Lærer - barselsvikariat

Kunne du tænke dig at blive en del af et stærkt hold på en stor skole, hvor vi arbejder målrettet med læring og trivsel?
 
Vi søger en lærer, til en stilling i udskolingen hvor du skal kunne byde ind på alle eller flere af følgende fag: dansk som andetsprog, kristendom på 9. årgang, biologi, geografi, samfundsfag og idræt. Der er flere løsninger, men du skal byde ind på flere af de nævnte fag.

Vi formoder, at vikariatet strækker sig over hele skoleåret 17/18.

Vestervang Skole er en klyngeopdelt folkeskole i 3 spor med ca. 770 elever, fordelt fra 0. – 9. klasse. Skolen er afdelingsopdelt med selvstyrende teams i indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen.
Endvidere har skolen en afdeling for elever med autismespektrumforstyrrelser, som tæller 90 børn.
Skolen har i alt ca. 100 pædagogisk ansatte.
 
Vores pædagogiske personale skal kunne:
  • Mestre klasserumsledelse i undervisnings-og trivselsarbejde, samt anerkende kvaliteten af tværfagligt samarbejde
  • Arbejde med inkluderende fællesskaber og få øje på udviklingspotentialer hos mange forskellige børn
  • Være fagligt, handlingsorienteret og professionelt funderet og fokuseret i forhold til opgaven
  • Arbejde ud fra et systemisk læringssyn, hvilket betyder at refleksion og relation er vigtige kompetencer i arbejdet med at skabe det bedst egnede lærings-og trivselsmiljø for børn og voksne på skolen
  • Fortsat har mod på at udvikle egen pædagogiske praksis
  • Arbejde og optræde mulighedsorienteret, dele og anerkende positive fortællinger og succese.
Vores nye lærer skal også kunne:
  • Smitte med sin energi og glæde
  • Være didaktisk og faglig velovervejet i teori og praksis
  • Have mod og lyst til at arbejde med alternative undervisningsformer, som en integreret del af den daglige undervisningspraksis
  • Besidde en professionel tålmodighed og forståelse for de udfordringer man møder i samarbejdet mellem mange forskellige måder at forstå verden på 

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.
 
Vi afholder samtaler i uge 32. 
Du skal ansøge elektronisk med relevante bilag vha. nærværende link. Vi glæder os til at høre fra dig!