Skoleleder

Viborg Kommune søger skoleleder til Ørum Skole

Ørum Skole – Et godt lærested
Ørum Skole er en af Viborg Kommunes 26 folkeskoler med ca. 300 elever fordelt fra 0. – 9. klasse samt en sprogklasse for to-sprogede børn. På skolen er der endvidere SFO og SFO-klub med ca. 120 børn.

Vi har en målsætning om, at vi vil være en attraktiv skole - det naturlige skolevalg for områdets børn og unge samt deres forældre. 
Vores værdigrundlag er: Mangfoldighed, anerkendelse, trivsel, ansvarlighed og nysgerrighed.


Vi tilbyder
 • en attraktiv, moderne og veldrevet lokal byskole
 • læringsparate og motiverede elever
 • stor opbakning fra skolebestyrelse og forældre
 • en engageret og faglig kompetent medarbejdergruppe
 • et stærkt ledelsesteam med forskellige styrker
 Vi forventer, at du
 • har minimum 3 års ledelseserfaring inden for skoleområdet og er læreruddannet
 • har eller er i gang med en lederuddannelse
 • vil brænde for Ørum Skole som et lærested og en attraktiv skole, der favner bredt
 • vil arbejde for ”Lys i øjnene” på skolens elever ved, at du sætter skolens værdigrundlag i spil
 • kan videreføre og videreudvikle skolens trivselspolitik
 • vil prioritere en åben skole og har lyst til at udvikle og sætte gang i projekter på skolen og i nærområdet og ser læring som noget, der også foregår udenfor skolens område
 • vil være drivkraft i ”projekt videnproducerende skoler” og andre projekter, som kommunen igangsætter og  samtidig kan holde tråden og afrunde andre igangsatte projekter
 • ser skole, SFO og klub som en helhed og vil videreudvikle det arbejde, som allerede er godt i gang herunder også samarbejde med børnehave
 • har gode kommunikative kompetencer og kan agere i en politisk styret organisation
 • er god til at prioritere opgaverne og tør træffe beslutninger og ser muligheder inden for de økonomiske rammer
 • vil udvikle, motivere og sikre trivsel blandt personalet og ser styrken i og værdsætter mangfoldighed
 • er en synlig, tydelig og handlekraftig leder, der også kan uddelegere opgaverne og udvise tillid under ansvar
 
Som leder i Viborg Kommune bliver du en del af en stor og mangfoldig organisation, hvor ledelse bygger på vores personalepolitiske værdier – Mangfoldighed, Ordentlighed, Dygtighed = MOD, Viborg Kommunens ledelsesgrundlag og MED-aftale.

Som leder i Børn & Unge er du med til at udmønte retningen for vores område, som er beskrevet i den sammenhængende Børne- og Ungdomspolitik ”Lys i øjnene”. Du understøtter vores arbejde med ”Fælles grundlag for børns læring” samt brug af TOPI og den tværfaglige model.

Som leder på Skoleområdet bliver du en del af et ledelsesfællesskab, hvor vi videreudvikler ledelse i netværk gennem en undersøgende tilgang til egen og andres praksis. Vi har endvidere fokus på ledelse af og i team.

Aflønning og ansættelse:
Aflønning vil ske i henhold til overenskomst for ledere med flere inden for undervisningsområdet. Ansættelsen vil ske på kontrakt, jf. Rammeaftale om Kontraktansættelse.

Der afholdes indledende ansættelsessamtaler den 17. august 2017 fra kl. 16.00 og uddybende samtaler med de ansøgere, der går videre til 2. runde den 30. august 2017 fra kl. 16.00. Samtalerne foregår på Ørum Skole.

Der vil blive foretaget profiltest på de ansøgere, som bliver udtaget til 2. samtalerunde. Den 22. og 23. august 22017 får ansøgerne en personlig tilbagemelding på profiltest på Rådhuset i Viborg.