Lærer til udskoling

Lærer til Ørum Skole
Vi skal bruge en udskolingslærer, som kan varetage fagene dansk, historie, samfundsfag og linjefag fra 1. oktober 2017 eller snarest derefter.

Vi søger en lærer, som er robust og fagligt velkvalificeret. Det skal være en lærer, som kan differentiere, være tydelig i klasseledelse, skabe et godt læringsmiljø samt kan arbejde under værdisættet ansvarlighed, mangfoldighed, anerkendelse, trivsel og nysgerrighed.

På Ørum Skole har vi fokus på kerneopgaven, og at børn skal lære så meget som muligt. Vi arbejder bla. efter, at børn og unges læring foregår i samspil med andre og i forskellige sammenhænge, og derfor er der fokus på praksisfællesskaber, læringsbaner og forældresamarbejde. Vi anvender aktiviteter, der er bedst egnet til at fremme læring. Vi målsætter og evaluere elevernes læring. Derudover skaber vi motivation og relation for eleverne.

Vi arbejder i Professionelle læringsfællesskaber med udgangspunkt i projekt Videnproducerende skoler. Der arbejdes i selvstyrende teams i afdelingerne, og der er afsat teamtid hver uge. Vi forventer, at du er indstillet på at indgå i læring igennem egen og andres praksis.

Vi anvender TOPI – den tværfaglige model, hvilket giver os rammen for, at alle vores elever er i trivsel, giver bedre forældresamarbejde og styrker det tværfaglige samarbejde.
I vores personalepolitik er der fokus på mangfoldighed, ordentlighed og dygtighed = MOD, hvilket skaber et godt arbejdsmiljø.

Yderligere oplysninger:
Vil du høre mere, er du velkommen til at kontakte skoleleder Maria Frimand Andersen på telefonnr.: 20 56 05 94. Du kan læse om Ørum skole på skolens hjemmeside:  www.orumskole.dk

Løn og ansættelsesvilkår ifølge gældende overenskomst. Forud for evt. ansættelse
skal der foreligge en børneattest / straffeattest.
 
Vi holder ansættelsessamtaler den 27. september 2017.