Teamleder i PPL

Stå i spidsen for et team af dygtige og dedikerede fysio-/ergoterapeuter og vær med til at opbygge en ny tværprofessionel afdeling.

Viborg Kommune søger en fysio-/ergoterapeutisk teamleder til afdeling for Pædagogisk Praksis og Læring (PPL) i Børn & Unge. Du kommer til at stå i spidsen for 7 engagerede fysio-/ergoterapeuter samt varetagelse af fysio/ergoterapeutiske opgaver i samarbejde med teamet og øvrige faggrupper i PPL.
Teamlederstillingen vil være ca. ½ stilling og den resterende arbejdstid bruges på at løse fysio-/ergoterapeutiske opgaver i samarbejde med teamet.
 

Vi vil skabe sunde fællesskaber for alle børn
I Viborg Kommune lægger vi vægt på, at børn og unge indgår i et nærmiljø og kan blive der, også hvis der er behov for særlige indsatser. Tidlige og forebyggende indsatser er derfor centrale fokusområder. Vi har derfor etableret en afdeling, som samler de tværgående enheder for at sikre, at vores kolleger decentralt kan få den bedste faglige rådgivning og støtte.  

 
Vi tilbyder
 • En teamlederstilling, hvor du bliver leder af medarbejdere, som leverer et højt fagligt niveau og kontinuerligt er optaget af at udvikle det fysio-/ergoterapeutiske børneområde
 • Syv kvalificerede og passionerede fysio-/ergoterapeuter, som glæder sig til at byde dig velkommen
 • Tværgående ledelsesopgaver i et af vores fem geografiske områder, hvor der vil være et team af relevante medarbejdere i PPL. Vi har fokus på den praksisnære og lettilgængelige tværprofessionelle indsats
 • Fællesskab i en teamledergruppe med fem teamledere, en souschef og afdelingsleder, hvor vi sammen arbejder i et professionelt læringsfællesskab
 • Et ledelsesteam, som har en fælles udviklingsopgave med fortsat at sikre succesfuld sammenlægning af forskellige enheder og arbejdsopgaver, hvor vi sætter udvikling af det tværprofessionelle samarbejde i højsæde
 • Mulighed for relevant lederuddannelse
 
Om dig
Vi søger en teamleder, der skal varetage fagteamledelse, håndtere tværgående ledelsesopgaver og varetage fysio-/ergoterapeutiske arbejdsopgaver. Vi forventer, at du:
 • Har erfaring med og brænder for fortsat at udvikle det fysio-/ergoterapeutiske børneområde
 • Er uddannet fysio- eller ergoterapeut
 • Har ledelseserfaring eller lyst til at udvikle ledelsesfaglige kompetencer
 • Fokuserer på sammenhængskraft og helhedsorienterede løsninger
 • Kan varetage den daglige drift samt fokusere på gode udviklingsprocesser
 • Har gode relations kompetencer og vægter netværksdannelse
 • Kan balancere imellem en inddragende tilgang til udviklingsprocesser samtidig med, at der sættes tydelige rammer og retning
 • Understøtter Viborg Kommunes personalepolitiske værdier og ser styrken i at praktisere værdibaseret ledelse

   
Vores udviklingsfokus den kommende tid er, at
 • Understøtte børn, unge og deres familier samt det pædagogiske personale i at løse opgaven med at skabe fællesskaber, hvori alle børn indgår
 • Sikre et fortsat højt fysio-/ergoterapeutisk niveau samt videreudvikle det tværprofessionelle samarbejde
 • Styrke samarbejdsrum og samarbejdsrelationer på tværs – både for medarbejdere og ledelse
 • Styrke de tværgående arbejdsopgaver og medvirke til, at PPL fremstår som en samlet enhed
 

Om os
PPL er en sammenlægning af tidligere PPR (fysio-/ergoterapeuter, psykologer, talehørekonsulenter, faglig inklusionskonsulent), Ressourcekorps, Sproghuset, læringscentre skole og faglige konsulenter. PPL er organiseret i Familie & Rådgivning, og vi er ca. 90 medarbejdere. Fysio-/ergoterapeutgruppen består af syv fysio- og ergoterapeuter.
Hvis du vil høre mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte afdelingsleder PPR Rikke Beha på tlf. nr. 29 40 17 02
Ansættelse sker efter gældende overenskomst.Ansættelsessamtaler
1. ansættelsessamtale vil blive afholdt fredag den 25. august 2017 og 2. samtale tirsdag den 29. august 2017. Der vil blive udarbejdet profilanalyse for dem, der går videre til 2. samtale mandag den 28. august 2017.