lærer

Finderuphøj Skole søger lærer til ansættelse pr. 1/9 2017
 
Vi søger en lærer til vores mellemtrin, stillingen er på fuld tid. Der er tale om et årsvikariat.
 • Almen/special mellemtrin i fagene: idræt, svømning og matematik.
 • Har du svømmelærereksamen vil det være en fordel
 • Vi er i færd med at lave et mellemtrinsmiljø bestående af specialelever/personale og almenelever/personale. Du vil blive en vigtig brik i denne proces, da du vil komme til at undervise både almen og specialelever.
 • Vi søger generelt personale der er parate til, at løse opgaver bredt i organisationen.
 
 
 
 
Personlige, faglige og ledelsesmæssige kompetencer
 
Finderuphøj Skole søger lærere, der generelt har følgende kompetencer:
 • Ambitiøs i forhold til elevernes læring, udvikling og trivsel.
 • Professionel og anerkendende tilgang til børn, forældre og kolleger.
 • Lyst til samarbejde og fælles forberedelse med kollegerne
 • Tydelig kommunikator.
 • God energi og drive, et positivt livssyn, lyst til at undervise og lede læringsprocesser  
Finderuphøj Skole vil det hele ... menneske
 
Finderuphøj Skole er en skole i udvikling – og en skole der har taget stilling til reformen.
Alle årgange medtænker i deres årsplanlægning implementering af skolens retningslinjer for:
Evaluering, Faglig Fordybelse, Holddannelse, IT og digitale kompetencer,
Læringsmålstyret undervisning, Motion og bevægelse og Understøttende undervisning.
 
Finderuphøj Skole er organiseret med et velfungerende og professionelt MED-udvalg, der sikrer en tydelig og gennemsigtig vej for information, beslutninger, indflydelse og medbestemmelse.
Ligeledes har Finderuphøj Skole en meget engageret bestyrelse, der på bedste vis støtter op om skolens interesser.

Finderuphøj Skole består af 413 almenelever i 0. til 6. klasse samt ca. 55 elever med generelle og specifikke indlæringsvanskeligheder i 0.-6. klasse.

Finderuphøj Skole – vi tager ansvar!
 • Vi skaber læring og trivsel for alle
 • Vi prioriterer det enkelte barn i fællesskabet
 • Vi har høj faglighed og sociale kompetencer
 
Ansættelsesforløb:
 
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
 
Ansøgningen skal være skolen i hænde senest d 7/8 2017

Nærmere oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til Klaus Worm på tlf. 20934875 og på vores hjemmeside: http://finderuphoej.skoleporten.dk.

Stillingen søges via Viborg.dk
 
Relevante bilag såsom eksamensbeviser, dokumentation om tidligere ansættelse, udtalelser mv. skal vedlægges
ansøgningen.