Distriktsleder til Hjemmepleje og Hverdagsrehabilitering

Brænder du for at udvikle kommunale velfærdsydelser, har du erfaring med at lede forskellige fagligheder og har du et stærkt fokus på den rehabiliterende indsats?, så tilbyder Viborg Kommune en stilling som distriktsleder med ansvar for tværgående funktioner.

Sundhed og Omsorg i Viborg Kommune er i gang med en organisationsændring, som skal understøtte sammenhængskraften i forhold til kerneopgaven og sikre gode rammer for det tværfaglige samarbejde i praksis.
 
På Omsorgsområdet etableres en ny enhed med ansvar for Hjemmepleje og Hverdagsrehabilitering. Denne enhed opdeles i 10 distrikter. Et af disse distrikter samler en række tværgående funktioner.
Disse er aftensygeplejen, hjemmeplejens rengøringsteam, terapeuterne, som organiseres i et nyt team for træning og hverdagsrehabilitering. Desuden indgår en række sygeplejespecialer og ledelse af funktionen kliniske vejledere og funktionen sygeplejeklinikker, herunder direkte personaleledelse for sygeplejeklinikken i Sundhedscenteret.
 
For den rette kandidat er der mulighed for at være med til at udvikle stillingens indhold og være med i udviklingen af den nye organisation. Du bliver leder af en bred pallette af medarbejdere, og sammen med dem får du ansvaret for at udvikle det tværgående rehabiliterende samarbejde om borgeren.
 
Under dig får du to teamledere, som har ansvaret for hhv. rengøringsteamet og for Træning og Hverdagsrehabilitering.
 
Distriktslederen skal arbejde ud fra Viborg Kommunes værdigrundlag, ledelsesgrundlag samt Job & Velfærds kerneopgave:
 
 ”samarbejde med borgeren om et selvstændigt, meningsfuldt og aktivt liv – hele livet”
 
Vi tilbyder:
 • Mulighed for at sætte dit præg på udviklingen af en ny organisation
 • Medarbejdere med høj faglighed, der glæder sig til at udvikle området sammen med dig
 • Medansvar for udviklingen af rehabiliteringsindsatsen
 • Det faglige og daglige ledelsesansvar for alle faggrupper i distriktet
 • Vide rammer for at realisere kerneopgaven.
 • Ansvar for at finde løsninger, der understøtter fremtidens velfærd i et samarbejde med medarbejdere, borgere og en række andre aktører
 
Derfor lægger vi vægt på, at du:
 • Er indstillet på at indgå i et stærkt fællesskab med 9 andre distriktsledere
 • Har en relevant faglig og uddannelsesmæssig baggrund. Ansøgere med en uddannelse som sygeplejerske vil blive foretrukket
 • Evner at etablere et udviklende samarbejde på tværs af organisationen
 • Har erfaring med tværfaglig ledelse af ledere og medarbejdere og en relevant lederuddannelse - eller er villig til at påbegynde en lederuddannelse
 • Er ledelsesmæssigt i stand til at understøtte, udvikle og vedligeholde en fælles værdibaseret kultur med både tydelige rammer og frihed under ansvar
 • Er i stand til at yde sparring og faglig supervision i dagligdagen baseret på den anerkendende tilgang
 • Økonomisk indsigt, forståelse samt evne til at skabe en sund økonomi
 • Har gennemslagskraft, men er samtidig lederen der inviterer til dialog
  
Fakta om jobbet

Jobprofil for stillingen.

Den nye organisering træder i kraft senest den 1. juni 2017.

Der afholdes samtaler den 7. april 2017. Der afholdes eventuelt 2. runde samtaler i uge 16. Som en del af ansættelsesprocessen vil du skulle gennemgå en personlighedstest.