Frivilligheds- og samskabelseskonsulent


Kan du få to plus to til at give fem?
 
Viborg Kommune søger en frivilligheds- og samskabelseskonsulent til Handicapområdet i en fastansættelse med start den 1. oktober 2017.
 
Opgaven for den nye frivilligheds- og samskabelseskonsulent:
 
 • At udvikle og igangsætte frivilligheds- og samskabelsesprojekter med udgangspunkt i det nye kontaktsted på Banegårdspladsen i Viborg
 •  At være praktisk tovholder på frivillige-arbejdet i kontaktstedet og selv deltage i arbejdet
 • At udforske og arbejde med aktiviteter over for frivillige - i takt med de muligheder, der opdages
 • At mødes med eksisterende foreninger for frivillige og evt. hjælpe til dannelse af nye med tilknytning til arbejdet inden for handicapområdet i samråd med ledelse og afdelingsledelse
 • At indgå i dialog med øvrige frivillighedskoordinatorer i Viborg Kommune hvor dette giver mening og udvikler området
 • At deltage i forberedelse, efterbehandling og dialog i forbindelse med frivillighedsinitiativer
 • At betjene ledelsen og afdelingsledelsen og sikre sparring med institutioner og enkeltpersoner om gode ideer
 
Vi søger en medarbejder, der:
 • Har forståelse og respekt for faggrænser
 • Har kendskab til handicapområdet
 • Er nysgerrig og lyttende
 • Kan se ressourcer på en ny måde og være med til at få mere ud af disse
 • Kan involvere, inspirere samt skabe og formidle
 • Er systematisk og evner at være organisator for både små og mellemstore projekter med mange forskellige aktører
 • I sig selv er en styrke i tværfagligt samarbejde
 • Kan fremstå autentisk og arbejdsom – går forrest og viser vejen
 • Kan være fleksibel i forhold til arbejdets tilrettelæggelse
 • Er en ildsjæl og kan finde på alternative løsninger og besidder hittepåsomhed
 
 
Vi tilbyder:
 • Et fuldtids job i fastansættelse
 • Et solidt netværk af professionelle mennesker i Viborg Kommune – bestående af fagligt dygtige medarbejdere og ledere inden for velfærdsområderne, der arbejder med udvikling af frivillighed og samskabelse inden for området
 • Kolleger i besiddelse af et positivt livssyn og humoristisk sans
 
Stillingen er organisatorisk placeret i Bostøtte/kontaktsted i Handicapområdet under Socialområdet i Job & Velfærd med reference til afdelingslederen for Bostøtte/kontaktsted.
 
Du er meget velkommen til at kontakte leder Handicap Kim Søgaard (tlf. 41 71 94 24 - ktso@viborg.dk) eller afdelingsleder Susanne Andreasen (tlf. 40 88 86 68 – sa3@viborg.dk).
 
Løn og ansættelse efter gældende overenskomst med forhandlingsberettigede organisation.
 
Ansøgningsfrist søndag den 20. august kl. 23.59.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 31. august 2017 i tidsrummet fra kl. 9:00–15:00.