Pædagogmedhjælper

Vi søger en pædagogmedhjælper til Børnehuset Rørsangervej fra den 1. maj 2017. Stillingen er på 30 timer ugentligt.
 
 
Hvem er vi?
 
 • Vi er et hus med 69 børn i alderen 3-6 år, heraf en specialgruppe på 8 børn og 31 vuggestuebørn i alderen 0-3 år.
 • Vi er en engageret personalegruppe med en høj faglighed og med fokus på muligheder.
 • 3 aldersopdelte basisgrupper i børnehaven og 2 vuggestuegrupper med faste voksne tilknyttet.
 • En funktionsopdelt børnehavegruppe og vuggestuegruppe med en naturlegeplads på 5000 m3
 
 
Hvad ønsker vi?
 
 • At du kan samarbejde med det øvrige personale i huset
 • At du har en anerkendende tilgang til børn, forældre og kolleger.
 • At du kan udvise empati overfor børnene
 • At du aktivt vil arbejde med den pædagogiske læreplan, TOPI og Marte Meo metoden.
 • At du er villig til at udvikle dig i samarbejde med dine kolleger
 • At du deltager i de praktiske opgaver 
   
   
   
  Løn, yderligere oplysninger og ansøgning
   
  Løn og ansættelse efter gældende overenskomst.
    
  Der vil være ansættelsessamtaler i uge 14.