Børnehusleder

Vestbyens børnhus søger leder med erfaring, engagement og energi.
 
Vestbyens børnehus er et integreret børnehus, normeret til 40 vuggestue børn og 90 børnehave børn og ca. 24 medarbejdere. Børnehuset er beliggende i nordre bydel i Viborg, hvor der er stor mangfoldighed, både ift. etnicitet og boligtyper.
 
Vestbyens børnehus er en del af dagtilbud område nord, som består af 7 enheder hvoraf 6 er børnehuse og en er dagplejen med ca.55 daglejer.
 
Som leder i Vestbyens børnehus vil du indgå i et team med 6 børnehusledere, 2 afdelingsledere og lederen af dagplejen, samt områdelederen som du referer direkte til som nærmeste leder.
 
Viborg kommunes ledelsesgrundlag for ledelse og samarbejde bygger på værdierne: Mangfoldighed - Ordentlighed -  Dygtighed (MOD). Læs mere på Viborg. Dk, hvor du kan læse hele ledelsesgrundlaget, MED – Aftale, Viborg kommunes børnepolitik: ”Lys i øjnene”, Det strategiske hus og meget mere om Viborg kommune og dagtilbud.
Forventninger til lederen af Vestbyens børnehus:
Faglige kompetencer
 • Ansøger med pædagogisk uddannelse foretrækkes, gerne suppleret med en diplom i ledelse.
 • Har erfaring med personaleledelse, it og administration.
 • Ansøger må gerne have erfaring med flere af nedenstående områder – hvis ikke alle:
 • Etnicitet – flerkulturelt
 • Udsatte børn og familier
 • Både vuggestue og børnehave pædagogik
 • God til at kommunikere og formidle – mundtlig og skriftlig – og ser vigtigheden her
 • Kan håndtere kompleksitet
 • Har en anerkendende og positiv tilgang
 
Ledelsesmæssige kompetencer
 • Er tydelig og synlig for personale og forældre – fysisk og ift. holdninger og retning
 • Er systematisk og har et godt overblik
 • Har respekt for børnehusets historie og mod til at være nytænkende og visionær
 • Er løsningsorienteret
 • Har tillid til medarbejdernes kompetencer og tør uddelegerer ansvar og opgaver.
 • Tager medansvar for både udviklingen og økonomien i område Nord
 • Tager aktiv del i de fora du bliver en del af – bl.a. ledelsesteamet for område Nord
 • Kan håndtere konflikter/uenighed på en konstruktive måde
 • Har gennemslagskraft – kan sætte sig igennem.
 
Personlige kompetencer
 • Har en positiv indstilling til både opgaver og andre mennesker
 • Er imødekommende og rummelig
 • Er engageret og ansvarsbevidst
 • Har gode samarbejdsevner
 • Har humor
 • Empatisk og robust
 • Kan lytte og være i dialog
 • Ser mangfoldighed som en styrke.
 
Arbejdet som leder i Vestbyens børnhus byder på:
 • Arbejdet i et børnehus med ”Højt til loftet”, rummelighed og plads til humor og gode grin.
 • En mangfoldig, selvstændig, ansvarlig og engageret personalegruppe med mange og forskellige kompetencer.
 •  En afvekslende hverdag der er fuld af kompleksitet, udfordringer, spændende opgaver og en stor grad af frihed til selv at tilrettelægge opgaveløsningen.
 • Et engageret og aktivt lederteam i området, som sætter samarbejde, faglighed og godt arbejdsmiljø højt.
 
Ønsker du nærmere information om stillingen, kan du kontakte områdeleder Vivi Vraa på tlf. 3056 8479.
 
Samtaler:
Første samtale foregår mandag d. 21.august 2017. Herefter udvælges de ansøgere som skal til anden samtale mandag d. 28. august 2017. De ansøger der udvælges til anden samtale får udarbejdet en personprofil og skal påregne en times tilbagemeldingen på denne mellem de to samtaler.
 
Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
Forud for ansættelsen indhentes en børne attest/straffeattest.