Pædagog

Møllehøjskolen søger en uddannet pædagog senest pr. 1 december 2017.
Stillingen er på 34 timer ugentlig, med arbejdstid i SFO’en og undervisningen som skolepædagog.

Møllehøjskolen er en større pædagogisk arbejdsplads, med undervisning fra 0. – 6. klassetrin, fritids- og ungdomsklubben Kværnen, fritidsordningen Mølleriet og en servicedel.

Du vil blive en fast del af teamet i Mølleriet, med morgenåbner, eftermiddagsfritter osv. Samtidig er du en fast del af et årgangsteam i indskolingen. Der er ugentlige teammøder i både SFO’en og i årgangsteamet, og du indgår på lige fod med dine lærer- og pædagogkolleger, i forhold til at sikre børns trivsel og læring hele dagen.

Mølleriet er en aktiv fritidsordning, hvor der lægges vægt på, at relationer bl.a. skabes gennem aktiviteter med børnene. Vi dyrker friluftsliv, laver bål, og tager gerne på lejr. Vi spiller bold, ruller på rulleskøjter, bruger idrætshallen og har svømning på programmet i vinterhalvåret. Vi har kreative værksteder, bruger sløjdlokalet og spiller musik. Derudover har vi dyrehold i form af marsvin, kaniner og høns samt fire dejlige ponyer som vi deler med Klubben.
Vi har ca. 140 børn indmeldte i SFO’en.

Vores forventninger til dig er:
  • At du brænder for både fritidsdelen og undervisningen
  • At du kan inspirere og motivere børn ved at bruge dig selv
  • At du kan stille dig op, og indtage ”rummet” foran en hel årgang
  • At du har praktiske kompetencer, der bringes i spil sammen med børnene
  • At du har interesse for udeliv og flair for IT
  • At du kan motivere især drengene og være en god spejling for dem
  • At du evner at samarbejde bredt med forældre, kolleger og ledelse
  • At du er et engageret menneske, som kan se sig selv arbejde indenfor de værdier, som er vigtige for os på Møllehøjskolen
     
Pædagogisk er vi optaget af fællesskabers betydning for børns trivsel og læring. Vi vil skabe rammer, hvor børn kan ”bakse” med livet på godt og ondt, med nærværende, engagerede voksne omkring sig.
Vi er omkring 45 ansatte på Møllehøjskolen. I SFO’en er der 8 pædagoger (4 mænd og 4 kvinder), en fleksjobber og leder. Udover et tæt samarbejde med lærere og pædagoger i indskolingen, vil der også være et tæt samarbejde med pædagogerne i klubben.
Møllehøjskolen er en skole, hvor klub, SFO og undervisning har en stærk fælles identitet. Vi har et stabilt elevtal, en stor udstykning i baghaven, en enorm opbakning i skoledistriktet, og en helt nybygget indskolingsdel. Møllehøjskolen er en skole med 2 spor og ca. 280 elever. Vi ligger i cykelafstand fra Viborg, tæt på skove, åer og søer, som alt sammen er noget vi bruger i både undervisningen og fritidsdelen.

Har du spørgsmål eller lyst til at besøge os, kan du kontakte SFO- og administrativ leder Lars Johannsen på tlf. 87 87 23 50.

Ansættelsessamtaler:
Samtaler forventes afholdt tirsdag den 10. oktober fra ca. kl. 14.30

Løn og ansættelsesforhold:
Løn i henhold til gældende overenskomst.

Forud for evt. ansættelse skal der foreligge en børneattest / straffeattest.