Børnehusleder

Engelsborg Børnehus søger leder med ansættelse pr. 1.12.2017 eller snarest muligt derefter.
 
Engelsborg børnehus er et integreret børnehus, normeret til 22 vuggestue børn, 60 børnehave børn og 14 medarbejdere. Børnehuset er beliggende i nordre bydel i Viborg på adressen Nørremarksvej 1, tæt på by og med fantastiske muligheder for udeliv -  med en stor legeplads, kolonihavehus i gå afstand, skov og naturskole tæt på.
 
Engelsborg børnehus er en del af dagtilbud Område Nord, som består af 7 enheder, 6 børnehuse og en dagpleje med 55 dagplejere.
 
Som leder i Engelsborg børnehus vil du indgå i et lederteam med 6 børnehusledere, 2 afdelingsledere og lederen af dagplejen, samt områdelederen som du referer direkte til som nærmeste leder.
 
Viborg Kommunes ledelsesgrundlag for ledelse og samarbejde bygger på værdierne: Mangfoldighed - Ordentlighed -  Dygtighed (MOD). Læs mere på Viborg.dk, hvor du kan læse hele ledelsesgrundlaget, MED – Aftale, Viborg kommunes børnepolitik: ”Lys i øjnene”, Det strategiske hus og meget mere om Viborg kommune og dagtilbud.

Forventninger til lederen af Engelsborg børnehus:
Faglige - og ledelsesmæssige kompetencer
 • Ansøger med erfaring, pædagogisk uddannelse, gerne suppleret med eller indstillet på at tage en diplom i ledelse.
 • Har erfaring med personaleledelse, it og administration.
 • Har ”fingeren på pulsen” i forhold til faglighed og udvikling inden for 0-6 års området.
 • Har gode kommunikative evner og kan formidle såvel mundtlig som skriftlig.
 • Kan håndtere kompleksitet i en travl hverdag.
 • Er tydelig i sin kommunikation og synlig for personale og forældre både fysisk og ift. holdninger og retning.
 • Har kompetencer og er villig til at rådgive og sparre med personalet i hverdagen om pædagogiske opgaver.
 • Er systematisk og har et godt overblik.
 • Tager medansvar for både udviklingen af og økonomien i område Nord.
 • Tager aktiv del i de fora man som leder bliver en del af – bl.a. ledelsesteamet for område Nord og tværfaglige samarbejdspartnere.
 • Kan håndtere konflikter/uenighed på en konstruktive måde.
 • Har gennemslagskraft – kan sætte sig igennem.
 • Har kendskab til systemteori og kan leder derudfra.
 • Har erfaring med og er positiv indstillet i forhold til forældresamarbejde/forældreinddragelse.
 Personlige kompetencer
 • Har en positiv indstilling til både opgaver og andre mennesker.
 • Er anerkendende, imødekommende og rummelig.
 • Er engageret, ansvarsbevidst og følger ”opgaver til dørs”.
 • Har gode samarbejdsevner.
 • Har humor.
 • Empatisk, positiv og robust.
 
Arbejdet som leder i Engelsborg børnehus byder på:
 • Et børnehus med et engageret og fagligt dygtigt personale, med forskellige kompetencer, hvor der er plads til såvel høj faglighed som humor og gode grin.
 • Et hus i udvikling både i forhold til de fysiske rammer, struktur og samarbejde.
 • En afvekslende hverdag der er fuld af kompleksitet, udfordringer, spændende opgaver og en stor grad af frihed til selv at tilrettelægge opgaveløsningen.
 • Et engageret og aktivt lederteam i området, som sætter samarbejde, faglighed og godt arbejdsmiljø højt.
 
Ønsker du nærmere information om stillingen, kan du kontakte områdeleder Vivi Vraa på tlf. 3056 8479.
  
Samtaler:
Første samtale foregår torsdag d. 12.10.2017. Herefter udvælges de ansøgere som skal til anden samtale fredag d.27.10.2017. De ansøger der udvælges til anden samtale får udarbejdet en personprofil og skal påregne en times tilbagemeldingen på denne mellem de to samtaler.
 
Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
Forud for ansættelsen indhentes en børne attest/straffeattest.