Distriktsleder

Viborg Kommunes Hjemmepleje og Hverdagsrehabilitering søger distriktsleder med ansvar for tværgående funktioner.

Brænder du for at udvikle kommunale velfærdsydelser, har du erfaring med at lede forskellige fagligheder, og har du et stærkt fokus på den rehabiliterende indsats?

Så tilbyder Viborg Kommune en stilling som distriktsleder med ansvar for tværgående funktioner.

Sundhed og Omsorg i Viborg Kommune har for nyligt gennemført en organisationsændring, som skal understøtte sammenhængskraften i forhold til kerneopgaven og sikre gode rammer for det tværfaglige samarbejde i praksis.
 
På Omsorgsområdet er der etableret en ny enhed med ansvar for Hjemmepleje og Hverdagsrehabilitering. Enheden er opdelt i 9 distrikter. Et af disse distrikter samler følgende tværgående funktioner: aftensygepleje, rengøringsteam, terapeuter, som organiseres i det nye team Træning og Hverdagsrehabilitering, en række sygeplejespecialer, ledelse af funktionen kliniske vejledere og funktionen sygeplejeklinikker, herunder personaleledelse for sygeplejeklinikken i Sundhedscenteret.
 
For den rette kandidat er der mulighed for at være med til at udvikle stillingens indhold og bidrage til udviklingen af den nye organisation. Du bliver leder for medarbejdere med en bred vifte af kompetencer, og sammen med dem får du ansvaret for at udvikle den rehabiliterende indsats.
 
Under dig får du to teamledere, som har ansvaret for henholdsvis Rengøringsteamet og for Træning og Hverdagsrehabilitering.
 
Distriktslederen skal arbejde ud fra Viborg Kommunes værdigrundlag, ledelsesgrundlag samt Job & Velfærds kerneopgave: ”samarbejde med borgeren om et selvstændigt, meningsfuldt og aktivt liv – hele livet”
 

Vi tilbyder:
 • Mulighed for at sætte dit præg på udviklingen af en ny organisation
 • Medarbejdere med høj faglighed, der glæder sig til at udvikle området sammen med dig
 • Medansvar for udviklingen af rehabiliteringsindsatsen
 • Det faglige og daglige ledelsesansvar for alle faggrupper i distriktet
 • Vide rammer for at realisere kerneopgaven
 • Ansvar for - i samarbejde med medarbejdere, borgere og en række andre aktører - at finde løsninger, der understøtter fremtidens velfærd 

Derfor lægger vi vægt på, at du:
 • Er indstillet på at indgå i et stærkt fællesskab med 8 andre distriktsledere
 • Har en relevant faglig og uddannelsesmæssig baggrund. Ansøgere med en uddannelse som sygeplejerske vil blive foretrukket
 • Evner at etablere et udviklende samarbejde på tværs af organisationen
 • Har erfaring med tværfaglig ledelse af ledere og medarbejdere og en relevant lederuddannelse - eller er villig til at påbegynde en lederuddannelse
 • Er ledelsesmæssigt i stand til at understøtte, udvikle og vedligeholde en fælles værdibaseret kultur med både tydelige rammer og frihed under ansvar
 • Er i stand til at yde sparring og faglig supervision i dagligdagen baseret på den anerkendende tilgang
 • Økonomisk indsigt, forståelse samt evne til at skabe en sund økonomi
 • Har gennemslagskraft, men samtidig er lederen, der inviterer til dialog
 
 
Fakta om jobbet
Den nye organisering trådte i kraft den 1. juni 2017.

Stillingen forventes besat 1. december 2017.

Uddybende information kan indhentes ved leder af Hjemmepleje og Hverdagsrehabilitering Vibeke Eriksen tlf.: 30 94 04 90.

Klik her for at se jobprofil

Der afholdes samtaler den 6. oktober 2017. Der afholdes eventuelt 2. runde samtaler den 16. oktober 2017. Som en del af ansættelsesprocessen vil du skulle gennemgå en personlighedstest.