Vågne nattevagter til Ungeindsatsen Viborg

Med høj faglighed og et anerkendende menneskesyn
 
Vi søger lige nu 3 vågne nattevagter til en spændende, udfordrende og afvekslende nattevagt funktion med start den 1. oktober 2017.
Stillingen tilknyttes Sct. Laurentii Vej 14A, som er døgnområdet. Ansættelsen er med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på ca. 29 timer.
Du vil blive en del af et fast nattevagtsteam med 2 øvrige kollegaer. Din arbejdstid vil som udgangspunkt være fra kl.23-08.00 alle ugens dage – og hver 3. weekend.
 
Hvem er du?
Ud over du trives med at arbejde på egen hånd om natten, forventer vi, at du: 
 • Er uddannet/har erfaring inden for det social- og sundhedsfaglige område.
 • Er tydelig i skrift og tale.
 • Kan begå dig i diverse IT systemer.
 • Har kørekort.
 • At du er systematisk, struktureret og selvstændig i udførelsen af opgaverne.
 • At du kan reflektere i nuet og over egen indsats, være fleksibel i opgaveløsningen.
 • Have flair for udførelsen af administrative og praktiske opgaver, så som at bage, vaske tøj, mindre opgaver der kræver lidt håndværks snilde.
 • At du er rolig som person, har et godt humør og kan træffe selvstændige beslutninger.
 • At du er fleksibel og kan bevare overblikket i akutte og pressede situationer.
 • Gerne erfaring med arbejdet omkring anbragte børn og unge. 
   
Det tilbyder vi
 • Vi har høj faglighed, hvor en anerkendende, systemisk narrativ tilgang har fokus.
 • Vi vægter højt det tværfaglige samarbejde som et fast redskab i hverdagen.
 • Vi har engageret og tydelig ledelse.
 • Vi har plads til nytænkning samt kreativitet i opgaveløsningen.
 • Sparring og supervision ved nærmeste leder
 
Det er en vigtig forudsætning, at du er god til at være i dialog med de unge, så de inddrages mest muligt i eget liv.
At du har en anerkendende og rummelig tilgang til andre mennesker og formår at tilsidesætte egne normer, holdninger og værdier og i høj grad følge og understøtte den unges initiativer og ønsker.
Varetage omsorg for de unge og sikre deres trivsel om natten.
 
Om Ungeindsatsen Viborg
Ungeindsatsen Viborg består af et døgn- og dagområde, og er et foranstaltnings tilbud til sårbare og socialudsatte børn og unge, i alderen 13-23 år.
Afdelingen består af 20 ungekonsulenter, 1 administrativ medarbejder, 1 teamleder og 1 afdelingsleder.
Medarbejdergruppen er sammensat af en række erfarne medarbejdere. Fælles for alle medarbejdere er, at de er dygtige og fagligt meget engagerede. Vores pædagogik spejler sig i KRAP, AART, HAP, og den systemiske narrative tænkning.
Vi tilbyder en spændende, udfordrende og afvekslende hverdag, en hverdag, hvor der trods travlhed er plads til et godt grin mellem kollegaer.
 
Læs mere om Ungeindsatsen Viborg på www.viborg.dk/ungeindsatsen
 
 
Samtalerne vil finde sted onsdag den 23. august og torsdag den 24. august i tidsrummet begge dage fra kl.12-19.

En ansættelse er betinget af en ren børne– og straffeattest, hvorfor disse indhentes.
 
Ønsker du yderligere information, er du velkommen til at kontakte teamleder, Helle Hansen på telefon 30 33 44 03 og eller afdelingsleder, Mette Tandrup Madsen på telefon 87 87 78 00.
 
Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende FOA overenskomst.