Visitator personlig pleje og praktisk hjælp

Visitator på området for personlig pleje og praktisk hjælp m.m.

Har du en sundhedsfaglig uddannelse, og vil du være en del af en engageret afdeling, der bevilger rehabiliterende forløb, hjemmepleje og hjælpemidler til Viborg Kommunes borgere?


Så har vi et ledigt job som visitator i visitationen pr. 1. maj 2017 eller snarest derefter.
 
Vi har en ambition om, at den enkelte borger understøttes i at udnytte sine egne ressourcer bedst muligt. Vi ved det kun lader sig gøre ved, at have fokus på professionel visitation i et tæt samarbejde med borgeren og vores samarbejdspartnere. På den måde medvirker vi dagligt til, at understøtte en rehabiliterende indsats. Vi udvikler hele tiden på indsatser og samarbejdet til kollegaer i andre afdelinger for at opnå en stærk og koordineret indsats for borgeren.
 
Om stillingen
Du skal som visitator i samarbejde med borgeren vurdere behovet for støtte til at klare hverdagslivet så selvstændigt som muligt. Du skal arbejde professionelt med, at skabe tillid og motivation i din relation med borgeren.
Du visiterer efter en konkret og individuel vurdering, med udgangspunkt i lovgivningen og kommunens gældende kvalitetsstandard og du vil primært komme til at varetager myndighedsopgaver i forhold til servicelovens §§ 83, 83a, 84 m.m.
 
Vi forventer og vægter at du:
 • Er uddannet sygeplejerske, ergo- eller fysioterapeut gerne suppleret med visitatorefteruddannelsen og erfaring fra jobbet som visitator. Du skal desuden have kørekort
 • Er struktureret og kan planlægge en arbejdsdag og samtidig være fleksibel i forhold til teamets samlede arbejdsopgaver
 • Har gode kommunikative evner både skriftligt og mundtligt
 • Kan overskue at have flere borgersager i gang samtidig og kan prioriterer i disse, samtidig med de akutte opgaver som kommer dagligt
 • Har gode samarbejdsevner
 • Ser mødet med engagerede borgere og pårørende som en naturlig del af arbejdet
 • Har flair for IT, kender opbygningen i et omsorgssystem, og forstår at dokumentationen er et krav
  En del af arbejdsopgaverne indebærer også telefonvagter, hvor der bl.a. besvares opkald fra borgere og andre samarbejdspartnere. I Visitationen i Viborg Kommune arbejder vi ud fra Fælles Sprog II og benytter Care som omsorgssystem.
   
  Vi tilbyder:
 • Et godt kollegialt miljø, hvor trivsel og effektivitet går hånd i hånd
 • Et inspirerende arbejdsmiljø med høj faglighed
 • Et job i konstant udvikling med mulighed for indflydelse
 • Grundig introduktion til dine arbejdsopgaver
 • En arbejdsplads på kommunens rådhus sammen med en gruppe af erfarne kollegaer, som glæder sig til at tage i mod dig og inddrage dig i det tværfaglige fællesskab 
   
  Løn og ansættelsesvilkår:
  Stillingen er fastansættelse på 35 timer ugentligt.
  Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst
  Stillingen er aflønnet efter principperne i ”ny løn”
   
  Ansøgningsfrist er 26-03-2017.
  Ansættelsessamtaler:  Afholdes 28-03-2017.
   
  Yderligere oplysninger:
  Du kan få yderligere oplysninger ved at kontakte Teamleder Bende Juel Okkerstrøm på 8787 6116.