Ergoterapeut

Teamspiller søges til Liselund, sammen kan vi mere.

Specialeafsnittet på Liselund søger en ergoterapeut til et barselvikariat. 
Stillingen er på 28 timer fra den 15/11-2017 til den 1/9-2018 med mulighed for en evt. forlængelse, vi arbejder i blandet dag og aftenvagt.
 
Målgruppen er borgere med en uhensigtsmæssig adfærd /udad reagerende adfærd. Der vil ofte være tale om borgere med en dobbelt diagnose, hvor demenssygdommen fylder mest i det samlede billede af borgeren.
Alle forløb indledes med en udredning og afklaring af borgerenes funktionsniveau, fysisk, psykisk og social samt vurdering af støttebehov, herunder afklaring af behov for fremtidige bolig. At stabiliserer den enkelte borgers tilstand, eller fastholde og evt. at udvikle den enkeltes livskvalitet.
 
Hvem er vi;
Vi arbejder i en værdibaserede organisation, hvor der er stor medindflydelse og medbestemmelse.
Vi arbejder hele tiden med nye tiltag, som kan komme borgerne og personalet til gode. Vi er en organisation som deler og modtager viden for at skabe læring.
 
Vi har et miljø med en høj professionel og faglig kultur, hvor medarbejderne opfatter den problemskabende adfærd som en reaktion og som kommunikation fra et menneske, der har brug for en kvalificeret hjælp.
Problemer anskues som fælles anliggender, som alle har et ansvar for og ikke som den enkelte medarbejders eget problem eller ansvar. Det skal være naturligt at søge hjælp og sparring hos en kollega eller ledelsen
Der er en åben og tillidsfuld dialog mellem kolleger og med ledelse. Det er afgørende for et godt samarbejde, at der er en tro på, at alle gør deres bedste.
Man fortæller om sine iagttagelser og giver udtryk for sin undring, hvis man ser en kollega handle på en måde, som umiddelbart forekommer forkert eller uforståelig.
Vi ønsker faglig dialog, som kan være udviklende for alle parter.
 
Vi forventer at:
Du er skarp på dokumentation inden for service- og sundhedsloven.
Du har praksiserfaring og stor interesse for målgruppen.
Du kan dokumentere den viden du har, inden for målgruppen/ relevant uddannelse.
Du vil være med til at præge en kultur af høj faglighed og rummelighed
Du vil arbejde tæt sammen med pårørende, der er en del af huset Liselund.

Teamet laver selv deres vagtplan, hver 4 uge.
Vi har en fast helligdags rul så alle ved hvordan man skal arbejde
 
For evt. spørgsmål kontakt leder Birgitte Gert på tlf. 87 87 66 45

Løn og ansættelsesforhold
Løn i henhold til gældende overenskomst.

Forud for evt. ansættelse skal der foreligge en straffeattest.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler 22/9-2017