Pædagog

Vi søger 1 pædagog til Børnehuset Rørsangervej snarest muligt. Stillingen er i vores børnehavegruppe, og den er på 30 timer ugentlig.
  
Hvem er vi? 
 • Vi er et hus med 67 børn i alderen 3-6 år, heraf en specialgruppe på 5 børn og 31 vuggestuebørn i alderen 0-3 år.
 • Vi er en engageret personalegruppe med en høj faglighed og med fokus på muligheder.
 • 3 aldersopdelte basisgrupper i børnehaven og 2 vuggestuegrupper med, med faste voksne tilknyttet.
 • En funktionsopdelt børnehavegruppe og vuggestuegruppe med en naturlegeplads på 5000 m3.
 
 
Hvad ønsker vi? 
 • At du kan samarbejde med det øvrige personale i huset.
 • At du har en anerkendende tilgang til børn, forældre og kolleger.
 • At du er i stand til, i samråd med kolleger, at vurdere på det enkelte barns trivsel og udvikling.
 • At du er i stand til at indgå aktivt i forældresamarbejdet.
 • At du har en empatisk tilgang til børnene.
 • At du kan formulere dig skriftligt.
 • At du aktivt vil arbejde med den pædagogiske læreplan, TOPI og Marte Meo metoden.
 • At du er villig til at videreudvikle din faglighed i samarbejde med dine kolleger. 
 
 
Løn og ansættelse efter gældende overenskomst.

Der vil være ansættelsessamtaler torsdag i uge 41.