Fysioterapeut og ergoterapeut - ferieafløsere

Rehabiliteringscenter Viborg (RCV), søger henholdsvis en fysioterapeut og en ergoterapeut til afløsning i sommerferien.
 
Begge stillingerne er på 30 - 37 timer i perioden 15/6 2017 til 31/8 2017.
 
På RCV er vi foruden 5 ergoterapeuter og 5 fysioterapeuter også assistenter og sygeplejersker, som varetager døgndækning på centret.
Terapeuterne er selvtilrettelæggende med stort dagligt ansvar for koordinering, opgavedeling og samarbejde med de tværfaglige samarbejdspartnere.
Vi løser opgaver bredt inden for rehabilitering, træning og behandling.
Målgruppen er såvel ældre borgere med behov for genoptræning og andre borgere med genoptræningsplan fra sygehuset. Borgene får tilbudt et 3 – 4 ugers intensivt genoptræningsforløb på døgnplads.
De primære diagnosegrupper er senhjerneskader og andre neurologiske lidelser, ortopædkirurgiske patienter og svækkede ældre.
Vi er meget optaget af faglig udvikling samt trivsel og et godt tværfagligt samarbejde.
Rehabiliteringscenter Viborg startede 1. januar 2014, og vi arbejder med forandring og udvikling af tilbuddet.
 
 
De primære arbejdsopgaver:
 
 • Vurdering af funktions- og færdighedsniveau.
 • Genoptræning og behandling.
 • Tæt tværfagligt samarbejde om borgerens rehabilitering.
 • Dokumentation.
 
 
Vi lægger vægt på både faglige og personlige kompetencer, og at du:
 
 • Har en faglig kompetence og interesse for dit fagområde
 • Har en borgerorienteret og tværfaglig tilgang til indsatsen.
 • Evner at bidrage positivt ind i tværfagligheden med formidling, holdning til opgaven og er god til at samarbejde.
 • Kan arbejde selvstændigt, er fleksibel og har lyst til at tage ansvar
 • Kan arbejde både målrettet og kreativt i opgaveløsningen
 • Kan arbejde videns baseret og prioritere dokumentation
 • Er positiv og åben overfor nye udfordringer
 
 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
 
Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til centerleder Grethe Nielsen på tlf. 21 63 78 30.
 
Vi forventer at afholde samtaler den 27. april 2017.