Ny kollega til Team Uddannelseshjælp

Ny kollega til Team Uddannelseshjælp

Hvem er vi?
I Jobcenter Viborg er vi i gang med en større omlægningsproces, der skal skabe øget sammenhængskraft på tværs af teams, afdelinger og forvaltninger. Vi ønsker at skabe en kultur, hvor ordentlighed og tætte relationer til både borgere og virksomheder er i centrum. Dette vil vi gøre ved at have lavere sagsstammer samt ved at de beskæftigelsesfagligemedarbejdere varetager 4 roller; myndighedsrollen, den virksomhedsvendte rolle, den mentorlignende rolle samt rollen som samtalepartner, hvor man ved en tættere kontakt motiverer og understøtter den unges progression mod uddannelse.

Vi arbejder med tydelige mål og en resultatorienteret tilgang i indsatsen. I samarbejdet med borgerne fokuserer vi på borgerens vilje, evne og muligheder. Vores ståsted er demokratisk medborgerskab, hvor vi benytter os af Empowerment tilgangen med coaching som redskab. Vi lægger vægt på helhedsløsninger på et højt fagligt niveau til gavn for vores borgere.

I hele afdelingen Job- og Helhedsindsats er der i alt ca. 120 medarbejdere fordelt på forskellige teams. På uddannelseshjælpsområdet er der 14 sagsbehandlere.
 
Arbejdsområdet omfatter:
 • Tæt opfølgning og udførelse af myndighedsarbejde, herunder bl.a. iværksættelse af tilbud efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.
 • Coaching af de ledige borgere under 30 år med henblik på afklaring til ordinær arbejde eller uddannelse.
 • Fungere som koordinerende sagsbehandler, herunder varetage de 4 roller som udgør basisindsatsen til borgerne efter ”mindste-indgrebs ”-princippet
 • Foretage vurderinger efter et helhedsorienteret perspektiv, således at de indsatser, der er iværksat i samarbejde med borgeren løbende justeres og tilpasses for at sikre progression
 • Et bredt tværfagligt samarbejde bl.a. med jobkonsulenter, læger og andre forvaltninger i kommunen etc.

Vi tilbyder:
 • Et spændende job i en afdeling i stor udvikling og mulighed for indflydelse
 • Et godt arbejdsmiljø
 • Gode engagerede kollegaer både internt og eksternt og med gode muligheder for sparring.
 • Gode muligheder for faglig støtte og faglig udvikling.
 • En afdeling, hvor et tværfagligt forpligtende samarbejde, vidensdeling og plads til forskellighed er i højsædet.
 • Et job i en kommune, hvis værdier er: mangfoldighed, ordentlighed, dygtighed og mod.
 • Et introduktionsprogram og løbende støtte og oplæring i jobbet.
 • En løn, der bliver fastsat efter principperne for Ny løn i henhold til gældende overenskomst, stillingens funktioner og dine kvalifikationer. Bemærk at der er tale om en stilling på HK-overenskomst.
Vi forventer, at du:
 • Har relevant uddannelse og/eller erfaring med området - erfaring eller uddannelse ift. myndighedarbejde er en fordel
 • Er målrettet, positiv, har blik for helheden og fokus på progression
 • Kan og vil arbejde med en coachende tilgang.
 • Kan arbejde selvstændigt og struktureret i forhold til den enkelte borger.
 • Kan føre en konstruktiv dialog med borgerne og er god til klar og tydelig kommunikation.
 • Kan mestre at være serviceminded, fleksibel og resultatorienteret.
 • Kan trives i en travl hverdag og har et godt humør.  

   
  Samtaler forventes afholdt i uge 41 2017.  Bemærk! Kandidater udvalgt til samtale vil blive præsenteret for en case.