SOSU-assistentelever

Nu kan du søge ind på social- og sundhedsassistentuddannelsen med start den 1. november 2017.
 
Du kan søge om ansættelse som social- og sundhedsassistentelev på følgende måder
  • som elev på et ordinært forløb, hvor et bestået SOSU-grundforløb 2 er adgangskravet
  • som elev på et merit forløb, hvor adgangskravet er en uddannelse som social- og sundhedshjælper med grundfagene dansk og naturfag samt førstehjælps- og brandbekæmpelsesbevis

Uddannelsen er en blanding af teori og praksis, hvor du lærer at arbejde professionelt og tværfagligt med omsorg og rehabilitering i forhold til mennesker med fysiske, psykiske og sociale problemer.

Du kan se udførlig beskrivelse af uddannelsens indhold og sammensætning på Social- og sundhedsskolens hjemmeside og om mulighederne for at få udarbejdet en realkompetencevurderinger. 
  • Du bliver ansat på en uddannelsesaftale med elevløn
  • Skoledelen finder sted på Social- og sundhedsskolen i Skive, mens praktikken vil være i hjemmeplejen og på plejecentre i Viborg kommune, i psykiatri i Viborg kommune, og på sygehus i Region Midt (Viborg)
  • Du vil få tilknyttet en vejleder i alle praktikperioder

Yderligere oplysninger kan du få ved at kigge på vores hjemmeside www.viborg.dk/sosu eller kontakte en af uddannelseskonsulenterne.

Inden du trykker på opret ansøgning, skal du have en elektronisk udgave af dit eksamensbevis, CV, tidligere eksamenspapirer, udtalelse osv., så du er klar til at vedhæfte dem i ansøgningsskemaet.