Akademisk medarbejder

Stabs- og Byrådssekretariatet søger akademisk medarbejder med tiltrædelse senest den 1. oktober 2017. Stillingen er på 37 timer ugentligt.
 
Dine konkrete opgaver aftales ud fra dine kompetencer og interesser, men forventes ikke mindst at bestå i:
 • Analyseopgaver og projektledelse samt deltagelse i interne LEAN-projekter
 • Opgaver i forhold til byrådet og Økonomi- og Erhvervsudvalget – aktuelt eksempelvis introduktionsprogram for nyt byråd pr. 1. januar 2018
 • Sekretariatsbistand internt og i forhold til den tværgående sekretariatsgruppe
 • Deltagelse i løsning af større eller mindre ad hoc-opgaver
 
Vi forventer, at du…
 • har en uddannelse som cand.scient.adm., cand.scient.pol. eller lignende
 • eventuelt har erfaring fra arbejdet i en politisk organisation – og gerne har erfaring i projektledelse og gennemførelse af LEAN-projekter
 • kan arbejde analytisk og selvstændigt,
 • har en skarp pen og kan begå dig på alle niveauer i organisationen
 • er positiv over at arbejde med forskelligartede opgaver og har evne til at prioritere din tid
 • er pragmatisk og humoristisk.
 
Stabs- og Byrådssekretariatet består af 25 medarbejdere fordelt på en sekretariatsdel, som du primært vil være tilknyttet, samt Team Politik og Analyse og en juridisk afdeling. Stabs- og Byrådssekretariatet, der uddannelses-, erfarings- og aldersmæssigt er bredt sammensat, varetager en lang række funktioner og opgaver som: 
 •  Sekretariatsfunktioner for byråd og Økonomi- og Erhvervsudvalg
 • Sekretariatsfunktioner for direktion, borgmester og kommunaldirektør
 • Opgaver på tværs af forvaltninger og stabe – herunder tværgående sekretariatsopgaver, LEAN-projekter samt betjening af Sekretariatsgruppen
 • Opgaver for kommunens tværgående stabe – herunder sekretariat for chefgrupper, personaleadministration/fraværsregistrering og ad hoc-deltagelse i projektgrupper mv.
 • Politikker, statistik og analyse – herunder projekter og udviklingsopgaver for hele organisationen
 • Central postfunktion - herunder afklaring af henvendelser og efterekspedition
 • Juridiske konsulentydelser for alle forvaltninger, stabe og institutioner, betjening af huslejenævn, beboerklagenævn, bevillingsnævn, grundlisteudvalg og Børn & Ungeudvalg samt køb/salg af fast ejendom og opgaver vedrørende støttet boligbyggeri
 • Valgsekretariat
  
Yderligere oplysninger
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
 
Du er velkommen til at kontakte sekretariatschef Erik Mathiasen, tlf. 87 87 80 04 eller afdelingsleder Lone Møller Jørgensen, tlf. 87 87 80 26, hvis du ønsker at få flere oplysninger om stillingen.
 
Vi forventer at holde samtaler torsdag den 17. august og fredag den 18. august 2017.