Lærer til autismetilbuddet A-Klasserne

Ledig stilling til Vestervang Skole - Autisme Afdeling
  • Da A-klasserne er i udvikling, og har stigende elevtal, søger vi et antal lærere til vores specialtilbud med interesse for at arbejde med børn med ASF. Der ønskes en lærer med erfaring fra indskoling, og med dansk som linjefag.
 
Vi ønsker os:
  • En uddannet medarbejder med ben i næsen og klare værdier
  • En kollega, der kan stå inde for skolens værdigrundlag.
  • Et menneske, med gode evner til at kommunikere med børn og voksne, har begge ben på jorden og kan orientere sig også i en til tider hektisk hverdag 
  • En lærer, der arbejder systematisk og udviklende med målstyret undervisning
  • Et menneske, der evner relationskompetence og ser styrker i teamsamarbejde
  • En lærer, der mestrer klasserumsledelse
  • Et menneske, der trives i forandring og udvikling
  • En lærer med lyst til at lære om og at arbejde med børn med ASF.

Vestervang Skole er en klyngeopdelt folkeskole i 3 spor med ca. 690 elever, fordelt fra 0. – 9. klasse. Skolen er afdelingsopdelt med selvstyrende teams i indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen.
Endvidere har skolen en afdeling for elever med autisme spektrum forstyrrelser, som tæller 91 børn.
Skolen har i alt ca. 90 pædagogiske medarbejdere.

A-klasserne 
A-klasserne på Vestervang skole er et kommunalt specialklassetilbud for Viborg kommune drevet i henhold til folkeskoleloven, og er rettet mod elever i skolealderen med normal begavelse og med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF). 
Tilbuddet har til huse i helt nye lokaler på Rughavevej 66 i Viborg i forbindelse med Vestervang Skole, og  særligt tilpasset til vores behov. A-klasserne fungerer i tæt samarbejde med almenskolen, som ligger i sammenhæng med tilbuddet. 

I hele A-klassernes skoleforløb er pædagoger en integreret del af skoledagen. Således har vi et stærkt tværfagligt samarbejde, som vi vægter højt. 
A-klasserne tilbyder desuden et integreret SFO/Ungdomstilbud, og fremstår hermed som et helhedstilbud med gennemgående fagpersoner, dvs. lærere, pædagoger, psykologer, ergoterapeuter, talepædagoger, UU-vejleder, osv. 


Yderligere oplysninger
For yderligere information kontakt pædagogisk leder (A-klasserne) Hans Nyholm - 41719632
 
Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Se mere på www.vestervangskole.dk

Der forventes ansættelsessamtaler Torsdag den 29. Juni 2017 fra klokken 10.00