Pædagoger

B og U Handicap Viborg søger to pædagoger.

Der er tale om én fast stilling på 20 timer ugentligt med primær tilknytning til Egeskovhus, samt én tidsbegrænset stilling fra 15. august og indtil årets udgang med primær tilknytning til Reden.
Begge stillinger består hovedsageligt af aftenvagter i hverdagene, samt skiftende vagter fast hver anden weekend.

B og U Handicap Viborg består af tre afdelinger; Egeskovhus, Røde Hus og Reden. Egeskovhus er et døgn- og aflastningstilbud for udviklingshæmmede børn og unge under 18 år. Røde Hus er et aflastningstilbud for hjemmeboende børn og unge fra 0-18 år med autismespektrumforstyrrelser og Reden er samme type tilbud for børn og unge med ADHD.
Samlet set er der tilknyttet i omegnen af 80 børn og unge i alt, på tværs af de tre aflastningstilbud. Hvert af tilbuddene rummer forskellige opgaver og pædagogiske udfordringer i forhold til børnenes individuelle behov. Vi arbejder ud fra et anerkendende grundlag baseret på KRAP og med en målsætning om, at vi kan være med til at skabe det bedste liv for hele familien.

 
Vi forventer af dig, at du:
 • uddannet pædagog
 • brænder for at arbejde med børn og unge med specielle behov
 • er engageret
 • er ansvarlig
 • er robust både fysisk og psykisk
 • respekterer fælles beslutninger og efterlever dem
 • kan bevare overblikket i alle situationer
 • har et godt humør
 • har KRAP-kursus eller stor erfaring med anerkendende pædagogik
 • kan begrunde dine handlinger fagligt
 • kan arbejde struktureret og metodisk
 • kan arbejde skriftligt og dokumenterende i praksis
 • aktivt vil bruge tegn til tale
 • har kørekort B
  
Vi kan tilbyde dig:
 • faglige udfordringer og udvikling
 • pædagogisk fokus på relationsarbejdet og anerkendelse
 • en arbejdsplads i udvikling og forandring
 • nogle dejlige børn og unge
 • en engageret personalegruppe

Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til:
Kasper Kristensen på tlf. 87 87 77 70 eller 61 89 06 80

Løn- og ansættelsesforhold
Løn i henhold til gældende overenskomst.
Forud for evt. ansættelse skal der foreligge en børneattest.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler uge 32, 2017.