Teamleder (genopslag)


Da det ikke lykkes os at besætte begge teamleder stillinger i første opslag, genopslås én ledig stilling som teamleder i Familiecenter Viborg med tiltrædelse 1. december 2017.

Familiecenteret er leverandør til Familieafdelingen til børn og deres forældre i alderen 0 – 18 år (primært 0-12 år) ift. forebyggende og foregribende indsatser i henhold til Lov om Social service kapitel 3 og 11.
 
Familiecenter Viborg består af tre distriktsteams; Team Øst, Team Vest og Team Nord og flere specialteams bl.a. Integration, Praktisk-pædagogisk støtte og Spædbarnsteamet.
 
Der er ansat ca. 48 medarbejdere i Familiecenteret, fordelt på følgende tre primære faggrupper; pædagoger, socialrådgivere og psykologer.
 
Hver teamleder vil få personaleansvar for ca. 20 medarbejdere. Fordelingen vil ske efter ansættelsen er gennemført.
 
Der arbejdes ud fra en systemisk og tværfaglig tankegang, således at alle faggrupper samarbejder om de forskellige opgaver.
 
Ledelsen i Familiecenteret består af én afdelingsleder og to teamledere. Desuden er der nogle koordinatorfunktioner blandt medarbejdere.
 
Begge teamledere vil få selvstændige behandlingsopgaver svarende til ca. én arbejdsdag om ugen.
 
Du vil som teamleder blive ansvarlig for:
 • At sikre den daglige drift.
 • At støtte den enkelte medarbejder og teams som helhed, herunder yde faglig sparring og supervision til medarbejderne – individuelt og i gruppe.  
 • At udvikle det forebyggende og foregribende område, i samarbejde med medarbejdere, teamlederkollega og afdelingsleder, samt evt. samarbejdspartnere.
 • At kvalificere dokumentationen og skriftligheden, samt fortsætte implementering af effektmålingssystemet FIT (Feedback Informed Treatment).
 • At medvirke til et godt og tværgående samarbejde mellem relevante samarbejdspartnere.
 • At sikre, at Viborg Kommunes overordnede værdier og mål på børn og ungeområdet udmøntes i det daglige arbejde.
 • Der vil være opgaver/ansvarsområder, som fordeles mellem de to teamledere.
   
Vi forestiller os, at du:
 • Er uddannet socialrådgiver, pædagog eller psykolog med erfaring indenfor behandlingsområdet.
 • Er kreativ og nytænkende.
 • Har en anerkendende og ressourceorienteret tilgang.
 • Er en dygtig leder eller har potentialet til at blive det.
 • Har ambitioner på det forebyggende og foregribende område.
 • Kan yde sparring og supervision til medarbejderne.
 • Kan indgå i en respektfuld dialog med borgere, medarbejdere og samarbejdspartnere.
 • Er god til at skabe struktur, planlægge og prioritere, samt til at skabe overblik.
 • Har fokus på sammenhængen mellem pris/ressourcer og kvalitet.
 • Kan se den enkeltes potentiale og få det til at vokse.
  
Vi kan tilbyde:
 • Dygtige og engagerede medarbejdere, der har lyst og vilje til at arbejde med udvikling af fag og metoder.
 • Høj grad af frihed.
 • Sparring og støtte i ledergruppen.
 • En hverdag, hvor der trods travlhed er plads til grin mellem kolleger.
 • En spændende, udfordrende og afvekslende hverdag.
 • Kompetenceudvikling ift. ønsker og behov.

   
Stillings- og kompetencebeskrivelse af teamledere i Familiecenter Viborg
Ydelseskatalog

Første samtale forventes afholdt den 2. oktober 2017, og anden samtale forventes afholdt den 9. oktober 2017.
 
I den mellemliggende periode vil der blive foretaget en profilanalyse.
Ansættelsen sker efter gældende overenskomst.
 
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, kan du kontakte afdelingsleder Rikke Halling Mørch, tlf.nr.: 87 87 78 02 eller 23 64 73 30.