Pædagog

Pædagog til Skals Børnehuse afdeling Fredly
 
Pædagogstilling på 25 timer pr. uge ønskes besat fra 1. oktober eller hurtigt muligt derefter.

Ansættelsessamtalerne forventes afviklet i uge 35
 
Skovbørnehaven Fredly er en afdeling af Skals Børnehuse. Børnehuset består af tre afdelinger: Kærhuset, Rosengården og Fredly. Kærhuset og Rosengården er beliggende i Skals by mens Fredly er beliggende i Nr. Borup 6 km uden for Skals. I skovbørnehaven foregår langt størstedel af pædagogikken udendørs og vi vægter udelivet højt. Børnehaven råder over 10 tdl. skov og ligger i smuk og afvekslende natur.
 
Skovbørnehaven Fredly er en del af dagtilbud - område Nord. Området dækker Viborg Vestby, Løgstrup og den Nordlige del af Viborg Kommune. I området samarbejder lederne omkring fælles mål og retning for dagtilbuddene herunder tilrettelæggelse af kompetenceudvikling for medarbejderne.
  
Vi søger en pædagog der:
 • Har en særlig interesse for arbejdet med aldersgruppen 3 - 6 år.
 • Har en særlig interesse for udeliv og natur.
 • Vil indgå aktivt i at udvikle kvaliteten i det pædagogiske arbejde.
 • Vil indgå aktivt i personale-, forældre - og det tværfaglige samarbejde.
 • I et samarbejde kan vurdere på det enkelte barns trivsel og udvikling.
 • I et samarbejde kan udarbejde, udmønte og evaluere handleplaner.
 • Kan se Skals Børnehuse i et helhedsperspektiv og agere herefter.
 
Vi arbejder bevidst på at:
 • Arbejde efter lovgivningen på området, samt de kommunale politikker.
 • Have et læringsmiljø som særligt har fokus på tryghed, relationer, kommunikation og børns ret til at kunne selv.
 • Udvikle det eksisterende forældresamarbejde.
 • Fastholde Skals Børnehuse som en attraktiv arbejdsplads. 

Vi kan tilbyde:
 • En arbejdsplads i konstant udvikling.
 • At du får reel indflydelse på udviklingen af Skals Børnehuse.
 • At du i samarbejde med dine kollegaer får mulighed for udstrakt selvforvaltning.
 • At du får rum og støtte til din faglige/personlige udvikling. 

For yderligere oplysninger eller evt. aftale om besøg i Skovbørnehaven Fredly kontakt: afdelingsleder Rikke Kjeldal på telefon 22 29 45 12.

Onsdag den 9. august fra 16.45 til 17.45 er der åbent hus, hvor der er mulighed for at se institutionen og stille spørgsmål. Skovbørnehaven Fredly er beliggende Boruphedevej 3, Borup, 8832 Skals.
 
Løn og ansættelse efter gældende overenskomst