Social- og sundhedsassistent - fortrinsvis aftenvagt

Overlundgården søger en dygtig social-og sundhedsassistent til fortrinsvis aftenvagt snarest eller pr. 1. maj 2017.      

Stillingen er på 30 timer/uge med arbejde hver 2. weekend.

På Overlundgården er der 45 boliger, hvoraf de 8 pladser er midlertidige.
Vi er en engageret og kompetent medarbejderstab, der med hver sin kompetence løser opgaverne på en reflekterende og nærværende måde, med hensyn til hvert enkelte beboeres selvbestemmelsesret.

Vi ønsker en medarbejder som:
 
 • Har en værdsættende og anerkendende tilgang til vores beboere, pårørende, kollegaer og samarbejdspartner.
 • Være med til at give beboerne et værdigt liv, hvor vi bevarer/styrker den enkeltes ressourcer.
 • Er positiv, fleksibel, stabil og forandringsparat både i ord og handling.
 • Ønsker at arbejde i et team.
 • Medvirkende til at fremme et positivt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.
 • Er fortrolig med Care og bruger det aktivt i dokumentation af plejen.
 • Vi lægger vægt på tværfagligt samarbejde.
 • Har et smittende humør.
 • Er stabil og fleksibel.

Vi kan tilbyde:
 
 • En spændende arbejdsplads med plads til faglig og personlig udvikling.
 • Selvstændigt og afvekslende arbejde.
 • Grundig introduktion til arbejdet.
 • Et sted der er godt at være og hvor alle arbejder ud fra Viborg kommunes værdier.


Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.

Ønsker du yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte centerleder Anette Hansen telefon 87 87 65 50 eller teamkoordinator Birthe Kjærsgaard telefon 20 90 87 65.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag den 29. marts 2017.