Pædagogisk leder


Bøgeskovskolen søger pr 1. december 2017 en pædagogisk leder, som brænder for at stå i spidsen for vores indskoling.

Bøgeskovskolen er en skole med 0. – 9. klasse. Vi har 434 elever og 49 ansatte. Skolen er afdelingsopdelt og organiseret i selvstyrende enheder.
På Bøgeskovskolen ligger det os meget på sinde at inkludere alle typer børn i vores skoledistrikt. Det betyder, at vi har fokus på inkluderende processer og forældrenes involvering i børnenes læring.

Vi er en skole, der lægger vægt på udvikling og videndeling. Vi er hele tiden på jagt efter de redskaber, der kan udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Heri indgår læring i egen og andres praksis. Samtidig er det vigtigt for os at mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.
 
På Bøgeskovskolen er vi optaget af at samarbejde med de omkringliggende skoler og daginstitutioner, samt Bjerringbro Gymnasium, der ligger som nabo til skolen. Vi har i den forbindelse fokus på overgangene mellem institutionerne.
 
Vi tilbyder en udviklingsorienteret og positiv arbejdsplads med plads til forskellighed og stor mulighed for selv at tilrettelægge sit arbejde. Vi har højt til loftet, vide rammer og en intern varm og humoristisk tone.
 
Som pædagogisk leder på Bøgeskovskolen vil dine arbejdsopgaver være
 
 • ambitiøst og fremsynet pædagogisk ledelse af indskolingen og SFO. Sammen med elever, forældre, medarbejdere og ledelseskolleger skal du bidrage til videreudviklingen af skolens SFO og indskolingsklasser, og sammen med medarbejderne sikre en tydelig rød tråd gennem hele skoledagen.
 • at koordinere arbejdet omkring kompetencecenteret, skolens AKT-korps og kommunens PPL (pædagogisk praksis og læring). PPL er en enhed for tværgående indsatser 0-18 år, som skal fremme børn og unges deltagelsesmuligheder i sunde fællesskaber. Du skal sikre effektiv sagsgang omkring elever med særlige behov.
 • at varetage almindelige ledelses/driftsmæssige opgaver fordelt i ledelsesteamet.    

Som vores nye pædagogiske leder
 
 • tænker du naturligt i helheder og trives med udfordringer
 • har du en synlig ledelsesstil præget af humor og et positivt livssyn
 • har du en anerkendende tilgang
 • har du evne og lyst til at motivere og dele viden
 • har du mod til insisterende involvering, når det er nødvendigt.
 • vil du styrke og udbygge de netværk, skolen er bygget op om
 • brænder du for at være med til at skabe en god skole med trivsel for både elever og ansatte
 • har du gerne erfaringer med daglig ledelse af både pædagogisk og faglig karakter.
 • er du læreruddannet gerne suppleret med efteruddannelse inden for ledelse eller det pædagogiske område. Ligeledes skal du være indstillet på at opkvalificere dine kompetencer med en diplomuddannelse i ledelse.
  
Bøgeskovskolens værdigrundlag og øvrige oplysninger om skolen kan ses på skolens hjemmeside.
Skolens ledelsesgrundlag bygger på det værdibaserede ledelsesgrundlag, der er gældende for ledere i Viborg Kommune. (Se www.viborg.dk)

Der forventes første ansættelsessamtale tirsdag den 10. oktober og onsdag den 11. oktober 2017.
Anden samtale er torsdag den 26. oktober 2017.
Der holdes to samtaler. Hvis du går videre til anden samtale, skal du være indstillet på at deltage i en profiltest i kommunens HR-afdeling.