Konsulent for velfærdsteknologi

Brænder du for at udvikle og implementere velfærdsteknologiske løsninger, der forbedrer hverdagen for borgerne og letter den daglige opgaveløsning for medarbejderne? Så er du måske vores nye velfærdsteknologiske konsulent i Sekretariatet, Job & Velfærd.
 
Sekretariatet er etableret med det formål at fremme sammenhængskraft, optimere ressourceudnyttelse og fastholde fokus på kerneopgaven i Job & Velfærd; ”Samarbejde med borgeren om et selvstændigt, meningsfuldt og aktivt liv - hele livet”. Sekretariatet består af to teams og en afdeling.
 
Som konsulent inden for det velfærdsteknologiske område vil du blive ansat i Team Teknologi og Udvikling med reference til teamlederen i dette team.
 
Som velfærdsteknologisk konsulent skal du bl.a.:
 • Være projekt- og procesleder for planlægning og implementering af en bred række af velfærdsteknologiske løsninger på sundheds-, omsorgs- arbejdsmarkeds- og socialområdet
 • Udarbejde business cases
 • Gennemføre analyse-, dokumentations- og evalueringsopgaver i forbindelse med velfærdsteknologiske projekter
 • Holde dig ajour med det velfærdsteknologiske område og omsætte den viden til konkrete løsningsforslag som svar på driftsmæssige udfordringer
 • Være sparringspartner for chef- og driftsniveau på det velfærdsteknologiske område
 • Deltage i det tværgående velfærdteknologiske samarbejde i Viborg Kommune 

Den ideelle ansøger:
 • Har en relevant uddannelsesbaggrund som eksempelvis kandidat i Klinisk Videnskab og teknologi, diplomingeniør i Sundhedsteknologi eller lignende, og/eller kompetencer og praktiske erfaringer med velfærdsteknologi fra en tilsvarende eller større organisationer
 • Brænder for og har viden indenfor det velfærdsteknologiske område
 • Har it-teknisk flair som du evner at formidle til forskellige faggrupper
 • Har viden og/eller erfaring inden for fagområderne sundhed,- omsorg- arbejdsmarked og social
 • Har erfaring med eller som minimum kendskab til den kommunale verden
 • Har erfaring med projekt- og procesledelse og kan sikre succesfuld implementering
 • Er fleksibel, har gå-på-mod, vedholdenhed og kan ”tænke skævt”
 • Har gode kommunikationsevner i både skrift og tale, overblik og analytisk styrke
 • Kan arbejde teambaseret og samtidig skabe selvstændige resultater.

Derudover forventer vi, du formår at:
 • Skabe effektive og kostbesparende processer og løsninger i en kompleks og politisk styret organisation
 • Opbygge netværk og samarbejde bredt
 • Have mange bolde i luften og er god til at se muligheder og sammenhænge
 
Vi kan tilbyde:
Et alsidigt og udviklende job, hvor du får en central rolle i at understøtte den velfærdsteknologiske udvikling inden for og på tværs i Job & Velfærd. Du vil blive en del af en ambitiøs og engageret gruppe, der arbejder med velfærdsteknologi, hvor alle brænder for opgaven. Den fleksibilitet, vi kræver i forhold til at få løftet opgaverne, får du igen i form af stor frihed til selv at tilrettelægge opgaveløsningen og arbejdsdagen. Omgangstonen på arbejdsstedet er uformel. Vi lægger vægt på, at det skal være sjovt at gå på arbejde, samtidig med at vi har travlt.
 
Løn- og ansættelsesforhold:
Efter gældende overenskomst mellem KL og pågældendes faglige organisation på et niveau, der svarer til kvalifikationerne.
 
Yderligere oplysninger:
Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 21. august 2017, og du vil blive indkaldt via mail.