere 17/8029
    clp
   • VS: Rottetilhold - gravgårdsvej 4 8800 Viborg 17/8029
    clp
   • VS: Rottetilhold - Lånumvej 22 7850 Stoholm 17/8029
    clp
   • VS: Rottetilhold - Poul Due Jensensvej 7 8850 Bjerringbro 17/8029
    clp
   • Spor af rotter, 8840 Rødkærsbro, Vindumvej 159 17/8029
    clp
   • Registreringsmeddelelse U2016-59663. Referencenr. 3383 16/61085
    mp2
   • Registreringsmeddelelse U2017-50889. Referencenr. 16-1132-001 17/1151
    mp2
   • HASTE Bestilling til Eurofins, 5791761200 - Tange Sø 17/8030
    rg
   • VARSLING om overskridelse fra Eurofins - Tange Sø - E-Coli, Kritisk 17/8030
    rg
   • Analyser 28.06.2017 - Tange Sø DKBW1601 17/8030
    rg
   • Analyser 28.06.2017 - Lovns Bredning, Ulbjerg Klint DKBW256 17/8030
    rg
   • Spor af rotter, 8800 Viborg, Katmosevej 16 17/8029
    clp
   • Spor af rotter, 8800 Viborg, Kirkebækvej 136 17/8029
    clp
   • Spor af rotter, 8832 Skals, Herredsvejen 14 17/8029
    clp
   • Analyser 28.06.2017 - Lovns Bredning, Ulbjerg Strand DKBW255 17/8030
    rg
   • Spor af rotter, 9632 Møldrup, Nørdamvej 14 17/8029
    clp
   • Spor af rotter, 9632 Møldrup, Kallestrupvej 83 17/8029
    clp
   • VS: Rottetilhold - Høgildvej 5 7470 Karup 17/8029
    clp
   • VS: Rottetilhold - Bollervej 22 8800 Viborg 17/8029
    clp
   • Spor af rotter, 9632 Møldrup, Spanggårdvej 4 17/8029
    clp
   • Spor af rotter, 7800 Skive, Åkjærvej 10 17/8029
    clp
   • §29 anmeldelse på Vesterled 5, 8830 Tjele 17/34251
    jg1
   • Bemærkninger retur om mulighed for at mødes på stedet - Svar om flytning af skilt og må vi male på vejen 17/31907
    jho
   • VS: Rottetilhold - Birkesøvej 19 7850 Stoholm 17/8029
    clp
   • Spor af rotter, 8800 Viborg, Koldingvej 130 17/8029
    clp
   • Vesterled 5, 8830 Tjele. § 29, Anmeldelse af skift i dyretype, kvæg 17/34251
    jg1
   • Spor af rotter, 8800 Viborg, Livøvej 3 17/8029
    clp
   • Spor af rotter, 9632 Møldrup, Herredvejen 51 17/8029
    clp
   • Spor af rotter, 8850 Bjerringbro, Skovvejen 47/ 17/8029
    clp
   • Spor af rotter, 8800 Viborg, Skaldehøjvej 2 17/8029
    clp
   • VS: Ophør af sikringsordning, Sct. Mathias Centeret 1 1 315, 8800 Viborg 17/8034
    clp
   • Ophør af sikringsordning: Fallevej 29, 8800 Viborg 17/8034
    clp
   • Kørsel efter GPS gennem bussluse på Liseberg Bakke 17/34247
    jho
   • VS: Rottetilhold - Birkesøvej 19 7850 Stoholm 17/8029
    clp
   • VS: Rottetilhold på Viborgvej 54, 8830 Tjele 17/8029
    clp
   • VS: Rottetilhold på Skårupvej 60 ,9500 Hobro 17/8029
    clp
   • Spor af rotter, 9632 Møldrup, Gl. Aalborgvej 208 17/8029
    clp
   • Spor af rotter, 9632 Møldrup, Hobrovej 19 17/8029
    clp
   • VS: Rottetilhold på Vindumovergaardsvej 6 ,8850 Bjerringbro 17/8029
    clp
   • Byggeansøgning, Nørremøllevej Nord 42, 8800 Viborg 17/34243
    jno
   • Trafiksikkerhed på Hedemøllevej 17/34245
    jho
   • Færdigmelding, byggesag, V. Børstingvej 2 17/25391
    jha
   • Spor af rotter, 9632 Møldrup, Mariendalsvej 2 17/8029
    clp
   • Spor af rotter, 8832 Skals, Lille Torupvej 9 17/8029
    clp
   • Anmeldelse om rottebekæmpelse på Ll. Thorupvej 7 8832 Skals 17/8029
    clp
   • Spor af rotter, 8832 Skals, Lille Thorupvej 7 17/8029
    clp
   • Re: Tilladelse til tømmerflåde 17/32849
    8ks
   • Spor af rotter, 8832 Skals, Løgstørvej 90 17/8029
    clp
   • Spor af rotter, 8850 Bjerringbro, Brogade 30 - 34 17/8029
    clp
   • Spor af rotter, 8830 Tjele, Burrehøjvej 49 17/8029
    clp
   • VS: Rottetilhold på Sdr. Rindvej 88 ,8800 Viborg 17/8029
    clp
   • Gl. Århusvej 143, 8800 Viborg 17/34238
    ib3
   • 2017.05.05 Gældende accept EL entreprisen 17/28149
    slb
   • Midtjysk friluftsbad, 69717-69718/17 13/55390
    mdo
   • Afgørelse om ikke VVM-pligt for nyt inddampningsanlæg på Engholmvej 19, 7470 Karup 17/17060
    bie
   • VS: Rottetilhold på Vinkelvej 207,8800 Viborg 17/8029
    clp
   • Spor af rotter, 8840 Rødkjærsbro, Stadionvej 23 17/8029
    clp
   • Spor af rotter, 8830 Tjele, Firkløvervej 11 17/8029
    clp
   • VS: Rottetilhold - Bækkegårdsvej 44 7850 Stoholm Jyll 17/8029
    clp
   • Vejle Kommune - oplysninger om kommunernes indberetninger i vandråds-Gis i oplandet til Randers Fjord 17/3460
    hsjen
   • Noter fra Skanderborg, Randers Fjord oplandet forud for 2. Vandrådsmøde 17/3460
    hsjen
   • Vandløb med bemærkning Randers Kommune 17/3460
    hsjen
   • SV: Oplysninger om kommunernes indberetninger i vandråds-Gis i oplandet til Randers Fjord 17/3460
    hsjen
   • VS: Ny sikringsaftale på Gl. Aalborgvej 201,9632 Møldrup 17/8034
    clp
   • Partnerskabsaftale 17/34225
    kov
   • VS: Afgrænsning af vandløb Aarhus Bugt 17/3460
    hsjen
   • Spor af rotter, 8800 Viborg, Gårsdalvej 35 17/8029
    clp
   • Spor af rotter, 8850 Bjerringbro, Bjerring Hede 24 17/8029
    clp
   • VS: Rottetilhold - Nørregade 60 8830 Tjele 17/8029
    clp
   • VS: Rottetilhold på Jørgens Alle 33 ,8850 Bjerringbro 17/8029
    clp
   • Spor af rotter, 8830 Tjele, Blichers Allé 5-15 og 4-18 17/8029
    clp
   • Spor af rotter, 8800 Viborg, Aalborgvej 154 17/8029
    clp
   • Anm. af midlertidig aktivitet - Frisholtvej 114, 8850 Bjerringbro 17/34217
    mdo
   • Frisholtvej 114, 8850 Bjerringbro. Fremsendelse af skema til anmeldelse af bygge- og anlægsaffald. 17/34217
    mdo
   • Gl Århusvej 48 ansøgning om dispensation for kælderskakt 16/61018
    peph
   • Anmeldelse af "fulde stalde" samt "skift i dyretype" på Sundstrupvej 16, 8832 Skals 17/34126
    jg1
   • Invitation til Åbent hus i Boligselskabernes Fællessekretariat. 15/444
    alm
   • Bemærkninger fra Asmild Eng 43 16/29500
    vdb
   • Bemærkninger fra Asmild Eng 23 og 29 16/29500
    vdb
   • Tina Jette Finks kvittering for opfølgning på mail om delvist oppløjet markvej mellem Vridsted og Vroue 17/33563
    bkb
   • VS: Afmeldelse af sikringsaftaler på Vimdalsvej 4-6 7470 Karup J 17/8034
    clp
   • Bemærkninger fra Asmild Eng 1, 5, 7, 11, 21 og 35 16/29500
    vdb
   • Bemærkninger fra Asmild Eng 3, 9, 25, 31 og 33 16/29500
    vdb
   • Erklæring om projektforløb - Borgere i Vorning 30-01-2017 16/19386
    brkr
   • Benmærkninger fra Amild Eng 27 16/29500
    vdb
   • Erklæring om projektforløb - Clean Viborg 18-04-2017 16/19386
    brkr
   • Bemærkninger fra Asmild Eng 53 16/29500
    vdb
   • Spor af rotter, 7800 Skive, Vrouevej 17 17/8029
    clp
   • Spor af rotter, 9500 Hobro, Lundvej 37 17/8029
    clp
   • Spor af rotter, 9500 Hobro, Herredsvejen 180 17/8029
    clp
   • Anmeldelse om rottebekæmpelse på Grønnegade 22,8850 Bjerringbro 17/8029
    clp
   • Spor af rotter, 9500 Hobro, Hærupvej 5 17/8029
    clp
   • Spor af rotter, 9500 Hobro, Herredsvejen 193 17/8029
    clp
   • Spor af rotter, 8832 Skals, Skovvej 2 17/8029
    clp
   • Spor af rotter, 9632 Møldrup, Haugårdsvej 17 17/8029
    clp
   • Erklæring om projektforløb - Aktiv Time 24-04-2017 16/19386
    brkr
   • Spor af rotter, 9632 Møldrup, Haugårdsvej 17 17/8029
    clp
   • Spor af rotter, 7470 Karup J, Grønhøj Skivevej 112 17/8029
    clp
   • VS: Rottetilhold på Hjermind Byvej 37,8850 Bjerringbro 17/8029
    clp
   • Erklæring om projektforløb - Vinterbadelauget ved Hald Sø 22-03-2017 16/19386
    brkr
   • Bemærkninger fra Asmild Eng 59 16/29500
    vdb
   • Erklæring om projektforløb - Borup IF 20-07-2016 16/19386
    brkr
   • Erklæring om projektforløb - DGI Midtjylland 05-07-2016 16/19386
    brkr
   • Tidsplan for den afsluttende fase 16/57888
    8ks
   • 10 års beholderkontrol Revideret Foreløbig rapport (nr. 2), Storhedevejen 16, 8850 Bjerringbro 17/759
    jg1
   • Erklæring om projektforløb - 3.sal - Projektplatform for unge 07-12-2016 16/19386
    brkr
   • VS: Rottetilhold på Herredsvejen 138, 9632 Møldrup 17/8029
    clp
   • Kommunalt spildevandsslam til:Borridsøvej 10, 8850 Bjerringbro 16/39945
    xkk
   • Karakteristiske afstrømninger 16/57888
    8ks
   • Spor af rotter, 9500 Hobro, Skårupvej 66 17/8029
    clp
   • Spor af rotter, 9500 Hobro, Fristrup Nørremark 4 17/8029
    clp
   • VS: Rottetilhold på Engdalsvej 7, 8800 Viborg 17/8029
    clp
   • Spor af rotter, 8850 Bjerringbro, Storehedevejen 32 17/8029
    clp
   • Spor af rotter, 7470 Karup J, Alskovvej 23 17/8029
    clp
   • Spor af rotter, 9632 Møldrup, Hobrovej 19 17/8029
    clp
   • Spor af rotter, 9632 Møldrup, Lundvej 2 17/8029
    clp
   • Anmeldelse af udbringning af spildevandsslam på landbrugsjord 17/34169
    xkk
   • Spor af rotter, 9632 Møldrup, Lundvej 6 17/8029
    clp
   • Spor af rotter, 9500 Hobro, Søren Poulsensvej 5 17/8029
    clp
   • Spor af rotter, 8840 Rødekjærsbro, Faldborgvej 6 17/8029
    clp
   • Borup IF - Bilag til regnskab 2016 15/52582
    lgr
   • Slesvigsgade 8- færdigmelding 15/18989
    peph
   • VS: Observation af rotter i kommunen 17/8029
    clp
   • Kærvej 10 - færdigmelding af separatkloak 14/31875
    tms
   • Spor af rotter, 8840 Rødekjærsbro, Faldborgvej 8 17/8029
    clp
   • Spor af rotter, 8800 Viborg, Randersvej 2 17/8029
    clp
   • Spor af rotter, 8850 Bjerringbro, Bromøllevej 4 17/8029
    clp
   • VS: Rottetilhold - Fallegårdsvej 9 8800 Viborg 17/8029
    clp
   • VS: Rottetilhold - Fallegårdsvej 9A 8800 Viborg 17/8029
    clp
   • VS: Rottetilhold - Gl. Skivevej 71 8800 Viborg 17/8029
    clp
   • Spor af rotter, 7800 Skive, Egebjergvej 32a 17/8029
    clp
   • VS: Rottetilhold - Vindumvej 43 8850 Bjerringbro 17/8029
    clp
   • Pejling og sigteanalyse: Nedsivningsanlæg på Kongenshusvej 9 17/29335
    peph
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Nybrovej 13, 8800 Viborg - juni 2017 17/34138
    joo
   • Spor af rotter, 7850 Stoholm, Tastumvej 58 17/8029
    clp
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Egedal 16, 8800 Viborg - juni 2017 17/34136
    joo
   • VS: Rottetilhold - Høgildvej 5 7470 Karup 17/8029
    clp
   • Rotteyilhold på Vindumovergaardsvej 6,8850 Bjerringbro 17/8029
    clp
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Søvsøvej 8, 8800 Viborg - juni 2017 17/34133
    joo
   • Referat fra møde den 24. maj 2017 med Metallco m.v. 15/21868
    edg
   • Færdigmelding Fredensgade 25, 8800 Viborg 15/22364
    peph
   • Bemærkninger til referat fra møde den 24. maj 2017 med Metallco m.v. 15/21868
    edg
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Herredsvejen 61, 9632 Møldrup - juni 2017 17/34130
    joo
   • VS: Rottetilhold - gravgårdsvej 4 8800 Viborg 17/8029
    clp
   • VS: Partshøring vedr. Johan H. Wessels Vej 4 17/26676
    jha
   • VS: Rottetilhold - Søgårdsvej 14 8800 Viborg 17/8029
    clp
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Bækkegårdsvej 42, 8800 Viborg - juni 2017 17/34127
    joo
   • VS: Rottetilhold - Holstebrovej 200 8800 Viborg 17/8029
    clp
   • Sundstrupvej 16, 8832 Skals. § 29, Anmeldelse af skift i dyretype, svin 17/34126
    jg1
   • VS: Rottetilhold - Hjarbækvej 33 8831 Løgstrup 17/8029
    clp
   • VS: Rottetilhold - Bollervej 11 8800 Viborg 17/8029
    clp
   • VS: Rottetilhold - Sønderupvej 8 8830 Tjele 17/8029
    clp
   • VS: Rottetilhold - Sønderupvej 1 8830 Tjele 17/8029
    clp
   • Trine Bjerrum Pedersen, KMD - Informationsbrev vedr. prisreduktion på Forudsætningssystemer ifm. udfasning af Familieydelse 17/16044
    es
   • Trine Bjerrum Pedersen, KMD - Informationsbrev vedr. prisreduktion på KMD Sag ifm. udfasning af Familieydelse 17/16044
    es
   • Registrering af rotter på Skovagervej 122, 8830 Tjele 17/8029
    clp
   • VS: Rottetilhold - Vibækvej 41 8800 Viborg 17/8029
    clp
   • Orientering om kommunale besparelser i forbindelse med Udbetaling Danmarks udfasning af KMD Opus Barsel 16/59248
    pj
   • Fremsendelse af kendelse 16/28959
    fkc
   • Supplerende svar på spørgsmål fra Gudrun Bjerregaard vedr. fordeling af m2 på Uddannelsesmesse 16/68720
    ilp
   • Fremmødeliste uge 24, 25 og 26 2017 12/29178
    gh
   • VS: Viborg Kommunes aftaler ift. radikalisering - Viborg Kommunes aftaler ift. radikalisering.docx 17/34094
    bb8
   • It i dagtilbud - Bulderby 17/34076
    bri
   • It i dagtilbud - Sydvest 17/34076
    bri
   • VS: Brev fra Beskæftigelsesministeren til borgmestrene (BM ID: 1342528) 17/34089
    bb8
   • It i dagtilbud - Nord 17/34076
    bri
   • Anmeldelse om rottebekæmpelse på Firkløvervej 11,8830 Tjele 17/8029
    clp
   • It i dagtilbud - de selvejende institutioner 17/34076
    bri
   • VS: Rottetilhold - Brandstrupvej 25 8840 Rødkærsbro 17/8029
    clp
   • Rossensgade 1, Bjerringbro- der køres lidt RENT affald i morgen 17/28946
    bie
   • Rossensgade 1, Bjerringbro- bemærkninger til byggeaffald - midlertidige aktiviteter 17/28946
    bie
   • Samarbejde med Erhvervsrådet omkring integrationsborgere 17/6413
    bb8
   • It i dagtilbud - Område øst 17/34076
    bri
   • Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Kommuneplan 2017-2029 16/28484
    ba4
   • Afregning af andel af selskabsskat fra andre kommuner sendt at SKAT 16/40943
    amm
   • Svar vedrørende Tjørnekrattet 2B, Bjerringbro 17/7325
    iny
   • Arnbjerg, Gl. Århusvej 193C, Viborg, rapport for oprensning 15/70368
    pba
   • 26.06.2017 Faktura og ekstra regninger, maler, vindhøjs malerfirma 17/28149
    slb
   • Karup kartoffelmelsfabrik - nedsivning 17/20015
    bie
   • 26.06.2017 KS og D&V fra maler, vindhøjs malerfirma 17/28149
    slb
   • Høring VVM - Inddampningsanlægget - Karup Kartoffelmelsfabrik og høring i forbindelse med VVM-screening 17/17060
    bie
   • Skibelundvej 102B - afstand til gudenåen 28,5m 17/32311
    peph
   • It-strategien 12/2698
    bkh_slettet_1
   • Trine Bjerrum Pedersen, KMD - Informationsbrev vedr. prisreduktion på Forudsætningssystemer ifm. udfasning af Barsel 17/16044
    es
   • Ingen indsigelse mod ansøgning om dispensation fra lokalplan 88B - sag 16/53009 16/53009
    anbs
   • QH 2017.xlsx 17/2055
    flr
   • Regulativkontrol i Gudenå nedstrøms Tange Sø 17/2055
    flr
   • Høring i forbindelse med VVM Karup Kartoffelmelsfabrik og høring i forbindelse med VVM-screening 17/17060
    bie
   • Svar fra EVV: Helledalen, gentagelsesperiode hvert 25. år 16/64337
    tms
   • Oversigt over deltagere 17/34064
    bri
   • Vingaards Officin - Nyhedsbrev nr. 71 - juli 2017 17/6180
    sk
   • Re: Heimdalsvej 10, Bjerringbro. Beslutning om ikke at håndhæve deklaration om beplantning. 17/12594
    anbs
   • Invitation til workshop 17/34064
    bri
   • Spørgsmål om regulering af tung trafik i Viborg midtby 17/34065
    jho
   • Robotter og kodning - oplæg 17/34064
    bri
   • Rev Ansoegning 30.06.17.pdf 17/33464
    lirm
   • Byggeansøgning, Vesterled 6, 8830 Tjele 17/34053
    vbp
   • Supplerende mat til byggeansøgning, Spangsbjerg Toft 12, 8800 Viborg 17/31690
    mehm
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Anvisning af overskudsjord fra Tværvej 2, 8840 Rødkærsbro til Randers Havn 17/33065
    pba
   • Nabevej 10, 8800 - Påbud om beskæring 17/28991
    akz
   • _Byggetilladelse til at_opføre en tilbygning til bolig_Tjelevej 37 8830 Tjele_2017-07-03.pdf 17/31491
    jno
   • Mail til DBU / Nordeafonden, udbetalingsanmodning 15/17195
    mgo
   • Brev sendt til ejere i lokalplan område 452 17/33797
    hb3
   • bestillinger sendt primo juli 2017 15/5313
    joo
   • Muligt kloakbrud - Vestergade 48, 9632 Møldrup 17/6556
    clp
   • Skovhøjen 19 - besked til køber om underskrift på digitalt skøde 17/3372
    hbl
   • Bryrupvej - Anmodning om beskæring 17/888
    akz
   • _Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_lovligør ombygning af bolig_Teglgårdvej 17 9500 Hobro_2017-07-03.pdf 17/33775
    jha
   • Korr. om aftale med Midtjysk Tandemklub om brug af lokaler på Cecilielund 17/20699
    sk
   • Iversvej 3 - Svar på forespørgsel om nedsivnignsanlæg 16/63754
    peph
   • 03.07.17 Kvitteringsbrev vedr. 4 stk. dobbeltcarporte. Spangsbjerg Have 1, 8800 Viborg.pdf 17/31599
    lirm
   • Vandrådspakke 2, vandråd Randers Fjord 17/3460
    hsjen
   • Dagsorden for møde mellem Gudenå-kommunerne, LFST og oplandskonsulenter 13/100514
    jojo
   • Grønhøjvej 24, 8830 - Varsel af påbud om beskæring 17/34250
    akz
   • _Byggetilladelse til at_opsætte nye legeredskaber_Ringvej 14 7470 Karup J_2017-07-03.pdf 17/33578
    jno
   • Vinkelvej 160: Søndergaard Landbrug, beskrivelse af regnvandsmuligheder 17/22749
    peph
   • Brevpapir til ejer 2013 - doc2mail_lovliggøre erhvervsdel til bolig_Borgergade 14, 8832 Skals_2017-03-06.docx 17/12506
    jha
   • Brevpapir til ansøger 2013 - doc2mail_lovliggøre erhvervsdel til bolig_Borgergade 14, 8832 Skals_2017-07-03.docx 17/12506
    jha
   • Virksundvej 110A-B, 8831 Løgstrup - nyt husnummer 17/34263
    btr
   • Brevpapir til ejer 2013 - doc2mail_lovliggøre erhvervsdel til bolig_Borgergade 14, 8832 Skals_2017-03-06.docx 17/12506
    jha
   • Til ejer, rådgiver og grundejerforeningsformand: Fortsat spørgsmål til sagen om privat haveanlæg på lokalplanlagt fællesareal ved Bjørnevad, Ravnstrup 16/58131
    bkb
   • Kvittering for modtagelse af §29 anmeldelse på Vesterled 5, 8830 Tjele 17/34251
    jg1
   • Byggetilladelse til at_ombygge tidligere børnehave til klublokaler og lokalhistoriskakiv._Vordevej 1B, 8831 Løgstrup_2017-07-03 17/28022
    bhv
   • Svar retur om eventuelt møde om flytning af skilt og må vi male på vejen 17/31907
    jho
   • Svar om kørsel efter GPS på Liseborg Bakke i Viborg 17/34247
    jho
   • Svar retur om trafiksikkerhed på Hedemøllevej 17/34245
    jho
   • 03.07.17 Byggetilladelse til at ændre eksist. stald til beboelse. Nygårdsmark 9, 8800 Viborg.pdf 17/27875
    lirm
   • Fortsat opfølgning til Tina Jette Finks om delvist oppløjet markvej mellem Vridsted og Vroue 17/33563
    bkb
   • Orientering af Niels Nielsen om reglerne om nedlæggelse af veje og stier idet åbne land 17/33563
    bkb
   • Bemærkninger til bortskaffelse af byggeaffaldet- Rossensgade 1, Bjerringbro 17/28946
    bie
   • _Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_opfører ny læskurdybstrøelsesstald_Støttrupvej 49 9620 Aalestrup_2017-07-03.pdf 17/33445
    jha
   • Ændringer til fornyet tilladelse til indvinding af vand, karmark Møllevej 2, 8850 Bjerringbro 17/16559
    dek
   • Accept af midlertidige aktiviteter, Rossensgade 1, Bjerringbro 17/28946
    bie
   • 03.07.16 Byggetilladelse til garage. Rosenstien 21, 8800 Viborg.pdf 17/24607
    lirm
   • Skals Skytteforening - Lokaletilskudsopgørelsen 2016 15/72721
    lgr
   • TO til EVV - Gl. Århusvej 48, dispensation for kælderskakt 16/61018
    peph
   • Besked til EVV tømning og fakturering: Skibelundvej 102, Bjerringbro 17/32319
    peph
   • _Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_opfører ny gylletank_Kallestrupvej 83 9632 Møldrup_2017-07-03.pdf 17/33809
    jha
   • Muligt kloakbrud - Tværgade 4, 9620 Møldrup 17/6556
    clp
   • TO til entreprenør, OLD+ STPS: Skibelundvej 102B - nedsivningstilladelse (lovliggørelse) 17/32319
    peph
   • Besked til borgerforening om trædesten-bagatel + ingen kommentarer til referat 17/32802
    peph
   • Referat fra møde den 28. juni 2017 om MTB-ruter i kommuneplantagerne 14/55849
    iny
   • _Nedrivningsmeddelelse til at_nedrive bygninger 3-5-6_Hesselbjergvej 6 8800 Viborg_2017-07-03.pdf 17/33871
    jha
   • Kvittering for modtagelse af §29 anmeldelse på Sundstrupvej 16, 8832 Skals 17/34126
    jg1
   • Kopi af Regulativkontrol i Gudenå nedstrøms Tange Sø til nabokommuner 17/2055
    flr
   • SV: Heimdalsvej 10, Bjerringbro. Beslutning om ikke at håndhæve deklaration om beplantning. 17/12594
    anbs
   • FDF Viborg Vestervang - NY Lokaletilskudsopgørelse 2016 15/65774
    lgr
   • Der er ikke modtager klager vedr. afgørelsen om ikke VVM-pligt for etablering af flisfyr på Mønstedvej 32A 17/17474
    edg
   • Svar om færdsel med tung trafik i midtbyen af Viborg 17/34065
    jho