Lærervikariat

Karup Skole søger en lærer til et 6 ugers vikariat ultimo august 

Vi søger en lærer, der vil være med til at forankre og videreudvikle skolereformens mange elementer med afsæt i et tæt og forpligtende teamsamarbejde og i konstruktiv dialog med ledelse, forældre og andre samarbejdspartnere.

Stillingen indebærer undervisning i musik, matematik, engelsk i indskolingen. Du skal have lyst til at integrere IT i din undervisning. 

Du skal være klar til at lade dig udfordre professionelt, reflektere over egen praksis og bidrage til dine kollegaers professionelle udvikling. Du skal også være parat til at indgå i en hverdag, hvor teamet arbejder med fleksible skemaer og hvor tankerne fra ”Ugeskemarevolutionen” er en væsentlig del af dagligdagen.
 
Læs mere om vores vision for den pædagogiske medarbejder på Karup Skole i det nedenstående dokument.
 
Hvis du kan se dig selv arbejde med denne vision for øje, kan Karup Skole tilbyde:
 • En skole, der arbejder ambitiøst med skolereformens mange muligheder, og allerede nu er nået langt med vores mange spændende projekter.
 • En skole der satser på brugen af IT i undervisningen gennem udlevering af I-pads eller bærbare computere til elever i indskolingen og på mellemtrinnet, mens vi arbejder med ”Bring Your Own Device” i udskolingen. Vi har også smartboards i alle klasselokalerne, og et godt udvalg af digitale lærermidler.
 • En skole, der arbejder systematisk og målrettet med at sikre trivsel og inklusion.
 • Et engageret personale, som vil hinanden på tværs af team og alder.
 • En fleksibel og dialogbaseret tilgang til arbejdstidens tilrettelæggelse.
 • Selvstyrende team med en meget høj grad af indflydelse på egen opgaveløsning.
 • En ledelse, der støtter dig og dine kollegaer i hverdagen, og som sætter rammen og retningen for jeres arbejde.
  Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
  Samtaler forventes afholdt torsdag d. 10. august.
   
  Karup Skole er en centralt beliggende og velfungerende skole i Karup by i Viborg Kommune med engagerede børn, forældre og personale, og et godt og konstruktivt samarbejdsklima. Der er ca. 310 elever fra 0.-9. klasse, SFO og ca. 40 ansatte.
   
  Se mere om skolen på www.karup-skole.dk eller på vores side på Facebook på https://www.facebook.com/karupskole/
   
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
  Den professionelle pædagogiske medarbejder på Karup Skole…
   
  Samarbejde.
 • Drager personligt ansvar for at skabe og sikre det forpligtende og udviklende teamsamarbejde.
 • Samarbejder med kolleger om undervisningens og aktiviteternes målsætning, planlægning, gennemførelse og evaluering.
 • Videreudvikler lærer-pædagog samarbejdet, så der i fællesskab sættes optimale rammer for børnenes læringsmiljø.
 • Går aktivt og hurtigt ind i samarbejdsudfordringer ved at gå i åben dialog med de involverede parter.
          Tilgang til børnenes trivsel og læring.
 • Stiller høje forventninger til børnenes faglige præstationer og sociale kompetencer og understøtter gennem sin daglige praksis, at børnene lever op til forventningerne, så børnene bevarer deres appetit på læring.
 • Tager ansvar for børnenes læring og trivsel ved at byde ind med egne faglige kompetencer.
 • Vil arbejde i et fleksibelt læringsmiljø, der løbende tilpasses børnenes behov, og hvor bevægelse og den omgivende verden er en integreret del.
 • Involverer børnene i planlægningen og evalueringen af undervisningen/aktiviteter, og modtager og anvender feedback på undervisningen/aktiviteter samt egen rolle heri fra børnene.
 • Anvender bevidst forskellige positioner i forhold til og sammen med børnene såsom rammesætter, formidler, guide, vejleder, proceskonsulent, facilitator, kritisk ven, tydelig voksen osv.
 • Anser sig selv som rollemodel for børnene og arbejder aktivt for at opbygge og udvikle den personlige relation til dem.
 • Kan indgå som den primære voksne for en gruppe af børn og fungere som kontaktperson for forældre og andre i det generelle samarbejde om børnene.
 • Involverer aktivt forældrene i børnenes faglige og sociale udvikling, og sætter den professionelle ramme i det direkte skole-hjemsamarbejde ved at:
  • Være tydelig omkring skolens forventninger til forældrene.
  • Udvise det professionelle overskud når forældrene ikke kan gøre det samme.
  • Anvende forældrene som ressource i skolens hverdag.
 • Tager ansvar som tovholder på arbejdet med børn i faglige og/eller sociale vanskeligheder.
  • Fungerer som den primære kontaktperson i arbejdet med konkrete børn i forhold til forældre, kollegaer og eksterne samarbejdspartnere.
  • Koordinerer indsatser, møder, dokumentation og kommunikation.
  • Arbejder struktureret, systematisk og dokumenteret med de fastlagte arbejdsgange i arbejdet med børn i faglige og/eller sociale vanskeligheder.
           Professionel udvikling og læring.
 • Bidrager til et stærkt og positivt læringsmiljø blandt medarbejderne, hvor der diskuteres metoder, redskaber og erfaringer.
 • Søger aktivt sparring og feedback på egen praksis og giver sparring og feedback på kollegers praksis.
 • Ser sig selv som en professionel i konstant faglig udvikling, og forholder sig løbende refleksivt til egen professionelle praksis og udvikling ved hjælp af kolleger og ledelse.
 • Søger aktivt efter måder at forbedre skolens praksis og børnenes udbytte på og arbejder aktivt på at implementere disse.
 • Deler naturligt egne produkter og forløb fra hverdagen og anvender kollegers produkter i hverdagen.
 • Har hele tiden øje for effektivisering af, hvordan skolens ressourcer anvendes således, at børnenes faglige og trivselsmæssige udbytte bliver så stort som muligt.