Teamleder for Træning og Hverdagsrehabilitering

Har du en baggrund som ergo- eller fysioterapeut, har du gode samarbejdsevner og er du klar til at gå forrest i implementeringen af den rehabiliterende indsats i plejen?

Omsorgsområdet i Viborg Kommune søger en teamleder til kommunens nye enhed Træning og Hverdagsrehabilitering.

Sundhed og Omsorg i Viborg Kommune er i gang med en organisationsændring, som skal understøtte sammenhængskraften og kerneopgaven og sikre gode rammer for det tværfaglige samarbejde i praksis.
 
På Omsorgsområdet etableres en ny enhed med ansvar for Hjemmepleje og Hverdagsrehabilitering. Denne enhed opdeles i 10 distrikter. Et af disse distrikter samler en række tværgående funktioner og den nye enhed for Træning og Hverdagsrehabilitering indgår heri.

Træning og hverdagsrehabilitering skal understøtte og styrke den rehabiliterende tankegang på omsorgsområdet i samarbejde med de øvrige faggrupper.

Som teamleder får du et dagligt administrativt og økonomisk medansvar for enhedens drift og du bliver leder for et team af medarbejdere, som sammen har ansvaret for at rehabiliteringsindsatsen sker ved en understøttelse af borgernes ressourcer, behov og mestringsevne.

Dit daglige arbejde hviler på Viborg Kommunes værdigrundlag, ledelsesgrundlag samt Job & Velfærds kerneopgave som lyder:

”Samarbejde med borgeren om et selvstændigt, meningsfuldt og aktivt liv - hele livet”

Vi tilbyder:
 • Mulighed for at sætte dit præg i udviklingen af en ny organisation.
 • Medarbejdere med høj faglighed, der glæder sig til at udvikle området sammen med dig
 • Medansvar for udviklingen af rehabiliteringsindsatsen
 • Medansvar for at finde løsninger, der understøtter fremtidens velfærd i et samarbejde med medarbejdere, borgere og en række andre aktører
 • Ansvar for at sikre hensigtsmæssig ledelse og drift af teamet således, at de ressourcer, der er til rådighed udnyttes optimalt med henblik på at sikre sammenhængskraft for at realisere kerneopgaven
 • Ansvar for at sikre planlægning og koordinering af opgaverne i teamet, således at borgerne sikres sammenhængende og koordinerede forløb
 
Kvalifikationer
 • Stillingen fordrer en uddannelse som ergo- eller fysioterapeut.
 • Flere års erfaring indenfor rehabiliteringsområdet.
 • Evner at etablere et udviklende samarbejde på tværs af organisationen.
 • Relevant lederuddannelse - eller er villig til at påbegynde en lederuddannelse
 • Er i stand til at yde sparring og faglig supervision i dagligdagen baseret på den anerkendende tilgang
 • Økonomisk indsigt og forståelse
 • Være i stand til at optimere arbejdsgange og skabe en effektiv ressourceudnyttelse

Fakta om jobbet

Jobprofil for stillingen.

Den nye organisering træder i kraft senest den 1. juni 2017.

Der afholdes samtaler den 18. april 2017. Der afholdes eventuelt 2. runde samtaler i uge 16. Som en del af ansættelsesprocessen vil du skulle gennemgå en personlighedstest.