Børnehusleder - genopslag

Fællesskab og plads til det enkelte barn
 
Børnehusleder til nybygget børnehus i Rødkærsbro – Viborg Kommune

I efteråret 2017 flytter to børnehaver – Rødkærsbro Børnehave og Smørhullet sammen ind i et helt nybygget børnehus. Men de mangler en dygtig børnehusleder, der med organisatorisk sans, faglig kompetence, humor og glimt i øjet, kan lede sammenlægningen af de to nuværende børnehaver til at blive et fælles børnehus.
 
Hvem er vi:
Det nye børnehus kommer til at kunne rumme 90 børnehave børn, 30 vuggestuebørn samt ca. 15 medarbejdere. Der er ikke vuggestue i de nuværende børnehaver. De to børnehaver har arbejdet tæt sammen siden 2009, hvor de fik fælles leder.
De holder bl.a. alle deres personalemøder sammen,
de har fællespasning i de fleste ferier og de har udarbejdet fælles læreplan.
 
I Rødkærsbro er der et stærkt lokalsamfund, som vægter sammenhæng mellem dagtilbud, skole og fritidsliv. Det er derfor vigtigt, at den nye leder kan se og vil prioritere mulighederne i et frugtbart samarbejde, der kan være med til at skabe denne sammenhæng.
 
Vil du sammen med personalegruppen tage ledelse på børnenes læring og trivsel, og har du et stort hjerte og ”to varme hænder”, så kan du være den, der kan hjælpe os med at give børnene i Rødkærsbro ”Lys i Øjnene”.
 
Vi kan tilbyde:
 • En plads i et velfungerende lederteam, hvor vi tænker ledelse, som noget vi skaber sammen gennem kurs – koordinering – fælles forpligtigelse
 • Engagerede medarbejdere der er samarbejdsparate og udviklingsvillige
 • Glade børn og en ambitiøs forældregruppe der gerne engagerer sig og støtter op om børnehavens arbejde
 • Helt nye fysiske rammer som den nye børnehusleder skal være med til at sætte sit præg på
 • Samarbejde med skolen og Hallen der giver mulighed for sammenhæng i børnenes liv i et 0-18 års perspektiv
   
Vi tillægger det værdi, at du:
 • Har en relevant faglig baggrund og en ledelsesmæssigt ballast både i praksis
  og teoretisk
 • Har fokus på at dine ledelsesmæssige beslutninger skaber de bedste udviklings-muligheder for børnene gennem dygtigt personaleledelse og godt forældre-samarbejde
 • Har visioner for at udvikle det nye børnehus, men har respekt for de eksisterende kulturer og traditioner, der er i de to børnehaver
 • Har en professionel anerkendende og tydelig måde at kommunikere på
 • Er rummelig og afgrænsende - plads til alle men ikke til alt
 • Er en god sparringspartner for medarbejderne ved at støtte, inspirere og motivere deres personlige og faglige udvikling
 • Er synlig i børnehavens hverdag og kender børn og forældre
 • Er robust og kan sige fra, samt håndtere konflikter og se det gode i modstand
 • Skaber et fagligt kompetent og inspirerende miljø, hvor børn og voksne trives og udvikles
 • Er loyal overfor Viborg Kommunes ledelsesgrundlag, de personalepolitiske værdier, børnepolitikker og tværgående indsatser m.m.
 
På Viborg.dk kan du læser mere eller følge div. links:
 
Område Sydøst
Børnepolitikker
Ledelsesgrundlag
Personalepolitiske værdier


Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte områdeleder
Anne-Mette Marling på tlf. nr. 30 85 89 92.
 
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
 
Samtaler:
Ansættelsessamtaler afholdes med 1. runde onsdag den 16. august og 2. runde
tirsdag den 29. august 2017. De ansøgere der går videre til 2. runde, vil få udarbejdet en
personprofil, og skal påregne en times tilbagemelding på denne mellem de to samtaler.