Teknisk teamserviceleder

Teknisk teamserviceleder
Tiltrædelse 1. september 2017 eller snarest derefter
 
 
Teknisk servicedistrikt, Skals/Ulbjerg, søger en teknisk teamserviceleder til en fuldtidsstilling, 37 timer ugentligt, med start 1. september 2017 eller snarest derefter.
 
Hvem er vi:
Vort distrikt dækker de kommunale bygninger i Skals- og Ulbjerg skoledistrikter og omfatter 8 adresser, hvor det tekniske servicepersonale yder bistand til den indvendige og udvendige bygningsdrift.
 
Ligeledes yder teamet bygningstilsyn, vedligeholdelse af udearealer, affaldshåndtering, flytning, vedligeholdelse af inventar samt andre serviceopgaver.
 
Hvem er du:
Vi søger en teknisk teamserviceleder med håndværksmæssig erfaring og teknisk snilde, som kan arbejde selvstændigt og ansvarsfuldt med de ledelsesmæssige opgaver i det tekniske serviceteam i samarbejde med distriktets institutioner m.v. samt indgå i mange alsidige opgaver i samarbejde med distriktets øvrige personale. Af opgaver kan nævnes:
 
 • Koordinering af de tekniske serviceopgaver sammen med distriktslederen.
 • Daglig koordinering af teamets opgaver i samarbejde med de tekniske servicemedarbejdere.
 • Udarbejde driftsplaner for bygninger i distriktet i samarbejde med ”Ejendomme og Energi”.
 • Indkøb, leverandørkontakt, rengøringstilsyn og depotfunktion m.v.
 • Beredskabsstyring, energistyring m.v.
 • Varetagelse af udviklings- og uddannelsestiltag i teamet, herunder afholdelse af MUS-samtaler.
 • Tage del i udførelsen af de tekniske servicemedarbejderes arbejdsopgaver, jf. beskrivelserne ovenfor. 
  Det er en forudsætning, at du har kørekort og egen bil, ligesom der må påregnes tilkald uden for normal arbejdstid i begrænset omfang. Serviceopgaverne foregår på skoler, i børnehaver og på ældreområdet, derfor kræves det desuden, at du er fleksibel og har gode sociale egenskaber.
   
  Løn- og ansættelsesforhold i henhold til lokal forhåndsaftale, gældende overenskomst og aftale om Ny løn. Der indhentes børneattest på den, der tilbydes stillingen.
   
  Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte leder af servicedistriktet, Skals/Ulbjerg, skoleleder Jess-Ole Jensen, 8787 2500, jj3@viborg.dk.
    
Ansøgningsfristen er fredag 28. juli 2017. Ansættelsessamtaler afholdes i uge 32, nærmere bestemt torsdag 10. august 2017 fra kl. 17.00.