Lærer til mellemtrinnet

Overlund Skole søger en uddannet lærer til en fast fuldtidsstilling på mellemtrinnet med tiltrædelse 1. november 2017 – eller hurtigst muligt.
 
Vi har brug for en lærer, som brænder for fagene dansk, tysk, billedkunst.
 
Du bliver en del af et team på mellemtrinnet, der er i en rivende udvikling omkring de muligheder, der ligger i fleksibel holddannelse, understøttende undervisning og faglig fordybelse.
 
På hele skolen arbejder vi med elevernes bevidsthed om egen læring, og vi er i gang med at gøre feedback til en naturlig del af vores hverdag. I nuværende skoleår har vi valgt at forkorte skoledagen for at have mulighed for at understøtte noget af undervisningen med to lærere. Vi arbejder hver dag på, at alle elever skal blive så dygtige, som de kan.
 
Overlund Skole er en skole, hvor elever, forældre og lærere vil fællesskabet og sætter høje krav til fagligheden. Derfor skal du være indstillet på et forpligtende professionelt samarbejde med alle skolens aktører og være tydelig i din rolle som lærer.
 
 
Lærerne har gode, individuelle arbejdspladser og mulighed for at flekse i ydertimerne.
 
Skolen er en 2 til 4 sporet folkeskole med 740 elever fra børnehaveklasse til og med 9. klasse.
 
Vi er afdelingsopdelt og er organiseret i selvstyrende teams, der arbejder tæt sammen om undervisningen, skoledagens planlægning, anvendelsen af afdelingens ressourcer og de daglige pædagogiske udfordringer. Det betyder, at du skal være fleksibel og meget dygtig til at indgå i teamsamarbejde, for vores overordnede mål om at skabe en god skoledag for børnene kan kun lykkes, hvis vi har et tæt samarbejde og en høj faglighed.
 
 
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
 
Ansøgningen skal være skolen i hænde senest d. 26. september 2017. Ansættelsessamtalen afvikles d. mandag den 9. oktober
 
Relevante bilag såsom eksamensbeviser, dokumentation om tidligere ansættelse, udtalelser mv. skal vedlægges ansøgningen.
 
Nærmere oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til pædagogisk leder Berit Haarup på telefon 20560502 eller via mail på zbh@viborg.dk
 
Stillingen søges via Viborg.dk