Souschef

 
Den selvejende institution Hald Ege Børnehus søger souschef 
 
Hald Ege Børnehus er en selvejende aldersintegreret institution normeret til 134 børn i alderen 0-6 år beliggende i naturskønt område tæt på skov, sø, marker, mose, krat, kultur, Hald Ege Mini Regnskov, øvrige dag- og døgninstitutioner, skoler og efterskole. 
 
Vi tilbyder 
 • En engageret bestyrelse som er aktiv i forhold til administration og drift af institutionen i overensstemmelse med Viborg Kommunes retningslinjer 
 • En arbejdsplads hvor alle medarbejdere har ansvar og medbestemmelse 
 • Fagligt kompetente medarbejdere som alle bidrager til, at børnehuset er et godt sted at være og lære for børn, forældre og medarbejdere
 • En engageret forældregruppe som støtter op om hverdagslivet og arrangementer i børnehuset 
 • Et arbejdsmiljø præget af et stærkt fællesskab, godt humør, respekt for mangfoldighed og forskellighed  

Vi forventer at vores nye souschef 
 • Er uddannet pædagog med pædagogfaglig og ledelsesmæssig erfaring
 • Er ambitiøs og visionær
 • Gennem motivation og sparring vil være inspirator i den fortsatte udvikling af vores organisation og praksis
 • Er imødekommende, lyttende, opmærksom og omsorgsfuld i kontakten med bestyrelse, personale, forældre og børn, har fokus på dialog, går konstruktivt til udfordringer og behersker ”den nødvendige samtale” 
 • Er en synlig og tydelig souschef med flair for kommunikation, organisering og systematik, er handlekraftig, kan uddelegere opgaver og udvise tillid
 • Vil være med til at arbejde for at videreudvikle en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejdere spiller hinanden gode og styrker og udvikler fællesskabet, fagligheden og arbejdsglæden
 • Kan bevare roen, har overblik og kan selvstændigt håndtere uventede/pressede situationer 
 • Mestrer brugen af IT til løsning af sine opgaver 
 • Har en særlig viden, erfaring, nysgerrighed og interesse for 0-6 åriges udvikling 
 • Har kendskab til Marte Meo­-metoden og kan arbejde didaktisk, struktureret og systematisk i forhold til både udførelse og evaluering af pædagogiske aktiviteter, projekter og udviklingsarbejde 
 • Er kontaktpædagog for en gruppe børn 
 • Er passioneret omsorgsgiver med interesse, deltagelse, hengivenhed, empati og indlevelse for barnet og vægter et udviklingsstøttende samspil i det pædagogiske arbejde  

Som souschef i Hald Ege Børnehus er du med til at udmønte retningen i børnehuset i overensstemmelse med den sammenhængende Børne – og Ungdomspolitik ”Lys i øjnene”.  Du understøtter vores fremtidige arbejde med Viborg Kommunes fælles grundlag for læring, TOPI og den tværfaglige model samt børnehusets vision, værdier og kerneopgave.
Du bliver en del af ledelsesteamet og det pædagogfaglige fællesskab. 
 
Aflønning og arbejdstid 
Aflønning vil ske i henhold til overenskomst indgået mellem BUPL og KL. 
Den ugentlige arbejdstid er 37 timer. 
Tiltrædelse den 1. oktober 2017.
 
Information  
Der vil i uge 28 og 32 være mulighed for at høre nærmere om stillingen hos leder Else Marie Hangaard på telefon nr. 87 87 14 60. 
 
Der afholdes ansættelsessamtaler onsdag den 23. august fra kl. 8.00 og eventuelle supplerende samtaler torsdag den 24. august fra kl. 8.00.